Mendeleum - Institute of Genetics and Plant Breeding (FH) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 37

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
2012
2012
Smluvní výzkum
M. Baránek
MIGPB FH
Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)20152017
RP
MIGPB FH
Bakterie Saccharothrix k účinné biokontrole GTD2020
2021
TAČR
A. Eichmeier
MIGPB FH
Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)
2001
2005
NAZVMIGPB FH
Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)
2003
--
FRVŠ
MIGPB FH
Detection of Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) phages by High Throughtput Sequencing (HTS) (IGA-ZF/2020-DP008)
2020
2020
IGA
MIGPB FH
Development of a reliable system for detection and quantification of pathogens evoking GTD and GTD survey in the Czech wine regions (COST-LD14051)
2014
--
OtherM. BaránekMIGPB FH
Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR
2018
2019TAČRJ. Čechová
MIGPB FH
Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)20032005GAČR
MIGPB FH
EFFECT OF IN VITRO MANIPULATIONS AND THERMOTHERAPY-INDUCED STRESS ON GENETIC AND EPIGENETIC CHANGES IN THE GENOME OF GRAPE VINE (Vitis vinifera L.) (COST akce 858, č. OC116)
2006
2009
FRVŠ
M. Pidra
MIGPB FH
Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.
2015
2015
IGA
T. KissDFG FH
Mapování výskytu TD patogenů způsobujících odumírání buxusů v České republice (IGA-ZF/2020-DP003)
2020
2021
IGA
MIGPB FH
Metagenomic survey of vineyard and use of GTD antagonists from Pseudonocardiaceae (TJ02000096)
2019
2021
TAČRA. Eichmeier
MIGPB FH
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)
2019
--
TAČRA. EichmeierMIGPB FH
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae
2020
2021
TAČR
MIGPB FH
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)
2019
2021TAČRA. Eichmeier
MIGPB FH
Multidisciplinary research to increase application potential of nanomaterials in agricultural practice (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314)
2018
2022
OP
MIGPB FH
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)
2018
2022OPMIGPB FH
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 )
2018
2022
OP
V. AdamMIGPB FH
Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům (QH91214)2009
2011
NAZV
M. Pidra
MIGPB FH
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2019
--
OtherMIGPB FH
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2018
--Other
MIGPB FH
Optimalization of sufficient yield ds cDNA synthesis of complicated plant tissues for resulting analyse of transcriptom by cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )
2008
2008
IGA
J. ČechováMIGPB FH
2006
2007
FRVŠ
L. BláhováMIGPB FH
2006
2007
IGAMIGPB FH
Research and development of standard methodic procedures of recovering of fruit trees and grapevines by chemotherapy of in vitro cultures for certification system of healthy status of planting material.2012
2016
NAZV
MIGPB FH
Research and development of standard methods of recovering cultivars of fruit trees and grapevine from viruses, phytoplasmas and quarantine pathogens by thermotherapy and in vitro culture for certification system of healthy state of planted material. (1B44051)
2004
2008NAZVMIGPB FH
Sequencing of genes correlated with the exit of apricot flower buds from endogenous dormancy (5/2009/591)
2009
2009
IGA
MIGPB FH
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.
2012
2013IGAMIGPB FH
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií
2011
2012
IGAM. Baránek
MIGPB FH
The study of biotic and abiotic factors affecting cultivation of plants of genus Brassica L. and Allium L. (LH - KONTAKT II)
2015
2017
RP
MIGPB FH
The use of modern biotechnology techniques to increase production and quality of Brassica L. vegetables across vertical from breeding through cultivation to product storage (QJ1510088)
20152018NAZVM. BaránekMIGPB FH
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO
2009
2009
FRVŠ
M. Pidra
MIGPB FH
2009
2011
NAZV
B. Křižan
MIGPB FH
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)20192021
TAČR
J. Čechová
MIGPB FH
Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství2014
2015
Smluvní výzkum
MIGPB FH
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení
2013
2014IGA
MIGPB FHKey:
Active states:
acceptedcompleted
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected