Department of Informatics (FBE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 180

State
Name
FromUntilType
Supervisor
Department
A Network for Non-University Teacher Training on ICT Use in Albania20142015
Foreign edu.
T. FoltýnekDI FBE
Advanced User Interfaces Laboratory (F1a/714/2011)20112011FRVŠDI FBE
Analyses and Realization of the Advisory Services Management System (IG150051/2102/116)
2005
2005
IGAJ. Dannhoferová
DI FBE
Analýza a inovace služeb OneSolution, s.r.o
2009
2010OtherR. MaloDI FBE
Analýza a návrh využitelnosti prostředků dataminingu při monitorování interakcí subjektů účastnících se procesu obchodování (IG 180601)
2008
2008
IGA
N. Chalupová
DI FBE
Analýza názorů obsažených v nestrukturovaných rozsáhlých textových datech v přirozeném jazyce metodami data mining
2012
--
IGA
DI FBE
Analýza vlivu předzpracování textových dokumentů na výsledky úloh text mining
2013
--
IGADI FBE
Aplikace moderních metod pro identifikaci obrazových dat2014--IGAJ. Kolomazník
DI FBE
Aplikace modernich metod pro zpracování dat v oblasti marketingového výzkumu
2012
--
IGA
J. Šťastný
DI FBE
Aplikace pro sběr a analýzu geoprostorových dat o život ohrožujících událostech ve vybraných krajích ČR
2014
--
IGA
O. VeselýDI FBE
Automated Filtration Of Terrain Data (7/2008)
2008
2008
IGA
J. ŠťastnýDI FBE
Automatizovaná filtrace terénních dat (7/2008)20082008IGAM. ŠtenclDI FBE
Automatizovaná klasifikace podniků podle vybraných ekonomických ukazatelů (13/2009)
2009
2009
IGAJ. Weinlichová
DI FBE
Automatizovaná podpora vyhledávání sémantické informace a znalosti v textových dokumentech v přirozených jazycích
2014
--IGA
DI FBE
2010
--
IGA
DI FBE
Cloudové řešení založené na technologii Apache Hadoop pro kategorizaci webových stránek podle jejich obsahu
20142015Smluvní výzkumJ. Přichystal
DI FBE
Constitution of information systems and process modelling laboratory (1364/2013)2013
2013
FRVŠ
I. RábováDI FBE
Construction of Methods for Multifactorial Assessment of Company Performance of Chosen Economic Activities
2009
--
GAČR
DI FBE
Convergence of Theory and Practice in Personalised Information Retrieval (COST EU 2012-2-13211)
2013
2016
Specifický
DI FBE
Creation of continuing subject "Integration of GIS into Company" with multimedia support (185/2004)
2004
2004
FRVŠJ. Kominácká
DI FBE
Creation of course Digital Photography
2008
2008
FRVŠDI FBE
2007
2007FRVŠ
DI FBE
Creation of New Subject Animation and Geospace (505/2006)
2006
2006
FRVŠ
DI FBE
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)20052011
VZ
B. Minařík
FBE
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011
TS VZJ. Stávková
DMT FBE
           03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologií (VZ MSM 6215648904/03/03)
2005
2011
eTS VZ
DI FBE
                01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání (VZ MSM 6215648904/03/03/01)2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako subjektů formujících kupní chování (VZ MSM 6215648904/03/03/02)
20052011Akt eTS VZA. MotyčkaDI FBE
                03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktorech obchodního podniku a analýza specifických řešení pro podnikatelské subjekty obchodní sféry (VZ MSM 6215648904/03/03/03)20052011Akt eTS VZM. Mišovič
DI FBE
                04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí (VZ MSM 6215648904/03/03/04)
2005
2011
Akt eTS VZDI FBE
                05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy (VZ MSM 6215648904/03/03/05)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách (VZ MSM 6215648904/03/03/06)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
           04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou rozvoje manažerských a zákaznických dovedností (VZ MSM 6215648904/03/04)
2005
2011
eTS VZ
DI FBE
                01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních poradenských IS (VZ MSM 6215648904/03/04/01)2005
2011
Akt eTS VZM. MišovičDI FBE
                02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního řízení styku se zákazníky, analýza a rozpracování řešení řídícího systému poradenských služeb AMS (VZ MSM 6215648904/03/04/02)20052011
Akt eTS VZ
DI FBE
                03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu a služeb formou rozvoje manažerských i zákaznických dovedností a znalostí (VZ MSM 6215648904/03/04/03)2005
2011
Akt eTS VZDI FBE
                04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně rozpracování metrik pro komparaci úrovně jednotlivých řešení (VZ MSM 6215648904/03/04/04)
2005
2011
Akt eTS VZ
R. MaloDI FBE
                05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb (VZ MSM 6215648904/03/04/05)
2005
2011
Akt eTS VZ
DI FBE
                06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování jeho konkurenceschopnosti (VZ MSM 6215648904/03/04/06)
2005
2011
Akt eTS VZDI FBE
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGA
DI FBE
Design and implementation autonomous system for commercial platform of multirotor device (PEF_DP_2016020)
2016
2016
IGA
F. Ostřížek
DI FBE
Desing and implementation of software module for robotics flyght platform. (PEF_DP_2017004)20172017IGA
DI FBE
Development of commercial geographical information system for Android platform
2013
2015
Smluvní výzkum
D. ProcházkaDI FBE
Dolování znalosti z kontinuálních textových zdrojů s měnícím se konceptem20182018
IGA
DI FBE
Domain-independent user model for adaptive web-based systems (9/2009)
2009
--
IGAM. Raszková
DI FBE
Doménově nezávislý model uživatele pro adaptivní webové systémy
2009--IGAM. RaszkováDI FBE
Dosažení efektivního vytížení stroje zavedením vzdálené správy
2013
--
IGA
DI FBE
Enhancing distance education on MUAF in Brno
2002
2005
InternalM. Šorm
DI FBE
European Network for Academic Integrity
2015
--
Other
DI FBE
Evaluace metody LPGM při vývoji prezentační vrstvy2010--IGAJ. Kryštof
DI FBE
1998
2002
Internal
DI FBE
FINEMON: Interaktivní finanční vzdělávání (CZ.1.07/3.1.00/37.0100 )
2012
2013
OP
DI FBE
Formalization of web information system and its component realization (1294/2003 - G5a)20032003
FRVŠ
DI FBE
20142015RP EKJ. HřebíčekDI FBE
ICT podpora realizace, sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech
20112012IGADI FBE
2010
--
IGA
A. Motyčka
DI FBE
Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education aross Europe (510321-LLP-1-2010-1-UK-ERASMUS-EMHE)
2010
2013
Specifický
DI FBE
Implementace eLearningu do prostředí MZLU v Brně2004
2005
RPDI FBE
Implementace eLearningu v universitním prostředí
2004
2005
InternalDI FBE
Implementace systému pro efektivní tvorbu dokumentů (17/2008)
2008
2008IGAP. Haluza
DI FBE
Implementace vybraných učicích algoritmů neuronových sítí do jádra výpočetního systému2011--
IGA
J. Fejfar
DI FBE
Implementace webové aplikace pro podporu názorné výuky problematiky formálních jazyků a automatů (2741/2012 -- F1d)
2012
2012FRVŠP. Haluza
DI FBE
Innovation studies to perform specialized activities - coordination of ICT (CZ.1.07/1.3.00/19.0016)
2011
2013
OP
DI FBE
Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum2019
2021
Other
DI FBE
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
Inovace praktické náplně předmětu Počítačové sítě a předmětů souvisejících (2639/2007/F1a)
2007
2007
FRVŠ
M. Pokorný
DI FBE
2015
2016
Smluvní výzkum
D. Procházka
DI FBE
2010--FRVŠ
DI FBE
Inovace předmětu Informační systémy v anglickém jazyce
2011
2011
FRVŠ
DI FBE
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 2368/2010)
2010
--FRVŠDI FBE
Inovace předmětu Počítačová hudba (FR 438/2013)
20132013FRVŠ
DI FBE
Inovace předmětu Softwarové inženýrství 1
2011
2011
FRVŠDI FBE
Inovace předmětu Vybrané kapitoly z umělé inteligence (2807/2009)
2009
2009
FRVŠ
DI FBE
Inovace technologií databázové architektury pro rozvoj výuky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně (A/b 2546/2012)2012
2012
FRVŠ
DI FBE
Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)20132014FRVŠD. Procházka
DI FBE
Inovace webového rozhraní pro tvorbu dokumentů
20142014IGAJ. PřichystalDI FBE
2015
2015
Smluvní výzkum
DI FBE
Inovation of technics specialised programmes at PEF (IN 1150271)2015
2015
FRVŠ
I. RábováDI FBE
Inovation of web interface for document creation (7/2014)
2014
2014
IGA
DI FBE
Integrace interaktivních prvků do výuky předmětů umělé inteligence (1694/2010)
2010
--FRVŠJ. WeinlichováDI FBE
Integrated project od support of education proces and run of Faculty of management UBE by modern ICT (,,,/2004)2004--RPDI FBE
Integration of teaching GIT at MUAF Brno (212/1e)20042005RPDI FBE
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách (24/2009)
2009
--
IGA
J. TurčínekDI FBE
Koncepce a funkcionalita podnikového informačního systému obchodně výrobního podniku, založeného na podnikových službách
2009
--
IGA
DI FBE
Konstrukce metod pro vícefaktorová měření výkonnosti podniku ve vybraných ekonomických činnostech
2011
2013GAČRJ. Hřebíček
DI FBE
2011--
IGA
DI FBE
2014
2015
Foreign edu.
DI FBE
Mapování a analýza vnitřního prostředí VŠ z pohledu akademické etiky (TD03000188)20162017TAČR
DI FBE
2014
2016GAČRJ. HřebíčekDI FBE
2014
2015
OP
O. TrenzDI FBE
Mezinárodní konference Plagiarism across Europe and Beyond 2015 (CERGE-EI)
20152015
CERGE-EI
T. Foltýnek
DI FBE
2017
2019
GAČR
DI FBE
Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods
2010
--GAČRJ. Žižka
DI FBE
Moderní přístup k prognózování reálných ekonomických dat metodami umělé inteligence
2010
--
IGA
DI FBE
20082013OtherD. Procházka
DI FBE
Možnosti řízení provozu kolejových vozidel2014--
IGA
J. RybičkaDI FBE
Multimedia study materials for courses Informatika pro ekonomy I and Informatics for economists I
2012
2012
FRVŠ
P. Čačková
DI FBE
2010
--
FRVŠR. MaloDI FBE
Nasadenie open-source virtualizačných technológií na MENDELU
2014
--
IGA
Z. Špendel
DI FBE
Nasazení technologií datového skladu a Business Intelligence v prostředí Univerzitního informačního systému (Inovační voucher)20122013
Other
DI FBE
Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů
2014
2015
IGAM. Vytečka
DI FBE
Návrh a implementace neuronové sítě pro optimalizaci vyhledávání online plagiátů2012
2012
IGADI FBE
2015
2015Smluvní výzkumDI FBE
Návrh genetického algoritmu pro řešení regresních úloh
2008
2008
IGA
DI FBE
Nové možnosti a přístupy k uplatnění systémů pro podporu řízení dodavatelských řetězců v podnikovém prostředí
2011
--
IGA
DI FBE
Nové paradigma tvorby dokumentů (3/2008)2008
2008
IGA
DI FBE
Nový předmět Informační systémy pro rozhodování
2010
2010FRVŠDI FBE
Nový předmět Softwarové aplikace
2011
--
FRVŠ
J. Třináctý
DI FBE
OCW4STEM2013
2016
Other
DI FBE
Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě20132017NAZV
DI FBE
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2017007)
2017
2017IGA
DI FBE
Parallel algorithms for image processing (PEF_DP_2018003)2018
2018
IGAJ. ŠťastnýDI FBE
Parallel image processing (PEF_DP_2016013)20162016
IGA
J. ŠťastnýDI FBE
Počítačová podpora výuky finanční analýzy v předmětu Podnikové finance (1053/2006/G5)
2006
2006
FRVŠ
DI FBE
Počítačová učebna s využitím virtualizačních technologií (2547/2011)
2011
2012
FRVŠ
DI FBE
Podpora ekonomických rozhodovacích procesů technologiemi umělé inteligence (DP, h -- Informační společnost)
2006
2006
IGA
M. Pokorný
DI FBE
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní (IG190661)
2009
2009IGAJ. Kryštof
DI FBE
Pokročilé modelování uživatelských rozhraní
2009--
IGA
J. KryštofDI FBE
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry (IG 190631)
2009
2009
IGADI FBE
Portál pro sledování a hodnocení subjektů obchodní sféry2009
--
IGA
N. Chalupová
DI FBE
Portal Solutions for the e-Government (FR150151/1102/116)
2005
2005FRVŠJ. DannhoferováDI FBE
PRIDE (Horizon 2020)
2014
2017RP EKT. Foltýnek
DI FBE
Prípadová štúdia zavedenia cloud computingu pre MENDELU s riešením dostupnosti pomocou solárnej energie2013
--
IGA
DI FBE
Promoting plagiarism prevention in Visegrad countries via international conference (Visegrad)2015
2015
V4DI FBE
Realizace jádra výpočetního systému pro neuronové sítě (3/2009)20092009
IGA
M. ŠtenclDI FBE
Referenční model adaptivních webových systémů
2008
2008
IGA
R. Malo
DI FBE
Rozšíření a úprava předmětu Neuronové sítě v aplikacích (1853/2010)
2010
--
FRVŠDI FBE
2010--
IGA
J. Weinlichová
DI FBE
Rozšíření laboratoře pro manipulační, regulační a řídicí techniku o technologické zázemí (FRVS/2302/2012/A/a)2012
2012
FRVŠ
J. ŠťastnýDI FBE
Rozšíření webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (IG180631)
2008
2008
IGA
DI FBE
Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU2015
2015
RP
D. Procházka
DI FBE
Rozvoj spolupráce mezi 20 vysokými školami na efektivnějším sdílení oborově zaměřených akademických děl2012
2012
RPT. Foltýnek
DI FBE
Řešení technické infrastruktury pro podporu virtuálního výukového prostředí (212/2002 - A)
2002
2002
FRVŠ
DI FBE
Semantic similarity analysis for plagiarism detection
20152017GAČRDI FBE
Simulation and Visualization of dynamic Phenomena in geospace with Constraints (S201451280)
2006
2006GAČRJ. KomináckáDI FBE
Software equipment for laboratories specialized on graphics and GIS (FR190061/1102/116)
2009
2009
FRVŠDI FBE
Sophistic methods research for formalization and management of business rules and their implementation into informaion systems
2010
--
GAČR
I. Rábová
DI FBE
2010
2010
FRVŠ
J. ŽižkaDI FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010FRVŠJ. ŽižkaDI FBE
Specializovaná učebna pro výuku automatizační, manipulační a programovatelné techniky (FRVŠ/2010/1723/A/a)
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
Stacionárně mobilní počítačová učebna pro individuální práci studentů (2276/2010)20102010FRVŠDI FBE
Standards of intellectual property in higher education, particularly in the field of plagiarism prevention in the Ukrainian higher education system based on the Polish, Czech and Romanian experiences
2016
2019
Foreign edu.
DI FBE
Support of intelligence of human sources in ICT (CZ_20/01/05)
2005
2005Other
DI FBE
Systém sledování a hodnocení marketingových aktivit zvyšujících zájem o studium na PEF a jejich ICT podpora
2012
2013
IGA
A. MotyčkaDI FBE
2015
2015
Smluvní výzkumDI FBE
The inovation of technic specialized subjects (IN 1140341)2014
2014
FRVŠ
DI FBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Komprimace a šifrování (2649/2009 F1d)2009
2009
FRVŠ
T. FoltýnekDI FBE
2010
2010
FRVŠ
P. ČačkováDI FBE
Tvorba eLearningových opor pro předmět Teoretická informatika (1198/2008 - F1d)
2008
2008FRVŠT. FoltýnekDI FBE
2010
2010
FRVŠ
DI FBE
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Operační systémy (FR1110051)
2011
2011
FRVŠDI FBE
Tvorba e-learningových učebních opor předmětu Zpracování textů na počítači (FR 2049/2009)
2009
2010
FRVŠ
J. PřichystalDI FBE
Tvorba interaktivních opor pro řešení praktických úloh z oblasti umělé inteligence (1603/2010)
20102010FRVŠ
DI FBE
Tvorba interaktivních prvků pro výuku umělé inteligence (775/2009)
2009
2009
FRVŠDI FBE
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Databázové systémy (2706/2005 - F5d)2005
2005
FRVŠ
DI FBE
Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Teorie programovacích jazyků (7/2006 - F5d | FR160091)2006
2006
FRVŠM. Šorm
DI FBE
20092009FRVŠO. PopelkaDI FBE
Tvorba opor pro potřeby výuky předmětu Aplikační programové vybavení (2765/2009)
2009--
FRVŠ
DI FBE
Usage of geospatial information for data mining in multidimensional socio-semantic networks (P202/11/P064)
20112014GAČRD. Procházka
DI FBE
Virtual Reality Laboratory (6/2006 - Ab | FR160741)
2006
2006
FRVŠ
DI FBE
Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace2010
2010
IGA
DI FBE
2010
2010
IGAD. Procházka
DI FBE
Vybavení laboratoře pro výuku předmětů se zaměřením na operační systémy a počítačové sítě (2578/2009)
2009
2009
FRVŠ
DI FBE
Vybavení posluchárny automatizovaným systémem pro snímání, zaznamenávání a prezentaci přednášek (2160/2010)
2010
2010
FRVŠ
J. Stávková
DI FBE
Vyhledávání sémantické informace a získávání znalostí z proudů textových dat novými metodami strojového učení
2017
2017
IGA
P. Netolický
DI FBE
2010
2011
FRVŠO. Popelka
DI FBE
Využití metod a algoritmů umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování
2013
--
IGA
J. Šťastný
DI FBE
Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu2011
2011
IGA
D. ProcházkaDI FBE
2012
2012
IGA
DI FBE
Vývoj autonomních mobilních robotů
2014
--
IGA
DI FBE
Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva, změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (6215648904/03/06)
2005
--Akt eTS VZDI FBE
Výzkum uplatnění e-technologií v podnikovém prostředí (GP402/09/P271)
2009--
GAČR
DI FBE
Výzkum vlivu změny parametrů počítačové sítě na kvalitu poskytovaných služeb2013
2014
IGAP. Zach
DI FBE
Vznik předmětu "Tvorba odborných prací"
20092009FRVŠP. HaluzaDI FBE
Webová aplikace pro podporu konkurenceschopnosti podniku2010
--
IGADI FBE
Webové rozhraní pro aplikace genetického algoritmu (28/2009)
20092009IGAO. Popelka
DI FBE
Zpracování audio signálu pomocí neuronových sítí (38/2009)
2009
2009
IGADI FBE
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi20152015Smluvní výzkum
DI FBE
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středního zemědělského podniku s využitím metod precizního zemědělství2015--
NAZV
DI FBE
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů
2013
2014
IGA
DI FBEKey:
Active states:accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected