Zahradnická fakulta - zoznam projektov


Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 618

Stav
Názov
Od
Do
Druh
GarantPracovisko
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZV
J. Rožnovský
ÚŠMZR ZF
Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)20092010Iný
ÚO ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova
2010
2014
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov
2013
2013
IGA
ÚZAT ZF
Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)
2007
2007
R. Pokluda
ZF
20152015IGAM. Pejchal
ÚBZ ZF
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
ÚZK ZF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGAJ. Rožnovský
ÚŠMZR ZF
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012
Smluvní výzkum
MEND ZF
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010
ÚZK ZF
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--IGAL. Poláčková
ÚZAKA ZF
Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)
2016
2020Iný
ÚVV ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014
--InternýÚZK ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)
2014
2014
Iný
ÚZK ZF
Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání2007
--
ÚBZ ZF
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010
FRVŠ
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)
2012
2015
TAČRR. PokludaÚZK ZF
Biologické hodnocení2005
2016
Iný
ÚPK ZF
Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek
2009
2011
NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností
2007
2007
NAZVZF
Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou
20072007NAZV
ZF
Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitel (bv2009)20082012InýÚBZ ZF
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I20102010
OP
ÚZK ZF
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
2008
2011
NAZVP. Mateiciucová
ÚVV ZF
České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)
2001
2002RPV. ŘezníčekZF
2016
2020
MK
ÚZAKA ZF
2010
2013InýB. KrškaÚO ZF
Člověk a domov – proměny kulturní krajiny
2006
2006GAČRL. Radilová
ÚZAKA ZF
2005--RPP. KučeraÚBZ ZF
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009RPR. PokludaÚZK ZF
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus
2016
2016
IGA
ÚO ZF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013IGA
ÚŠMZR ZF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
2009
2009
Iný
DZF ZF
Drobné sakrálne objekty v krajine
20082008
IGA
ÚZAKA ZF
2012
2014OPÚPK ZF
2011
2011
IGA
ÚPK ZF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )2010
2010
IGA
ÚŠMZR ZF
Elektronická databáze zahradnických informací
2009
2010
FRVŠA. JezdinskýÚZK ZF
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)
2004
2007
NAZVP. ZemánekZF
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues
2016
2020OPÚZAT ZF
Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)
2007
2007
Zahr. vzd.A. Salašová
ÚZAKA ZF
Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)
2010
2010Zahr. vzd.
ÚZAKA ZF
Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)20072007
Zahr. vzd.
J. DaňkováÚZAKA ZF
Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 1980
2009
2009
Iný
A. Magni
ÚZAKA ZF
EU Access (zahraniční - NL)
2004
2006
InýÚZK ZF
Eurohort (EU Erasmus)
20072007InýR. Pokluda
ÚZK ZF
Europa Cup Havířov
2011
2011InýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa
2007
--
Iný
J. Neugebauerová
ZF
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
InýÚZK ZF
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
InýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2008
2008
InýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
20082008
Iný
J. MartinekZF
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009
InýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava2007
--
InýJ. Martinek
ZF
Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN
2009
2009
Iný
ÚBZ ZF
Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky (QJ1210258)
2012
2016
NAZV
ÚPTZP ZF
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)
2009
2011
GAČR
M. Kumšta
ÚVV ZF
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli
2011
2011
Iný
ÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
2015
2015
Iný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2009
2009
2009
Iný
ÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 20102010
2010
OP
ÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 20142014
2014
Iný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
Iný
I. OndrášekÚO ZF
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)
2013
2014
IGA
J. GoliášÚPTZP ZF
Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)
19992002
NAZV
ÚPTZP ZF
Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus
2013
2013Iný
ÚZK ZF
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2010
--
InýJ. UherÚZK ZF
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2009
2009
Iný
ÚZK ZF
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)2009--
FRVŠ
ÚZAT ZF
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)
2006
2008RP
ÚPTZP ZF
Havířov v květech
2011
2011
Iný
ÚZK ZF
Herbs-Smart Herbs Growing (Erasmus+ programme)
2015
--
Iný
ÚZK ZF
Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti2007
--
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky
2010
2010
IGA
M. NěničkaÚVV ZF
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)
20102010
IGA
J. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru
2015
2015
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)
2007
2007FRVŠR. Pokluda
ÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007
--FRVŠ
ÚZK ZF
2007
--
FRVŠ
ÚZK ZF
2015
2018
NAZVT. NečasÚO ZF
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
2015
2015
IGA
ÚZAT ZF
Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)
1996
1997
NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008
IGA
J. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)
2006
2006
IGA
ÚPTZP ZF
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
2012
2012IGA
ÚPK ZF
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.
2011
--
NAZV
ÚO ZF
2009
2009
IGA
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu
2010
2010
IGA
J. NeugebauerováÚZK ZF
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
2010
2010IGAP. Zemánek
ÚZAT ZF
Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu
2017
2017
IGAT. NečasÚO ZF
Hodnocení rekreačního potenciálu
2011
2012IGAÚPK ZF
Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti2009
2009
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
2012
2012IGA
ÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
2011
2011IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce
2004
2004
IGA
V. VeverkaÚZAT ZF
Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR (1/2013/591)
2013
2013
IGA
ÚO ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
20082008IGA
ÚŠMZR ZF
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka
2015
2015
Iný
Z. Ambrožová
ÚZAKA ZF
Hrnkový experiment v rámci projektu MICROFRUIT2009
2009
R. PokludaÚZK ZF
Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.
2015
2015IGA
ÚO ZF
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)
2012
2012
Smluvní výzkumÚVV ZF
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky
2016
2020
MK
ÚPK ZF
Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)
2007
2008
IGA
ZF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)
2007
2011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR (QK1920124 )
2019
2021
NAZV
T. NečasÚO ZF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
Iný
P. SalašÚŠMZR ZF
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
20102010
RP
A. NěmcováÚPTZP ZF
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--
Interný
ÚŠMZR ZF
Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)
2013
2014
IGAÚBZ ZF
Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)
2006
--
Interný
ÚZK ZF
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RP
ÚŠMZR ZF
20112011FRVŠ
ÚBZ ZF
Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin (QK1920058)
2019
2023
NAZVT. NečasÚO ZF
2015
2018
NAZVT. NečasÚO ZF
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)
20092009FRVŠR. Pokluda
ÚZK ZF
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech
2009
2009
FRVŠ
J. BalíkÚPTZP ZF
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství
2014
2014InternýM. BaroňÚVV ZF
Inovace pěstitelského systému třešní. Vyhodnotit pokusné varianty a doporučit nejvhodnější podmínky použití nízko-kyslíkaté atmosféry pro dlouhodobé skladování. (QD 1047)
2001
2004
NAZVÚPTZP ZF
Inovace pěstitelských technologií při integrovaném pěstování zeleniny (IZP06)
2007
--
NAZV
ÚZK ZF
Inovace praktických cvičení ze zelinářství (122/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚZK ZF
Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu
2009
2009FRVŠÚZAKA ZF
Inovace předmětu Úvod do GIS
2010
2010
FRVŠ
H. Martinková Kuchyňková
ÚZAKA ZF
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení
2010
--FRVŠ
ÚVV ZF
Inovace předmětu vinařství využitím elektrochemických metod při látkovém složení vína (1102 /2006)
20062006
FRVŠ
J. Veverka
ZF
Inovace předmětů zelinářství
2011
2012FRVŠÚZK ZF
Inovace předmětů Zelinářství a Skleníková výroba (1362/2007)20072007FRVŠÚZK ZF
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin
2011
2012
FRVŠP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Inovace studijního předmětu vinohradnictví na Zahradnické fakultě
2001
--FRVŠP. Pavloušek
ZF
Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů (CZ.1.07/2.2.00/28.0220)2012
2014
OPZF
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů2015
2015
Interný
ÚŠMZR ZF
Inovace technologických postupů pro produkci kvalitních a bezpečných surovin LAKR v systémech integrované a ekologické produkce
2010
2010
NAZV
ÚZK ZF
Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin20092009
FRVŠ
ÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)
2010
2010
FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)
2009
2009FRVŠA. Němcová
ÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů
2009
2009
FRVŠ
ÚPTZP ZF
2004
2004FRVŠÚPTZP ZF
Inovácia vzdelávacej činnosti a rozšírenie výuky predmetov ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnotenia kvality liečivých rastlín20112011
FRVŠ
Ľ. RehušÚZK ZF
Inovácia vzdelávacej činnosti a rozšírenie výuky predmetov ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnotenia kvality liečivých rastlín .
2010
--
FRVŠ
ÚZK ZF
Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)
20072007
FRVŠ
ÚPTZP ZF
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)2002
2002
RP
AIS REK
      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
2002
2002
RP
M. SojaDZF ZF
      2003 Integrace Zahradnické fakulty
2003
2003
RP
M. SojaDZF ZF
Integrated crop management (ICM) of field vegetable crops: improving fertilisation and irrigation under the perspective of social and environmental changes (COST)2009
2012
InýÚZK ZF
Integrovaná produkce třešní a višní (1G58071)2005
2009
NAZV
J. GoliášÚPTZP ZF
Interaktivní databáze chorob a škůdců ovocných plodin (F4d 408)
2006
2006
FRVŠ
ÚO ZF
International Conference on Horticulture Post-graduate study 2010
2010
2010
IGA
ÚZK ZF
International education stay
2015
2015
AKTION
ÚZK ZF
Investiční podpora výzkumné infrastruktury - výstavba solárního skleníku20142014
RP
T. Nečas
ÚO ZF
Jednorázové poradenství (OS5120171)
2012
2012
ÚPTZP ZF
Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)
20132013
ÚPTZP ZF
Jednorázové poradenství (OS 515 0151)
20152015J. BalíkÚPTZP ZF
Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)
2007
2007
NAZV
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)2005
2008
NAZV
M. RajnochÚBZ ZF
Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)2005--NAZV
ÚBZ ZF
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)20012004
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.2010
2014
NAZV
B. Krška
ÚO ZF
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury
20142014
IGA
ÚZAKA ZF
Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)
2010
2012
GAČR
J. BalíkÚPTZP ZF
Kondenzované antokyaniny - analýza, (bio)transformace a možnosti využití (203/08/0349)20072007GAČR
ÚPTZP ZF
Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití
2009
2012
GAČR
J. BalíkÚPTZP ZF
Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty
2013
2013
IGA
R. PokludaÚZK ZF
Konkurenceschopnost bioenergetických produktů (QG 60083)
2006
2009
NAZV
P. BurgÚZAT ZF
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (1G46066 )20042008
NAZV
J. NeugebauerováÚZK ZF
2007
2012
Iný
ÚBZ ZF
Koupaci biotop
20062011
Iný
V. Láznička
ÚBZ ZF
Krajinářská infografika
2013
2013
IGA
ÚZAKA ZF
Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin
2008
2008
T. KuťkováÚZK ZF
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
2015
2015InýÚŠMZR ZF
Kurz zahradnictví20112011
R. PokludaÚZK ZF
Kurz zahradnictví tropů a subtropů (CŽV)
2007
2011
Iný
R. PokludaZF
Kurz zahradnictví tropů a subtropů
2008
2008
ÚZK ZF
2006
2007
IGA
MEND ZF
Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín
2007--
Iný
T. Kuťková
ZF
Laboratoř pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (905/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. Pokluda
ÚZK ZF
Laboratoře GIT a CAD. (2883)
2010
--
FRVŠ
R. PavlačkaÚZAT ZF
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)
20052005
FRVŠ
ÚZAKA ZF
Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)
20152015IGA
ÚPTZP ZF
Le concept environmental dans l'espace public
2010
2010
RPJ. Daňková
ÚZAKA ZF
Le mouvement à travers le paysage
20092009
Zahr. vzd.
J. DaňkováÚZAKA ZF
Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl
20112011
NAZV
J. NeugebauerováÚZK ZF
L'espace public urbain - espace du paysagiste-scénographe20082008
RP
ÚZAKA ZF
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model
2009
2009Iný
ÚZAT ZF
Lokální identita zeleně venkovských sídel (QI112A138)
2011
2014
NAZVÚŠMZR ZF
Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)
2004
--
RP
M. Rajnoch
ÚBZ ZF
Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)2005
2005
RPJ. BalíkÚPTZP ZF
Management vodních prvků v lužní krajině (IGA 9/2012/591)20122012
IGA
V. Láznička
ÚPK ZF
Mapování výskytu TD patogenů způsobujících odumírání buxusů v České republice (IGA-ZF/2020-DP003)
2020
2021
IGAMEND ZF
2013
2015
RP EKB. KrškaÚO ZF
Mehr Bildung für Europa (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)
20112013
Zahr. vzd.
M. RajnochÚBZ ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2009
2011
NAZVÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)
20082008NAZVÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2007
2007
NAZV
R. PokludaÚZK ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)
2019
--
TAČR
MEND ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)
2019
2021
TAČRMEND ZF
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově2010
2014
NAZV
P. Zemánek
ÚZAT ZF
Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)
2011
2015
MK
ÚPK ZF
Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)2006
2006
FRVŠ
R. PokludaÚZK ZF
Mezinárodní vědecká konference Kvalita zahradnické produkce2007--
Iný
J. MalíkováZF
Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 20152015
2015
IGAP. Kaššák
ÚZK ZF
Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny
2011
2011
ÚZK ZF
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010InýP. SalašÚŠMZR ZF
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
2009
2009
InýÚŠMZR ZF
Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)
2007
2007
FRVŠR. Pavlačka
ZF
Model hodnocení sortimentu trvalek na příkladě rodu Hemerocallis
2009
2009
FRVŠ
J. Uher
ÚZK ZF
Model výuky sortimentu trvalek na priklade rodu Iris
2006
2007
FRVŠP. KaššákZF
Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (2B08020)2008
2011
NPV II
ÚŠMZR ZF
Moderní technologie výroby révových vín v kontextu evropského vinařství (EP0960996031)
1996
1999NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)
2010
2010
FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)20002004
NAZV
ÚŠMZR ZF
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)
2002
--
InýP. Pavloušek
ÚVV ZF
2017
2017
Interný
T. NečasÚO ZF
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)
2000
2004
NAZV
ÚVV ZF
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)2014
2014
RPP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis20102010IGAP. KaššákÚZK ZF
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
2010
2010
RP
ÚZK ZF
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008
RPÚŠMZR ZF
Možnosti energetického využití matolin z vinařské produkce
20142014IGAÚZAT ZF
Možnosti lisování olejů ze semen ovocných druhů
2017
2017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Možnosti uplatnění krajinné architektury při revitalizaci potenciálně málo využitých území měst (64/2006)20062006IGAÚZAKA ZF
Možnosti výroby fosfátových hnojiv z průmyslových odpadních vod (IGA - ZF/2020 - AP010)2020
2020
IGA
ÚPTZP ZF
2004
2005
IGAÚZAKA ZF
Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2009
2009
IGA
ÚŠMZR ZF
Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy (FRVS F4/d)
2005
2007
Akt eTS VZR. SotolářÚVV ZF
Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)20062006FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
Multimediální prezentace přednášek pro studenty zahradní architektury20042004FRVŠP. KostrhunÚZAKA ZF
Multimediální skriptum "Tropické a subtropické zeleniny" (307/2005)
2005
2005
FRVŠ
ÚZK ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek (FRVŠ 2613/2007)
2007
2008
FRVŠ
J. Uher
ÚZK ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2007
J. Uher
ÚBZ ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2008FRVŠÚBZ ZF
Multimediální texty: Trvalky k řezu květů (FRVŠ 2660/2005)
2005
2006
FRVŠ
J. UherÚZK ZF
2004
2005
FRVŠ
ÚZK ZF
Multimediální učební texty ovocnictví (F4d127)
20042005
FRVŠ
T. Nečas
ÚO ZF
Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny20082008
FRVŠ
ÚZK ZF
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)
2018
2022
OP
MEND ZF
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 )20182022OP
MEND ZF
Nanočástice mědi a zlata jako možný přípravek pro vyvázání nežádoucích sirných sloučenin z vína (IGA - ZF/2018 - AP015 )
2018
2018
IGA
ÚVV ZF
1994--InýT. NečasÚO ZF
Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin- část réva vinná
2004
--
InýP. Pavloušek
ÚVV ZF
NEWFERTECH (Somopro SIGA625)
2010
2010
InýÚZK ZF
Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)2010
2013
OPP. Šimek
DZF ZF
2009
2011
NAZV
MEND ZF
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2019
--
Iný
MEND ZF
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2018
--
Iný
M. BaránekMEND ZF
Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu (GA521/98/P248 )
1998
2001
GAČR
ÚŠMZR ZF
Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR
2015
2015Smluvní výzkum
ÚBZ ZF
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)
2008
2009FRVŠJ. Uher
ÚZK ZF
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce trvalek (FRVŠ 2787/2008)
2008
2009
FRVŠZF
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin (NOLZ11)20102010NAZVÚZK ZF
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin
2011
2016
NAZV
J. NeugebauerováÚZK ZF
Obnova a péče o díla krajinářské architektury na pomezí České republiky, Rakouska a Slovenska (ASO 07-2007)
2007--
Iný
P. ŠimekZF
Obnova památek zahradního umění a krajinářské architektury (MSM 435100003)1999
2004
VZ
ÚBZ ZF
Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)
2009
2009
IGA
ÚZK ZF
Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů (ANT1)2007
--
NAZV
ZF
Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů20072007NAZV
ZF
Obsahové látky u rodu Iris
2013
2014InýP. Kaššák
ÚZK ZF
Od lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání (ESF 0021)
2005
2007
Iný
R. Pokluda
ÚZK ZF
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
2009
2009
InýP. SalašÚŠMZR ZF
Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem20092013NAZV
ÚVV ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (91B028)20092013
NAZV
A. Němcová
ÚPTZP ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )
2010
2014NAZVÚPTZP ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)
2011
2014
NAZV
A. NěmcováÚPTZP ZF
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón
2012
2015
MK
ÚPK ZF
2008
2008
InýÚZK ZF
On-farm konzervace starých a krajových odrůd ovocných dřevin (245/2018-17230 MZe)
2018
2018
T. Nečas
ÚO ZF
Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče.
2018
2022
MK
J. Martinek
ÚBZ ZF
Optimalizace analytických metod pro hodnocení jakosti nápojů metodou GC (131/2004)20042004FRVŠJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
Optimalizace metod hodnocení rezistentních genotypů jabloní (3FR1374)2003
2003
FRVŠ
S. Boček
ÚŠMZR ZF
Optimalizace metodiky detekce virů pomocí RT-PCR (G4 2149/2006)
2006
2007
FRVŠ
L. Bláhová
MEND ZF
Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR. (Metodika)
2007
2007
FRVŠJ. Raddová
ZF
Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR.
2008
--J. Raddová
ZF
Optimalizace přípravy ds cDNA v případě komplikovaných rostlinných pletiv z hlediska dostatečné výtěžnosti pro účely následné analýzy transkriptomu pomocí cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )
2008
2008
IGAJ. ČechováMEND ZF
Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)
2001
--
NAZV
ÚZK ZF
Optimalizace texturních vlastností džemů2014
2014
Smluvní výzkum
ÚPTZP ZF
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)
2008
2012
NAZV
ÚZAT ZF
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)
20102013OP
ÚPTZP ZF
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici2013--
OP
P. KučeraÚPTZP ZF
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)
2009
2011
OPÚŠMZR ZF
Ověření možného využití metody ITS ( Internal transcribed Spacer) na modelové skupině vybraných taxonů v subtribu Telephiinae2016--IGAO. Sotolářová
ÚZK ZF
Ověření účinnosti biostimulátorů na rozklad BRO při kompostování2017
2017
IGA
ÚZAT ZF
Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)
2013
2013Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena
2016
2017IGAÚZAT ZF
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.2014
2014
IGA
T. Kuťková
MENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAT. Kuťková
MENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.
2015
2015
IGA
MENDELU
Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)
2006
2007
OPP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 20092009
2009
InýÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2010
20102010InýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2011
2011
2011Iný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2012
20122012Iný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2013
2013
2013
Iný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2014
2014
2014
Iný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2015
2015
2015
Iný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201620162016
Iný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2017
2017
2017Iný
ÚŠMZR ZF
20072011
NAZV
B. KřižanZF
Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu (CZ.1.07)20122014
OP
ÚZK ZF
Pearls of the landscape (Visegrad Fund)2008
2008
Iný
ÚZAKA ZF
Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)
2008
2008InýB. KrškaÚZK ZF
Péče o genofondy a biodiverzitu léčivých , aromatických a kořeninových rostlin na území České a Slovenské republiky
2007
2007RPÚZK ZF
2008
2009FRVŠ
ÚBZ ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)20102010GAČRJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus
2011
2011
GAČR
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus
2012
--GAČRJ. NeugebauerováÚZK ZF
Pěstování slivoní a skladování (2006)
2006
2006
NAZV
J. GoliášÚPTZP ZF
Physiologische prozesse und korrelierende Qualitätskomponenten in Abhängigkeit von Kühl-,Ultra Low Oxygen und ozonierte Lagerung gartenbaulicher Frischproduktion (42p17)
2005
2005
Iný
ÚPTZP ZF
2010
2010
FRVŠ
ÚZAKA ZF
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016
Iný
ÚŠMZR ZF
Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)2011
2011
FRVŠP. Kaššák
ÚZK ZF
Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)
2012
2012
RP
R. PokludaZF
Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti (GA525/06/1757)20062008
GAČR
ÚPTZP ZF
20182022
MK
P. KučeraÚPK ZF
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD
20102010
IGA
P. MateiciucováÚVV ZF
Porovnanie obsahu silíc a flavonoidov rodu Achillea L. získaného zberom, pestovaného ekologickým a konvenčným spôsobom.
2011
--
IGA
J. NeugebauerováÚZK ZF
2014
2014
IGAÚO ZF
Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)
2009
2009
RP
R. Pokluda
ÚZK ZF
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
2011
2012
Iný
ÚŠMZR ZF
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015
OPJ. BalíkDPEF PEF
POSTUP PŘÍPRAVY VINNÉ BÁZE PRO ČÁSTEČNOU NÁHRADU LIHU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚVV ZF
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury
2018--
Specifický
ÚZAKA ZF
Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu. (QK1910264)
2019
2022
NAZVJ. Balík
ÚPTZP ZF
Použití next generation sequencing pro diagnostiku virových a virům podobných chorob révy vinné (LD15163)
20152017
RP
MEND ZF
Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)
2008
2009
FRVŠ
R. PavlačkaZF
Priprava stanku ZF na Flore Bratislava
2008
2008
Iný
P. KaššákÚZK ZF
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)
2011
2012
IGAM. Pejchal
ÚBZ ZF
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)
2012
2013
IGA
ÚBZ ZF
2006
2007
IGA
ÚZAKA ZF
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (QH82231)
2008
2012
NAZV
ÚŠMZR ZF
Produkce okrasných rostlin kurz D2
2007
--
J. Neugebauerová
ZF
Produkční systém pěstování jabloní s použitím odrůd sloupcového růstu (QJ1210273)
2011
--
NAZV
V. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.
2014
2014
Interný
Z. AmbrožováÚZAKA ZF
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
2009
2009
OPP. SalašÚŠMZR ZF
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
2014
2014
IGA
ÚZAKA ZF
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.2014
2014
IGAJ. Damec
ÚZAKA ZF
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky2014
2015
Smluvní výzkumJ. Damec
ÚZAKA ZF
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky2014
2015
Smluvní výzkum
J. Damec
ÚZAKA ZF
Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)
2011
2014
InýÚZK ZF
Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny2011
2012
IGAÚZAKA ZF
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)2002
2002
FRVŠ
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)
20072007FRVŠÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)
2005
2005
FRVŠ
P. SalašÚŠMZR ZF
Přenos rezistence z GM odrůdy švestky 'HoneySweet' do odrůdy 'Domácí velkoplodá', hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky (QJ1610186)
2016
2018NAZVP. Burg
ÚO ZF
Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc2011
2011
Iný
ÚZK ZF
Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc
2011
2011
Iný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc
2010
2010
Iný
ÚZK ZF
Příprava a realizace letní školy pro zahraniční studenty (RP 2008)2008
2008
RP
R. PokludaÚZK ZF
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO2015
2015
NAZV
P. PlívaÚZAT ZF
2014
2014Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
Přístrojové metody hodnocení stromů -- interpretační metody a exaktní vyhodnocení zjištěných veličin (8/2012/591)
20122013
IGA
ÚBZ ZF
Racionalizace intenzivního pěstování broskvoní a nektarinek (EP9313)
1999
2002
NAZV
I. OukropecZF
Ranný výběr genotypů meruněk na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (GP521/03/P133)
2003
2005
GAČRM. Vachůn
MEND ZF
Raný výběr genotypů broskvoní na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (QD1157)
2001
2005
NAZV
ZF
Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2009
2009
Iný
ÚZK ZF
2009
2009
IGA
R. PokludaÚZK ZF
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)2009
2009
Iný
ÚZAT ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Brněnská růže 2008
2008
2008
Iný
ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Cup 2008
2008
2008InýP. VeseláZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Olomouc 2008
2008
2008
Iný
P. Veselá
ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 2007
2007
--InýZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 2008
2008
2008
Iný
ZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Brněnská růže 2007
2007
2007
Iný
P. Veselá
ZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Děčínská kotva 2009
2009
2009
InýP. Veselá
ZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Flora Cup 2009
2009
2009
InýZF
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů
2008
2008InýR. Pavlačka
ÚZAT ZF
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
2017
2020
TAČR
ÚŠMZR ZF
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle
2013
--
IGA
J. DamecÚZAKA ZF
Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)
20102010FRVŠ
ÚZK ZF
Rozšírenie výuky už existujúcich predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne rozbory rastlín
2010
2010
FRVŠP. KaššákÚZK ZF
Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (CZ1.07/1.3.00/14.0076)
2010
2013
OP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM. (QJ1210036)
2012
2016
NAZV
ÚO ZF
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)20022002
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
20112011FRVŠ
ÚO ZF
Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)
2012
2012
RP
R. Pokluda
ZF
Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚPTZP ZF
Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích
2012
2012
FRVŠ
J. Balík
ÚPTZP ZF
Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)
2004
2004
FRVŠ
M. Kyseláková
ÚPTZP ZF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)
2007
2007
FRVŠR. PokludaZF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)
2007
2007
FRVŠ
R. Pokluda
ÚZK ZF
Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)2010
2010
FRVŠJ. Balík
ÚPTZP ZF
2012
2015
RPR. Pokluda
ÚZK ZF
2003
2007
NAZV
B. KrškaÚO ZF
Rozvoj pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR (QF3207)
2003
2007
NAZV
ZF
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008OPÚŠMZR ZF
Rozvoj projektové výuky zahradnických disciplín (73/2009)
2009
2009
FRVŠ
R. PokludaÚZK ZF
Rozvoj senzorické laboratoře pro výuku posluchačů studijních oborů Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Vinohradnictví a vinařství (IN5150281)2015--RPJ. BalíkÚPTZP ZF
Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)
20082008FRVŠ
ÚPTZP ZF
2008
2009
FRVŠ
ZF
Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)
2006
2006
RP
ÚPTZP ZF
Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)
2006
2006
FRVŠ
ÚZK ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast krajinářské architektury
2009
2012OPÚBZ ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví20092009
OP
ÚŠMZR ZF
Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce. (TA04020464)20142017TAČRÚVV ZF
Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)
2011
2014
NAZVÚPTZP ZF
20122016
NAZV
A. Němcová
ÚPTZP ZF
Řešení současných problémů integrované produkce třešní a višní (101A211)
2010
2014
NAZV
A. NěmcováÚPTZP ZF
Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců
2013
2014
Iný
ÚZK ZF
Screening výskytu obsahových látok vo vybraných druhoch kosatcov skupiny limniris
2012
2012
IGA
P. Kaššák
ÚZK ZF
Sekvenace fragmentů genů souvisejících s výstupem květních pupenů meruněk z endogenní dormance (5/2009/591)
2009
2009
IGA
MEND ZF
Semester grant and grant for short-term stays of the "Aktion" Austria-Czech Republic (CZ to A)20152015AKTIONÚZK ZF
Sharka Containment - bruselská část (204429)
2008
2012RP EKÚO ZF
2008
2012
RP EK
ÚO ZF
Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)2011
2011
J. GoliášÚPTZP ZF
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.20152015IGA
ÚZAT ZF
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.
2015
2015
IGA
P. ZemánekÚZAT ZF
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám (QH 81142)
2008
2012
NAZVÚŠMZR ZF
Slovak Wine Academy Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)
2008
2009
Zahr. vzd.
ÚVV ZF
Smluvní výzkum "Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podání užitného vzoru. (555/9503/OS5100831)
2010
2011
ÚPTZP ZF
Specific Environmental Land-based European Competency Tracker (EQF Select)2009
--
Iný
DZF ZF
Specifický výzkum
1999
--Specifický
ÚPTZP ZF
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚPK ZF
      Hodnocení rekreačního potenciálu
2011
2012
Specifický
A. SalašováÚPK ZF
Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)
20122013Smluvní výzkum
ÚZK ZF
Srovnání obsahových složek plodů rodu Actinidia pěstovaných na území ČR (IGA - ZF/2018 - AP003)
20182018IGAM. HorákÚPTZP ZF
Stabilita odolnosti proti strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint.) u jabloní (GA521/97/0823)1997
1999
GAČR
ZF
20202020IGAT. NečasÚO ZF
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
2009
2010
Iný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
2009
2009
Iný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
20112011
IGA
J. Horsáková
ÚO ZF
Stanovenie fenolických látok metódou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčným sposobom a ekologickým sposobom20082009
IGA
ÚZK ZF
Statistická analýza genetických dat (Statgen)
2008
--
Iný
M. VachůnZF
Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí
20172017
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
Studentské ceny Hickory Foundation - VI. ročník
2008
2009
Zahr. vzd.
ÚBZ ZF
Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)
2012
2013
Smluvní výzkumÚZK ZF
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)
2015
2016
IGA
ÚVV ZF
Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)
1999
2004
VZ
K. Petříková
ÚZK ZF
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)
2014
2014
IGA
J. Sochor
ÚVV ZF
Studium biotických a abiotických faktorů působících na kultivaci rostlin rodů Brassica L. a Allium L. (LH - KONTAKT II)
2015
2017
RPM. Baránek
MEND ZF
Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.2008
2008
IGA
ÚO ZF
Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)
20062006IGAÚPTZP ZF
Studium genetické příbuznosti vybraných taxonů v subtribu Telephiinae na základě sekvenční podobnosti ve vybraných regionech jejich genomu
2017
--
IGA
ÚZK ZF
Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)
20062006VZ
ÚPTZP ZF
Studium chimérismu u klonů révy vinné (521/06/P264)
2006--GAČRK. BaránkováZF
Studium korelací anthokyaninů, barevnosti a resveratrolu v červených vínech (GP525/03/P132)20032005
GAČR
ÚPTZP ZF
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (525/08/1135)
2007
2007GAČRJ. Balík
ÚPTZP ZF
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)
2009
2011
GAČR
ÚPTZP ZF
Studium metabolismu a difúze v živé tkáni pomocí MR zobrazování a MR spektroskopie a využití těchto poznatků pro diagnostické účely. (GV309/97/K048)19972002GAČRÚPTZP ZF
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin
20112012InýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii (IGA - ZF/2018 - DP008)
2018
2018
IGAÚVV ZF
Studium obsahu vitaminu C v závislosti na ranosti odrůd (FRVŠ)2008
--
FRVŠ
ZF
Studium produkce těkavých aromatických složek v ovocných plodech a kvašených nápojích plynově chromatografickou technikou headspace gas analýza (32/2004)
2004
2004
IGA
ÚPTZP ZF
Studium profilu anthokyaninových barviv modrých odrůd Vitis vinifera a růžových vín (2006)
2006
2006
IGA
ÚPTZP ZF
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)
20162017IGAÚVV ZF
Studium přírodních prvků lužní krajiny
2009
2012
InternýZF
Studium rozložitelnosti biopolymerů v kompostovacím procesu
2016
2017
IGA
P. Zemánek
ÚZAT ZF
Studium stratifikačních metod (221/G4)
20062006FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)
2007
2007FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Studium uplatnitelnosti mechorostů na stavebních konstrukcích
2004
2008
ZF
Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru
2007
2007IGAA. SalašováÚZAKA ZF
Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)1993
1995
GAČR
ÚPTZP ZF
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci2011
2012
InýJ. Burgová
ÚŠMZR ZF
Summer School " A Metropolis with a Green Heart" (Visegrad Fund)2009
--
Iný
ÚZAKA ZF
Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)20012004
NAZV
ÚZK ZF
Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru
2010
2014
NAZV
ÚZAT ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně2008
2008
RP
R. PokludaÚŠMZR ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)
20082008
RP
A. Němcová
ZF
Systematizácia a metodológia hodnotenia obnovy historických parkov v stredoeurópskom kontexte (MVTS)2009
--
InýÚZAKA ZF
Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů
20092009NAZVÚZK ZF
Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod (QF4141)
20042007
NAZV
P. PavloušekZF
Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtchatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace (LH11134)
2011
2013
RPÚŠMZR ZF
2020
2020
Interný
T. NečasÚO ZF
Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v Lednici20152015
RP
T. Nečas
ÚO ZF
Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)2012
2012
J. Balík
ÚPTZP ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2008
2008NAZV
ÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2010
2012
NAZV
P. ZemánekÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce2011
2011
NAZV
P. BurgÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné (1G46082)
2004
2007
NAZVÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
20102014
NAZV
ÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
2012
2015NAZVP. Burg
ÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20152018NAZVP. BurgÚZAT ZF
Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)
2018
2019
TAČRP. Híc
ÚPTZP ZF
Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)
2012
2012
Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)
2013
2013Smluvní výzkumR. Pokluda
ÚZK ZF
Testování mykorrhizních přípravků v rámci projektu Microfruit2010
2010
R. Pokluda
ÚZK ZF
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
20102010
IGA
ÚZAT ZF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
2011
2011ÚŠMZR ZF
Testování pozitivního vlivu přípravků na bázi arbuskulárních mykorhizních hub na vybrané druhy zeleného koření
2015
--
IGAÚZK ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
20112012
Iný
ÚŠMZR ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
2009
2009
InýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.
2012
2013
IGAM. Baránek
MEND ZF
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií2011
2012
IGA
M. Baránek
MEND ZF
Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině
20112011R. PokludaÚZK ZF
Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)2011
2011
ÚPTZP ZF
Traditional and wild -Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)
2011
--
Zahr. vzd.J. NeugebauerováÚZK ZF
Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)
2010
2010
Iný
ÚZK ZF
Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě - multimediální učební texty (FRVŠ 2358/2008)
2008
2008
FRVŠ
T. KuťkováZF
Tvorba ekotonů, refůgií a biokoridorů zvyšujících stabilitu agrocenóz, biodiverzitu zemědělských produkčních oblastí a estetickou hodnotu krajiny s ověřením jejich významu v ochraně rostlin
2007
2011
NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)
2009--FRVŠ
ÚZAT ZF
Tvorba moderních systémů pěstování slivoní. Výběr vhodných odrůd a vypracování dlouhodobého skladování plodů slivoní v podmínkách nízkokyslíkaté atmosféry. (QD 1408)
2001
2004
NAZV
ÚPTZP ZF
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)
2010
2011
FRVŠ
J. DaňkováÚZAKA ZF
20102010
FRVŠ
ÚZK ZF
Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (QJ1630301)
2016
2018
NAZV
ÚO ZF
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
2015
2017
NAZVP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám. Identifikace plísňového napadení u citlivých drůd jablek během chladírenského skladování prostřednictvím uvolňovaných plynných metabolitů z neporušeného plodu, jako je etylén a těkavé aromatické látky ve vztahu k celistovosti povrchové vrstvy. (QF 4116)
2004
2007
NAZV
ÚPTZP ZF
Učebna a ateliér pro 3D modelování, vizualizace a grafický design (2981/2006)
20062006FRVŠZF
2011
2014RP
ÚZK ZF
Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)
2012
2012
FRVŠ
ÚZK ZF
Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)
19991999
AKTION
ÚPTZP ZF
Uplatnenie symbiotických húb Glomus pri produkcii modelových zástupcov zeleniny
2010
2010IGAR. Pokluda
ÚZK ZF
Vánoční dekorace kostela ve Křtinách2007
2007
Iný
T. KuťkováZF
Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty
2007--
Iný
T. Kuťková
ZF
Velká přehlídka floristiky
2007
2007
Iný
ZF
Veřejné prostory malých měst20102010
IGA
D. WilhelmováÚZAKA ZF
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)
2016
--
Iný
J. Sochor
ÚVV ZF
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)
2004
--
RP
ÚBZ ZF
Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny. (QF 4195)2004
2007
NAZV
ÚZK ZF
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)
2011
2012
IGA
P. Pavloušek
ÚVV ZF
      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)2011
--
IGA
ÚVV ZF
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků
2017
2017
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Vliv asimilovatelného dusíku na průběh fermentace moštů révy vinné (IGA)
20072007IGAZF
Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách
2010
2010
Iný
ÚŠMZR ZF
Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů
2009
2011NAZVR. PokludaÚZK ZF
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin20142014IGA
ÚŠMZR ZF
Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné
2007
2007IGA
ÚVV ZF
2007
--
IGAÚZK ZF
Vliv různých termínů a koncentrací biostimulátoru Synerginu na růst a vývoj, na výnos a kvalitu jahodníku pěstovaného v ekologických podmínkách (IGA)
2008
--
IGA
ZF
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
2012
2012
IGA
ÚŠMZR ZF
VLIV STRESU INDUKOVANÉHO PŘI MANIPULACÍCH IN VITRO A TERMOTERAPII NA GENETICKÉ A EPIGENETICKÉ ZMĚNY GENOMU RÉVY VINNÉ (COST akce 858, č. OC116)
2006
2009
FRVŠ
M. Pidra
MEND ZF
Vliv surovin a technologie zpracování na obsah zdravotně prospěšných polyfenolických látek v révových vínech (QD1155)
2001
2004
NAZVÚPTZP ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu2016
2017
TAČRP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
2016
2016TAČRR. Vlk
ÚŠMZR ZF
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
2011
2012Iný
ÚŠMZR ZF
Vplyv aplikácie fytohormónov na obsah fytoplazmy ESFY v pletivách rastlín rodu Prunus
2017
2017IGA
ÚO ZF
Vplyv symbiotických húb Glomus na hospodárske a nutričné parametre vybraných druhov zeleniny pri rôznych dávkach hnojenia.20112011IGA
ÚZK ZF
Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)20092009IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Výběr ekotypů domácích léčivých a kořeninových rostlin, doporučení technologií pěstování a introdukce do vybraných lokalit (EP7199)
19972000NAZV
ÚZK ZF
2007
2007
IGA
ÚO ZF
2009
2013
NAZV
B. Krška
ÚO ZF
Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)2012
2012
NAZV
J. GoliášÚPTZP ZF
Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva
2010
2010
Iný
ÚZK ZF
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)
2008
2012
NAZV
J. GoliášÚPTZP ZF
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO
20092009FRVŠ
MEND ZF
Vyhodnocení dendrologického potenciálu areálu lázní Velké Losiny
2014
2015
Smluvní výzkum
P. Šimek
ÚBZ ZF
2017
2017IGA
ÚO ZF
20042004
RP
ÚO ZF
Výroba energeticky hodnotnějších biopaliv s přídavkem matolin a pokrutin ze semen révy vinné
2017
--
IGA
ÚZAT ZF
Vytvoření alternativní metodiky identifikace odrůd révy vinné založené na zhodnocení rozdílností ve struktuře DNA u jednotlivých odrůd. (QC1156)
2001
2005
NAZV
M. Pidra
MEND ZF
Vytvoření metodiky izolace DNA z různých pletiv révy vinné (3FR1386)
2003
--
FRVŠ
K. BaránkováMEND ZF
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003
FRVŠÚŠMZR ZF
Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu (CZ.1.07/2.3.00/45.0045)2014
2015
OPDZF ZF
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
2017
2017
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida2016
2017
IGAÚŠMZR ZF
Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality. (QH91153)2009
2011
NAZV
MEND ZF
Využití kontinuální superkritické fluidní extrakce (SFE) oxidem uhličitým a GC-MS v analýze alkoholických nápojů (GA525/99/1570)
19992001
GAČR
J. GoliášÚPTZP ZF
Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro zachranu biodiverzity (SE/620/10/03)
2003
2006
Iný
S. BočekÚŠMZR ZF
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
20102014
NAZV
S. Boček
ÚŠMZR ZF
Využití mobilní analytiky v odborných zahradnických disciplínách (244/2006)
2006
2006FRVŠÚZK ZF
Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení produkce a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktu (QJ1510088)
20152018NAZVM. BaránekMEND ZF
Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích2017
2017
IGA
P. Burg
ÚZAT ZF
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
20152015
IGA
ÚŠMZR ZF
2012
2012
IGA
A. Němcová
ÚPTZP ZF
2012
2012
IGAÚPTZP ZF
2019
2023
NAZV
ÚO ZF
Využití odpadů ze zpracování hroznů pro potravinářství (IGA - ZF/2016 - DP004)20162017IGAÚPTZP ZF
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)
2016
2019
NAZVP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Využití přístrojových metod k hodnocení zdravotního stavu stromů (Registrační číslo 11/2011/591)20112012IGAP. ŠimekÚBZ ZF
Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)
2017
2020
TAČR
ÚPTZP ZF
Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny2014
2014
TAČR
ÚŠMZR ZF
Využití senzorů vlhkosti v praktické výuce zelinářství a skleníkové výroby (121/2008)20082008
FRVŠ
R. Pokluda
ZF
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu2013
2013
J. Balík
ÚPTZP ZF
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)
2013
2013
Smluvní výzkumÚPTZP ZF
Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
2017
2020TAČRP. Burg
ÚZAT ZF
Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)
20072007IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Vývoj detekčních systémů patogenních bakterií rajčat, paprik a okurek molekulárně biologickou metodou Real Time PCR
2018
2019
TAČR
MEND ZF
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)
2019
2021
TAČR
MEND ZF
2009
2012GAČRR. Sotolář
ÚVV ZF
Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství
2014
2015
Smluvní výzkum
M. Vetešková
MEND ZF
Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)
2011
2012
IGA
ÚPTZP ZF
Vývoj nových materiálů vhodných pro 3D tisk s antimikrobiálními vlastnostmi (3D ANTIMICROB) (LTC18002)
2018
2020
Iný
J. SochorÚVV ZF
Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)
2010
2010
R. Pokluda
ÚZK ZF
Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti houbovým patogenům (TA04021402)
20142017
TAČR
P. Pavloušek
ÚVV ZF
Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech
2015
2018
NAZV
ÚZAT ZF
Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR (COST-LD14051)
2014
--
Iný
M. Baránek
MEND ZF
Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod
2015
2018
TAČRP. ZemánekÚZAT ZF
Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody (QG60123)2006
2009
NAZV
ÚO ZF
Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)
2014
2014Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
20012004NAZV
ÚO ZF
Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu. (1B44051)
2004
2008NAZV
MEND ZF
2012
2016
NAZV
E. Ondrušiková
MEND ZF
Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)
19992001
GAČR
ZF
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
2010
2011
Iný
P. SalašÚŠMZR ZF
2010
2010
IGA
ÚO ZF
2004
2007
NAZV
ÚO ZF
Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)
2014
2014
Smluvní výzkum
R. Pokluda
ÚZK ZF
Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)
2011
2014NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )
2009
2013
NAZVÚPTZP ZF
Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů (111A141)
2011
2014
NAZVÚŠMZR ZF
Výzkum obsahových látek v rostlinách rodu Adromischus
2014
2014IGAÚZK ZF
Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (QH 82232)20082012
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
2003
2007
NAZV
ÚŠMZR ZF
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
2010
2010
InýÚŠMZR ZF
Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)
2009
2012
NAZV
ÚPTZP ZF
Výzkum, vývoj a výroba nové výrobkové řady Sauvignonů s benefitem definovaného typu aromatičnosti (SV5130351)
2013
2014
Smluvní výzkum
ÚVV ZF
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)
20112014
NAZV
ÚZAT ZF
Vzorník barev vína (RP/192/2008)20082009
Iný
ÚPTZP ZF
Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)
2013
2013
OPJ. NeugebauerováÚZK ZF
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst
2015
2015
IGA
ÚZAKA ZF
Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově
2007
2007InýZF
Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky
2013
2017
MK
ÚBZ ZF
2018
2022
MK
ÚBZ ZF
Zahradní jezírka
2016
--
Iný
V. LázničkaÚPK ZF
Zahradnický ples Žofín (pomoc pri aranžovaní)2008
2008
InýP. KaššákÚZK ZF
Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (DF11P01OVV006)
2011
2015
MKV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.2014
2014
Smluvní výzkumJ. VojtíškováÚZK ZF
Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model
2009
2009InýR. PavlačkaÚZAT ZF
Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)20112011FRVŠÚZAKA ZF
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)
2008
2008
IGA
P. Mateiciucová
ÚVV ZF
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně
2007
2007
IGA
ÚVV ZF
Zhodnocení nutriční hodnoty, kvality a využitelnosti vybraných druhů zeleniny v racionální výživě (EP0960996018)
1996
1999
NAZVZF
Zhodnocení odpadů z vinohradnictví a vinařství na biologicky aktivní látky (COST CZ LD 14038 )
2014
2016
Iný
J. Balík
ÚPTZP ZF
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu20102014
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Zimolez a aktinidie - nové ovoce pro zdravou výživu. (QJ1210172)
2011
--
NAZV
ÚŠMZR ZF
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení20132014
IGA
M. Baránek
MEND ZF
Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků
2009
2013
NAZV
ÚBZ ZF
Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků2010
2014
NAZVM. RajnochÚBZ ZF
Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu (NAZV)2008
2012
NAZV
ÚZK ZF
Zvyšování kvality skladovaných jablek optimalizací skladovacího režimu (EP0960996030)
1996
1999
NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
3D model "Mlýnská strouha" - Plzeň2007
2007
InýR. PavlačkaZF
69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.
2014
2014
AKTION
ÚO ZFLegenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovanýriešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájenývyradený
zamietnutý
zrušený