Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VANČOVÁ, T. The Role of National Culture in the Consumption Function. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 153--154. ISBN 978-80-7509-692-0.

Originálny názov: The Role of National Culture in the Consumption Function
Český názov:
Autor: Ing. Terézia Vančová
Pracovisko: Ústav ekonomie
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník: PEFnet 2019: Abstracts
Charakter článku: odborné zdelenie
Číslo časti:
Od strany: 153
Do strany: 154
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Consumption expenditures are affected by many determinants like disposable income, wealth, unemployment or demographic factors from a macroeconomic point of view on the one hand, as well as from a microeconomic perspective on the other hand. Since the 1950s macroeconomists have been building a theory of aggregate consumption expenditure from the bottom up - both Friedman and Modigliani focused on understanding the relationship between consumption and disposable income at the household level. Kotler (2003) has affirmed various social and economic factors influencing the consumer behaviour but considered a culture as the "fundamental determinant" of consumer behaviour. Culture is in the context of consumption behaviour defined as "the sum learned beliefs, values and customs that serve to regulate the consumer behaviour of members of particular society" (Schiffman and Kanuk, 2004). The importance of culture and observation of its differences have been taken into account in different models. The Hofstede six-dimensional model is based on the intercultural differences: Power Distance (PDI), Uncertainty Avoidance (UAI), Individualism versus Collectivism (IDV), Masculinity versus Femininity (MAS), Long Term versus Short Term Orientation (LTO) and Indulgence versus Restraint (IVR). The cultural dimensions represent independent preferences for one state of affairs over another that distinguish countries (rather than individuals) from each other.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 18.12.2019 13:28 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-692-0.

Originálny názov: PEFnet 2019: Abstracts
Český názov:
Editor: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-692-0
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania: Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia: PEFnet 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Kubát
Posledná zmena: 05.12.2019 14:07 (Ing. Patrik Kubát)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2019. 2019, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: https://pefnet.mendelu.cz/

Originálny názov: PEFnet 2019
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Mendelova univerzita v Brně
Usporiadateľ:
Štát: Česká republika
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie: študentská konferencia/seminár
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://pefnet.mendelu.cz/
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Kubát
Posledná zmena: 05.12.2019 14:08 (Ing. Patrik Kubát)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -