Faculty of Horticulture - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 613

StateNameFromUntilTypeSupervisorDepartment
ukončený ...2007--OtherJ. MartinekFH
řešený A comparison of fruit quality parameters of Actinidia genus grown in the Czech Republic (IGA - ZF/2018 - AP003)20182018IGAM. HorákDPTHP FH
obhájený A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)20082011NPV IIP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)20162019NAZVJ. RožnovskýDBPHP FH
zamítnutý Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
zamítnutý Agrophenological evaluation of perspectives apricot varieties for intensive growing technologies. (SK-CZ newproject)20092010OtherI. OndrášekDFG FH
obhájený Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov20132013IGAP. ZemánekDHM FH
řešený Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)20152015IGAM. PejchalDPDM FH
ukončený Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed20092009R. PokludaDVGF FH
obhájený Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017IGAJ. RožnovskýDBPHP FH
ukončený Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012Smluvní výzkumM. BaránekMIGPB FH
ukončený Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)20102010R. PokludaDVGF FH
řešený Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--IGAL. PoláčkováDGLA FH
řešený Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)20162020OtherJ. SochorDVV FH
řešený Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014--InternalJ. NeugebauerováDVGF FH
obhájený Application methods GC MC and AFLP for identification of medicinal, aromatic and spice plants (IP č. 14.2)20142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)20152017RPA. EichmeierMIGPB FH
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováUPSRR FA
obhájený Biological additives of irrigation water for quality enhancement of food crop. (K-141/2012)20122015TAČRR. PokludaDVGF FH
řešený Biological assessment20052016OtherV. LázničkaÚPK FH
zamítnutý Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.20092011NAZVA. NěmcováDPTHP FH
zamítnutý Biotechnology advancement in the grapevine breeding of varieties with highest resistance to biotic and abiotic factors, high quality and important health benefit20072007NAZVP. PavloušekFH
zamítnutý Biotechnology in viticulture -2. stage of breeding of rootstocks varieties for grapevine20072007NAZVP. PavloušekFH
zamítnutý Care of genetic resources20072007RPJ. NeugebauerováDVGF FH
zamítnutý Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I20102010OPR. PokludaDVGF FH
zamítnutý Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce20082011NAZVP. MateiciucováDVV FH
ukončený Classroom and studio for 3D modelling, vizualization and graphical design (2981/2006)20062006FRVŠR. PavlačkaFH
řešený Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)20082012NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený Competitive advantage of bioenergetic products (QG 60083)20062009NAZVP. BurgDHM FH
zamítnutý Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of use (203/08/0349)20072007GAČRJ. BalíkDPTHP FH
přijatý Consequences and risks of "The European Landscape Convention" infringement20122014OPŽ. NovotnáÚPK FH
řešený Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)20112015MKV. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený Conservation of biodiversity of plants in a system of sustainable agriculture and landscaping (1G46066 )20042008NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
podaný Content of biological active compounds with direction to natural antioxidant (ANT1)2007--NAZVP. PavloušekFH
zamítnutý Content of biologically active substances in wine with a special attantion to natural antioxidants.20072007NAZVP. PavloušekFH
obhájený Cooperation Network for Horticulture and Landscape Architecture (CZ.1.07)20122014OPR. PokludaDVGF FH
ukončený Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)20012005NAZVM. PidraMIGPB FH
ukončený Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)2003--FRVŠK. BaránkováMIGPB FH
obhájený Creative systems of growing of plums (QD 1408)20012004NAZVJ. GoliášDPTHP FH
zamítnutý Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods. (91B028)20092013NAZVA. NěmcováDPTHP FH
obhájený Czech celebrities of research and cultivation in the branch of decorative and fruit plants in the 20 th century (LP01032)20012002RPV. ŘezníčekFH
řešený Czech Garden Art and Lansdcape Architecture in the Context of European Development (DG16P02H053)20162020MKD. WilhelmováDGLA FH
obhájený Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)20102013OtherB. KrškaDFG FH
řešený Čtyřletý bakalářský obor ZAKA2005--RPP. KučeraDPDM FH
obhájený Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009RPR. PokludaDVGF FH
obhájený Design nových SSR primerů pro rod Pyrus20162016IGAT. NečasDFG FH
obhájený Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGAP. SalašDBPHP FH
podaný Developing Landscape Architecture Research Teams20092012OPP. ŠimekDPDM FH
obhájený Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)20062008OPP. SalašDBPHP FH
řešený DEVELOPMENT OF A METHODOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL PLATFORM FOR OPTICAL MONITORING OF BIOTIC STRESS AND PHENOLIC COMPOUND IN GRAPEWINE20092012GAČRR. SotolářDVV FH
řešený Development of a reliable system for detection and quantification of pathogens evoking GTD and GTD survey in the Czech wine regions (COST-LD14051)2014--OtherM. BaránekMIGPB FH
obhájený Development of crop stress metabolism and genomics methods in Czech Republic and China (LH12196)20122015RPR. PokludaDVGF FH
řešený Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR20182019TAČRJ. ČechováMIGPB FH
obhájený Development of growing nectarines and peaches in Czech republic conditions (QF3207)20032007NAZVI. OukropecFH
řešený Development of new materials suitable for 3D printing with antimicrobial properties (3D ANTIMICROB) (LTC18002)20182020OtherJ. SochorDVV FH
obhájený Development of new nursery practice for production of stone seedlings (QF3221)20032007NAZVB. KrškaDFG FH
obhájený Development of physiological laboratory for horticultural education (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaFH
zamítnutý Development of project education in horticultural subjects (73/2009)20092009FRVŠR. PokludaDVGF FH
řešený Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and Enology (IN5150281)2015--RPJ. BalíkDPTHP FH
obhájený Development of the laboratory for evaluation of fyziological processes in Horticulture teaching. (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaDVGF FH
řešený Different ways of vineyard greening and management and their influence on reduction of soil erosion and quality of production. (TA04020464)20142017TAČRP. PavloušekDVV FH
ukončený Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)20092009OtherP. ŠimekDOH FH
řešený Drobné sakrálne objekty v krajine20082008IGAA. SalašováDGLA FH
ukončený Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)20112011IGAV. LázničkaÚPK FH
obhájený Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)20032005GAČRM. VachůnMIGPB FH
obhájený Early selection of peach genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (QD1157)20012005NAZVM. VachůnFH
obhájený Effect of application of phytohormones on the concentration of phytoplasma ESFY in infected plants of genus Prunus20172017IGAT. KissDFG FH
řešený Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings20172017IGAP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries20102010OtherP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Effect of fluoranthen on nutritional value of plant products20092011NAZVR. PokludaDVGF FH
řešený EFFECT OF IN VITRO MANIPULATIONS AND THERMOTHERAPY-INDUCED STRESS ON GENETIC AND EPIGENETIC CHANGES IN THE GENOME OF GRAPE VINE (Vitis vinifera L.) (COST akce 858, č. OC116)20062009FRVŠM. PidraMIGPB FH
ukončený Effect of microorganisms and substrates on cucumber grown in hydroponic system (IG570501)2007--IGAM. Ewis AbdelazizDVGF FH
obhájený Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )20102010IGAP. SalašDBPHP FH
ukončený Elektronická databáze zahradnických informací20092010FRVŠA. JezdinskýDVGF FH
ukončený Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)20042007NAZVP. ZemánekFH
zamítnutý Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues20162020OPP. BurgDHM FH
obhájený Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)20072007Foreign edu.A. SalašováDGLA FH
obhájený Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)20102010Foreign edu.J. DaňkováDGLA FH
obhájený Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)20072007Foreign edu.J. DaňkováDGLA FH
ukončený Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 198020092009OtherA. MagniDGLA FH
obhájený EU Access (zahraniční - NL)20042006OtherR. PokludaDVGF FH
zamítnutý Eurohort (EU Erasmus)20072007OtherR. PokludaDVGF FH
ukončený Europa Cup Havířov20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený European beaver (Castor fiber) (bv2009)20082012OtherV. LázničkaDPDM FH
obhájený Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers20082008IGAJ. BurgováDBPHP FH
podaný Evaluation of agrobiological characteristics of selected populations of interspecific hybrids of Vitis genus with regard to salubrious fenolic compunds20102010IGAM. NěničkaDVV FH
obhájený Evaluation of bioproduction at vegetable technologies (2215/2007)20072007FRVŠR. PokludaDVGF FH
ukončený      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizDVGF FH
ukončený      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizDVGF FH
řešený Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation20142015Smluvní výzkumP. ŠimekDPDM FH
ukončený Evaluation of nutritious value, quality and utility of selected kinds of vegetables in rational nutrition (EP0960996018)19961999NAZVI. MalýFH
připravovaný Evaluation of perspective species of perennial energy crops20102010IGAP. ZemánekDHM FH
obhájený Evaluation of pomological and qualitative traits in plum cultivars Prunus domestica, Prunus salicina and Prunus cerasifera focused on the antioxidant capacity20172017IGAT. NečasDFG FH
obhájený Evaluation of the presence and concentration of PPV in plant tissues using rootstocks P.davidiana, Cadaman, Barrier20172017IGAT. NečasDFG FH
ukončený Exibition of medicinal plants Flora Olomouc2007--OtherJ. NeugebauerováFH
obhájený Exploitation of mobile analytics in core courses of horticulture education (244/2006)20062006FRVŠR. PokludaDVGF FH
obhájený Exploitation of moisture sensors in seminars of vegetable and greenhouse production (121/2008)20082008FRVŠR. PokludaFH
ukončený Exploratory research in aplication of mosses on building constructions20042008J. MartinekFH
ukončený Exploring the Possibilities of Incorporating Developments in Landscape (IGA 30/2004)20042005IGAE. ŽallmannováDGLA FH
ukončený Exposition of FH MUAF at FOR GARDEN20092009OtherJ. MartinekDPDM FH
ukončený Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20082008OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20082008OtherJ. MartinekFH
ukončený Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20092009OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený Extraction of lignans from wood and their use in food supplements with significant biological effects (QJ1210258)20122016NAZVJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl20152015OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 200920092009OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 201020102010OPJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 201420142014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Flowers arangement2007--T. KuťkováDPDM FH
obhájený Formation of storability by varieties of apple fruits to the storage diseases (QF 4116)20042007NAZVJ. GoliášDPTHP FH
obhájený Fruit Trees as a Component of Woody Plant Societies in Cultural Landscape (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)20062007OPP. SalašDBPHP FH
ukončený Fulbright Specialist project #689020162016OtherI. OndrášekDFG FH
řešený Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014IGAJ. GoliášDPTHP FH
řešený Garden-architecture landscape design in the period of totalitarian regimes in the years 1939-1989 in the Czech Republic20182022MKR. ZámečníkDPDM FH
zamítnutý Genetical relationships in the genus Adromischus20132013OtherP. KaššákDVGF FH
řešený Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"2010--OtherJ. UherDVGF FH
řešený Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"20092009OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)2009--FRVŠR. PavlačkaDHM FH
obhájený Grape juices from given sort of vine with health benefit20092013NAZVJ. BalíkDVV FH
obhájený Grapevine rootstocks breeding with genetic resources of grapevine and modern testing methods (QF4141)20042007NAZVP. PavloušekFH
řešený Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)20072012OtherV. LázničkaDPDM FH
ukončený Guide for the preservation of local fruit cultivars (SE/620/10/03)20032006OtherS. BočekDBPHP FH
obhájený Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)20062008RPJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Havířov v květech20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
připravovaný Herbs (Erasmus+ programme)2015--OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený Hickory Foundation Student Award20082009Foreign edu.P. KrejčiříkDPDM FH
obhájený Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)20102010IGAJ. BalíkDPTHP FH
podaný Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru20152015IGAP. KaššákDVGF FH
obhájený Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )20152018NAZVT. NečasDFG FH
ukončený Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně20152015IGAP. BurgDHM FH
obhájený Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)20082008IGAJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)20062006IGAJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova20122012IGAA. SalašováÚPK FH
podaný Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.2011--NAZVB. KrškaDFG FH
ukončený Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin20092009IGAJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu20102010IGAJ. NeugebauerováDVGF FH
zamítnutý Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti20092009IGAJ. UherDVGF FH
obhájený Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)20122012IGAP. SalašDBPHP FH
obhájený Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)20112011IGAP. SalašDBPHP FH
ukončený Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce20042004IGAV. VeverkaDHM FH
obhájený Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR (1/2013/591)20132013IGAJ. NečasováDFG FH
řešený Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015OtherZ. AmbrožováDGLA FH
podaný Honeysuckle and Aktinidia - new fruit for a healthy diet. (QJ1210172)2011--NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený Horticulture in tropics and subtropics (CŽV)20072011OtherR. PokludaFH
ukončený Hrnkový experiment v rámci projektu MICROFRUIT20092009R. PokludaDVGF FH
obhájený Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.20152015IGAT. KissDFG FH
ukončený Chemical content in genus Iris20132014OtherP. KaššákDVGF FH
ukončený Chemicall content in plants from genus Adromischus20142014IGAP. KaššákDVGF FH
ukončený Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)20122012Smluvní výzkumM. BaroňDVV FH
zamítnutý Identification and discrimination of the apricot cultivars registred in the Czech Republic by molecular methods (Indentifikace meruněk)20072008IGAJ. RaddováFH
řešený Identification of apple scab strains and races (Venturia inaequalis Cke. Wint) (QH71172)20072011NAZVS. BočekDBPHP FH
řešený Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky20162020MKA. SalašováÚPK FH
řešený Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR (QK1920124 )20192021NAZVT. NečasDFG FH
zamítnutý IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)20062006OtherP. SalašDBPHP FH
ukončený Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label20102010RPA. NěmcováDPTHP FH
řešený Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015--InternalR. VlkDBPHP FH
obhájený Improvement of vegetables resistance to water stress (NAZV)20082012NAZVR. PokludaDVGF FH
obhájený Increasing the Range of Specialist Horticultural Training for Secondary School Employees (CZ1.07/1.3.00/14.0076)20102013OPP. SalašDBPHP FH
ukončený Induction of polyploidization in black leafy culivars of Pelargonium x hortorum ( (65/2006)2006--InternalP. JadrnáDVGF FH
podaný Influence different date and concentration biologically active substances Synergin on growth and development, on yield and quality strawberry grown in ecological conditions (IGA)2008--IGAŠ. KremláčkováFH
obhájený Influence of grapevine and technology processing on content of chemoprotective polyphenolic substances in wine. (QD1155)20012004NAZVM. KyselákováDPTHP FH
ukončený Innovation and development of working compartments for the practicals of specialized courses (1242/2011 A/a)20112011FRVŠJ. MartinekDPDM FH
obhájený Innovation and expansion of educational activities teaching courses FH Mendel University, about lessons learned from a detailed assessment of the quality of medicinal plants20112011FRVŠĽ. RehušDVGF FH
obhájený Innovation of grower systems of sweet cherries (QD 1047)20012004NAZVJ. GoliášDPTHP FH
obhájený Innovation of storage technologies with respect to physiological preconditions of kernel fruits (EP9275)19992002NAZVJ. GoliášDPTHP FH
zamítnutý Innovation subject winegrowing utilization electrochemical method at material structure wine (1102 /2006)20062006FRVŠJ. VeverkaFH
zamítnutý Innovation technologies for the production of high quality and safe raw materials MASP in the integrated and organic production20102010NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
obhájený Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)20142014RPP. SalašDBPHP FH
řešený Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin (QK1920058)20192023NAZVT. NečasDFG FH
obhájený Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )20152018NAZVT. NečasDFG FH
obhájený Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)20092009FRVŠR. PokludaDVGF FH
obhájený Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech20092009FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství20142014InternalM. BaroňDVV FH
zamítnutý Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu20092009FRVŠA. SalašováDGLA FH
přijatý Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení2010--FRVŠP. MateiciucováDVV FH
zamítnutý Inovace předmětů zelinářství20112012FRVŠA. JezdinskýDVGF FH
vyřazený Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin20112012FRVŠP. SalašDBPHP FH
ukončený Inovace studijního předmětu vinohradnictví na Zahradnické fakultě2001--FRVŠP. PavloušekFH
obhájený Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů (CZ.1.07/2.2.00/28.0220)20122014OPR. PokludaFH
zamítnutý Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů20152015InternalR. VlkDBPHP FH
zamítnutý Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin20092009FRVŠM. FruhwirtDPTHP FH
zamítnutý Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)20102010FRVŠA. NěmcováDPTHP FH
zamítnutý Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)20092009FRVŠA. NěmcováDPTHP FH
podaný Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů20092009FRVŠJ. Joklová KaňováDPTHP FH
obhájený Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře (120/2004)20042004FRVŠA. NěmcováDPTHP FH
podaný Inovácia vzdelávacej činnosti a rozšírenie výuky predmetov ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnotenia kvality liečivých rastlín .2010--FRVŠĽ. RehušDVGF FH
podaný Inovation of growing technologies in integratet vegetable production (IZP06)2007--NAZVK. PetříkováDVGF FH
ukončený Inovation of intensive growing of peaches and nectarines (EP9313)19992002NAZVI. OukropecFH
zamítnutý Inovation of 'Introduction to GIS' subject20102010FRVŠH. Martinková KuchyňkováDGLA FH
obhájený Inovation of practical seminars in course of vegetable sciences (122/2004)20042004FRVŠR. PokludaDVGF FH
obhájený Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)20072007FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Integrated crop management (ICM) of field vegetable crops: improving fertilisation and irrigation under the perspective of social and environmental changes (COST)20092012OtherR. PokludaDVGF FH
obhájený Integration of University information system to the university life (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REC
obhájený      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS20022002RPM. SojaDOH FH
obhájený      2003 Integrace Zahradnické fakulty20032003RPM. SojaDOH FH
obhájený International Conference on Horticulture Post-graduate study 201020102010IGAP. KaššákDVGF FH
přijatý International education stay20152015AKTIONP. KaššákDVGF FH
ukončený International scientific conference Quality of Horticultural Production2007--OtherJ. MalíkováFH
obhájený Investiční podpora výzkumné infrastruktury - výstavba solárního skleníku20142014RPT. NečasDFG FH
obhájený Jednorázové poradenství (OS5120171)20122012J. BalíkDPTHP FH
ukončený Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)20132013J. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)20072007NAZVJ. GoliášDPTHP FH
ukončený Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)20052008NAZVM. RajnochDPDM FH
řešený Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)2005--NAZVM. RajnochDPDM FH
obhájený Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)20012004NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
obhájený Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.20102014NAZVB. KrškaDFG FH
ukončený Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury20142014IGAZ. AmbrožováDGLA FH
obhájený Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)20102012GAČRJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití20092012GAČRJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty20132013IGAR. PokludaDVGF FH
ukončený Koupaci biotop20062011OtherV. LázničkaDPDM FH
řešený Krajinářská infografika20132013IGAM. KrejčíDGLA FH
ukončený Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin20082008T. KuťkováDVGF FH
obhájený Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny20152015OtherP. SalašDBPHP FH
ukončený Kurz zahradnictví20112011R. PokludaDVGF FH
ukončený Kurz zahradnictví tropů a subtropů20082008R. PokludaDVGF FH
ukončený Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín2007--OtherT. KuťkováFH
přijatý Laboratoře GIT a CAD. (2883)2010--FRVŠR. PavlačkaDHM FH
obhájený Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)20052005FRVŠL. RadilováDGLA FH
řešený Landscape architecture's methods and tools for spatial development (Program NAKI)20112015MKP. KučeraÚPK FH
řešený Landscape Design in the Context of Implementation of the Objectives of the Czech National Revival during the First Czechoslovak Republic20132017MKT. KuťkováDPDM FH
řešený Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)20152015IGAP. HícDPTHP FH
ukončený Le concept environmental dans l'espace public20102010RPJ. DaňkováDGLA FH
zamítnutý Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl20112011NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený L'espace public urbain - espace du paysagiste-scénographe20082008RPJ. DaňkováDGLA FH
ukončený Líšeň "Rokle" - 3D digitální model20092009OtherR. PavlačkaDHM FH
ukončený Local identity of greenery in countryside and villages (QI112A138)20112014NAZVS. BočekDBPHP FH
řešený Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)2004--RPM. RajnochDPDM FH
obhájený Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)20052005RPJ. BalíkDPTHP FH
obhájený Management of nature protected area (69 F4 b)20082009FRVŠV. LázničkaDPDM FH
obhájený Management vodních prvků v lužní krajině (IGA 9/2012/591)20122012IGAV. LázničkaÚPK FH
obhájený Marker Assisted Resistance to Sharka (613654)20132015RP EKB. KrškaDFG FH
řešený Mehr Bildung für Europa (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)20112013Foreign edu.M. RajnochDPDM FH
zamítnutý Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy20092011NAZVR. PokludaDVGF FH
zamítnutý Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)20082008NAZVR. PokludaDVGF FH
zamítnutý Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy20072007NAZVR. PokludaDVGF FH
řešený Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)2019--TAČRA. EichmeierMIGPB FH
řešený Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)20192021TAČRA. EichmeierMIGPB FH
zamítnutý Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově20102014NAZVP. ZemánekDHM FH
zamítnutý Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)20062006FRVŠR. PokludaDVGF FH
podaný Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 201520152015IGAP. KaššákDVGF FH
ukončený Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny20112011R. PokludaDVGF FH
obhájený Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)20092010OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)20092009OtherP. SalašDBPHP FH
přijatý Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)20072007FRVŠR. PavlačkaFH
přijatý Model evaluation assortment perennials on instance genus Hemerocallis20092009FRVŠJ. UherDVGF FH
obhájený Modern technologies of the grape wines production in the context of European viniculture (EP0960996031)19961999NAZVJ. GoliášDPTHP FH
obhájený Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)20102010FRVŠA. NěmcováDPTHP FH
obhájený Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)20002004NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)2002--OtherP. PavloušekDVV FH
obhájený Modulární systém pro řízení vegetačních podmínek v experimentálním solárním skleníku20172017InternalT. NečasDFG FH
ukončený Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)20002004NAZVP. PavloušekDVV FH
obhájený Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)20142014RPP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis20102010IGAP. KaššákDVGF FH
zamítnutý Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia20102010RPR. PokludaDVGF FH
obhájený Motivační program profesního růstu (74/2/b)20082008RPP. SalašDBPHP FH
ukončený Movement through the designed landscape20092009Foreign edu.J. DaňkováDGLA FH
obhájený Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20092009IGAP. SalašDBPHP FH
obhájený Multimedia atlas for rootstock, vine and table variety of grapevine (FRVS F4/d)20052007Akt eTS VZR. SotolářDVV FH
ukončený Multimedia presentation lectures for students of landscape architecture20042004FRVŠP. KostrhunDGLA FH
obhájený Multimedia Scriptum "Tropical and Subtropical Vegetables" (307/2005)20052005FRVŠR. PokludaDVGF FH
obhájený Multimedial Compact Disc for Training of Fruit Growing (F4d127)20042005FRVŠT. NečasDFG FH
obhájený Multimedial textbook: Perennials for cut flowers. (FRVŠ 2660/2005)20052006FRVŠJ. UherDVGF FH
obhájený Multimedial textbook: Perennials production and utilize. (FRVŠ 2613/2007)20072008FRVŠJ. UherDVGF FH
obhájený Multimedial textbook: Principles of market floriculture (FRVŠ 123/2004)20042005FRVŠJ. UherDVGF FH
obhájený Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)20062006FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
obhájený Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.20072007J. UherDPDM FH
obhájený Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.20072008FRVŠJ. UherDPDM FH
obhájený Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny20082008FRVŠJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)20182022OPA. EichmeierMIGPB FH
řešený Nanoparticles of copper and gold as a possible preparation for the removal of undesirable sulfur compounds from wine (IGA - ZF/2018 - AP015 )20182018IGAJ. SochorDVV FH
řešený Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994--OtherT. NečasDFG FH
řešený Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin- část réva vinná2004--OtherP. PavloušekDVV FH
řešený Natural formulations development for grapevine protection against fungal pathogens (TA04021402)20142017TAČRP. PavloušekDVV FH
řešený Neglected topics in landscape architecture for heritage care purposes.20182022MKJ. MartinekDPDM FH
obhájený New technologies and improvement of biological quality of nursery products (GA521/98/P248 )19982001GAČRP. SalašDBPHP FH
zamítnutý NEWFERTECH (Somopro SIGA625)20102010OtherR. PokludaDVGF FH
ukončený Nonverbal and other innovative forms of support at educational processes at Horticultural faculty in Lednice. (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)20102013OPP. ŠimekDOH FH
ukončený Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům (QH91214)20092011NAZVM. PidraMIGPB FH
řešený Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2019--OtherM. BaránekMIGPB FH
řešený Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2018--OtherM. BaránekMIGPB FH
řešený Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR20152015Smluvní výzkumP. ŠimekDPDM FH
obhájený Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)20082009FRVŠJ. UherDVGF FH
zamítnutý Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin20112016NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Nutritional composition of vegetables (DČ)20072007R. PokludaFH
zamítnutý Nutritionally rich foods from new and marginal vegetables and special plants (NOLZ11)20102010NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
obhájený Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)20092009IGAJ. UherDVGF FH
zamítnutý Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť20092009OtherP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )20102014NAZVA. NěmcováDPTHP FH
zamítnutý Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)20112014NAZVA. NěmcováDPTHP FH
ukončený Olima - prezentace ZF20082008OtherP. KaššákDVGF FH
obhájený On the way to innovation (ESF 0021)20052007OtherR. PokludaDVGF FH
řešený One-time consultancy work (OS 515 0151)20152015J. BalíkDPTHP FH
obhájený On-farm konzervace starých a krajových odrůd ovocných dřevin (245/2018-17230 MZe)20182018T. NečasDFG FH
obhájený Optimalisation of analytical methods for assessment quality non-alcoholic beverages (131/2004)20042004FRVŠJ. GoliášDPTHP FH
ukončený Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)2001--NAZVK. PetříkováDVGF FH
ukončený Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)20082012NAZVP. ZemánekDHM FH
obhájený Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)20102013OPP. KučeraDPTHP FH
řešený Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici2013--OPP. KučeraDPTHP FH
ukončený Optimalization of jams' textural properties20142014Smluvní výzkumA. NěmcováDPTHP FH
připravovaný Optimalization of methodology of Identification Prunus rootstocks by SSR2008--J. RaddováFH
zamítnutý Optimalization of methodology of Pruns rootstocks identification by SSR (Metodika)20072007FRVŠJ. RaddováFH
obhájený Optimalization of recovery methods and in vitro propagation for purpose of long-time preservation by cryoconservation of national garlic genotypes (QH71228)20072011NAZVB. KřižanFH
ukončený Optimalization of sufficient yield ds cDNA synthesis of complicated plant tissues for resulting analyse of transcriptom by cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )20082008IGAJ. ČechováMIGPB FH
ukončený Optimaliztaion of methodology for detection of viruses by RT-PCR (G4 2149/2006)20062007FRVŠL. BláhováMIGPB FH
ukončený Optimizing of methods of apple tree resistant genotypes assessment (3FR1374)20032003FRVŠS. BočekDBPHP FH
obhájený Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)20092011OPP. SalašDBPHP FH
ukončený Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)20132013Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
ukončený Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena20162017IGAP. BurgDHM FH
obhájený Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAT. KuťkováMENDELU
obhájený Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAT. KuťkováMENDELU
obhájený Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.20152015IGAT. KuťkováMENDELU
obhájený Ovocný strom v krajině 200920092009OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201020102010OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201120112011OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201220122012OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201320132013OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201420142014OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201520152015OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201620162016OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201720172017OtherP. SalašDBPHP FH
řešený Pearls of the landscape (Visegrad Fund)20082008OtherA. SalašováDGLA FH
řešený Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)20082008OtherB. KrškaDVGF FH
vyřazený People and Home – Metamorphoses of the Cultural Landscape20062006GAČRL. RadilováDGLA FH
zamítnutý Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha a Thymus20112011GAČRJ. NeugebauerováDVGF FH
připravovaný Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha and Thymus2012--GAČRJ. NeugebauerováDVGF FH
zamítnutý Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)20102010GAČRJ. NeugebauerováDVGF FH
zamítnutý Pěstování slivoní a skladování (2006)20062006NAZVJ. GoliášDPTHP FH
zamítnutý Physiological laboratory for horticultural education (905/2006)20062006FRVŠR. PokludaDVGF FH
obhájený Physiological process and corelation quality component into the dependence of low oxygen and ozone in the cold storage (42p17)20052005OtherJ. GoliášDPTHP FH
obhájený Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)20152016OtherP. SalašDBPHP FH
vyřazený Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)20112011FRVŠP. KaššákDVGF FH
obhájený Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)20122012RPR. PokludaFH
ukončený Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)20142014Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
obhájený Polyphenolic compounds of grapes, wines and their antimutagenic and antioxidative properties (GA525/06/1757)20062008GAČRJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD20102010IGAP. MateiciucováDVV FH
přijatý Porovnanie obsahu silíc a flavonoidov rodu Achillea L. získaného zberom, pestovaného ekologickým a konvenčným spôsobom.2011--IGAJ. NeugebauerováDVGF FH
obhájený Porovnanie rôznych metód kvantifikácie fytoplazmóznej DNA v real-time PCR pre vyhodnotenie aplikácie rôznych chemických prípravkov na elimináciu fytoplazmy ESFY v pletivách marhúľ.20142014IGAT. KissDFG FH
obhájený Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)20092009RPR. PokludaDVGF FH
obhájený Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť20112012OtherP. SalašDBPHP FH
ukončený Possibilities of energy recovery from grape marc of wine production20142014IGAP. BurgDHM FH
řešený Possibilities of pressing oil from seeds of fruit crops20172017IGAP. ZemánekDHM FH
zrušený Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPJ. BalíkDOFE FBE
řešený Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury2018--SpecifickýD. WilhelmováDGLA FH
obhájený Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)20082009FRVŠR. PavlačkaFH
řešený Praedia - Landed Estates of Bohemia, Moravia, and Silesia and their Harmonious Cultural Landscape - Identification and Contemporary Interpretation of Cultural Values20182022MKP. KučeraÚPK FH
obhájený Preparation and organization of summer school for foreign students (RP 2008)20082008RPR. PokludaDVGF FH
obhájený Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováDLE FA
ukončený Priprava stanku ZF na Flore Bratislava20082008OtherP. KaššákDVGF FH
obhájený Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)20112012IGAM. PejchalDPDM FH
obhájený Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)20122013IGAM. PejchalDPDM FH
obhájený PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF WINE BASE partially replace alcohol in alcoholic beverages20142014Smluvní výzkumM. BaroňDVV FH
řešený Production of energy more valuable biofuels with the addition of grape pomace and seed pomace from the grape seeds2017--IGAV. MašánDHM FH
obhájený Production of perennials (FRVŠ 2787/2008)20082009FRVŠJ. UherFH
obhájený Production of strawberries in organic system of growing (QH82231)20082012NAZVP. SalašDBPHP FH
podaný Production system for the cultivation of apple varieties using columnar growth (QJ1210273)2011--NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený Produkce okrasných rostlin kurz D22007--J. NeugebauerováFH
ukončený Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.20142014InternalZ. AmbrožováDGLA FH
zamítnutý Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí20092009OPP. SalašDBPHP FH
řešený Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAJ. DamecDGLA FH
řešený Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAJ. DamecDGLA FH
řešený Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecDGLA FH
řešený Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecDGLA FH
obhájený Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)20112014OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
obhájený Proposal indicators of quality for system of greenery (8/2013/591)20132014IGAP. ŠimekDPDM FH
řešený Protection and management of historic cultural landscape through Landscape Conservation Areas20122015MKA. SalašováÚPK FH
řešený Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny20112012IGAJ. DamecDGLA FH
obhájený Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)20022002FRVŠP. SalašDBPHP FH
obhájený Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)20072007FRVŠP. SalašDBPHP FH
obhájený Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)20052005FRVŠP. SalašDBPHP FH
ukončený Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc20112011OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc20102010OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
vyřazený Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO20152015NAZVP. PlívaDHM FH
ukončený Public spaces of small towns20102010IGAD. WilhelmováDGLA FH
ukončený Quantitative real time-polymerase chain reaction (QRT-PCR) detection of grapevine fanleaf virus (GFLV) and arabis mosaic virus (ArMV) on garpevine (61/2006)20062007IGAL. BláhováMIGPB FH
ukončený Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20092009OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
obhájený Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu20092009IGAR. PokludaDVGF FH
ukončený REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)20092009OtherR. PavlačkaDHM FH
ukončený Representation schools on floristic competition Flora Cup 200820082008OtherP. VeseláFH
ukončený Representation schools on floristic competition Flora Olomouc 200820082008OtherP. VeseláFH
ukončený Representation schools on floristic competition Victoria regia 20072007--OtherP. VeseláFH
ukončený Representation schools on floristic competition Victoria regia 200820082008OtherP. VeseláFH
ukončený Representation university on floristic competition Brněnská růže 200720072007OtherP. VeseláFH
ukončený Representation university on floristic competition Brněnská růže 200820082008OtherP. VeseláFH
ukončený Representation University on floristic competition Děčínská kotva 200920092009OtherP. VeseláFH
ukončený Representation University on floristic competition Flora Cup 200920092009OtherP. VeseláFH
řešený Research and development of standard methodic procedures of recovering of fruit trees and grapevines by chemotherapy of in vitro cultures for certification system of healthy status of planting material.20122016NAZVE. OndrušikováMIGPB FH
obhájený Research and development of standard methods of recovering cultivars of fruit trees and grapevine from viruses, phytoplasmas and quarantine pathogens by thermotherapy and in vitro culture for certification system of healthy state of planted material. (1B44051)20042008NAZVB. KřižanMIGPB FH
obhájený Research and innovation of diagnostic procedures for economically significant, controlled and quarantine plant pathogenic organisms for the certification program of fruit trees with emphasis on molecular methods (QG60123)20062009NAZVB. KrškaDFG FH
ukončený Research, development and productiomn of new product lines wines from Sauvignon blanc with defined benefit type of aroma. (SV5130351)20132014Smluvní výzkumP. PavloušekDVV FH
řešený Research new technologies in growing gooseberries and currants, with a focus on quality and utilization of fruit (111A141)20112014NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
obhájený Research of agriculture characteristics the new rootstocks for pome fruit (QF4112)20042007NAZVT. NečasDFG FH
řešený Research on less known fruit crops and their introduction to agrarian systems (QH 82232)20082012NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený Restoration and Maintenance of Historical Ladnscape Architekture Projects at the Border of Czech Republic, Austria and Slovakia. (ASO 07-2007)2007--OtherP. ŠimekFH
ukončený Restoration of monuments of landscape architecture and garden art (MSM 435100003)19992004VZM. PejchalDPDM FH
ukončený Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů20082008OtherR. PavlačkaDHM FH
řešený Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem20172020TAČRP. SalašDBPHP FH
obhájený Revitalization of underused areas in towns (64/2006)20062006IGAJ. DaňkováDGLA FH
řešený Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle2013--IGAJ. DamecDGLA FH
zamítnutý Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)20102010FRVŠP. KaššákDVGF FH
zamítnutý Rozšírenie výuky už existujúcich predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne rozbory rastlín20102010FRVŠP. KaššákDVGF FH
obhájený Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM. (QJ1210036)20122016NAZVT. NečasDFG FH
obhájený Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)20022002FRVŠP. SalašDBPHP FH
obhájený Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku zahradnických oborů (Aa/3106)20112011FRVŠT. NečasDFG FH
obhájený Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)20122012RPR. PokludaFH
obhájený Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)20062006FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích20122012FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
obhájený Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)20042004FRVŠM. KyselákováDPTHP FH
obhájený Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)20102010FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
obhájený Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)20082008FRVŠJ. GoliášDPTHP FH
obhájený Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin (A/a-1020)20082009FRVŠT. NečasFH
obhájený Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)20062006RPJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)20062006FRVŠK. PetříkováDVGF FH
zamítnutý Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví20092009OPP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)20112014NAZVA. NěmcováDPTHP FH
zamítnutý Screening of the content of choosen chemicals in the limniris group irises20122012IGAP. KaššákDVGF FH
ukončený Screening of the choosen chemical compounds in Iris plant samples20132014OtherP. KaššákDVGF FH
obhájený Selection of optimal methods for DNA isolation in detection of phytoplasma ESFY by nested PCR with using different primers (IGA)20072007IGAV. KopřivováDFG FH
ukončený Selection of the inland medicinal and spice plants ecotypes, recommendation of growing technology and introduction to the selected localities (EP7199)19972000NAZVK. PetříkováDVGF FH
zamítnutý Semester grant and grant for short-term stays of the "Aktion" Austria-Czech Republic (CZ to A)20152015AKTIONP. KaššákDVGF FH
ukončený Sequencing of genes correlated with the exit of apricot flower buds from endogenous dormancy (5/2009/591)20092009IGAJ. ČechováMIGPB FH
obhájený Sharka Containment (204429)20082012RP EKB. KrškaDFG FH
obhájený      Sharka Containment (7E08071)20082012RP EKT. NečasDFG FH
obhájený Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)20112011J. GoliášDPTHP FH
řešený Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.20152015IGAP. ZemánekDHM FH
přijatý Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.20152015IGAP. ZemánekDHM FH
přijatý Slovak Wine Academy Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)20082009Foreign edu.P. PavloušekDVV FH
obhájený Smluvní výzkum "Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podání užitného vzoru. (555/9503/OS5100831)20102011J. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Solving of current problems of integrated production of sweet and sour cherries (101A211)20102014NAZVA. NěmcováDPTHP FH
řešený Solving of current problems of the sweat and sour cherry cultivation with commercial fruit quality focused on environmental favourable techniques (QJ1210275)20122016NAZVA. NěmcováDPTHP FH
podaný Specific Environmental Land-based European Competency Tracker (EQF Select)2009--OtherA. SalašováDOH FH
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýA. NěmcováDPTHP FH
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýD. SmetanováÚPK FH
řešený      The evaluation of recreational potential20112012SpecifickýA. SalašováÚPK FH
ukončený Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)20122013Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
obhájený Stability of resistance to scab (Venturia inaequalis Cke. Wint.) in Apples (GA521/97/0823)19971999GAČRV. ŘezníčekFH
obhájený Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady20092010OtherP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.20092009OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Stanovení významnosti synergického účinku viru šárky švestky (PPV) a fytoplazmy evropské žloutenky peckovin (ESFY) v infikovaných stromech broskvoní.20112011IGAJ. HorsákováDFG FH
obhájený Stanovenie fenolických látok metódou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčným sposobom a ekologickým sposobom20082009IGAK. PetříkováDVGF FH
připravovaný Statistická analýza genetických dat (Statgen)2008--OtherM. VachůnFH
obhájený Strategic Environmental Assessment of Planning Documentation and Environmental Indicators (IGA 63/2006)20062007IGAH. Martinková KuchyňkováDGLA FH
zamítnutý Stream and water reservoirs sediments use for the landscape greening20142014TAČRP. SalašDBPHP FH
řešený Stress factors influencing vegetation in an urban environment20172017IGAP. SalašDBPHP FH
ukončený Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)20122013Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
obhájený Studies on correlation of anthocyanins, colour parameters and resveratrol in red wines. (GP525/03/P132)20032005GAČRJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Studies on the metabolic profile of apples and its dependence on growing and storage conditions (525/08/1135)20072007GAČRJ. BalíkDPTHP FH
obhájený Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)20152016IGAJ. SochorDVV FH
obhájený Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)19992004VZK. PetříkováDVGF FH
obhájený Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)20142014IGAJ. SochorDVV FH
obhájený Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.20082008IGAP. ŠtochlováDFG FH
zamítnutý Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)20062006IGAJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)20062006VZJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)20092011GAČRJ. GoliášDPTHP FH
zamítnutý Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin20112012OtherP. SalašDBPHP FH
řešený Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)20162017IGAJ. SochorDVV FH
řešený Studium přírodních prvků lužní krajiny20092012InternalV. LázničkaFH
obhájený Studium stratifikačních metod (221/G4)20062006FRVŠP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)20072007FRVŠP. SalašDBPHP FH
obhájený Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru20072007IGAA. SalašováDGLA FH
obhájený Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)19931995GAČRJ. GoliášDPTHP FH
zamítnutý Studium využití světelných diod v zahradnické produkci20112012OtherJ. BurgováDBPHP FH
zamítnutý Study of anhocyanins in Vitis vinifera red grapes and rosé wines (2006)20062006IGAJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Study of degradation of biopolymers in the composting process20162017IGAP. ZemánekDHM FH
podaný Study of chimerism of grapevine clones (521/06/P264)2006--GAČRK. BaránkováFH
řešený Study of the possibilities of using silver in wine technology (IGA - ZF/2018 - DP008)20182018IGAJ. SochorDVV FH
obhájený Study of volatiles in the fruits and fermented beverages by chromatographic headspace gas analysis (32/2004)20042004IGAJ. GoliášDPTHP FH
podaný Summer School " A Metropolis with a Green Heart" (Visegrad Fund)2009--OtherA. SalašováDGLA FH
obhájený Support of presentation skills of landscape architecture's students (3092 /2010)20102010FRVŠM. FlekalováDGLA FH
ukončený Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)20012004NAZVK. PetříkováDVGF FH
zamítnutý Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru20102014NAZVL. ZemanDHM FH
obhájený Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně20082008RPR. PokludaDBPHP FH
ukončený Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)20082008RPA. NěmcováFH
podaný Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (MVTS)2009--OtherA. SalašováDGLA FH
zamítnutý Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů20092009NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený Taxonomic, evolutionary and phytochemical complex questions Lonicera kamtchatica / coerulea as genetic resources of the new needs of its fruit and in situ conservation (LH11134)20112013RPV. ŘezníčekDBPHP FH
přijatý Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)20202020OtherT. NečasDFG FH
obhájený Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v Lednici20152015RPT. NečasDFG FH
ukončený Technological systems and economy in integrated grapewine and vegetable production (1G46082)20042007NAZVP. ZemánekDHM FH
obhájený Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)20122012J. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20082008NAZVP. ZemánekDHM FH
zamítnutý Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20102012NAZVP. ZemánekDHM FH
zamítnutý Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20112011NAZVP. BurgDHM FH
zamítnutý Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20102014NAZVP. BurgDHM FH
zamítnutý Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20152018NAZVP. BurgDHM FH
připravovaný Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)20182019TAČRP. HícDPTHP FH
zamítnutý Technologies and economic efectivens of crops in biological system20122015NAZVP. BurgDHM FH
ukončený Testing mycorrhizal products in framework of Microfruit project20102010R. PokludaDVGF FH
řešený Testing of positive effects of products on the basis of arbuscular mycorrhizal fungi on selected types of green spices2015--IGAR. PokludaDVGF FH
ukončený Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)20122012Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
ukončený Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)20132013Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
zamítnutý Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. BurgDHM FH
obhájený Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašDBPHP FH
obhájený Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem20112012OtherP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.20092009OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.20122013IGAM. BaránekMIGPB FH
obhájený Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií20112012IGAM. BaránekMIGPB FH
ukončený Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině20112011R. PokludaDVGF FH
obhájený Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)20112011J. BalíkDPTHP FH
ukončený The effect of alternative organic fertilization on soil fertility, agricultural yield and nutrition value of fruit vegetable and cole crops. (QF 4195)20042007NAZVK. PetříkováDVGF FH
ukončený The annuals sortiment studiing model on the example of genus Iris20062007FRVŠP. KaššákFH
podaný The classification of the assortment of genus Aster, study of genetic relationship2007--IGAJ. MalíkováDVGF FH
obhájený The creation of new systems of technological measures for the conservation and development of the diversity of agricultural crops and forest trees (QJ1630301)20162018NAZVI. OndrášekDFG FH
zamítnutý The development of ecotones, refugia and bio corridors increasing the stability of agricoenose, biodiveristy of agricultural production areas and esthetic value of landscape with testing their importance in the plant protection20072011NAZVS. BočekDBPHP FH
ukončený The evaluation of recreational potential20112012IGAA. SalašováÚPK FH
obhájený The evaluation of the grape wines quality, their imitations and the harmonization of analytic methods with the regulations of EU. (EP0960976032)19961997NAZVJ. GoliášDPTHP FH
obhájený The increase of the stocked apples quality by the optimization of the stocking system (EP0960996030)19961999NAZVJ. GoliášDPTHP FH
zamítnutý The influence of assimilable nitrogen on grape musts fermentation (IGA)20072007IGAM. BaroňFH
obhájený The integrated sweet cherries and sour cherries production (1G58071)20052009NAZVJ. GoliášDPTHP FH
obhájený The interactive database of pests and diseases of fruit trees (F4d 408)20062006FRVŠT. NečasDFG FH
obhájený The selection of apricot genotypes resistant to PPV with the fruit market quality. (QI91A032)20092013NAZVB. KrškaDFG FH
podaný The study content vitamin C in dependencies on earliness of varieties (FRVŠ)2008--FRVŠŠ. KremláčkováFH
vyřazený The study of biotic and abiotic factors affecting cultivation of plants of genus Brassica L. and Allium L. (LH - KONTAKT II)20152017RPM. BaránekMIGPB FH
obhájený The study of the metabolisms and diffusion in living tissue by using MR imaging and MR spectroscopy and application of these studies in diagnosis (GV309/97/K048)19972002GAČRJ. GoliášDPTHP FH
řešený The study the of genetic relatedness of selected taxa in subtribu Telephiinae based on sequence similarity in selected regions of the genome2017--IGAO. SotolářováDVGF FH
obhájený The transfer of resistence from GM plum cultivar HoneySweet into the cv. Domácí velkoplodá, the evaluation of transgene and non-transgene resistence of plums to the Plum pox virus (QJ1610186)20162018NAZVP. BurgDFG FH
řešený The use of modern biotechnology techniques to increase production and quality of Brassica L. vegetables across vertical from breeding through cultivation to product storage (QJ1510088)20152018NAZVM. BaránekMIGPB FH
řešený Traditional and wild (219/1401/PZ211041)2011--Foreign edu.J. NeugebauerováDVGF FH
zamítnutý Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)20102010OtherR. PokludaDVGF FH
obhájený Tree health evaluation instrumental methods (Registrační číslo 11/2011/591)20112012IGAP. ŠimekDPDM FH
obhájený Tree health evaluation using instrumental methods - interpretive methods and exact evaluation (8/2012/591)20122013IGAP. ŠimekDPDM FH
obhájený Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě - multimediální učební texty (FRVŠ 2358/2008)20082008FRVŠT. KuťkováFH
podaný Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)2009--FRVŠJ. SkoupilDHM FH
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)20102011FRVŠJ. DaňkováDGLA FH
obhájený Tvorba nového předmětu "Zahradnický projekt" (357/2010)20102010FRVŠR. PokludaDVGF FH
vyřazený Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida20152017NAZVP. SalašDBPHP FH
ukončený Účinky biologicky aktivních látek izolovaných z vybraných rostlin euroasijské oblasti na modelové druhy škůdců zemědělských plodin (LH11133)20112014RPR. PavelaDVGF FH
zamítnutý Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)20122012FRVŠP. KaššákDVGF FH
obhájený Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)19991999AKTIONJ. GoliášDPTHP FH
obhájený Update of courses Vegetable production and Greenhouse technologies (1362/2007)20072007FRVŠR. PokludaDVGF FH
zamítnutý Uplatnenie symbiotických húb Glomus pri produkcii modelových zástupcov zeleniny20102010IGAR. PokludaDVGF FH
obhájený Use of continuous supercritical fluid extraction with carbon dioxide and GC-MS in analysis of alcoholic beverages (GA525/99/1570)19992001GAČRJ. GoliášDPTHP FH
řešený Utilizing waste from processing grapes in the food industry (IGA - ZF/2016 - DP004)20162017IGAJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Vánoční dekorace kostela ve Křtinách20072007OtherT. KuťkováFH
ukončený Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty2007--OtherT. KuťkováFH
ukončený Velká přehlídka floristiky20072007OtherT. KuťkováFH
řešený Verify the effectiveness of biostimulators on the decomposition of the BRO in composting20172017IGAP. ZemánekDHM FH
řešený Verifying the possible use of ITS ( Internal transcribed Spacer) methods to model a group of selected taxa subtrib Telephiinae2016--IGAO. SotolářováDVGF FH
přijatý Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)2016--OtherJ. SochorDVV FH
řešený Vinohradnictví a vinařství (4HL222)2004--RPM. RajnochDPDM FH
řešený Vitivinicultural wastes valorisation for biologically active compounds (COST CZ LD 14038 )20142016OtherJ. BalíkDPTHP FH
řešený Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)20112012IGAP. PavloušekDVV FH
řešený      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)2011--IGAP. PavloušekDVV FH
obhájený Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin20142014IGAP. SalašDBPHP FH
ukončený Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné20072007IGAP. KremerDVV FH
obhájený Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.20122012IGAP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu20162017TAČRP. SalašDBPHP FH
podaný Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.20162016TAČRR. VlkDBPHP FH
vyřazený Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin20112012OtherP. SalašDBPHP FH
ukončený Vplyv symbiotických húb Glomus na hospodárske a nutričné parametre vybraných druhov zeleniny pri rôznych dávkach hnojenia.20112011IGAR. PokludaDVGF FH
obhájený Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)20092009IGAJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)20122012NAZVJ. GoliášDPTHP FH
ukončený Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva20102010OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
obhájený Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)20082012NAZVJ. GoliášDPTHP FH
ukončený Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO20092009FRVŠM. PidraMIGPB FH
obhájený Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů (1P04ME714)20042004RPB. KrškaDFG FH
obhájený Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)20032003FRVŠP. SalašDBPHP FH
obhájený Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu (CZ.1.07/2.3.00/45.0045)20142015OPT. NečasDOH FH
řešený Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida20172017IGAP. SalašDBPHP FH
obhájený Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida20162017IGAP. SalašDBPHP FH
obhájený Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality. (QH91153)20092011NAZVB. KřižanMIGPB FH
zamítnutý Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní20102014NAZVS. BočekDBPHP FH
řešený Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích20172017IGAP. BurgDHM FH
řešený Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce20152015IGAR. VlkDBPHP FH
obhájený Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv20122012IGAA. NěmcováDPTHP FH
obhájený Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv20122012IGAP. ŠnurkovičDPTHP FH
řešený Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu (QK1910137)20192023NAZVT. NečasDFG FH
zamítnutý Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)20162019NAZVP. SalašDBPHP FH
řešený Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)20172020TAČRJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu20132013J. BalíkDPTHP FH
ukončený Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)20132013Smluvní výzkumJ. BalíkDPTHP FH
řešený Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech20172020TAČRP. BurgDHM FH
zamítnutý Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)20072007IGAJ. BalíkDPTHP FH
řešený Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)20192021TAČRJ. ČechováMIGPB FH
ukončený Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství20142015Smluvní výzkumM. VeteškováMIGPB FH
obhájený Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)20112012IGAJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)20102010R. PokludaDVGF FH
podaný Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech20152018NAZVP. ZemánekDHM FH
podaný Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod20152018TAČRP. ZemánekDHM FH
ukončený Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)20142014Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
obhájený Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin (QC1359)20012004NAZVJ. PolákDFG FH
ukončený Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)19992001GAČRI. OukropecFH
obhájený Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin20102011OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený Výzkum genetické variability klonů odrůdy Velkopavlovická metodou S-SAP20102010IGAM. MészárosDFG FH
obhájený Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)20142014Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
zamítnutý Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)20112014NAZVJ. GoliášDPTHP FH
zamítnutý Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )20092013NAZVJ. GoliášDPTHP FH
ukončený Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů (QF3223)20032007NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
obhájený Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin20102010OtherP. SalašDBPHP FH
zamítnutý Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)20092012NAZVJ. GoliášDPTHP FH
ukončený Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)20112014NAZVP. ZemánekDHM FH
obhájený Vzorník barev vína (RP/192/2008)20082009OtherJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Wine adulteration by aroma concentrates (525/091222)20092011GAČRM. KumštaDVV FH
ukončený Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)20132013OPJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst20152015IGAJ. DamecDGLA FH
ukončený Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově20072007OtherR. PavlačkaFH
připravovaný Zahradní jezírka2016--OtherV. LázničkaÚPK FH
ukončený Zahradnický ples Žofín (pomoc pri aranžovaní)20082008OtherP. KaššákDVGF FH
ukončený Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.20142014Smluvní výzkumJ. VojtíškováDVGF FH
ukončený Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model20092009OtherR. PavlačkaDHM FH
ukončený Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)20112011FRVŠJ. DaňkováDGLA FH
obhájený Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)20082008IGAP. MateiciucováDVV FH
zamítnutý Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně20072007IGAP. MateiciucováDVV FH
zamítnutý Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu20102014NAZVV. ŘezníčekDBPHP FH
obhájený Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení20132014IGAM. BaránekMIGPB FH
připravovaný Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků20092013NAZVM. RajnochDPDM FH
podaný Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků20102014NAZVM. RajnochDPDM FH
ukončený 3D model "Mlýnská strouha" - Plzeň20072007OtherR. PavlačkaFH
přijatý 69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.20142014AKTIONB. KrškaDFG FHKey:
Active states:přijatýacceptedukončenýcompletedpřipravovanýin preparationřešenýin progresspodanýsubmitted
Inactive states:zrušenýcancelledobhájenýdefendedvyřazenýexcludedneobhájenýnot defendedzamítnutýrejected