Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF) - seznam publikacíHelp


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 19

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Choroby a škůdci bezu černého
Šafránková, Ivana
Choroby a škůdci bezu černého. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. sv. 14, č. 3, s. 76--77. ISSN 1801-7673.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Choroby a škůdci jitrocele
Šafránková, Ivana
Choroby a škůdci jitrocele. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. sv. 14, č. 4, s. 62. ISSN 1801-7673.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Choroby a škůdci třezalky
Šafránková, Ivana
Choroby a škůdci třezalky. Liečivé rastliny = Léčivé rostliny. 2019. sv. 56, č. 2, s. 45--46. ISSN 1335-9878.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Choroby a škůdci tymiánu
Šafránková, Ivana
Choroby a škůdci tymiánu. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. sv. 14, č. 6, s. 37. ISSN 1801-7673.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Choroby náprstníku
Šafránková, Ivana
Choroby náprstníku. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. sv. 14, č. 1, s. 28--29. ISSN 1801-7673.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Metodika šetrné extrakce z rostlinné matrice
Pluháčková, Helena -- Běláková, Sylvie -- Benešová, Karolína -- Svoboda, Zdeněk -- Horáčková, Lucie -- Boško, Rastislav
Metodika šetrné extrakce z rostlinné matrice. PLUHÁČKOVÁ, H. -- BĚLÁKOVÁ, S. -- BENEŠOVÁ, K. -- SVOBODA, Z. -- HORÁČKOVÁ, L. -- BOŠKO, R. 2019.
certifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy2019prohlížet
Morphometric and colourimetric tools to dissect morphological diversity: an application in sweet potato [Ipomoea batatas (L.) Lam.]
Granda Cruz, Leiter a kol.
Morphometric and colourimetric tools to dissect morphological diversity: an application in sweet potato [Ipomoea batatas (L.) Lam.]. Genetic Resources and Crop Evolution. 2019. sv. 66, č. 6, s. 1257--1278. ISSN 0925-9864. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10722-019-00781-x
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Možnosti uplatnění fenologických pozorování v oboru aplikované a krajinné ekologie
Stehnová, Eva -- Středová, Hana -- Středa, Tomáš
Možnosti uplatnění fenologických pozorování v oboru aplikované a krajinné ekologie. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019prohlížet
Možnosti uplatnění fenologických pozorování v oboru aplikované a krajinné ekologie
Stehnová, Eva -- Středová, Hana -- Středa, Tomáš
Možnosti uplatnění fenologických pozorování v oboru aplikované a krajinné ekologie. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, s. 1--8. ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019prohlížet
Pevnost hlíz brambor a barva dužniny je určující z pohledu jejich potravinářského využití
Hřivna, Luděk -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav -- Maco, Roman -- Pytel, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Šottníková, Viera -- Ondrušíková, Sylvie -- Jůzl, Miroslav
Pevnost hlíz brambor a barva dužniny je určující z pohledu jejich potravinářského využití. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 194--201. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku2019prohlížet
Poruchy a patogeny pěnišníků
Šafránková, Ivana
Poruchy a patogeny pěnišníků. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. sv. 18, č. 6, s. 42--44. ISSN 1213-7596.
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Příroda České republiky. Průvodce faunou. Druhé upravené a doplněné vydání.
Kolibáč, Jiří -- Hudec, Karel -- Laštůvka, Zdeněk -- Peňáz, Milan -- Pavel, Bezděčka -- Bezděčková, Klára -- Bryja, Josef -- Gaisler, Jiří -- Helešic, Jan -- Holuša, Otakar -- Holý, Kamil -- Horsák, Michal -- Hula, Vladimír -- Chládek, František -- Kment, Petr -- Kůrka, Antonín -- Malenovský, Igor -- Moravec, Jiří -- Opravilová, Věra -- Přidal, Antonín -- Rozkošný, Rudolf -- Řezáč, Milan -- Schenková, Jana -- Šefrová, Hana -- Ševčík, Jan -- Šťahlavský, František -- Tajovský, Karel -- Vašátko, Jaroslav -- Zahrádková, Světlana -- Zejda, Jan
Příroda České republiky. Průvodce faunou. Druhé upravené a doplněné vydání. 2. vyd. Praha: Akademie věd České republiky, 2019. 468 s. ISBN 978-80-200-2993-5.
odborná kniha2019prohlížet
Relationship Between Dehydrin Accumulation and Winter Survival in Winter Wheat and Barley Grown in the Field
Vítámvás, Pavel -- Kosová, Klára -- Musilová, Jana -- Holková, Ludmila -- Mařík, Pavel -- Smutná, Pavlína -- Klíma, Miroslav -- Prášil, Ilja Tom
Relationship Between Dehydrin Accumulation and Winter Survival in Winter Wheat and Barley Grown in the Field. Frontiers in Plant Science. 2019. sv. 10, č. January, s. 1--11. ISSN 1664-462X. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00007/full
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Sledování jakosti hlíz brambor v závislosti na optimalizaci dávky a frekvence kapkové závlahy v suchých oblastech
Jůzl, Miroslav -- Jůzl, Miroslav -- Elzner, Petr -- Nedomová, Šárka
Sledování jakosti hlíz brambor v závislosti na optimalizaci dávky a frekvence kapkové závlahy v suchých oblastech. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 217--222. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
stať ve sborníku2019prohlížet
Smart method of agricultural drought regionalization: A winter wheat case study
Středa, Tomáš -- Středová, Hana -- Chuchma, Filip -- Kučera, Josef -- Rožnovský, Jaroslav
Smart method of agricultural drought regionalization: A winter wheat case study. Contributions to Geophysics and Geodesy. 2019. sv. 49, č. 1, s. 25--36. ISSN 1335-2806. URL: http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/49/1/Streda-et-al_CGG-49-1_web.pdf
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Srovnání dat prvních výskytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásého na révě vinné v České republice v letech 1975-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Baltazár, Tivadar -- Hrudová, Eva -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Srovnání dat prvních výskytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásého na révě vinné v České republice v letech 1975-2018. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019prohlížet
Srovnání dat prvních výskytů plísně révové na révě vinné v České republice v letech 1965-2018
Muška, František -- Rožnovský, Jaroslav -- Pavloušek, Pavel -- Baltazár, Tivadar -- Hrudová, Eva -- Muška, Antonín -- Mušková, Anna
Srovnání dat prvních výskytů plísně révové na révě vinné v České republice v letech 1965-2018. In Fenologie, její význam a užití. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2019, ISBN 978-80-87361-98-6.
stať ve sborníku2019prohlížet
Surface temperature of plant tissues. Which method of air temperature measurement fits best?
Litschmann, Tomáš -- Středa, Tomáš
Surface temperature of plant tissues. Which method of air temperature measurement fits best?. Contributions to Geophysics and Geodesy. 2019. sv. 49, č. 1, s. 11--23. ISSN 1335-2806. URL: http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/49/1/Litschmann-Streda_CGG-49-1_web.pdf
článek v odborném periodiku2019prohlížet
Vitalita semen – potenciál pro rychlé a uniformní vzejití a vývoj rostlin
Lazarová, Eva -- Šmardová, Marie -- Klimešová, Jana -- Středa, Tomáš
Vitalita semen – potenciál pro rychlé a uniformní vzejití a vývoj rostlin. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, s. 50--54. ISBN 978-80-213-2922-5.
stať ve sborníku2019prohlížet