Faculty of Horticulture - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 618

State
Name
From
UntilType
Supervisor
Department
ukončený
...2007
--
Other
FH
řešený
A comparison of fruit quality parameters of Actinidia genus grown in the Czech Republic (IGA - ZF/2018 - AP003)
2018
2018IGA
DPTHP FH
obhájený
A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)
2008
2011NPV IIP. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)20162019NAZVJ. Rožnovský
DBPHP FH
zamítnutý
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova
2010
2014
NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
zamítnutý
Agrophenological evaluation of perspectives apricot varieties for intensive growing technologies. (SK-CZ newproject)20092010OtherI. Ondrášek
DFG FH
obhájený Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov2013
2013
IGA
P. ZemánekDHM FH
řešený
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)
2015
2015IGA
DPDM FH
ukončený Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
R. Pokluda
DVGF FH
obhájený
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGAJ. RožnovskýDBPHP FH
ukončený Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)2012
2012
Smluvní výzkum
MIGPB FH
ukončený
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010
R. PokludaDVGF FH
řešený
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence
2015
--IGAL. PoláčkováDGLA FH
řešený
Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)20162020OtherJ. SochorDVV FH
řešený
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014
--
Internal
J. Neugebauerová
DVGF FH
obhájený
Application methods GC MC and AFLP for identification of medicinal, aromatic and spice plants (IP č. 14.2)
2014
2014
Other
DVGF FH
ukončený
Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)
2015
2017
RPMIGPB FH
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)
2010
2010FRVŠ
UPSRR FA
obhájený
Biological additives of irrigation water for quality enhancement of food crop. (K-141/2012)2012
2015
TAČR
DVGF FH
řešený
Biological assessment
2005
2016
Other
ÚPK FH
zamítnutý
Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.
2009
2011
NAZVA. NěmcováDPTHP FH
zamítnutý
Biotechnology advancement in the grapevine breeding of varieties with highest resistance to biotic and abiotic factors, high quality and important health benefit20072007
NAZV
FH
zamítnutý
Biotechnology in viticulture -2. stage of breeding of rootstocks varieties for grapevine
2007
2007
NAZV
FH
zamítnutý
Care of genetic resources
2007
2007RPDVGF FH
zamítnutý
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
2010
2010
OP
DVGF FH
zamítnutý Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce2008
2011
NAZV
DVV FH
ukončený
Classroom and studio for 3D modelling, vizualization and graphical design (2981/2006)
20062006FRVŠR. Pavlačka
FH
řešený
Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)
2008
2012NAZVV. Řezníček
DBPHP FH
ukončený Competitive advantage of bioenergetic products (QG 60083)
2006
2009
NAZV
P. BurgDHM FH
zamítnutý
Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of use (203/08/0349)
20072007GAČRJ. BalíkDPTHP FH
přijatý Consequences and risks of "The European Landscape Convention" infringement
2012
2014
OPŽ. Novotná
ÚPK FH
řešený
Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)
2011
2015
MKV. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený
Conservation of biodiversity of plants in a system of sustainable agriculture and landscaping (1G46066 )
2004
2008
NAZV
DVGF FH
podaný Content of biological active compounds with direction to natural antioxidant (ANT1)
2007
--NAZV
FH
zamítnutý
Content of biologically active substances in wine with a special attantion to natural antioxidants.
2007
2007
NAZV
FH
obhájený
Cooperation Network for Horticulture and Landscape Architecture (CZ.1.07)
2012
2014
OP
DVGF FH
ukončený
Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)
2001
2005
NAZVM. Pidra
MIGPB FH
ukončený Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)2003
--
FRVŠ
K. Baránková
MIGPB FH
obhájený Creative systems of growing of plums (QD 1408)2001
2004
NAZVDPTHP FH
zamítnutý
Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods. (91B028)
2009
2013
NAZV
A. NěmcováDPTHP FH
obhájený
Czech celebrities of research and cultivation in the branch of decorative and fruit plants in the 20 th century (LP01032)
2001
2002
RP
V. Řezníček
FH
řešený
2016
2020MK
DGLA FH
obhájený
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)
2010
2013
Other
DFG FH
řešený Čtyřletý bakalářský obor ZAKA
2005
--RPDPDM FH
obhájený
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
2009
2009
RP
DVGF FH
obhájený
2016
2016
IGAT. Nečas
DFG FH
obhájený
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGA
DBPHP FH
podaný
Developing Landscape Architecture Research Teams
2009
2012
OP
P. ŠimekDPDM FH
obhájený
Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008
OP
DBPHP FH
řešený
2009
2012
GAČR
DVV FH
řešený
2014
--
Other
MIGPB FH
obhájený2012
2015
RPR. Pokluda
DVGF FH
řešený Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR20182019
TAČR
J. Čechová
MIGPB FH
obhájený
Development of growing nectarines and peaches in Czech republic conditions (QF3207)
2003
2007
NAZVI. Oukropec
FH
řešený
Development of new materials suitable for 3D printing with antimicrobial properties (3D ANTIMICROB) (LTC18002)
2018
2020
Other
J. SochorDVV FH
obhájený
Development of new nursery practice for production of stone seedlings (QF3221)2003
2007
NAZVDFG FH
obhájený
Development of physiological laboratory for horticultural education (1531/2007)
20072007FRVŠR. Pokluda
FH
zamítnutý
Development of project education in horticultural subjects (73/2009)2009
2009
FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
řešený Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and Enology (IN5150281)2015
--
RP
J. BalíkDPTHP FH
obhájený
2007
2007
FRVŠ
DVGF FH
řešený
Different ways of vineyard greening and management and their influence on reduction of soil erosion and quality of production. (TA04020464)
2014
2017TAČR
DVV FH
ukončený
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
20092009
Other
DOH FH
řešený
Drobné sakrálne objekty v krajine2008
2008
IGA
DGLA FH
ukončený Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)2011
2011
IGA
V. Láznička
ÚPK FH
obhájený
Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)
2003
2005
GAČR
M. VachůnMIGPB FH
obhájený
Early selection of peach genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (QD1157)
20012005
NAZV
FH
obhájený
Effect of application of phytohormones on the concentration of phytoplasma ESFY in infected plants of genus Prunus
20172017
IGA
DFG FH
řešený
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings
2017
2017
IGA
DBPHP FH
zamítnutý
Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries
2010
2010OtherP. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý
Effect of fluoranthen on nutritional value of plant products
2009
2011
NAZV
DVGF FH
řešený EFFECT OF IN VITRO MANIPULATIONS AND THERMOTHERAPY-INDUCED STRESS ON GENETIC AND EPIGENETIC CHANGES IN THE GENOME OF GRAPE VINE (Vitis vinifera L.) (COST akce 858, č. OC116)
2006
2009
FRVŠ
MIGPB FH
ukončený
Effect of microorganisms and substrates on cucumber grown in hydroponic system (IG570501)
2007
--
IGA
DVGF FH
obhájený Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )2010
2010
IGA
P. Salaš
DBPHP FH
ukončený
Elektronická databáze zahradnických informací
2009
2010
FRVŠ
DVGF FH
ukončený
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)
2004
2007
NAZVFH
zamítnutý
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues
2016
2020
OP
DHM FH
obhájený
Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)
2007
2007
Foreign edu.A. Salašová
DGLA FH
obhájený Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)
2010
2010
Foreign edu.
DGLA FH
obhájený
Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)
20072007
Foreign edu.
J. DaňkováDGLA FH
ukončený
Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 1980
2009
2009
Other
A. Magni
DGLA FH
obhájený
EU Access (zahraniční - NL)
2004
2006
Other
DVGF FH
zamítnutý
Eurohort (EU Erasmus)
2007
2007
OtherR. PokludaDVGF FH
ukončený
Europa Cup Havířov
2011
2011
OtherDVGF FH
řešený
European beaver (Castor fiber) (bv2009)2008
2012
OtherV. Láznička
DPDM FH
obhájený Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers
2008
2008
IGAJ. BurgováDBPHP FH
podaný
Evaluation of agrobiological characteristics of selected populations of interspecific hybrids of Vitis genus with regard to salubrious fenolic compunds
2010
2010
IGAM. Něnička
DVV FH
obhájený
Evaluation of bioproduction at vegetable technologies (2215/2007)
2007
2007
FRVŠ
R. Pokluda
DVGF FH
ukončený
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007
--
FRVŠ
DVGF FH
ukončený2007--
FRVŠ
M. Ewis AbdelazizDVGF FH
řešený
Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation
20142015Smluvní výzkumP. Šimek
DPDM FH
ukončený
Evaluation of nutritious value, quality and utility of selected kinds of vegetables in rational nutrition (EP0960996018)
19961999
NAZV
FH
připravovaný
Evaluation of perspective species of perennial energy crops2010
2010
IGAP. Zemánek
DHM FH
obhájený
Evaluation of pomological and qualitative traits in plum cultivars Prunus domestica, Prunus salicina and Prunus cerasifera focused on the antioxidant capacity2017
2017
IGA
DFG FH
obhájený2017
2017
IGAT. NečasDFG FH
ukončený
Exibition of medicinal plants Flora Olomouc
2007
--
OtherJ. NeugebauerováFH
obhájený
Exploitation of mobile analytics in core courses of horticulture education (244/2006)
2006
2006FRVŠDVGF FH
obhájený
Exploitation of moisture sensors in seminars of vegetable and greenhouse production (121/2008)
2008
2008
FRVŠ
R. Pokluda
FH
ukončený
Exploratory research in aplication of mosses on building constructions
2004
2008J. Martinek
FH
ukončený
2004
2005IGAE. Žallmannová
DGLA FH
ukončený Exposition of FH MUAF at FOR GARDEN2009
2009
OtherJ. MartinekDPDM FH
ukončený
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 20142014
2014
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
ukončený
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
Other
DVGF FH
ukončený Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2008
2008
Other
DVGF FH
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2008
2008
Other
J. MartinekFH
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009OtherDVGF FH
řešený
2012
2016
NAZV
DPTHP FH
ukončený
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli
2011
2011
OtherDVGF FH
řešený
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
2015
2015
Other
J. Neugebauerová
DVGF FH
ukončený Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2009
2009
2009
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
ukončený
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 2010
2010
2010
OP
DVGF FH
ukončený
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2014
2014
2014
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
ukončený
Flowers arangement
2007
--T. Kuťková
DPDM FH
obhájený
Formation of storability by varieties of apple fruits to the storage diseases (QF 4116)2004
2007
NAZV
DPTHP FH
obhájený
Fruit Trees as a Component of Woody Plant Societies in Cultural Landscape (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)20062007OPP. Salaš
DBPHP FH
ukončený
Fulbright Specialist project #68902016
2016
OtherI. Ondrášek
DFG FH
řešený Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)2013
2014
IGADPTHP FH
řešený
Garden-architecture landscape design in the period of totalitarian regimes in the years 1939-1989 in the Czech Republic2018
2022
MK
R. ZámečníkDPDM FH
zamítnutý
Genetical relationships in the genus Adromischus
2013
2013
OtherDVGF FH
řešený Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2010
--
Other
J. Uher
DVGF FH
řešený
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2009
2009
OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009
--FRVŠ
DHM FH
obhájený
Grape juices from given sort of vine with health benefit
2009
2013NAZVJ. Balík
DVV FH
obhájený Grapevine rootstocks breeding with genetic resources of grapevine and modern testing methods (QF4141)
2004
2007
NAZV
FH
řešený Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)20072012
Other
V. LázničkaDPDM FH
ukončený
Guide for the preservation of local fruit cultivars (SE/620/10/03)2003
2006
Other
S. Boček
DBPHP FH
obhájený
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)
2006
2008RPJ. BalíkDPTHP FH
ukončený
Havířov v květech
20112011
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
připravovaný
Herbs (Erasmus+ programme)2015
--
Other
DVGF FH
řešený
Hickory Foundation Student Award
2008
2009Foreign edu.DPDM FH
obhájený
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)
2010
2010
IGA
DPTHP FH
podaný
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru
2015
2015
IGA
DVGF FH
obhájený
Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )20152018NAZV
DFG FH
ukončený
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
2015
2015
IGADHM FH
obhájený
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008IGAJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)
2006
2006
IGA
J. BalíkDPTHP FH
ukončený
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
2012
2012IGA
ÚPK FH
podaný
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.
2011
--NAZVB. Krška
DFG FH
ukončený
2009
2009
IGAJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu
2010
2010IGA
DVGF FH
zamítnutý Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti
2009
2009
IGA
J. UherDVGF FH
obhájený Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)2012
2012
IGADBPHP FH
obhájený
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
2011
2011IGA
DBPHP FH
ukončený
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce2004
2004
IGAV. VeverkaDHM FH
obhájený
2013
2013
IGAJ. NečasováDFG FH
řešený
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka
2015
2015
Other
Z. AmbrožováDGLA FH
podaný
Honeysuckle and Aktinidia - new fruit for a healthy diet. (QJ1210172)
2011
--
NAZV
DBPHP FH
ukončený
Horticulture in tropics and subtropics (CŽV)
20072011OtherFH
ukončený Hrnkový experiment v rámci projektu MICROFRUIT2009
2009
DVGF FH
obhájený
2015
2015
IGADFG FH
ukončený Chemical content in genus Iris20132014
Other
P. KaššákDVGF FH
ukončený
Chemicall content in plants from genus Adromischus
2014
2014
IGA
DVGF FH
ukončený
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)
2012
2012Smluvní výzkum
DVV FH
zamítnutý
Identification and discrimination of the apricot cultivars registred in the Czech Republic by molecular methods (Indentifikace meruněk)
20072008IGAJ. Raddová
FH
řešený
Identification of apple scab strains and races (Venturia inaequalis Cke. Wint) (QH71172)
2007
2011NAZVS. Boček
DBPHP FH
řešený
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky
2016
2020
MK
ÚPK FH
řešený
2019
2021
NAZV
DFG FH
zamítnutý IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
OtherP. SalašDBPHP FH
ukončený
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
2010
2010RPA. Němcová
DPTHP FH
řešený Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015--
Internal
DBPHP FH
obhájený
Improvement of vegetables resistance to water stress (NAZV)
2008
2012
NAZV
DVGF FH
obhájený Increasing the Range of Specialist Horticultural Training for Secondary School Employees (CZ1.07/1.3.00/14.0076)
2010
2013
OPDBPHP FH
ukončený
Induction of polyploidization in black leafy culivars of Pelargonium x hortorum ( (65/2006)
2006
--Internal
DVGF FH
podaný Influence different date and concentration biologically active substances Synergin on growth and development, on yield and quality strawberry grown in ecological conditions (IGA)
2008
--IGAŠ. KremláčkováFH
obhájený Influence of grapevine and technology processing on content of chemoprotective polyphenolic substances in wine. (QD1155)
2001
2004
NAZV
M. Kyseláková
DPTHP FH
ukončený Innovation and development of working compartments for the practicals of specialized courses (1242/2011 A/a)
2011
2011
FRVŠ
DPDM FH
obhájený Innovation and expansion of educational activities teaching courses FH Mendel University, about lessons learned from a detailed assessment of the quality of medicinal plants
2011
2011
FRVŠ
DVGF FH
obhájený
Innovation of grower systems of sweet cherries (QD 1047)20012004
NAZV
J. Goliáš
DPTHP FH
obhájený Innovation of storage technologies with respect to physiological preconditions of kernel fruits (EP9275)
1999
2002
NAZV
DPTHP FH
zamítnutý Innovation subject winegrowing utilization electrochemical method at material structure wine (1102 /2006)2006
2006
FRVŠ
FH
zamítnutý
Innovation technologies for the production of high quality and safe raw materials MASP in the integrated and organic production
2010
2010NAZVJ. Neugebauerová
DVGF FH
obhájený
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RP
DBPHP FH
řešený2019
2023
NAZV
T. NečasDFG FH
obhájený
2015
2018
NAZVT. NečasDFG FH
obhájený
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)
2009
2009
FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
obhájený
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech
2009
2009FRVŠDPTHP FH
ukončený Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství
2014
2014
Internal
DVV FH
zamítnutý Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu
2009
2009FRVŠ
DGLA FH
přijatý
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení
2010
--
FRVŠ
DVV FH
zamítnutý Inovace předmětů zelinářství
2011
2012
FRVŠA. Jezdinský
DVGF FH
vyřazený Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin2011
2012
FRVŠP. SalašDBPHP FH
ukončený2001
--
FRVŠ
FH
obhájený
Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů (CZ.1.07/2.2.00/28.0220)2012
2014
OP
R. PokludaFH
zamítnutý
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů
2015
2015InternalDBPHP FH
zamítnutý
Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin2009
2009
FRVŠDPTHP FH
zamítnutý Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)20102010
FRVŠ
DPTHP FH
zamítnutý
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)20092009
FRVŠ
A. NěmcováDPTHP FH
podaný
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů
2009
2009
FRVŠ
DPTHP FH
obhájený
2004
2004FRVŠA. NěmcováDPTHP FH
podaný
Inovácia vzdelávacej činnosti a rozšírenie výuky predmetov ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnotenia kvality liečivých rastlín .
2010--FRVŠĽ. RehušDVGF FH
podaný Inovation of growing technologies in integratet vegetable production (IZP06)
2007
--
NAZVK. Petříková
DVGF FH
ukončený
Inovation of intensive growing of peaches and nectarines (EP9313)
1999
2002
NAZV
I. Oukropec
FH
zamítnutý Inovation of 'Introduction to GIS' subject
2010
2010
FRVŠDGLA FH
obhájený
Inovation of practical seminars in course of vegetable sciences (122/2004)
20042004
FRVŠ
R. PokludaDVGF FH
obhájený
Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)
2007
2007
FRVŠ
DPTHP FH
zamítnutý
Integrated crop management (ICM) of field vegetable crops: improving fertilisation and irrigation under the perspective of social and environmental changes (COST)
2009
2012
Other
R. PokludaDVGF FH
obhájený
Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)2002
2002
RP
AIS REC
obhájený
      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
2002
2002RPM. Soja
DOH FH
obhájený      2003 Integrace Zahradnické fakulty20032003
RP
DOH FH
obhájený
International Conference on Horticulture Post-graduate study 2010
2010
2010
IGA
P. Kaššák
DVGF FH
přijatý
International education stay
20152015AKTIONDVGF FH
ukončený International scientific conference Quality of Horticultural Production
2007
--
Other
FH
obhájený
2014
2014
RP
T. Nečas
DFG FH
obhájený Jednorázové poradenství (OS5120171)
2012
2012
J. Balík
DPTHP FH
ukončený
Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)
2013
2013
DPTHP FH
zamítnutý
Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)
2007
2007
NAZV
J. Goliáš
DPTHP FH
ukončený Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)2005
2008
NAZVM. RajnochDPDM FH
řešený Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)2005
--
NAZVM. RajnochDPDM FH
obhájený
2001
2004
NAZVV. Řezníček
DBPHP FH
obhájený
2010
2014NAZV
DFG FH
ukončený
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury
2014
2014
IGAZ. Ambrožová
DGLA FH
obhájený Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)2010
2012
GAČR
DPTHP FH
zamítnutý
Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití2009
2012
GAČR
DPTHP FH
ukončený
Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty2013
2013
IGAR. PokludaDVGF FH
ukončený
Koupaci biotop
2006
2011OtherV. Láznička
DPDM FH
řešený
Krajinářská infografika
2013
2013
IGA
DGLA FH
ukončený Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin
2008
2008
T. Kuťková
DVGF FH
obhájený
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
2015
2015OtherP. Salaš
DBPHP FH
ukončený
Kurz zahradnictví
2011
2011DVGF FH
ukončený
Kurz zahradnictví tropů a subtropů
2008
2008
DVGF FH
ukončený
Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín
2007
--
OtherT. KuťkováFH
přijatý
Laboratoře GIT a CAD. (2883)
2010
--
FRVŠ
DHM FH
obhájený
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)2005
2005
FRVŠ
DGLA FH
ukončený Landscape architecture's methods and tools for spatial development (Program NAKI)2011
2015
MKP. Kučera
ÚPK FH
řešený
2013
2017
MK
DPDM FH
řešený
Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)
2015
2015
IGA
P. HícDPTHP FH
ukončený
Le concept environmental dans l'espace public20102010
RP
J. Daňková
DGLA FH
zamítnutý
Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl
20112011
NAZV
J. NeugebauerováDVGF FH
ukončený L'espace public urbain - espace du paysagiste-scénographe20082008
RP
J. DaňkováDGLA FH
ukončený
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model
2009
2009
Other
DHM FH
ukončený
Local identity of greenery in countryside and villages (QI112A138)20112014
NAZV
S. BočekDBPHP FH
řešený
Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)
2004
--RPM. Rajnoch
DPDM FH
obhájený
Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)
20052005RPJ. BalíkDPTHP FH
obhájený Management of nature protected area (69 F4 b)
2008
2009
FRVŠ
V. Láznička
DPDM FH
obhájený Management vodních prvků v lužní krajině (IGA 9/2012/591)
2012
2012
IGA
V. LázničkaÚPK FH
řešený
Mapování výskytu TD patogenů způsobujících odumírání buxusů v České republice (IGA-ZF/2020-DP003)
20202021IGAM. ŠpetíkMIGPB FH
obhájený
Marker Assisted Resistance to Sharka (613654)2013
2015
RP EKDFG FH
řešený
Mehr Bildung für Europa (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)
2011
2013
Foreign edu.M. Rajnoch
DPDM FH
zamítnutý
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2009
2011
NAZV
DVGF FH
zamítnutý Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)
2008
2008
NAZV
DVGF FH
zamítnutý
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy20072007NAZV
DVGF FH
řešený
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)
2019
--TAČRA. Eichmeier
MIGPB FH
řešený Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)
2019
2021
TAČR
A. Eichmeier
MIGPB FH
zamítnutý
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově
20102014NAZVP. ZemánekDHM FH
zamítnutý
Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)
2006
2006FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
podaný Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 2015
2015
2015
IGA
DVGF FH
ukončený
Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny
2011
2011
DVGF FH
obhájený
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010
OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
2009
2009
Other
P. SalašDBPHP FH
přijatý
Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)
2007
2007
FRVŠ
FH
přijatý
Model evaluation assortment perennials on instance genus Hemerocallis2009
2009
FRVŠDVGF FH
obhájený
Modern technologies of the grape wines production in the context of European viniculture (EP0960996031)
1996
1999
NAZV
DPTHP FH
obhájený
Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)
2010
2010
FRVŠ
A. NěmcováDPTHP FH
obhájený Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)2000
2004
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)2002--
Other
DVV FH
obhájený
2017
2017
InternalDFG FH
ukončený
2000
2004
NAZVP. Pavloušek
DVV FH
obhájený Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)20142014
RP
DBPHP FH
zamítnutý
Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis
2010
2010
IGA
P. Kaššák
DVGF FH
zamítnutý
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
2010
2010
RP
DVGF FH
obhájený
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008
RPP. SalašDBPHP FH
ukončený Movement through the designed landscape
2009
2009Foreign edu.DGLA FH
obhájený Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2009
2009
IGA
P. SalašDBPHP FH
obhájený
Multimedia atlas for rootstock, vine and table variety of grapevine (FRVS F4/d)
2005
2007
Akt eTS VZ
R. SotolářDVV FH
ukončený
20042004
FRVŠ
DGLA FH
obhájený
Multimedia Scriptum "Tropical and Subtropical Vegetables" (307/2005)
2005
2005
FRVŠ
R. PokludaDVGF FH
obhájený
Multimedial Compact Disc for Training of Fruit Growing (F4d127)
2004
2005
FRVŠT. Nečas
DFG FH
obhájený
Multimedial textbook: Perennials for cut flowers. (FRVŠ 2660/2005)
2005
2006
FRVŠ
J. Uher
DVGF FH
obhájený Multimedial textbook: Perennials production and utilize. (FRVŠ 2613/2007)2007
2008
FRVŠ
J. UherDVGF FH
obhájený
20042005
FRVŠ
DVGF FH
obhájený
Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)
2006
2006
FRVŠ
DPTHP FH
obhájený
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2007
DPDM FH
obhájený
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2008
FRVŠ
DPDM FH
obhájený Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny
2008
2008
FRVŠ
DVGF FH
řešený
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)
2018
2022
OP
A. EichmeierMIGPB FH
řešený
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 )
20182022
OP
MIGPB FH
řešený
Nanoparticles of copper and gold as a possible preparation for the removal of undesirable sulfur compounds from wine (IGA - ZF/2018 - AP015 )
2018
2018
IGA
J. SochorDVV FH
řešený
1994
--
Other
T. NečasDFG FH
řešený
Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin- část réva vinná2004--Other
DVV FH
řešený
Natural formulations development for grapevine protection against fungal pathogens (TA04021402)
2014
2017
TAČRP. Pavloušek
DVV FH
řešený
Neglected topics in landscape architecture for heritage care purposes.2018
2022
MK
J. MartinekDPDM FH
obhájený
New technologies and improvement of biological quality of nursery products (GA521/98/P248 )
19982001GAČRP. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý
NEWFERTECH (Somopro SIGA625)
2010
2010
Other
DVGF FH
ukončený Nonverbal and other innovative forms of support at educational processes at Horticultural faculty in Lednice. (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)20102013OP
DOH FH
ukončený
2009
2011NAZVM. Pidra
MIGPB FH
řešený
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2019
--OtherM. Baránek
MIGPB FH
řešený
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2018
--
OtherM. BaránekMIGPB FH
řešený Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR
2015
2015
Smluvní výzkum
DPDM FH
obhájený
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)
20082009FRVŠJ. Uher
DVGF FH
zamítnutý
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin
20112016
NAZV
DVGF FH
ukončený Nutritional composition of vegetables (DČ)
2007
2007
R. PokludaFH
zamítnutý
Nutritionally rich foods from new and marginal vegetables and special plants (NOLZ11)
2010
2010
NAZV
DVGF FH
obhájený
Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)
2009
2009IGAJ. Uher
DVGF FH
zamítnutý
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
20092009
Other
P. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )2010
2014
NAZV
DPTHP FH
zamítnutý
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)
20112014
NAZV
A. Němcová
DPTHP FH
ukončený Olima - prezentace ZF
2008
2008
OtherDVGF FH
obhájený On the way to innovation (ESF 0021)
2005
2007
Other
DVGF FH
řešený One-time consultancy work (OS 515 0151)20152015
DPTHP FH
obhájený
2018
2018
DFG FH
obhájený Optimalisation of analytical methods for assessment quality non-alcoholic beverages (131/2004)2004
2004
FRVŠ
DPTHP FH
ukončený
Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)
2001
--
NAZVDVGF FH
ukončený
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)
2008
2012NAZV
DHM FH
obhájený Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)2010
2013
OPDPTHP FH
řešený Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici2013--OPDPTHP FH
ukončený Optimalization of jams' textural properties
2014
2014
Smluvní výzkum
DPTHP FH
připravovaný
Optimalization of methodology of Identification Prunus rootstocks by SSR
2008
--
FH
zamítnutý Optimalization of methodology of Pruns rootstocks identification by SSR (Metodika)
2007
2007FRVŠFH
obhájený
Optimalization of recovery methods and in vitro propagation for purpose of long-time preservation by cryoconservation of national garlic genotypes (QH71228)2007
2011
NAZV
FH
ukončený
Optimalization of sufficient yield ds cDNA synthesis of complicated plant tissues for resulting analyse of transcriptom by cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )20082008
IGA
J. ČechováMIGPB FH
ukončený
Optimaliztaion of methodology for detection of viruses by RT-PCR (G4 2149/2006)
2006
2007
FRVŠL. Bláhová
MIGPB FH
ukončený Optimizing of methods of apple tree resistant genotypes assessment (3FR1374)
2003
2003FRVŠ
DBPHP FH
obhájený
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)
2009
2011
OP
DBPHP FH
ukončený Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)2013
2013
Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
ukončený
Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena
2016
2017
IGAP. BurgDHM FH
obhájený
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.2014
2014
IGAT. Kuťková
MENDELU
obhájený Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAT. Kuťková
MENDELU
obhájený
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.
2015
2015
IGA
MENDELU
obhájený Ovocný strom v krajině 20092009
2009
Other
P. Salaš
DBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 2010
2010
2010OtherP. Salaš
DBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 20112011
2011
Other
DBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 2012
2012
2012
OtherDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201320132013
Other
DBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 2014
2014
2014OtherDBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 2015
20152015
Other
DBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 2016
2016
2016
OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201720172017OtherDBPHP FH
řešený Pearls of the landscape (Visegrad Fund)
2008
2008
Other
A. Salašová
DGLA FH
řešený Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)2008
2008
Other
DVGF FH
vyřazený
People and Home – Metamorphoses of the Cultural Landscape
20062006GAČRL. RadilováDGLA FH
zamítnutý
Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha a Thymus
2011
2011
GAČR
J. Neugebauerová
DVGF FH
připravovaný Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha and Thymus
2012
--GAČRJ. NeugebauerováDVGF FH
zamítnutý
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)
2010
2010
GAČR
DVGF FH
zamítnutý Pěstování slivoní a skladování (2006)20062006
NAZV
DPTHP FH
zamítnutý
Physiological laboratory for horticultural education (905/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. PokludaDVGF FH
obhájený
Physiological process and corelation quality component into the dependence of low oxygen and ozone in the cold storage (42p17)
2005
2005OtherJ. Goliáš
DPTHP FH
obhájený Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016OtherP. Salaš
DBPHP FH
vyřazený
Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)
2011
2011FRVŠ
DVGF FH
obhájený Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)
2012
2012RP
FH
ukončený
Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)
20142014Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
obhájený
Polyphenolic compounds of grapes, wines and their antimutagenic and antioxidative properties (GA525/06/1757)
2006
2008GAČRJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD2010
2010
IGAP. MateiciucováDVV FH
přijatý
Porovnanie obsahu silíc a flavonoidov rodu Achillea L. získaného zberom, pestovaného ekologickým a konvenčným spôsobom.
2011
--IGAJ. Neugebauerová
DVGF FH
obhájený
2014
2014
IGA
DFG FH
obhájený
Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)2009
2009
RP
DVGF FH
obhájený
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
2011
2012
Other
P. Salaš
DBPHP FH
ukončený
Possibilities of energy recovery from grape marc of wine production
2014
2014IGA
DHM FH
řešený Possibilities of phosphate fertilizers production from industrial wastewater (IGA - ZF/2020 - AP010)
2020
2020
IGADPTHP FH
řešený
Possibilities of pressing oil from seeds of fruit crops
2017
2017IGADHM FH
zrušený
Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015
OP
DOFE FBE
řešený
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury
2018
--
SpecifickýD. Wilhelmová
DGLA FH
řešený Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu. (QK1910264)
2019
2022
NAZVJ. BalíkDPTHP FH
obhájený
Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)
2008
2009
FRVŠR. PavlačkaFH
řešený
2018
2022
MK
ÚPK FH
obhájený Preparation and organization of summer school for foreign students (RP 2008)2008
2008
RP
DVGF FH
obhájený
Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)
2014
2014
Smluvní výzkumH. Středová
DLE FA
ukončený
Priprava stanku ZF na Flore Bratislava20082008
Other
DVGF FH
obhájený
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)
2011
2012
IGA
DPDM FH
obhájený Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)20122013
IGA
M. PejchalDPDM FH
obhájený
PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF WINE BASE partially replace alcohol in alcoholic beverages
20142014
Smluvní výzkum
M. BaroňDVV FH
řešený Production of energy more valuable biofuels with the addition of grape pomace and seed pomace from the grape seeds2017--
IGA
DHM FH
obhájený Production of perennials (FRVŠ 2787/2008)2008
2009
FRVŠFH
obhájený
Production of strawberries in organic system of growing (QH82231)
20082012
NAZV
P. Salaš
DBPHP FH
podaný Production system for the cultivation of apple varieties using columnar growth (QJ1210273)2011--NAZV
DBPHP FH
ukončený
Produkce okrasných rostlin kurz D2
2007
--J. Neugebauerová
FH
ukončený
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.2014
2014
Internal
DGLA FH
zamítnutý Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí2009
2009
OP
P. Salaš
DBPHP FH
řešený
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
2014
2014
IGAJ. DamecDGLA FH
řešený
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
2014
2014IGAJ. DamecDGLA FH
řešený
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky
2014
2015
Smluvní výzkumDGLA FH
řešený
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky
2014
2015
Smluvní výzkumDGLA FH
obhájený Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)20112014OtherJ. Neugebauerová
DVGF FH
obhájený
Proposal indicators of quality for system of greenery (8/2013/591)
20132014IGAP. ŠimekDPDM FH
řešený
Protection and management of historic cultural landscape through Landscape Conservation Areas
2012
2015
MK
A. SalašováÚPK FH
řešený Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny20112012
IGA
J. Damec
DGLA FH
obhájený
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)2002
2002
FRVŠP. SalašDBPHP FH
obhájený
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)
20072007
FRVŠ
P. Salaš
DBPHP FH
obhájený
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)20052005FRVŠP. SalašDBPHP FH
ukončený
Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc2011
2011
OtherJ. Neugebauerová
DVGF FH
ukončený
Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc
2011
2011
Other
DVGF FH
ukončený
Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc
2010
2010
Other
DVGF FH
vyřazený Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO
2015
2015
NAZV
P. PlívaDHM FH
ukončený
Public spaces of small towns20102010IGAD. WilhelmováDGLA FH
ukončený
2006
2007
IGA
L. BláhováMIGPB FH
ukončený
Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2009
2009
Other
DVGF FH
obhájený Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu
2009
2009
IGA
DVGF FH
ukončený
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)
2009
2009OtherR. Pavlačka
DHM FH
ukončený
Representation schools on floristic competition Flora Cup 2008
2008
2008
Other
FH
ukončený
Representation schools on floristic competition Flora Olomouc 200820082008
Other
FH
ukončený
Representation schools on floristic competition Victoria regia 2007
2007
--OtherP. Veselá
FH
ukončený
Representation schools on floristic competition Victoria regia 2008
2008
2008
OtherP. Veselá
FH
ukončený
Representation university on floristic competition Brněnská růže 2007
2007
2007Other
FH
ukončený Representation university on floristic competition Brněnská růže 200820082008OtherP. Veselá
FH
ukončený
Representation University on floristic competition Děčínská kotva 2009
2009
2009
OtherP. Veselá
FH
ukončený Representation University on floristic competition Flora Cup 200920092009OtherP. VeseláFH
řešený
Research and development of standard methodic procedures of recovering of fruit trees and grapevines by chemotherapy of in vitro cultures for certification system of healthy status of planting material.20122016NAZV
MIGPB FH
obhájený
Research and development of standard methods of recovering cultivars of fruit trees and grapevine from viruses, phytoplasmas and quarantine pathogens by thermotherapy and in vitro culture for certification system of healthy state of planted material. (1B44051)2004
2008
NAZVB. KřižanMIGPB FH
obhájený Research and innovation of diagnostic procedures for economically significant, controlled and quarantine plant pathogenic organisms for the certification program of fruit trees with emphasis on molecular methods (QG60123)2006
2009
NAZVB. Krška
DFG FH
ukončený Research, development and productiomn of new product lines wines from Sauvignon blanc with defined benefit type of aroma. (SV5130351)20132014Smluvní výzkumP. Pavloušek
DVV FH
řešený
Research new technologies in growing gooseberries and currants, with a focus on quality and utilization of fruit (111A141)
2011
2014
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
obhájený
2004
2007
NAZV
DFG FH
řešený
Research on less known fruit crops and their introduction to agrarian systems (QH 82232)
2008
2012
NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený
Restoration and Maintenance of Historical Ladnscape Architekture Projects at the Border of Czech Republic, Austria and Slovakia. (ASO 07-2007)
2007
--OtherFH
ukončený
1999
2004
VZM. PejchalDPDM FH
ukončený
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů20082008
Other
DHM FH
řešený
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem2017
2020
TAČRP. SalašDBPHP FH
obhájený
Revitalization of underused areas in towns (64/2006)
2006
2006
IGA
J. DaňkováDGLA FH
řešený
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle
2013
--
IGAJ. DamecDGLA FH
zamítnutý
Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)
2010
2010
FRVŠP. Kaššák
DVGF FH
zamítnutý
Rozšírenie výuky už existujúcich predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne rozbory rastlín20102010FRVŠP. Kaššák
DVGF FH
obhájený2012
2016
NAZVDFG FH
obhájený Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)
2002
2002
FRVŠDBPHP FH
obhájený
2011
2011
FRVŠ
T. NečasDFG FH
obhájený
Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)
2012
2012
RP
R. PokludaFH
obhájený
Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)
2006
2006
FRVŠ
DPTHP FH
zamítnutý
Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích
2012
2012
FRVŠ
DPTHP FH
obhájený
Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)20042004FRVŠM. KyselákováDPTHP FH
obhájený
Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)2010
2010
FRVŠ
J. BalíkDPTHP FH
obhájený
Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)
2008
2008
FRVŠ
DPTHP FH
obhájený20082009
FRVŠ
T. Nečas
FH
obhájený
Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)20062006
RP
DPTHP FH
ukončený
Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)20062006
FRVŠ
K. PetříkováDVGF FH
zamítnutý
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
2009
2009
OP
DBPHP FH
zamítnutý Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)20112014
NAZV
DPTHP FH
zamítnutý
Screening of the content of choosen chemicals in the limniris group irises20122012IGA
DVGF FH
ukončený
Screening of the choosen chemical compounds in Iris plant samples
2013
2014
Other
DVGF FH
obhájený Selection of optimal methods for DNA isolation in detection of phytoplasma ESFY by nested PCR with using different primers (IGA)2007
2007
IGAV. Kopřivová
DFG FH
ukončený Selection of the inland medicinal and spice plants ecotypes, recommendation of growing technology and introduction to the selected localities (EP7199)
1997
2000
NAZV
K. PetříkováDVGF FH
zamítnutý
Semester grant and grant for short-term stays of the "Aktion" Austria-Czech Republic (CZ to A)
2015
2015
AKTION
DVGF FH
ukončený
Sequencing of genes correlated with the exit of apricot flower buds from endogenous dormancy (5/2009/591)20092009IGAMIGPB FH
obhájený
2008
2012
RP EK
B. KrškaDFG FH
obhájený
2008
2012RP EKDFG FH
obhájený Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)2011
2011
DPTHP FH
řešený
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.2015
2015
IGAP. ZemánekDHM FH
přijatý
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.
2015
2015
IGAP. ZemánekDHM FH
přijatý
Slovak Wine Academy Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)
2008
2009Foreign edu.P. Pavloušek
DVV FH
obhájený
Smluvní výzkum "Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podání užitného vzoru. (555/9503/OS5100831)
2010
2011
J. Balík
DPTHP FH
zamítnutý Solving of current problems of integrated production of sweet and sour cherries (101A211)2010
2014
NAZV
A. Němcová
DPTHP FH
řešený20122016NAZVA. Němcová
DPTHP FH
podaný
Specific Environmental Land-based European Competency Tracker (EQF Select)
2009
--
OtherA. Salašová
DOH FH
řešený
Specifický výzkum
1999--
Specifický
A. NěmcováDPTHP FH
řešený
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýD. SmetanováÚPK FH
řešený
      The evaluation of recreational potential
20112012SpecifickýA. Salašová
ÚPK FH
ukončený
Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)
2012
2013
Smluvní výzkum
DVGF FH
obhájený Stability of resistance to scab (Venturia inaequalis Cke. Wint.) in Apples (GA521/97/0823)19971999
GAČR
V. ŘezníčekFH
řešený
2020
2020
IGA
T. NečasDFG FH
obhájený Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
2009
2010
Other
P. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
20092009OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený
20112011
IGA
DFG FH
obhájený
2008
2009
IGA
DVGF FH
připravovaný
Statistická analýza genetických dat (Statgen)
2008--
Other
FH
obhájený Strategic Environmental Assessment of Planning Documentation and Environmental Indicators (IGA 63/2006)
2006
2007
IGA
DGLA FH
zamítnutý Stream and water reservoirs sediments use for the landscape greening20142014TAČRP. Salaš
DBPHP FH
řešený
Stress factors influencing vegetation in an urban environment
2017
2017
IGA
P. SalašDBPHP FH
ukončený
Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)
2012
2013
Smluvní výzkum
R. Pokluda
DVGF FH
obhájený Studies on correlation of anthocyanins, colour parameters and resveratrol in red wines. (GP525/03/P132)
2003
2005GAČR
DPTHP FH
zamítnutý
Studies on the metabolic profile of apples and its dependence on growing and storage conditions (525/08/1135)
20072007GAČR
DPTHP FH
obhájený
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)
20152016IGAJ. Sochor
DVV FH
obhájený
Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)
1999
2004
VZ
DVGF FH
obhájený
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)
2014
2014IGAJ. SochorDVV FH
obhájený Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.2008
2008
IGAP. ŠtochlováDFG FH
zamítnutý Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)2006
2006
IGA
J. BalíkDPTHP FH
zamítnutý
Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)
2006
2006VZJ. Balík
DPTHP FH
zamítnutý
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)
2009
2011
GAČR
DPTHP FH
zamítnutý Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin
2011
2012
Other
DBPHP FH
řešený
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)20162017
IGA
J. SochorDVV FH
řešený
Studium přírodních prvků lužní krajiny
2009
2012
InternalFH
obhájený
Studium stratifikačních metod (221/G4)
2006
2006FRVŠP. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)2007
2007
FRVŠP. SalašDBPHP FH
obhájený
Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru
2007
2007IGA
DGLA FH
obhájený
Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)
1993
1995
GAČR
J. GoliášDPTHP FH
zamítnutý
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci
2011
2012OtherJ. BurgováDBPHP FH
zamítnutý
Study of anhocyanins in Vitis vinifera red grapes and rosé wines (2006)2006
2006
IGA
J. BalíkDPTHP FH
ukončený
Study of degradation of biopolymers in the composting process
20162017IGADHM FH
podaný
Study of chimerism of grapevine clones (521/06/P264)
2006
--
GAČR
FH
řešený
Study of the possibilities of using silver in wine technology (IGA - ZF/2018 - DP008)2018
2018
IGADVV FH
obhájený
Study of volatiles in the fruits and fermented beverages by chromatographic headspace gas analysis (32/2004)
2004
2004IGADPTHP FH
podaný
Summer School " A Metropolis with a Green Heart" (Visegrad Fund)
2009
--OtherA. SalašováDGLA FH
obhájený
2010
2010
FRVŠDGLA FH
ukončený
Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)
2001
2004
NAZV
K. PetříkováDVGF FH
zamítnutý Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru
2010
2014
NAZV
L. ZemanDHM FH
obhájený
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
2008
2008RPR. Pokluda
DBPHP FH
ukončený
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)
2008
2008
RP
A. NěmcováFH
podaný Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (MVTS)2009--
Other
A. SalašováDGLA FH
zamítnutý
Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů
2009
2009
NAZV
J. Neugebauerová
DVGF FH
řešený
Taxonomic, evolutionary and phytochemical complex questions Lonicera kamtchatica / coerulea as genetic resources of the new needs of its fruit and in situ conservation (LH11134)
2011
2013
RP
DBPHP FH
řešený Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)20202020Internal
DFG FH
obhájený
Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v Lednici
2015
2015RPT. Nečas
DFG FH
ukončený
Technological systems and economy in integrated grapewine and vegetable production (1G46082)
20042007
NAZV
DHM FH
obhájený
Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)20122012
DPTHP FH
zamítnutý
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2008
2008
NAZVP. Zemánek
DHM FH
zamítnutý
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2010
2012
NAZV
DHM FH
zamítnutý
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2011
2011
NAZV
DHM FH
zamítnutý
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
2010
2014
NAZV
P. Burg
DHM FH
zamítnutý
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
2015
2018
NAZV
P. BurgDHM FH
připravovaný
Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)
2018
2019
TAČR
DPTHP FH
zamítnutý
Technologies and economic efectivens of crops in biological system
2012
2015
NAZVP. BurgDHM FH
ukončený Testing mycorrhizal products in framework of Microfruit project20102010
DVGF FH
řešený
Testing of positive effects of products on the basis of arbuscular mycorrhizal fungi on selected types of green spices
2015
--
IGA
DVGF FH
ukončený
Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)
20122012
Smluvní výzkum
R. Pokluda
DVGF FH
ukončený Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)
2013
2013
Smluvní výzkum
R. Pokluda
DVGF FH
zamítnutý
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
2010
2010
IGA
DHM FH
obhájený
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
2011
2011
DBPHP FH
obhájený
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
20112012OtherDBPHP FH
zamítnutý Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
2009
2009
OtherDBPHP FH
obhájený
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.20122013
IGA
M. BaránekMIGPB FH
obhájený
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií
20112012IGAMIGPB FH
ukončený
Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině
20112011R. Pokluda
DVGF FH
obhájený
Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)
20112011J. BalíkDPTHP FH
ukončený The effect of alternative organic fertilization on soil fertility, agricultural yield and nutrition value of fruit vegetable and cole crops. (QF 4195)
2004
2007
NAZV
DVGF FH
ukončený The annuals sortiment studiing model on the example of genus Iris2006
2007
FRVŠ
P. Kaššák
FH
podaný
The classification of the assortment of genus Aster, study of genetic relationship
2007
--
IGAJ. Malíková
DVGF FH
obhájený
2016
2018
NAZV
DFG FH
zamítnutý
The development of ecotones, refugia and bio corridors increasing the stability of agricoenose, biodiveristy of agricultural production areas and esthetic value of landscape with testing their importance in the plant protection
2007
2011
NAZV
DBPHP FH
ukončený
The evaluation of recreational potential
2011
2012
IGAÚPK FH
obhájený
The evaluation of the grape wines quality, their imitations and the harmonization of analytic methods with the regulations of EU. (EP0960976032)
1996
1997
NAZVDPTHP FH
obhájený
The increase of the stocked apples quality by the optimization of the stocking system (EP0960996030)
1996
1999
NAZV
J. Goliáš
DPTHP FH
zamítnutý The influence of assimilable nitrogen on grape musts fermentation (IGA)
2007
2007
IGAFH
obhájený
2005
2009
NAZV
J. GoliášDPTHP FH
obhájený The interactive database of pests and diseases of fruit trees (F4d 408)2006
2006
FRVŠT. NečasDFG FH
obhájený
The selection of apricot genotypes resistant to PPV with the fruit market quality. (QI91A032)2009
2013
NAZV
B. KrškaDFG FH
podaný The study content vitamin C in dependencies on earliness of varieties (FRVŠ)2008
--
FRVŠŠ. Kremláčková
FH
vyřazený
The study of biotic and abiotic factors affecting cultivation of plants of genus Brassica L. and Allium L. (LH - KONTAKT II)
2015
2017RP
MIGPB FH
obhájený
The study of the metabolisms and diffusion in living tissue by using MR imaging and MR spectroscopy and application of these studies in diagnosis (GV309/97/K048)
1997
2002
GAČRDPTHP FH
řešený The study the of genetic relatedness of selected taxa in subtribu Telephiinae based on sequence similarity in selected regions of the genome2017--IGADVGF FH
obhájený20162018
NAZV
P. Burg
DFG FH
řešený
The use of modern biotechnology techniques to increase production and quality of Brassica L. vegetables across vertical from breeding through cultivation to product storage (QJ1510088)
2015
2018
NAZVM. BaránekMIGPB FH
řešený
Traditional and wild (219/1401/PZ211041)
2011
--
Foreign edu.
DVGF FH
zamítnutý
Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)2010
2010
OtherR. Pokluda
DVGF FH
obhájený
Tree health evaluation instrumental methods (Registrační číslo 11/2011/591)
2011
2012
IGAP. Šimek
DPDM FH
obhájený
Tree health evaluation using instrumental methods - interpretive methods and exact evaluation (8/2012/591)
2012
2013
IGAP. Šimek
DPDM FH
obhájený20082008FRVŠT. KuťkováFH
podaný
Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)
2009--
FRVŠ
DHM FH
obhájený
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)
20102011FRVŠJ. DaňkováDGLA FH
obhájený
2010
2010
FRVŠ
R. Pokluda
DVGF FH
vyřazený Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
2015
2017
NAZVP. SalašDBPHP FH
ukončený
2011
2014
RPR. PavelaDVGF FH
zamítnutý
Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)
2012
2012
FRVŠ
DVGF FH
obhájený
Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)
19991999AKTIONJ. Goliáš
DPTHP FH
obhájený
Update of courses Vegetable production and Greenhouse technologies (1362/2007)
2007
2007
FRVŠ
DVGF FH
zamítnutý Uplatnenie symbiotických húb Glomus pri produkcii modelových zástupcov zeleniny
2010
2010
IGAR. Pokluda
DVGF FH
obhájený Use of continuous supercritical fluid extraction with carbon dioxide and GC-MS in analysis of alcoholic beverages (GA525/99/1570)1999
2001
GAČRJ. Goliáš
DPTHP FH
řešený
Utilizing waste from processing grapes in the food industry (IGA - ZF/2016 - DP004)
2016
2017
IGA
J. Balík
DPTHP FH
ukončený
Vánoční dekorace kostela ve Křtinách
2007
2007
OtherFH
ukončený
Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty
2007
--
Other
T. Kuťková
FH
ukončený
Velká přehlídka floristiky2007
2007
Other
T. KuťkováFH
řešený
Verify the effectiveness of biostimulators on the decomposition of the BRO in composting20172017IGAP. ZemánekDHM FH
řešený
Verifying the possible use of ITS ( Internal transcribed Spacer) methods to model a group of selected taxa subtrib Telephiinae
2016--IGA
DVGF FH
přijatý Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)2016--OtherJ. Sochor
DVV FH
řešený
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)
2004
--
RP
DPDM FH
řešený Vitivinicultural wastes valorisation for biologically active compounds (COST CZ LD 14038 )
2014
2016OtherDPTHP FH
řešený
20112012
IGA
P. PavloušekDVV FH
řešený
      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)2011--
IGA
DVV FH
obhájený
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014IGAP. Salaš
DBPHP FH
ukončený Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné
2007
2007
IGA
P. KremerDVV FH
obhájený
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
20122012
IGA
P. SalašDBPHP FH
zamítnutý
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu
2016
2017TAČRP. SalašDBPHP FH
podaný
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
20162016TAČRR. Vlk
DBPHP FH
vyřazený Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin2011
2012
OtherP. Salaš
DBPHP FH
ukončený Vplyv symbiotických húb Glomus na hospodárske a nutričné parametre vybraných druhov zeleniny pri rôznych dávkach hnojenia.
2011
2011
IGA
R. PokludaDVGF FH
obhájený
Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)
2009
2009
IGA
DPTHP FH
zamítnutý
Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)20122012
NAZV
DPTHP FH
ukončený
Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva
2010
2010
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
obhájený Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)
2008
2012
NAZV
DPTHP FH
ukončený
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO2009
2009
FRVŠ
MIGPB FH
obhájený Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů (1P04ME714)20042004RPB. Krška
DFG FH
obhájený
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003
FRVŠ
DBPHP FH
obhájený
2014
2015
OPT. Nečas
DOH FH
řešený
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
2017
2017
IGA
P. SalašDBPHP FH
obhájený
2016
2017
IGAP. SalašDBPHP FH
obhájený
2009
2011
NAZV
B. KřižanMIGPB FH
zamítnutý Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
2010
2014
NAZVS. Boček
DBPHP FH
řešený
Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích20172017IGA
DHM FH
řešený
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
2015
2015IGAR. Vlk
DBPHP FH
obhájený Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv
2012
2012
IGAA. Němcová
DPTHP FH
obhájený
Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv20122012
IGA
DPTHP FH
řešený
Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu (QK1910137)20192023NAZVT. Nečas
DFG FH
zamítnutý
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)
2016
2019
NAZV
DBPHP FH
řešený
Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)
2017
2020
TAČR
DPTHP FH
ukončený
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu2013
2013
J. Balík
DPTHP FH
ukončený
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)
2013
2013
Smluvní výzkum
J. BalíkDPTHP FH
řešený Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
2017
2020
TAČR
DHM FH
zamítnutý
Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)
20072007IGAJ. BalíkDPTHP FH
řešený
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)
2019
2021
TAČR
MIGPB FH
ukončený Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství
2014
2015
Smluvní výzkum
M. VeteškováMIGPB FH
obhájený
Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)
2011
2012
IGA
J. Balík
DPTHP FH
ukončený Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)20102010R. PokludaDVGF FH
podaný Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech
2015
2018
NAZV
P. Zemánek
DHM FH
podaný Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod
2015
2018
TAČR
P. Zemánek
DHM FH
ukončený
Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)20142014
Smluvní výzkum
R. Pokluda
DVGF FH
obhájený
Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin (QC1359)
2001
2004
NAZV
J. Polák
DFG FH
ukončený Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)
1999
2001GAČRI. OukropecFH
obhájený
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
2010
2011OtherP. Salaš
DBPHP FH
obhájený
Výzkum genetické variability klonů odrůdy Velkopavlovická metodou S-SAP2010
2010
IGAM. Mészáros
DFG FH
obhájený
Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)
2014
2014
Smluvní výzkumDVGF FH
zamítnutý Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)
2011
2014
NAZV
DPTHP FH
zamítnutý
Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )
2009
2013
NAZVJ. GoliášDPTHP FH
ukončený
2003
2007
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
obhájený
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
2010
2010
Other
DBPHP FH
zamítnutý
Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)
2009
2012
NAZV
DPTHP FH
ukončený
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)
2011
2014
NAZVP. Zemánek
DHM FH
obhájený Vzorník barev vína (RP/192/2008)
2008
2009
Other
DPTHP FH
zamítnutý
Wine adulteration by aroma concentrates (525/091222)
2009
2011
GAČR
DVV FH
ukončený
Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)
2013
2013
OP
J. NeugebauerováDVGF FH
řešený
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst20152015IGAJ. DamecDGLA FH
ukončený Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově2007
2007
Other
FH
připravovaný
Zahradní jezírka
2016--OtherÚPK FH
ukončený
Zahradnický ples Žofín (pomoc pri aranžovaní)
2008
2008
OtherP. Kaššák
DVGF FH
ukončený
Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.
20142014
Smluvní výzkum
J. VojtíškováDVGF FH
ukončený
Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model
20092009OtherDHM FH
ukončený
Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)
2011
2011FRVŠJ. Daňková
DGLA FH
obhájený
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)
2008
2008
IGA
P. MateiciucováDVV FH
zamítnutý
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně
2007
2007
IGA
P. Mateiciucová
DVV FH
zamítnutý Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu2010
2014
NAZV
DBPHP FH
obhájený
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení
20132014
IGA
MIGPB FH
připravovaný
Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků20092013NAZVM. Rajnoch
DPDM FH
podaný Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků
2010
2014NAZV
DPDM FH
ukončený
3D model "Mlýnská strouha" - Plzeň20072007
Other
FH
přijatý
69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.
2014
2014
AKTION
B. KrškaDFG FHKey:
Active states:
přijatý
accepted
ukončený
completed
připravovanýin preparation
řešený
in progresspodaný
submitted
Inactive states:zrušenýcancelled
obhájený
defendedvyřazenýexcluded
neobhájený
not defendedzamítnutý
rejected