Ústav informatiky (PEF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 180

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania20142015Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o20092010InýR. MaloÚI PEF
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)20082008IGAN. ChalupováÚI PEF
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)20052005IGAJ. DannhoferováÚI PEF
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012--IGAF. DařenaÚI PEF
Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů20152017GAČRT. FoltýnekÚI PEF
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--IGAF. DařenaÚI PEF
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. KolomazníkÚI PEF
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR2014--IGAO. VeselýÚI PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAM. ŠtenclÚI PEF
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)20092009IGAJ. WeinlichováÚI PEF
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014--IGAF. DařenaÚI PEF
Business Intelligence metodami strojového učení2010--IGAV. RukavitsynÚI PEF
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkumJ. PřichystalÚI PEF
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)20132016SpecifickýT. FoltýnekÚI PEF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováÚMO PEF
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)20052011eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)20052011Akt eTS VZM. ŠormÚI PEF
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011Akt eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)20052011Akt eTS VZI. RábováÚI PEF
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)20052011Akt eTS VZF. DařenaÚI PEF
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)20052011eTS VZM. MišovičÚI PEF
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)20052011Akt eTS VZJ. DannhoferováÚI PEF
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)20052011Akt eTS VZV. KonečnýÚI PEF
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZM. PokornýÚI PEF
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem20182018IGAP. NetolickýÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--IGAV. OndroušekÚI PEF
European Network for Academic Integrity2015--InýD. DlabolováÚI PEF
Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010--IGAJ. KryštofÚI PEF
Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně19982002InternýM. ŠormÚI PEF
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )20122013OPT. FoltýnekÚI PEF
Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)20032003FRVŠH. NetrefováÚI PEF
Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide20142015RP EKJ. HřebíčekÚI PEF
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech20112012IGAA. MotyčkaÚI PEF
ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education across Europe (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)20102013SpecifickýT. FoltýnekÚI PEF
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005RPA. MotyčkaÚI PEF
Implementace eLearningu v universitním prostředí20042005InternýR. MaloÚI PEF
Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)20082008IGAP. HaluzaÚI PEF
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011--IGAJ. FejfarÚI PEF
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)20122012FRVŠP. HaluzaÚI PEF
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum20192021InýJ. RybičkaÚI PEF
Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)20112011FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Inovace nasazení modelovacího softwaru Prfocessnaut Modeler pomocí technologie cloud computingu. (SV 1150051)20152015Smluvní výzkumI. RábováÚI PEF
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)20072007FRVŠM. PokornýÚI PEF
Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI20152016Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce20112011FRVŠF. DařenaÚI PEF
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)2010--FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)20132013FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 120112011FRVŠO. TrenzÚI PEF
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)20092009FRVŠO. TrenzÚI PEF
Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)20112013OPL. BrestičováÚI PEF
Inovace technicky zaměřených oborů na PEF (IN 1150271)20152015FRVŠI. RábováÚI PEF
Inovace technicky zaměřených předmětů (IN 1140341)20142014FRVŠI. RábováÚI PEF
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)20122012FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)20132014FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (7/2014)20142014IGAJ. PřichystalÚI PEF
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů20142014IGAJ. PřichystalÚI PEF
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)2010--FRVŠJ. WeinlichováÚI PEF
Integrace výuky geoproblematiky na MZLU v Brně (212/1e)20042005RPJ. KomináckáÚI PEF
Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi (,,,/2004)2004--RPJ. KomináckáÚI PEF
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)2009--IGAJ. TurčínekÚI PEF
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách2009--IGAJ. TurčínekÚI PEF
Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech2009--GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech20112013GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011)20112011FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
Laboratoř virtuální reality (6/2006 - Ab | FR160741)20062006FRVŠM. ŠormÚI PEF
Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů2011--IGAP. TurčínekÚI PEF
Map of Computer Engineering20142015Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)20162017TAČRT. FoltýnekÚI PEF
MENDELU FOR SCIENCE AND TECHNICAL RESEARCH20142015OPO. TrenzÚI PEF
Měření podnikové udržitelosti ve vybraných odvětvích (GA14-23079S)20142016GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)20152015CERGE-EIT. FoltýnekÚI PEF
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování (17-23448S)20172019GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods2010--GAČRJ. ŽižkaÚI PEF
Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence2010--IGAM. ŠtenclÚI PEF
Moebius20082013InýD. ProcházkaÚI PEF
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel2014--IGAJ. RybičkaÚI PEF
Multimediální studijní materiál s interaktivními prvky pro předmět Webové aplikace2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
Multimediální studijní materiály pro předměty Informatika pro ekonomy I a Informatics for economists I20122012FRVŠP. ČačkováÚI PEF
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU2014--IGAZ. ŠpendelÚI PEF
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)20122013InýJ. PřichystalÚI PEF
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů20142015IGAM. VytečkaÚI PEF
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekÚI PEF
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekÚI PEF
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů20122012IGAT. FoltýnekÚI PEF
Návrh a implementace softwarových modulů pro platformu vícemotorového zařízení. (PEF_DP_2017004)20172017IGAF. OstřížekÚI PEF
Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí2011--IGAR. MaloÚI PEF
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)20082008IGAP. ČačkováÚI PEF
Nový předmět Informační systémy pro rozhodování20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Nový předmět Softwarové aplikace2011--FRVŠJ. TřináctýÚI PEF
OCW4STEM20132016InýT. FoltýnekÚI PEF
Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2016013)20162016IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2017007)20172017IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2018003)20182018IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)20062006FRVŠM. PokornýÚI PEF
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)20112012FRVŠP. SerafinovičÚI PEF
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)20062006IGAM. PokornýÚI PEF
Podpora vzdělanosti lidských zdrojů v oblasti IKT (CZ_20/01/05)20052005InýJ. KomináckáÚI PEF
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)20092009IGAJ. KryštofÚI PEF
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní2009--IGAJ. KryštofÚI PEF
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)20092009IGAN. ChalupováÚI PEF
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry2009--IGAN. ChalupováÚI PEF
Portálová řešení pro e-Government (FR150151/1102/116)20052005FRVŠJ. DannhoferováÚI PEF
PRIDE (Horizon 2020)20142017RP EKT. FoltýnekÚI PEF
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013--IGAZ. ŠpendelÚI PEF
Promoting plagiarism prevention in Visegrad countries via international conference (Visegrad)20152015V4T. FoltýnekÚI PEF
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)20092009IGAM. ŠtenclÚI PEF
Referenční model adaptivních webových systémů20082008IGAR. MaloÚI PEF
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)2010--FRVŠM. ŠtenclÚI PEF
Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace2010--IGAJ. WeinlichováÚI PEF
Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku o technologické zázemí (FRVS/2302/2012/A/a)20122012FRVŠJ. ŠťastnýÚI PEF
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)20082008IGAJ. PřichystalÚI PEF
Rozvoj distančního vzdělávání na MZLU v Brně20022005InternýM. ŠormÚI PEF
Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU20152015RPD. ProcházkaÚI PEF
Rozvoj spolupráce mezi 20 vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených akademických děl20122012RPT. FoltýnekÚI PEF
Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)20022002FRVŠL. KunderováÚI PEF
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)20062006GAČRJ. KomináckáÚI PEF
Softwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GIS (FR190061/1102/116)20092009FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)20102010FRVŠA. MotyčkaÚI PEF
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences20162019Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora20122013IGAA. MotyčkaÚI PEF
Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)20092009FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)20102010FRVŠP. ČačkováÚI PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika (1198/2008 - F1d)20082008FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)20102010FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)20112011FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Zpracování textů na počítači (FR 2049/2009)20092010FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)20102010FRVŠJ. FejfarÚI PEF
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)20092009FRVŠM. ŠtenclÚI PEF
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)20052005FRVŠH. NetrefováÚI PEF
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++ (293/2007 - F5d)20072007FRVŠH. NetrefováÚI PEF
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)20062006FRVŠM. ŠormÚI PEF
Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)20092009FRVŠO. PopelkaÚI PEF
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)2009--FRVŠM. CeplÚI PEF
Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace20102010IGAD. ProcházkaÚI PEF
Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu20102010IGAD. ProcházkaÚI PEF
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)20092009FRVŠA. MotyčkaÚI PEF
Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)20102010FRVŠJ. StávkováÚI PEF
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení20172017IGAP. NetolickýÚI PEF
Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)20102011FRVŠO. PopelkaÚI PEF
Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064)20112014GAČRD. ProcházkaÚI PEF
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování2013--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu20112011IGAD. ProcházkaÚI PEF
Využití rozšířené reality pro marketingové účely20122012IGAD. ProcházkaÚI PEF
Vývoj autonomních mobilních robotů2014--IGAJ. LýsekÚI PEF
Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android20132015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KomináckáÚI PEF
Výzkum sofistikovaných metod pro formalizaci a správu podnikových pravidel a jejich implementaci do informačních systémů2010--GAČRI. RábováÚI PEF
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)2009--GAČRR. MaloÚI PEF
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb20132014IGAP. ZachÚI PEF
Vznik navazujícího předmětu Animace a geoprostor (505/2006)20062006FRVŠJ. KomináckáÚI PEF
Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie20082008FRVŠJ. DannhoferováÚI PEF
Vznik navazujícího předmětu "Integrace GIS do IS podniku" s multimediální podporou (185/2004)20042004FRVŠJ. KomináckáÚI PEF
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"20092009FRVŠP. HaluzaÚI PEF
Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)20092009IGAO. PopelkaÚI PEF
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)20092009IGAJ. FejfarÚI PEF
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
Zřízení laboratoře procesního modelování a informačních systémů (1364/2013)20132013FRVŠI. RábováÚI PEF
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015--NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů20132014IGAD. ProcházkaÚI PEFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený