Studijní oddělení AF (DAF AF) - seznam publikacíHelp


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MELIŠOVÁ, L. -- HRONKOVÁ, M. -- HOLKOVÁ, L. -- KLEMŠ, M. -- SMUTNÁ, P. Use of ABA Treatment for the Activation of Drought Protective Mechanisms in Barley Under Non-stress Conditions. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2015. sv. 63, č. 1, s. 87--93. ISSN 1211-8516. URL: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063010087.pdf

Originální název: Use of ABA Treatment for the Activation of Drought Protective Mechanisms in Barley Under Non-stress Conditions
Český název:
Autor: Ing. Lucie Melišová, Ph.D.
Ing. Marie Hronková, Ph.D.
RNDr. Ludmila Holková, Ph.D.
RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná
Pracoviště: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství
Studijní oddělení AF
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
63
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2015
Od strany:
87
Do strany:
93
Počet stran:
7
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The present study evaluated the sensitivity of three different barley genotypes to stress simulated by the application of exogenous abscisic acid at the early stage of the plant development. We used RIA method, instantaneous water use efficiency (WUE), the discrimination of 13C and the expression levels of Dhn4 gene. The increase of ABA concentration in leaves after exogenous ABA application was detected in all tested genotypes; however, the lowest amount was found in the most tolerant genotype. Increased level of the instantaneous WUE after ABA treatment was found in all genotypes. The delta-13C in ABA treated plants decreased, however, relatively drought-tolerant genotype Tadmor showed lower discrimination even in control variant. The genotype-dependent differences were observed in the expression levels of Dhn4 gene in the leaves. High expression level of this gene was observed in Tadmor. Based on the exogenous ABA level, it was possible to distinguish two types of response of plants to exogenous ABA. Tadmor represented one of them as manifesting high sensitivity to exogenous ABA, leading to fast induction of Dhn4 gene relative expression. Conversely, spring genotypes of Jersey and Malz manifested slower response to exogenous ABA as well as lower WUE values and relative expression of Dhn4. The results supported the idea that ABA application may activate similar stress reactions in plants as drought conditions and additionally the intensity of this reaction is genotype dependent.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: Hordeum vulgare L., Abscisic acid, drought stress
Obor výsledku:
Šlechtění rostlin
Rok uplatnění: 2015
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Zvýšení ekonomické efektivity v zemědělské prvovýrobě využitím odrůd obilovin s vyšší odolností k mrazu, suchu a virózám, vhodných pro pěstitelské podmínky ČR v období silnějších výkyvů meteorologických vlivů (uplatnění: RIV)
URL: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063010087.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
234
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originální název:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikace: Periodikum
ISSN: 1211-8516
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Brno
Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
VolumeRočník
Lokace
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
441996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
45
1997
Informační centrum-studovna
461998Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
1998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
471999
Informační centrum-studovna
482000Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
492001Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2001
Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
502002
Informační centrum-studovna
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
512003Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Informační centrum-studovna
522004
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-studovna
522004
Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
53
2005
Informační centrum-studovna
53
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2006
Informační centrum-studovna
54
2006Informační centrum-čítárna časopisů
552007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007
Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
562008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008
Informační centrum-studovna
562008
Informační centrum-čítárna časopisů
572009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
582010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
582010
Informační centrum-studovna
582010Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011Ústřední knihovna - ÚK Lednice
592011Informační centrum-studovna
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
602012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
602012Informační centrum-čítárna časopisů

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
KnihovníkTelefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Informační centrum-studovna944/3Mgr. Bc. Jarmila Šnyrchová
+420 545 136 201
jarmila.snyrchova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4Lenka Čadílková
+420 545 135 039

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Lenka Baláková
Poslední změna:
05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
špatné
khaki
dobré
        
nezajímavé
zelenožlutá
zajímavé
Hodnotilo: 19
Průměr: 3.95
        
Hodnotilo: 17
Průměr: 4.00
1
2
3
4
5
        
1
2345
laické
azurová
odborné
        
teoretické
černášedá
praktické
Hodnotilo: 16Průměr: 4.06        
Hodnotilo: 13
Průměr: 4.38