Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LANG, M. -- KOERDT, A. A New Approach for Developing Business Model Innovation. 1. vyd. Munich: GRIN Publishing GmbH, 2019. 9 s. ISBN 978-3-34-609016-4.

Originálny názov: A New Approach for Developing Business Model Innovation
Český názov:
Autor: Michael Lang
Annika Koerdt, M.Sc.
Pracovisko: Ústav ekonomie
Druh publikácie: skriptá a učebnice
ISBN: 978-3-34-609016-4
Vydavateľ: GRIN Publishing GmbH
Miesto vydania: Munich
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán: 9
Rozsah v AA:
Druh učebnice: Študijné texty a dátové súbory v el. podobe
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Business model innovation has received increasing interest within science and managerial practice over the last years. Accordingly, scientists have developed various approaches on business model innovation. However, it has been recognized that established companies face particular challenges successfully innovating their business model. Current academic research considers the company’s established dominant logic to be the main barrier hindering the innovation process. In contrast to that none of current theories on business model innovation covers the overcoming of the dominant logic in their approaches. The research gap leads to the question, how does a new approach for business model innovation looks like which support today’s companies in their current and future challenges. To answer this question, Chapter 1 highlights the need for action. Based on that, Chapter 2 deals with the theory of business model innovation and dominant logic. Chapter 4 highlights the research gap reflecting on the role of dominant logic within business model innovation. Chapter 5 aims at developing the according strategy, which acknowledges and effectively addresses the innovation barrier of the dominant logic. Finally, the last Chapter summarizes the findings how the new academic approaches on business model innovation is characterized and discuss the validation of the new theory.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: business innovation, business strategy, business model
Odbor výsledku: Economic Theory
Applied Economics, Econometrics
Business and management
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Michael Lang
Posledná zmena: 30.12.2019 19:01 (Michael Lang)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
dobré        nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 1Priemer: 5.00        Hodnotilo: 1Priemer: 4.00
12345
        
12345
laické
odborné        teoretické
praktické
Hodnotilo: 1Priemer: 4.00        Hodnotilo: 1Priemer: 3.00