Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF) - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 93

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
zamítnutý
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZVJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
zamítnutý
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova
2010
2014
NAZV
V. ŘezníčekÚŠMZR ZF
obhájený
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města2016
2017
IGA
ÚŠMZR ZF
obhájený Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013IGAÚŠMZR ZF
obhájený
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )20102010IGAÚŠMZR ZF
obhájený
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
2012
2012
IGA
ÚŠMZR ZF
obhájený
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)20112011IGAÚŠMZR ZF
obhájený Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2008
2008
IGA
J. BurgováÚŠMZR ZF
řešený
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)
2007
2011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
zamítnutý
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)2006
2006
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
řešený
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--InterníR. Vlk
ÚŠMZR ZF
obhájený Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RP
ÚŠMZR ZF
vyřazený Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin20112012FRVŠÚŠMZR ZF
zamítnutý
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů
20152015
Interní
R. Vlk
ÚŠMZR ZF
obhájený
2001
2004
NAZVÚŠMZR ZF
obhájený
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
2015
2015
Jiný
ÚŠMZR ZF
ukončený
2011
2014
NAZV
ÚŠMZR ZF
obhájený
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
2009
2009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (2B08020)20082011NPV II
ÚŠMZR ZF
obhájený
2000
2004
NAZV
ÚŠMZR ZF
obhájený
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)
2014
2014RPP. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia2010
2010
RP
ÚZK ZF
obhájený
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008RPP. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený
Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech
20092009
IGA
ÚŠMZR ZF
řešený
1994
--
Jiný
ÚO ZF
obhájený
Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu (GA521/98/P248 )
1998
2001
GAČR
ÚŠMZR ZF
zamítnutý Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť20092009JinýÚŠMZR ZF
ukončený
Optimalizace metod hodnocení rezistentních genotypů jabloní (3FR1374)
20032003FRVŠ
ÚŠMZR ZF
obhájený
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)20092011
OP
ÚŠMZR ZF
obhájený Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)20062007OPP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 2009
2009
2009
Jiný
ÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 20102010
2010
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 20112011
2011
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 2012
2012
2012
JinýÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 2013
20132013JinýÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 2014
20142014
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 20152015
2015
JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 2016
2016
2016
Jiný
ÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 201720172017JinýÚŠMZR ZF
obhájený
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016JinýÚŠMZR ZF
obhájený
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
2011
2012
JinýÚŠMZR ZF
obhájený Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (QH82231)
2008
2012
NAZVP. Salaš
ÚŠMZR ZF
podaný
Produkční systém pěstování jabloní s použitím odrůd sloupcového růstu (QJ1210273)
2011--NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
zamítnutý
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
2009
2009
OPÚŠMZR ZF
obhájený
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
obhájený
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)
2007
2007
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
obhájený Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)
2005
2005
FRVŠÚŠMZR ZF
obhájený
2014
2014
Smluvní výzkumH. Středová
ÚKE AF
řešený
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem20172020TAČR
ÚŠMZR ZF
obhájený
Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (CZ1.07/1.3.00/14.0076)
2010
2013
OP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)
2002
2002
FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
2007
2007
FRVŠR. PokludaÚZK ZF
obhájený
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008
OP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví2009
2009
OPÚŠMZR ZF
řešený
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám (QH 81142)
2008
2012NAZVÚŠMZR ZF
obhájený
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
2009
2010
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
2009
2009
Jiný
ÚŠMZR ZF
řešený Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí
2017
2017
IGA
ÚŠMZR ZF
zamítnutý Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin2011
2012
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
Studium stratifikačních metod (221/G4)
2006
2006
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
zamítnutý Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)
2007
2007
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
zamítnutý Studium využití světelných diod v zahradnické produkci
2011
2012
Jiný
ÚŠMZR ZF
obhájený Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
2008
2008
RPR. Pokluda
ÚŠMZR ZF
řešený
Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtchatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace (LH11134)
2011
2013
RPV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
obhájený
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011
P. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
20112012JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
20092009JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Tvorba ekotonů, refůgií a biokoridorů zvyšujících stabilitu agrocenóz, biodiverzitu zemědělských produkčních oblastí a estetickou hodnotu krajiny s ověřením jejich významu v ochraně rostlin
2007
2011
NAZV
S. Boček
ÚŠMZR ZF
vyřazený
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
20152017
NAZV
P. SalašÚŠMZR ZF
řešený
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků
20172017IGAÚŠMZR ZF
zamítnutý Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách20102010
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
2012
2012
IGAÚŠMZR ZF
zamítnutý
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu20162017TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
podaný
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
2016
2016
TAČR
R. Vlk
ÚŠMZR ZF
vyřazený Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin2011
2012
JinýÚŠMZR ZF
obhájený
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003
FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
řešený
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
2017
2017
IGAP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
2016
2017
IGA
ÚŠMZR ZF
ukončený Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro zachranu biodiverzity (SE/620/10/03)
2003
2006
Jiný
S. Boček
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
2010
2014
NAZV
S. BočekÚŠMZR ZF
řešený
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
20152015IGAR. Vlk
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)
20162019
NAZV
P. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý
Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny
2014
2014
TAČR
ÚŠMZR ZF
obhájený
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
20102011JinýÚŠMZR ZF
řešený Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů (111A141)
2011
2014
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
řešený Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (QH 82232)20082012
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
ukončený Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů (QF3223)2003
2007
NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
obhájený
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
2010
2010
Jiný
ÚŠMZR ZF
řešený
Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (DF11P01OVV006)2011
2015
MKV. Řezníček
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu
2010
2014
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
podaný
Zimolez a aktinidie - nové ovoce pro zdravou výživu. (QJ1210172)
2011--
NAZV
V. ŘezníčekÚŠMZR ZFLegenda:
Aktivní stavy:podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený