Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAMPULOVÁ, M. -- ISSEVER GROCHOVÁ, L. -- MICHÁLEK, J. The comparison of algorithms for the automatic detection of outliers in environmental data. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 1. vyd. Melville: American Institute of Physics (AIP), 2019, ISBN 978-0-7354-1854-7.

Originálny názov: The comparison of algorithms for the automatic detection of outliers in environmental data
Český názov:
Autor: Ing. Martina Čampulová, Ph.D.
Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
Pracovisko: Ústav statistiky a operačního výzkumu
Ústav ekonomie
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Measurement of air pollutant concentrations is important for evaluation of air pollution. However large data sets of environmental variables often include outliers, the observations which can significantly affect further analysis and modeling. The control of the measured data is quite often provided manually by a specialist which is unsatisfactory from a statistical point of view. Here the comparison of three methods suggested for the automatic detection of outliers in PM10 concentrations is performed based on simulated data.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch: Robustní přístup testování normality chybového členu v ekonometrických modelech
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 25.07.2019 11:18 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 1. vyd. Melville: American Institute of Physics (AIP), 2019. 2116. ISBN 978-0-7354-1854-7.

Originálny názov: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-0-7354-1854-7
Vydavateľ: American Institute of Physics (AIP)
Miesto vydania: Melville
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku: 2116
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 25.07.2019 10:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 2018, Rhodos.

Originálny názov: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018)
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: Rhodos
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Mgr. Kamila Zoufalá
Posledná zmena: 25.07.2019 10:52 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -