Rector's Office - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 10

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
ukončený Fulbright Specialist project #689020162016OtherI. OndrášekDFG FH
obhájený Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2002 Provoz Univerzitního informačního systému20022002RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2002 Vybavení vývojového pracoviště20022002RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2003 Integrace Provozně ekonomické fakulty20032003RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzity20032003RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2003 Vybudování celouniverzitního firewallu20032003RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmu20032003RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systému20032003RPM. ŠormAIS REC
řešený TG02010074 - MENDELU PROOF-OF-CONCEPT PROJEKT (TG02010074)20152019TAČRV. TrojanTT SRDI RECKey:
Active states:přijatýacceptedukončenýcompletedpřipravovanýin preparationřešenýin progresspodanýsubmitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefendedvyřazenýexcludedneobhájenýnot defendedzamítnutýrejected