Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHEUERLEIN, J. -- CHLÁDKOVÁ, H. Linguistic Differences Between Successful and Non-Successful CEOs During the Financial Crisis. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 2, s. 583--595. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067020583.pdf

Originálny názov: Linguistic Differences Between Successful and Non-Successful CEOs During the Financial Crisis
Český názov:
Autor: Josef Scheuerlein, Ph.D.
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Pracovisko: Ústav ekonomie
Ústav managementu
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 67
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2019
Od strany: 583
Do strany: 595
Počet strán: 13
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: The present study represents an important attempt to explore some of the rhetorical aspects of effective leadership. The main purpose is to investigate possible linguistic differences between 104 effective and non-effective CEOs during the Financial Crisis (years 2008 and 2009) - using language and company performance as predictor variables. The word usage of the top and bottom 25 % of CEOs from the S and P500 within their corresponding letters to shareholders were analysed via the LIWC2015 quantitative content analysis software. The main focus is on the following linguistic markers: use of a) present achievement -, b) present power -, c) present risk -, d) emotionality -, e) present positive work - and f) visionary words. The results revealed that successful and non-successful CEOs use language equally, indicating that both also have the same leadership attributes. Our findings highlight the important role which communication plays in the leadership process, as well as, leadership effectiveness.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067020583.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 01.07.2019 15:09 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov: Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie: Periodikum
ISSN: 1211-8516
Štát vydavateľa: Česká republika
Miesto vydania: Brno
Vydavateľ: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
URL: http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: čeština
Kľúčové slová: čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
VolumeRočníkLokácia
431995Ústřední knihovna - ÚK Brno
431995Informační centrum-studovna
441996Ústřední knihovna - ÚK Brno
441996Informační centrum-studovna
451997Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997Informační centrum-studovna
461998Ústřední knihovna - ÚK Brno
461998Informační centrum-studovna
471999Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999Informační centrum-studovna
482000Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000Informační centrum-studovna
492001Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001Informační centrum-studovna
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002Informační centrum-studovna
512003Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
512003Informační centrum-studovna
522004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004Informační centrum-studovna
522004Informační centrum-čítárna časopisů
532005Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532005Informační centrum-studovna
532005Informační centrum-čítárna časopisů
542006Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006Informační centrum-studovna
542006Informační centrum-čítárna časopisů
552007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
562008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
562008Informační centrum-studovna
562008Informační centrum-čítárna časopisů
572009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
572009Informační centrum-studovna
572009Informační centrum-čítárna časopisů
582010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010Informační centrum-studovna
582010Informační centrum-čítárna časopisů
592011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011Informační centrum-studovna
592011Informační centrum-čítárna časopisů
602012Ústřední knihovna - ÚK Lednice
602012Informační centrum-studovna
602012Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
NázovČísloÚstavKnihovníkTelefónE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna944/3IC ÚVIS CPMgr. Bc. Jarmila Šnyrchová+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Posledná zmena: 23.09.2017 22:36 (Import dát z knižnice)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
dobré        nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19Priemer: 3.95        Hodnotilo: 17Priemer: 4.00
12345
        
12345
laické
odborné        teoretické
praktické
Hodnotilo: 16Priemer: 4.06        Hodnotilo: 13Priemer: 4.38