Rector's Office - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 10

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016OtherDFG FH
2002
2002
RP
AIS REC
      2002 Provoz Univerzitního informačního systému
2002
2002
RPAIS REC
      2002 Vybavení vývojového pracoviště
2002
2002
RP
AIS REC
      2003 Integrace Provozně ekonomické fakulty20032003RPAIS REC
      2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzity
2003
2003
RP
M. ŠormAIS REC
      2003 Vybudování celouniverzitního firewallu
2003
2003
RP
AIS REC
      2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmu
2003
2003
RP
M. Šorm
AIS REC
      2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systému
2003
2003
RPM. ŠormAIS REC
TG02010074 - MENDELU PROOF-OF-CONCEPT PROJEKT (TG02010074)2015
2019
TAČR
TT SRDI RECKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelleddefended
excluded
not defended
rejected