Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF) - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 93

Stav
Název
OdDo
Druh
Garant
Pracoviště
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019NAZV
ÚŠMZR ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova2010
2014
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017
IGA
ÚŠMZR ZF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
20122012IGAÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
2011
2011IGAÚŠMZR ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2008
2008IGAÚŠMZR ZF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)
2007
2011NAZV
ÚŠMZR ZF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--
Interní
ÚŠMZR ZF
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RP
ÚŠMZR ZF
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin
2011
2012
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů
2015
2015
Interní
R. VlkÚŠMZR ZF
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)
2001
2004
NAZV
V. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
2015
2015
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
2011
2014
NAZV
S. Boček
ÚŠMZR ZF
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010
Jiný
ÚŠMZR ZF
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
2009
2009
Jiný
ÚŠMZR ZF
Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (2B08020)
20082011NPV IIP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)
2000
2004
NAZVV. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)2014
2014
RP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
20102010RP
ÚZK ZF
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008
RP
ÚŠMZR ZF
Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech20092009IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)
1994
--
JinýT. Nečas
ÚO ZF
Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu (GA521/98/P248 )1998
2001
GAČR
ÚŠMZR ZF
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť2009
2009
Jiný
ÚŠMZR ZF
Optimalizace metod hodnocení rezistentních genotypů jabloní (3FR1374)
2003
2003
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)
2009
2011OPÚŠMZR ZF
Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)
2006
2007
OPÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 20092009
2009
JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2010
2010
2010Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201120112011Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2012
20122012
Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2013
2013
2013
Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2014
2014
2014
Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2015
2015
2015
Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 20162016
2016
JinýÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2017
2017
2017
JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016
JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
2011
2012JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (QH82231)
2008
2012
NAZV
ÚŠMZR ZF
Produkční systém pěstování jabloní s použitím odrůd sloupcového růstu (QJ1210273)2011
--
NAZV
ÚŠMZR ZF
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
2009
2009
OPP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)
2002
2002
FRVŠ
P. SalašÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)
2007
2007
FRVŠÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)2005
2005
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)
2014
2014
Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
2017
2020
TAČR
ÚŠMZR ZF
Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (CZ1.07/1.3.00/14.0076)2010
2013
OP
ÚŠMZR ZF
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)
20022002
FRVŠ
P. SalašÚŠMZR ZF
2007
2007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008
OP
ÚŠMZR ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
2009
2009
OPP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám (QH 81142)
2008
2012
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
2009
2010JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
2009
2009
JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí
20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin
2011
2012
JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Studium stratifikačních metod (221/G4)
2006
2006
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)20072007
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci20112012
Jiný
J. Burgová
ÚŠMZR ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně2008
2008
RP
ÚŠMZR ZF
Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtchatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace (LH11134)
20112013RPV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011
P. SalašÚŠMZR ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem2011
2012
Jiný
ÚŠMZR ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
2009
2009
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Tvorba ekotonů, refůgií a biokoridorů zvyšujících stabilitu agrocenóz, biodiverzitu zemědělských produkčních oblastí a estetickou hodnotu krajiny s ověřením jejich významu v ochraně rostlin
2007
2011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
2015
2017
NAZV
ÚŠMZR ZF
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků
20172017IGAÚŠMZR ZF
Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách
2010
2010
Jiný
ÚŠMZR ZF
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014
IGA
ÚŠMZR ZF
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
2012
2012
IGAÚŠMZR ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu
2016
2017
TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
2016
2016
TAČR
R. VlkÚŠMZR ZF
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin2011
2012
JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida20172017IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida
2016
2017
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro zachranu biodiverzity (SE/620/10/03)
2003
2006
Jiný
ÚŠMZR ZF
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní20102014
NAZV
S. Boček
ÚŠMZR ZF
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
2015
2015
IGA
R. VlkÚŠMZR ZF
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)
2016
2019
NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny
2014
2014
TAČR
ÚŠMZR ZF
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
20102011
Jiný
ÚŠMZR ZF
Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů (111A141)
2011
2014
NAZV
ÚŠMZR ZF
Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (QH 82232)
2008
2012NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
20032007
NAZV
ÚŠMZR ZF
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin2010
2010
Jiný
ÚŠMZR ZF
Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (DF11P01OVV006)
2011
2015MK
ÚŠMZR ZF
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu
2010
2014
NAZV
ÚŠMZR ZF
Zimolez a aktinidie - nové ovoce pro zdravou výživu. (QJ1210172)
2011
--
NAZV
ÚŠMZR ZFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený