Department of Law and Social Sciences (FBE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 20

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkFBE
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011TS VZV. BečvářováDRBE FRDIS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)20052011eTS VZM. JankůDL FBE
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)20052011TS VZL. GregaDBE FBE
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)20052011eTS VZH. PavlíčkováDL FBE
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)20052011eTS VZS. HubíkDL FBE
Evaluation of bids in public procurement20182018IGAL. LacinaDL FBE
Fraudulent and unethical behavior and its economic consequences (PEF_DP_2018006)20182018IGAV. KrálíkováDL FBE
Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries (LD15065)20152017OtherM. RašticováDL FBE
HR ROLE MODELS AND HR COMPETENCIES IN AN INTERNATIONAL COMPARISON20152016OtherM. RašticováDL FBE
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013--IGAM. VyklickýDL FBE
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013--IGAP. ManDL FBE
Implementation of subject "Contractual relations in business" in inovated study programs (F5a183K/2004)2003--FRVŠJ. TuzaDL FBE
Increasing of effectiveness of National Action Plan supporting positive ageing in period 2013 - 2017 (TB02MPSV019)20152016TAČRM. RašticováDL FBE
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech2013--IGAM. JankůDL FBE
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)2015--TAČRM. RašticováDL FBE
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb2010--IGAH. KelblováDL FBE
Socioekonomické problémy současné společnosti20132013FRVŠD. EttalebDL FBE
Socioekonomické problémy současné společnosti20132013FRVŠD. EttalebDL FBE
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže2010--IGAM. JankůDL FBEKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected