Ústav marketingu a obchodu (PEF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 86

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Analýza faktorů působících na chování spotřebitelů v ČR, s důrazem na faktory společenské20072007IGAJ. UrbánekÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce20092009IGAJ. StávkováÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAJ. StávkováÚMO PEF
Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce2009--IGAZ. ToufarováÚMO PEF
Aspekty evropské integrace v mezinárodním obchodě a marketingu2009--OPL. StejskalÚMO PEF
Audit spokojenosti zákazníka v oblasti cestovního ruchu (GP402/06/P297)2006--GAČRK. RyglováÚMO PEF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
      03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového prostředí v procesech integrace a globalizace (VZ MSM 6215648904/03)20052011TS VZJ. StávkováÚMO PEF
           01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, strukturální posuny ve spotřebním koši v posledních 12 -- 15 letech) a mezinárodní komparace s vybranými členskými zeměmi EU. (VZ MSM 6215648904/03/01)20052011eTS VZM. ForetÚMO PEF
           02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podniků služeb a chování zákazníka. (VZ MSM 6215648904/03/02)20052011eTS VZL. KubíčkováÚMO PEF
           06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhodnutí na rozvoj a konkurenceschopnost sektoru a obchodu služeb. (VZ MSM 6215648904/03/06)20052011eTS VZK. RyglováÚMO PEF
Dominantní role Agrárních komor Severní Moravy při podpoře aktivního využívání marketingových nástrojů podnikateli ekologického zemědělství, agroturistiky a potravinářského průmyslu.2010--NAZVL. StejskalÚMO PEF
Erasmus síť pro výzkum chování spotřebitele20092012JinýJ. TurčínkováÚMO PEF
Faktory ovlivňující životní úroveň v EÚ2013--IGAN. HazuchováÚMO PEF
Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a lojálnosť klientov ski areálov 2014--IGAM. BédiováÚMO PEF
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi. (LD15065)20152017JinýM. RašticováÚPHV PEF
Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu (15-21179S)2015--GAČRK. RyglováÚMO PEF
Hodnocení ukazatelů životní úrovně2014--IGAN. HazuchováÚMO PEF
Chování spotřebitele v EU20082009RP EKO. DufekÚMO PEF
Chování spotřebitele v místě prodeje2013--IGAM. SoučekÚMO PEF
Identifikace faktorů ovlivňujících ekonomickou výkonnost regionů v České republice2012--IGAZ. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace faktorů úspěchu českých exportérů v zemích ASEAN a jejich hodnocení thajskými obchodními partnery2011--IGAJ. HubenýÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých malých a středních podniků na zahraničních trzích2010--IGAL. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace charakteristik ovlivňujících úspěšnost českých mlékárenských podniků na tuzemském tru2011--IGAL. ProcházkováÚMO PEF
Identifikace potenciálních obchodních partnerů v České republice pro firmu Hungarian Dairy Research Institute Ltd.20112011L. ProcházkováÚMO PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka (31/2009)2009--IGAI. RašovskáÚMO PEF
Index ECSI a kvantifikace spokojenosti zákazníka2009--IGAI. RašovskáÚMO PEF
Inovace předmětu cestovní ruch o modul Destinační management (FR150081)20052005FRVŠK. RyglováÚMO PEF
Inovace předmětu Marketing I20092009FRVŠM. ForetÚMO PEF
Inovace předmětu Marketing I2009--FRVŠO. DufekÚMO PEF
Inovace předmětu Obchodní operace I o modul "Retailing" (1732/2009)20092009FRVŠM. ZábojÚMO PEF
Inovace předmětu Obchodní operace o modul "Category management" (1231/2006/F5/a)20062006FRVŠM. ZábojÚMO PEF
Inovace předmětu Propagace a média (2163/2007)20062007FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
Inovace studijního programu Ekonomika a management (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0203)2006--JinýK. RyglováÚMO PEF
Inovace studijního programu na PEF MZLU v Brně o předmět reklama a komunikace (4FR 190)2004--FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Mediální strategie (2759/2010)2010--FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Public relations (2039/2008/F5/b)20082008FRVŠJ. TurčínkováÚMO PEF
Inovace studijního programu PEF MZLU v Brně o předmět Historie a kultura v cestovním ruchu (č.2181/F5)20082008FRVŠK. RyglováÚMO PEF
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi20092012OPI. RašovskáÚMO PEF
Inovace vzdělávání v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na praxi (CZ.1.07/2.2.00/07.0151)20092012OPI. RašovskáÚMO PEF
Institucionalni podpora porocesu rozvoje potencialu studentu a akademickych pracovniku k vedeckovyzkumne a publikacni cinnosti na PEF MZLU v Brne20082009OPM. SoučekÚMO PEF
Komplementarita turistických služeb v rámci produkce vína a cestovního ruchu (PEF_DP_2020009)20202020IGAK. RyglováÚMO PEF
Konkurenceschopnost malého a středního podnikání ve vztahu ke spotřebnímu chování a ovlivňování spotřebitele marketingovými nástroji v době ekonomické krize ve vybraných odvětvích2010--IGAI. RašovskáÚMO PEF
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAJ. StávkováÚMO PEF
Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci2009--IGAK. OndráškováÚMO PEF
Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0257)2006--JinýM. PřibylÚMO PEF
Marketingová komunikace malých a středních podniků ve vztahu k regionálním potravinářským produktům a spotřebitelům2012--IGAJ. ŠtenclováÚMO PEF
Modelování hodnoty zákazníka20082008IGAM. SoučekÚMO PEF
Modul elektronický marketing2012--FRVŠM. SoučekÚMO PEF
Mosty mezi terciárním vzděláváním a praxí20122014OPM. SoučekÚMO PEF
Multimediální studijní materiály komerční komunikace2013--FRVŠM. SoučekÚMO PEF
Optimalizace vzdálenosti mezi obchodními partnery prostřednictvím logistických a geografických informačních systémů a ekonomicko-matematických metod2006--IGAM. PřibylÚMO PEF
Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání (TL02000092)20192022TAČRL. KubíčkováÚMO PEF
Potenciál a rizika plynoucí z dopadů globalizačních procesů pro české obchodní a spotřebitelské subjekty.2010--GAČRL. StejskalÚMO PEF
Příjmové podmínky obyvatelstva ČR2010--IGAJ. PřikrylováÚMO PEF
Příjmové podmínky seniorů v ČR2012--IGAV. AntošováÚMO PEF
Regionalizace potravinového trhu aneb spotřebitelé, producenti a maloobchodní řetězce ve vztahu k regionálním potravinářským produktům2013--IGAT. NetopilÚMO PEF
ReLa -- virtuální laboratoř pro sběr a vyhodnocení primárních dat2010--IGAŠ. StojarováÚMO PEF
Rizikové faktory vstupu malých a středních podniků ze strojírenství na zahraniční trhy2014--IGAM. MorávkováÚMO PEF
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol20092009IGAM. SoučekÚMO PEF
Rozhodovací proces a preference budoucích studentů vysokých škol20092009IGAM. SoučekÚMO PEF
Sledování výkonnosti kongresového cestovního ruchu v ČR.2009--IGAO. DufekÚMO PEF
Specifika vstupu zemědělských malých a středních podniků na zahraniční trhy 2014--IGAM. TuzováÚMO PEF
Spolupráce Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně s podnikatelskou sférou20092009IGAJ. UrbánekÚMO PEF
Spotřebitelé v EU2009--RP EKO. DufekÚMO PEF
Spotřebitelské chování na trhu s bio potravinami2012--IGAM. SoučekÚMO PEF
Spotřební výdaje v zemích EU před a po zavedení eura2010--IGAM. PisarskáÚMO PEF
Strategické aliance v sektorech nezávislého obchodu a služeb jako nástroj konkurenceschopnosti malých a středních podniků (402/09/1513)20092011GAČRM. ZábojÚMO PEF
Stravovací návyky obyvatel ČR v souvislosti s marketingem regionálních potravinářských produktů2011--IGAJ. ŠtenclováÚMO PEF
Struktura výdajů domácností ve státech Visegrádské skupiny2011--IGAD. SkálováÚMO PEF
The Effects of Labels on Consumer Behaviour2014--IGAM. SoučekÚMO PEF
Tvorba eLearningu předmětu Marketing I pro studenty Lesnické a dřevařské fakulty20112011FRVŠK. RyglováÚMO PEF
Tvorba e-learningu předmětu Veletrhy a výstavy2009--FRVŠO. DufekÚMO PEF
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí. (TD03000366 )20162017TAČRL. KubíčkováÚMO PEF
Tvorba nového předmětu Brand a account management20092009FRVŠM. SoučekÚMO PEF
Tvorba nového předmětu Marketingové strategie a plánování2010--FRVŠM. SoučekÚMO PEF
Věrnostní programy jako součást marketingové strategie firem20112011IGAK. MrkosováÚMO PEF
Vliv grafických prvků v periodicích a webových prezentacích na rozhodování spotřebitele2013--IGAO. DufekÚMO PEF
Vybrané formy alternativního cestovního ruchu v ekonomických aktivitách státu20112011FRVŠA. WahlaÚMO PEF
Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplín2013--FRVŠJ. StávkováÚMO PEF
Vývoj příjmové situace seniorů v jednotlivých regionech ČR2013--IGAV. AntošováÚMO PEF
Výzkum chování podnikatelských subjektů v distribučním procesu v zemědělství a potravinářském průmyslu (402/02/D030)20022004GAČRM. ZábojÚMO PEF
Výzkum chování spotřebitele20102010JinýM. SoučekÚMO PEF
Zkvalitňujeme cestu k poznání (CZ.1.07/1.1.02/01.0143 GG OP VK Jihomoravského kraje)20092011OPM. SoučekÚMO PEF
Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy (GA402/04/2112)2004--GAČRJ. StávkováÚMO PEF
Změny životního stylu - stravovací návyky obyvatel ČR2010--IGAJ. UrbánekÚMO PEFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený