Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NERUDOVÁ, D. -- DOBRANSCHI, M. -- SOLILOVÁ, V. -- LITZMAN, M. Profit Shifting and Tax Havens: the Case of Czech Republic. In Enterprise and Competitive Environment: Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 46. ISBN 978-80-7509-654-8.

Originálny názov: Profit Shifting and Tax Havens: the Case of Czech Republic
Český názov:
Autor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Marian Dobranschi, Ph.D.
Ing. Veronika Solilová, Ph.D.
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní
Ústav ekonomie
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník: Enterprise and Competitive Environment: Abstracts
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 46
Do strany: 46
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: In this paper we analyze the effect of tax haven links on pre-tax profitability of Czech subsidiaries. The aim is to investigate whether Czech subsidiaries' profit before tax income is affected when there are sister companies placed in tax haven countries. Our research is focused on analyzing the sensitivity of pre-tax profits to tax heaven links and tax differential. The analysis includes a number of 50 worldwide tax havens into our analysis. We expect that the pre-tax income of the Czech subsidiaries to be negatively affected when there are sisters companies based in tax haven countries.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 28.08.2019 10:01 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Enterprise and Competitive Environment: Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-654-8.

Originálny názov: Enterprise and Competitive Environment: Abstracts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-654-8
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania: Brno
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: 22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 26.08.2019 11:04 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 2019, Brno.

Originálny názov: 22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 26.08.2019 11:04 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -