Ústav účetnictví a daní (PEF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 41

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků20092009IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
Aplikace principu tržního odstupu u obchodních modelů2012--IGAV. SolilováÚÚD PEF
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904)20052011VZB. MinaříkPEF
      02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikatelských subjektů na nové podmínky integrovaného trhu (VZ MSM 6215648904/02)20052011TS VZP. ŽufanÚMA PEF
           02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezinárodní komparace těchto soustav s vybranými členskými zeměmi EU (VZ MSM 6215648904/02/05)20052011eTS VZP. SvobodaÚÚD PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky (25/2012)20122012IGAP. DavidÚÚD PEF
Daňová spravedlnost v podmínkách České republiky2012--IGAM. BurianÚÚD PEF
Daňové úniky u daně z přidané hodnoty se zaměřením na oblast pohonných hmot2014--IGAP. SemerádÚÚD PEF
Dopady aplikace nové metodiky vykazování leasingů na vybrané ukazatele finanční analýzy2012--IGAP. SvobodaÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu20072009GAČRD. NerudováÚÚD PEF
Dopady harmonizace finančního výkaznictví pro malé a střední podniky ve vazbě na konstrukci základu daně z příjmu (402/07/0547)20072009GAČRD. NerudováÚÚD PEF
Dopady připravované změny v oblasti leasingového financování z pohledu pronajímatele do finančního výkaznictví a na vybrané ukazatelé finanční analýzy2014--IGAA. VeverkováÚÚD PEF
Dopady zdaňování tabákových výrobků v České republice a Evropské unii (P403/10/P045)20102010GAČRP. DavidÚÚD PEF
Ernst Mach grant - Excise duty imposed on cigarettes in EU member states (16367)20092009InýP. DavidÚÚD PEF
FairTax2017--InýD. NerudováÚÚD PEF
FairTax2017--InýD. NerudováÚÚD PEF
Faktory ovlivňující harmonizaci finančního výkaznictví malých a středních podniků ve světě2013--IGAJ. GláserováÚÚD PEF
G - Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. NerudováÚÚD PEF
Hospodářská trestná činnost u prodeje pohonných hmot : z pohledu nepřímých daní2013--IGAP. SemerádÚÚD PEF
Interaktivní elektronická podpora výuky předmětů Finanční účetnictví I a II20042004FRVŠP. SvobodaÚÚD PEF
Konvergence systémů US GAAP a IAS/IFRS pro vznik jediného systému finančního výkaznictví s ohledem na úpravu metodických postupů finančních analýz (P403/11/0849)20112013GAČRH. BohušováÚÚD PEF
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného korporátního základu daně na příjmovou stránku rozpočtu České Republik (GA13-21683S)20132015GAČRD. NerudováÚÚD PEF
Metodické postupy a modely při zavádění ekologických daní ve vybraných zemích EU a ČR.20092009IGAB. AndrlíkÚÚD PEF
Možnosti aplikace IFRS pro malé a střední podniky v podmínkách ČR20112011IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice2012--IGAJ. VrtalováÚÚD PEF
Oceňování biologické produkce s dlouhodobým produkčním cyklem v rámci IFRS2013--IGAL. BartůňkováÚÚD PEF
Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se evropského, sociálního a právního prostředí (GACR 402/02/1388)2002--GAČRV. VybíhalÚÚD PEF
Profit Shifting by Multinationals in the context of International Tax Planning: The case of Czech Republic.20172017IGAD. AnarfiÚÚD PEF
Řízení daňové politiky-měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR (GACR 402/02/1271)2002--GAČRV. VybíhalÚÚD PEF
Small and medium size enterprises in global competition: Development of specific transfer pricing methodology reflecting their specificities (15-24867S)2015--GAČRV. SolilováÚÚD PEF
Software zohledňující environmentální aspekty zdaňování silničních motorových vozidel v České republice (TD010219)20122013TAČRP. DavidÚÚD PEF
Současnost a predikce vývoje majetkových daní v České republice a Evropské unii2009--IGAV. VítkováÚÚD PEF
Transfer pricing20102010IGAV. DvořákováÚÚD PEF
Tvorba elektronického výukového kurzu Účetnictví (1925/2006)20062007FRVŠB. AndrlíkÚÚD PEF
Tvorba nového předmětu "Účetnictví a daně České republiky"2009--FRVŠM. OtavováÚÚD PEF
Účetnictví a daně v ČR - tvorba nového studijního předmětu20102010FRVŠB. AndrlíkÚÚD PEF
Vytvoření multimediální studijní opory k předmětu Daňové teorie (199/2010 F5-d)20102010FRVŠP. DavidÚÚD PEF
Vytvoření výukových materiálů k předmětu Účetní a daňové případové studie (2FR98)20022002FRVŠP. SvobodaÚÚD PEF
Vývoj EMS a environmentálního manažerského účetnictví v ČR20062006GS LČRP. Ptáčková MísařováÚÚD PEF
Zkvalitnění odborné jazykové přípravy studentů Provozně ekonomické fakulty (G5)20102010FRVŠD. NerudováÚÚD PEF
Zobrazení nejistoty spojené s uzavřenými leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce2014--IGAP. SvobodaÚÚD PEFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený