Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 39

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--IGAL. PoláčkováÚZAKA ZF
České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje (DG16P02H053)20162020MKD. WilhelmováÚZAKA ZF
Člověk a domov – proměny kulturní krajiny20062006GAČRL. RadilováÚZAKA ZF
Drobné sakrálne objekty v krajine20082008IGAA. SalašováÚZAKA ZF
Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)20072007Zahr. vzd.A. SalašováÚZAKA ZF
Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)20102010Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)20072007Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 198020092009InýA. MagniÚZAKA ZF
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015InýZ. AmbrožováÚZAKA ZF
Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu20092009FRVŠA. SalašováÚZAKA ZF
Inovace předmětu Úvod do GIS20102010FRVŠH. Martinková KuchyňkováÚZAKA ZF
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury20142014IGAZ. AmbrožováÚZAKA ZF
Krajinářská infografika20132013IGAM. KrejčíÚZAKA ZF
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)20052005FRVŠL. RadilováÚZAKA ZF
Le concept environmental dans l'espace public20102010RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
Le mouvement à travers le paysage20092009Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
L'espace public urbain - espace du paysagiste-scénographe20082008RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)20112015MKP. KučeraÚPK ZF
Možnosti uplatnění krajinné architektury při revitalizaci potenciálně málo využitých území měst (64/2006)20062006IGAJ. DaňkováÚZAKA ZF
Možnosti začlenění staveb do krajiny (IGA 30/2004)20042005IGAE. ŽallmannováÚZAKA ZF
Multimediální prezentace přednášek pro studenty zahradní architektury20042004FRVŠP. KostrhunÚZAKA ZF
Pearls of the landscape (Visegrad Fund)20082008InýA. SalašováÚZAKA ZF
Podpora prezentačních dovedností studentů zahradní a krajinné architektury (3092 /2010)20102010FRVŠM. FlekalováÚZAKA ZF
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury2018--SpecifickýD. WilhelmováÚZAKA ZF
Proces SEA v oblasti územního plánování a indikátory životního prostředí (IGA 63/2006)20062007IGAH. Martinková KuchyňkováÚZAKA ZF
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.20142014InternýZ. AmbrožováÚZAKA ZF
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecÚZAKA ZF
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecÚZAKA ZF
Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny20112012IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle2013--IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru20072007IGAA. SalašováÚZAKA ZF
Summer School " A Metropolis with a Green Heart" (Visegrad Fund)2009--InýA. SalašováÚZAKA ZF
Systematizácia a metodológia hodnotenia obnovy historických parkov v stredoeurópskom kontexte (MVTS)2009--InýA. SalašováÚZAKA ZF
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)20102011FRVŠJ. DaňkováÚZAKA ZF
Veřejné prostory malých měst20102010IGAD. WilhelmováÚZAKA ZF
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst20152015IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)20112011FRVŠJ. DaňkováÚZAKA ZFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený