Department of Marketing and Trade (FBE) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 86

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské20072007IGAJ. UrbánekDMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce20092009IGAJ. StávkováDMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAJ. StávkováDMT FBE
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAZ. ToufarováDMT FBE
Aspects of European Integration in International Trade and Marketing2009--OPL. StejskalDMT FBE
Audit of Customer Satisfaction in Tourism Industry (GP402/06/P297)2006--GAČRK. RyglováDMT FBE
Bridges between practice and tertiary education20122014OPM. SoučekDMT FBE
Complementarity of tourist services in wine production and tourism (PEF_DP_2020009)20202020IGAK. RyglováDMT FBE
COnsumer BEhaviouR Erasmus Network20092012OtherJ. TurčínkováDMT FBE
Consumer behaviour in EU20082009RP EKO. DufekDMT FBE
Consumers in EU2009--RP EKO. DufekDMT FBE
Creation of methodology for implementation, evaluation and effectiveness of the implementation of the National Action Plan supporting positive aging (TD03000366 )20162017TAČRL. KubíčkováDMT FBE
Creation of the new subject Brand and account management20092009FRVŠM. SoučekDMT FBE
Creation of the new subject Marketing strategy and planning2010--FRVŠM. SoučekDMT FBE
Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkFBE
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováDMT FBE
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)20052011eTS VZM. ForetDMT FBE
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZL. KubíčkováDMT FBE
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)20052011eTS VZK. RyglováDMT FBE
Education in tourism management20092012OPI. RašovskáDMT FBE
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013--IGAN. HazuchováDMT FBE
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014--IGAM. BédiováDMT FBE
Gender dimension of implementation of active ageing in Czech private and public sector and comparison with west countries (LD15065)20152017OtherM. RašticováDL FBE
Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014--IGAN. HazuchováDMT FBE
Chování spotřebitele v místě prodeje2013--IGAM. SoučekDMT FBE
Identification of potential business partners in the Czech Republic for Hungarian Dairy Research Institute Ltd.20112011L. ProcházkováDMT FBE
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice2012--IGAZ. ProcházkováDMT FBE
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery2011--IGAJ. HubenýDMT FBE
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010--IGAL. ProcházkováDMT FBE
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru2011--IGAL. ProcházkováDMT FBE
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009--IGAI. RašovskáDMT FBE
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009--IGAI. RašovskáDMT FBE
Innovation of course Promotion and Media (2163/2007)20062007FRVŠJ. TurčínkováDMT FBE
Innovation of study program at FBE MUAF in Brno with a course Advertising and communication (4FR 190)2004--FRVŠJ. TurčínkováDMT FBE
Innovation of study program FBE MUEF in Brno with course Public relations (2039/2008/F5/b)20082008FRVŠJ. TurčínkováDMT FBE
Innovation of subject Trade Operations by modul "Category Management" (1231/2006/F5/a)20062006FRVŠM. ZábojDMT FBE
Innovation of subject Trade Operations by modul "Retailing" (1732/2009)20092009FRVŠM. ZábojDMT FBE
Innovation of the Subject Tourism by the module Destination Management (FR150081)20052005FRVŠK. RyglováDMT FBE
Inovace předmětu Marketing I20092009FRVŠM. ForetDMT FBE
Inovace předmětu Marketing I2009--FRVŠO. DufekDMT FBE
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)20082008FRVŠK. RyglováDMT FBE
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)20092012OPI. RašovskáDMT FBE
Inovation of study program at FBE MUAF in Brno with course Media Strategy (2759/2010)2010--FRVŠJ. TurčínkováDMT FBE
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne20082009OPM. SoučekDMT FBE
International Agrobusiness Tendencies2010--NAZVL. StejskalDMT FBE
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích2010--IGAI. RašovskáDMT FBE
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAJ. StávkováDMT FBE
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAK. OndráškováDMT FBE
Management under the East European Conditions and in Russia (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)2006--OtherM. PřibylDMT FBE
Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům2012--IGAJ. ŠtenclováDMT FBE
Modeling of Lifetime Value20082008IGAM. SoučekDMT FBE
Modul elektronický marketing2012--FRVŠM. SoučekDMT FBE
Multimediální studijní materiály komerční komunikace2013--FRVŠM. SoučekDMT FBE
Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod2006--IGAM. PřibylDMT FBE
Potential benefits and risks resulting from globalization processes for Czech business sphere and consumers.2010--GAČRL. StejskalDMT FBE
Pro-environmental behavior of households and incentives for behavioral change in food waste production (TL02000092)20192022TAČRL. KubíčkováDMT FBE
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR2010--IGAJ. PřikrylováDMT FBE
Příjmové podmínky seniorů v ČR2012--IGAV. AntošováDMT FBE
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům2013--IGAT. NetopilDMT FBE
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat2010--IGAŠ. StojarováDMT FBE
Research of Behaviour of Business Subjects in Distributive Process in Agriculture and Food Industry (402/02/D030)20022004GAČRM. ZábojDMT FBE
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy2014--IGAM. MorávkováDMT FBE
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol20092009IGAM. SoučekDMT FBE
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol20092009IGAM. SoučekDMT FBE
Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.2009--IGAO. DufekDMT FBE
Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy 2014--IGAM. TuzováDMT FBE
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou20092009IGAJ. UrbánekDMT FBE
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami2012--IGAM. SoučekDMT FBE
Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura2010--IGAM. PisarskáDMT FBE
Strategic Alliances in the Independent Trade and Services Sectors as a Competitive Instrument of Small and Medium-Sized Enterprises (402/09/1513)20092011GAČRM. ZábojDMT FBE
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů2011--IGAJ. ŠtenclováDMT FBE
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny2011--IGAD. SkálováDMT FBE
STUDY MODUL "EKONOMICS AND MANAGEMENT" INOVATION (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)2006--OtherK. RyglováDMT FBE
The Effects of Labels on Consumer Behaviour2014--IGAM. SoučekDMT FBE
The Quality Evaluation of Tourism Destination (15-21179S)2015--GAČRK. RyglováDMT FBE
Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty20112011FRVŠK. RyglováDMT FBE
Tvorba e-learningu předmětu Veletrhy a výstavy2009--FRVŠO. DufekDMT FBE
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem20112011IGAK. MrkosováDMT FBE
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele2013--IGAO. DufekDMT FBE
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu20112011FRVŠA. WahlaDMT FBE
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín2013--FRVŠJ. StávkováDMT FBE
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR2013--IGAV. AntošováDMT FBE
Výzkum chování spotřebitele20102010OtherM. SoučekDMT FBE
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)20092011OPM. SoučekDMT FBE
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)2004--GAČRJ. StávkováDMT FBE
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR2010--IGAJ. UrbánekDMT FBEKey:
Active states:acceptedcompletedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:cancelleddefendedexcludednot defendedrejected