Mendeleum - ústav genetiky (ZF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 30

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012Smluvní výzkumM. BaránekMEND ZF
Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.20152015IGAT. KissÚO ZF
Kvantitativní real time-PCR (Quantitative Real Time-Polymerase Chain Reaction) detekce roncetu révy vinné (grapevine fanleaf virus, GFLV) a mozaiky huseníku na révě vinné (arabis mosaic virus, ArMV) (61/2006)20062007IGAL. BláhováMEND ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)2019--TAČRA. EichmeierMEND ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)20192021TAČRA. EichmeierMEND ZF
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)20182022OPA. EichmeierMEND ZF
Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům (QH91214)20092011NAZVM. PidraMEND ZF
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2019--InýM. BaránekMEND ZF
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2018--InýM. BaránekMEND ZF
Optimalizace metodiky detekce virů pomocí RT-PCR (G4 2149/2006)20062007FRVŠL. BláhováMEND ZF
Optimalizace přípravy ds cDNA v případě komplikovaných rostlinných pletiv z hlediska dostatečné výtěžnosti pro účely následné analýzy transkriptomu pomocí cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )20082008IGAJ. ČechováMEND ZF
Použití next generation sequencing pro diagnostiku virových a virům podobných chorob révy vinné (LD15163)20152017RPA. EichmeierMEND ZF
Ranný výběr genotypů meruněk na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (GP521/03/P133)20032005GAČRM. VachůnMEND ZF
Sekvenace fragmentů genů souvisejících s výstupem květních pupenů meruněk z endogenní dormance (5/2009/591)20092009IGAJ. ČechováMEND ZF
Studium biotických a abiotických faktorů působících na kultivaci rostlin rodů Brassica L. a Allium L. (LH - KONTAKT II)20152017RPM. BaránekMEND ZF
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.20122013IGAM. BaránekMEND ZF
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií20112012IGAM. BaránekMEND ZF
VLIV STRESU INDUKOVANÉHO PŘI MANIPULACÍCH IN VITRO A TERMOTERAPII NA GENETICKÉ A EPIGENETICKÉ ZMĚNY GENOMU RÉVY VINNÉ (COST akce 858, č. OC116)20062009FRVŠM. PidraMEND ZF
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO20092009FRVŠM. PidraMEND ZF
Vytvoření alternativní metodiky identifikace odrůd révy vinné založené na zhodnocení rozdílností ve struktuře DNA u jednotlivých odrůd. (QC1156)20012005NAZVM. PidraMEND ZF
Vytvoření metodiky izolace DNA z různých pletiv révy vinné (3FR1386)2003--FRVŠK. BaránkováMEND ZF
Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality. (QH91153)20092011NAZVB. KřižanMEND ZF
Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení produkce a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktu (QJ1510088)20152018NAZVM. BaránekMEND ZF
Vývoj detekčních systémů patogenních bakterií rajčat, paprik a okurek molekulárně biologickou metodou Real Time PCR20182019TAČRJ. ČechováMEND ZF
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)20192021TAČRJ. ČechováMEND ZF
Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství20142015Smluvní výzkumM. VeteškováMEND ZF
Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR (COST-LD14051)2014--InýM. BaránekMEND ZF
Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu. (1B44051)20042008NAZVB. KřižanMEND ZF
Výzkum a vývoj standardních metodických postupů ozdravování ovocných dřevin a révy vinné pomocí chemoterapie in vitro kultur pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu.20122016NAZVE. OndrušikováMEND ZF
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení20132014IGAM. BaránekMEND ZFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený