Ústav práva a humanitních věd (PEF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 20

StavNázev
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)
20052011VZB. MinaříkPEF
      04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky (VZ MSM 6215648904/04)20052011
TS VZ
V. BečvářováÚRPE FRRMS
           02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání dominantního postavení finalizujících článků, komunitární pravidla ochrany hospodářské soutěže, právní rámec rozvoje vybraných odvětví agrobyznysu v ČR ve vztahu k regionu a integrované Evropě (resp. světu), dodavatelské (smluvní ) vztahy a jejich specifika v jednotlivých fázích komoditních vertikál (VZ MSM 6215648904/04/02)2005
2011
eTS VZ
ÚPHV PEF
      05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky (VZ MSM 6215648904/05)
2005
2011
TS VZ
L. GregaÚPE PEF
           02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v koncepci evropského modelu zemědělství, zejména z hlediska 2. pilíře SZP EU, zaměření a využitelnosti strukturálních programů EU (VZ MSM 6215648904/05/02)
2005
2011
eTS VZ
H. PavlíčkováÚPHV PEF
           03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a metod jejich sociálně-ekonomické revitalizace a mobilizace, kvantifikace tržně nerealizovaného kapitálového potenciálu a stanovení možností jeho tržní a netržní realizace z hlediska udržitelného rozvoje multifunkčního zemědělství (VZ MSM 6215648904/05/03)
2005
2011
eTS VZS. Hubík
ÚPHV PEF
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)2015
2017
JinýÚPHV PEF
Hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
20182018IGAÚPHV PEF
HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace
2015
2016
Jiný
ÚPHV PEF
Chování podniku jako uchazeče o veřejnou zakázku2013
--
IGAM. Vyklický
ÚPHV PEF
Identifikace faktorů transparentnosti v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách2013
--
IGA
ÚPHV PEF
Legislativní aspekty automobilového průmyslu v České republice v souvislostech
2013
--
IGA
M. JankůÚPHV PEF
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti (TD020134)
2015
--
TAČR
ÚPHV PEF
Podvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledky (PEF_DP_2018006)
2018
2018
IGA
ÚPHV PEF
Právní a etické aspekty propagace zboží a služeb
2010
--
IGAH. KelblováÚPHV PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti
2013
2013
FRVŠÚPHV PEF
Socioekonomické problémy současné společnosti
20132013FRVŠ
ÚPHV PEF
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže
2010
--
IGAM. Janků
ÚPHV PEF
Zavedení předmětu "Smluvní vztahy v podnikání" do inovovaných studijních programů (F5a183K/2004)2003
--
FRVŠ
ÚPHV PEF
Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 (TB02MPSV019)
2015
2016
TAČR
ÚPHV PEFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájenývyřazený
zamítnutýzrušený