Ústav práva a humanitních věd (PEF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 20

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011
VZ
B. MinaříkPEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZÚRPE FRRMS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011
eTS VZ
M. Janků
ÚPHV PEF
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011TS VZ
ÚPE PEF
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011
eTS VZ
H. Pavlíčková
ÚPHV PEF
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
20052011
eTS VZ
ÚPHV PEF
2015
2017
Iný
ÚPHV PEF
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
2018
2018
IGA
L. Lacina
ÚPHV PEF
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON
2015
2016InýM. RašticováÚPHV PEF
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013
--
IGAM. VyklickýÚPHV PEF
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
2013
--
IGA
P. ManÚPHV PEF
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech
2013
--
IGA
ÚPHV PEF
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)
2015
--TAČRM. Rašticová
ÚPHV PEF
Podvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledky (PEF_DP_2018006)
2018
2018IGAÚPHV PEF
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb
2010
--
IGA
ÚPHV PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti
20132013
FRVŠ
ÚPHV PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti2013
2013
FRVŠ
ÚPHV PEF
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže
2010
--
IGA
ÚPHV PEF
Zavedení předmětu "Smluvní vztahy v podnikání" do inovovaných studijních programů (F5a183K/2004)
2003
--
FRVŠ
J. TuzaÚPHV PEF
Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 (TB02MPSV019)
20152016TAČRM. Rašticová
ÚPHV PEFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený