Ústav práva a humanitních věd (PEF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 20

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováÚRPE FRRMS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)20052011eTS VZM. JankůÚPHV PEF
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZL. GregaÚPE PEF
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZH. PavlíčkováÚPHV PEF
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011eTS VZS. HubíkÚPHV PEF
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)20152017InýM. RašticováÚPHV PEF
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách20182018IGAL. LacinaÚPHV PEF
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON20152016InýM. RašticováÚPHV PEF
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013--IGAM. VyklickýÚPHV PEF
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013--IGAP. ManÚPHV PEF
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech2013--IGAM. JankůÚPHV PEF
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)2015--TAČRM. RašticováÚPHV PEF
Podvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledky (PEF_DP_2018006)20182018IGAV. KrálíkováÚPHV PEF
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb2010--IGAH. KelblováÚPHV PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti20132013FRVŠD. EttalebÚPHV PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti20132013FRVŠD. EttalebÚPHV PEF
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže2010--IGAM. JankůÚPHV PEF
Zavedení předmětu "Smluvní vztahy v podnikání" do inovovaných studijních programů (F5a183K/2004)2003--FRVŠJ. TuzaÚPHV PEF
Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 (TB02MPSV019)20152016TAČRM. RašticováÚPHV PEFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený