Studijní oddělení AF (DAF AF) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 2

Publikace
Druh výsledku
RokPodrobnosti
FE analysis of CLT panel subjected to torsion and verified by DIC
Sebera, Václav -- Muszynski, Lech -- Tippner, Jan -- Noyel, Melanie -- Pisaneschi, Thomas -- Sundberg, Benjamin
FE analysis of CLT panel subjected to torsion and verified by DIC. Materials and Structures. 2015. sv. 48, č. 1-2, s. 451--459. ISSN 1359-5997. URL: http://link.springer.com/article/10.1617%2Fs11527-013-0195-1
článek v odborném periodiku2015
Podrobnosti
Use of ABA Treatment for the Activation of Drought Protective Mechanisms in Barley Under Non-stress Conditions
Melišová, Lucie -- Hronková, Marie -- Holková, Ludmila -- Klemš, Marek -- Smutná, Pavlína
Use of ABA Treatment for the Activation of Drought Protective Mechanisms in Barley Under Non-stress Conditions. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2015. sv. 63, č. 1, s. 87--93. ISSN 1211-8516. URL: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063010087.pdf
článek v odborném periodiku
2015
Podrobnosti