Faculty of Horticulture - list of projectsHelp


Use the application to show a list of projects of the selected department.

Number of entries found: 624

StateNameFromUntil
Type
SupervisorDepartment
ukončený ...
2007
--OtherJ. Martinek
FH
řešený
A comparison of fruit quality parameters of Actinidia genus grown in the Czech Republic (IGA - ZF/2018 - AP003)20182018
IGA
DPTHP FH
obhájený
A pilot project of prevention of soil biological degradation under conditions of arid climate (2B08020)
2008
2011
NPV II
DBPHP FH
zamítnutý
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)20162019
NAZV
J. Rožnovský
DBPHP FH
zamítnutý Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014
NAZV
DBPHP FH
zamítnutý
Agrophenological evaluation of perspectives apricot varieties for intensive growing technologies. (SK-CZ newproject)
20092010
Other
I. Ondrášek
DFG FH
obhájený Analýza faktorov ovplyvňujúcich nákladovosť rezu a tvarovania živých plotov2013
2013
IGA
DHM FH
řešený
2015
2015
IGADPDM FH
ukončený
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed20092009
DVGF FH
obhájený Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017IGAJ. Rožnovský
DBPHP FH
ukončený
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
20122012
Smluvní výzkum
MIGPB FH
ukončený
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010R. PokludaDVGF FH
řešený
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--IGAL. PoláčkováDGLA FH
řešený Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI)20162020
Other
DVV FH
řešený Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014
--
InternalJ. Neugebauerová
DVGF FH
obhájený
Application methods GC MC and AFLP for identification of medicinal, aromatic and spice plants (IP č. 14.2)
2014
2014
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
ukončený Application of next generation sequencing for the diagnosis of viruses and virus-like diseases of grapevine (LD15163)
2015
2017RPA. EichmeierMIGPB FH
řešený
Bakterie Saccharothrix k účinné biokontrole GTD
2020
2021
TAČR
MIGPB FH
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010
FRVŠ
H. ŠefrováUPSRR FA
obhájený Biological additives of irrigation water for quality enhancement of food crop. (K-141/2012)
2012
2015
TAČR
R. PokludaDVGF FH
řešený
Biological assessment
2005
2016
Other
ÚPK FH
zamítnutý Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.
2009
2011NAZVA. Němcová
DPTHP FH
zamítnutý
Biotechnology advancement in the grapevine breeding of varieties with highest resistance to biotic and abiotic factors, high quality and important health benefit
2007
2007NAZVP. Pavloušek
FH
zamítnutý
Biotechnology in viticulture -2. stage of breeding of rootstocks varieties for grapevine
2007
2007
NAZV
FH
zamítnutý Care of genetic resources20072007RPDVGF FH
zamítnutý
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
2010
2010OP
DVGF FH
zamítnutý
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
2008
2011
NAZV
P. MateiciucováDVV FH
ukončený
Classroom and studio for 3D modelling, vizualization and graphical design (2981/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. PavlačkaFH
řešený
Columnar apples with resistance to diseases (QH 81142)
20082012
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
ukončený
Competitive advantage of bioenergetic products (QG 60083)
2006
2009
NAZVP. BurgDHM FH
zamítnutý Condensed anthocyanins-analysis, (bio)transformations and potential of use (203/08/0349)2007
2007
GAČRJ. Balík
DPTHP FH
přijatý2012
2014
OPÚPK FH
řešený
Conservation and preservation of historic cultural heritage of the Czech and Moravian varieties of fruits and other traditional crops and Forgotten crops (DF11P01OVV006)
2011
2015
MKV. Řezníček
DBPHP FH
ukončený
Conservation of biodiversity of plants in a system of sustainable agriculture and landscaping (1G46066 )
2004
2008
NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
podaný
Content of biological active compounds with direction to natural antioxidant (ANT1)
2007
--
NAZV
FH
zamítnutý
Content of biologically active substances in wine with a special attantion to natural antioxidants.
2007
2007
NAZV
FH
obhájený
Cooperation Network for Horticulture and Landscape Architecture (CZ.1.07)
2012
2014
OP
R. Pokluda
DVGF FH
ukončený
Creation of alterntive methodology for identification of Vitis genus cultivars based on evaluation differencies of its DNA structure. (QC1156)
2001
2005
NAZVMIGPB FH
ukončený
Creation of methodology of isolation of DNA from various tissue of grapevine (3FR1386)
2003
--
FRVŠ
MIGPB FH
obhájený
Creative systems of growing of plums (QD 1408)
20012004
NAZV
DPTHP FH
zamítnutý Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods. (91B028)
2009
2013
NAZV
A. Němcová
DPTHP FH
obhájený
Czech celebrities of research and cultivation in the branch of decorative and fruit plants in the 20 th century (LP01032)
20012002RP
FH
řešený2016
2020
MK
D. WilhelmováDGLA FH
obhájený
2010
2013OtherB. KrškaDFG FH
řešený
Čtyřletý bakalářský obor ZAKA
2005
--
RPP. Kučera
DPDM FH
obhájený
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
2009
2009
RPR. Pokluda
DVGF FH
obhájený20162016IGA
DFG FH
řešený
Detection of Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) phages by High Throughtput Sequencing (HTS) (IGA-ZF/2020-DP008)
2020
2020
IGA
A. Eichmeier
MIGPB FH
obhájený Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGADBPHP FH
podaný
Developing Landscape Architecture Research Teams
2009
2012
OPDPDM FH
obhájený
Developing the Professional Education of High School and College Teachers in Horticultural Production (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
2006
2008
OPDBPHP FH
řešený
20092012
GAČR
R. Sotolář
DVV FH
řešený2014--Other
MIGPB FH
obhájený2012
2015
RP
DVGF FH
řešený
Development of detection systems of pathogenic bacteria of tomatoes, peppers and cucumbers using the molecular biology method Real Time PCR
20182019
TAČR
MIGPB FH
obhájený
Development of growing nectarines and peaches in Czech republic conditions (QF3207)20032007
NAZV
FH
řešený
Development of new materials suitable for 3D printing with antimicrobial properties (3D ANTIMICROB) (LTC18002)
20182020Other
DVV FH
obhájený
2003
2007
NAZVDFG FH
obhájený
Development of physiological laboratory for horticultural education (1531/2007)
2007
2007
FRVŠ
R. PokludaFH
zamítnutý
Development of project education in horticultural subjects (73/2009)
2009
2009
FRVŠ
DVGF FH
řešený
Development of sensory laboratory for teaching of study fields Quality of Plant Food Sources and Viticulture and Enology (IN5150281)
2015--RPJ. Balík
DPTHP FH
obhájený Development of the laboratory for evaluation of fyziological processes in Horticulture teaching. (1531/2007)
2007
2007
FRVŠ
DVGF FH
řešený
Different ways of vineyard greening and management and their influence on reduction of soil erosion and quality of production. (TA04020464)
20142017
TAČR
DVV FH
ukončený
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
2009
2009
Other
P. Šimek
DOH FH
řešený
Drobné sakrálne objekty v krajine
2008
2008IGAA. Salašová
DGLA FH
ukončený Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)2011
2011
IGA
V. Láznička
ÚPK FH
obhájený
Early selection of apricot genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (GP521/03/P133)
20032005GAČRM. Vachůn
MIGPB FH
obhájený
Early selection of peach genotypes on resistance against Sharka (PPV) using molecular genetic methods (QD1157)2001
2005
NAZV
M. VachůnFH
obhájený
Effect of application of phytohormones on the concentration of phytoplasma ESFY in infected plants of genus Prunus
2017
2017
IGA
T. KissDFG FH
řešený
Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on rooting cuttings
2017
2017
IGA
P. SalašDBPHP FH
zamítnutý
Effect of environmental factors to woody plants cultivation in nurseries
2010
2010
Other
P. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý
Effect of fluoranthen on nutritional value of plant products
20092011NAZV
DVGF FH
řešený EFFECT OF IN VITRO MANIPULATIONS AND THERMOTHERAPY-INDUCED STRESS ON GENETIC AND EPIGENETIC CHANGES IN THE GENOME OF GRAPE VINE (Vitis vinifera L.) (COST akce 858, č. OC116)2006
2009
FRVŠMIGPB FH
ukončený Effect of microorganisms and substrates on cucumber grown in hydroponic system (IG570501)2007--
IGA
DVGF FH
obhájený Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGA
P. SalašDBPHP FH
ukončený
Elektronická databáze zahradnických informací
20092010
FRVŠ
DVGF FH
ukončený
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)20042007
NAZV
P. ZemánekFH
zamítnutý
Enabling the integral exploitation of agri-food waste, byproducts and residues
20162020OPP. BurgDHM FH
obhájený
Enhancing the Teaching of Collaborative Planning in Natural Resource Management (FI-05-B-F-PP-160633)
2007
2007
Foreign edu.A. Salašová
DGLA FH
obhájený
Etude de nouveaux concepts de jardins dans l'urbanisme contemporain (0185 CZE B10 0066)
2010
2010
Foreign edu.DGLA FH
obhájený
Etude des projets de renouvellement urbain de Paris (0185 TCE 412 001)
20072007Foreign edu.
DGLA FH
ukončený Etude sur le paysage dans les ensembles urbains de logements entre 1940 et 198020092009
Other
A. MagniDGLA FH
obhájený
EU Access (zahraniční - NL)
2004
2006
OtherR. Pokluda
DVGF FH
zamítnutý
Eurohort (EU Erasmus)
2007
2007
Other
DVGF FH
ukončený
Europa Cup Havířov
20112011
Other
J. Neugebauerová
DVGF FH
řešený European beaver (Castor fiber) (bv2009)20082012
Other
V. Láznička
DPDM FH
obhájený Evaluation internal quality of nursery stock propagation in containers2008
2008
IGA
DBPHP FH
podaný Evaluation of agrobiological characteristics of selected populations of interspecific hybrids of Vitis genus with regard to salubrious fenolic compunds20102010IGA
DVV FH
obhájený Evaluation of bioproduction at vegetable technologies (2215/2007)
2007
2007FRVŠ
DVGF FH
ukončený
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007
--FRVŠ
DVGF FH
ukončený
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007
--
FRVŠM. Ewis Abdelaziz
DVGF FH
řešený
Evaluation of dendrologic potential of Velké Losiny spa areal, results of the field survey and their interpretation
2014
2015
Smluvní výzkum
DPDM FH
ukončený
Evaluation of nutritious value, quality and utility of selected kinds of vegetables in rational nutrition (EP0960996018)
1996
1999
NAZV
I. MalýFH
připravovaný
Evaluation of perspective species of perennial energy crops
2010
2010
IGA
P. Zemánek
DHM FH
obhájený20172017IGAT. NečasDFG FH
obhájený
Evaluation of the presence and concentration of PPV in plant tissues using rootstocks P.davidiana, Cadaman, Barrier2017
2017
IGA
T. Nečas
DFG FH
ukončený
Exibition of medicinal plants Flora Olomouc
2007
--
OtherJ. NeugebauerováFH
obhájený Exploitation of mobile analytics in core courses of horticulture education (244/2006)
2006
2006
FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
obhájený
Exploitation of moisture sensors in seminars of vegetable and greenhouse production (121/2008)
2008
2008
FRVŠ
R. Pokluda
FH
ukončený
Exploratory research in aplication of mosses on building constructions20042008
FH
ukončený2004
2005
IGA
DGLA FH
ukončený Exposition of FH MUAF at FOR GARDEN20092009
Other
J. MartinekDPDM FH
ukončený Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
Other
DVGF FH
ukončený Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
Other
DVGF FH
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2008
2008
Other
J. Neugebauerová
DVGF FH
ukončený Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20082008OtherFH
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009
Other
DVGF FH
řešený
Extraction of lignans from wood and their use in food supplements with significant biological effects (QJ1210258)20122016NAZVDPTHP FH
ukončený
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli2011
2011
Other
DVGF FH
řešený
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
20152015OtherDVGF FH
ukončený
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2009
2009
2009Other
DVGF FH
ukončený Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 20102010
2010
OP
DVGF FH
ukončený
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2014
2014
2014Other
DVGF FH
ukončený
Flowers arangement
2007
--
DPDM FH
obhájený
Formation of storability by varieties of apple fruits to the storage diseases (QF 4116)
20042007NAZVJ. Goliáš
DPTHP FH
obhájený
Fruit Trees as a Component of Woody Plant Societies in Cultural Landscape (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)
2006
2007
OPP. SalašDBPHP FH
ukončený
Fulbright Specialist project #6890
2016
2016
Other
DFG FH
řešený
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)
20132014
IGA
J. Goliáš
DPTHP FH
řešený20182022MK
DPDM FH
zamítnutý
Genetical relationships in the genus Adromischus
20132013OtherP. Kaššák
DVGF FH
řešený
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"2010
--
OtherJ. Uher
DVGF FH
řešený
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"20092009
Other
DVGF FH
řešený
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009
--
FRVŠ
R. Pavlačka
DHM FH
obhájený Grape juices from given sort of vine with health benefit20092013NAZVJ. BalíkDVV FH
obhájený
Grapevine rootstocks breeding with genetic resources of grapevine and modern testing methods (QF4141)
2004
2007
NAZV
FH
řešený Great Cormorant (Phalacrocorax carbo)
2007
2012
Other
DPDM FH
ukončený
Guide for the preservation of local fruit cultivars (SE/620/10/03)
2003
2006
Other
S. Boček
DBPHP FH
obhájený
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)
2006
2008
RPJ. Balík
DPTHP FH
ukončený
Havířov v květech
2011
2011
Other
DVGF FH
připravovaný
Herbs (Erasmus+ programme)
2015
--OtherJ. Neugebauerová
DVGF FH
řešený Hickory Foundation Student Award
2008
2009
Foreign edu.
P. KrejčiříkDPDM FH
obhájený
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)2010
2010
IGADPTHP FH
podaný
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru
2015
2015
IGA
DVGF FH
obhájený Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )
2015
2018
NAZV
DFG FH
ukončený
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
20152015
IGA
DHM FH
obhájený
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008
IGA
J. BalíkDPTHP FH
zamítnutý Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)20062006IGADPTHP FH
ukončený Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
2012
2012
IGA
A. SalašováÚPK FH
podaný Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.
2011
--
NAZV
B. Krška
DFG FH
ukončený20092009IGADVGF FH
ukončený Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu2010
2010
IGADVGF FH
zamítnutý
2009
2009
IGA
J. Uher
DVGF FH
obhájený
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
2012
2012
IGA
DBPHP FH
obhájený
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
20112011IGAP. SalašDBPHP FH
ukončený
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce
2004
2004
IGA
DHM FH
obhájený2013
2013
IGAJ. NečasováDFG FH
řešený Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015
Other
Z. Ambrožová
DGLA FH
podaný
Honeysuckle and Aktinidia - new fruit for a healthy diet. (QJ1210172)
2011
--NAZVV. Řezníček
DBPHP FH
ukončený
Horticulture in tropics and subtropics (CŽV)
2007
2011
Other
R. PokludaFH
ukončený
Hrnkový experiment v rámci projektu MICROFRUIT
2009
2009
R. Pokluda
DVGF FH
obhájený
2015
2015
IGA
DFG FH
ukončený
Chemical content in genus Iris
2013
2014
Other
DVGF FH
ukončený
Chemicall content in plants from genus Adromischus
2014
2014
IGADVGF FH
ukončený
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)2012
2012
Smluvní výzkumM. Baroň
DVV FH
zamítnutý
Identification and discrimination of the apricot cultivars registred in the Czech Republic by molecular methods (Indentifikace meruněk)2007
2008
IGA
FH
řešený Identification of apple scab strains and races (Venturia inaequalis Cke. Wint) (QH71172)20072011
NAZV
DBPHP FH
řešený
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky20162020
MK
A. SalašováÚPK FH
řešený
2019
2021
NAZV
DFG FH
zamítnutý
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006OtherDBPHP FH
ukončený
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
20102010RPA. Němcová
DPTHP FH
řešený
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015
--
Internal
DBPHP FH
obhájený
Improvement of vegetables resistance to water stress (NAZV)
20082012NAZVDVGF FH
obhájený
Increasing the Range of Specialist Horticultural Training for Secondary School Employees (CZ1.07/1.3.00/14.0076)20102013OPDBPHP FH
ukončený
Induction of polyploidization in black leafy culivars of Pelargonium x hortorum ( (65/2006)
2006
--
InternalP. Jadrná
DVGF FH
podaný
Influence different date and concentration biologically active substances Synergin on growth and development, on yield and quality strawberry grown in ecological conditions (IGA)
2008
--
IGA
Š. KremláčkováFH
obhájený
Influence of grapevine and technology processing on content of chemoprotective polyphenolic substances in wine. (QD1155)
2001
2004
NAZV
DPTHP FH
ukončený
2011
2011
FRVŠ
J. Martinek
DPDM FH
obhájený
Innovation and expansion of educational activities teaching courses FH Mendel University, about lessons learned from a detailed assessment of the quality of medicinal plants
2011
2011
FRVŠDVGF FH
obhájený
Innovation of grower systems of sweet cherries (QD 1047)
20012004NAZVJ. Goliáš
DPTHP FH
obhájený Innovation of storage technologies with respect to physiological preconditions of kernel fruits (EP9275)19992002NAZV
DPTHP FH
zamítnutý
Innovation subject winegrowing utilization electrochemical method at material structure wine (1102 /2006)
2006
2006
FRVŠ
J. VeverkaFH
zamítnutý
Innovation technologies for the production of high quality and safe raw materials MASP in the integrated and organic production
20102010NAZVDVGF FH
obhájený
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)2014
2014
RP
P. SalašDBPHP FH
řešený2019
2023
NAZV
DFG FH
obhájený
2015
2018
NAZV
T. Nečas
DFG FH
obhájený
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)
2009
2009
FRVŠ
R. PokludaDVGF FH
obhájený
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech20092009FRVŠDPTHP FH
ukončený
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství
2014
2014
Internal
DVV FH
zamítnutý Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu
2009
2009
FRVŠA. SalašováDGLA FH
přijatý
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení
2010
--
FRVŠDVV FH
zamítnutý Inovace předmětů zelinářství
2011
2012
FRVŠ
DVGF FH
vyřazený
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin
2011
2012FRVŠDBPHP FH
ukončený
2001
--
FRVŠ
FH
obhájený
Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů (CZ.1.07/2.2.00/28.0220)2012
2014
OPR. Pokluda
FH
zamítnutý Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů
2015
2015
InternalDBPHP FH
zamítnutý
Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin
2009
2009
FRVŠ
DPTHP FH
zamítnutý Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)
2010
2010
FRVŠ
DPTHP FH
zamítnutý
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)2009
2009
FRVŠ
DPTHP FH
podaný
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů
2009
2009FRVŠJ. Joklová KaňováDPTHP FH
obhájený
Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře (120/2004)20042004
FRVŠ
A. Němcová
DPTHP FH
podaný
Inovácia vzdelávacej činnosti a rozšírenie výuky predmetov ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnotenia kvality liečivých rastlín .
2010
--
FRVŠDVGF FH
podaný
Inovation of growing technologies in integratet vegetable production (IZP06)
2007
--
NAZVDVGF FH
ukončený
Inovation of intensive growing of peaches and nectarines (EP9313)
19992002NAZV
FH
zamítnutý
Inovation of 'Introduction to GIS' subject
2010
2010
FRVŠ
DGLA FH
obhájený
Inovation of practical seminars in course of vegetable sciences (122/2004)
2004
2004
FRVŠR. Pokluda
DVGF FH
obhájený Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)
2007
2007
FRVŠJ. BalíkDPTHP FH
zamítnutý
Integrated crop management (ICM) of field vegetable crops: improving fertilisation and irrigation under the perspective of social and environmental changes (COST)2009
2012
OtherR. Pokluda
DVGF FH
obhájený20022002RP
AIS REC
obhájený      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
2002
2002
RPM. Soja
DOH FH
obhájený
      2003 Integrace Zahradnické fakulty
2003
2003
RP
M. Soja
DOH FH
obhájený International Conference on Horticulture Post-graduate study 201020102010
IGA
DVGF FH
přijatý
International education stay
20152015AKTIONP. Kaššák
DVGF FH
ukončený
International scientific conference Quality of Horticultural Production
2007
--Other
FH
obhájený
2014
2014
RP
T. NečasDFG FH
obhájený
Jednorázové poradenství (OS5120171)
2012
2012J. Balík
DPTHP FH
ukončený Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)
2013
2013J. Balík
DPTHP FH
zamítnutý
Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)
2007
2007
NAZV
DPTHP FH
ukončený
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)
2005
2008NAZVM. Rajnoch
DPDM FH
řešený
Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)
2005
--
NAZV
M. RajnochDPDM FH
obhájený
20012004
NAZV
V. ŘezníčekDBPHP FH
obhájený
2010
2014
NAZV
DFG FH
ukončený
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury2014
2014
IGA
DGLA FH
obhájený
Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)
2010
2012
GAČRDPTHP FH
zamítnutý Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití20092012GAČRJ. BalíkDPTHP FH
ukončený Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty20132013IGAR. Pokluda
DVGF FH
ukončený Koupaci biotop20062011
Other
V. LázničkaDPDM FH
řešený
Krajinářská infografika
2013
2013IGAM. Krejčí
DGLA FH
ukončený
Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin
2008
2008
T. KuťkováDVGF FH
obhájený
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny20152015
Other
P. SalašDBPHP FH
ukončený
Kurz zahradnictví20112011DVGF FH
ukončený Kurz zahradnictví tropů a subtropů2008
2008
R. PokludaDVGF FH
ukončený Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín2007
--
OtherT. Kuťková
FH
přijatý
Laboratoře GIT a CAD. (2883)
2010--FRVŠDHM FH
obhájený
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)2005
2005
FRVŠ
L. Radilová
DGLA FH
ukončený2011
2015
MK
ÚPK FH
řešený Landscape Design in the Context of Implementation of the Objectives of the Czech National Revival during the First Czechoslovak Republic
2013
2017
MK
DPDM FH
řešený
Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)
2015
2015IGADPTHP FH
ukončený
Le concept environmental dans l'espace public2010
2010
RPJ. DaňkováDGLA FH
zamítnutý
Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl
2011
2011
NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený
L'espace public urbain - espace du paysagiste-scénographe
2008
2008RPDGLA FH
ukončený
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model
20092009
Other
DHM FH
ukončený Local identity of greenery in countryside and villages (QI112A138)20112014NAZVDBPHP FH
řešený
Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)
2004
--
RPDPDM FH
obhájený
Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)
2005
2005
RP
J. BalíkDPTHP FH
obhájený Management of nature protected area (69 F4 b)2008
2009
FRVŠ
DPDM FH
obhájený
2012
2012
IGAV. Láznička
ÚPK FH
řešený
Mapování výskytu TD patogenů způsobujících odumírání buxusů v České republice (IGA-ZF/2020-DP003)
2020
2021
IGA
MIGPB FH
obhájený
Marker Assisted Resistance to Sharka (613654)
2013
2015
RP EKB. Krška
DFG FH
řešený Mehr Bildung für Europa (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)20112013
Foreign edu.
DPDM FH
zamítnutý
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2009
2011
NAZV
DVGF FH
zamítnutý Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)20082008
NAZV
R. PokludaDVGF FH
zamítnutý Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy2007
2007
NAZVDVGF FH
řešený
Metagenomic survey of vineyard and use of GTD antagonists from Pseudonocardiaceae (TJ02000096)
20192021
TAČR
MIGPB FH
řešený
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)
2019
--
TAČR
A. EichmeierMIGPB FH
řešený
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae
2020
2021
TAČR
A. Eichmeier
MIGPB FH
řešený
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)
2019
2021
TAČR
A. EichmeierMIGPB FH
zamítnutý
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově20102014NAZVP. Zemánek
DHM FH
zamítnutý Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)
2006
2006
FRVŠ
DVGF FH
podaný
Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 2015
2015
2015
IGAP. Kaššák
DVGF FH
ukončený Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny
2011
2011
R. Pokluda
DVGF FH
obhájený
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010
OtherP. SalašDBPHP FH
obhájený
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
2009
2009
OtherP. SalašDBPHP FH
přijatý
Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)
2007
2007
FRVŠ
R. Pavlačka
FH
přijatý
Model evaluation assortment perennials on instance genus Hemerocallis
2009
2009
FRVŠDVGF FH
obhájený Modern technologies of the grape wines production in the context of European viniculture (EP0960996031)1996
1999
NAZVDPTHP FH
obhájený
Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)
2010
2010
FRVŠ
A. NěmcováDPTHP FH
obhájený
2000
2004NAZVDBPHP FH
ukončený
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)
2002
--
Other
DVV FH
obhájený Modulární systém pro řízení vegetačních podmínek v experimentálním solárním skleníku20172017
Internal
DFG FH
ukončený2000
2004
NAZV
DVV FH
obhájený
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)2014
2014
RP
P. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý
Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis
20102010IGAP. KaššákDVGF FH
zamítnutý Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
2010
2010
RPR. PokludaDVGF FH
obhájený
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
20082008RPDBPHP FH
ukončený
Movement through the designed landscape
2009
2009
Foreign edu.
DGLA FH
obhájený
Možnosti zvyšovania vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
20092009
IGA
P. SalašDBPHP FH
řešený Multidisciplinary research to increase application potential of nanomaterials in agricultural practice (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314)2018
2022
OPV. AdamMIGPB FH
obhájený Multimedia atlas for rootstock, vine and table variety of grapevine (FRVS F4/d)2005
2007
Akt eTS VZ
DVV FH
ukončený
2004
2004
FRVŠ
P. Kostrhun
DGLA FH
obhájený Multimedia Scriptum "Tropical and Subtropical Vegetables" (307/2005)20052005
FRVŠ
R. PokludaDVGF FH
obhájený
Multimedial Compact Disc for Training of Fruit Growing (F4d127)
2004
2005FRVŠT. Nečas
DFG FH
obhájený Multimedial textbook: Perennials for cut flowers. (FRVŠ 2660/2005)
2005
2006
FRVŠ
DVGF FH
obhájený
Multimedial textbook: Perennials production and utilize. (FRVŠ 2613/2007)
2007
2008FRVŠJ. Uher
DVGF FH
obhájený Multimedial textbook: Principles of market floriculture (FRVŠ 123/2004)2004
2005
FRVŠDVGF FH
obhájený
Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)
2006
2006
FRVŠ
DPTHP FH
obhájený
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2007
J. Uher
DPDM FH
obhájený
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.20072008FRVŠJ. Uher
DPDM FH
obhájený
Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny
2008
2008FRVŠDVGF FH
řešený
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)
2018
2022
OP
A. Eichmeier
MIGPB FH
řešený
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 )2018
2022
OP
V. Adam
MIGPB FH
řešený
Nanoparticles of copper and gold as a possible preparation for the removal of undesirable sulfur compounds from wine (IGA - ZF/2018 - AP015 )
2018
2018
IGA
J. SochorDVV FH
řešený
1994
--
OtherT. Nečas
DFG FH
řešený2004
--
Other
DVV FH
řešený Natural formulations development for grapevine protection against fungal pathogens (TA04021402)
2014
2017
TAČRP. Pavloušek
DVV FH
řešený
Neglected topics in landscape architecture for heritage care purposes.
20182022MKDPDM FH
obhájený New technologies and improvement of biological quality of nursery products (GA521/98/P248 )
1998
2001
GAČR
DBPHP FH
zamítnutý
NEWFERTECH (Somopro SIGA625)
20102010
Other
DVGF FH
ukončený Nonverbal and other innovative forms of support at educational processes at Horticultural faculty in Lednice. (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)20102013OPP. Šimek
DOH FH
ukončený
20092011
NAZV
MIGPB FH
řešený Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2019--OtherM. Baránek
MIGPB FH
řešený
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2018
--OtherM. BaránekMIGPB FH
řešený
Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR
2015
2015
Smluvní výzkum
DPDM FH
obhájený Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)
2008
2009
FRVŠ
J. UherDVGF FH
zamítnutý Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin
2011
2016
NAZV
DVGF FH
ukončený
Nutritional composition of vegetables (DČ)
2007
2007
R. Pokluda
FH
zamítnutý
Nutritionally rich foods from new and marginal vegetables and special plants (NOLZ11)2010
2010
NAZV
J. NeugebauerováDVGF FH
obhájený Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)
2009
2009
IGA
J. Uher
DVGF FH
zamítnutý Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť2009
2009
OtherP. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )
20102014NAZVA. NěmcováDPTHP FH
zamítnutý
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)
2011
2014
NAZV
DPTHP FH
ukončený
Olima - prezentace ZF
2008
2008
OtherP. Kaššák
DVGF FH
obhájený
On the way to innovation (ESF 0021)
20052007
Other
R. Pokluda
DVGF FH
řešený One-time consultancy work (OS 515 0151)20152015
J. Balík
DPTHP FH
obhájený
On-farm konzervace starých a krajových odrůd ovocných dřevin (245/2018-17230 MZe)2018
2018
DFG FH
obhájený
Optimalisation of analytical methods for assessment quality non-alcoholic beverages (131/2004)
2004
2004
FRVŠJ. GoliášDPTHP FH
ukončený
Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)
2001
--
NAZV
K. Petříková
DVGF FH
ukončený Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)
2008
2012
NAZV
DHM FH
obhájený
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)
2010
2013
OP
DPTHP FH
řešený
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici
2013
--OPP. Kučera
DPTHP FH
ukončený
Optimalization of jams' textural properties2014
2014
Smluvní výzkumA. NěmcováDPTHP FH
připravovaný
Optimalization of methodology of Identification Prunus rootstocks by SSR
2008--
FH
zamítnutý
Optimalization of methodology of Pruns rootstocks identification by SSR (Metodika)
2007
2007
FRVŠFH
obhájený Optimalization of recovery methods and in vitro propagation for purpose of long-time preservation by cryoconservation of national garlic genotypes (QH71228)
2007
2011
NAZVB. KřižanFH
ukončený
Optimalization of sufficient yield ds cDNA synthesis of complicated plant tissues for resulting analyse of transcriptom by cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )
2008
2008
IGA
MIGPB FH
ukončený
2006
2007
FRVŠL. BláhováMIGPB FH
ukončený
Optimizing of methods of apple tree resistant genotypes assessment (3FR1374)
2003
2003
FRVŠ
DBPHP FH
obhájený
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)
20092011OPP. Salaš
DBPHP FH
ukončený Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)20132013
Smluvní výzkum
R. PokludaDVGF FH
ukončený Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena2016
2017
IGA
P. Burg
DHM FH
obhájený
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.
20142014
IGA
T. Kuťková
MENDELU
obhájený
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.
2014
2014IGAT. KuťkováMENDELU
obhájený Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.2015
2015
IGA
T. Kuťková
MENDELU
obhájený
Ovocný strom v krajině 2009
20092009
Other
DBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 2010
2010
2010
Other
P. Salaš
DBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201120112011
Other
DBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 2012
2012
2012OtherDBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 2013
2013
2013
Other
P. SalašDBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 201420142014Other
DBPHP FH
obhájený Ovocný strom v krajině 2015
2015
2015
Other
DBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 2016
2016
2016
OtherP. Salaš
DBPHP FH
obhájený
Ovocný strom v krajině 2017
20172017
Other
P. SalašDBPHP FH
řešený Pearls of the landscape (Visegrad Fund)20082008Other
DGLA FH
řešený
Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)
2008
2008
Other
DVGF FH
vyřazený
People and Home – Metamorphoses of the Cultural Landscape
2006
2006GAČRDGLA FH
zamítnutý
Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha a Thymus
2011
2011
GAČRDVGF FH
připravovaný
Pesticidal effect and chemotype variability of selected species of the genus Salvia, Origanum, Mentha and Thymus
2012--GAČRJ. NeugebauerováDVGF FH
zamítnutý
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)
2010
2010
GAČR
DVGF FH
zamítnutý
Pěstování slivoní a skladování (2006)
2006
2006
NAZV
J. Goliáš
DPTHP FH
zamítnutý
Physiological laboratory for horticultural education (905/2006)
2006
2006
FRVŠ
DVGF FH
obhájený Physiological process and corelation quality component into the dependence of low oxygen and ozone in the cold storage (42p17)
2005
2005OtherDPTHP FH
obhájený
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016
OtherP. Salaš
DBPHP FH
vyřazený
Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)
2011
2011FRVŠDVGF FH
obhájený Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)2012
2012
RPR. Pokluda
FH
ukončený
Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)2014
2014
Smluvní výzkum
DVGF FH
obhájený
Polyphenolic compounds of grapes, wines and their antimutagenic and antioxidative properties (GA525/06/1757)
2006
2008
GAČR
DPTHP FH
zamítnutý
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD20102010
IGA
P. MateiciucováDVV FH
přijatý
2011
--
IGADVGF FH
obhájený
Porovnanie rôznych metód kvantifikácie fytoplazmóznej DNA v real-time PCR pre vyhodnotenie aplikácie rôznych chemických prípravkov na elimináciu fytoplazmy ESFY v pletivách marhúľ.20142014IGADFG FH
obhájený
Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)
2009
2009
RP
DVGF FH
obhájený
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
2011
2012
Other
P. Salaš
DBPHP FH
ukončený
Possibilities of energy recovery from grape marc of wine production
2014
2014IGAP. Burg
DHM FH
řešený
Possibilities of phosphate fertilizers production from industrial wastewater (IGA - ZF/2020 - AP010)
20202020
IGA
M. Horák
DPTHP FH
řešený
Possibilities of pressing oil from seeds of fruit crops
2017
2017
IGAP. Zemánek
DHM FH
zrušený Postdoc contracts at MENDELU technical and ekonomical research (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015
OP
J. BalíkDOFE FBE
řešený
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury
2018--
Specifický
DGLA FH
řešený
Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu. (QK1910264)
2019
2022
NAZV
DPTHP FH
obhájený
Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)
2008
2009
FRVŠR. Pavlačka
FH
řešený20182022
MK
P. Kučera
ÚPK FH
obhájený Preparation and organization of summer school for foreign students (RP 2008)
2008
2008RP
DVGF FH
obhájený Preparation of documents for the emergency plan of ME: crisis situation Long-term drought. Preparation of documents for updating the concept of environmental security: Long-term drought. (215/9510/SV2140341)20142014
Smluvní výzkum
H. Středová
DLE FA
ukončený
Priprava stanku ZF na Flore Bratislava
2008
2008
Other
P. KaššákDVGF FH
obhájený
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)
2011
2012
IGA
DPDM FH
obhájený
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)
20122013IGA
DPDM FH
obhájený PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF WINE BASE partially replace alcohol in alcoholic beverages
2014
2014
Smluvní výzkum
DVV FH
řešený
Production of energy more valuable biofuels with the addition of grape pomace and seed pomace from the grape seeds
2017
--
IGA
DHM FH
obhájený Production of perennials (FRVŠ 2787/2008)2008
2009
FRVŠJ. Uher
FH
obhájený
Production of strawberries in organic system of growing (QH82231)
2008
2012
NAZVP. Salaš
DBPHP FH
podaný Production system for the cultivation of apple varieties using columnar growth (QJ1210273)2011--
NAZV
DBPHP FH
ukončený
Produkce okrasných rostlin kurz D2
2007
--
FH
ukončený
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.
2014
2014
Internal
Z. Ambrožová
DGLA FH
zamítnutý
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
2009
2009
OP
DBPHP FH
řešený
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
20142014IGAJ. DamecDGLA FH
řešený
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
2014
2014
IGADGLA FH
řešený
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky
20142015
Smluvní výzkum
J. Damec
DGLA FH
řešený
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky
20142015Smluvní výzkumJ. DamecDGLA FH
obhájený Promoting traditional collection and use of wild lants to reduce social and economic disparities in Central Europe (219/1401/PZ211041)2011
2014
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
obhájený
Proposal indicators of quality for system of greenery (8/2013/591)
2013
2014
IGA
P. ŠimekDPDM FH
řešený2020
2020
Smluvní výzkumJ. SedláčekÚPK FH
řešený
2012
2015MK
ÚPK FH
řešený
2011
2012
IGA
J. DamecDGLA FH
obhájený Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)
2002
2002
FRVŠDBPHP FH
obhájený
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)
2007
2007FRVŠ
DBPHP FH
obhájený
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)
2005
2005
FRVŠ
DBPHP FH
ukončený
Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc
2011
2011
OtherJ. NeugebauerováDVGF FH
ukončený
Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc
2011
2011
Other
DVGF FH
ukončený Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc
2010
2010
Other
J. NeugebauerováDVGF FH
vyřazený
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO
2015
2015NAZV
DHM FH
ukončený
Public spaces of small towns
2010
2010
IGA
DGLA FH
ukončený
20062007IGAMIGPB FH
ukončený
Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2009
2009
OtherJ. Neugebauerová
DVGF FH
obhájený Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu
2009
2009
IGA
DVGF FH
ukončený
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)
2009
2009
Other
DHM FH
ukončený
Representation schools on floristic competition Flora Cup 2008
2008
2008
Other
P. VeseláFH
ukončený
Representation schools on floristic competition Flora Olomouc 200820082008
Other
P. VeseláFH
ukončený Representation schools on floristic competition Victoria regia 20072007--OtherFH
ukončený Representation schools on floristic competition Victoria regia 2008
2008
2008
Other
FH
ukončený
Representation university on floristic competition Brněnská růže 2007
2007
2007
OtherP. Veselá
FH
ukončený Representation university on floristic competition Brněnská růže 2008
2008
2008
OtherP. Veselá
FH
ukončený
Representation University on floristic competition Děčínská kotva 2009
20092009
Other
P. VeseláFH
ukončený
Representation University on floristic competition Flora Cup 2009
2009
2009
OtherP. Veselá
FH
řešený
Research and development of standard methodic procedures of recovering of fruit trees and grapevines by chemotherapy of in vitro cultures for certification system of healthy status of planting material.
2012
2016
NAZV
MIGPB FH
obhájený
Research and development of standard methods of recovering cultivars of fruit trees and grapevine from viruses, phytoplasmas and quarantine pathogens by thermotherapy and in vitro culture for certification system of healthy state of planted material. (1B44051)
2004
2008
NAZVB. KřižanMIGPB FH
obhájený20062009
NAZV
DFG FH
ukončený
Research, development and productiomn of new product lines wines from Sauvignon blanc with defined benefit type of aroma. (SV5130351)
2013
2014
Smluvní výzkum
P. PavloušekDVV FH
řešený
Research new technologies in growing gooseberries and currants, with a focus on quality and utilization of fruit (111A141)
2011
2014NAZVV. Řezníček
DBPHP FH
obhájený20042007
NAZV
DFG FH
řešený
Research on less known fruit crops and their introduction to agrarian systems (QH 82232)
2008
2012
NAZV
DBPHP FH
ukončený
Restoration and Maintenance of Historical Ladnscape Architekture Projects at the Border of Czech Republic, Austria and Slovakia. (ASO 07-2007)
2007
--
OtherFH
ukončený19992004VZ
DPDM FH
ukončený
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů
2008
2008OtherR. PavlačkaDHM FH
řešený
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
2017
2020TAČR
DBPHP FH
obhájený
Revitalization of underused areas in towns (64/2006)
2006
2006
IGADGLA FH
řešený
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle
2013
--
IGA
J. DamecDGLA FH
zamítnutý
Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)
2010
2010
FRVŠP. KaššákDVGF FH
zamítnutý
Rozšírenie výuky už existujúcich predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne rozbory rastlín
2010
2010FRVŠP. Kaššák
DVGF FH
obhájený
2012
2016
NAZV
DFG FH
obhájený Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)
2002
2002
FRVŠ
DBPHP FH
obhájený
2011
2011
FRVŠ
T. NečasDFG FH
obhájený
Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)
2012
2012
RPR. PokludaFH
obhájený
Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)
2006
2006
FRVŠ
DPTHP FH
zamítnutý
Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích
2012
2012
FRVŠJ. Balík
DPTHP FH
obhájený
Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)
2004
2004
FRVŠM. KyselákováDPTHP FH
obhájený
Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)
2010
2010
FRVŠ
DPTHP FH
obhájený Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)
2008
2008FRVŠJ. Goliáš
DPTHP FH
obhájený
Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin (A/a-1020)
2008
2009
FRVŠFH
obhájený
Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)
2006
2006
RPDPTHP FH
ukončený
Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)20062006FRVŠDVGF FH
zamítnutý Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
2009
2009OPDBPHP FH
zamítnutý
Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)
2011
2014
NAZV
DPTHP FH
zamítnutý
Screening of the content of choosen chemicals in the limniris group irises
2012
2012
IGAP. KaššákDVGF FH
ukončený Screening of the choosen chemical compounds in Iris plant samples
2013
2014OtherDVGF FH
obhájený Selection of optimal methods for DNA isolation in detection of phytoplasma ESFY by nested PCR with using different primers (IGA)
2007
2007
IGADFG FH
ukončený
Selection of the inland medicinal and spice plants ecotypes, recommendation of growing technology and introduction to the selected localities (EP7199)
1997
2000
NAZVK. PetříkováDVGF FH
zamítnutý
Semester grant and grant for short-term stays of the "Aktion" Austria-Czech Republic (CZ to A)
2015
2015AKTIONP. Kaššák
DVGF FH
ukončený Sequencing of genes correlated with the exit of apricot flower buds from endogenous dormancy (5/2009/591)
2009
2009
IGA
MIGPB FH
obhájený Sharka Containment (204429)20082012
RP EK
B. KrškaDFG FH
obhájený      Sharka Containment (7E08071)
2008
2012
RP EK
DFG FH
obhájený
Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)
2011
2011J. Goliáš
DPTHP FH
řešený
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.2015
2015
IGADHM FH
přijatý
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.2015
2015
IGAP. Zemánek
DHM FH
přijatý
Slovak Wine Academy Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)
2008
2009
Foreign edu.DVV FH
obhájený Smluvní výzkum "Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podání užitného vzoru. (555/9503/OS5100831)
2010
2011
DPTHP FH
zamítnutý
Solving of current problems of integrated production of sweet and sour cherries (101A211)
20102014
NAZV
DPTHP FH
řešený
Solving of current problems of the sweat and sour cherry cultivation with commercial fruit quality focused on environmental favourable techniques (QJ1210275)20122016
NAZV
A. NěmcováDPTHP FH
podaný
Specific Environmental Land-based European Competency Tracker (EQF Select)
2009
--
OtherDOH FH
řešený
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
DPTHP FH
řešený
Specifický výzkum
1999
--
Specifický
D. Smetanová
ÚPK FH
řešený
      The evaluation of recreational potential
20112012
Specifický
A. Salašová
ÚPK FH
ukončený
Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)
2012
2013
Smluvní výzkum
R. PokludaDVGF FH
obhájený Stability of resistance to scab (Venturia inaequalis Cke. Wint.) in Apples (GA521/97/0823)19971999GAČR
FH
řešený
Stanovení obsahu fenolických látek u vybraných genotypů meruněk20202020
IGA
T. NečasDFG FH
obhájený
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady
2009
2010
Other
P. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
2009
2009OtherP. Salaš
DBPHP FH
obhájený
20112011
IGA
DFG FH
obhájený
2008
2009IGAK. PetříkováDVGF FH
připravovaný
Statistická analýza genetických dat (Statgen)
2008--OtherM. Vachůn
FH
obhájený
Strategic Environmental Assessment of Planning Documentation and Environmental Indicators (IGA 63/2006)20062007
IGA
H. Martinková KuchyňkováDGLA FH
zamítnutý
Stream and water reservoirs sediments use for the landscape greening
2014
2014
TAČR
DBPHP FH
řešený
Stress factors influencing vegetation in an urban environment
2017
2017
IGA
P. SalašDBPHP FH
ukončený Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)
2012
2013
Smluvní výzkumR. Pokluda
DVGF FH
obhájený Studies on correlation of anthocyanins, colour parameters and resveratrol in red wines. (GP525/03/P132)
2003
2005
GAČR
DPTHP FH
zamítnutý Studies on the metabolic profile of apples and its dependence on growing and storage conditions (525/08/1135)
2007
2007
GAČR
DPTHP FH
obhájený
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)
2015
2016
IGAJ. Sochor
DVV FH
obhájený
Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)19992004VZDVGF FH
obhájený
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)
2014
2014
IGA
DVV FH
obhájený Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.
2008
2008
IGA
P. Štochlová
DFG FH
zamítnutý
Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)2006
2006
IGA
DPTHP FH
zamítnutý
Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)
2006
2006
VZ
J. BalíkDPTHP FH
zamítnutý
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)
2009
2011
GAČR
DPTHP FH
zamítnutý Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin
2011
2012
OtherP. SalašDBPHP FH
řešený Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)
2016
2017
IGAJ. SochorDVV FH
řešený
Studium přírodních prvků lužní krajiny
2009
2012
Internal
FH
obhájený
Studium stratifikačních metod (221/G4)
2006
2006
FRVŠDBPHP FH
zamítnutý
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)
2007
2007
FRVŠ
DBPHP FH
obhájený
Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru2007
2007
IGAA. SalašováDGLA FH
obhájený Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)
1993
1995GAČR
DPTHP FH
zamítnutý
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci
2011
2012
Other
DBPHP FH
zamítnutý Study of anhocyanins in Vitis vinifera red grapes and rosé wines (2006)
2006
2006
IGA
DPTHP FH
ukončený
Study of degradation of biopolymers in the composting process
2016
2017
IGA
DHM FH
podaný
Study of chimerism of grapevine clones (521/06/P264)
2006--GAČRFH
řešený
Study of the possibilities of using silver in wine technology (IGA - ZF/2018 - DP008)2018
2018
IGA
J. Sochor
DVV FH
obhájený
Study of volatiles in the fruits and fermented beverages by chromatographic headspace gas analysis (32/2004)
20042004IGA
DPTHP FH
podaný
Summer School " A Metropolis with a Green Heart" (Visegrad Fund)
2009--
Other
DGLA FH
obhájený
2010
2010
FRVŠM. Flekalová
DGLA FH
ukončený
Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)2001
2004
NAZVDVGF FH
zamítnutý
Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru
20102014NAZVDHM FH
obhájený
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
2008
2008
RP
DBPHP FH
ukončený
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)
2008
2008
RP
A. NěmcováFH
podaný
Systematization and methodology for evaluation of historic parks revitalization in Middleeuropean context (MVTS)
2009--
Other
A. Salašová
DGLA FH
zamítnutý
Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů2009
2009
NAZVJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený
Taxonomic, evolutionary and phytochemical complex questions Lonicera kamtchatica / coerulea as genetic resources of the new needs of its fruit and in situ conservation (LH11134)
20112013
RP
V. ŘezníčekDBPHP FH
řešený
Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)20202020InternalDFG FH
obhájený
2015
2015RPDFG FH
ukončený Technological systems and economy in integrated grapewine and vegetable production (1G46082)20042007
NAZV
P. Zemánek
DHM FH
obhájený Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)2012
2012
DPTHP FH
zamítnutý
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2008
2008
NAZVP. ZemánekDHM FH
zamítnutý Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2010
2012
NAZV
DHM FH
zamítnutý
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20112011NAZVP. BurgDHM FH
zamítnutý
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
2010
2014
NAZV
DHM FH
zamítnutý
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství2015
2018
NAZVP. BurgDHM FH
připravovaný
Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)
20182019
TAČR
P. Híc
DPTHP FH
zamítnutý Technologies and economic efectivens of crops in biological system
2012
2015
NAZV
P. Burg
DHM FH
ukončený
Testing mycorrhizal products in framework of Microfruit project
2010
2010
R. PokludaDVGF FH
řešený
Testing of positive effects of products on the basis of arbuscular mycorrhizal fungi on selected types of green spices
2015
--
IGAR. Pokluda
DVGF FH
ukončený Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)
2012
2012Smluvní výzkumDVGF FH
ukončený
Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)
2013
2013
Smluvní výzkumR. PokludaDVGF FH
zamítnutý
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
2010
2010IGA
DHM FH
obhájený
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
2011
2011
P. SalašDBPHP FH
obhájený
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
2011
2012
Other
DBPHP FH
zamítnutý
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
2009
2009
Other
P. Salaš
DBPHP FH
obhájený
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.
2012
2013
IGA
MIGPB FH
obhájený Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií
2011
2012
IGA
MIGPB FH
ukončený Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině
2011
2011R. PokludaDVGF FH
obhájený
Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)
2011
2011
J. BalíkDPTHP FH
ukončený
The effect of alternative organic fertilization on soil fertility, agricultural yield and nutrition value of fruit vegetable and cole crops. (QF 4195)
2004
2007
NAZVDVGF FH
ukončený
The annuals sortiment studiing model on the example of genus Iris
20062007
FRVŠ
P. KaššákFH
podaný
The classification of the assortment of genus Aster, study of genetic relationship
2007
--IGAJ. MalíkováDVGF FH
obhájený
20162018NAZVDFG FH
zamítnutý
The development of ecotones, refugia and bio corridors increasing the stability of agricoenose, biodiveristy of agricultural production areas and esthetic value of landscape with testing their importance in the plant protection
2007
2011NAZVDBPHP FH
ukončený
The evaluation of recreational potential
2011
2012
IGAA. SalašováÚPK FH
obhájený
The evaluation of the grape wines quality, their imitations and the harmonization of analytic methods with the regulations of EU. (EP0960976032)
1996
1997
NAZV
J. GoliášDPTHP FH
obhájený
The increase of the stocked apples quality by the optimization of the stocking system (EP0960996030)
1996
1999
NAZV
DPTHP FH
zamítnutý
The influence of assimilable nitrogen on grape musts fermentation (IGA)
2007
2007
IGA
M. BaroňFH
obhájený The integrated sweet cherries and sour cherries production (1G58071)2005
2009
NAZV
J. Goliáš
DPTHP FH
obhájený
The interactive database of pests and diseases of fruit trees (F4d 408)
2006
2006
FRVŠDFG FH
obhájený20092013NAZV
DFG FH
podaný
The study content vitamin C in dependencies on earliness of varieties (FRVŠ)
2008
--
FRVŠFH
vyřazený
The study of biotic and abiotic factors affecting cultivation of plants of genus Brassica L. and Allium L. (LH - KONTAKT II)
2015
2017
RP
M. BaránekMIGPB FH
obhájený
The study of the metabolisms and diffusion in living tissue by using MR imaging and MR spectroscopy and application of these studies in diagnosis (GV309/97/K048)
1997
2002
GAČR
DPTHP FH
řešený The study the of genetic relatedness of selected taxa in subtribu Telephiinae based on sequence similarity in selected regions of the genome
2017
--IGAO. SotolářováDVGF FH
obhájený
2016
2018
NAZV
DFG FH
řešený The use of modern biotechnology techniques to increase production and quality of Brassica L. vegetables across vertical from breeding through cultivation to product storage (QJ1510088)
2015
2018NAZVMIGPB FH
řešený
Traditional and wild (219/1401/PZ211041)
2011
--Foreign edu.
DVGF FH
zamítnutý Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)2010
2010
OtherDVGF FH
obhájený
Tree health evaluation instrumental methods (Registrační číslo 11/2011/591)
2011
2012
IGAP. Šimek
DPDM FH
obhájený
Tree health evaluation using instrumental methods - interpretive methods and exact evaluation (8/2012/591)
2012
2013
IGAP. ŠimekDPDM FH
obhájený Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě - multimediální učební texty (FRVŠ 2358/2008)2008
2008
FRVŠT. KuťkováFH
podaný
Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)
2009
--
FRVŠJ. Skoupil
DHM FH
obhájený
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)
2010
2011
FRVŠJ. Daňková
DGLA FH
obhájený
2010
2010
FRVŠ
R. Pokluda
DVGF FH
vyřazený Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida2015
2017
NAZV
P. Salaš
DBPHP FH
ukončený
2011
2014
RP
DVGF FH
zamítnutý Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)2012
2012
FRVŠ
DVGF FH
obhájený
Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)
19991999
AKTION
DPTHP FH
obhájený
Update of courses Vegetable production and Greenhouse technologies (1362/2007)
2007
2007
FRVŠDVGF FH
zamítnutý
Uplatnenie symbiotických húb Glomus pri produkcii modelových zástupcov zeleniny
2010
2010
IGAR. Pokluda
DVGF FH
obhájený
Use of continuous supercritical fluid extraction with carbon dioxide and GC-MS in analysis of alcoholic beverages (GA525/99/1570)
1999
2001
GAČR
J. Goliáš
DPTHP FH
řešený
Utilizing waste from processing grapes in the food industry (IGA - ZF/2016 - DP004)
2016
2017
IGAJ. BalíkDPTHP FH
ukončený
Vánoční dekorace kostela ve Křtinách
2007
2007
OtherFH
ukončený
Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty
2007
--
Other
FH
ukončený
Velká přehlídka floristiky
2007
2007OtherT. KuťkováFH
řešený
Verify the effectiveness of biostimulators on the decomposition of the BRO in composting
2017
2017
IGA
DHM FH
řešený
Verifying the possible use of ITS ( Internal transcribed Spacer) methods to model a group of selected taxa subtrib Telephiinae
2016
--
IGA
O. Sotolářová
DVGF FH
přijatý Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)
2016
--
OtherJ. Sochor
DVV FH
řešený
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)
2004
--
RP
DPDM FH
řešený
20142016
Other
DPTHP FH
řešený
2011
2012
IGA
DVV FH
řešený      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)2011--IGA
DVV FH
obhájený Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin2014
2014
IGADBPHP FH
ukončený Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné20072007
IGA
P. Kremer
DVV FH
obhájený
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
2012
2012
IGA
DBPHP FH
zamítnutý
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu2016
2017
TAČRP. SalašDBPHP FH
podaný
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
2016
2016
TAČR
DBPHP FH
vyřazený
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
2011
2012Other
DBPHP FH
ukončený
Vplyv symbiotických húb Glomus na hospodárske a nutričné parametre vybraných druhov zeleniny pri rôznych dávkach hnojenia.
2011
2011
IGA
DVGF FH
obhájený
Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)
20092009
IGA
DPTHP FH
zamítnutý Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)
2012
2012
NAZVJ. GoliášDPTHP FH
ukončený Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva20102010
Other
DVGF FH
obhájený
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)20082012NAZVJ. GoliášDPTHP FH
ukončený
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO
2009
2009
FRVŠMIGPB FH
obhájený
2004
2004RPB. KrškaDFG FH
obhájený
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003
FRVŠ
DBPHP FH
obhájený Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu (CZ.1.07/2.3.00/45.0045)2014
2015
OP
DOH FH
řešený
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
2017
2017
IGA
P. Salaš
DBPHP FH
obhájený2016
2017
IGADBPHP FH
obhájený Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality. (QH91153)
2009
2011
NAZV
MIGPB FH
zamítnutý
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
2010
2014
NAZV
S. Boček
DBPHP FH
řešený Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích20172017IGAP. BurgDHM FH
řešený Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
2015
2015IGADBPHP FH
obhájený
Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv2012
2012
IGA
DPTHP FH
obhájený Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv20122012IGADPTHP FH
řešený20192023NAZVT. Nečas
DFG FH
zamítnutý
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)
2016
2019
NAZV
P. SalašDBPHP FH
řešený
Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)2017
2020
TAČR
J. Balík
DPTHP FH
ukončený Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu
2013
2013
DPTHP FH
ukončený Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)
2013
2013
Smluvní výzkum
J. Balík
DPTHP FH
řešený Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech20172020
TAČR
P. Burg
DHM FH
zamítnutý
Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)
20072007
IGA
J. BalíkDPTHP FH
řešený Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)
2019
2021
TAČR
MIGPB FH
ukončený Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství
2014
2015
Smluvní výzkum
M. VeteškováMIGPB FH
obhájený
Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)
2011
2012
IGA
DPTHP FH
ukončený
Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)
2010
2010
R. PokludaDVGF FH
podaný Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech
2015
2018
NAZV
DHM FH
podaný
Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod
2015
2018TAČRDHM FH
ukončený
Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)20142014
Smluvní výzkum
R. Pokluda
DVGF FH
obhájený
2001
2004NAZVJ. PolákDFG FH
ukončený
Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)
19992001GAČRI. OukropecFH
obhájený
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
2010
2011
Other
P. Salaš
DBPHP FH
obhájený20102010IGA
DFG FH
obhájený
Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)
2014
2014Smluvní výzkum
DVGF FH
zamítnutý Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)2011
2014
NAZVDPTHP FH
zamítnutý
Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )
2009
2013
NAZV
J. Goliáš
DPTHP FH
ukončený
Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů (QF3223)2003
2007
NAZVDBPHP FH
obhájený
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
2010
2010
Other
P. Salaš
DBPHP FH
zamítnutý Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)2009
2012
NAZVJ. GoliášDPTHP FH
ukončený
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)
2011
2014
NAZVP. Zemánek
DHM FH
obhájený
Vzorník barev vína (RP/192/2008)
2008
2009
Other
DPTHP FH
zamítnutý Wine adulteration by aroma concentrates (525/091222)2009
2011
GAČRM. KumštaDVV FH
ukončený
Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)
20132013OPJ. NeugebauerováDVGF FH
řešený
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst
2015
2015
IGADGLA FH
ukončený
Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově
20072007OtherR. PavlačkaFH
připravovaný Zahradní jezírka2016
--
Other
V. LázničkaÚPK FH
ukončený Zahradnický ples Žofín (pomoc pri aranžovaní)
2008
2008
Other
DVGF FH
ukončený
Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.
2014
2014
Smluvní výzkum
DVGF FH
ukončený Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model
2009
2009
Other
R. Pavlačka
DHM FH
ukončený
Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)
2011
2011
FRVŠJ. DaňkováDGLA FH
obhájený
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)
2008
2008
IGAP. Mateiciucová
DVV FH
zamítnutý
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně
2007
2007IGAP. MateiciucováDVV FH
zamítnutý
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu2010
2014
NAZV
DBPHP FH
obhájený Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení20132014IGAM. Baránek
MIGPB FH
připravovaný
Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků
20092013
NAZV
M. RajnochDPDM FH
podaný
Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků
2010
2014
NAZVDPDM FH
ukončený
2007
2007OtherR. Pavlačka
FH
přijatý 69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.2014
2014
AKTIONB. Krška
DFG FHKey:
Active states:přijatý
accepted
ukončený
completedpřipravovanýin preparationřešenýin progresspodaný
submitted
Inactive states:
zrušený
cancelledobhájený
defended
vyřazenýexcluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected