Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KEDROŇOVÁ, B. The Exchange Rate and the U.S. International Bond Market. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 61--62. ISBN 978-80-7509-692-0.

Originálny názov: The Exchange Rate and the U.S. International Bond Market
Český názov:
Autor: Ing. Blanka Kedroňová
Pracovisko: Ústav financí
Ústav ekonomie
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník: PEFnet 2019: Abstracts
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 61
Do strany: 62
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The contribution of our research is to investigate the impact of the exchange rate on bond yields by examining this question with respect to one large developed country, the U.S. as one of the largest financial markets in the world. We apply the universal return decomposition of international arbitrage pricing theory (Solnik, 1983) for corporate bonds. Results tend to confirm that the exchange rate is an important factor for valuing bonds and its influence on bond yields. According to Gadanecz, Miyajima and Shu (2018) exchange rate depreciation directly impacts the expected future performance of foreign-based investors converted into their home currency, these investors were unable to roll over their exchange rate hedges and wanted to sell their bond holdings, the bond price decrease and yield to maturity would rise. In our paper, this applies to low-yield bonds during all maturities of corporate bonds. In case the high-yield bonds, we find the results accord with those of Hofmann, Shim and Shin (2017) for standard trade channel effects. Here an appreciation in the nominal effective exchange rate of the denomination currency of a bond has a negative effect on net exports and hence on growth, which in turn may drive up the credit risk of corporate bonds. If the risk of the bond increases so that the investors do not buy these bonds, then bond prices decrease and bond yield to maturity rises. In our paper, this applies to high-yield bond and corporate bond with long-term maturities.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 17.12.2019 08:23 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-692-0.

Originálny názov: PEFnet 2019: Abstracts
Český názov:
Editor: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-692-0
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania: Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia: PEFnet 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Kubát
Posledná zmena: 05.12.2019 14:07 (Ing. Patrik Kubát)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

PEFnet 2019. 2019, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: https://pefnet.mendelu.cz/

Originálny názov: PEFnet 2019
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Mendelova univerzita v Brně
Usporiadateľ:
Štát: Česká republika
Rozsah akcie: celoštátna akcia
Typ konferencie: študentská konferencia/seminár
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://pefnet.mendelu.cz/
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Kubát
Posledná zmena: 05.12.2019 14:08 (Ing. Patrik Kubát)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -