Department of Law and Social Sciences (FBE) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 20

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011
VZ
FBE
obhájený      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)2005
2011
TS VZDRBE FRDIS
obhájený
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)2005
2011
eTS VZ
M. JankůDL FBE
obhájený
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZ
L. Grega
DBE FBE
obhájený
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
obhájený           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)2005
2011
eTS VZ
DL FBE
připravovaný
Evaluation of bids in public procurement
2018
2018IGADL FBE
řešený Fraudulent and unethical behavior and its economic consequences (PEF_DP_2018006)
2018
2018IGA
DL FBE
řešený Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries (LD15065)2015
2017
Other
M. RašticováDL FBE
řešený
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON
2015
2016
Other
M. RašticováDL FBE
řešený
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku
2013
--
IGA
M. VyklickýDL FBE
řešený Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013
--
IGA
P. Man
DL FBE
ukončený
Implementation of subject "Contractual relations in business" in inovated study programs (F5a183K/2004)2003
--
FRVŠJ. Tuza
DL FBE
řešený
Increasing of effectiveness of National Action Plan supporting positive ageing in period 2013 - 2017 (TB02MPSV019)
20152016
TAČR
M. Rašticová
DL FBE
řešený
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech
2013
--
IGAM. JankůDL FBE
řešený
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)
2015
--
TAČR
M. Rašticová
DL FBE
řešený
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb2010--IGAH. Kelblová
DL FBE
řešený Socioekonomické problémy současné společnosti20132013
FRVŠ
D. EttalebDL FBE
řešený
Socioekonomické problémy současné společnosti
20132013FRVŠD. Ettaleb
DL FBE
řešený
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže
2010
--
IGA
DL FBEKey:
Active states:přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:zrušenýcancelled
obhájený
defendedvyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected