Ústav ekonomie (PEF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ISSEVER GROCHOVÁ, L. -- PLECITÁ, K. Validity of the purchasing power parity theory in the euro area. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 1. vyd. Melville: American Institute of Physics (AIP), 2019, ISBN 978-0-7354-1854-7.

Originální název:
Validity of the purchasing power parity theory in the euro area
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav ekonomie
Ústav financí
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The aim of this paper is to provide evidence concerning the validity of the purchasing power parity (PPP) in the euro area. By applying unit root tests we find evidence of the PPP for the panel of the 12 euro area countries over the period 1970 - 2017, more concretely for the real exchange rates of Austria, the Belgium-Luxembourg Union and Ireland.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
25.07.2019 12:11 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 1. vyd. Melville: American Institute of Physics (AIP), 2019. 2116. ISBN 978-0-7354-1854-7.

Originální název:
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-0-7354-1854-7
Nakladatel:
American Institute of Physics (AIP)
Místo vydání: Melville
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Edice a číslo svazku: 2116
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna:
25.07.2019 10:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 2018, Rhodos.

Originální název:
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Rhodos
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
25.07.2019 10:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -