Ústav zahradnické techniky (ZF) - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 40

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov20132013IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)20092009InýP. ŠimekDZF ZF
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues20162020OPP. BurgÚZAT ZF
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)2009--FRVŠR. PavlačkaÚZAT ZF
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně20152015IGAP. BurgÚZAT ZF
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce20042004IGAV. VeverkaÚZAT ZF
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)20052008NAZVM. RajnochÚBZ ZF
Konkurenceschopnost bioenergetických produktů (QG 60083)20062009NAZVP. BurgÚZAT ZF
Laboratoře GIT a CAD. (2883)2010--FRVŠR. PavlačkaÚZAT ZF
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model20092009InýR. PavlačkaÚZAT ZF
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově20102014NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Možnosti energetického využití matolin z vinařské produkce20142014IGAP. BurgÚZAT ZF
Možnosti lisování olejů ze semen ovocných druhů20172017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)20082012NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Ověření účinnosti biostimulátorů na rozklad BRO při kompostování20172017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena20162017IGAP. BurgÚZAT ZF
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO20152015NAZVP. PlívaÚZAT ZF
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)20092009InýR. PavlačkaÚZAT ZF
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů20082008InýR. PavlačkaÚZAT ZF
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.20152015IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.20152015IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Studium rozložitelnosti biopolymerů v kompostovacím procesu20162017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru20102014NAZVL. ZemanÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20082008NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20102012NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20112011NAZVP. BurgÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné (1G46082)20042007NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20102014NAZVP. BurgÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20122015NAZVP. BurgÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20152018NAZVP. BurgÚZAT ZF
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. BurgÚZAT ZF
Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)2009--FRVŠJ. SkoupilÚZAT ZF
Výroba energeticky hodnotnějších biopaliv s přídavkem matolin a pokrutin ze semen révy vinné2017--IGAV. MašánÚZAT ZF
Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích20172017IGAP. BurgÚZAT ZF
Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech20172020TAČRP. BurgÚZAT ZF
Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech20152018NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod20152018TAČRP. ZemánekÚZAT ZF
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)20112014NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model20092009InýR. PavlačkaÚZAT ZFLegenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený