Department of Informatics (FBE) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 180

StateName
From
Until
Type
Supervisor
Department
zamítnutý A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania20142015
Foreign edu.
T. FoltýnekDI FBE
zamítnutý
Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)
2005
2005
IGA
DI FBE
ukončený
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010
Other
R. Malo
DI FBE
obhájený
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
20082008
IGA
DI FBE
řešený
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012
--
IGA
F. DařenaDI FBE
řešený Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--
IGA
F. DařenaDI FBE
řešený
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--IGADI FBE
řešený
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012--
IGA
DI FBE
řešený Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGA
O. Veselý
DI FBE
ukončený
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)
20082008IGAJ. Šťastný
DI FBE
obhájený
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGA
DI FBE
zamítnutý
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
20092009
IGA
J. Weinlichová
DI FBE
řešený Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--IGA
DI FBE
řešený Business Intelligence metodami strojového učení2010
--
IGA
V. RukavitsynDI FBE
řešený
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
řešený
2013
2013
FRVŠ
I. Rábová
DI FBE
podaný Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2009
--
GAČR
J. HřebíčekDI FBE
zamítnutý
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)
2013
2016
Specifický
T. Foltýnek
DI FBE
obhájený
Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)
2004
2004
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Creation of course Digital Photography20082008
FRVŠ
DI FBE
obhájený
20072007
FRVŠ
DI FBE
obhájený Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)20062006FRVŠ
DI FBE
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
2005
2011VZB. MinaříkFBE
obhájený
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011
TS VZ
J. StávkováDMT FBE
obhájený
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZ
DI FBE
obhájený
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
A. MotyčkaDI FBE
obhájený
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011Akt eTS VZDI FBE
obhájený
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)2005
2011
Akt eTS VZDI FBE
obhájený
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZR. Malo
DI FBE
obhájený
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZ
M. MišovičDI FBE
obhájený
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
2005
2011Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
obhájený
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZ
DI FBE
obhájený
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
20162016
IGA
DI FBE
obhájený
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGA
DI FBE
řešený
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)
2017
2017
IGA
DI FBE
ukončený
Development of commercial geographical information system for Android platform
2013
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
řešený
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem
20182018
IGA
P. NetolickýDI FBE
řešený
Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)
2009
--
IGA
DI FBE
řešený
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009
--
IGA
DI FBE
řešený
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013
--
IGAV. Ondroušek
DI FBE
obhájený2002
2005
InternalM. Šorm
DI FBE
podaný
European Network for Academic Integrity
2015
--
Other
DI FBE
řešený
2010
--
IGA
DI FBE
obhájený Faculty information system FBE MUAF in Brno
1998
2002Internal
DI FBE
obhájený FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
2012
2013
OP
DI FBE
obhájený Formalization of web information system and its component realization (1294/2003 - G5a)20032003
FRVŠ
H. Netrefová
DI FBE
zamítnutý
2014
2015RP EKJ. Hřebíček
DI FBE
obhájený ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012
IGA
A. MotyčkaDI FBE
řešený
2010
--IGADI FBE
ukončený Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education aross Europe (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)
2010
2013
SpecifickýT. Foltýnek
DI FBE
ukončený
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně
2004
2005
RPA. MotyčkaDI FBE
obhájený
Implementace eLearningu v universitním prostředí20042005InternalR. MaloDI FBE
obhájený
Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)20082008IGA
DI FBE
řešený
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011
--
IGA
DI FBE
obhájený Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
2012
2012
FRVŠ
DI FBE
řešený
Innovation studies to perform specialized activities - coordination of ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)
2011
2013
OP
L. BrestičováDI FBE
řešený
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum
2019
2021
Other
J. Rybička
DI FBE
obhájený Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)20112011FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
obhájený
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)
2007
2007
FRVŠ
DI FBE
řešený
Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI
2015
2016
Smluvní výzkum
DI FBE
řešený
Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů
2010
--FRVŠR. MaloDI FBE
obhájený
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
2011
2011
FRVŠF. Dařena
DI FBE
podaný
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)
2010
--
FRVŠJ. PřichystalDI FBE
ukončený Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)
2013
2013FRVŠJ. Přichystal
DI FBE
obhájený Inovace předmětu Softwarové inženýrství 12011
2011
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)2009
2009
FRVŠO. Trenz
DI FBE
obhájený
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)20122012FRVŠ
DI FBE
obhájený
Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)
2013
2014
FRVŠ
D. ProcházkaDI FBE
obhájený
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů
2014
2014
IGAJ. PřichystalDI FBE
řešený Inovation of modeling software Processnaut Modeler with cloud computing technology. (SV 1150051)20152015
Smluvní výzkum
I. RábováDI FBE
řešený
Inovation of technics specialised programmes at PEF (IN 1150271)20152015FRVŠ
DI FBE
obhájený
Inovation of web interface for document creation (7/2014)
20142014
IGA
DI FBE
podaný
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)
2010--FRVŠDI FBE
ukončený
Integrated project od support of education proces and run of Faculty of management UBE by modern ICT (,,,/2004)
2004
--
RP
J. Kominácká
DI FBE
obhájený
Integration of teaching GIT at MUAF Brno (212/1e)
2004
2005
RP
J. KomináckáDI FBE
řešený
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)
2009
--
IGADI FBE
řešený
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách
2009
--IGAJ. TurčínekDI FBE
obhájený
2011
2013
GAČR
J. Hřebíček
DI FBE
řešený
Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů2011
--
IGADI FBE
zamítnutý Map of Computer Engineering
2014
2015Foreign edu.DI FBE
zamítnutý Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)
2016
2017TAČRT. Foltýnek
DI FBE
obhájený2014
2016
GAČR
J. HřebíčekDI FBE
zamítnutý
2014
2015
OPO. Trenz
DI FBE
zamítnutý Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)2015
2015
CERGE-EI
DI FBE
řešený
2017
2019
GAČRJ. Hřebíček
DI FBE
podaný
Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods2010--GAČR
DI FBE
řešený
Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence2010--IGAM. Štencl
DI FBE
obhájený2008
2013
OtherDI FBE
řešený
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel
2014
--IGAJ. RybičkaDI FBE
ukončený Multimedia study materials for courses Informatika pro ekonomy I and Informatics for economists I20122012FRVŠ
DI FBE
řešený2010--
FRVŠ
R. MaloDI FBE
řešený
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
2014
--
IGA
DI FBE
ukončený Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)2012
2013
Other
DI FBE
obhájený
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů20142015
IGA
M. Vytečka
DI FBE
obhájený Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů
2012
2012
IGAT. Foltýnek
DI FBE
ukončený
2015
2015
Smluvní výzkum
D. ProcházkaDI FBE
obhájený
2008
2008
IGAJ. ŠťastnýDI FBE
řešený Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí
2011
--IGAR. Malo
DI FBE
obhájený
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)
20082008IGA
DI FBE
řešený Nový předmět Informační systémy pro rozhodování20102010FRVŠJ. Žižka
DI FBE
připravovaný
Nový předmět Softwarové aplikace2011--FRVŠ
DI FBE
zamítnutý OCW4STEM
2013
2016
OtherT. Foltýnek
DI FBE
zamítnutý
2013
2017
NAZV
J. HřebíčekDI FBE
obhájený
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2017007)
2017
2017
IGADI FBE
obhájený Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2018003)2018
2018
IGAJ. Šťastný
DI FBE
obhájený
Parallel image processing (PEF_DP_2016013)
2016
2016
IGADI FBE
obhájený Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)20062006
FRVŠ
M. Pokorný
DI FBE
řešený
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)
2011
2012
FRVŠP. Serafinovič
DI FBE
obhájený
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)
2006
2006
IGAM. Pokorný
DI FBE
řešený Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)
2009
2009
IGA
DI FBE
řešený
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní
2009
--IGA
DI FBE
řešený
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)2009
2009
IGADI FBE
řešený
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry2009
--
IGA
N. ChalupováDI FBE
obhájený Portal Solutions for the e-Government (FR150151/1102/116)20052005
FRVŠ
DI FBE
zamítnutý
PRIDE (Horizon 2020)
20142017
RP EK
DI FBE
řešený
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013
--
IGA
DI FBE
zamítnutý Promoting plagiarism prevention in Visegrad countries via international conference (Visegrad)
2015
2015
V4
T. FoltýnekDI FBE
řešený
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)
2009
2009
IGA
DI FBE
obhájený
Referenční model adaptivních webových systémů
2008
2008
IGA
DI FBE
podaný
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010
--FRVŠM. ŠtenclDI FBE
řešený Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace2010
--
IGA
DI FBE
obhájený
2012
2012FRVŠJ. Šťastný
DI FBE
obhájený
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)20082008IGADI FBE
řešený20152015
RP
DI FBE
zamítnutý2012
2012
RPT. FoltýnekDI FBE
obhájený Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)
2002
2002
FRVŠ
L. Kunderová
DI FBE
zamítnutý
Semantic similarity analysis for plagiarism detection
2015
2017GAČRDI FBE
zamítnutý
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)
20062006GAČR
DI FBE
obhájený
Software equipment for laboratories specialized on graphics and GIS (FR190061/1102/116)2009
2009
FRVŠDI FBE
podaný
Sophistic methods research for formalization and management of business rules and their implementation into informaion systems2010
--
GAČR
DI FBE
obhájený
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
20102010FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
obhájený
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
obhájený2010
2010
FRVŠDI FBE
podaný
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences
2016
2019
Foreign edu.DI FBE
obhájený Support of intelligence of human sources in ICT (CZ_20/01/05)
2005
2005
Other
DI FBE
obhájený
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora
2012
2013
IGA
DI FBE
obhájený
Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense2015
2015
Smluvní výzkumD. Procházka
DI FBE
ukončený
The inovation of technic specialized subjects (IN 1140341)
2014
2014FRVŠI. RábováDI FBE
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)
2009
2009
FRVŠ
DI FBE
ukončený Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)2010
2010
FRVŠP. ČačkováDI FBE
obhájený20082008
FRVŠ
DI FBE
obhájený
2010
2010FRVŠDI FBE
obhájený
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)
2011
2011FRVŠJ. PřichystalDI FBE
obhájený
2009
2010
FRVŠJ. Přichystal
DI FBE
podaný
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)2010
2010
FRVŠ
DI FBE
řešený Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)20092009FRVŠM. Štencl
DI FBE
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)20052005
FRVŠ
H. NetrefováDI FBE
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)2006
2006
FRVŠM. Šorm
DI FBE
obhájený
Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)
2009
2009FRVŠ
DI FBE
řešený
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)
2009
--
FRVŠM. CeplDI FBE
zamítnutý Usage of geospatial information for data mining in multidimensional socio-semantic networks (P202/11/P064)2011
2014
GAČR
DI FBE
obhájený
Virtual Reality Laboratory (6/2006 - Ab | FR160741)20062006
FRVŠ
M. ŠormDI FBE
obhájený
2010
2010
IGA
DI FBE
obhájený
20102010
IGA
DI FBE
obhájený
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)
2009
2009
FRVŠ
A. MotyčkaDI FBE
podaný
Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
obhájený
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení2017
2017
IGA
DI FBE
obhájený Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)
2010
2011
FRVŠ
DI FBE
řešený
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování
2013
--
IGA
DI FBE
obhájený2011
2011
IGA
DI FBE
obhájený
Využití rozšířené reality pro marketingové účely20122012
IGA
D. ProcházkaDI FBE
řešený
Vývoj autonomních mobilních robotů
2014--
IGA
DI FBE
řešený
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)
2005--
Akt eTS VZ
DI FBE
řešený
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)2009--
GAČR
DI FBE
obhájený
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb
2013
2014
IGA
DI FBE
obhájený
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"20092009
FRVŠ
DI FBE
řešený
Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku
2010
--
IGADI FBE
obhájený
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)
20092009
IGA
O. Popelka
DI FBE
zamítnutý
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)
2009
2009
IGA
J. Fejfar
DI FBE
obhájený
2015
2015Smluvní výzkumD. Procházka
DI FBE
podaný Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015
--
NAZVJ. HřebíčekDI FBE
obhájený Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů
2013
2014
IGA
D. Procházka
DI FBE



Key:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparationřešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:
zrušenýcancelled
obhájený
defended
vyřazený
excluded
neobhájenýnot defendedzamítnutýrejected