Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ISSEVER GROCHOVÁ, L. -- PLECITÁ, K. Validity of the purchasing power parity theory in the euro area. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 1. vyd. Melville: American Institute of Physics (AIP), 2019, ISBN 978-0-7354-1854-7.

Originálny názov: Validity of the purchasing power parity theory in the euro area
Český názov:
Autor: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Ing. Klára Plecitá
Pracovisko: Ústav ekonomie
Ústav financí
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The aim of this paper is to provide evidence concerning the validity of the purchasing power parity (PPP) in the euro area. By applying unit root tests we find evidence of the PPP for the panel of the 12 euro area countries over the period 1970 - 2017, more concretely for the real exchange rates of Austria, the Belgium-Luxembourg Union and Ireland.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch: Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 25.07.2019 12:11 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 1. vyd. Melville: American Institute of Physics (AIP), 2019. 2116. ISBN 978-0-7354-1854-7.

Originálny názov: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-0-7354-1854-7
Vydavateľ: American Institute of Physics (AIP)
Miesto vydania: Melville
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku: 2116
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 25.07.2019 10:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 2018, Rhodos.

Originálny názov: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Rhodos
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 25.07.2019 10:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -