Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUNZ, M P. -- POSPISIL, R. Similarities and Divergences in Economic Impacts of German and Czech Public Procurement System. In Enterprise and Competitive Environment: Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 32. ISBN 978-80-7509-654-8.

Originálny názov: Similarities and Divergences in Economic Impacts of German and Czech Public Procurement System
Český názov:
Autor: Matthias Philipp Kunz
Richard Pospisil
Pracovisko: Ústav ekonomie
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník: Enterprise and Competitive Environment: Abstracts
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 32
Do strany: 32
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Public procurement system is one of the crucial parts of any administration since it utilizes a significant percentage of the GDP. The purpose of public procurement system is to ensure that buying of goods and services in the public institutions is done in the right manner. Moreover, the process should generate the intended economic growth and development. The primary goal of this research is to conduct a comparison of economic impacts of public procurement system in Germany and Czech Republic. Likewise, the research aims to assess both similarities as well as outcomes. Besides, the paper has an introduction which defines the public procurement systems in the two countries. Based on the available studies, it is estimated that public procurement entails 15% of GDP in German and 14% in Czech Republic. The study utilizes secondary research methods to generate data which is analyzed quantitative techniques. The most notable similarities include the types of public procurement contracts and use of e-procurement to enhance efficiency and transparency. On the other hand, there are some divergences where in Germany, the system seems to be a bit more efficient compared to the Czech Republic.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 28.08.2019 09:39 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Enterprise and Competitive Environment: Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-654-8.

Originálny názov: Enterprise and Competitive Environment: Abstracts
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7509-654-8
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania: Brno
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: 22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 26.08.2019 11:04 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 2019, Brno.

Originálny názov: 22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 26.08.2019 11:04 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -