Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 93

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)20162019NAZVJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017IGAJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )20102010IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)20122012IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)20112011IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20082008IGAJ. BurgováÚŠMZR ZF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)20072011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)20062006InýP. SalašÚŠMZR ZF
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015--InternýR. VlkÚŠMZR ZF
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)20142014RPP. SalašÚŠMZR ZF
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin20112012FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů20152015InternýR. VlkÚŠMZR ZF
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)20012004NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny20152015InýP. SalašÚŠMZR ZF
Lokální identita zeleně venkovských sídel (QI112A138)20112014NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)20092010InýP. SalašÚŠMZR ZF
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)20092009InýP. SalašÚŠMZR ZF
Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (2B08020)20082011NPV IIP. SalašÚŠMZR ZF
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)20002004NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)20142014RPP. SalašÚŠMZR ZF
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia20102010RPR. PokludaÚZK ZF
Motivační program profesního růstu (74/2/b)20082008RPP. SalašÚŠMZR ZF
Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20092009IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994--InýT. NečasÚO ZF
Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu (GA521/98/P248 )19982001GAČRP. SalašÚŠMZR ZF
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť20092009InýP. SalašÚŠMZR ZF
Optimalizace metod hodnocení rezistentních genotypů jabloní (3FR1374)20032003FRVŠS. BočekÚŠMZR ZF
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)20092011OPP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)20062007OPP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 200920092009InýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201020102010InýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201120112011InýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201220122012InýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201320132013InýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201420142014InýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201520152015InýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201620162016InýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201720172017InýP. SalašÚŠMZR ZF
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)20152016InýP. SalašÚŠMZR ZF
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť20112012InýP. SalašÚŠMZR ZF
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (QH82231)20082012NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
Produkční systém pěstování jabloní s použitím odrůd sloupcového růstu (QJ1210273)2011--NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí20092009OPP. SalašÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)20022002FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)20072007FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)20052005FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Příprava podkladů pro krizový plán MŽP (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem20172020TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (CZ1.07/1.3.00/14.0076)20102013OPP. SalašÚŠMZR ZF
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)20022002FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)20062008OPP. SalašÚŠMZR ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví20092009OPP. SalašÚŠMZR ZF
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám (QH 81142)20082012NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady20092010InýP. SalašÚŠMZR ZF
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.20092009InýP. SalašÚŠMZR ZF
Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin20112012InýP. SalašÚŠMZR ZF
Studium stratifikačních metod (221/G4)20062006FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)20072007FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci20112012InýJ. BurgováÚŠMZR ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně20082008RPR. PokludaÚŠMZR ZF
Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtchatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace (LH11134)20112013RPV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašÚŠMZR ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem20112012InýP. SalašÚŠMZR ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.20092009InýP. SalašÚŠMZR ZF
Tvorba ekotonů, refůgií a biokoridorů zvyšujících stabilitu agrocenóz, biodiverzitu zemědělských produkčních oblastí a estetickou hodnotu krajiny s ověřením jejich významu v ochraně rostlin20072011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida20152017NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách20102010InýP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin20142014IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.20122012IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu20162017TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.20162016TAČRR. VlkÚŠMZR ZF
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin20112012InýP. SalašÚŠMZR ZF
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)20032003FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida20162017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro zachranu biodiverzity (SE/620/10/03)20032006InýS. BočekÚŠMZR ZF
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní20102014NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce20152015IGAR. VlkÚŠMZR ZF
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)20162019NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny20142014TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin20102011InýP. SalašÚŠMZR ZF
Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů (111A141)20112014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (QH 82232)20082012NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů (QF3223)20032007NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin20102010InýP. SalašÚŠMZR ZF
Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (DF11P01OVV006)20112015MKV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu20102014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Zimolez a aktinidie - nové ovoce pro zdravou výživu. (QJ1210172)2011--NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený