Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MÜNSTER, D. -- MATEJČÍKOVÁ, A. -- HOCHVALDOVÁ, J. -- MOKRÝ, S. Display vs. Paper: Eye-Tracking Study on Product Placement in Magazines. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 91--92. ISBN 978-80-7509-692-0.

Originálny názov: Display vs. Paper: Eye-Tracking Study on Product Placement in Magazines
Český názov:
Autor: Bc. David Münster
Bc. Anabela Matejčíková
Bc. Jana Hochvaldová
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
Pracovisko: Ústav ekonomie
Ústav marketingu a obchodu
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník: PEFnet 2019: Abstracts
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 91
Do strany: 92
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Product placement appears usually used in movies, TV series or video clips. Companies pay a fee to place their products as a background in movies or series. This product is placed in the movie and take part in the life of a character. The placement of the product is visible and is embedded to story. Therefore, the spectator have to notice the product (Frey, 2011). Hwang and Jeong (2019) researched if product placement and content have an impact on each other and on the quality of the newspaper. The result of the research is that product placement has a negative impact on the credibility of the readers only when the quality of the content was low.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 17.12.2019 10:38 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-692-0.

Originálny názov: PEFnet 2019: Abstracts
Český názov:
Editor: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-692-0
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania: Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia: PEFnet 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Kubát
Posledná zmena: 05.12.2019 14:07 (Ing. Patrik Kubát)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2019. 2019, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: https://pefnet.mendelu.cz/

Originálny názov: PEFnet 2019
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Mendelova univerzita v Brně
Usporiadateľ:
Štát: Česká republika
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie: študentská konferencia/seminár
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://pefnet.mendelu.cz/
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Kubát
Posledná zmena: 05.12.2019 14:08 (Ing. Patrik Kubát)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -