Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 16

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Carbon pool in soil under organic and conventional farming systems
Hábová, Magdalena -- Pospíšilová, Lubica -- Hlavinka, Petr -- Trnka, Miroslav -- Barančíková, Gabriela -- Tarasovičová, Zuzana -- Takáč, Jozef -- Koco, Štefan -- Menšík, Ladislav -- Nerušil, Pavel
Carbon pool in soil under organic and conventional farming systems. Soil and Water Research. 2019. sv. 14, č. 3, s. 145--152. ISSN 1801-5395. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm?type=article&id=71_2018-SWR
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Comparison of microbiological parameters of fresh goat cheeses produced on farms in the Czech Republic using conventional and organic farming method
Kalhotka, Libor -- Přichystalová, Jitka -- Dostálová, Lenka -- Šustová, Květoslava -- Hůlová, Michaela -- Burdová, Eva -- Kuchtík, Jan
Comparison of microbiological parameters of fresh goat cheeses produced on farms in the Czech Republic using conventional and organic farming method. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 3, s. 695--704. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/3/0695/
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Detectability of degradable organic matter in agricultural soils by thermogravimetry
Šimečková, Jana -- Kučerík, Jiří a kol.
Detectability of degradable organic matter in agricultural soils by thermogravimetry. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 2019. sv. 182, č. 5, s. 729--740. ISSN 1436-8730. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jpln.201800516
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Effect of nitrogen fertilization on yield and quality of milk thistle [Silybum marianum L. (Gaertn.)] achenes
Školníková, Marie -- Škarpa, Petr -- Ryant, Pavel
Effect of nitrogen fertilization on yield and quality of milk thistle [Silybum marianum L. (Gaertn.)] achenes. Journal of Elementology. 2019. sv. 24, č. 2, s. 701--710. ISSN 1644-2296. URL: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1606/
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Effect of species, fertilization and harvest date on microbial composition and mycotoxin content in forage
Baholet, Daria -- Koláčková, Ivana -- Kalhotka, Libor -- Skládanka, Jiří -- Haninec, Peter
Effect of species, fertilization and harvest date on microbial composition and mycotoxin content in forage. Agriculture. 2019. sv. 9, č. 5, ISSN 2077-0472. URL: https://www.mdpi.com/2077-0472/9/5/102
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Effects of so-called "environmentally friendly" agrochemicals on the harlequin ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinelidae)
Niedobová, Jana -- Skalský, Michal -- Faltýnek Fric, Zdeněk -- Hula, Vladimír -- Brtnický, Martin
Effects of so-called "environmentally friendly" agrochemicals on the harlequin ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinelidae). European journal of entomology. 2019. sv. 116, č. May, s. 173--177. ISSN 1210-5759.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Evaluation of selected parameters of edam type cheese packed under foil with natural antimicrobial agents
Saláková, Alena -- Kalhotka, Libor -- Jůzl, Miroslav -- Burdová, Eva -- Růžičková, Gabriela -- Pšeničková, Zdenka -- Obr, Tomáš
Evaluation of selected parameters of edam type cheese packed under foil with natural antimicrobial agents. Potravinárstvo. 2019. sv. 13, č. 1, s. 598--603. ISSN 1338-0230.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Introducing a soil universal model method (SUMM) and its application for qualitative and quantitative determination of poly(ethylene), poly(styrene), poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) microplastics in a model soil
David, Jan -- Weissmannová Doležalová, Helena -- Steinmetz, Zacharias -- Kabelíková, Lucie -- Demyan, Michael Scott -- Šimečková, Jana -- Tokarski, David -- Siewert, Christian -- Schaumann, Gabriele E -- Kučerík, Jiří
Introducing a soil universal model method (SUMM) and its application for qualitative and quantitative determination of poly(ethylene), poly(styrene), poly(vinyl chloride) and poly(ethylene terephthalate) microplastics in a model soil. Chemosphere. 2019. sv. 225, č. June, s. 810--819. ISSN 0045-6535. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.03.078
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Mikrobiologická kvalita mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, Libor
Mikrobiologická kvalita mléka a mléčných výrobků. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 119--138. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku2019prohlížet
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej
Kováčik, Peter -- Škarpa, Petr
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej. Agrochémia = Agrochemistry. 2019. sv. 23, č. 1, s. 13--16. ISSN 1335-2415.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Nutriční parametry bovinního i nebovinního českého mléka
Vorlová, Lenka -- Borkovcová, Ivana -- Hodulová, Lucia -- Pospíšil, Jan -- Kalábová, Klára -- Klimešová, Marcela -- Hanuš, Oto -- Kalhotka, Libor
Nutriční parametry bovinního i nebovinního českého mléka. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 86--88. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku2019prohlížet
Porovnání mikrobiomu mezi vybranými druhy jedlého hmyzu
Kouřil, Petr -- Kalhotka, Libor
Porovnání mikrobiomu mezi vybranými druhy jedlého hmyzu. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 223--227. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku2019prohlížet
The Effect of Different Forms of Sulphur on Incidence of Apple Scab on Apple Tree (Malus x domestica Borkh) Gloster CV.
Bělíková, Hana -- Lošák, Tomáš a kol.
The Effect of Different Forms of Sulphur on Incidence of Apple Scab on Apple Tree (Malus x domestica Borkh) Gloster CV. Ecological Chemistry and Engineering S. 2019. sv. 26, č. 1, s. 199--208. ISSN 1898-6196. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/eces/26/1/article-p199.xml
článek v odborném periodiku2019prohlížet
The Impact of Updated Soil Properties on the Development of Land Price in Selected Cadastral Area Near the Strongly Urbanized Areas
Szturc, Jan -- Hybler, Vítězslav
The Impact of Updated Soil Properties on the Development of Land Price in Selected Cadastral Area Near the Strongly Urbanized Areas. Journal of Ecological Engineering. 2019. sv. 20, č. 7, s. 161--168. ISSN 2081-139X.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019"
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Saláková, Alena -- Pytel, Roman -- Kučínská, Ivana -- Nedomová, Šárka a kol.
XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019". 4. 3. 2019 - 7. 3. 2019, Brno (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
uspořádání (zorganizování) konference2019prohlížet
Zkušenosti se stabilizovanými dusíkatými hnojivy při pěstování pšenice ozimé
Ryant, Pavel -- Antošovský, Jiří
Zkušenosti se stabilizovanými dusíkatými hnojivy při pěstování pšenice ozimé. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. sv. 14, č. 2, s. 80--83. ISSN 1801-7673.
článek v odborném periodiku2019prohlížet