Department of Planting Design and Maintenance (FH) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 38

State
NameFromUntil
Type
SupervisorDepartment
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)
2015
2015
IGA
DPDM FH
2005
--
RPP. KučeraDPDM FH
Developing Landscape Architecture Research Teams
2009
2012
OPP. ŠimekDPDM FH
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)2009
2009
OtherDOH FH
20082012OtherV. Láznička
DPDM FH
Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation20142015
Smluvní výzkum
P. Šimek
DPDM FH
Exposition of FH MUAF at FOR GARDEN
2009
2009
OtherDPDM FH
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2008
2008
Other
DVGF FH
Flowers arangement
2007
--
DPDM FH
20182022
MK
R. Zámečník
DPDM FH
Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)20072012
Other
DPDM FH
Hickory Foundation Student Award
2008
2009
Foreign edu.
DPDM FH
Innovation and development of working compartments for the practicals of specialized courses (1242/2011 A/a)
2011
2011
FRVŠ
J. MartinekDPDM FH
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)
2005
2008
NAZVM. RajnochDPDM FH
Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)
2005
--
NAZV
M. Rajnoch
DPDM FH
Koupaci biotop20062011OtherV. Láznička
DPDM FH
Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin
2008
2008
DVGF FH
2011
2015
MK
ÚPK FH
20132017MKT. KuťkováDPDM FH
Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)
2004
--
RP
DPDM FH
Management of nature protected area (69 F4 b)
2008
2009FRVŠDPDM FH
Mehr Bildung für Europa (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)20112013Foreign edu.DPDM FH
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2007
DPDM FH
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
20072008
FRVŠ
J. Uher
DPDM FH
Neglected topics in landscape architecture for heritage care purposes.2018
2022
MK
DPDM FH
Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR
2015
2015
Smluvní výzkum
DPDM FH
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.
2014
2014IGAT. KuťkováMENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.
2014
2014IGAT. Kuťková
MENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.
2015
2015
IGAT. Kuťková
MENDELU
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)
20112012IGAM. PejchalDPDM FH
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)
2012
2013
IGA
M. Pejchal
DPDM FH
Proposal indicators of quality for system of greenery (8/2013/591)
2013
2014IGA
DPDM FH
19992004VZM. PejchalDPDM FH
Tree health evaluation instrumental methods (Registrační číslo 11/2011/591)
2011
2012
IGA
DPDM FH
Tree health evaluation using instrumental methods - interpretive methods and exact evaluation (8/2012/591)2012
2013
IGADPDM FH
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)
2004
--
RPDPDM FH
Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků20092013NAZVDPDM FH
Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků
2010
2014NAZVM. Rajnoch
DPDM FHKey:
Active states:
accepted
completedin preparationin progresssubmitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected