Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KREJČOVÁ, A. Retirement in Selected European Countries. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 77--78. ISBN 978-80-7509-692-0.

Originálny názov: Retirement in Selected European Countries
Český názov:
Autor: Ing. Aneta Krejčová
Pracovisko: Ústav ekonomie
Ústav práva a humanitních věd
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník: PEFnet 2019: Abstracts
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 77
Do strany: 78
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Retirement timing is a topic broadly discussed among European authorities, currently. Seniors about the retirement age are influenced by many factors (incl. health conditions, financial situation, however, also labour market flexibility and family situation) while considering retirement. Despite all the efforts of the European Union, the labour market remains very diverse as well as the law and policies influencing it. Seniors retiring in Europe have different conditions in each EU country. The main difference is the retirement age. This research evaluates following countries: Poland, Austria, Germany, and the Czech Republic. In 2019, the retirement age in chosen countries differs. In Germany it is on average 65 years and 7 months for both men and women. On the other hand, in Poland the average retirement age is different for men (65 years) and women (60 years). Austria has the same retirement age as Poland and the retirement age of the Czech Republic is going closer from the gender perspective. Czech women retire at 63 years and 2 months and men at 63 years and 6 months (Finnish Centre for Pensions, 2019). If we look at the amount of elderly people in the year 2014. The eldest population is German with 21.45% of the population, followed by Austria with 18.21% and the Czech Republic with 17.60%. The smallest amount of elderly from chosen countries has Poland 15% (OECD, 2019).
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 17.12.2019 09:43 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-692-0.

Originálny názov: PEFnet 2019: Abstracts
Český názov:
Editor: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-692-0
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania: Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia: PEFnet 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Kubát
Posledná zmena: 05.12.2019 14:07 (Ing. Patrik Kubát)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2019. 2019, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: https://pefnet.mendelu.cz/

Originálny názov: PEFnet 2019
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Mendelova univerzita v Brně
Usporiadateľ:
Štát: Česká republika
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie: študentská konferencia/seminár
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://pefnet.mendelu.cz/
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Kubát
Posledná zmena: 05.12.2019 14:08 (Ing. Patrik Kubát)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -