Ústav informatiky (PEF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 180

StavNázevOd
Do
DruhGarant
Pracoviště
ukončený
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010
JinýÚI PEF
obhájený
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008
IGA
N. Chalupová
ÚI PEF
obhájený
Analýza a realizace řídícího systému poradenských služeb (IG150051/2102/116)
2005
2005IGAJ. DannhoferováÚI PEF
řešený
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining2012
--
IGA
ÚI PEF
zamítnutý Analýza sémantické podobnosti pro detekci plagiátů20152017
GAČR
T. Foltýnek
ÚI PEF
řešený
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining2013--
IGA
ÚI PEF
řešený
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat
2014
--
IGA
J. KolomazníkÚI PEF
řešený Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu2012
--
IGA
ÚI PEF
řešený
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR2014--IGAO. VeselýÚI PEF
ukončený
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
20082008IGAÚI PEF
obhájený
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)
2008
2008
IGA
M. Štencl
ÚI PEF
zamítnutý
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
2009
2009IGAÚI PEF
řešený
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--
IGAÚI PEF
řešený Business Intelligence metodami strojového učení2010
--
IGAV. Rukavitsyn
ÚI PEF
řešený
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
2014
2015
Smluvní výzkum
J. Přichystal
ÚI PEF
obhájený
2011
2013
GAČR
ÚI PEF
obhájený
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)2005
2011
VZB. MinaříkPEF
obhájený      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)20052011
TS VZ
ÚMO PEF
obhájený
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZÚI PEF
obhájený
2005
2011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
2005
2011Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)
20052011Akt eTS VZÚI PEF
obhájený
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
20052011Akt eTS VZI. RábováÚI PEF
obhájený
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)
2005
2011Akt eTS VZF. DařenaÚI PEF
obhájený
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
20052011
Akt eTS VZ
R. Malo
ÚI PEF
obhájený
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011eTS VZM. MišovičÚI PEF
obhájený
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)
20052011
Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)
2005
2011
Akt eTS VZ
J. Dannhoferová
ÚI PEF
obhájený
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)
20052011
Akt eTS VZ
M. MišovičÚI PEF
obhájený
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
20052011Akt eTS VZ
ÚI PEF
obhájený
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011Akt eTS VZV. KonečnýÚI PEF
obhájený
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)2005
2011
Akt eTS VZÚI PEF
řešený Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem2018
2018
IGAP. Netolický
ÚI PEF
řešený
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy (9/2009)
2009
--
IGA
ÚI PEF
řešený
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy2009
--
IGA
M. RaszkováÚI PEF
řešený
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013--
IGA
V. Ondroušek
ÚI PEF
řešený
2010--IGAJ. KryštofÚI PEF
podaný
Evropské sdružení pro akademickou etiku
2015
--JinýD. DlabolováÚI PEF
obhájený
1998
2002
Interní
ÚI PEF
obhájený
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
2012
2013
OPÚI PEF
obhájený
Formalizace webových informačních systémů a jejich komponentová realizace (1294/2003 - G5a)
2003
2003
FRVŠH. NetrefováÚI PEF
zamítnutý Future Internet for deploying a new generation of applications for agriculture monitoring and management Worldwide
2014
2015
RP EK
ÚI PEF
obhájený
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
2011
2012
IGA
ÚI PEF
řešený2010
--
IGAA. MotyčkaÚI PEF
ukončený
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně
2004
2005RPÚI PEF
obhájený
Implementace eLearningu v universitním prostředí
20042005
Interní
R. Malo
ÚI PEF
obhájený
2008
2008
IGA
ÚI PEF
řešený
2011
--
IGAJ. FejfarÚI PEF
obhájený
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
2012
2012
FRVŠ
P. HaluzaÚI PEF
obhájený2011
2011
FRVŠ
ÚI PEF
řešený
Inovace nasazení modelovacího softwaru Prfocessnaut Modeler pomocí technologie cloud computingu. (SV 1150051)
2015
2015Smluvní výzkumÚI PEF
obhájený
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)
2007
2007
FRVŠ
M. Pokorný
ÚI PEF
řešený
2015
2016
Smluvní výzkum
D. ProcházkaÚI PEF
řešený
2010--FRVŠ
ÚI PEF
obhájený
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
2011
2011
FRVŠ
F. DařenaÚI PEF
podaný
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)
2010
--
FRVŠ
ÚI PEF
ukončený
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)
20132013
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 1
2011
2011
FRVŠO. Trenz
ÚI PEF
obhájený
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)
2009
2009
FRVŠÚI PEF
řešený
Inovace studia k výkonu specializovaných činností -- koordinace v oblasti ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)
20112013OP
ÚI PEF
řešený Inovace technicky zaměřených oborů na PEF (IN 1150271)20152015
FRVŠ
ÚI PEF
ukončený
Inovace technicky zaměřených předmětů (IN 1140341)
2014
2014FRVŠ
ÚI PEF
obhájený Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)
2012
2012
FRVŠJ. PřichystalÚI PEF
obhájený
20132014
FRVŠ
D. Procházka
ÚI PEF
obhájený
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (7/2014)
2014
2014IGAJ. PřichystalÚI PEF
obhájený
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů
2014
2014
IGAÚI PEF
řešený Inovativní výuka s Open Source v informatickém kurikulu
2019
2021JinýJ. Rybička
ÚI PEF
podaný
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)
2010
--
FRVŠJ. WeinlichováÚI PEF
obhájený
Integrace výuky geoproblematiky na MZLU v Brně (212/1e)
2004
2005RPÚI PEF
ukončený
Integrovaný projekt podpory vzdělávacího procesu a chodu Fakulty managementu VŠE moderními informačními a komunikačními technologiemi (,,,/2004)2004--
RP
ÚI PEF
ukončený
IPPHEAE (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)
20102013SpecifickýÚI PEF
řešený Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)2009
--
IGA
J. TurčínekÚI PEF
řešený
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách2009
--
IGA
J. Turčínek
ÚI PEF
podaný
Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech
2009
--GAČRJ. HřebíčekÚI PEF
zamítnutý Konvergence teorie a praxe v personalizovaném získávání informací (COST EU 2012-2-13211)2013
2016
SpecifickýÚI PEF
zamítnutý
Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011)
2011
2011
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený Laboratoř virtuální reality (6/2006 - Ab | FR160741)2006
2006
FRVŠ
ÚI PEF
řešený
2011
--
IGA
P. Turčínek
ÚI PEF
zamítnutý
Mapa počítačového inženýrství
2014
2015
Zahr. vzd.
T. FoltýnekÚI PEF
zamítnutý Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)
2016
2017
TAČR
T. Foltýnek
ÚI PEF
zamítnutý20142015OPO. Trenz
ÚI PEF
obhájený
2014
2016
GAČRJ. Hřebíček
ÚI PEF
zamítnutý
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)
2015
2015
CERGE-EI
ÚI PEF
řešený
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodování (17-23448S)
2017
2019
GAČR
ÚI PEF
řešený
2010
--
IGA
ÚI PEF
podaný
Moderní přístup ke zpracování spotřebitelských výdajů založený na metodách umělé inteligence a statistiky2010
--
GAČR
J. ŽižkaÚI PEF
obhájený
2008
2013
JinýD. ProcházkaÚI PEF
řešený
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel
2014
--IGAJ. RybičkaÚI PEF
řešený Multimediální studijní materiál s interaktivními prvky pro předmět Webové aplikace2010--FRVŠÚI PEF
ukončený
Multimediální studijní materiály pro předměty Informatika pro ekonomy I a Informatics for economists I
2012
2012
FRVŠÚI PEF
řešený
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU2014
--
IGAZ. ŠpendelÚI PEF
ukončený
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)2012
2013
JinýJ. PřichystalÚI PEF
obhájený
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů
2014
2015
IGA
ÚI PEF
obhájený
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGAÚI PEF
obhájený
Návrh a implementace autonomního systému pro komerční platformu vícemotorového zařízení (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGA
ÚI PEF
obhájený
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů
2012
2012
IGAÚI PEF
řešený
Návrh a implementace softwarových modulů pro platformu vícemotorového zařízení. (PEF_DP_2017004)20172017IGAÚI PEF
ukončený
Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat
2015
2015
Smluvní výzkum
D. ProcházkaÚI PEF
obhájený
2008
2008
IGA
ÚI PEF
řešený
Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí2011--IGA
ÚI PEF
obhájený
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)
20082008IGAP. Čačková
ÚI PEF
řešený Nový předmět Informační systémy pro rozhodování20102010
FRVŠ
J. ŽižkaÚI PEF
připravovaný
Nový předmět Softwarové aplikace
2011--
FRVŠ
ÚI PEF
zamítnutý
OCW4STEM
2013
2016
Jiný
T. Foltýnek
ÚI PEF
zamítnutý
2013
2017
NAZV
ÚI PEF
obhájený
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2016013)2016
2016
IGA
ÚI PEF
obhájený
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2017007)
2017
2017IGA
ÚI PEF
obhájený
Paralelní zpracování obrazu (PEF_DP_2018003)
2018
2018
IGA
J. Šťastný
ÚI PEF
obhájený
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)
2006
2006
FRVŠÚI PEF
řešený Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)2011
2012
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)
2006
2006
IGAÚI PEF
obhájený
Podpora vzdělanosti lidských zdrojů v oblasti IKT (CZ_20/01/05)20052005
Jiný
J. Kominácká
ÚI PEF
řešený
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)
20092009IGAÚI PEF
řešený
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní
2009
--IGA
ÚI PEF
řešený
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)
20092009
IGA
N. ChalupováÚI PEF
řešený
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry
2009
--
IGA
ÚI PEF
obhájený
Portálová řešení pro e-Government (FR150151/1102/116)
2005
2005FRVŠ
ÚI PEF
zamítnutý
PRIDE (Horizon 2020)20142017
RP EK
T. FoltýnekÚI PEF
řešený
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013--IGAZ. Špendel
ÚI PEF
řešený Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)
2009
2009IGAÚI PEF
obhájený
Referenční model adaptivních webových systémů
2008
2008
IGAR. MaloÚI PEF
podaný
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010
--
FRVŠ
M. Štencl
ÚI PEF
řešený
Rozšíření jádra výpočetního systému o úlohy klasifikace
2010
--
IGA
J. WeinlichováÚI PEF
obhájený2012
2012
FRVŠ
J. Šťastný
ÚI PEF
obhájený
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)
2008
2008
IGA
J. Přichystal
ÚI PEF
obhájený
Rozvoj distančního vzdělávání na MZLU v Brně
2002
2005
Interní
M. ŠormÚI PEF
řešený Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU
2015
2015RP
ÚI PEF
zamítnutý Rozvoj spolupráce mezi 20 vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených akademických děl
2012
2012
RP
ÚI PEF
obhájený
Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)2002
2002
FRVŠL. KunderováÚI PEF
zamítnutý
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)
2006
2006
GAČRJ. Kominácká
ÚI PEF
zamítnutý
20142015
Zahr. vzd.
ÚI PEF
obhájený
2009
2009
FRVŠ
D. ProcházkaÚI PEF
obhájený
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (1723/2010)2010
2010
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
20102010
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený
Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)2010
2010
FRVŠ
ÚI PEF
podaný
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences
2016
2019
Zahr. vzd.
T. Foltýnek
ÚI PEF
obhájený
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora
20122013
IGA
A. MotyčkaÚI PEF
obhájený Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense20152015Smluvní výzkumÚI PEF
obhájený Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)2009
2009
FRVŠ
ÚI PEF
ukončený Tvorba e-learningových opor pro předmět Programovací techniky (1719/2010 F1 d)20102010FRVŠ
ÚI PEF
obhájený20082008FRVŠÚI PEF
obhájený20102010FRVŠÚI PEF
obhájený
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)20112011FRVŠÚI PEF
obhájený
2009
2010
FRVŠ
ÚI PEF
podaný
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)
2010
2010
FRVŠJ. FejfarÚI PEF
řešený
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)
2009
2009
FRVŠ
M. Štencl
ÚI PEF
obhájený
2005
2005
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++ (293/2007 - F5d)2007
2007
FRVŠÚI PEF
obhájený
2006
2006
FRVŠÚI PEF
obhájený Tvorba obsahové náplně předmětů umělé inteligence (2625/2009/F5b)
2009
2009
FRVŠO. PopelkaÚI PEF
řešený
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)
2009
--
FRVŠ
M. CeplÚI PEF
obhájený
Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace
2010
2010
IGA
D. ProcházkaÚI PEF
obhájený
2010
2010
IGA
ÚI PEF
obhájený Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)
2009
2009FRVŠA. Motyčka
ÚI PEF
podaný Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)20102010FRVŠ
ÚI PEF
obhájený Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení
2017
2017
IGA
P. NetolickýÚI PEF
obhájený
Vytvoření obsahové náplně předmětu Manipulační technika (1749/2010/F1b)
2010
2011FRVŠO. Popelka
ÚI PEF
zamítnutý Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064)20112014
GAČR
D. ProcházkaÚI PEF
řešený
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování
2013--
IGA
J. ŠťastnýÚI PEF
obhájený
Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu
2011
2011IGAD. ProcházkaÚI PEF
obhájený Využití rozšířené reality pro marketingové účely2012
2012
IGAD. Procházka
ÚI PEF
řešený
Vývoj autonomních mobilních robotů2014--IGAJ. LýsekÚI PEF
ukončený
Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android
2013
2015
Smluvní výzkum
D. Procházka
ÚI PEF
řešený
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)
2005--
Akt eTS VZ
ÚI PEF
podaný
Výzkum sofistikovaných metod pro formalizaci a správu podnikových pravidel a jejich implementaci do informačních systémů
2010
--
GAČR
I. Rábová
ÚI PEF
řešený Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)
2009
--
GAČRR. MaloÚI PEF
obhájený Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb
2013
2014
IGA
P. Zach
ÚI PEF
obhájený
Vznik navazujícího předmětu Animace a geoprostor (505/2006)
20062006FRVŠ
ÚI PEF
obhájený
Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie
2008
2008
FRVŠ
J. DannhoferováÚI PEF
obhájený
Vznik navazujícího předmětu "Integrace GIS do IS podniku" s multimediální podporou (185/2004)
20042004
FRVŠ
ÚI PEF
obhájený Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"2009
2009
FRVŠ
P. HaluzaÚI PEF
řešený
Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku
2010
--
IGA
ÚI PEF
obhájený
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)
2009
2009
IGA
ÚI PEF
zamítnutý
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)
20092009
IGA
ÚI PEF
obhájený
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi
2015
2015Smluvní výzkumD. ProcházkaÚI PEF
řešený
Zřízení laboratoře procesního modelování a informačních systémů (1364/2013)20132013
FRVŠ
ÚI PEF
podaný
2015--NAZVJ. HřebíčekÚI PEF
obhájený
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů
2013
2014
IGA
D. Procházka
ÚI PEF
zamítnutý
Zvyšování povědomí o prevenci plagiátorství ve Visegrádských zemích skrze mezinárodní konferenci (Visegrad)
2015
2015
V4
T. FoltýnekÚI PEFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatýpřipravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:neobhájený
neobhájený
obhájenýobhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený