Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LITZMAN, J. -- CHOVANCOVA, Z. -- BEJDÁK, P. -- LITZMAN, M. -- HEL, Z. -- VLKOVA, M. Common variable immunodeficiency patients display elevated plasma levels of granulocyte activation markers elastase and myeloperoxidase. International Journal of Immunopathology and Pharmacology. 2019. zv. 33, č. 10 April, ISSN 0394-6320. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2058738419843381?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

Originálny názov: Common variable immunodeficiency patients display elevated plasma levels of granulocyte activation markers elastase and myeloperoxidase
Český názov:
Autor: Jiri Litzman
Zita Chovancova
Petr Bejdák
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Zdenek Hel
Marcela Vlkova
Pracovisko: Ústav ekonomie
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: International Journal of Immunopathology and Pharmacology
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 33
Číslo periodika v rámci zväzku: 10 April
Rok vydania: 2019
Od strany:
Do strany:
Počet strán: 10
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: Common variable immunodeficiency disorders (CVIDs) represent a group of primary immunodeficiency diseases characterized by hypogammaglobulinemia and dysfunctional immune response to invading pathogens. Previous studies have indicated that CVID is associated with microbial translocation and systemic myeloid cell activation. The goal of this study was to determine whether patients with CVID display elevated systemic levels of markers of granulocyte activation and whether the levels are further influenced by intravenous immunoglobulin (IVIg) infusions. The plasma levels of granulocyte activation markers elastase and myeloperoxidase were determined using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in 46 CVID patients and 44 healthy controls. All CVID patients were in a stable state with no apparent acute infection. In addition, granulocyte activation markers' plasma levels in 24 CVID patients were determined prior to and 1 h following IVIg administration. Neutrophil elastase and myeloperoxidase plasma levels were significantly higher in CVID patients than in healthy controls. Systemic elastase levels were further increased following IVIg administration. In vitro stimulation of 13 CVID patients' whole blood using IVIg in a therapeutically relevant dose for 2 h resulted in a significant increase in plasma elastase levels compared to unstimulated blood. The data presented here indicate that CVID is associated with chronic granulocytic activation which is further exacerbated by administering IVIg. Increased myeloperoxidase and elastase levels may contribute to associated comorbidities in CVID patients.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2058738419843381?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 07.05.2019 12:23 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

International Journal of Immunopathology and Pharmacology. Thousand Oaks: ISSN 0394-6320.

Originálny názov: International Journal of Immunopathology and Pharmacology
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0394-6320
Štát vydavateľa: Spojené štáty americké
Miesto vydania: Thousand Oaks
Vydavateľ: Sage Publications
URL: https://journals.sagepub.com/home/iji
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 07.05.2019 12:24 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -