Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SOLILOVÁ, V. -- NERUDOVÁ, D. -- LITZMAN, M. Application of the CCCTB and Safe Harbours to European SMEs: Can the Decrease in Compliance Costs Support better SME Performance?. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2019. zv. 67, č. 6, s. 587--606. ISSN 0013-3035.

Originálny názov: Application of the CCCTB and Safe Harbours to European SMEs: Can the Decrease in Compliance Costs Support better SME Performance?
Český názov:
Autor: Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní
Ústav ekonomie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 67
Číslo periodika v rámci zväzku: 6
Rok vydania: 2019
Od strany: 587
Do strany: 606
Počet strán: 20
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Small and medium-sized enterprises (SMEs) are facing internal markets with higher taxation and transfer price compliance costs as well as cross-border loss compensation problems. With respect to the taxation (transfer pricing) compliance costs that are borne by SMEs, the possible solutions for decreasing those costs were suggested to be safe harbours and common (consolidated) corporate tax bases. This paper includes an evaluation of the suggested approaches and their impacts on the SMEs' economic performance. In addition, this evaluation accounts for the selected economic variables that are classified by industry and firm size, assuming decreased compliance costs of taxation and the fulfilment of the long-term goals of the EU2020 agenda, such as smart and inclusive growth in the EU. Based on the results, it can be concluded that safe harbours and the CCCTB system are able to improve SMEs' performance. The most important economic variables supporting the increase in business performance are current assets, value added, enterprise value and, finally, operating revenues. In researched countries, the highest impact on the business performance would result from the created added value.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 08.10.2019 13:43 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Bratislava: ISSN 0013-3035.

Originálny názov: Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting
Druh publikácie: Periodikum (tištěný text)
ISSN: 0013-3035
Štát vydavateľa: Slovenská republika
Miesto vydania: Bratislava
URL: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=34
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: čeština
Kľúčové slová: čeština: prognózy, hospodářská politika, bankovnictví, měnová politika, ekonomická teorie
Ročníky:
VolumeRočníkLokácia
421994Management
421994Regionální ekonomika
431995Management
431995Regionální ekonomika
441996Regionální ekonomika
532005Informační centrum-čítárna časopisů
532005Ekonomie
542006Informační centrum-čítárna časopisů
542006Ekonomie
552007Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ekonomie
562008Informační centrum-čítárna časopisů
562008Ekonomie
562008Výzkumné centrum
572009Informační centrum-čítárna časopisů
572009Ekonomie
572009Výzkumné centrum
582010Informační centrum-čítárna časopisů
582010Ekonomie
582010Výzkumné centrum
592011Informační centrum-čítárna časopisů
592011Ekonomie
592011Výzkumné centrum

Čiastkové knižnice
NázovČísloÚstavKnihovníkTelefónE-mail
Management112ÚMA PEFJUDr. Hana Haluzová+420 545 132 501hahal@mendelu.cz
Regionální ekonomika311ÚRPE FRRMSIng. Jaroslava Zichová+420 545 136 405zichova@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Ekonomie110ÚE PEFSilvie Ryšavá+420 545 132 701silvie.rysava@mendelu.cz
Výzkumné centrum172VYZC PEFLucie Kamenická, DiS.+420 545 132 703lucie.kamenicka@mendelu.cz

Zodpovedná osoba: Helena Antonínová
Posledná zmena: 26.01.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -