Rector's Office - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 10

StateName
From
Until
Type
Supervisor
Department
ukončený Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
Other
DFG FH
obhájený
2002
2002
RP
M. ŠormAIS REC
obhájený
      2002 Provoz Univerzitního informačního systému
2002
2002
RP
M. ŠormAIS REC
obhájený
      2002 Vybavení vývojového pracoviště
2002
2002
RP
AIS REC
obhájený
      2003 Integrace Provozně ekonomické fakulty
2003
2003RPAIS REC
obhájený
      2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzity
2003
2003RPM. Šorm
AIS REC
obhájený
      2003 Vybudování celouniverzitního firewallu
2003
2003
RP
M. ŠormAIS REC
obhájený
      2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmu2003
2003
RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systému2003
2003
RP
M. ŠormAIS REC
řešený
TG02010074 - MENDELU PROOF-OF-CONCEPT PROJEKT (TG02010074)
2015
2019
TAČRV. Trojan
TT SRDI RECKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešenýin progress
podaný
submitted
Inactive states:zrušený
cancelled
obhájený
defendedvyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected