Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 93

State
Name
From
Until
Type
Supervisor
Department
A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)2008
2011
NPV II
DBPHP FH
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZV
DBPHP FH
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova
2010
2014
NAZV
DBPHP FH
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGA
DBPHP FH
Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)
2008
2012
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)
20112015MKV. ŘezníčekDBPHP FH
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013
IGA
DBPHP FH
Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
20062008OPP. SalašDBPHP FH
20072007
FRVŠ
R. PokludaDVGF FH
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings
2017
2017
IGA
P. Salaš
DBPHP FH
Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries
2010
2010Other
DBPHP FH
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGA
P. SalašDBPHP FH
Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers
2008
2008
IGAJ. BurgováDBPHP FH
Fruit Trees as a Component of Woody Plant Societies in Cultural Landscape (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)
2006
2007
OP
DBPHP FH
Guide for the preservation of local fruit cultivars (SE/620/10/03)
2003
2006
OtherDBPHP FH
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
20122012
IGA
DBPHP FH
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
2011
2011
IGA
P. Salaš
DBPHP FH
Honeysuckle and Aktinidia - new fruit for a healthy diet. (QJ1210172)2011
--
NAZVV. Řezníček
DBPHP FH
Identification of apple scab strains and races (Venturia inaequalis Cke. Wint) (QH71172)
2007
2011
NAZV
S. BočekDBPHP FH
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
Other
P. Salaš
DBPHP FH
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--
Internal
DBPHP FH
Increasing the Range of Specialist Horticultural Training for Secondary School Employees (CZ1.07/1.3.00/14.0076)
2010
2013
OPP. SalašDBPHP FH
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RP
DBPHP FH
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin
2011
2012
FRVŠ
P. Salaš
DBPHP FH
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů2015
2015
InternalR. Vlk
DBPHP FH
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)
2001
2004
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
2015
2015
Other
DBPHP FH
Local identity of greenery in countryside and villages (QI112A138)
2011
2014
NAZVDBPHP FH
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010OtherP. SalašDBPHP FH
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
2009
2009OtherP. SalašDBPHP FH
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)20002004NAZVDBPHP FH
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)20142014
RP
DBPHP FH
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
2010
2010
RPR. Pokluda
DVGF FH
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008
RP
P. Salaš
DBPHP FH
Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2009
2009
IGAP. SalašDBPHP FH
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994--OtherT. Nečas
DFG FH
New technologies and improvement of biological quality of nursery products (GA521/98/P248 )
1998
2001
GAČR
P. Salaš
DBPHP FH
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
2009
2009
OtherDBPHP FH
Optimizing of methods of apple tree resistant genotypes assessment (3FR1374)20032003FRVŠS. BočekDBPHP FH
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)2009
2011
OP
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2009
2009
2009
Other
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2010
2010
2010
Other
P. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2011
2011
2011
OtherDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2012
2012
2012
Other
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2013
2013
2013
Other
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2014
2014
2014
Other
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201520152015OtherP. Salaš
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2016
2016
2016
OtherP. Salaš
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2017
2017
2017
OtherDBPHP FH
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)20152016OtherP. SalašDBPHP FH
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť2011
2012
Other
DBPHP FH
2014
2014
Smluvní výzkum
DLE FA
Production of strawberries in organic system of growing (QH82231)
2008
2012
NAZV
P. SalašDBPHP FH
Production system for the cultivation of apple varieties using columnar growth (QJ1210273)
2011
--
NAZV
DBPHP FH
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
2009
2009
OP
DBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)2002
2002
FRVŠP. Salaš
DBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)2007
2007
FRVŠ
P. SalašDBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)
20052005FRVŠP. Salaš
DBPHP FH
Research new technologies in growing gooseberries and currants, with a focus on quality and utilization of fruit (111A141)
2011
2014
NAZV
DBPHP FH
Research on less known fruit crops and their introduction to agrarian systems (QH 82232)
20082012NAZVV. Řezníček
DBPHP FH
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
2017
2020
TAČR
P. SalašDBPHP FH
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)
2002
2002
FRVŠ
DBPHP FH
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
2009
2009OPP. Salaš
DBPHP FH
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
2009
2010
OtherP. SalašDBPHP FH
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
2009
2009
Other
P. SalašDBPHP FH
Stream and water reservoirs sediments use for the landscape greening
2014
2014
TAČR
P. SalašDBPHP FH
Stress factors influencing vegetation in an urban environment
2017
2017
IGA
DBPHP FH
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin
2011
2012
Other
DBPHP FH
Studium stratifikačních metod (221/G4)20062006
FRVŠ
P. Salaš
DBPHP FH
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)
2007
2007
FRVŠ
DBPHP FH
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci2011
2012
OtherDBPHP FH
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
2008
2008
RP
R. PokludaDBPHP FH
Taxonomic, evolutionary and phytochemical complex questions Lonicera kamtchatica / coerulea as genetic resources of the new needs of its fruit and in situ conservation (LH11134)
2011
2013
RP
V. ŘezníčekDBPHP FH
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
2011
2011P. SalašDBPHP FH
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
2011
2012OtherP. Salaš
DBPHP FH
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.20092009
Other
DBPHP FH
The development of ecotones, refugia and bio corridors increasing the stability of agricoenose, biodiveristy of agricultural production areas and esthetic value of landscape with testing their importance in the plant protection
2007
2011
NAZV
DBPHP FH
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
2015
2017
NAZVP. SalašDBPHP FH
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014
IGA
P. Salaš
DBPHP FH
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
2012
2012
IGA
DBPHP FH
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu2016
2017
TAČR
DBPHP FH
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
2016
2016
TAČRDBPHP FH
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
2011
2012
Other
DBPHP FH
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
20032003FRVŠDBPHP FH
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
20172017IGADBPHP FH
Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida20162017IGADBPHP FH
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
20102014NAZVS. Boček
DBPHP FH
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
2015
2015
IGAR. Vlk
DBPHP FH
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)
2016
2019
NAZVP. Salaš
DBPHP FH
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
2010
2011OtherP. SalašDBPHP FH
2003
2007
NAZV
DBPHP FH
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
2010
2010Other
DBPHP FH
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu
2010
2014
NAZVV. ŘezníčekDBPHP FHKey:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected