Department of Law and Social Sciences (FBE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 20

State
Name
FromUntilTypeSupervisorDepartment
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011VZ
FBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)
2005
2011
TS VZDRBE FRDIS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZ
DBE FBE
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZ
DL FBE
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZS. Hubík
DL FBE
Evaluation of bids in public procurement
2018
2018IGA
DL FBE
Fraudulent and unethical behavior and its economic consequences (PEF_DP_2018006)
2018
2018
IGA
DL FBE
20152017
Other
M. RašticováDL FBE
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON
2015
2016
Other
M. RašticováDL FBE
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku
2013
--
IGA
DL FBE
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013--
IGA
DL FBE
Implementation of subject "Contractual relations in business" in inovated study programs (F5a183K/2004)
2003
--
FRVŠ
DL FBE
Increasing of effectiveness of National Action Plan supporting positive ageing in period 2013 - 2017 (TB02MPSV019)
20152016TAČR
DL FBE
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech
2013
--IGAM. Janků
DL FBE
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)
2015
--
TAČR
DL FBE
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb
2010
--
IGA
H. KelblováDL FBE
Socioekonomické problémy současné společnosti20132013
FRVŠ
DL FBE
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠ
DL FBE
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže
2010
--
IGA
DL FBEKey:
Active states:
accepted
completed
in preparationin progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected