Department of Marketing and Trade (FBE) - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 86

StateNameFrom
Until
Type
Supervisor
Department
zamítnutý
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské
2007
2007
IGADMT FBE
řešený Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009
2009
IGA
DMT FBE
připravovaný
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--
IGA
DMT FBE
řešený
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
2009
--IGA
DMT FBE
podaný
Aspects of European Integration in International Trade and Marketing
2009
--
OP
L. Stejskal
DMT FBE
řešený
2006
--GAČRDMT FBE
vyřazený
Bridges between practice and tertiary education
20122014OPM. SoučekDMT FBE
řešený
Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)
2020
2020
IGA
DMT FBE
řešený COnsumer BEhaviouR Erasmus Network2009
2012
Other
DMT FBE
vyřazený
2008
2009
RP EK
O. DufekDMT FBE
připravovaný Consumers in EU2009--
RP EK
DMT FBE
připravovaný
Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )
2016
2017
TAČR
DMT FBE
obhájený
Creation of the new subject Brand and account management20092009FRVŠ
DMT FBE
podaný
Creation of the new subject Marketing strategy and planning
2010
--
FRVŠ
DMT FBE
obhájený
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)
20052011VZB. MinaříkFBE
obhájený
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)
2005
2011
TS VZJ. StávkováDMT FBE
obhájený
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)
2005
2011
eTS VZDMT FBE
obhájený           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)
2005
2011eTS VZL. KubíčkováDMT FBE
obhájený           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)
2005
2011
eTS VZ
K. Ryglová
DMT FBE
zrušený
Education in tourism management
20092012OPI. RašovskáDMT FBE
řešený Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ
2013
--
IGA
N. Hazuchová
DMT FBE
řešený
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014--IGAM. BédiováDMT FBE
řešený
2015
2017
Other
DL FBE
řešený
Hodnocení ukazatelů životní úrovně
2014
--IGADMT FBE
řešený
Chování spotřebitele v místě prodeje2013
--
IGAM. Souček
DMT FBE
řešený Identification of potential business partners in the Czech Republic for Hungarian Dairy Research Institute Ltd.
2011
2011
L. ProcházkováDMT FBE
řešený
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice
2012
--
IGA
DMT FBE
řešený
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery
2011
--
IGADMT FBE
řešený
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010
--
IGA
L. ProcházkováDMT FBE
řešený
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru
2011
--
IGAL. ProcházkováDMT FBE
řešený
2009
--
IGA
DMT FBE
řešený
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka
2009
--
IGAI. Rašovská
DMT FBE
zamítnutý
Innovation of course Promotion and Media (2163/2007)
2006
2007
FRVŠDMT FBE
ukončený Innovation of study program at FBE MUAF in Brno with a course Advertising and communication (4FR 190)2004--
FRVŠ
DMT FBE
zamítnutý Innovation of study program FBE MUEF in Brno with course Public relations (2039/2008/F5/b)20082008
FRVŠ
DMT FBE
ukončený
Innovation of subject Trade Operations by modul "Category Management" (1231/2006/F5/a)
2006
2006
FRVŠM. Záboj
DMT FBE
řešený
2009
2009
FRVŠ
M. Záboj
DMT FBE
ukončený
2005
2005
FRVŠ
K. RyglováDMT FBE
zamítnutý Inovace předmětu Marketing I20092009FRVŠ
DMT FBE
podaný
Inovace předmětu Marketing I2009
--
FRVŠ
DMT FBE
řešený
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)
20082008
FRVŠ
DMT FBE
řešený
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)20092012OPI. RašovskáDMT FBE
podaný Inovation of study program at FBE MUAF in Brno with course Media Strategy (2759/2010)
2010
--
FRVŠDMT FBE
zamítnutý
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne
2008
2009
OP
DMT FBE
podaný
International Agrobusiness Tendencies2010
--
NAZV
L. Stejskal
DMT FBE
řešený Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích2010--IGAI. Rašovská
DMT FBE
řešený
2009
--
IGA
DMT FBE
řešený
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci
2009
--IGADMT FBE
řešený
Management under the East European Conditions and in Russia (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)
2006
--
Other
M. PřibylDMT FBE
řešený
Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům2012--
IGA
J. ŠtenclováDMT FBE
obhájený
Modeling of Lifetime Value
2008
2008
IGA
DMT FBE
řešený Modul elektronický marketing2012
--
FRVŠ
M. Souček
DMT FBE
podaný Multimediální studijní materiály komerční komunikace2013
--
FRVŠ
DMT FBE
řešený Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod
2006
--IGA
DMT FBE
podaný
2010--GAČRDMT FBE
řešený
Pro-environmental behavior of households and incentives for behavioral change in food waste production (TL02000092)20192022TAČRDMT FBE
řešený Příjmové podmínky obyvatelstva ČR2010
--
IGADMT FBE
řešený
Příjmové podmínky seniorů v ČR
2012
--
IGA
DMT FBE
řešený
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům
2013
--IGAT. Netopil
DMT FBE
řešený
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat
2010
--
IGADMT FBE
ukončený Research of Behaviour of Business Subjects in Distributive Process in Agriculture and Food Industry (402/02/D030)
2002
2004
GAČRM. Záboj
DMT FBE
řešený
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy2014--
IGA
M. MorávkováDMT FBE
obhájený
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009
IGAM. Souček
DMT FBE
obhájený Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol
2009
2009
IGA
M. SoučekDMT FBE
řešený Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.
2009
--
IGA
DMT FBE
řešený
Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy
2014
--
IGA
M. Tuzová
DMT FBE
zamítnutý
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou
2009
2009
IGA
DMT FBE
řešený
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami
2012
--
IGAM. SoučekDMT FBE
řešený Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura
2010
--IGAM. PisarskáDMT FBE
řešený
2009
2011
GAČR
DMT FBE
řešený
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů
2011--IGAJ. ŠtenclováDMT FBE
řešený
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny
2011
--
IGA
DMT FBE
řešený STUDY MODUL "EKONOMICS AND MANAGEMENT" INOVATION (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)
2006
--OtherDMT FBE
řešený
The Effects of Labels on Consumer Behaviour
2014
--IGA
DMT FBE
řešený
The Quality Evaluation of Tourism Destination (15-21179S)
2015--
GAČR
K. Ryglová
DMT FBE
podaný Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty2011
2011
FRVŠDMT FBE
podaný Tvorba e-learningu předmětu Veletrhy a výstavy
2009
--
FRVŠ
O. Dufek
DMT FBE
zamítnutý
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem
20112011
IGA
K. Mrkosová
DMT FBE
řešený
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele2013
--
IGAO. DufekDMT FBE
přijatý
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu
2011
2011
FRVŠ
DMT FBE
podaný
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín
2013
--
FRVŠ
DMT FBE
řešený
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR
2013
--
IGA
DMT FBE
zamítnutý Výzkum chování spotřebitele
2010
2010
OtherDMT FBE
obhájený
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)
2009
2011
OP
M. Souček
DMT FBE
řešený Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)
2004
--GAČRDMT FBE
řešený
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR
2010--
IGA
J. UrbánekDMT FBEKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:
zrušený
cancelled
obhájený
defended
vyřazený
excludedneobhájenýnot defendedzamítnutýrejected