Ústav ekonomie (PEF) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SCHEUERLEIN, J. -- CHLÁDKOVÁ, H. Linguistic Differences Between Successful and Non-Successful CEOs During the Financial Crisis. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. sv. 67, č. 2, s. 583--595. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067020583.pdf

Originální název:
Linguistic Differences Between Successful and Non-Successful CEOs During the Financial Crisis
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav ekonomie
Ústav managementu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
67
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2019
Od strany:
583
Do strany:
595
Počet stran: 13
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The present study represents an important attempt to explore some of the rhetorical aspects of effective leadership. The main purpose is to investigate possible linguistic differences between 104 effective and non-effective CEOs during the Financial Crisis (years 2008 and 2009) - using language and company performance as predictor variables. The word usage of the top and bottom 25 % of CEOs from the S and P500 within their corresponding letters to shareholders were analysed via the LIWC2015 quantitative content analysis software. The main focus is on the following linguistic markers: use of a) present achievement -, b) present power -, c) present risk -, d) emotionality -, e) present positive work - and f) visionary words. The results revealed that successful and non-successful CEOs use language equally, indicating that both also have the same leadership attributes. Our findings highlight the important role which communication plays in the leadership process, as well as, leadership effectiveness.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067020583.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikace: Periodikum
ISSN:
1211-8516
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání: Brno
Vydavatel:
Mendelova univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
431995Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995Informační centrum-studovna
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
441996
Informační centrum-studovna
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
461998Informační centrum-studovna
471999Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
482000
Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Informační centrum-studovna
502002Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Informační centrum-studovna
522004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522004
Informační centrum-studovna
52
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
532005Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-studovna
542006
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007Ústřední knihovna - ÚK Lednice
552007
Informační centrum-studovna
55
2007Informační centrum-čítárna časopisů
562008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
562008Informační centrum-čítárna časopisů
572009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-studovna
572009Informační centrum-čítárna časopisů
58
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-studovna
58
2010Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-studovna
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
602012Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CP+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna
944/3
IC ÚVIS CP+420 545 136 201jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CP+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Lenka Baláková
Poslední změna: 05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
34
5
špatné
dobré
        
nezajímavé
zajímavé
Hodnotilo: 19
Průměr: 3.95
        
Hodnotilo: 17
Průměr: 4.00
1
2
3
4
5
        
1
234
5
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 16
Průměr: 4.06
        
Hodnotilo: 13
Průměr: 4.38