Ústav informatiky (PEF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 180

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
ukončený Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o20092010JinýR. MaloÚI PEF
obhájený Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)20082008IGAN. ChalupováÚI PEF
obhájený Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)20052005IGAJ. DannhoferováÚI PEF
řešený Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012--IGAF. DařenaÚI PEF
zamítnutý Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů20152017GAČRT. FoltýnekÚI PEF
řešený Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--IGAF. DařenaÚI PEF
řešený Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. KolomazníkÚI PEF
řešený Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
řešený Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR2014--IGAO. VeselýÚI PEF
ukončený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAM. ŠtenclÚI PEF
zamítnutý Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)20092009IGAJ. WeinlichováÚI PEF
řešený Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích2014--IGAF. DařenaÚI PEF
řešený Business Intelligence metodami strojového učení2010--IGAV. RukavitsynÚI PEF
řešený Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu20142015Smluvní výzkumJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities20112013GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
obhájený Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
obhájený      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováÚMO PEF
obhájený           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)20052011eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
obhájený                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)20052011Akt eTS VZM. ŠormÚI PEF
obhájený                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)20052011Akt eTS VZA. MotyčkaÚI PEF
obhájený                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)20052011Akt eTS VZI. RábováÚI PEF
obhájený                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)20052011Akt eTS VZF. DařenaÚI PEF
obhájený                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
obhájený           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)20052011eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)20052011Akt eTS VZJ. DannhoferováÚI PEF
obhájený                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)20052011Akt eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)20052011Akt eTS VZR. MaloÚI PEF
obhájený                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)20052011Akt eTS VZV. KonečnýÚI PEF
obhájený                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)20052011Akt eTS VZM. PokornýÚI PEF
řešený Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem20182018IGAP. NetolickýÚI PEF
řešený Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
řešený Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009--IGAM. RaszkováÚI PEF
řešený Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy2013--IGAV. OndroušekÚI PEF
řešený Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010--IGAJ. KryštofÚI PEF
podaný Evropské sdružení pro akademickou etiku2015--JinýD. DlabolováÚI PEF
obhájený Fakultní informační systém PEF MZLU v Brně19982002InterníM. ŠormÚI PEF
obhájený FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )20122013OPT. FoltýnekÚI PEF
obhájený Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)20032003FRVŠH. NetrefováÚI PEF
zamítnutý Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide20142015RP EKJ. HřebíčekÚI PEF
obhájený ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech20112012IGAA. MotyčkaÚI PEF
řešený ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
ukončený Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně20042005RPA. MotyčkaÚI PEF
obhájený Implementace eLearningu v universitním prostředí20042005InterníR. MaloÚI PEF
obhájený Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)20082008IGAP. HaluzaÚI PEF
řešený Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011--IGAJ. FejfarÚI PEF
obhájený Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)20122012FRVŠP. HaluzaÚI PEF
obhájený Inovace laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku (FRVS/2011/3138/A/a)20112011FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
řešený Inovace nasazení modelovacího softwaru Prfocessnaut Modeler pomocí technologie cloud computingu. (SV 1150051)20152015Smluvní výzkumI. RábováÚI PEF
obhájený Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)20072007FRVŠM. PokornýÚI PEF
řešený Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI20152016Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
řešený Inovace předmětu E-technologie pro výuku studentů ekonomických oborů2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
obhájený Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce20112011FRVŠF. DařenaÚI PEF
podaný Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)2010--FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
ukončený Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)20132013FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Inovace předmětu Softwarové inženýrství 120112011FRVŠO. TrenzÚI PEF
obhájený Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)20092009FRVŠO. TrenzÚI PEF
řešený Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)20112013OPL. BrestičováÚI PEF
řešený Inovace technicky zaměřených oborů na PEF (IN 1150271)20152015FRVŠI. RábováÚI PEF
ukončený Inovace technicky zaměřených předmětů (IN 1140341)20142014FRVŠI. RábováÚI PEF
obhájený Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)20122012FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)20132014FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (7/2014)20142014IGAJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů20142014IGAJ. PřichystalÚI PEF
řešený Inovativní výuka s Open Source v informatickém kurikulu20192021JinýJ. RybičkaÚI PEF
podaný Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)2010--FRVŠJ. WeinlichováÚI PEF
obhájený Integrace výuky geoproblematiky na MZLU v Brně (212/1e)20042005RPJ. KomináckáÚI PEF
ukončený Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi (,,,/2004)2004--RPJ. KomináckáÚI PEF
ukončený IPPHEAE (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)20102013SpecifickýT. FoltýnekÚI PEF
řešený Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)2009--IGAJ. TurčínekÚI PEF
řešený Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách2009--IGAJ. TurčínekÚI PEF
podaný Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech2009--GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
zamítnutý Konvergence teorie a praxe v personalizovaném získávání informací (COST EU 2012-2-13211)20132016SpecifickýT. FoltýnekÚI PEF
zamítnutý Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011)20112011FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Laboratoř virtuální reality (6/2006 - Ab | FR160741)20062006FRVŠM. ŠormÚI PEF
řešený Manažerský kokpit -- webová aplikace na podporu rozhodovacích procesů2011--IGAP. TurčínekÚI PEF
zamítnutý Mapa počítačového inženýrství20142015Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
zamítnutý Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)20162017TAČRT. FoltýnekÚI PEF
zamítnutý MENDELU FOR SCIENCE AND TECHNICAL RESEARCH20142015OPO. TrenzÚI PEF
obhájený Měření podnikové udržitelosti ve vybraných odvětvích (GA14-23079S)20142016GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
zamítnutý Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)20152015CERGE-EIT. FoltýnekÚI PEF
řešený Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování (17-23448S)20172019GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
řešený Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence2010--IGAM. ŠtenclÚI PEF
podaný Moderní přístup ke zpracování spotřebitelských výdajů založený na metodách umělé inteligence a statistiky2010--GAČRJ. ŽižkaÚI PEF
obhájený Moebius20082013JinýD. ProcházkaÚI PEF
řešený Možnosti řízení provozu kolejových vozidel2014--IGAJ. RybičkaÚI PEF
řešený Multimediální studijní materiál s interaktivními prvky pro předmět Webové aplikace2010--FRVŠR. MaloÚI PEF
ukončený Multimediální studijní materiály pro předměty Informatika pro ekonomy I a Informatics for economists I20122012FRVŠP. ČačkováÚI PEF
řešený Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU2014--IGAZ. ŠpendelÚI PEF
ukončený Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)20122013JinýJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů20142015IGAM. VytečkaÚI PEF
obhájený Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekÚI PEF
obhájený Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)20162016IGAF. OstřížekÚI PEF
obhájený Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů20122012IGAT. FoltýnekÚI PEF
řešený Návrh a implementace softwarových modulů pro platformu vícemotorového zařízení. (PEF_DP_2017004)20172017IGAF. OstřížekÚI PEF
ukončený Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh20082008IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
řešený Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí2011--IGAR. MaloÚI PEF
obhájený Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)20082008IGAP. ČačkováÚI PEF
řešený Nový předmět Informační systémy pro rozhodování20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
připravovaný Nový předmět Softwarové aplikace2011--FRVŠJ. TřináctýÚI PEF
zamítnutý OCW4STEM20132016JinýT. FoltýnekÚI PEF
zamítnutý Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
obhájený Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2016013)20162016IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2017007)20172017IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2018003)20182018IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)20062006FRVŠM. PokornýÚI PEF
řešený Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)20112012FRVŠP. SerafinovičÚI PEF
obhájený Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)20062006IGAM. PokornýÚI PEF
obhájený Podpora vzdělanosti lidských zdrojů v oblasti IKT (CZ_20/01/05)20052005JinýJ. KomináckáÚI PEF
řešený Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)20092009IGAJ. KryštofÚI PEF
řešený Pokročilé modelování uživatelských rozhraní2009--IGAJ. KryštofÚI PEF
řešený Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)20092009IGAN. ChalupováÚI PEF
řešený Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry2009--IGAN. ChalupováÚI PEF
obhájený Portálová řešení pro e-Government (FR150151/1102/116)20052005FRVŠJ. DannhoferováÚI PEF
zamítnutý PRIDE (Horizon 2020)20142017RP EKT. FoltýnekÚI PEF
řešený Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013--IGAZ. ŠpendelÚI PEF
řešený Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)20092009IGAM. ŠtenclÚI PEF
obhájený Referenční model adaptivních webových systémů20082008IGAR. MaloÚI PEF
podaný Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)2010--FRVŠM. ŠtenclÚI PEF
řešený Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace2010--IGAJ. WeinlichováÚI PEF
obhájený Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku o technologické zázemí (FRVS/2302/2012/A/a)20122012FRVŠJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)20082008IGAJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Rozvoj distančního vzdělávání na MZLU v Brně20022005InterníM. ŠormÚI PEF
řešený Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU20152015RPD. ProcházkaÚI PEF
zamítnutý Rozvoj spolupráce mezi 20 vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených akademických děl20122012RPT. FoltýnekÚI PEF
obhájený Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)20022002FRVŠL. KunderováÚI PEF
zamítnutý Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)20062006GAČRJ. KomináckáÚI PEF
zamítnutý Síť pro tréning albánských neuniverzitních učitelů v používání ICT20142015Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
obhájený Softwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GIS (FR190061/1102/116)20092009FRVŠD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
obhájený Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)20102010FRVŠJ. ŽižkaÚI PEF
obhájený Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)20102010FRVŠA. MotyčkaÚI PEF
podaný Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences20162019Zahr. vzd.T. FoltýnekÚI PEF
obhájený Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora20122013IGAA. MotyčkaÚI PEF
obhájený Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)20092009FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
ukončený Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)20102010FRVŠP. ČačkováÚI PEF
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika (1198/2008 - F1d)20082008FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Teorie grafů (603/2010/F1d)20102010FRVŠT. FoltýnekÚI PEF
obhájený Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)20112011FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
obhájený Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Zpracování textů na počítači (FR 2049/2009)20092010FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
podaný Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)20102010FRVŠJ. FejfarÚI PEF
řešený Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)20092009FRVŠM. ŠtenclÚI PEF
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)20052005FRVŠH. NetrefováÚI PEF
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++ (293/2007 - F5d)20072007FRVŠH. NetrefováÚI PEF
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)20062006FRVŠM. ŠormÚI PEF
obhájený Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)20092009FRVŠO. PopelkaÚI PEF
řešený Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)2009--FRVŠM. CeplÚI PEF
obhájený Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace20102010IGAD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesu20102010IGAD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)20092009FRVŠA. MotyčkaÚI PEF
podaný Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)20102010FRVŠJ. StávkováÚI PEF
obhájený Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení20172017IGAP. NetolickýÚI PEF
obhájený Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)20102011FRVŠO. PopelkaÚI PEF
zamítnutý Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064)20112014GAČRD. ProcházkaÚI PEF
řešený Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování2013--IGAJ. ŠťastnýÚI PEF
obhájený Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu20112011IGAD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Využití rozšířené reality pro marketingové účely20122012IGAD. ProcházkaÚI PEF
řešený Vývoj autonomních mobilních robotů2014--IGAJ. LýsekÚI PEF
ukončený Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android20132015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
řešený Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)2005--Akt eTS VZJ. KomináckáÚI PEF
podaný Výzkum sofistikovaných metod pro formalizaci a správu podnikových pravidel a jejich implementaci do informačních systémů2010--GAČRI. RábováÚI PEF
řešený Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)2009--GAČRR. MaloÚI PEF
obhájený Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb20132014IGAP. ZachÚI PEF
obhájený Vznik navazujícího předmětu Animace a geoprostor (505/2006)20062006FRVŠJ. KomináckáÚI PEF
obhájený Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie20082008FRVŠJ. DannhoferováÚI PEF
obhájený Vznik navazujícího předmětu "Integrace GIS do IS podniku" s multimediální podporou (185/2004)20042004FRVŠJ. KomináckáÚI PEF
obhájený Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"20092009FRVŠP. HaluzaÚI PEF
řešený Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku2010--IGAA. MotyčkaÚI PEF
obhájený Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)20092009IGAO. PopelkaÚI PEF
zamítnutý Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)20092009IGAJ. FejfarÚI PEF
obhájený Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi20152015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
řešený Zřízení laboratoře procesního modelování a informačních systémů (1364/2013)20132013FRVŠI. RábováÚI PEF
podaný Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015--NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
obhájený Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů20132014IGAD. ProcházkaÚI PEF
zamítnutý Zvyšování povědomí o prevenci plagiátorství ve Visegrádských zemích skrze mezinárodní konferenci (Visegrad)20152015V4T. FoltýnekÚI PEFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený