Celoškolská pracoviště - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 108

Stav
Názov
Od
Do
Druh
Garant
Pracovisko
Centrální dohledový systém MZLU v Brně2007
2008
FR CESNETÚIS CP
Centrum e-techniků2009
2012
OP
T. Majer
ÚIS CP
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)
2010
2010
Iný
V. Svobodová
ÚVIS CP
Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (VZ09003)
20092011
RP
ÚVIS CP
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (TR9190091)20192019
RP
A. Vincenc
OES OIT CP
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RP
ÚŠMZR ZF
2013
2013
RP
MENDELU
Integrace eLearningového systému do UIS (609/2006 - 4a,c | TR960271)
2006
2006
RPM. ŠormÚIS CP
MENDELU RESEARCH LIBRARY
2013
2014
OP
ÚVIS CP
Modernizace uzlu páteřní sítě a rozšíření WiFi sítě (1490/2010)
2010
2010
FRVŠT. Procházka
ÚIS CP
Multilicence přírodovědeckých a zemědělských informačních zdrojů pro konzorcia akademické a vědecké sféry České republiky (VZ09011)
2009
2011
Iný
ÚVIS CP
Obnova a rozvoj Univerzitního informačního systému (225/2004 - 1e - ca)
2004
2005
RP
M. BanzetÚIT CP
      2004 Licence Oracle
2004
2004
RP
M. Šorm
ÚIS CP
      2004 Rozšíření diskové kapacity2004
2004
RP
M. ŠormÚIS CP
      2004 Rozšíření páteřní infrastruktury MZLU v Brně
2004
2004
RP
ÚIS CP
      2004 Technické vybavení pro SAP
2004
2004
RP
ÚIS CP
      2004 Technické zázemí pro servery SAP
2004
2004
RP
ÚIS CP
      2004 Zálohovací server
20042004
RP
M. ŠormÚIS CP
OIT 2019
2019--
Interný
S. Zerdaloglu
OIT CP
      CRP - Pokročilá elektronizace studijních a správních agend2019
--
Interný
OIT CP
      IP IN9190111 Zvyšování bezpečnosti ICT (Nerudová)2019--
Interný
OIT CP
      IP 1106/IN9190121 Rozvoj IT infrastruktury
2019
--Interný
OIT CP
      Oddělení ekonomických systémů
2019
--
Interný
OES OIT CP
      Oddělení informačních systémů
2019--
Interný
OIT CP
      Oddělení infrastruktury
2019
--
Interný
J. Passinger
OI OIT CP
      Oddělení koncových stanic
2019
--InternýOKS OIT CP
      Oddělení podpory provozu IT
2019
--InternýOPPIT OIT CP
      Odměny OIT
2019
--InternýS. Zerdaloglu
OIT CP
      1105 Digitalizace Nerudová
2019
--
Interný
OIT CP
      960/1502
2019
--
Interný
OIT CP
OIT 2020
2020--
Interný
OIT CP
      964 Oddělení informačních systémů 2020
2020
--InternýP. Novák
OIS OIT CP
      965 Oddělení infrastruktury 2020
2020
--InternýOI OIT CP
      966 Oddělení ekonomických systémů 2020
2020
--
InternýOES OIT CP
      967 Oddělení koncových stanic 2020
2020
--
Interný
OKS OIT CP
OP VVV - ESF - Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365)
2017
2022OPÚIT CP
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
20152016
Iný
ÚŠMZR ZF
Podpora strategického řízení vysoké školy v UIS (TR9100201/1105)
2010
2010
RP
T. MajerÚIS CP
Posílení zabezpečení IT infrastruktury univerzity (TR9100191/1105)2010
2010
RPT. MajerÚIS CP
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)
2012
2012
R. Ulrich
ÚT LDF
Profesionalizace projektového řízení (RP)
2010
2010
RP
CP
Program akcí MZLU2004
--
InýL. HanušÚVIS CP
2013
--
FR CESNET
J. Passinger
ÚIT CP
Projektové webové stránky
2009--
Interný
ÚIT CP
      Ústav 191
2010
--
InternýM. Tyllich
DPEF PEF
20112013InternýM. TyllichÚIT CP
      Ústav 219
2017
--
Interný
ÚIT CP
           ZAMFARM
2017
2021
Interný
I. VyskočilÚIT CP
      Ústav 3912014
--
InternýP. NovákÚIT CP
           Frdis2014--InternýÚIT CP
      Ústav 413
2020
--
InternýOIT CP
      Ústav 414
2013
--
Interný
P. Novák
ÚLBDG LDF
           Implementace vědy a výzkumu do výuky
2013
--
Interný
ÚIT CP
      Ústav 711
2018
--
Interný
ÚIT CP
           Socialistické střední odborné školy pohledem každodennosti
2018
2025
InternýÚIT CP
      Ústav 923
2011
--
Interný
ÚIT CP
           Effective Presentation Skills
2014
--InternýÚIT CP
           Heymen
2014
--
InternýÚIT CP
      Ústav 9262013--
Interný
P. Novák
MENDELU
           Úložiště pro veřejné zakázky
2013
--
InternýP. Novák
ÚIT CP
      Ústav 940
2013--InternýP. NovákÚVIS CP
           Sdílený datový prostor
2013
--Interný
ÚVIS CP
      Ústav 944
2010
--InternýIC ÚVIS CP
           Mendelu research library
2013
--
InternýP. Novák
ÚVIS CP
      Ústav 9622010--InternýÚIT CP
           Formuláře2015
--
InternýÚIT CP
           Kaspersky - instalace2016--Interný
ÚIT CP
      Ústav 981
2011
--
Interný
MENDELU
           Dokumenty na podpis
2014
--
Interný
ÚIT CP
2011
2011FR CESNET
ÚIT CP
Příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací (2007 - 8b)
2007
2007RPM. ŠormÚIS CP
Rozpočet 1502
2018
--
AKTION
S. ZerdalogluÚIT CP
Rozpočet 2014
2014--InternýS. ZerdalogluÚIT CP
Rozpočet 20152015--
Interný
S. ZerdalogluÚIT CP
      IP 2015
2015--
Interný
ÚIT CP
Rozpočet 2016
2016
--
Interný
ÚIT CP
      IP2016-6.1-rekonstrukce ICT
2016
--
Interný
S. ZerdalogluÚIT CP
      IP2016-6.2-optimalizace IS
2016
--Interný
ÚIT CP
           Investice
2016
--
Interný
ÚIT CP
           Neinvestice
2016
--
InternýS. Zerdaloglu
ÚIT CP
Rozpočet 2017
2017
--
InternýS. ZerdalogluÚIT CP
      CRP 20172017
--
Interný
S. Zerdaloglu
ÚIT CP
      IN9160191 - Rekonstrukce ICT
2017
--InternýÚIT CP
      IN9160201 - Optimalizace IS
2017
--
Interný
S. Zerdaloglu
ÚIT CP
      Rozpocet 1101
2017
--
Interný
ÚIT CP
Rozpočet 2018
2018
--Interný
ÚIT CP
      CRP GDPR
2018
--
Interný
S. ZerdalogluÚIT CP
      CRP studijní IS
2018
--InternýÚIT CP
      IN9160191 - Rekonstrukce ICT
2018
--
Interný
ÚIT CP
      IN9160201 - Optimalizace IS
2018
--InternýÚIT CP
      Rozpočet 1101
2018--InternýS. ZerdalogluÚIT CP
           Mzdove prostredky
2018
--
InternýÚIT CP
      Rozpočet 1502
2018
--
Interný
S. ZerdalogluÚIT CP
      Rozpočet 9503 a ostatní
2018
--
Interný
S. Zerdaloglu
ÚIT CP
Rozšíření bezdrátové sítě Eduroam na MZLU v Brně (FR CESNET 265/2008)
2008
2009FR CESNETA. VincencÚIT CP
Rozšíření bezdrátové sítě Eduroam na MZLU v Brně II. (FR CESNET 364/2009)
2010
2011
FR CESNET
A. Vincenc
ÚIT CP
20052005
RP
M. Šorm
ÚIS CP
Rozvoj ICT prostředí univerzity (1/2008 - 3b | TR980011/1105)
2008
2008
RPM. Šorm
ÚIS CP
Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ (TR9140021)20142014
RP
A. Vincenc
ÚIT CP
Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS (220/2005 - 1e)20052005
RP
ÚIS CP
20062006RPÚIS CP
Rozvoj systémů pro podporu vnitřní kontroly kvality VVŠ (TR9150011)
2015
2015
RP
ÚIT CP
Serverovna E
2005
2006
Interný
ÚIS CP
Společný housing informačních systémů pro podporu řízení ekonomických, personálních a mzdových agend (TR9120261)2012
2012
RPÚIT CP
Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 (TR9180031)20182018RPOES OIT CP
Univerzitní informační systém MZLU v Brně20002008
Interný
M. Šorm
ÚIS CP
2007
2007
RP
M. Šorm
ÚIS CP
2007
2008
FR CESNET
T. Procházka
ÚIS CPLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený