Mendel University in Brno - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 330

PublicationsType of resultYearDetails
A method of managing a compensatory ecological area on arable land
Marada, Petr -- Skládanka, Jiří
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob obhospodařování kompenzační ekologické plochy na orné půdě. MARADA, P. -- SKLÁDANKA, J. 307710, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307710.pdf
patent or a different result protected by specific legal provisions2019Details
A new subspecies of Gymnocalycium gaponii Neuhuber
Řepka, Radomír -- Vahalík, Petr
A new subspecies of Gymnocalycium gaponii Neuhuber. Gymnocalycium. 2019. v. 32, no. 1, p. 1301--1310. ISSN 1017-9178.
article in a professional periodical2019Details
Acoustic properties assessment of neem (Azadirachta indica A. Juss.) wood from trees irrigated with secondarily treated wastewater
Hassan, Khaled T S -- Tippner, Jan
Acoustic properties assessment of neem (Azadirachta indica A. Juss.) wood from trees irrigated with secondarily treated wastewater. BioResources. 2019. v. 14, no. 2, p. 2919--2930. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/02/BioRes_14_2_2919_Hassan_Tippner_Acoustic-Props_Neem_Wood_Irrigated_Treated_Wastewater_15096.pdf
article in a professional periodical2019Details
Additives and meat products, source of concern?
Jůzl, Miroslav -- Piechowiczová, Markéta
Přídatné látky a masné výrobky, zdroj obav?. Výživa a potraviny. 2019. v. 74, no. 2, p. 49--53. ISSN 1211-846X.
article in a professional periodical2019Details
Alloscorpiops viktoriae: a new remarkable species of scorpion from Myanmar
Košulič, Ondřej -- Lourenço, W
Alloscorpiops viktoriae: a new remarkable species of scorpion from Myanmar. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 96. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Alternative method to measure the VAT gap in the EU: Stochastic tax frontier model approach
Nerudová, Danuše -- Dobranschi, Marian
Alternative method to measure the VAT gap in the EU: Stochastic tax frontier model approach. PLoS One. 2019. v. 14, no. 1, ISSN 1932-6203. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0211317
article in a professional periodical2019Details
An Analysis of Social Ties: Coffee Value Chain in Uganda
Bamwesigye, Dastan -- Hlaváčková, Petra
An Analysis of Social Ties: Coffee Value Chain in Uganda. Researchers world. 2019. no. 1, p. 33--41. ISSN 2231-4172. URL: http://www.researchersworld.com/vol10/issue1/Paper_04.pdf
article in a professional periodical2019Details
An updated perspective on spiders as generalist predators in biological control
Michalko, Radek -- Pekár, Stano -- Entling, Martin H
An updated perspective on spiders as generalist predators in biological control. Oecologia. 2019. v. 189, no. 1, p. 21--36. ISSN 0029-8549. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00442-018-4313-1
article in a professional periodical2019Details
Analysis of barn cooling fan setting influence on the dairy cows lying behavior
Navrátil, Stanislav -- Dvořák, Filip -- Falta, Daniel
Analysis of barn cooling fan setting influence on the dairy cows lying behavior. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 67--73. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Analysis of reproduction indicators of the yellow-billed stork (Mycteria ibis)
Rečková, Zuzana -- Filipčík, Radek -- Máchal, Ladislav -- Horský, Roman
Analysis of reproduction indicators of the yellow-billed stork (Mycteria ibis). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 155--161. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0155/
article in a professional periodical2019Details
Analysis of Sustainable Transport for Smart Cities
Bamwesigye, Dastan -- Hlaváčková, Petra
Analysis of Sustainable Transport for Smart Cities. Sustainability. 2019. v. 11, no. 7, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/7/2140
article in a professional periodical2019Details
Analysis of the results of test breeding grounds for the czech warmblood during 2013-2018
Kubištová, Barbora -- Jiskrová, Iva -- Kubíková, Zuzana
Analysis of the results of test breeding grounds for the czech warmblood during 2013-2018. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 53--60. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Analysis of Tomato Production in Ghana
Akomaning, Yaw Okyere -- Verter, Nahanga
Analysis of Tomato Production in Ghana. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 9--17. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice
Šafařík, Dalibor -- Březina, David -- Michal, Jakub -- Babuka, Róbert
Analýza a predikce vývoje surovinové základny lesní dendromasy pro energetické účely s ohledem na současný vývoj nahodilých těžeb dříví v České republice.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Details
Animal and environmental factors associated with gestation length in the endangered Old Kladruber horse
Malinská, Martina -- Havlíček, Zdeněk -- Koru, Eva -- Řezáč, Petr
Animal and environmental factors associated with gestation length in the endangered Old Kladruber horse. Theriogenology. 2019. v. 129, no. 15 April, p. 116--120. ISSN 0093-691X. URL: https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2019.02.013
article in a professional periodical2019Details
Annotated review of Cryptocephalinae (Clytrini), Synetinae and part of Galerucinae (Coleoptera, Chrysomelidae) described by Carl Peter Thunberg
Bezděk, Jan
Annotated review of Cryptocephalinae (Clytrini), Synetinae and part of Galerucinae (Coleoptera, Chrysomelidae) described by Carl Peter Thunberg. European Journal of Taxonomy. 2019. no. 499, p. 1--42. ISSN 2118-9773. URL: https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/641
article in a professional periodical2019Details
Antikoncepce jako nástroj k regulaci početnosti volně žijících živočichů
Drimaj, Jakub
Antikoncepce jako nástroj k regulaci početnosti volně žijících živočichů. Svět myslivosti. 2019. v. 20, no. 1, p. 23--25. ISSN 1212-8422.
article in a professional periodical2019Details
Antioxidant Activity of Silver Nanoparticles Prepared by Green Synthesis
Ruttkay Nedecky, Branislav -- Docekalova, Michaela -- Hosnedlová, Božena -- Uhlirova, Dagmar -- Stańková, Martina -- Kepinska, Marta -- Milnerowicz, Halina -- Fernandez, Carlos -- Baroň, Mojmír -- Sochor, Jiří -- Nguyen, Hoai Viet -- Kizek, René
Antioxidant Activity of Silver Nanoparticles Prepared by Green Synthesis. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 392--396. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Antioxidant, gene expression and metabolomics fingerprint analysis of Arabidopsis thaliana treated by foliar spraying of ZnSe quantum dots and their growth inhibition of Agrobacterium tumefaciens
Koláčková, Martina -- Moulick, Amitava -- Kopel, Pavel -- Dvořák, Marek -- Adam, Vojtěch -- Klejdus, Bořivoj -- Húska, Dalibor
Antioxidant, gene expression and metabolomics fingerprint analysis of Arabidopsis thaliana treated by foliar spraying of ZnSe quantum dots and their growth inhibition of Agrobacterium tumefaciens. Journal of Hazardous Materials. 2019. v. 365, no. 5 March, p. 932--941. ISSN 0304-3894. URL: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.11.065
article in a professional periodical2019Details
Aplimat 18th Conference on Applied Mathematics
Aplimat 18th Conference on Applied Mathematics. 2019, Bratislava (CZ).
holding a conference2019Details
Assessing criterias of credibility for CSR competitions in Czech Republic
Nesiba, Jiří
Assessing criterias of credibility for CSR competitions in Czech Republic. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 394--406. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic)
Vöröš, Dominik -- Geršlová, Eva -- Nývlt, Daniel -- Geršl, Milan -- Kuta, Jan
Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic). Environmental Monitoring and Assessment. 2019. v. 191, no. 2, ISSN 0167-6369. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-019-7255-0
article in a professional periodical2019Details
Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils
Brtnický, Martin -- Pecina, Václav -- Hladký, Jan -- Radziemska, Maja -- Koudelková, Zuzana -- Klimánek, Martin -- Richtera, Lukáš -- Adamcová, Dana -- Elbl, Jakub -- Vašinová Galiová, Michaela -- Baláková, Ludmila -- Kynický, Jindřich -- Smolíková, Vendula -- Houška, Jakub -- Vaverková, Magdalena Daria
Assessment of phytotoxicity, environmental and health risks of historical urban park soils. Chemosphere. 2019. v. 220, no. April, p. 678--686. ISSN 0045-6535. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.12.188
article in a professional periodical2019Details
Assessment of presence and distribution of Armillaria and Heterobasidion root rot fungi in the forest of Vallombrosa (Apennines Mountains, Italy) after severe windstorm damage
Dálya, Lászlo Benedek -- Capretti, Paolo -- Ghelardini, Luisa -- Jankovský, Libor
Assessment of presence and distribution of Armillaria and Heterobasidion root rot fungi in the forest of Vallombrosa (Apennines Mountains, Italy) after severe windstorm damage. iForest: Biogeosciences and Forestry. 2019. v. 12, no. 1, p. 118--124. ISSN 1971-7458. URL: http://dx.doi.org/10.3832/ifor2929-012
article in a professional periodical2019Details
Asymptotic problems for functional differential equations via linearization method
Došlá, Zuzana -- Liška, Petr -- Marini, Mauro
Asymptotic problems for functional differential equations via linearization method. Journal of Fixed Point Theory and Applications. 2019. v. 21, no. 1, ISSN 1661-7738. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11784-018-0642-2
article in a professional periodical2019Details
Automatic lane marking extraction from point cloud into polygon map layer
Procházka, David -- Procházková, Jana -- Landa, Jaromír
Automatic lane marking extraction from point cloud into polygon map layer. European Journal of Remote Sensing. 2019. v. 52, no. S1, p. 26--39. ISSN 2279-7254. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22797254.2018.1535837
article in a professional periodical2019Details
Averaging technique and oscillation criterion for linear and half-linear equations
Hasil, Petr -- Šišoláková, Jiřina -- Veselý, Michal
Averaging technique and oscillation criterion for linear and half-linear equations. Applied Mathematics Letters. 2019. v. 92, p. 62--69. ISSN 0893-9659.
article in a professional periodical2019Details
Bathroom renovation in the flat
Boulaz, Ivana -- Hojgr, Ondřej
author work2019Details
Beyond the cones: How crown shape plasticity alters aboveground competition for space and light-Evidence from terrestrial laser scanning
Krůček, Martin -- Trochta, Jan -- Cibulka, Miloš -- Král, Kamil
Beyond the cones: How crown shape plasticity alters aboveground competition for space and light-Evidence from terrestrial laser scanning. Agricultural and forest meteorology. 2019. v. 264, no. 15 January, p. 188--199. ISSN 0168-1923. URL: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.09.016
article in a professional periodical2019Details
Bioavailability of mercury in contaminated soils assessed by the diffusive gradient in thin film technique in relation to uptake by Miscanthus x giganteus
Ridošková, Andrea -- Pelfrene, Aurelie -- Douay, Francis -- Pelcová, Pavlína -- Smolíková, Vendula -- Adam, Vojtěch
Bioavailability of mercury in contaminated soils assessed by the diffusive gradient in thin film technique in relation to uptake by Miscanthus x giganteus. Environmental Toxicology and Chemistry. 2019. v. 38, no. 2, p. 321--328. ISSN 0730-7268. URL: https://setac.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/etc.4318
article in a professional periodical2019Details
Biodegradation/Disintegration of Selected Range of Polymers: Impact on the Compost Quality
Adamcová, Dana -- Zloch, Jan -- Brtnický, Martin -- Vaverková, Magdalena Daria
Biodegradation/Disintegration of Selected Range of Polymers: Impact on the Compost Quality. Journal of Polymers and the Environment. 2019. v. 27, no. 4, p. 892--899. ISSN 1566-2543. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10924-019-01393-3
article in a professional periodical2019Details
Biotopové nároky ohroženého tesaříka javorového (Ropalopus ungaricus) aneb nedostatek osluněných, umírajících a poškozených stromů v horských lesích České republiky
Kašák, Josef -- Foit, Jiří
Biotopové nároky ohroženého tesaříka javorového (Ropalopus ungaricus) aneb nedostatek osluněných, umírajících a poškozených stromů v horských lesích České republiky. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 91. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Bird Diversity as a Support Decision Tool for Sustainable Management in Temperate Forested Floodplain Landscapes
Machar, Ivo -- Poprach, Karel -- Harmacek, Jaromir -- Fialová, Jitka
Bird Diversity as a Support Decision Tool for Sustainable Management in Temperate Forested Floodplain Landscapes. Sustainability. 2019. v. 11, no. 6, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1527/htm
article in a professional periodical2019Details
Březnová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Březnová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. v. LI, no. 3, p. 16--17. ISSN 0139-7761.
article in a professional periodical2019Details
Bude zelená poušť v okolí silnic a dálnic dál zelenou pouští?
Hula, Vladimír -- Kuras, T -- Mazalová, M -- Hejduk, Stanislav -- Niedobová, Jana -- Havlová, Lucie -- Mládek, J -- Šikula , T
Bude zelená poušť v okolí silnic a dálnic dál zelenou pouští?. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 78--79. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Bufo alvarius: Evidencias literarias y controversias en torno a su uso tradicional
Horák, Miroslav -- Mateos Segovia, Elizabeth -- Cortina Bello, Alí
Bufo alvarius: Evidencias literarias y controversias en torno a su uso tradicional. Medicina Naturista. 2019. v. 13, no. 1, p. 43--49. ISSN 1576-3080. URL: http://www.medicinanaturista.org/images/revistas/mn13%281%29.pdf
article in a professional periodical2019Details
Business cycle synchronisation and currency unions: A review of the econometric evidence using meta-analysis
Campos, Nauro F -- Fidrmuc, Jarko -- Korhonen, Iikka
Business cycle synchronisation and currency unions: A review of the econometric evidence using meta-analysis. International Review of Financial Analysis. 2019. v. 61, no. January, p. 274--283. ISSN 1057-5219. URL: https://doi.org/10.1016/j.irfa.2018.11.012
article in a professional periodical2019Details
Capillary gap flow cell as capillary-end electrochemical detector in flow-based analysis
Islam, Muhammed Ariful -- Lam, Shing Chung -- Li, Yan -- Atia, Mostafa A -- Mahbub, Parvez -- Nesterenko, Pavel N -- Paull, Brett -- Macka, Miroslav
Capillary gap flow cell as capillary-end electrochemical detector in flow-based analysis. Electrochimica Acta. 2019. v. 303, no. 20 April, p. 85--93. ISSN 0013-4686. URL: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2019.02.026
article in a professional periodical2019Details
Causes of Water Erosion and Benefits of Antierosion Measures in Model Locality Starovice - Hustopeče (South Moravia Region, Czech Republic)
Karásek, Petr -- Szturc, Jan -- Kučera, Josef -- Podhrázská, Jana -- Konečná, Jana
Causes of Water Erosion and Benefits of Antierosion Measures in Model Locality Starovice - Hustopeče (South Moravia Region, Czech Republic). Journal of Ecological Engineering. 2019. v. 20, no. 2, p. 95--105. ISSN 2081-139X. URL: https://doi.org/10.12911/22998993/96274
article in a professional periodical2019Details
Císařské sídlo Laxenburg
Kanická, Ludvika
Císařské sídlo Laxenburg. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. v. 20, no. 4, p. 70--71. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2019Details
Climate variability and changes in the agricultural cycle in the Czech Lands from the sixteenth century to the present
Brázdil, Rudolf -- Možný, Martin -- Klír, Tomáš -- Řezníčková, Ladislava -- Trnka, Miroslav -- Dobrovolný, Petr -- Kotyza, Oldřich
Climate variability and changes in the agricultural cycle in the Czech Lands from the sixteenth century to the present. Theoretical and Applied Climatology. 2019. v. 136, no. 1-2, p. 553--573. ISSN 0177-798X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00704-018-2508-3
article in a professional periodical2019Details
CMT Welding of Titanium and Stainless Steel Using CuSi3 Electrode
Poláková, Nela -- Dostál, Petr
CMT Welding of Titanium and Stainless Steel Using CuSi3 Electrode. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 147--153. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0147/
article in a professional periodical2019Details
Coenzyme Q10 Ameliorates Cadmium Induced Reproductive Toxicity in Male Rats
Saha, R -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Kar, K -- Varghese, A C -- Nandi, P -- Sharma, G D -- Formicki, Grzegorz -- Sláma, Petr -- Kolesárová, Adriana
Coenzyme Q10 Ameliorates Cadmium Induced Reproductive Toxicity in Male Rats. Physiological Research . 2019. v. 68, no. 1, p. 141--145. ISSN 0862-8408. URL: https://www.biomed.cas.cz/physiolres/pdf/2019/68_141.pdf
article in a professional periodical2019Details
Common variable immunodeficiency patients display elevated plasma levels of granulocyte activation markers elastase and myeloperoxidase
Litzman, Jiri -- Chovancova, Zita -- Bejdák, Petr -- Litzman, Marek -- Hel, Zdenek -- Vlkova, Marcela
Common variable immunodeficiency patients display elevated plasma levels of granulocyte activation markers elastase and myeloperoxidase. International Journal of Immunopathology and Pharmacology. 2019. v. 33, no. 10 April, ISSN 0394-6320. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2058738419843381?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed
article in a professional periodical2019Details
Comparison of determined nutrients for selected meat products with customer values
Piechowiczová, Markéta -- Švehlová, Veronika
Srovnání stanovených nutrientů u vybraných masných výrobků s hodnotami uvedenými na obale. Výživa a potraviny. 2019. v. 74, no. 2, p. 30--33. ISSN 1211-846X.
article in a professional periodical2019Details
Comparison of three in vitro methods at testing acaricidal effects of essential oils against poultry red mites (Dermanyssus gallinae)
Rádsetoulalová, Iva -- Lichovníková, Martina
Comparison of three in vitro methods at testing acaricidal effects of essential oils against poultry red mites (Dermanyssus gallinae). In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 85--90. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Corporate Social Responsibility in Visegrad Countries (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Overall Landscape
Przytuła, Sylwia -- Formánková, Sylvie -- Ubrežiová, Iveta -- Dunay, Anna
Corporate Social Responsibility in Visegrad Countries (Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary) Overall Landscape. In: Corporate Social Responsibility in Poland. CSR, Sustainability, Ethics & Governance. Cham: Springer Switzerland, 2019. p. 325--353. ISBN 978-3-030-00439-2. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-00440-8_20
chapter in a book2019Details
Crassula, insights into an old, arid-adapted group of southern African leaf-succulents
Bruyns, P V -- Hanáček, Pavel -- Klak, C
Crassula, insights into an old, arid-adapted group of southern African leaf-succulents. Molecular Phylogenetics and Evolution. 2019. v. 131, no. February, p. 35--47. ISSN 1055-7903. URL: https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.10.045
article in a professional periodical2019Details
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli
Stachoň, Zdeněk -- Šašinka, Čeněk -- Čeněk, Jiří -- Štěrba, Zbyněk -- Angsuesser, Stephan -- Fabrikant, Sara -- Stampach, Radim -- Morong, Kamil
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli. Cartography and Geographic Information Science. 2019. v. 46, no. 1, p. 82--94. ISSN 1523-0406. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15230406.2018.1470575
article in a professional periodical2019Details
Current Trends in Detection of Histamine in Food and Beverages
Gagić, Milica -- Jamróz, Ewelina -- Křížková, Soňa -- Milosavljević, Vedran -- Kopel, Pavel -- Adam, Vojtěch
Current Trends in Detection of Histamine in Food and Beverages. Journal of agricultural and food chemistry. 2019. v. 67, no. 3, p. 773--783. ISSN 0021-8561. URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jafc.8b05515
article in a professional periodical2019Details
Cutting test as a source of fracture toughness and shear yield strength for axial-perpendicular model of wood cutting
Hlásková, Luďka -- Kopecký, Zdeněk -- Solař, Aleš -- Patočka, Zdeněk
Cutting test as a source of fracture toughness and shear yield strength for axial-perpendicular model of wood cutting. Wood and fiber science. 2019. v. 51, no. 1, p. 58--68. ISSN 0735-6161. URL: https://www.swst.org/wp/wp-content/uploads/2019/01/wfs2767.pdf
article in a professional periodical2019Details
Czech Intelligence Services and their Reaction to the Rise of Global Terrorism
Kovanič, Martin -- Coufalová, Aneta
Zpravodajské služby České republiky a jejich reakce na vzestup globálního terorismu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 320--332. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Decline in climate resilience of European wheat
Balek, Jan -- Trnka, Miroslav et al.
Decline in climate resilience of European wheat. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019. v. 116, no. 1, p. 123--128. ISSN 0027-8424. URL: https://www.pnas.org/content/116/1/123
article in a professional periodical2019Details
Designing a Composite Films Based on Carbon Quantum Dots and Furcellaran
Milosavljević, Vedran -- Jamróz, Ewelina -- Gagić, Milica -- Kopel, Pavel -- Adam, Vojtěch
Designing a Composite Films Based on Carbon Quantum Dots and Furcellaran. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 397--401. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Designing next generation of photon upconversion: Recent advances in organic triplet-triplet annihilation upconversion nanoparticles
Huang, Ling -- Kakadiaris, Eugenia -- Vaněčková, Tereza -- Huang, Kai -- Vaculovičová, Markéta -- Han, Gang
Designing next generation of photon upconversion: Recent advances in organic triplet-triplet annihilation upconversion nanoparticles. Biomaterials. 2019. v. 201, no. May, p. 77--86. ISSN 0142-9612. URL: https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2019.02.008
article in a professional periodical2019Details
Destinační management cestovního ruchu vybraných krajů
Němcová, Patricie -- Ptáček, Pavel
Destinační management cestovního ruchu vybraných krajů. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 407--417. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Detection and quantification of the air inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Italy
Botella Sánchez, Leticia -- Bačová, Aneta -- Dvořák, Miloň -- Kudláček, Tomáš -- Pepori, Alessia L -- Santini, Alberto -- Ghelardini, Luisa -- Luchi, Nicola
Detection and quantification of the air inoculum of Caliciopsis pinea in a plantation of Pinus radiata in Italy. iForest: Biogeosciences and Forestry. 2019. v. 12, no. 2, p. 193--198. ISSN 1971-7458. URL: https://iforest.sisef.org/contents/?id=ifor2866-012
article in a professional periodical2019Details
Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe
Suchomel, Josef -- Heroldová, Marta et al.
Detection of Francisella tularensis in three vole species in Central Europe. Transboundary and Emerging Diseases. 2019. v. 66, no. 2, p. 1029--1032. ISSN 1865-1674. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13078
article in a professional periodical2019Details
Detection of Phytoestrogens by Capillary Electrophoresis in Combination with Isolation by Magnetic Particles Modified by Molecularly Imprinted Polymer
Bezděková, Jaroslava -- Vlcnovska, Marcela -- Zibekova, Lucia -- Zemánková, Kristýna -- Bačová, Romana -- Koláčková, Martina -- Vaculovičová, Markéta
Detection of Phytoestrogens by Capillary Electrophoresis in Combination with Isolation by Magnetic Particles Modified by Molecularly Imprinted Polymer. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 437--441. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Detection of UV Radiation in Vineyards by Optical Analysis of CdTe Quantum Dots
Sochorová, Lenka -- Hosnedlová, Božena -- Docekalova, Michaela -- Stankova, Martina -- Uhlirova, Dagmar -- Ruttkay Nedecky, Branislav -- Kepinska, Marta -- Milnerowicz, Halina -- Baroň, Mojmír -- Nguyen, Hai Xuan -- Duong, Ngoc Bach -- Nguyen, Viet Hoai -- Sochor, Jiří -- Růžička, Josef -- Kizek, René
Detection of UV Radiation in Vineyards by Optical Analysis of CdTe Quantum Dots. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 282--287. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Detergent-modified catalytic and enzymomimetic activity of silver and palladium nanoparticles biotemplated by Pyrococcus furiosus ferritin
Peskova, Marie -- Ilkovics, Ladislav -- Hynek, David -- Dostálová, Simona -- Sanchez Carnerero, Esther Márquez -- Remeš, Marek -- Heger, Zbyněk -- Pekarik, Vladimir
Detergent-modified catalytic and enzymomimetic activity of silver and palladium nanoparticles biotemplated by Pyrococcus furiosus ferritin. Journal of Colloid and Interface Science. 2019. v. 537, no. 1 March, p. 20--27. ISSN 0021-9797. URL: https://doi.org/10.1016/j.jcis.2018.11.005
article in a professional periodical2019Details
Determination of N-year design precipitation in the Czech Republic by annual maximum series method
Kozlovská, Silvie -- Šácha, Jakub -- Toman, František
Determination of N-year design precipitation in the Czech Republic by annual maximum series method. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 275--286. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0275/
article in a professional periodical2019Details
Diseases of Digitalis
Šafránková, Ivana
Choroby náprstníku. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. v. 14, no. 1, p. 28--29. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical2019Details
Distribution, habitat preference, and management of the invasive ambrosia beetle xylosandrus germanus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in European forests with an emphasis on the West Carpathians
Galko, Juraj -- Dzurenko, Marek -- Ranger, Christopher M -- Kulfan, Ján -- Kula, Emanuel -- Nikolov, Christo -- Zúbrik, Milan -- Zach, Peter
Distribution, habitat preference, and management of the invasive ambrosia beetle xylosandrus germanus (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in European forests with an emphasis on the West Carpathians. Forests. 2019. v. 10, no. 1, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/10/1/10
article in a professional periodical2019Details
Distribution of western hoolock gibbons and nutritional status of food plants in cachar district of Assam, India: Reaching out to local communities for conservation
Deb, Mitrajit -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Bhattacharjee, Parimal C -- Sharma, Indu -- Nautiyal, Sunil -- Sláma, Petr
Distribution of western hoolock gibbons and nutritional status of food plants in cachar district of Assam, India: Reaching out to local communities for conservation. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 25--39. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067010025.pdf
article in a professional periodical2019Details
Diversity and Distribution of Phytophthora Species in Protected Natural Areas in Sicily
Jung, Thomas -- Goncalves Horta Jung, Marília do Rosário et al.
Diversity and Distribution of Phytophthora Species in Protected Natural Areas in Sicily. Forests. 2019. v. 10, no. 3, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/10/3/259
article in a professional periodical2019Details
Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) agrárních teras Znojemska
Novotný, Břetislav -- Hula, Vladimír
Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) agrárních teras Znojemska. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 138. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Diverzita včel (Insecta: Hymenoptera: Apiformes) v odlišných agroekosystémech v jižních Čechách
Hýbl, Marian
Diverzita včel (Insecta: Hymenoptera: Apiformes) v odlišných agroekosystémech v jižních Čechách. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 80. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Divocí kopytníci nebo hospodářská zvířata? Aneb první nahlédnutí do složení potravy a potravních preferencí vlka po jeho návratu do České republiky
Duľa, Martin -- Kutal, Miroslav
Divocí kopytníci nebo hospodářská zvířata? Aneb první nahlédnutí do složení potravy a potravních preferencí vlka po jeho návratu do České republiky. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 53. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
DNA Barcoding in Forensic Entomology - Establishing a DNA Reference Library of Potentially Forensic Relevant Arthropod Species
Podhorná, Jana et al.
DNA Barcoding in Forensic Entomology - Establishing a DNA Reference Library of Potentially Forensic Relevant Arthropod Species. Journal of Forensic Sciences. 2019. v. 64, no. 2, p. 593--601. ISSN 0022-1198. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1556-4029.13869
article in a professional periodical2019Details
Does climate change influence people's migration decisions in Maldives?
Kelman, Ilan -- Orlowska, Justyna -- Upadhyay, Himani -- Stojanov, Robert -- Webersik, Christian -- Simonelli, Andrea C -- Procházka, David -- Němec, Daniel
Does climate change influence people's migration decisions in Maldives?. Climatic Change. 2019. v. 153, no. 1-2, p. 285--299. ISSN 0165-0009. URL: https://doi.org/10.1007/s10584-019-02376-y
article in a professional periodical2019Details
Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů
Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů.
conference proceedings2019Details
Druhová diverzita a početnost vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském lese s různou věkovou strukturou a typem managementu
Staněk, Luboš -- Hamřík, Tomáš -- Procházka, J -- Michalko, Radek -- Surovcová, Kamila -- Košulič, Ondřej
Druhová diverzita a početnost vybraných skupin epigeických členovců v hospodářském lese s různou věkovou strukturou a typem managementu. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 174--175. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Dubnová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Dubnová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. v. LI, no. 4, p. 22--23. ISSN 0139-7761.
article in a professional periodical2019Details
Ecohydrological consequences of tree removal in an urban park evaluated using open data, free software and a minimalist measuring campaign
Deutscher, Jan -- Kupec, Petr -- Kučera, Aleš -- Urban, Josef -- Ledesma, José L J -- Futter, Martyn
Ecohydrological consequences of tree removal in an urban park evaluated using open data, free software and a minimalist measuring campaign. Science of the Total Environment. 2019. v. 655, no. 10 March, p. 1495--1504. ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.277
article in a professional periodical2019Details
Effect of auxins on the native proteolytic activity of forest soils
Holík, Ladislav -- Vranová, Valerie -- Rejšek, Klement
Effect of auxins on the native proteolytic activity of forest soils. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 2019. v. 182, no. 2, p. 244--251. ISSN 1436-8730. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jpln.201800244
article in a professional periodical2019Details
Effect of biochar addition on the OFMSW composting process under real conditions
Malinowski, Mateusz -- Wolny Koładka, Katarzyna -- Vaverková, Magdalena Daria
Effect of biochar addition on the OFMSW composting process under real conditions. Waste Management. 2019. v. 84, no. 1 February, p. 364--372. ISSN 0956-053X. URL: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.12.011
article in a professional periodical2019Details
Effect of genotype on chosen indicators of carcass value of lambs
Janoš, Tomáš -- Filipčík, Radek -- Hošek, Martin -- Dračková, Eliška -- Milerski, M
Effect of genotype on chosen indicators of carcass value of lambs. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 34--38. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Effect of heat stress on age in conception of holstein heifers
Tučková, Kristýna -- Filipčík, Radek
Effect of heat stress on age in conception of holstein heifers. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 173--177. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067010173.pdf
article in a professional periodical2019Details
Effect of nitrogen fertilization on yield and quality of milk thistle [Silybum marianum L. (Gaertn.)] achenes
Školníková, Marie -- Škarpa, Petr -- Ryant, Pavel
Effect of nitrogen fertilization on yield and quality of milk thistle [Silybum marianum L. (Gaertn.)] achenes. Journal of Elementology. 2019. v. 24, no. 2, p. 701--710. ISSN 1644-2296. URL: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1606/
article in a professional periodical2019Details
Effects of Bark Stripping on Timber Production and Structure of Norway Spruce Forests in Relation to Climatic Factors
Cukor, Jan -- Vacek, Zdeněk -- Linda, Rostislav -- Vacek, Stanislav -- Marada, Petr -- Šimůnek, Václav -- Havránek, František
Effects of Bark Stripping on Timber Production and Structure of Norway Spruce Forests in Relation to Climatic Factors. Forests. 2019. v. 10, no. 4, ISSN 1999-4907. URL: https://www.mdpi.com/1999-4907/10/4/320
article in a professional periodical2019Details
Effects of copper and arsenic stress on the development of Norway spruce somatic embryos and their visualization with the environmental scanning electron microscope
Đorđević, Biljana -- Neděla, Vilém -- Tihlaříková, Eva -- Trojan, Václav -- Havel, Ladislav
Effects of copper and arsenic stress on the development of Norway spruce somatic embryos and their visualization with the environmental scanning electron microscope. New Biotechnology. 2019. v. 48, no. 25 January, p. 35--43. ISSN 1871-6784. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871678417305174
article in a professional periodical2019Details
Effects of glufosinate-ammonium herbicide and pod sealant on spider Pardosa agrestis
Niedobová, Jana -- Krištofová, Lucie -- Michalko, Radek -- Hula, Vladimír -- Kynický, Jindřich -- Brtnický, Martin
Effects of glufosinate-ammonium herbicide and pod sealant on spider Pardosa agrestis. Journal of applied entomology = Zeitschrift für angewandte Entomologie. 2019. v. 143, no. 3, p. 196--203. ISSN 0931-2048. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jen.12574
article in a professional periodical2019Details
Effects of mild drought on the morphology of sun and shade needles in 20-year-old Norway spruce trees
Gebauer, Roman -- Volařík, Daniel -- Urban, Josef -- Børja, Isabella -- Nagy, Nina Elisabeth -- Eldhuset, Toril Drablos -- Krokene, Paal
Effects of mild drought on the morphology of sun and shade needles in 20-year-old Norway spruce trees. iForest: Biogeosciences and Forestry. 2019. v. 12, no. January, p. 27--34. ISSN 1971-7458. URL: https://iforest.sisef.org/contents/?id=ifor2809-011
article in a professional periodical2019Details
Ekonomický přínos holdingového propojení zemědělských podniků v létech 2004-2015 v Jihomoravském kraji
Svobodová, Eliška -- Vinohradský, Karel
Ekonomický přínos holdingového propojení zemědělských podniků v létech 2004-2015 v Jihomoravském kraji. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 507--512. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Endangered aquatic macrophytes in the diet of rudd (Scardinius erythrophthalmus)
Zapletal, Tomáš -- Andreas, Michal -- Adámek, Zdeněk -- Špaček, Jan -- Mikl, Libor -- Mareš, Jan
Endangered aquatic macrophytes in the diet of rudd (Scardinius erythrophthalmus). Folia zoologica: international journal of vertebrate zoology. 2019. v. 68, no. 1, p. 1--8. ISSN 0139-7893. URL: https://bioone.org/journals/folia-zoologica/volume-68/issue-1/fozo.066.2019/Endangered-aquatic-macrophytes-in-the-diet-of-rudd-Scardinius-erythrophthalmus/10.25225/fozo.066.2019.full
article in a professional periodical2019Details
Environmentálne podmienky mikrohabitatu skákaviek rodu Pellenes a možné vysvetlenie nezvyčajnej formy sociality
Štempáková, Kristína -- Hula, Vladimír
Environmentálne podmienky mikrohabitatu skákaviek rodu Pellenes a možné vysvetlenie nezvyčajnej formy sociality. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 190. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Environmentální a sociodemografické faktory nemocnosti na území České republiky v letech 2006-2015
Hübelová, Dana -- Kozumplíková, Alice -- Mezihoráková, Nikola -- Šlechtová, Tereza
Environmentální a sociodemografické faktory nemocnosti na území České republiky v letech 2006-2015. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 194--204. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Ergonomic aspects and health interventions for older workers
Bédiová, Monika -- Krejčová, Aneta -- Černý, Jiří -- Klimczuk, Andrzej -- Mikus, Juraj
URL: http://genderewl.com/wp-content/uploads/2019/03/COST_Policy5_AgeManagement2_proof4.pdf
others2019Details
Ergonomics and space
Boulaz, Ivana
Ergonomics and space. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 118 p. ISBN 978-80-7509-618-0.
textbook2019Details
Evaluation of Cor de la Bryère line of the Czech Warmblood horse by the jumping performance of offspring
Kubíková, Zuzana -- Jiskrová, Iva -- Kubištová, Barbora
Evaluation of Cor de la Bryère line of the Czech Warmblood horse by the jumping performance of offspring. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 45--52. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Evaluation of growth ability of rabbit breed Giant Chinchilla
Sládek, Libor -- Mikule, Vladimír -- Míča, Jakub
Evaluation of growth ability of rabbit breed Giant Chinchilla. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 91--96. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Evaluation of presence and concentration of PPV in rootstocks derived from Prunus davidiana (CARR.) FRANCH
Pavelková, Petra -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Evaluation of presence and concentration of PPV in rootstocks derived from Prunus davidiana (CARR.) FRANCH. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 121--131. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodical2019Details
Evaluation of presence and concentration of ppv in rootstocks derived from prunus davidiana (carr.) Franch
Pavelková, Petra -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Evaluation of presence and concentration of ppv in rootstocks derived from prunus davidiana (carr.) Franch. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 121--131. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0121/
article in a professional periodical2019Details
Evaluation of sperm motility in stallion ejaculates
Soušková, Katarína -- Brudňaková, Michaela -- Rečková, Zuzana -- Filipčík, Radek
Evaluation of sperm motility in stallion ejaculates. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 97--103. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Evaluation of the effect of breed and line on slaughter value and quality of lamb meat
Janoš, Tomáš -- Filipčík, Radek -- Hošek, Martin -- Dračková, Eliška -- Kamanová, Vendula
Evaluation of the effect of breed and line on slaughter value and quality of lamb meat. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 65--73. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0065/
article in a professional periodical2019Details
Evaluation of Three Soil Blends to Improve Ornamental Plant Performance and Maintain Engineering Metrics in Bioremediating Rain Gardens
Funai, James T -- Kupec, Petr
Evaluation of Three Soil Blends to Improve Ornamental Plant Performance and Maintain Engineering Metrics in Bioremediating Rain Gardens. Water, Air, and Soil Pollution. 2019. v. 230, no. 1, ISSN 0049-6979. URL: https://doi.org/10.1007/s11270-018-4049-x
article in a professional periodical2019Details
Evolutionary relationships and taxonomy of Microtea (Microteaceae), a basal lineage in the core Caryophyllales
Sukhorukov, Alexander P -- Sennikov, Alexander N -- Nilova, Maya V -- Mazei, Yuri -- Kushunina, Maria -- Marchioretto, Maria Salete -- Hanáček, Pavel
Evolutionary relationships and taxonomy of Microtea (Microteaceae), a basal lineage in the core Caryophyllales. PhytoKeys. 2019. no. 115, p. 1--50. ISSN 1314-2011. URL: https://phytokeys.pensoft.net/article/29041/
article in a professional periodical2019Details
Examination of the Spatial Structure of Pigs' Melanoma in Tissue Sections Based on Histology and Mass Spectrometry
Anyz, Jiří -- Vyslouzilova, Lenka -- Horak, Vratislav -- Stepankova, Olga -- Vaculovic, Tomas -- Adam, Vojtěch
Examination of the Spatial Structure of Pigs' Melanoma in Tissue Sections Based on Histology and Mass Spectrometry. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. Volume 68/1. Singapur: Springer Singapore, 2019, p. 255--259. ISBN 978-981-10-9034-9.
article in proceedings2019Details
Experimental measurement of heat of biodegradable waste
Hammerschmiedt, Michal -- Rouš, Robert -- Mareček, Jan -- John, Jakub
Experimental measurement of heat of biodegradable waste. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 59--64. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067010059.pdf
article in a professional periodical2019Details
Explicit Attitudes of Inpatients towards the Treatment in Therapeutic Communities for Drug Addicts
Horák, Miroslav -- Verter, Nahanga -- Vozáryová, Wanda
Explicit Attitudes of Inpatients towards the Treatment in Therapeutic Communities for Drug Addicts. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 151--158. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Extreme droughts and human responses to them: the Czech Lands in the pre-instrumental period
Brázdil, Rudolf -- Dobrovolný, Petr -- Trnka, Miroslav -- Řezníčková, Ladislava -- Dolák, Lukáš -- Kotyza, Oldřich
Extreme droughts and human responses to them: the Czech Lands in the pre-instrumental period. Climate of the Past. 2019. v. 15, no. 1, p. 1--24. ISSN 1814-9324. URL: https://www.clim-past.net/15/1/2019/cp-15-1-2019.pdf
article in a professional periodical2019Details
Factors influencing the introduction and spread of Harmonia axyridis in the Iberian Peninsula
Ameixa, Olga M C C -- Šipoš, Jan -- Burda, Michal -- Soares, Amadeu M V M -- Soares, António O
Factors influencing the introduction and spread of Harmonia axyridis in the Iberian Peninsula. Biological Invasions. 2019. v. 21, no. 2, p. 323--331. ISSN 1387-3547. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10530-018-1841-x
article in a professional periodical2019Details
Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy
Urbánek, Jiří -- Tamáš, Vojtěch -- Přibyl, Martin -- Urbánková, Hana -- Sosíková, Kristýna
Faktory ovlivňující chování spotřebitele na trhu s volně prodejnými léčivy. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 613--631. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Feeding strategy of two rodent species in a set-aside field and its influence on alimentary tract morphometry
Heroldová, Marta -- Janova, Eva
Feeding strategy of two rodent species in a set-aside field and its influence on alimentary tract morphometry. Mammalia. 2019. v. 83, no. 1, p. 34--40. ISSN 0025-1461. URL: https://www.degruyter.com/view/j/mamm.ahead-of-print/mammalia-2017-0106/mammalia-2017-0106.xml
article in a professional periodical2019Details
γ-Fe2O3 Nanoparticles as a Potential Sensor for Histamine Isolation
Gagić, Milica -- Kopel, Pavel -- Cernei, Natalia -- Zítka, Ondřej -- Švec, Pavel -- Jamróz, Ewelina -- Adam, Vojtěch
γ-Fe2O3 Nanoparticles as a Potential Sensor for Histamine Isolation. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 365--369. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
First Report of the Hop Cyst Nematode Heterodera humuli from Common Nettle Urtica dioica in Turkey
Akyazi, Faruk -- Felek, A F -- Čermák, Václav
First Report of the Hop Cyst Nematode Heterodera humuli from Common Nettle Urtica dioica in Turkey. Plant disease: an international journal of applied plant pathology. 2019. v. 103, no. 1, p. 161--162. ISSN 0191-2917. URL: https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-04-18-0634-PDN
article in a professional periodical2019Details
Folic acid-mediated re-shuttling of ferritin receptor specificity towards a selective delivery of highly cytotoxic nickel(II) coordination compounds
Tesařová, Barbora -- Charousová, Markéta -- Dostálová, Simona -- Bienko, Alina -- Kopel, Pavel -- Kruszynski, Rafal -- Hynek, David -- Michálek, Petr -- Eckschlager, Tomas -- Stiborova, Marie -- Adam, Vojtěch -- Heger, Zbyněk
Folic acid-mediated re-shuttling of ferritin receptor specificity towards a selective delivery of highly cytotoxic nickel(II) coordination compounds. International Journal of Biological Macromolecules. 2019. v. 126, no. 1 April, p. 1099--1111. ISSN 0141-8130. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.12.128
article in a professional periodical2019Details
Forest product export performance in tropical Africa: an empirical analysis
Bamwesigye, Dastan -- Nmadabuchukwu Akwari, Francis -- Hlaváčková, Petra
Forest product export performance in tropical Africa: an empirical analysis. Forum Scientiae Oeconomia. 2019. v. 7, no. 1, p. 73--83. ISSN 2300-5947. URL: http://www.wsb.edu.pl/download/forum-scientiae-oeconomia-1-2019-v.pdf
article in a professional periodical2019Details
Four decades of the coexistence of beech and spruce in a Central European old-growth forest. Which succeeds on what soils and why?
Daněk, Pavel -- Šamonil, Pavel -- Vrška, Tomáš
Four decades of the coexistence of beech and spruce in a Central European old-growth forest. Which succeeds on what soils and why?. Plant and soil: international journal on plant-soil relationships. 2019. v. 437, no. 1-2, p. 257--272. ISSN 0032-079X. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11104-019-03968-4
article in a professional periodical2019Details
Fuzzy-Expert system for customer behavior prediction
Frankeová, Monika -- Farana, Radim -- Formánek, Ivo -- Walek, Bogdan
Fuzzy-Expert system for customer behavior prediction. In Artificial Intelligence and Algorithms in Intelligent Systems. Volume 2. Cham: Springer Switzerland, 2019, p. 122--131. ISBN 978-3-319-91188-5. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-91189-2_13
article in proceedings2019Details
Fytázy ve výživě kapra
Malý, Ondřej -- Zugárková, Iveta -- Mareš, Jan -- Poštulková, Eva
Fytázy ve výživě kapra. In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, p. 25--32. ISBN 978-80-87699-10-2.
article in proceedings2019Details
Gardens of the Mannerism and Baroque in the landscape by the town of Olomouc
Hronová Šafářová, Lucie
Manýristické a barokní zahrady v krajině u Olomouce. HRONOVÁ ŠAFÁŘOVÁ, L. 2019. URL: http://web2.mendelu.cz/zf_561_nmap1/
specialized maps with technical contents2019Details
Gender-Friendly Educational Programs in Historical Urban Gardens: Possibilities for the exchange of gendered best practises in the Asia-European context
Blížkovský, Petr
Gender-Friendly Educational Programs in Historical Urban Gardens: Possibilities for the exchange of gendered best practises in the Asia-European context. In: Urban space and gender in Asia. New York: Springer International – Sustainable Development Goals Series, 2019.
chapter in a book2019Details
Genetic variability in Peregrine Falcon populations of the Western Palaearctic region
Mengoni, Chiara -- Zuberogoitia, Iñigo -- Mucci, Nadia -- Boano, Giovanni -- Urban, Tomáš -- Guzzo, Enrico -- Sarà, Maurizio
Genetic variability in Peregrine Falcon populations of the Western Palaearctic region. Ornis Hungarica. 2019. v. 26, no. 2, p. 12--26. ISSN 1215-1610. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/orhu/26/2/article-p12.xml
article in a professional periodical2019Details
Geodiversity as a hidden resource for local development: possibilities of geotourism growth outside the geoparks
Kubalíková, Lucie
Geodiversity as a hidden resource for local development: possibilities of geotourism growth outside the geoparks. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 333--343. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Gold nanoparticles as labels for immunochemical analysis using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry
Tvrdonova, Michaela -- Vlcnovska, Marcela -- Pompeiano Vaníčková, Lucie -- Kanický, Viktor -- Adam, Vojtěch -- Ascher, Lena -- Jakubowski, Norbert -- Vaculovičová, Markéta -- Vaculovic, Tomas
Gold nanoparticles as labels for immunochemical analysis using laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2019. v. 411, no. 3, p. 559--564. ISSN 1618-2642. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00216-018-1300-7
article in a professional periodical2019Details
Gold Nanoparticles-Cysteine-Multiwall Carbon Nanotube Modified Electrode for Heavy Metal Ions Detection
Koudelková, Zuzana -- Richtera, Lukáš -- Švec, Pavel -- Adam, Vojtěch
Gold Nanoparticles-Cysteine-Multiwall Carbon Nanotube Modified Electrode for Heavy Metal Ions Detection. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 69--72. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Grammatical Evolution for Classification into Multiple Classes
Lýsek, Jiří -- Šťastný, Jiří
Grammatical Evolution for Classification into Multiple Classes. In MENDEL 2017: Recent Advances in Soft Computing . Cham: Springer Switzerland, 2019, p. 192--207. ISBN 978-3-319-97887-1. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-97888-8_17
article in proceedings2019Details
Growth dynamics of endemic Dracaena cinnabari Balf. f. of Socotra Island suggest essential elements for a conservation strategy
Maděra, Petr -- Habrová, Hana -- Šenfeldr, Martin -- Hubálková, Irena -- Lvončík, Samuel -- Ehrenbergerová, Lenka -- Róth, Matěj -- Naděždina, Naděžda -- Němec, Petr -- Rosenthal, Jonathan -- Pavliš, Jindřich
Growth dynamics of endemic Dracaena cinnabari Balf. f. of Socotra Island suggest essential elements for a conservation strategy. Biológia. 2019. v. 74, no. 4, p. 339--349. ISSN 0006-3088. URL: https://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11756-018-0152-0
article in a professional periodical2019Details
High-throughput deposition of chemical reagents via pen-plotting technique for microfluidic paper-based analytical devices
Rahbar, Mohammad -- Nesterenko, Pavel N -- Paull, Brett -- Macka, Miroslav
High-throughput deposition of chemical reagents via pen-plotting technique for microfluidic paper-based analytical devices. Analytica Chimica Acta. 2019. v. 1047, no. 24 January, p. 115--123. ISSN 0003-2670. URL: https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.09.006
article in a professional periodical2019Details
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by "Candidatus Phytoplasma prunorum"
Eichmeier, Aleš -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Peňázová, Eliška -- Tekielska, Dorota -- Bohunická, Markéta -- Valentová, Lucie -- Čmejla, Radek -- Morais, Daniel -- Baldrian, Petr
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by "Candidatus Phytoplasma prunorum". Microbial Ecology. 2019. v. 77, no. 3, p. 664--675. ISSN 0095-3628. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00248-018-1250-9
article in a professional periodical2019Details
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by “Candidatus Phytoplasma prunorum”
Eichmeier, Aleš -- Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Peňázová, Eliška -- Tekielska, Dorota Anna -- Bohunická, Markéta -- Valentová, Lucie -- Čmejla, Radek -- Morais, Daniel -- Baldrian, Petr
High-Throughput Sequencing Analysis of the Bacterial Community in Stone Fruit Phloem Tissues Infected by “Candidatus Phytoplasma prunorum”. Microbial Ecology. 2019. v. 77, p. 664--675. ISSN 0095-3628.
article in a professional periodical2019Details
Historical decoupling in the EU: Evidence from time-frequency analysis
Kapounek, Svatopluk -- Kučerová, Zuzana
Historical decoupling in the EU: Evidence from time-frequency analysis. International Review of Economics & Finance. 2019. v. 60, no. March, p. 265--280. ISSN 1059-0560. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056018303113?via%3Dihub
article in a professional periodical2019Details
Hodnocení kvality place brandingu krajů ČR v internetovém prostředí
Těšík, Petr -- Ptáček, Pavel
Hodnocení kvality place brandingu krajů ČR v internetovém prostředí. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 572--586. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Hodnocení pohybu obyvatelstva v obcích Moravského krasu v období let 1970-2015 pomocí Webbova grafu
Hübelová, Dana
Hodnocení pohybu obyvatelstva v obcích Moravského krasu v období let 1970-2015 pomocí Webbova grafu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 183--193. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Hodnocení účinnosti předchlazovacích metod na hlávkovém zelí
Tůma, Radovan
Hodnocení účinnosti předchlazovacích metod na hlávkovém zelí. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 307--316. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Horse tourism in vicinity of Žďár nad Sázavou
Mikule, Vladimír -- Sládek, Libor -- Maděrová, Michaela
Horse tourism in vicinity of Žďár nad Sázavou. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 61--66. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Human-induced prehistoric soil buried in the flood plain of Svratka River, Czech Republic
Vejrostová, Lenka -- Lisá, Lenka -- Parma, David -- Bajer, Aleš -- Mária, Hajnalová -- Kočárová, Romana -- Moska, Piotr -- Pacina, Jan
Human-induced prehistoric soil buried in the flood plain of Svratka River, Czech Republic. Holocene. 2019. v. 29, no. 4, p. 565--577. ISSN 0959-6836. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959683618824785
article in a professional periodical2019Details
Chasing equilibrium passive sampling of hydrophobic organic compounds in water
Vrana, Branislav -- Rusina, Tatsiana -- Okonski, Krzysztof -- Prokeš, Roman -- Carlsson, Pernilla -- Kopp, Radovan -- Smedes, Foppe
Chasing equilibrium passive sampling of hydrophobic organic compounds in water. Science of the Total Environment. 2019. v. 664, no. 10 May, p. 424--435. ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.242
article in a professional periodical2019Details
Chateau Dobřís: the centre of Latin American Leftist intellectuals behind the Iron Curtain
Zourek, Michal
Chateau Dobřís: the centre of Latin American Leftist intellectuals behind the Iron Curtain. Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies. 2019. v. 44, no. 1, p. 40--61. ISSN 0826-3663. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08263663.2018.1538303
article in a professional periodical2019Details
Chilling and forcing temperatures interact to predict the onset of wood formation in Northern Hemisphere conifers
Treml, Václav -- Vavrčík, Hanuš et al.
Chilling and forcing temperatures interact to predict the onset of wood formation in Northern Hemisphere conifers. Global Change Biology. 2019. v. 25, no. 3, p. 1089--1105. ISSN 1354-1013. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gcb.14539
article in a professional periodical2019Details
Choroby a škůdci bezu černého
Šafránková, Ivana
Choroby a škůdci bezu černého. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. v. 14, no. 3, p. 76--77. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical2019Details
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS
Vilček, Jozef -- Koco, Štefan -- Torma, Stanislav -- Lošák, Tomáš -- Antonkiewicz, Jacek
Identifying Soils for Reduced Tillage and No-Till Farming Using GIS. Polish Journal of Environmental Studies. 2019. v. 28, no. 4, p. 2407--2413. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodical2019Details
Impact of Behavioural Attention on the Households' Foreign Currency Savings as a Response to the External Macroeconomic Shocks
Deltuvaitė, Vilma -- Kapounek, Svatopluk -- Koráb, Petr
Impact of Behavioural Attention on the Households' Foreign Currency Savings as a Response to the External Macroeconomic Shocks. Prague Economic Papers: Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. 2019. v. 28, no. 2, p. 155--177. ISSN 1210-0455. URL: https://www.vse.cz/pep/690?lang=en
article in a professional periodical2019Details
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment
Maková, Jana -- Javoreková , Soňa -- Elbl, Jakub -- Medo , Juraj -- Hricáková, Nikola -- Kováčík, Peter
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment. Journal of Elementology. 2019. v. 24, no. 1, p. 319--330. ISSN 1644-2296. URL: http://jsite.uwm.edu.pl/articles/view/1548/
article in a professional periodical2019Details
Implications of crop model ensemble size and composition for estimates of adaptation effects and agreement of recommendations
Hlavinka, Petr -- Jurečka, František -- Trnka, Miroslav et al.
Implications of crop model ensemble size and composition for estimates of adaptation effects and agreement of recommendations. Agricultural and forest meteorology. 2019. v. 264, no. 15 January, p. 351--362. ISSN 0168-1923. URL: https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.09.018
article in a professional periodical2019Details
In situ major and trace element analysis of magnetite from carbonatite-related complexes: Implications for petrogenesis and ore genesis
Chen, Wei -- Ying, Yuan Can -- Bai, Tian -- Zhang, Jin Jun -- Jiang, Shao Yong -- Zhao, Kui Dong -- Shin, Dongbok -- Kynický, Jindřich
In situ major and trace element analysis of magnetite from carbonatite-related complexes: Implications for petrogenesis and ore genesis. Ore Geology Reviews. 2019. v. 107, no. April, p. 30--40. ISSN 0169-1368. URL: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.01.029
article in a professional periodical2019Details
In Vivo Antibacterial Study of Zinc Phosphate-Based Nanoparticles
Kočiová, Silvia -- Valečková, Vendula -- Bytešníková, Zuzana -- Horký, Pavel -- Kopel, Pavel -- Adam, Vojtěch -- Šmerková, Kristýna
In Vivo Antibacterial Study of Zinc Phosphate-Based Nanoparticles. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 511--516. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Influence of digestate on physical properties of soil in ZD Budišov
Jaša, Stanislav -- Badalíkova, Barbora -- Červinka, Jan
Influence of digestate on physical properties of soil in ZD Budišov. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 75--83. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0075/
article in a professional periodical2019Details
Influence of Nanoparticles on Microalgae Detected by In Vivo Imaging
Pavelicová, Kristýna -- Strejčková, Aneta -- Rankić, Ivan -- Vaněčková, Tereza -- Bezděková, Jaroslava -- Húska, Dalibor -- Vaculovičová, Markéta
Influence of Nanoparticles on Microalgae Detected by In Vivo Imaging. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 277--281. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
INOVACE OVOCNICKÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ moderní postupy rozmnožování a dopěstování
Nečas, Tomáš -- Göttingerová, Martina -- Ondrášek, Ivo -- Náměstek, Jan -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Laňar, Luděk -- Mészáros , Martin -- Nečasová, Jana -- Letocha, Tomáš
INOVACE OVOCNICKÉHO ŠKOLKAŘSTVÍ moderní postupy rozmnožování a dopěstování. 1st ed. Brno: Ediční středisko Mendelovy univerzity v Brně, 2019. 115 p. ISBN 978-80-7509-636-4.
professional book2019Details
Inovační vouchery jako nástroj regionálního rozvoje
Jurčová, Anna -- Ptáček, Pavel
Inovační vouchery jako nástroj regionálního rozvoje. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 255--264. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
In-situ preparation of plant samples in ESEM for energy dispersive x-ray microanalysis and repetitive observation in SEM and ESEM
Tihlaříková, Eva -- Neděla, Vilém -- Đorđević, Biljana
In-situ preparation of plant samples in ESEM for energy dispersive x-ray microanalysis and repetitive observation in SEM and ESEM. Scientific Reports. 2019. v. 9, no. 19 February, ISSN 2045-2322. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-019-38835-w
article in a professional periodical2019Details
Integrative monitoring of grey wolf in the Czech Republic
Kutal, Miroslav -- Černá Bolfíková , B -- Antal, V -- Báčová, A -- Barančeková, Miroslava -- Bojda, M -- Duľa, Martin -- Janíková, K -- Jelínková, J -- Jindřichová, Milena -- Krajča, Tomáš -- Krojerová, Jarmila -- Ladányiová, M -- Myslajek, Robert W -- Nowak, Sabina -- Szewczyk, M -- Valentová, K -- Veselovská, L -- Volfová, J -- Vorel, A -- Hulva, P
Integrative monitoring of grey wolf in the Czech Republic. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 110. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Interregional contacts in the Halaf Period: archaeometric analyses of pottery from Tell Kurdu, Turkey
Všianský, Dalibor -- Özbal, Rana -- Gregerová, Miroslava -- Kynický, Jindřich
Interregional contacts in the Halaf Period: archaeometric analyses of pottery from Tell Kurdu, Turkey. Archaeological and Anthropological Sciences. 2019. v. 11, no. 4, p. 1199--1219. ISSN 1866-9557. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12520-018-0597-7
article in a professional periodical2019Details
Invasive forest pathogens in Europe: Cross-country variation in public awareness but consistency in policy acceptability
Corcobado Sánchez, Tamara -- Goncalves Horta Jung, Marília do Rosário -- Jung, Thomas et al.
Invasive forest pathogens in Europe: Cross-country variation in public awareness but consistency in policy acceptability. Ambio. 2019. v. 48, no. 1, p. 1--12. ISSN 0044-7447. URL: https://doi.org/10.1007/s13280-018-1046-7
article in a professional periodical2019Details
Is the quality of the non-native Douglas-fir wood produced in the Czech forests comparable to native softwoods?
Giagli, Kyriaki -- Timko, Lukáš -- Gryc, Vladimír -- Vavrčík, Hanuš
Is the quality of the non-native Douglas-fir wood produced in the Czech forests comparable to native softwoods?. BioResources. 2019. v. 14, no. 2, p. 2931--2945. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/02/BioRes_14_2_2931_Giagli_TGV_Quality_Douglas_Fir_Wood_Czech_Forests_Native_Softwood_13814.pdf
article in a professional periodical2019Details
Isolation of Arginine Using Maghemite Particles
Cernei, Natalia -- Kopel, Pavel -- Horký, Pavel -- Zítka, Ondřej -- Adam, Vojtěch
Isolation of Arginine Using Maghemite Particles. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 210--213. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Když nebyla škola, učilo se bránit hranice. Pohled do života žáků před rokem 1989 v příhraničním regionu. In VI. mezinárodní konference České asociace orální historie - Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Olomouc, 6.–7. února 2019.
Zounek, Jiří -- Šimáně, Michal -- Meiringerová, Eva
URL: http://www.coha.cz/aktivity/konference/
others2019Details
Komparace vývoje zemí Visegrádské čtyřky
Dvořáková, Denisa -- Bečvářová, Věra -- Somerlíková, Kristina
Komparace vývoje zemí Visegrádské čtyřky. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 120--129. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Kompletní granulovaná krmná směs pro výkrm brojlerových králíků s podílem purpurové pšenice
Šťastník, Ondřej -- Pavlata, Leoš -- Mrkvicová, Eva
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kompletní granulovaná krmná směs pro výkrm brojlerových králíků s podílem purpurové pšenice. ŠŤASTNÍK, O. -- PAVLATA, L. -- MRKVICOVÁ, E. 32716, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032716.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2019Details
Kvalitativní parametry vepřového výsekového masa a jejich hodnocení
Jůzl, Miroslav
Kvalitativní parametry vepřového výsekového masa a jejich hodnocení. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 48--54. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
KVANTIFIKACE FYTOPLAZEM OVOCNÝCH DŘEVIN SKUPINY 16SrX (‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, ‘Candidatus Phytoplasma mali’ a ‘Candidatus Phytoplasma pyri’) POMOCÍ REAL TIME PCR
Kiss, Tomáš -- Nečas, Tomáš -- Nečasová, Jana -- Wolf, Jan -- Ondrášek, Ivo
KVANTIFIKACE FYTOPLAZEM OVOCNÝCH DŘEVIN SKUPINY 16SrX (‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, ‘Candidatus Phytoplasma mali’ a ‘Candidatus Phytoplasma pyri’) POMOCÍ REAL TIME PCR. KISS, T. -- NEČAS, T. -- NEČASOVÁ, J. -- WOLF, J. -- ONDRÁŠEK, I. 2019.
certified methods, restoration and conservation methods2019Details
Landfill Leachate Effects on Germination and Seedling Growth of Hemp Cultivars (Cannabis Sativa L.)
Vaverková, Magdalena Daria -- Zloch, Jan -- Adamcová, Dana -- Radziemska, Maja -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav -- Winkler, Jan -- Đorđević, Biljana -- Elbl, Jakub -- Brtnický, Martin
Landfill Leachate Effects on Germination and Seedling Growth of Hemp Cultivars (Cannabis Sativa L.). Waste and Biomass Valorization. 2019. v. 10, no. 2, p. 369--376. ISSN 1877-2641. URL: https://doi.org/10.1007/s12649-017-0058-z
article in a professional periodical2019Details
Lednová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Lednová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. v. LI, no. 1, p. 26--27. ISSN 0139-7761.
article in a professional periodical2019Details
Letem světem Kolínem
Kanická, Ludvika
Letem světem Kolínem. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. v. 20, no. 1-2, p. 48--51. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2019Details
Lynx in human-dominated landscape of Moravian Karst: spatio-temporal activity, feeding activity and habitat preferences
Duľa, Martin -- Romportl, Dušan -- Krása, A -- Šnoblt, Č -- Kutal, Miroslav -- Franc, D -- Mezera, R -- Daněk, M -- Purchart, Luboš
Lynx in human-dominated landscape of Moravian Karst: spatio-temporal activity, feeding activity and habitat preferences. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 52--53. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Magnetic Molecularly Imprinted Polymers Used for Staphylococcus Aureus Isolation and Detection
Bezděková, Jaroslava -- Hutařová, Jitka -- Vaculovičová, Markéta
Magnetic Molecularly Imprinted Polymers Used for Staphylococcus Aureus Isolation and Detection. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 432--436. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Management plan of small water supply reservoirs of Bojkovice and Ludkovice type
Halačka, Karel -- Adámek, Zdeněk -- Jurajda, Pavel -- Mareš, Jan -- Kopp, Radovan -- Grmela, Jan
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice. HALAČKA, K. -- ADÁMEK, Z. -- JURAJDA, P. -- MAREŠ, J. -- KOPP, R. -- GRMELA, J. 2019.
certified methods, restoration and conservation methods2019Details
Management plan of small water supply reservoirs of Hamry type
Halačka, Karel -- Adámek, Zdeněk -- Jurajda, Pavel -- Mareš, Jan -- Kopp, Radovan -- Grmela, Jan
Rybářské hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry. HALAČKA, K. -- ADÁMEK, Z. -- JURAJDA, P. -- MAREŠ, J. -- KOPP, R. -- GRMELA, J. 2019.
certified methods, restoration and conservation methods2019Details
Management plan of small water supply reservoirs of Landštejn type
Halačka, Karel -- Adámek, Zdeněk -- Jurajda, Pavel -- Mareš, Jan -- Kopp, Radovan -- Grmela, Jan
Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn. HALAČKA, K. -- ADÁMEK, Z. -- JURAJDA, P. -- MAREŠ, J. -- KOPP, R. -- GRMELA, J. 2019.
certified methods, restoration and conservation methods2019Details
Mapa výnosového potenciálu pro Zemědělské družstvo Kojčice
Lukas, Vojtěch -- Neudert, Lubomír -- Duffková, Renata -- Fučík, Petr -- Mezera, Jiří
Mapa výnosového potenciálu pro Zemědělské družstvo Kojčice. LUKAS, V. -- NEUDERT, L. -- DUFFKOVÁ, R. -- FUČÍK, P. -- MEZERA, J. 2019. URL: http://user.mendelu.cz/xlukas0/publikace/Lukas_Nmap_2018.pdf
specialized maps with technical contents2019Details
Mass spectrometric imaging of cysteine rich proteins in human skin
Pompeiano Vaníčková, Lucie -- Guráň, Roman -- Kollár, Sándor -- Emri, Gabriella -- Křížková, Soňa -- Do, Tomáš -- Heger, Zbyněk -- Zítka, Ondřej -- Adam, Vojtěch
Mass spectrometric imaging of cysteine rich proteins in human skin. International Journal of Biological Macromolecules. 2019. v. 125, no. 15 March, p. 270--277. ISSN 0141-8130. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.272
article in a professional periodical2019Details
Megaphylogeny resolves global patterns of mushroom evolution
Antonín, Vladimír -- Tomšovský, Michal et al.
Megaphylogeny resolves global patterns of mushroom evolution. Nature Ecology & Evolution. 2019. v. 3, no. April, p. 668--678. ISSN 2397-334X. URL: https://www.nature.com/articles/s41559-019-0834-1
article in a professional periodical2019Details
Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů
Burg, Patrik -- Mašán, Vladimír
Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu sadů. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 4, p. 12--14. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Metodika šetrné extrakce z rostlinné matrice
Pluháčková, Helena -- Běláková, Sylvie -- Benešová, Karolína -- Svoboda, Zdeněk -- Horáčková, Lucie -- Boško, Rastislav
Metodika šetrné extrakce z rostlinné matrice. PLUHÁČKOVÁ, H. -- BĚLÁKOVÁ, S. -- BENEŠOVÁ, K. -- SVOBODA, Z. -- HORÁČKOVÁ, L. -- BOŠKO, R. 2019.
certified methods, restoration and conservation methods2019Details
Metody šlechtění odolných odrůd slivoní
Wolf, Jan -- Nečas, Tomáš -- Komínek, Petr -- Ondrášek, Ivo -- Kiss, Tomáš
Metody šlechtění odolných odrůd slivoní. WOLF, J. -- NEČAS, T. -- KOMÍNEK, P. -- ONDRÁŠEK, I. -- KISS, T. 2019.
certified methods, restoration and conservation methods2019Details
Mikrobiologická kvalita mléka a mléčných výrobků
Kalhotka, Libor
Mikrobiologická kvalita mléka a mléčných výrobků. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 119--138. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Mikrofinance jako nástroj v boji proti sociální exkluzi v Evropě
Chmelíková, Gabriela -- Redlichová, Radka -- Zelená, Martina
Mikrofinance jako nástroj v boji proti sociální exkluzi v Evropě. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 213--221. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Millennials' Awareness and Approach to Social Responsibility and Investment-Case Study of the Czech Republic
Formánková, Sylvie -- Trenz, Oldřich -- Faldík, Oldřich -- Kolomazník, Jan -- Sládková, Jitka
Millennials' Awareness and Approach to Social Responsibility and Investment-Case Study of the Czech Republic. Sustainability. 2019. v. 11, no. 2, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/504
article in a professional periodical2019Details
Modeling in ProgeCAD in Teaching Constructive Geometry at the Faculty of Forestry and Wood Technology at Mendel University in Brno
Králová, Alice
Modelování v programu progeCAD ve výuce konstruktivní geometrie na LDF Mendelovy univerzity v Brně. South Bohemia Mathematical Letters. 2019. v. 26, no. 1, p. 31--44. ISSN 1804-1450. URL: http://home.pf.jcu.cz/~sbml/?cat=3
article in a professional periodical2019Details
Molecularly imprinted polymers coupled to mass spectrometric detection for metallothionein sensing
Vaněčková, Tereza -- Pompeiano Vaníčková, Lucie -- Tvrdonova, Michaela -- Pomorski, Adam -- Krężel, Artur -- Vaculovic, Tomas -- Kanický, Viktor -- Vaculovičová, Markéta -- Adam, Vojtěch
Molecularly imprinted polymers coupled to mass spectrometric detection for metallothionein sensing. Talanta. 2019. v. 198, no. 1 June, p. 224--229. ISSN 0039-9140. URL: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.01.089
article in a professional periodical2019Details
Monitoring ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2018
Langová, Radka -- Jarošová, Alžbeta -- Grossová, Lucie -- Poláková, Šárka
Monitoring ftalátů v zemědělských půdách ČR v roce 2018. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 240--246. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Možnosti využití kometové analýzy při identifikaci potravin ošetřených ozářením
Matejovičová, Milena
Možnosti využití kometové analýzy při identifikaci potravin ošetřených ozářením. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 254--263. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
mRNA Expression of CYP2E1, CYP2A19, CYP1A2, HSD3B, SULT1A1 and SULT2A1 genes in surgically castrated, immunologically castrated, entire male and female pigs and correlation with androstenone, skatole, indole and Improvac-specific antibody levels
Kubešová, Anna -- Šťastný, Kamil -- Faldyna, Martin -- Sládek, Zbyšek -- Steinhauserová, Iva -- Bořilová, Gabriela -- Knoll, Aleš
mRNA Expression of CYP2E1, CYP2A19, CYP1A2, HSD3B, SULT1A1 and SULT2A1 genes in surgically castrated, immunologically castrated, entire male and female pigs and correlation with androstenone, skatole, indole and Improvac-specific antibody levels. Czech journal of animal science. 2019. v. 64, no. 2, p. 89--97. ISSN 1212-1819. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/cjas.htm?type=article&id=159_2018-CJAS
article in a professional periodical2019Details
Municipal solid waste landfill - Vegetation succession in an area transformed by human impact
Vaverková, Magdalena Daria -- Winkler, Jan -- Adamcová, Dana -- Radziemska, Maja -- Uldrijan, Dan -- Zloch, Jan
Municipal solid waste landfill - Vegetation succession in an area transformed by human impact. Ecological Engineering. 2019. v. 129, no. April, p. 109--114. ISSN 0925-8574. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2019.01.020
article in a professional periodical2019Details
Na skok do Paříže: Maison
Kanická, Ludvika
Na skok do Paříže: Maison. Dřevařský magazín: Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby s vybranými recenzovanými články = Drevársky magazín : Odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby s vybranými recenzovanými článkami. 2019. v. 20, no. 3, p. 58--59. ISSN 1338-371X.
article in a professional periodical2019Details
Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva
Dvořák, Luděk -- Baar, Jan -- Tippner, Jan -- Kloiber, Michal
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Nátěrová hmota na bázi albuminu pro povrchovou úpravu dřeva. DVOŘÁK, L. -- BAAR, J. -- TIPPNER, J. -- KLOIBER, M. 32697, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032697.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2019Details
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej
Kováčik, Peter -- Škarpa, Petr
Nedostatok makroelementov, mikroelementov a tvorba fytomasy kukurice siatej. Agrochémia = Agrochemistry. 2019. v. 23, no. 1, p. 13--16. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodical2019Details
Neutrophil and Granulocytic Myeloid-Derived Suppressor Cell-Mediated T Cell Suppression Significantly Contributes to Immune Dysregulation in Common Variable Immunodeficiency Disorders
Vlkova, Marcela -- Chovancova, Zita -- Nechvatalova, Jana -- Connelly, Ashley Nicole -- Davis, Marcus Darrell -- Slanina, Peter -- Travnickova, Lucie -- Litzman, Marek -- Grymova, Tereza -- Souček, Přemysl -- Freiberger, Tomas -- Litzman, Jiri -- Hel, Zdenek
Neutrophil and Granulocytic Myeloid-Derived Suppressor Cell-Mediated T Cell Suppression Significantly Contributes to Immune Dysregulation in Common Variable Immunodeficiency Disorders. Journal of Immunology. 2019. v. 202, no. 1, p. 93--104. ISSN 0022-1767. URL: http://www.jimmunol.org/content/202/1/93
article in a professional periodical2019Details
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole
Adamec, Petr
(Ne)využívání e-learningových nástrojů při realizaci programů celoživotního vzdělávání na veřejné vysoké škole. In Vzdělávání dospělých 2018 - transformace v éře digitalizace a umělé inteligence: sborník z 8. mezinárodní vědecké konference. Praha: Česká andragogická společnost, 2019, p. 129--137. ISBN 978-80-906894-4-2.
article in proceedings2019Details
New opportunities for the development of regions in the period of 2021-2027: what can be expected of the EU
Blížkovský, Petr
New opportunities for the development of regions in the period of 2021-2027: what can be expected of the EU. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 53--60. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Noise emissions of older woodworking machines at parallel operation process
Junga, Petr -- Trávníček, Petr -- Ružbarský, Juraj -- Kopecký, Zdeněk -- Solař, Aleš
Noise emissions of older woodworking machines at parallel operation process. MM Science Journal. 2019. no. March, p. 2832--2838. ISSN 1803-1269. URL: http://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2019-a59ea10d-85fe-45b1-858e-28e401dff8d2/articles/noise-emissions-of-older-woodworking-machines-at-parallel-operation-process
article in a professional periodical2019Details
Nucleotide polymorphisms associated with climate and physiological traits in silver fir (Abies alba Mill.) provenances
Konôpková, Alena -- Krajmerová, Diana -- Kurjak, Daniel -- Kmeť, Jaroslav -- Pšidová, Eva -- Kučerová, Jana -- Hrivnák, Matúš -- Longauer, Roman -- Ditmarová, Ľubica -- Gömöry, Dušan
Nucleotide polymorphisms associated with climate and physiological traits in silver fir (Abies alba Mill.) provenances. Flora - Morphology, Geobotany, Ecophysiology. 2019. v. 250, no. January, p. 37--43. ISSN 0367-2530. URL: https://doi.org/10.1016/j.flora.2018.11.012
article in a professional periodical2019Details
Nutriční parametry bovinního i nebovinního českého mléka
Vorlová, Lenka -- Borkovcová, Ivana -- Hodulová, Lucia -- Pospíšil, Jan -- Kalábová, Klára -- Klimešová, Marcela -- Hanuš, Oto -- Kalhotka, Libor
Nutriční parametry bovinního i nebovinního českého mléka. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 86--88. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Nutritional value of selected meat prodcts and its label
Piechowiczová, Markéta -- Švehlová, Veronika -- Jůzl, Miroslav
Výživová hodnota vybraných masných výrobků a její označení. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 264--271. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Occurrence and Characterisation of Selected Bacterial Pathogens in the Intestinal Tract of Wild Boars Hunted in the Czech Republic
Hulánková, Radka -- Bořilová, Gabriela -- Plhal, Radim
Occurrence and Characterisation of Selected Bacterial Pathogens in the Intestinal Tract of Wild Boars Hunted in the Czech Republic. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 50--54. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
On reliable identification of factors influencing wildlife-vehicle collisions along roads
Bíl, Michal -- Andrášik, Richard -- Duľa, Martin -- Sedoník, Jiří
On reliable identification of factors influencing wildlife-vehicle collisions along roads. Journal of Environmental Management. 2019. v. 237, no. 1 May, p. 297--304. ISSN 0301-4797. URL: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.02.076
article in a professional periodical2019Details
On the Identity of Crioceris aulica Fabricius, 1781, a Member of Malachiidae Misplaced in Chrysomelidae (Coleoptera) and Consequent Taxonomical Changes in Atelechira Lacordaire, 1848
Geiser, Michael -- Bezděk, Jan
On the Identity of Crioceris aulica Fabricius, 1781, a Member of Malachiidae Misplaced in Chrysomelidae (Coleoptera) and Consequent Taxonomical Changes in Atelechira Lacordaire, 1848. Coleopterists Bulletin. 2019. v. 73, no. 1, p. 179--184. ISSN 0010-065X. URL: https://bioone.org/journals/the-coleopterists-bulletin/volume-73/issue-1/0010-065X-73.1.179/On-the-Identity-of-Crioceris-aulica-Fabricius-1781-a-Member/10.1649/0010-065X-73.1.179.full
article in a professional periodical2019Details
Oscillation result for half-linear dynamic equations on timescales and its consequences
Hasil, Petr -- Veselý, Michal
Oscillation result for half-linear dynamic equations on timescales and its consequences. Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2019. v. 42, no. 6, p. 1921--1940. ISSN 0170-4214. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/mma.5485
article in a professional periodical2019Details
Ostrovy západní části Indického oceánu z pohledu hmyzí zoogeografie
Faltýnek Fric, Zdeněk -- Hula, Vladimír -- Purchart, Luboš
Ostrovy západní části Indického oceánu z pohledu hmyzí zoogeografie. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 57. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Označování mléčných výrobků
Saláková, Alena
Označování mléčných výrobků. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 139--143. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
PARKISS universal measuring system
Začal, Jaroslav -- Šustr, Michal -- Dostál, Petr -- Jůzl, Miroslav
PARKISS univerzální měřící systém. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 317--322. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Patterns of host use by brood parasitic Maculinea butterflies across Europe
Hula, Vladimír et al.
Patterns of host use by brood parasitic Maculinea butterflies across Europe. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 2019. v. 374, no. 1769, ISSN 0962-8436. URL: https://doi.org/10.1098/rstb.2018.0202
article in a professional periodical2019Details
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová)
Šimáně, Michal
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945 (Ed. Blanka Kudláčová). Historický časopis. 2019. v. 67, no. 1, p. 175--180. ISSN 0018-2575. URL: http://www.historickycasopis.sk/pdf/historickycasopis12019/kudlacova-pedagogicke-myslenie-skolstvo-a-vzdelavanie-na-slovensku-v-rokoch-1918-1945-simane.pdf
article in a professional periodical2019Details
Perception of the layout of study texts by a teacher
Drexler, Michaela -- Drexler, Denis -- Válek, Jan -- Sládek, Petr
Perception of the layout of study texts by a teacher. In INTED 2019: Proceedings. Valencie: International Academy of Technology, Education and Development (IATED), 2019, p. 3791--3799. ISBN 978-84-09-08619-1. URL: https://library.iated.org/view/DREXLER2019PER
article in proceedings2019Details
Persecution of believers through the view of primary school teachers in socialist Czechoslovakia. In 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, Latvia, April 11 - 12, 2019.
Šimáně, Michal -- Zounek, Jiří
URL: https://dukonference.lv/en
others2019Details
Perspektivní opatření při ochraně půdy ve vinicích před vodní erozí
Burg, Patrik -- Čížková, Alice
Perspektivní opatření při ochraně půdy ve vinicích před vodní erozí. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 4, p. 16--18. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Pests and diseases of Plantago
Šafránková, Ivana
Choroby a škůdci jitrocele. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. v. 14, no. 4, p. 62. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical2019Details
Pevnost hlíz brambor a barva dužniny je určující z pohledu jejich potravinářského využití
Hřivna, Luděk -- Nedomová, Šárka -- Jůzl, Miroslav -- Maco, Roman -- Pytel, Roman -- Zigmundová, Veronika -- Šottníková, Viera -- Ondrušíková, Sylvie -- Jůzl, Miroslav
Pevnost hlíz brambor a barva dužniny je určující z pohledu jejich potravinářského využití. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 194--201. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Plagiarism in the opinion of FRDIS students
Herbočková, Lucie -- Smolík, Josef
Plagiarism in the opinion of FRDIS students. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 130--138. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Plicní červivost u divokých prasat
Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Poulíčková, Kateřina -- Forejtek, Pavel -- Kamler, Jiří
Plicní červivost u divokých prasat. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 50--51. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Politické aspekty Nikaragujské republiky v kontextu rozvojových aktivit Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Trávníčková, Barbora Pavla -- Smolík, Josef
Politické aspekty Nikaragujské republiky v kontextu rozvojových aktivit Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 587--593. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Politika soudržnosti v programovém období 2021-2027 a její aplikace v České republice
Ševčík, Michal
Politika soudržnosti v programovém období 2021-2027 a její aplikace v České republice. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 525--535. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Polní plodiny v potravě bobra evropského (Castor fiber) a škody způsobené na úrodě
Mikulka, Ondřej -- Homolka, Miloslav -- Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří
Polní plodiny v potravě bobra evropského (Castor fiber) a škody způsobené na úrodě. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 123. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Population Growth and Food Production in Ghana
Ankomah, Emmanuel Kofi -- Adjei, Raymond Kofi
Population Growth and Food Production in Ghana. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 18--25. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Population structure of wild boar (Sus scrofa) in the Czech Republic
Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří -- Svoboda, Tomáš -- Plhal, Radim -- Mikulka, Ondřej
Population structure of wild boar (Sus scrofa) in the Czech Republic. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 55--58. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
Porovnání mikrobiomu mezi vybranými druhy jedlého hmyzu
Kouřil, Petr -- Kalhotka, Libor
Porovnání mikrobiomu mezi vybranými druhy jedlého hmyzu. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 223--227. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách
Vyskot, Ilja -- Kozumplíková, Alice -- Pokorný, Jan -- Hesslerová, Petra -- Huryna, Hanna
Posouzení stavu a funkcí lesů na vybraném lesním majetku v měnících se ekosystémových podmínkách.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Details
Possibilities of application of phenological observations in the field applied and landscape ecology
Stehnová, Eva -- Středová, Hana -- Středa, Tomáš
Možnosti uplatnění fenologických pozorování v oboru aplikované a krajinné ekologie. In Fenologie, její význam a užití. Praha: VÚMOP, v.v.i., 2019, p. 1--8. ISBN 978-80-87361-83-2.
article in proceedings2019Details
Potential of Short Rotation Forestry and Agroforestry for Climate Change Mitigation and Sustainability
Tripathi, Abhishek Mani -- Pokorný, Radek et al.
Potential of Short Rotation Forestry and Agroforestry for Climate Change Mitigation and Sustainability. In: Agroforestry for Climate Resilience and Rural Livelihood. -: Scientific Publisher, 2019. p. 131--144. ISBN 978-93-8730-706-3. URL: http://www.scientificpub.com/book-details/Agroforestry-for-Climate-Resilience-and-Rural-Livelihood--971.html
chapter in a book2019Details
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) na malých tocích v zemědělské krajině
Homolka, Miloslav -- Mikulka, Ondřej -- Drimaj, Jakub -- Kamler, Jiří
Potravní chování bobra evropského (Castor fiber) na malých tocích v zemědělské krajině. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 73--74. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Potravní chování divokých prasat v lužních lesích České republiky
Mikulka, Ondřej -- Zeman, Jaroslav -- Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Kamler, Jiří
Potravní chování divokých prasat v lužních lesích České republiky. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 124. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Preliminary findings of factors influencing wild boar distribution in temperate forest during the winter
Drimaj, Jakub -- Balková, Marie -- Adamec, Zdeněk -- Plhal, Radim -- Mikulka, Ondřej -- Kamler, Jiří -- Hrubý, Petr
Preliminary findings of factors influencing wild boar distribution in temperate forest during the winter. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 59--66. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
Preparation of teacher of vocational subjects for secondary technical school in socialist Czechoslovakia
Šimáně, Michal -- Kamanová, Lenka
URL: https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/konferencia-edukacia-dospelych-conference-adult-education/edukacia-dospelych-2019/
others2019Details
Prevalence of selected emerging and re-emerging pathogens in population of wild boar in the Czech Republic
Bena, Marcel -- Vašíčková, Petra -- Kamler, Jiří -- Kubánková, Monika -- Drimaj, Jakub -- Hušáková, Markéta -- Slaná, Iva -- Plhal, Radim -- Mikulka, Ondřej
Prevalence of selected emerging and re-emerging pathogens in population of wild boar in the Czech Republic. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 67--73. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
Progress made on the coordination of fiscal and economic policies in the Eurozone
Blížkovský, Petr
Progress made on the coordination of fiscal and economic policies in the Eurozone. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 43--52. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Progress made on the Coordination of the Fiscal and Economic Policies in the Eurozone
Blížkovský, Petr
Progress made on the Coordination of the Fiscal and Economic Policies in the Eurozone. Brno: Mendelova univerzita, 2019. 10 p.
conference proceedings2019Details
Proposal and Simulation of Dynamic Financial Strategy Model
Svatošová, Veronika
Proposal and Simulation of Dynamic Financial Strategy Model. Future Studies Research Journal: Trends and Strategies. 2019. v. 11, no. 1, p. 90--97. ISSN 2175-5825.
article in a professional periodical2019Details
Prospects of pulsed amperometric detection in flow-based analytical systems - A review
Islam, Muhammed Ariful -- Mahbub, Parvez -- Nesterenko, Pavel N -- Paull, Brett -- Macka, Miroslav
Prospects of pulsed amperometric detection in flow-based analytical systems - A review. Analytica Chimica Acta. 2019. v. 1052, no. 4 April, p. 10--26. ISSN 0003-2670. URL: https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.10.066
article in a professional periodical2019Details
Prostate cancer-specific hallmarks of amino acids metabolism: Towards a paradigm of precision medicine
Strmiska, Vladislav -- Michálek, Petr -- Eckschlager, Tomas -- Stiborova, Marie -- Adam, Vojtěch -- Křížková, Soňa -- Heger, Zbyněk
Prostate cancer-specific hallmarks of amino acids metabolism: Towards a paradigm of precision medicine. Biochimica et Biophysica Acta - Reviews on Cancer. 2019. v. 1871, no. 2, p. 248--258. ISSN 0304-419X. URL: https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2019.01.001
article in a professional periodical2019Details
Prostředek k regulaci růstu pro semenné podnože ovocných dřevin z přímého výsevu
Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Kiss, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Prostředek k regulaci růstu pro semenné podnože ovocných dřevin z přímého výsevu. NEČAS, T. -- WOLF, J. -- KISS, T. -- ONDRÁŠEK, I. CZ 32634 U1, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic.
results with legal protection (utility model, industrial model)2019Details
Proteomic Signature of Neuroblastoma Cells UKF-NB-4 Reveals Key Role of Lysosomal Sequestration and the Proteasome Complex in Acquiring Chemoresistance to Cisplatin
Merlos Rodrigo, Miguel Ángel -- Michálková, Hana -- de los Rios, Vivian -- Casal, José Ignacio -- Eckschlager, Tomas -- Hrabeta, Jan -- Belhajova, Marie -- Heger, Zbyněk -- Adam, Vojtěch
Proteomic Signature of Neuroblastoma Cells UKF-NB-4 Reveals Key Role of Lysosomal Sequestration and the Proteasome Complex in Acquiring Chemoresistance to Cisplatin. Journal of Proteome Research. 2019. v. 18, no. 3, p. 1255--1263. ISSN 1535-3893. URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jproteome.8b00867
article in a professional periodical2019Details
Provedení výnosových zkoušek silážní kukuřice v roce 2018
Jurica, Miloš -- Moudrá, Jana -- Raddová, Jana
Provedení výnosových zkoušek silážní kukuřice v roce 2018.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Details
Přehled araneofauny žijící v dutinách ovocných dřevin na území ČR
Blažek, Jiří
Přehled araneofauny žijící v dutinách ovocných dřevin na území ČR. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 31--32. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Qualitative parameters of protein gels from albumen base
Ondrušíková, Sylvie -- Nedomová, Šárka -- Jarošová, Alžbeta -- Kumbár, Vojtěch
Qualitative parameters of protein gels from albumen base. Potravinárstvo. 2019. v. 13, no. 1, p. 182--186. ISSN 1338-0230. URL: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1049
article in a professional periodical2019Details
Redescription of Macrolaimus canadensis Sanwal, 1960 and M. ruehmi Andrássy, 1966 (Nematoda, Rhabditida, Chambersiellidae), and new data on M. crucis Maupas, 1900
Abolafia, J -- Ruiz Cuenca, A N -- Foit, Jiří -- Čermák, Václav
Redescription of Macrolaimus canadensis Sanwal, 1960 and M. ruehmi Andrássy, 1966 (Nematoda, Rhabditida, Chambersiellidae), and new data on M. crucis Maupas, 1900. Journal of Helminthology. 2019. v. 93, no. 1, p. 109--125. ISSN 0022-149X. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-helminthology/article/redescription-of-macrolaimus-canadensis-sanwal-1960-and-m-ruehmi-andrassy-1966-nematoda-rhabditida-chambersiellidae-and-new-data-on-m-crucis-maupas-1900/7AAD8CC7D1070386338B1057FF8D9C58
article in a professional periodical2019Details
Regional ethnic diversity and the employment prospects of immigrants
Horvath, Thomas -- Huber, Peter
Regional ethnic diversity and the employment prospects of immigrants. Regional Studies. 2019. v. 53, no. 2, p. 272--282. ISSN 0034-3404. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2018.1462479
article in a professional periodical2019Details
Regionální předpověď výnosů plodin pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě
Trnka, Miroslav -- Hlavinka, Petr -- Balek, Jan -- Meitner, Jan -- Možný, Martin -- Štěpánek, Petr -- Zahradníček, Pavel -- Bartošová, Lenka -- Semerádová, Daniela -- Bláhová, Monika -- Kudláčková, Lucie -- Lukas, Vojtěch -- Žalud, Zdeněk
Regionální předpověď výnosů plodin pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě. TRNKA, M. -- HLAVINKA, P. -- BALEK, J. -- MEITNER, J. -- MOŽNÝ, M. -- ŠTĚPÁNEK, P. -- ZAHRADNÍČEK, P. -- BARTOŠOVÁ, L. -- SEMERÁDOVÁ, D. -- BLÁHOVÁ, M. -- KUDLÁČKOVÁ, L. -- LUKAS, V. -- ŽALUD, Z. 2019.
certified methods, restoration and conservation methods2019Details
Reinforcing effect of a thin basalt fiber-reinforced polymer plywood coating
Kramár, Samuel -- Král, Pavel
Reinforcing effect of a thin basalt fiber-reinforced polymer plywood coating. BioResources. 2019. v. 14, no. 1, p. 2062--2078. ISSN 1930-2126. URL: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2019/01/BioRes_14_1_2062_Kramar_K_Reinforcing_Effect_Thin_Basalt_Fiber_Polymer_Plywood_Coating_14737.pdf
article in a professional periodical2019Details
Relationship Between Dehydrin Accumulation and Winter Survival in Winter Wheat and Barley Grown in the Field
Vítámvás, Pavel -- Kosová, Klára -- Musilová, Jana -- Holková, Ludmila -- Mařík, Pavel -- Smutná, Pavlína -- Klíma, Miroslav -- Prášil, Ilja Tom
Relationship Between Dehydrin Accumulation and Winter Survival in Winter Wheat and Barley Grown in the Field. Frontiers in Plant Science. 2019. v. 10, no. January, ISSN 1664-462X. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.00007/full
article in a professional periodical2019Details
Reproductive indicators of breeding stallions at the provincial stud farm in Tlumačov
Fikesová, Veronika -- Jiskrová, Iva
Reproductive indicators of breeding stallions at the provincial stud farm in Tlumačov. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 17--24. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Rock outcrops and their management in Žďárské vrchy PLA in view of Remote sensing
Balková, Marie -- Bajer, Aleš
Rock outcrops and their management in Žďárské vrchy PLA in view of Remote sensing. In Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019, p. 5.
abstract of an article in anthology2019Details
Rozlišení tržních odrůd třešní podle obsahu těkavých aromatických sloučenin
Goliáš, Jan
Rozlišení tržních odrůd třešní podle obsahu těkavých aromatických sloučenin. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 2, p. 33--35. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Řešení a prevence konfliktů v pracovním prostředí
Brožovičová, Klára -- Ferenčáková, Barbora
Řešení a prevence konfliktů v pracovním prostředí. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 61--70. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe-Dnmts axis
Strmiska, Vladislav -- Michálek, Petr -- Lacková, Zuzana -- Guráň, Roman -- Křížková, Soňa -- Pompeiano Vaníčková, Lucie -- Zítka, Ondřej -- Stiborova, Marie -- Eckschlager, Tomas -- Klejdus, Bořivoj -- Pacik, Dalibor -- Tvrdikova, Eliska -- Keil, Claudia -- Haase, Hajo -- Adam, Vojtěch -- Heger, Zbyněk
Sarcosine is a prostate epigenetic modifier that elicits aberrant methylation patterns through the SAMe-Dnmts axis. Molecular Oncology. 2019. ISSN 1574-7891. URL: https://doi.org/10.1002/1878-0261.12439
article in a professional periodical2019Details
Seed Vigour – Potential for Rapid and Uniform Emergence and Plant Development
Lazarová, Eva -- Šmardová, Marie -- Klimešová, Jana -- Středa, Tomáš
Vitalita semen – potenciál pro rychlé a uniformní vzejití a vývoj rostlin. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, p. 50--54. ISBN 978-80-213-2922-5.
article in proceedings2019Details
Several Products of Financial Mathematics as Linear Difference Equations
Říhová, Dana
Several Products of Financial Mathematics as Linear Difference Equations. In APLIMAT 2019: Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2019, p. 992--1000. ISBN 978-80-227-4884-1.
article in proceedings2019Details
Several Products of Financial Mathematics as Linear Difference Equations
Říhová, Dana
Several Products of Financial Mathematics as Linear Difference Equations. In Aplimat 2019 18th Conference on Applied Mathematics: Book of abstracts. 1st ed. Bratislava: Publishing House Slovak Chemistry Library STU, 2019, p. 119. ISBN 978-80-8208-006-6.
abstract of an article in anthology2019Details
Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests
Hofmeister, Jeňýk -- Hošek, Jan -- Brabec, Marek -- Hermy, Martin -- Dvořák, Daniel -- Fellner, Rostislav -- Malíček, Jiří -- Palice, Zdeněk -- Tenčík, Aleš -- Holá, Eva -- Novozámská, Eva -- Kuras, Tomáš -- Trnka, Filip -- Zedek, Michal -- Kašák, Josef -- Gabriš, Radim -- Sedláček, Ondřej -- Tajovský, Karel -- Kadlec, Tomáš
Shared affinity of various forest-dwelling taxa point to the continuity of temperate forests. Ecological Indicators. 2019. v. 101, no. June, p. 904--912. ISSN 1470-160X. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.01.018
article in a professional periodical2019Details
Sledování jakosti hlíz brambor v závislosti na optimalizaci dávky a frekvence kapkové závlahy v suchých oblastech
Jůzl, Miroslav -- Jůzl, Miroslav -- Elzner, Petr -- Nedomová, Šárka
Sledování jakosti hlíz brambor v závislosti na optimalizaci dávky a frekvence kapkové závlahy v suchých oblastech. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 217--222. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Small collection of African Odonata deposited in the Moravian Museum in Brno (Czech Republic), with a few additional records from South Africa collected in September 2018
Balázs, Attila
Small collection of African Odonata deposited in the Moravian Museum in Brno (Czech Republic), with a few additional records from South Africa collected in September 2018. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 23. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Small sample robust approach to outliers and correlation of atmospheric pollution and health effects in Santiago de Chile
Núñez Soza, Ludy -- Jordanova, Pavlina -- Nicolis, Orietta -- Střelec, Luboš -- Stehlík, Milan
Small sample robust approach to outliers and correlation of atmospheric pollution and health effects in Santiago de Chile. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2019. v. 185, no. 15 February, p. 73--84. ISSN 0169-7439. URL: https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2018.12.010
article in a professional periodical2019Details
Smart method of agricultural drought regionalization: A winter wheat case study
Středa, Tomáš -- Středová, Hana -- Chuchma, Filip -- Kučera, Josef -- Rožnovský, Jaroslav
Smart method of agricultural drought regionalization: A winter wheat case study. Contributions to Geophysics and Geodesy. 2019. v. 49, no. 1, p. 25--36. ISSN 1335-2806. URL: http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/49/1/Streda-et-al_CGG-49-1_web.pdf
article in a professional periodical2019Details
Socio-ekonomická evaluace rekreačních přínosů projektu úprav řeky Loučné v Litomyšli
Miškolci, Simona -- Karberová, Ivana -- Kachyňová, Simona
Socio-ekonomická evaluace rekreačních přínosů projektu úprav řeky Loučné v Litomyšli. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 383--393. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Socotraphanes - a New Endemic Genus of Darkling Beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) from Socotra Island
Nabozhenko, Maxim -- Purchart, Luboš
Socotraphanes - a New Endemic Genus of Darkling Beetles (Coleoptera: Tenebrionidae) from Socotra Island. Annales Zoologici. 2019. v. 69, no. 1, p. 149--157. ISSN 0003-4541. URL: https://bioone.org/journals/annales-zoologici/volume-69/issue-1/00034541ANZ2019.69.1.010/Socotraphanes--a-New-Endemic-Genus-of-Darkling-Beetles-Coleoptera/10.3161/00034541ANZ2019.69.1.010.full
article in a professional periodical2019Details
Soils from iron and steel scrap storage yard remediated with aided phytostabilization
Radziemska, Maja -- Koda, Eugeniusz -- Vaverková, Magdalena Daria -- Gusiatin, Zygmunt M -- Cerdà, Artemi -- Brtnický, Martin -- Mazur, Zbigniew
Soils from iron and steel scrap storage yard remediated with aided phytostabilization. Land Degradation & Development. 2019. v. 30, no. 2, p. 202--211. ISSN 1085-3278. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ldr.3215
article in a professional periodical2019Details
Sonda pro měření vlhkosti dřeva ve vyvrtaném otvoru
Kloiber, Michal -- Kunecký, Jiří -- Tippner, Jan -- Souček, Jaromír
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sonda pro měření vlhkosti dřeva ve vyvrtaném otvoru. KLOIBER, M. -- KUNECKÝ, J. -- TIPPNER, J. -- SOUČEK, J. 32499, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032499.pdf
results with legal protection (utility model, industrial model)2019Details
Sophinka (LE-2926) - odrůda meruňky
Vachůn, Zdeněk -- Krška, Boris -- Sasková, Hana -- Jandásek, Josef -- Nečas, Tomáš -- Ondrášek, Ivo
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sophinka (LE-2926) - odrůda meruňky. VACHŮN, Z. -- KRŠKA, B. -- SASKOVÁ, H. -- JANDÁSEK, J. -- NEČAS, T. -- ONDRÁŠEK, I. 2019.
pilot plant, verified technology, variety, breed2019Details
Special Issue: Digitalization, Urban Sprawl and Regional Economics - Selected Papers of the 10th WIFO Regional Economics Workshop at the Austrian Institute of Economic Research, Vienna, 25-26 September 2017
Huber, Peter -- Pennerstorfer, Dieter
Special Issue: Digitalization, Urban Sprawl and Regional Economics - Selected Papers of the 10th WIFO Regional Economics Workshop at the Austrian Institute of Economic Research, Vienna, 25-26 September 2017. Empirica. 2019. v. 46, no. 1, p. 1--3. ISSN 0340-8744. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10663-018-9429-3
article in a professional periodical2019Details
Srovnání genetické variability vybraných autochtonních a reintrodukovaných populací rysa ostrovida v Evropě
Turbakova, B -- Kutal, Miroslav -- Volfová, J -- Duľa, Martin -- Bufka, I -- Tesák, J -- Koubek, P -- Krojerová, Jarmila
Srovnání genetické variability vybraných autochtonních a reintrodukovaných populací rysa ostrovida v Evropě. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 198--199. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Strategické plánování místních akčních skupin: uplatnění prvků automatizace a digitalizace
Turanová, Kateřina -- Vrábelová, Soňa -- Procházková, Nikola -- Lefnerová, Jana -- Konečný, Ondřej
Strategické plánování místních akčních skupin: uplatnění prvků automatizace a digitalizace. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 603--612. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Surface temperature of plant tissues. Which method of air temperature measurement fits best?
Litschmann, Tomáš -- Středa, Tomáš
Surface temperature of plant tissues. Which method of air temperature measurement fits best?. Contributions to Geophysics and Geodesy. 2019. v. 49, no. 1, p. 11--23. ISSN 1335-2806. URL: http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/49/1/Litschmann-Streda_CGG-49-1_web.pdf
article in a professional periodical2019Details
Syndrom vyhoření u manažerů se zaměřením na oblast státní správy
Vařáková, Kateřina -- Oravcová, Kristina -- Smolík, Josef
Syndrom vyhoření u manažerů se zaměřením na oblast státní správy. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 643--651. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper(II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid
Michálková, Hana -- Škubalová, Zuzana -- Strmiska, Vladislav -- Michálek, Petr -- Kočiová, Silvia -- Šmerková, Kristýna -- Kruszynski, Rafal -- Bienko, Alina -- Kaj, Michalina -- Lewinska, Agnieszka -- Bienko, Dariusz -- Malik Gajewska, Magdalena -- Milosavljević, Vedran -- Kopel, Pavel -- Heger, Zbyněk -- Adam, Vojtěch
Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper(II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid. Journal of Inorganic Biochemistry. 2019. v. 191, no. February, p. 8--20. ISSN 0162-0134. URL: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011
article in a professional periodical2019Details
Systemic Immunity in Plants: Biochemical Signals and the Challenge for Practical Application
Ádám, Atilla L -- Nagy, Zoltán Árpád -- Viczián, Orsolya
Systemic Immunity in Plants: Biochemical Signals and the Challenge for Practical Application. EC Agriculture. 2019. v. 5, no. 2, p. 57--60. URL: https://www.ecronicon.com/ecag/pdf/ECAG-05-00118.pdf
article in a professional periodical2019Details
Taumacera revisited, with new synonyms, new combinations and a revised catalogue of the species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae)
Bezděk, Jan
Taumacera revisited, with new synonyms, new combinations and a revised catalogue of the species (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Acta entomologica Musei Nationalis Pragae. 2019. v. 59, no. 1, p. 23--52. ISSN 0374-1036. URL: http://aemnp.eu/PDF/59_1/59_1_23.pdf
article in a professional periodical2019Details
Taxation of an Expert’s activity
Semerád, Pavel -- Grásgruber, Miloš -- Semerádová, Lucie
Zdanění znalecké činnosti. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019, p. 27--35. ISBN 978-80-214-5708-9.
article in proceedings2019Details
The adaptation and equivalence of test methods: Inspiration fo psychological assessment of minorities in the Czech Republic
Čeněk, Jiří -- Urbánek, Tomáš
Adaptace a ekvivalence testových metod: Inspirace pro psychologické testování minorit v ČR. Československá psychologie. 2019. v. 63, no. 1, p. 42--54. ISSN 0009-062X.
article in a professional periodical2019Details
The artificial insemination of zwartbles sheep
Pešan, Vojtěch -- Hošek, Martin -- Filipčík, Radek -- Rečková, Zuzana -- Čudan, František -- Máchal, Ladislav
The artificial insemination of zwartbles sheep. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 74--78. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
The current situation of thoroughbred breeding in the Czech Republic
Brudňaková, Michaela -- Soušková, Katarína -- Sobotková, Eva
The current situation of thoroughbred breeding in the Czech Republic. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 5--11. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
The dependence of unemployment of the senior workforce upon explanatory variables in the European Union in the context of Industry 4.0
Stojanová, Hana -- Lietavcová, Barbora -- Raguž, Ivona Vrdoljak
The dependence of unemployment of the senior workforce upon explanatory variables in the European Union in the context of Industry 4.0. Social Sciences. 2019. v. 8, no. 1, ISSN 2076-0760. URL: https://www.mdpi.com/2076-0760/8/1/29
article in a professional periodical2019Details
The Development of the Wild Boars Abundance in the Czech Republic, and Influence of Wild Boar on Small Game Populations
Turek, Kamil -- Friedlová, Eliška -- Strejček, Radim -- Samec, Pavel
The Development of the Wild Boars Abundance in the Czech Republic, and Influence of Wild Boar on Small Game Populations. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 79--88. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
The effect of agronomic measures on grain yield of winter wheat in drier conditions
Vrtílek, Petr -- Smutný, Vladimír -- Dryšlová, Tamara -- Neudert, Lubomír -- Křen, Jan
The effect of agronomic measures on grain yield of winter wheat in drier conditions. Plant, soil and environment. 2019. v. 65, no. 2, p. 63--70. ISSN 1214-1178. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm?type=article&id=472_2018-PSE
article in a professional periodical2019Details
The Effect of Different Forms of Sulphur on Incidence of Apple Scab on Apple Tree (Malus x domestica Borkh) Gloster CV.
Bělíková, Hana -- Lošák, Tomáš et al.
The Effect of Different Forms of Sulphur on Incidence of Apple Scab on Apple Tree (Malus x domestica Borkh) Gloster CV. Ecological Chemistry and Engineering S. 2019. v. 26, no. 1, p. 199--208. ISSN 1898-6196. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/eces/26/1/article-p199.xml
article in a professional periodical2019Details
The effect of genotype on meat colour and fibre thickness in Gallus Galls f. d.
Dračková, Eliška -- Lichovníková, Martina -- Kupčíková, Lucie
The effect of genotype on meat colour and fibre thickness in Gallus Galls f. d. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 12--16. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
The effect of hempseed expellers on selected quality indicators of broiler chicken's meat
Šťastník, Ondřej -- Jůzl, Miroslav -- Karásek, Filip -- Fernandová, Dominika -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš -- Nedomová, Šárka -- Vyhnánek, Tomáš -- Trojan, Václav -- Doležal, Petr
The effect of hempseed expellers on selected quality indicators of broiler chicken's meat. Acta veterinaria Brno: Acta Vet. Brno. 2019. v. 88, no. 1, p. 121--128. ISSN 0001-7213. URL: https://actavet.vfu.cz/88/1/0121/
article in a professional periodical2019Details
The effect of pre-incubation on hatchability of long-term stored eggs of broilers chickens
Tesařová, Martina -- Lichovníková, Martina -- Foltyn, Marian
The effect of pre-incubation on hatchability of long-term stored eggs of broilers chickens. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 112--115. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
The Effect of Temperature Treatment TiO2 Nanoparticles on Antibacterial Properties
Bytešníková, Zuzana -- Valečková, Vendula -- Švec, Pavel -- Richtera, Lukáš -- Šmerková, Kristýna -- Vitek, Petr -- Adam, Vojtěch
The Effect of Temperature Treatment TiO2 Nanoparticles on Antibacterial Properties. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 494--498. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
The effect of the lactation stage on milk yield, composition and renneting parameters of milk in sheep reared under intensive nutrition
Konečná, Leona -- Kuchtík, Jan -- Sedláková, Markéta -- Šustová, Květoslava -- Filipčík, Radek
The effect of the lactation stage on milk yield, composition and renneting parameters of milk in sheep reared under intensive nutrition. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 85--89. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0085/
article in a professional periodical2019Details
The effect of the stage of lactation on selected parameters of milk in sheep reared under intensive nutrition.
Konečná, Leona -- Kuchtík, Jan -- Sedláková, M -- Šustová, Květoslava -- Filipčík, Radek
The effect of the stage of lactation on selected parameters of milk in sheep reared under intensive nutrition. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 39--44. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
The effects of 5-azacytidine and cadmium on global 5-methylcytosine content and secondary metabolites in the freshwater microalgae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus quadricauda
Bačová, Romana -- Klejdus, Bořivoj -- Ryant, Pavel -- Cernei, Natalia -- Adam, Vojtěch -- Húska, Dalibor
The effects of 5-azacytidine and cadmium on global 5-methylcytosine content and secondary metabolites in the freshwater microalgae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus quadricauda. Journal of Phycology. 2019. v. 55, no. 2, p. 329--342. ISSN 0022-3646. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpy.12819
article in a professional periodical2019Details
The evaluation of the efficiency of hormonal synchronization of oestrus of zwartbles sheep
Pešan, Vojtěch -- Hošek, Martin -- Filipčík, Radek -- Máchal, Ladislav
The evaluation of the efficiency of hormonal synchronization of oestrus of zwartbles sheep. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 79--84. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world's deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic
Sracek, O -- Geršl, Milan -- Faimon, J -- Bábek, O
The geochemistry and origin of fluids in the carbonate structure of the Hranice Karst with the world's deepest flooded cave of the Hranicka Abyss, Czech Republic. Applied Geochemistry. 2019. v. 100, no. January, p. 203--212. ISSN 0883-2927. URL: https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2018.11.013
article in a professional periodical2019Details
The change in the attitudes of Czech hunters towards Eurasian lynx: Is poaching restricting lynx population growth?
Červený, J -- Krojerová, Jarmila -- Kušta, Tomáš -- Koubek, P
The change in the attitudes of Czech hunters towards Eurasian lynx: Is poaching restricting lynx population growth?. Journal for Nature Conservation. 2019. v. 47, no. February, p. 28--37. ISSN 1617-1381. URL: https://doi.org/10.1016/j.jnc.2018.11.002
article in a professional periodical2019Details
The impact of Microtus arvalis and Lepus europaeus on apple trees by trunk bark gnawing
Suchomel, Josef -- Šipoš, Jan -- Čepelka, Ladislav -- Heroldová, Marta
The impact of Microtus arvalis and Lepus europaeus on apple trees by trunk bark gnawing. Plant protection science. 2019. v. 55, no. 2, p. 142--147. ISSN 1212-2580. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=64_2018-PPS
article in a professional periodical2019Details
The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity: Findings from the Czech Food Industry
Dvouletý, Ondřej -- Blažková, Ivana
The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity: Findings from the Czech Food Industry. Sustainability. 2019. v. 11, no. 2, ISSN 2071-1050. URL: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/2/552
article in a professional periodical2019Details
The implementation of the student design the door for the company Rozvojovna s. r. o., that will continue as a serial production Kloboucka lesni.
Boulaz, Ivana -- Ďuriš, Tomáš
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Realizace studentského návrhu designerských dveří pro společnost Rozvojovna s. r. o., následovná sériová výroba Kloboucká lesní. BOULAZ, I. -- ĎURIŠ, T. 2019.
technically implemented results (prototype, functional sample)2019Details
The influence of number of lactation on somatic cell content in Holstein cow milk
Večeřa, Milan -- Navrátil, Stanislav
The influence of number of lactation on somatic cell content in Holstein cow milk. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 116--119. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
The occurrence of lung worms (Metastrongylus sp.) in a wild boar (Sus scrofa) populations in the Czech Republic
Drimaj, Jakub -- Plhal, Radim -- Poulíčková, Kateřina -- Forejtek, Pavel -- Kamler, Jiří
The occurrence of lung worms (Metastrongylus sp.) in a wild boar (Sus scrofa) populations in the Czech Republic. In KAMLER, J. -- DRIMAJ, J. 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019, p. 89--93. ISBN 978-80-7509-651-7.
article in proceedings2019Details
The Performance of Grape Production in the Czech Republic
Verter, Nahanga -- Hasíková, Lea
The Performance of Grape Production in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 333--342. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0333/
article in a professional periodical2019Details
The role of carbonate-fluoride melt immiscibility in shallow REE deposit evolution
Kynický, Jindřich -- Smith, Martin P -- Song, Wenlei -- Chakhmouradian, Anton -- Xu, Cheng -- Kopřiva, Antonín -- Vašinová Galiová, Michaela -- Brtnický, Martin
The role of carbonate-fluoride melt immiscibility in shallow REE deposit evolution. Geoscience Frontiers. 2019. v. 10, no. 2, p. 527--537. ISSN 1674-9871. URL: https://doi.org/10.1016/j.gsf.2018.02.005
article in a professional periodical2019Details
The Self-Assembly of Lignin and Its Application in Nanoparticle Synthesis: A Short Review
Mishra, Pawan Kumar -- Ekielski, Adam
The Self-Assembly of Lignin and Its Application in Nanoparticle Synthesis: A Short Review. Nanomaterials. 2019. v. 9, no. 2, ISSN 2079-4991. URL: https://doi.org/10.3390/nano9020243
article in a professional periodical2019Details
The strong reaction of simple phenolic acids during oxidative stress caused by nickel, cadmium and copper in the microalga Scenedesmus quadricauda
Strejčková, Aneta -- Dvořák, Marek -- Klejdus, Bořivoj -- Kryštofová, Olga -- Hedbávný, Josef -- Adam, Vojtěch -- Húska, Dalibor
The strong reaction of simple phenolic acids during oxidative stress caused by nickel, cadmium and copper in the microalga Scenedesmus quadricauda. New Biotechnology. 2019. v. 48, no. 25 January, p. 66--75. ISSN 1871-6784. URL: https://doi.org/10.1016/j.nbt.2018.07.004
article in a professional periodical2019Details
The three phases of rock music in the Czech lands
Ramet, Sabrina P. -- Đorđević, Vladimir
The three phases of rock music in the Czech lands. Communist and Post-Communist Studies. 2019. v. 52, no. 1, p. 59--70. ISSN 0967-067X. URL: https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2019.02.002
article in a professional periodical2019Details
The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.)
Kopp, Radovan -- Brabec, Tomáš -- Mareš, Jan -- Maršálková, Eliška -- Maršálek, Blahoslav
The utilization of algae with the aim to increase the fatty acid content in muscle of common carp (Cyprinus carpio L.). Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 1, p. 91--99. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/67/1/0091/
article in a professional periodical2019Details
Theranostic Tool for Targeting of Bacterial Cells Based on Silver Nanoparticles
Gargulák, Michael -- Čížek, Matouš -- Dočekalová, Michaela -- Kepinska, Marta -- Andre, Ferreira Da Silva -- Surovíková, Aneta -- Uhlirova, Dagmar -- Stankova, Martina -- Ruttkay-Nedecký, Branislav -- Vavřiník, Aleš -- Sochor, Jiří -- Nguyen, Hoai Viet -- Kizek, René
Theranostic Tool for Targeting of Bacterial Cells Based on Silver Nanoparticles. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 370--375. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Trace level voltammetric determination of Zn(II) in selected nutrition related samples by bismuth-oxychloride-multiwalled carbon nanotube composite based electrode
Ashrafi, Amirmansoor -- Švancara, Ivan -- Vytřas, Karel et al.
Trace level voltammetric determination of Zn(II) in selected nutrition related samples by bismuth-oxychloride-multiwalled carbon nanotube composite based electrode. Microchemical Journal. 2019. v. 146, no. May, p. 178--186. ISSN 0026-265X. URL: https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.12.053
article in a professional periodical2019Details
Traktorový přívěs na dopravu dříví
Ulrich, Radomír -- Neruda, Jindřich -- Juřík, Josef
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Traktorový přívěs na dopravu dříví. ULRICH, R. -- NERUDA, J. -- JUŘÍK, J. 37315, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic.
results with legal protection (utility model, industrial model)2019Details
Transferové ceny - Unikátní komplexní zpracování problematiky / Praktické pojetí formou případových studií.
Solilová, Veronika -- Nerudová, Danuše
Transferové ceny - Unikátní komplexní zpracování problematiky / Praktické pojetí formou případových studií. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 316 p. ISBN 978-80-7598-169-1.
professional book2019Details
True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Cerová vrchovina Upland in Slovakia - preliminary results
Hemala, Vladimír -- Balázs, Attila
True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Cerová vrchovina Upland in Slovakia - preliminary results. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 71--72. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Ultrafast Electrochemical Trigger Drug Delivery Mechanism for Nanographene Micromachines
Khezri, Bahareh -- Beladi, Mousavi Seyyed Mohsen -- Krejcova, Ludmila -- Heger, Zbyněk -- Sofer, Zdeněk -- Pumera, Martin
Ultrafast Electrochemical Trigger Drug Delivery Mechanism for Nanographene Micromachines. Advanced Functional Materials. 2019. v. 29, no. 4, ISSN 1616-301X. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201806696
article in a professional periodical2019Details
Ultraviolet radiation modulates C:N stoichiometry and biomass allocation in Fagus sylvatica saplings cultivated under elevated CO2 concentration
Uchytilová, Tereza -- Krejza, Jan -- Rapantová, Barbora -- Holub, Petr -- Urban, Otmar -- Horáček, Petr -- Klem, Karel
Ultraviolet radiation modulates C:N stoichiometry and biomass allocation in Fagus sylvatica saplings cultivated under elevated CO2 concentration. Plant Physiology and Biochemistry. 2019. v. 134, no. January, p. 103--112. ISSN 0981-9428. URL: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.07.038
article in a professional periodical2019Details
Únorová ovocná zahrada
Nečas, Tomáš
Únorová ovocná zahrada. Zahrádkář. 2019. v. LI, no. 2, p. 20--21. ISSN 0139-7761.
article in a professional periodical2019Details
Using nuclear microsatellite data to trace the gene flow and population structure in Czech horses
Putnová, Lenka -- Štohl, Radek -- Vrtková, Irena
Using nuclear microsatellite data to trace the gene flow and population structure in Czech horses. Czech journal of animal science. 2019. v. 64, no. 2, p. 67--77. ISSN 1212-1819. URL: https://www.agriculturejournals.cz/web/cjas.htm?type=article&id=2_2018-CJAS
article in a professional periodical2019Details
Using Online Data in Predicting Stock Price Movements: Methodological and Practical Aspects
Dařena, František -- Petrovský, Jonáš -- Přichystal, Jan -- Žižka, Jan
Using Online Data in Predicting Stock Price Movements: Methodological and Practical Aspects. In: Techno-Social Systems for Modern Economical and Governmental Infrastructures. Premier Reference Source. Hershey: IGI Global, 2019. p. 125--159. ISBN 978-1-5225-5586-5. URL: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-5586-5.ch006
chapter in a book2019Details
Variability of the insulin-like growth factor binding protein 2 and melanocortin 4 receptor genes in relation to quality of pork meat
Steinerová, Michala -- Knoll, Aleš -- Urban, Tomáš -- Kubešová, Anna -- Jůzl, Miroslav
Variability of the insulin-like growth factor binding protein 2 and melanocortin 4 receptor genes in relation to quality of pork meat. In Animal Breeding 2019. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 104--111. ISBN 978-80-7509-641-8.
article in proceedings2019Details
Vcházení do krajiny prostřednictvím krajinomalby a fotografie
Slach, T -- Havlíček, M -- Skokanová, H -- Divíšek, J -- Halas, P -- Lacina, J -- Nováková, E -- Fiedl, M -- Hrubá, Václava -- Koutecký, Tomáš -- Šebesta, Jan
Vcházení do krajiny prostřednictvím krajinomalby a fotografie. In Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019, p. 20.
abstract of an article in anthology2019Details
Vliv aktivního managementu v nížinných lesích na epigeickou faunu pavouků - případová studie v NPR Děvín
Vymazalová, Pavla -- Košulič, Ondřej -- Šipoš, Jan -- Hédl, Radim
Vliv aktivního managementu v nížinných lesích na epigeickou faunu pavouků - případová studie v NPR Děvín. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 210. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Vliv Baťova koncernu na proměny životního způsobu ve městě Zlín
Urbanová, Martina
Vliv Baťova koncernu na proměny životního způsobu ve městě Zlín. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 632--642. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Vliv hmotnosti hlíz brambor na jejich chemické složení
Hřivna, Luděk -- Jůzl, Miroslav -- Zigmundová, Veronika -- Maco, Roman -- Šottníková, Viera -- Pytel, Roman
Vliv hmotnosti hlíz brambor na jejich chemické složení. In Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 202--209. ISBN 978-80-7509-653-1. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
article in proceedings2019Details
Vliv chřadnutí jasanů v nížinných lesích na diverzitu pavouků (Aranae) a střevlíků (Carabidae)
Surovcová, Kamila -- Košulič, Ondřej -- Hamřík, Tomáš -- Rozsypálek, Jiří -- Kopr, D -- Michalko, Radek
Vliv chřadnutí jasanů v nížinných lesích na diverzitu pavouků (Aranae) a střevlíků (Carabidae). In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 180. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Vliv ochranářského managementu stepních biotopů přírodní památky Pláně na diverzitu pavouků (Araneae)
Hamřík, Tomáš -- Košulič, Ondřej
Vliv ochranářského managementu stepních biotopů přírodní památky Pláně na diverzitu pavouků (Araneae). In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 68. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu
Wolf, Jan -- Letocha, Tomáš -- Nečas, Tomáš
Vliv rostlinných regulátorů růstu na kvalitu výpěstků slivoní s korunkou z předčasného obrostu. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. XVIII, no. 3, p. 38--42. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Vliv výše veřejné podpory na finanční výsledky podpořených podniků v českém potravinářském průmyslu
Blažková, Ivana -- Dvouletý, Ondřej -- Sobotková, Iva
Vliv výše veřejné podpory na finanční výsledky podpořených podniků v českém potravinářském průmyslu. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 36--42. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Vnímání implementace soustavy NATURA 2000 v České republice z pohledu stakeholderů - pilotní hodnocení
Venzlů, Michaela -- Schneider, Jiří -- Fialová, Jitka
Vnímání implementace soustavy NATURA 2000 v České republice z pohledu stakeholderů - pilotní hodnocení. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 663--672. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností
Spěšná, Gabriela -- Schneider, Jiří -- Kalasová, Žaneta
Vnímání stavu a ekosystémových služeb přírodní památky Holásecká jezera veřejností. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 479--491. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně
Suchá, Jana -- Čmejla, Radek -- Valentová, Lucie -- Rejlová, Martina -- Nečas, Tomáš -- Wolf, Jan -- Brožová, Jana
Vyhodnocení vlivu teploty na projev symptomů fytoplazmové proliferace jabloně. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. XVIII, no. 3, p. 34--37. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Squalius cephalus) a jesena (Leuciscus idus aber. orfus).
Adámek, Zdeněk -- Kajgrová, Lenka -- Bauer, Christian -- Regenda, Jan -- Fichtenbauer, Martin -- Schatzl, Günther -- Hlaváč, David -- Mareš, Jan -- Dulić, Zorka
Využití atraktantů suchozemského hmyzu jako doplňkového potravního zdroje v odchovu násad jelce tlouště (Squalius cephalus) a jesena (Leuciscus idus aber. orfus). In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, p. 93--101. ISBN 978-80-87699-10-2.
article in proceedings2019Details
Využití druhové a liniové odolnosti lososovitých ryb v pstruhařství
Syrová, Eva -- Mendel, Jan -- Papežíková, Ivana -- Mareš, Jan -- Kováčová, Veronika -- Palíková, Miroslava
Využití druhové a liniové odolnosti lososovitých ryb v pstruhařství. In Sborník referátů 5. ročníku odborné konference . České Budějovice: Rybářské sdružení České republiky, 2019, p. 15--22. ISBN 978-80-87699-10-2.
article in proceedings2019Details
Vývoj české krajinářské zahrady v 18. a 19. století - II. díl
Ševčíková, Barbara
Vývoj české krajinářské zahrady v 18. a 19. století - II. díl. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2019. v. 18, no. 1, p. 34--35. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodical2019Details
Vývoj komparativní výhody České republiky v agrárním zahraničním obchodu mezi lety 2013 a 2017
Zdráhal, Ivo -- Daňková, Barbora -- Somerlíková, Kristina -- Bečvářová, Věra
Vývoj komparativní výhody České republiky v agrárním zahraničním obchodu mezi lety 2013 a 2017. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 683--691. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Water transport secrets of the dragon's blood trees revealed through sap flow measurements following partial stem incision
Naděždina, Naděžda -- Gebauer, Roman -- Naděždin, Valerij -- Plichta, Roman
Water transport secrets of the dragon's blood trees revealed through sap flow measurements following partial stem incision. Flora - Morphology, Geobotany, Ecophysiology. 2019. v. 250, no. January, p. 44--51. ISSN 0367-2530. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0367253018303049?via%3Dihub
article in a professional periodical2019Details
What is the real impact of oil on the economies of the Gulf States?
Kubinec, Kryštof -- Strejček, Petr
Jaký je reálný vliv cen ropy na ekonomiky států Perského zálivu?. Energetika. 2019. v. 69, p. 63--68. ISSN 0375-8842.
article in a professional periodical2019Details
Wood species analysis of traditional hand-operated spinning wheels from Central Europe
Kolář, Tomáš -- Gryc, Vladimír -- Mayer, Konrad -- Rybníček, Michal -- Vavrčík, Hanuš -- Weber, Andrea -- Grabner, Michael
Wood species analysis of traditional hand-operated spinning wheels from Central Europe. IAWA Journal. 2019. v. 40, no. 1, p. 92--105. ISSN 0928-1541. URL: https://brill.com/view/journals/iawa/40/1/article-p92_7.xml
article in a professional periodical2019Details
x
Kupčák, Václav -- Šebek, Václav
Ekonomické a lesopolitické dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. In Dopady kůrovcové kalamity na vlastníky lesů. p. 19--29.
article in proceedings2019Details
XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019"
Jůzl, Miroslav -- Kalhotka, Libor -- Saláková, Alena -- Pytel, Roman -- Kučínská, Ivana
XLV. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny 2019". 4. 3. 2019 - 7. 3. 2019, Brno (CZ).
holding a conference2019Details
Zaniklá sídla - potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a obnovu tradičních řemesel
Vavrouchová, Hana -- Kovařík, David -- Peřinková, Veronika -- Vaishar, Antonín
Zaniklá sídla - potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a obnovu tradičních řemesel. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 652--662. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Zhodnotenie kvality ovocia v rámci rôznych zavlažovacích systémov a fertigácie jabĺk gala a fuji
Vaštík, Lukáš -- Mašán, Vladimír -- Vaidová, Michaela -- Čížková, Alice -- Višacki, Vladimir
Zhodnotenie kvality ovocia v rámci rôznych zavlažovacích systémov a fertigácie jabĺk gala a fuji. Agritech Science. 2019. v. 13, no. 1, ISSN 1802-8942.
article in a professional periodical2019Details
Zinc Phosphate Nanoparticles Preparation and Their Antimicrobial Activity
Kopel, Pavel -- Cernei, Natalia -- Gagić, Milica -- Horký, Pavel -- Šmerková, Kristýna -- Adam, Vojtěch
Zinc Phosphate Nanoparticles Preparation and Their Antimicrobial Activity. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, p. 489--493. ISBN 978-80-87294-89-5.
article in proceedings2019Details
Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure
Horký, Pavel -- Skaličková, Sylvie -- Urbánková, Lenka -- Baholet, Daria -- Kočiová, Silvia -- Bytešníková, Zuzana -- Kabourková, Eliška -- Lacková, Zuzana -- Cernei, Natalia -- Gagić, Milica -- Milosavljević, Vedran -- Smolíková, Vendula -- Václavková, Eva -- Nevrkla, Pavel -- Knot, Pavel -- Kryštofová, Olga -- Hynek, David -- Kopel, Pavel -- Skládanka, Jiří -- Adam, Vojtěch -- Šmerková, Kristýna
Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2019. v. 10, no. 12 February, ISSN 1674-9782. URL: https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-019-0319-8
article in a professional periodical2019Details
Zkušenosti se stabilizovanými dusíkatými hnojivy při pěstování pšenice ozimé
Ryant, Pavel -- Antošovský, Jiří
Zkušenosti se stabilizovanými dusíkatými hnojivy při pěstování pšenice ozimé. Agromanuál: Profesionální ochrana rostlin. 2019. v. 14, no. 2, p. 80--83. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodical2019Details
Změny polohy horní hranice lesa v Krkonoších a Jeseníkách - vliv klimatu, land-use a topografie
Treml, V -- Chuman, T -- Šenfeldr, Martin
Změny polohy horní hranice lesa v Krkonoších a Jeseníkách - vliv klimatu, land-use a topografie. In Krajina v době klimatických změn: Sborník abstraktů. Praha: Česká společnost pro krajinnou ekologii - regionální organizace CZ-IALE, 2019, p. 21--22.
abstract of an article in anthology2019Details
Zoonoses (brucellosis, leptospirosis, rabies, toxoplasmosis, bovine tuberculosis and bovine cysticercosis) in Cuba: Situation during the years 2005-2015 and current risks
Pavlík, Ivo -- Chalupa, Petr
Zoonoses (brucellosis, leptospirosis, rabies, toxoplasmosis, bovine tuberculosis and bovine cysticercosis) in Cuba: Situation during the years 2005-2015 and current risks. In Region in the development of society 2018: Proceedings of the international scientific conference. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 439--450. ISBN 978-80-7509-658-6. URL: http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf
article in proceedings2019Details
Zpráva k výzkumu: Překližka zpevněná čedičovým vláknem
Kramár, Samuel
Zpráva k výzkumu: Překližka zpevněná čedičovým vláknem.  Brno. 2019.
souhrnná výzkumná zpráva2019Details
Způsob výroby palivových pelet ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu palivových pelet dle tohoto způsobu
Mašán, Vladimír -- Burg, Patrik -- Zemánek, Pavel
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Způsob výroby palivových pelet ze semen révy vinné a zařízení pro výrobu palivových pelet dle tohoto způsobu. MAŠÁN, V. -- BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. 307732, Úřad průmyslového vlastnictví, Czech Republic. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307732.pdf
patent or a different result protected by specific legal provisions2019Details
Životní podmínky bobra evropského (Castor fiber) na malých tocích v bezlesé krajině
Mikulka, Ondřej -- Homolka, Miloslav -- Drimaj, Jakub
Životní podmínky bobra evropského (Castor fiber) na malých tocích v bezlesé krajině. In Zoologické dny Brno 2019. 1st ed. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2019, p. 122--123. ISBN 978-80-87189-25-2.
abstract of an article in anthology2019Details
10 years anniversary of European Countryside journal
Šťastná, Milada -- Vaishar, Antonín
10 let časopisu European Countryside. Informace České geografické společnosti. 2019. v. 38, no. 1, p. 56--59. ISSN 1213-1075. URL: https://geography.cz/publikace/informace-cgs/informace-cgs-201938_1/
article in a professional periodical2019Details
12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding.
Kamler, Jiří -- Drimaj, Jakub
12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Conference Proceeding. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2019. 110 p. ISBN 978-80-7509-651-7.
conference proceedings2019Details