Celoškolská pracoviště - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 108

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Centrální dohledový systém MZLU v Brně
2007
2008FR CESNETÚIS CP
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů-pokračování. (463/2010)2010
2010
JinýV. Svobodová
ÚVIS CP
Elektronické informační zdroje z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro výzkum (VZ09003)
2009
2011
RP
ÚVIS CP
Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol (TR9190091)2019
2019
RP
OES OIT CP
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RPP. SalašÚŠMZR ZF
2013
2013
RP
P. Máchal
MENDELU
Integrace eLearningového systému do UIS (609/2006 - 4a,c | TR960271)20062006
RP
ÚIS CP
MENDELU RESEARCH LIBRARY
2013
2014
OP
ÚVIS CP
Modernizace uzlu páteřní sítě a rozšíření WiFi sítě (1490/2010)20102010
FRVŠ
ÚIS CP
Multilicence přírodovědeckých a zemědělských informačních zdrojů pro konzorcia akademické a vědecké sféry České republiky (VZ09011)
2009
2011
JinýV. Svobodová
ÚVIS CP
Obnova a rozvoj Univerzitního informačního systému (225/2004 - 1e - ca)2004
2005
RP
M. Banzet
ÚIT CP
      2004 Licence Oracle
2004
2004
RPM. Šorm
ÚIS CP
      2004 Rozšíření diskové kapacity
2004
2004
RP
ÚIS CP
      2004 Rozšíření páteřní infrastruktury MZLU v Brně
2004
2004
RP
M. Šorm
ÚIS CP
      2004 Technické vybavení pro SAP
2004
2004
RPÚIS CP
      2004 Technické zázemí pro servery SAP
2004
2004
RP
ÚIS CP
      2004 Zálohovací server2004
2004
RP
M. ŠormÚIS CP
OIT 2019
2019
--
Interní
S. ZerdalogluOIT CP
      CRP - Pokročilá elektronizace studijních a správních agend
2019
--
Interní
S. Zerdaloglu
OIT CP
      IP IN9190111 Zvyšování bezpečnosti ICT (Nerudová)
2019
--InterníS. ZerdalogluOIT CP
      IP 1106/IN9190121 Rozvoj IT infrastruktury
2019
--
InterníS. Zerdaloglu
OIT CP
      Oddělení ekonomických systémů
2019--
Interní
OES OIT CP
      Oddělení informačních systémů2019
--
InterníP. NovákOIT CP
      Oddělení infrastruktury
2019
--
InterníJ. Passinger
OI OIT CP
      Oddělení koncových stanic
2019
--InterníJ. OlšarOKS OIT CP
      Oddělení podpory provozu IT
2019
--
InterníJ. Rybička
OPPIT OIT CP
      Odměny ředitelství
2019--Interní
OIT CP
      1105 Digitalizace Nerudová
2019
--
Interní
S. ZerdalogluOIT CP
      960/1502
2019
--
InterníS. Zerdaloglu
OIT CP
OIT 20202020
--
InterníS. ZerdalogluOIT CP
      964 Oddělení informačních systémů 2020
2020
--
Interní
OIS OIT CP
      965 Oddělení infrastruktury 2020
2020
--
Interní
OI OIT CP
      966 Oddělení ekonomických systémů 20202020
--
Interní
OES OIT CP
      967 Oddělení koncových stanic 2020
2020
--
Interní
J. OlšarOKS OIT CP
OP VVV - ESF - Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365)
2017
2022
OPÚIT CP
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Podpora strategického řízení vysoké školy v UIS (TR9100201/1105)
2010
2010
RP
T. MajerÚIS CP
2010
2010
RP
T. Majer
ÚIS CP
Posouzení vlivu pojezdu forwarderu Novotný na prostředí, zejména na půdu. (2012/036)
2012
2012R. UlrichÚT LDF
Profesionalizace projektového řízení (RP)
2010
2010RPCP
2004--JinýL. Hanuš
ÚVIS CP
Projekt vzdělávání a certifikace správců centrální infrastruktury na MENDELU (488/2013)
2013
--
FR CESNETJ. Passinger
ÚIT CP
Projektové webové stránky
2009
--
Interní
ÚIT CP
      Ústav 1912010--
Interní
M. Tyllich
DPEF PEF
           Studijní opory pro distanční formu vzdělávání2011
2013
Interní
M. Tyllich
ÚIT CP
      Ústav 219
2017
--
Interní
ÚIT CP
           ZAMFARM
20172021
Interní
I. VyskočilÚIT CP
      Ústav 391
2014
--
Interní
P. Novák
ÚIT CP
           Frdis2014--InterníP. Novák
ÚIT CP
      Ústav 413
2020
--
InterníI. Vyskočil
OIT CP
      Ústav 414
2013
--
Interní
ÚLBDG LDF
2013
--
Interní
P. Novák
ÚIT CP
      Ústav 711
2018--InterníI. VyskočilÚIT CP
           Socialistické střední odborné školy pohledem každodennosti
20182025Interní
ÚIT CP
      Ústav 923
2011
--
InterníM. Tyllich
ÚIT CP
           Effective Presentation Skills2014--
Interní
I. Vyskočil
ÚIT CP
           Heymen
2014
--
Interní
P. NovákÚIT CP
      Ústav 926
2013
--InterníP. NovákMENDELU
           Úložiště pro veřejné zakázky2013
--
Interní
P. Novák
ÚIT CP
      Ústav 940
2013
--
Interní
ÚVIS CP
           Sdílený datový prostor
2013--
Interní
ÚVIS CP
      Ústav 944
2010
--
Interní
M. Tyllich
IC ÚVIS CP
           Mendelu research library
2013
--
Interní
ÚVIS CP
      Ústav 9622010
--
InterníM. TyllichÚIT CP
           Formuláře
2015--InterníÚIT CP
           Kaspersky - instalace
2016
--
Interní
S. Zerdaloglu
ÚIT CP
      Ústav 9812011
--
InterníMENDELU
           Dokumenty na podpis
2014--Interní
ÚIT CP
2011
2011
FR CESNETÚIT CP
Příprava Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací (2007 - 8b)20072007
RP
ÚIS CP
Rozpočet 1502
2018--AKTIONS. Zerdaloglu
ÚIT CP
Rozpočet 2014
2014
--
Interní
ÚIT CP
Rozpočet 2015
2015
--
InterníÚIT CP
      IP 2015
2015
--
Interní
S. ZerdalogluÚIT CP
Rozpočet 2016
2016--
Interní
ÚIT CP
      IP2016-6.1-rekonstrukce ICT
2016
--
InterníÚIT CP
      IP2016-6.2-optimalizace IS
2016
--
Interní
S. Zerdaloglu
ÚIT CP
           Investice
2016
--InterníÚIT CP
           Neinvestice
2016
--InterníS. ZerdalogluÚIT CP
Rozpočet 20172017
--
Interní
ÚIT CP
      CRP 20172017--InterníÚIT CP
      IN9160191 - Rekonstrukce ICT
2017
--InterníS. ZerdalogluÚIT CP
      IN9160201 - Optimalizace IS
2017
--
InterníS. ZerdalogluÚIT CP
      Rozpocet 11012017
--
Interní
S. ZerdalogluÚIT CP
Rozpočet 2018
2018
--
Interní
S. Zerdaloglu
ÚIT CP
      CRP GDPR
2018
--InterníS. ZerdalogluÚIT CP
      CRP studijní IS2018
--
Interní
ÚIT CP
      IN9160191 - Rekonstrukce ICT
2018--InterníÚIT CP
      IN9160201 - Optimalizace IS
2018
--Interní
ÚIT CP
      Rozpočet 11012018
--
Interní
ÚIT CP
           Mzdove prostredky2018
--
Interní
ÚIT CP
      Rozpočet 1502
2018
--
Interní
ÚIT CP
      Rozpočet 9503 a ostatní
2018
--
Interní
ÚIT CP
Rozšíření bezdrátové sítě Eduroam na MZLU v Brně (FR CESNET 265/2008)
2008
2009FR CESNETA. VincencÚIT CP
Rozšíření bezdrátové sítě Eduroam na MZLU v Brně II. (FR CESNET 364/2009)
2010
2011
FR CESNET
A. Vincenc
ÚIT CP
2005
2005
RP
M. ŠormÚIS CP
Rozvoj ICT prostředí univerzity (1/2008 - 3b | TR980011/1105)20082008RPM. Šorm
ÚIS CP
20142014RPA. Vincenc
ÚIT CP
Rozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS (220/2005 - 1e)
2005
2005
RP
ÚIS CP
Rozvoj IT infrastruktury a služeb univerzity (136/2006 - 4a | TR960181)20062006RPÚIS CP
Rozvoj systémů pro podporu vnitřní kontroly kvality VVŠ (TR9150011)
2015
2015RP
ÚIT CP
Serverovna E2005
2006
InterníÚIS CP
Společný housing informačních systémů pro podporu řízení ekonomických, personálních a mzdových agend (TR9120261)20122012RPÚIT CP
Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 (TR9180031)
20182018RPA. Vincenc
OES OIT CP
Systematická podpora tvorby e-learningových kurzů prostřednictvím vybudování centra pro tvorbu e-learningových materiálů20092012
OP
ÚIS CP
Univerzitní informační systém MZLU v Brně
2000
2008
InterníM. ŠormÚIS CP
Zajištění podpory eScience, eLearning a eAgenda v Univerzitním informačním systému (89/2007 - 8b | TR970051/1105)
2007
2007
RP
ÚIS CP
Zajištění přístrojového vybavení pro lokální Cisco Networking Academy na MZLU v Brně
2007
2008
FR CESNETT. ProcházkaÚIS CPLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovanýřešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený