Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 30

PublikaceDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
Adsorption of epoxiconazole and tebuconazole in twenty different agricultural soils in relation to their properties
Bošković, Nikola -- Brandstätter Scherr, Kerstin -- Sedláček, Petr -- Bílková, Zuzana -- Bielská, Lucie -- Hofman, Jakub
Adsorption of epoxiconazole and tebuconazole in twenty different agricultural soils in relation to their properties. Chemosphere. 2020. sv. 261, č. December, ISSN 0045-6535.
článek v odborném periodiku
2020prohlížet
Air quality in Brno City parks
Huzlík, Jiří -- Hegrová, Jitka -- Effenberger, Karel -- Ličbinský, Roman -- Brtnický, Martin
Air quality in Brno City parks. Atmosphere. 2020. sv. 11, č. 5, ISSN 2073-4433. URL: https://doi.org/10.3390/atmos11050510
článek v odborném periodiku
2020
Application of organic carbon affects mineral nitrogen uptake by winter wheat and leaching in subsoil: Proximal sensing as a tool for agronomic practice
Holub, Petr -- Klem, Karel -- Tůma, Ivan -- Vavříková, Jana -- Surá, Kateřina -- Veselá, Barbora -- Urban, Otmar -- Záhora, Jaroslav
Application of organic carbon affects mineral nitrogen uptake by winter wheat and leaching in subsoil: Proximal sensing as a tool for agronomic practice. Science of the Total Environment. 2020. sv. 717, č. 15 May, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137058
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Assessment of Antioxidants in Selected Plant Rootstocks
Magnús, Samuel -- Gazdík, Filip -- Anjum, Naser A -- Kadlecová, Eliška -- Lacková, Zuzana -- Cernei, Natalia -- Brtnický, Martin -- Kynický, Jindřich -- Klejdus, Bořivoj -- Nečas, Tomáš -- Zítka, Ondřej
Assessment of Antioxidants in Selected Plant Rootstocks. Antioxidants. 2020. sv. 9, č. 3, ISSN 2076-3921. URL: https://www.mdpi.com/2076-3921/9/3/209/pdf
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Comparison of the Agricultural Use of Products from Organic Waste Processing with Conventional Mineral Fertilizer: Potential Effects on Mineral Nitrogen Leaching and Soil Quality
Elbl, Jakub -- Šimečková, Jana -- Škarpa, Petr -- Kintl, Antonín -- Brtnický, Martin -- Vaverková, Magdalena Daria
Comparison of the Agricultural Use of Products from Organic Waste Processing with Conventional Mineral Fertilizer: Potential Effects on Mineral Nitrogen Leaching and Soil Quality. Agronomy. 2020. sv. 10, č. 2, ISSN 2073-4395.
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Coupling phosphate-solubilizing bacteria with phosphorus supplements improve maize phosphorus acquisition and growth under lime induced salinity stress
Fahad, Shah -- Brtnický, Martin -- Holátko, Jiří -- Datta, Rahul
Coupling phosphate-solubilizing bacteria with phosphorus supplements improve maize phosphorus acquisition and growth under lime induced salinity stress. Plants. 2020. sv. 9, č. 7, ISSN 2223-7747.
článek v odborném periodiku2020
Determination of soil properties using thermogravimetry under laboratory conditions
Kučerík, Jiří -- Svatoň, Karel -- Malý, Stanislav -- Brtnický, Martin -- Weissmannová Doležalová, Helena -- Demyan, Michael Scott -- Siewert, Christian -- Tokarski, David
Determination of soil properties using thermogravimetry under laboratory conditions. European journal of soil science. 2020. sv. 71, č. 3, s. 415--419. ISSN 1351-0754. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ejss.12877
článek v odborném periodiku
2020prohlížet
Effect of Seaweed Extract on Productivity and Quality Attributes of Four Onion Cultivars
Abbas, Mazhar -- Anwar, Jahanzeb -- Zafar Ul Hye, Muhammad -- Khan, Rashid Iqbal -- Saleem, Muhammad -- Rahi, Ashfaq Ahmad -- Danish, Subhan -- Datta, Rahul
Effect of Seaweed Extract on Productivity and Quality Attributes of Four Onion Cultivars. Horticulturae. 2020. sv. 6, č. 2, ISSN 2311-7524. URL: https://doi.org/10.3390/horticulturae6020028
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Effect of selected organic materials on soil humic acids chemical properties
Pospíšilová, Lubica -- Horáková, Eva -- Fišera, Miroslav -- Jerzykiewicz, Maria -- Menšík, Ladislav
Effect of selected organic materials on soil humic acids chemical properties. Environmental Research. 2020. sv. 187, č. August, ISSN 0013-9351. URL: https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109663
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Effect of sulphur foliar application on yield and grain quality of selected malting barley varieties
Syrová, Hana -- Ryant, Pavel
Effect of sulphur foliar application on yield and grain quality of selected malting barley varieties. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 2, s. 351--359. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/2/0351/
článek v odborném periodiku2020
Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review
Lojková, Lea -- Vranová, Valerie -- Formanek, Pavel -- Drápelová, Ida -- Brtnický, Martin -- Datta, Rahul
Enantiomers of Carbohydrates and Their Role in Ecosystem Interactions: A Review. Symmetry. 2020. sv. 12, č. 3, ISSN 2073-8994. URL: https://www.mdpi.com/2073-8994/12/3/470
článek v odborném periodiku2020
Glomalin - an interesting protein part of the soil organic matter
Vlček, Vítězslav -- Pohanka, Miroslav
Glomalin - an interesting protein part of the soil organic matter. Soil and Water Research. 2020. sv. 15, č. 2, s. 67--74. ISSN 1801-5395.
článek v odborném periodiku2020
Chemical Composition and Hazardous Effects of Leachate from the Active Municipal Solid Waste Landfill Surrounded by Farmlands
Vaverková, Magdalena Daria -- Elbl, Jakub -- Koda, Eugeniusz -- Adamcová, Dana -- Bilgin, Ayla -- Lukas, Vojtěch -- Podlasek, Anna -- Kintl, Antonín -- Wdowska, Małgorzata -- Brtnický, Martin -- Zloch, Jan
Chemical Composition and Hazardous Effects of Leachate from the Active Municipal Solid Waste Landfill Surrounded by Farmlands. Sustainability. 2020. sv. 12, č. 11, ISSN 2071-1050. URL: https://doi.org/10.3390/su12114531
článek v odborném periodiku
2020prohlížet
Chiral conazole fungicides - (Enantioselective) terrestrial bioaccumulation and aquatic toxicity
Škulcová, Lucia -- Chandran, Naveen Njattuvetty -- Bielská, Lucie
Chiral conazole fungicides - (Enantioselective) terrestrial bioaccumulation and aquatic toxicity. Science of the Total Environment. 2020. sv. 743, č. 15 November, ISSN 0048-9697.
článek v odborném periodiku
2020
prohlížet
Immobilization of potentially toxic elements (PTE) by mineral-based amendments: Remediation of contaminated soils in post-industrial sites
Radziemska, Maja -- Bęś, Agnieszka -- Gusiatin, Zygmunt M -- Majewski , Grzegorz -- Mazur, Zbigniew -- Bilgin, Ayla -- Jaskulska, Iwona -- Brtnický, Martin
Immobilization of potentially toxic elements (PTE) by mineral-based amendments: Remediation of contaminated soils in post-industrial sites. Minerals. 2020. sv. 10, č. 2, ISSN 2075-163X. URL: https://www.mdpi.com/2075-163X/10/2/87
článek v odborném periodiku2020
Impact of agrochemicals on soil microbiota and management: A review
Meena, Ram Swaroop -- Kumar, Sandeep -- Datta, Rahul -- Lal, Rattan -- Vijayakumar, Vinod -- Brtnický, Martin -- Sharma, Mahaveer Prasad -- Yadav, Gulab Singh -- Jhariya, Manoj Kumar -- Jangir, Chetan Kumar -- Pathan, Shamina Imran -- Dokulilová, Tereza -- Pecina, Václav -- Marfo, Theodore Danso
Impact of agrochemicals on soil microbiota and management: A review. Land. 2020. sv. 9, č. 2, ISSN 2073-445X. URL: https://www.mdpi.com/2073-445X/9/2/34
článek v odborném periodiku
2020
Krmná směs, obsahující podíl larev potemníka moučného, určená pro slepice produkující konzumní vejce
Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Novotný, Jakub -- Roztočilová, Andrea -- Kouřil, Petr -- Satrapová, Silvie -- Lacina, Lubor -- Toman, Petr
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Krmná směs, obsahující podíl larev potemníka moučného, určená pro slepice produkující konzumní vejce. ŠŤASTNÍK, O. -- MRKVICOVÁ, E. -- NOVOTNÝ, J. -- ROZTOČILOVÁ, A. -- KOUŘIL, P. -- SATRAPOVÁ, S. -- LACINA, L. -- TOMAN, P. 34142, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034142.pdf
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
2020
prohlížet
Krmná směs pro výkrm kuřat s podílem moučných červů
Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Novotný, Jakub -- Roztočilová, Andrea -- Kouřil, Petr -- Satrapová, Silvie -- Lacina, Lubor -- Toman, Petr
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Krmná směs pro výkrm kuřat s podílem moučných červů. ŠŤASTNÍK, O. -- MRKVICOVÁ, E. -- NOVOTNÝ, J. -- ROZTOČILOVÁ, A. -- KOUŘIL, P. -- SATRAPOVÁ, S. -- LACINA, L. -- TOMAN, P. 34143, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034143.pdf
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
2020
Mikrobiologie tvarůžků
Kalhotka, Libor
Mikrobiologie tvarůžků. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 149--156. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku
2020prohlížet
Oilseed rape (Brassica Napus L.) nutrition by nitrogen and phosphorus and its effect on yield of seed, oil and higher fatty acids content
Vicianová, Mária -- Ducsay, Ladislav -- Ryant, Pavel -- Provazník, Marek -- Zapletalová, Alexandra -- Slepčan, Marek
Oilseed rape (Brassica Napus L.) nutrition by nitrogen and phosphorus and its effect on yield of seed, oil and higher fatty acids content. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2020. sv. 68, č. 1, s. 129--136. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/68/1/0129/
článek v odborném periodiku2020prohlížet
Pedologie - laboratorní cvičení
Pospíšilová, Lubica -- Vlček, Vítězslav
Pedologie - laboratorní cvičení. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 65 s. ISBN 978-80-7509-701-9.
skripta a učebnice2020
Potential role of compost mixed biochar with rhizobacteria in mitigating lead toxicity in spinach
Fahad, Shah -- Brtnický, Martin -- Hammerschmiedt, Tereza -- Datta, Rahul a kol.
Potential role of compost mixed biochar with rhizobacteria in mitigating lead toxicity in spinach. Scientific Reports. 2020. sv. 10, č. 22 July, ISSN 2045-2322.
článek v odborném periodiku
2020
Primary rare earth element enrichment in carbonatites: Evidence from melt inclusions in Ulgii Khiid carbonatite, Mongolia
Feng, Meng -- Song, Wenlei -- Kynický, Jindřich -- Smith, Martin -- Cox, Clinten -- Kotlanova, Michaela -- Brtnický, Martin -- Fu, Wei -- Wei, Chunwan
Primary rare earth element enrichment in carbonatites: Evidence from melt inclusions in Ulgii Khiid carbonatite, Mongolia. Ore Geology Reviews. 2020. sv. 117, č. February, ISSN 0169-1368. URL: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103294
článek v odborném periodiku
2020
Sborník XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Piechowiczová, Markéta -- Saláková, Alena -- Jůzl, Miroslav
Sborník XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Mendelova univerzita v Brně: Mendelova univerzita v Brně, 2020. 422 s. ISBN 978-80-7509-714-9.
sborník
2020prohlížet
Srovnání mikrobiálních parametrů sypkých a granulovaných krmných směsí pro výkrm brojlerů s různým přídavkem moučných červů
Kouřil, Petr -- Kalhotka, Libor -- Šťastník, Ondřej
Srovnání mikrobiálních parametrů sypkých a granulovaných krmných směsí pro výkrm brojlerů s různým přídavkem moučných červů. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 318--323. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku2020
Technika přípravy krmných směsí s podílem moučných červů (Tenebrio Molitor L.) pro výkrm kuřat
Šťastník, Ondřej -- Novotný, Jakub -- Roztočilová, Andrea -- Kouřil, Petr -- Pavlata, Leoš -- Mrkvicová, Eva
Technika přípravy krmných směsí s podílem moučných červů (Tenebrio Molitor L.) pro výkrm kuřat. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 376--384. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku
2020
The importance of selenium in fruit nutrition
Ryant, Pavel -- Antošovský, Jiří -- Adam, Vojtěch -- Ducsay, Ladislav -- Škarpa, Petr -- Sapáková, Eva
The importance of selenium in fruit nutrition. In: Fruit Crops: Diagnosis and Management of Nutrient Constraints. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020. s. 241--254. ISBN 978-0-12-818732-6. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818732-6.00018-6
kapitola v knize
2020
Which quality indicators reflect the most sensitive changes in the soil properties of the surface horizons affected by the erosion processes?
Bílá, Petra -- Šarapatka, Bořivoj -- Horňák, Ondřej -- Novotná, Jaroslava -- Brtnický, Martin
Which quality indicators reflect the most sensitive changes in the soil properties of the surface horizons affected by the erosion processes?. Soil and Water Research. 2020. sv. 15, č. 2, s. 116--124. ISSN 1801-5395. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/swr.htm?type=article&id=71_2019-SWR
článek v odborném periodiku2020
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020"
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Saláková, Alena -- Piechowiczová, Markéta -- Ondrušíková, Sylvie -- Grossová, Lucie -- Kučínská, Ivana
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020". 4. 3. 2020, Brno (CZ).
uspořádání (zorganizování) konference
2020
prohlížet
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020"
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Saláková, Alena -- Nedomová, Šárka -- Piechowiczová, Markéta a kol.
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2020". 4. 3. 2020 - 5. 3. 2020, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
uspořádání (zorganizování) konference
2020
prohlížet