Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 93

Stav
Názov
OdDoDruhGarant
Pracovisko
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZVJ. Rožnovský
ÚŠMZR ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova2010
2014
NAZVÚŠMZR ZF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGAJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
20122012IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)2011
2011
IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2008
2008
IGA
J. Burgová
ÚŠMZR ZF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)
2007
2011
NAZVÚŠMZR ZF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006InýP. SalašÚŠMZR ZF
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--
Interný
R. Vlk
ÚŠMZR ZF
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)2014
2014
RP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin
20112012
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů20152015Interný
ÚŠMZR ZF
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)2001
2004
NAZV
ÚŠMZR ZF
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
20152015
Iný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
2011
2014
NAZV
ÚŠMZR ZF
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010
Iný
P. SalašÚŠMZR ZF
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)20092009
Iný
ÚŠMZR ZF
Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (2B08020)
2008
2011
NPV II
ÚŠMZR ZF
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)20002004NAZVV. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)20142014
RP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
2010
2010
RP
ÚZK ZF
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008
RPÚŠMZR ZF
Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20092009
IGA
ÚŠMZR ZF
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994--
Iný
T. NečasÚO ZF
Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu (GA521/98/P248 )1998
2001
GAČR
ÚŠMZR ZF
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
20092009
Iný
P. SalašÚŠMZR ZF
Optimalizace metod hodnocení rezistentních genotypů jabloní (3FR1374)2003
2003
FRVŠS. Boček
ÚŠMZR ZF
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)
2009
2011OP
ÚŠMZR ZF
Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)
2006
2007
OP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2009
2009
2009
Iný
P. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2010
20102010Iný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2011
2011
2011InýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201220122012
Iný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2013
2013
2013InýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2014
2014
2014
Iný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2015
2015
2015Iný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2016
2016
2016
Iný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 20172017
2017
Iný
ÚŠMZR ZF
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016
InýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
2011
2012InýP. SalašÚŠMZR ZF
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (QH82231)20082012NAZV
ÚŠMZR ZF
Produkční systém pěstování jabloní s použitím odrůd sloupcového růstu (QJ1210273)
2011
--NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
2009
2009OPP. SalašÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)
2002
2002FRVŠÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)
20072007
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)
2005
2005
FRVŠ
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
2014
2014
Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
2017
2020
TAČR
ÚŠMZR ZF
Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (CZ1.07/1.3.00/14.0076)
20102013
OP
P. SalašÚŠMZR ZF
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)20022002
FRVŠ
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)20072007FRVŠR. Pokluda
ÚZK ZF
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008
OP
ÚŠMZR ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
2009
2009
OPÚŠMZR ZF
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám (QH 81142)20082012
NAZV
ÚŠMZR ZF
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
2009
2010
Iný
P. SalašÚŠMZR ZF
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
2009
2009InýP. SalašÚŠMZR ZF
Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí
20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin20112012
Iný
P. SalašÚŠMZR ZF
Studium stratifikačních metod (221/G4)
2006
2006
FRVŠÚŠMZR ZF
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)
2007
2007
FRVŠ
P. SalašÚŠMZR ZF
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci2011
2012
Iný
J. Burgová
ÚŠMZR ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
20082008RP
ÚŠMZR ZF
Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtchatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace (LH11134)
2011
2013
RP
V. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
2011
2011
P. SalašÚŠMZR ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
2011
2012InýP. SalašÚŠMZR ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
2009
2009
InýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Tvorba ekotonů, refůgií a biokoridorů zvyšujících stabilitu agrocenóz, biodiverzitu zemědělských produkčních oblastí a estetickou hodnotu krajiny s ověřením jejich významu v ochraně rostlin
2007
2011
NAZV
ÚŠMZR ZF
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
20152017
NAZV
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků
2017
2017
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách
2010
2010
InýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
2012
2012
IGA
ÚŠMZR ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu
2016
2017
TAČR
P. SalašÚŠMZR ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
20162016TAČRÚŠMZR ZF
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
2011
2012
Iný
ÚŠMZR ZF
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003
FRVŠÚŠMZR ZF
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida2017
2017
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
2016
2017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro zachranu biodiverzity (SE/620/10/03)
2003
2006
Iný
ÚŠMZR ZF
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
2010
2014
NAZV
ÚŠMZR ZF
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
20152015
IGA
R. VlkÚŠMZR ZF
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)20162019NAZVÚŠMZR ZF
Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny
2014
2014
TAČRÚŠMZR ZF
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
2010
2011
Iný
ÚŠMZR ZF
Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů (111A141)
2011
2014
NAZVV. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (QH 82232)
2008
2012
NAZV
ÚŠMZR ZF
2003
2007
NAZVÚŠMZR ZF
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
2010
2010
Iný
P. SalašÚŠMZR ZF
Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (DF11P01OVV006)
2011
2015
MKÚŠMZR ZF
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu
2010
2014
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Zimolez a aktinidie - nové ovoce pro zdravou výživu. (QJ1210172)
2011
--
NAZVV. Řezníček
ÚŠMZR ZFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatýpripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradenýzamietnutý
zrušený