Department of Breeding and Propagation of Horticultural Plants (FH) - list of projects


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 93

State
Name
From
Until
Type
SupervisorDepartment
A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)
2008
2011
NPV II
DBPHP FH
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)2016
2019
NAZV
J. RožnovskýDBPHP FH
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014
NAZV
DBPHP FH
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017
IGA
DBPHP FH
Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)
2008
2012
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)
2011
2015
MK
V. ŘezníčekDBPHP FH
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)2013
2013
IGA
P. SalašDBPHP FH
Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008OPP. Salaš
DBPHP FH
Development of the laboratory for evaluation of fyziological processes in Horticulture teaching. (1531/2007)
2007
2007FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings
20172017
IGA
P. SalašDBPHP FH
Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries
2010
2010
Other
P. SalašDBPHP FH
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGADBPHP FH
Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers
2008
2008
IGA
DBPHP FH
Fruit Trees as a Component of Woody Plant Societies in Cultural Landscape (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)
2006
2007
OPDBPHP FH
Guide for the preservation of local fruit cultivars (SE/620/10/03)
2003
2006
Other
DBPHP FH
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)20122012IGAP. SalašDBPHP FH
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
20112011
IGA
P. Salaš
DBPHP FH
Honeysuckle and Aktinidia - new fruit for a healthy diet. (QJ1210172)
2011
--
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
Identification of apple scab strains and races (Venturia inaequalis Cke. Wint) (QH71172)
2007
2011
NAZVS. Boček
DBPHP FH
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
OtherP. Salaš
DBPHP FH
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--
Internal
DBPHP FH
Increasing the Range of Specialist Horticultural Training for Secondary School Employees (CZ1.07/1.3.00/14.0076)
2010
2013
OP
P. Salaš
DBPHP FH
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014RPP. Salaš
DBPHP FH
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin
2011
2012FRVŠDBPHP FH
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů
2015
2015
Internal
DBPHP FH
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)2001
2004
NAZV
DBPHP FH
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny2015
2015
OtherDBPHP FH
Local identity of greenery in countryside and villages (QI112A138)
2011
2014
NAZV
DBPHP FH
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)2009
2010
OtherP. SalašDBPHP FH
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
2009
2009
Other
DBPHP FH
20002004
NAZV
DBPHP FH
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)
2014
2014
RP
DBPHP FH
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
2010
2010
RP
DVGF FH
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008
RPP. SalašDBPHP FH
Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2009
2009IGAP. SalašDBPHP FH
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994--Other
DFG FH
New technologies and improvement of biological quality of nursery products (GA521/98/P248 )19982001
GAČR
DBPHP FH
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
2009
2009
OtherP. SalašDBPHP FH
Optimizing of methods of apple tree resistant genotypes assessment (3FR1374)
2003
2003
FRVŠS. BočekDBPHP FH
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)2009
2011
OPP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 200920092009Other
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2010
2010
2010
OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2011
2011
2011
OtherP. Salaš
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2012
2012
2012
OtherP. Salaš
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 201320132013
Other
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2014
2014
2014
OtherP. SalašDBPHP FH
Ovocný strom v krajině 20152015
2015
Other
P. Salaš
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2016
2016
2016
Other
DBPHP FH
Ovocný strom v krajině 2017
2017
2017
Other
P. SalašDBPHP FH
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016
Other
P. Salaš
DBPHP FH
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
2011
2012
OtherP. SalašDBPHP FH
2014
2014
Smluvní výzkum
H. Středová
DLE FA
Production of strawberries in organic system of growing (QH82231)2008
2012
NAZV
DBPHP FH
Production system for the cultivation of apple varieties using columnar growth (QJ1210273)
2011--
NAZV
DBPHP FH
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
2009
2009OP
DBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)2002
2002
FRVŠP. SalašDBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)20072007FRVŠP. SalašDBPHP FH
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)
20052005FRVŠDBPHP FH
Research new technologies in growing gooseberries and currants, with a focus on quality and utilization of fruit (111A141)
2011
2014
NAZVV. Řezníček
DBPHP FH
Research on less known fruit crops and their introduction to agrarian systems (QH 82232)20082012
NAZV
DBPHP FH
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem2017
2020
TAČRP. SalašDBPHP FH
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)20022002
FRVŠ
DBPHP FH
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví2009
2009
OP
DBPHP FH
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
2009
2010
Other
P. Salaš
DBPHP FH
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
20092009OtherDBPHP FH
Stream and water reservoirs sediments use for the landscape greening2014
2014
TAČR
DBPHP FH
Stress factors influencing vegetation in an urban environment
2017
2017
IGA
P. Salaš
DBPHP FH
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin
20112012OtherP. Salaš
DBPHP FH
Studium stratifikačních metod (221/G4)
2006
2006FRVŠ
DBPHP FH
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)
2007
2007FRVŠP. Salaš
DBPHP FH
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci
20112012
Other
DBPHP FH
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
2008
2008
RPR. PokludaDBPHP FH
Taxonomic, evolutionary and phytochemical complex questions Lonicera kamtchatica / coerulea as genetic resources of the new needs of its fruit and in situ conservation (LH11134)
2011
2013
RP
V. Řezníček
DBPHP FH
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
20112011
DBPHP FH
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
2011
2012
Other
DBPHP FH
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.2009
2009
Other
DBPHP FH
The development of ecotones, refugia and bio corridors increasing the stability of agricoenose, biodiveristy of agricultural production areas and esthetic value of landscape with testing their importance in the plant protection
2007
2011
NAZV
DBPHP FH
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida20152017
NAZV
DBPHP FH
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014
IGAP. Salaš
DBPHP FH
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
2012
2012
IGA
DBPHP FH
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu
2016
2017
TAČRP. SalašDBPHP FH
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
2016
2016
TAČR
R. VlkDBPHP FH
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
2011
2012
Other
DBPHP FH
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003
FRVŠ
P. Salaš
DBPHP FH
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
2017
2017
IGA
DBPHP FH
20162017
IGA
DBPHP FH
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní2010
2014
NAZVS. BočekDBPHP FH
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
2015
2015IGADBPHP FH
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)
20162019NAZVDBPHP FH
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
2010
2011
OtherP. SalašDBPHP FH
Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů (QF3223)
2003
2007
NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin20102010
Other
P. SalašDBPHP FH
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu
2010
2014
NAZVV. Řezníček
DBPHP FHKey:
Active states:accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected