Ústav ekonomie (PEF) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 18

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A New Approach for Developing Business Model Innovation
Lang, Michael -- Koerdt, Annika
A New Approach for Developing Business Model Innovation. 1. vyd. Munich: GRIN Publishing GmbH, 2019. 9 s. ISBN 978-3-34-609016-4.
skriptá a učebnice2019Podrobnosti
Accelerating New Product Development Projects: A Literature Review
Teschl, Erhard
Accelerating New Product Development Projects: A Literature Review. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 141--142. ISBN 978-80-7509-692-0.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Application of the CCCTB and Safe Harbours to European SMEs: Can the Decrease in Compliance Costs Support better SME Performance?
Solilová, Veronika -- Nerudová, Danuše -- Litzman, Marek
Application of the CCCTB and Safe Harbours to European SMEs: Can the Decrease in Compliance Costs Support better SME Performance?. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2019. zv. 67, č. 6, s. 587--606. ISSN 0013-3035.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Common variable immunodeficiency patients display elevated plasma levels of granulocyte activation markers elastase and myeloperoxidase
Litzman, Jiri -- Chovancova, Zita -- Bejdák, Petr -- Litzman, Marek -- Hel, Zdenek -- Vlkova, Marcela
Common variable immunodeficiency patients display elevated plasma levels of granulocyte activation markers elastase and myeloperoxidase. International Journal of Immunopathology and Pharmacology. 2019. zv. 33, č. 10 April, ISSN 0394-6320. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2058738419843381?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Display vs. Paper: Eye-Tracking Study on Product Placement in Magazines
Münster, David -- Matejčíková, Anabela -- Hochvaldová, Jana -- Mokrý, Stanislav
Display vs. Paper: Eye-Tracking Study on Product Placement in Magazines. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 91--92. ISBN 978-80-7509-692-0.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Editorial: Current Challenges of Smart Cities and Internet of Things
Caganova, Dagmar -- Nikolic, Predrag K -- Pusca, Andy -- Pospíšil, Richard
Editorial: Current Challenges of Smart Cities and Internet of Things. Mobile Networks and Applications. 2019. zv. 24, č. 6, s. 2014--2015. ISSN 1383-469X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11036-019-01404-6
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Changes in Education Structure: Poor vs. Rich Countries of EU
Náplava, Radek
Changes in Education Structure: Poor vs. Rich Countries of EU. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 93--94. ISBN 978-80-7509-692-0.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Changes in Employment based on the Education Criterion in the EU: Skill Upgrading or Skill-Polarization?
Náplava, Radek
Changes in Employment based on the Education Criterion in the EU: Skill Upgrading or Skill-Polarization?. In Proceedings of the 2nd International Conference on Research in Business, Management and Economics. Acworth: Global Knowledge Sharing (GlobalKS), 2019, ISBN 978-6-094-85035-6.
článok v zborníku2019Podrobnosti
Changing structure of Employment in Europe: Polarization Issue
Náplava, Radek
Changing structure of Employment in Europe: Polarization Issue. Národohospodářský obzor = Review of economic perspectives. 2019. zv. 19, č. 4, s. 307--318. ISSN 1213-2446.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Linguistic Differences Between Successful and Non-Successful CEOs During the Financial Crisis
Scheuerlein, Josef -- Chládková, Helena
Linguistic Differences Between Successful and Non-Successful CEOs During the Financial Crisis. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. zv. 67, č. 2, s. 583--595. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067020583.pdf
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Neutrophil and Granulocytic Myeloid-Derived Suppressor Cell-Mediated T Cell Suppression Significantly Contributes to Immune Dysregulation in Common Variable Immunodeficiency Disorders
Vlkova, Marcela -- Chovancova, Zita -- Nechvatalova, Jana -- Connelly, Ashley Nicole -- Davis, Marcus Darrell -- Slanina, Peter -- Travnickova, Lucie -- Litzman, Marek -- Grymova, Tereza -- Souček, Přemysl -- Freiberger, Tomas -- Litzman, Jiri -- Hel, Zdenek
Neutrophil and Granulocytic Myeloid-Derived Suppressor Cell-Mediated T Cell Suppression Significantly Contributes to Immune Dysregulation in Common Variable Immunodeficiency Disorders. Journal of Immunology. 2019. zv. 202, č. 1, s. 93--104. ISSN 0022-1767. URL: http://www.jimmunol.org/content/202/1/93
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
Profit Shifting and Tax Havens: the Case of Czech Republic
Nerudová, Danuše -- Dobranschi, Marian -- Solilová, Veronika -- Litzman, Marek
Profit Shifting and Tax Havens: the Case of Czech Republic. In Enterprise and Competitive Environment: Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 46. ISBN 978-80-7509-654-8.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Retirement in Selected European Countries
Krejčová, Aneta
Retirement in Selected European Countries. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 77--78. ISBN 978-80-7509-692-0.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Similarities and Divergences in Economic Impacts of German and Czech Public Procurement System
Kunz, Matthias Philipp -- Pospisil, Richard
Similarities and Divergences in Economic Impacts of German and Czech Public Procurement System. In Enterprise and Competitive Environment: Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 32. ISBN 978-80-7509-654-8.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
The comparison of algorithms for the automatic detection of outliers in environmental data
Čampulová, Martina -- Issever Grochová, Ladislava -- Michálek, Jaroslav
The comparison of algorithms for the automatic detection of outliers in environmental data. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 1. vyd. Melville: American Institute of Physics (AIP), 2019, ISBN 978-0-7354-1854-7.
článok v zborníku2019Podrobnosti
The Exchange Rate and the U.S. International Bond Market
Kedroňová, Blanka
The Exchange Rate and the U.S. International Bond Market. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 61--62. ISBN 978-80-7509-692-0.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
The Role of National Culture in the Consumption Function
Vančová, Terézia
The Role of National Culture in the Consumption Function. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 153--154. ISBN 978-80-7509-692-0.
abstrakt článku v zborníku2019Podrobnosti
Validity of the purchasing power parity theory in the euro area
Issever Grochová, Ladislava -- Plecitá, Klára
Validity of the purchasing power parity theory in the euro area. In International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2018). 1. vyd. Melville: American Institute of Physics (AIP), 2019, ISBN 978-0-7354-1854-7.
článok v zborníku2019Podrobnosti