Zahradnická fakulta - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 618

Stav
NázevOd
Do
Druh
Garant
Pracoviště
zamítnutý
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
20162019NAZVJ. Rožnovský
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)
2009
2010
JinýÚO ZF
zamítnutý
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova
20102014
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
řešený
Analysis of phenolic compounds in selected apricot genotypes
2020
2020
IGA
T. Nečas
ÚO ZF
obhájený
Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotů2013
2013
IGA
P. Zemánek
ÚZAT ZF
ukončený
Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)20072007
ZF
řešený
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)20152015IGAM. PejchalÚBZ ZF
ukončený
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009ÚZK ZF
obhájený
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGAJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
ukončený
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
2012
2012
Smluvní výzkumM. BaránekMEND ZF
ukončený
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010
R. PokludaÚZK ZF
řešený Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence
2015
--
IGA
ÚZAKA ZF
řešený Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)2016
2020
Jiný
ÚVV ZF
řešený
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
2014--InterníJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
obhájený
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)
2014
2014
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený
Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání
2007
--
T. Kuťková
ÚBZ ZF
obhájený2010
2010
FRVŠÚPŠRR AF
obhájený
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)
2012
2015
TAČRR. Pokluda
ÚZK ZF
řešený
Biologické hodnocení
2005
2016
JinýÚPK ZF
zamítnutý Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek
2009
2011
NAZV
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností
2007
2007
NAZV
ZF
zamítnutý
Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou
2007
2007NAZV
ZF
řešený
2008
2012JinýV. LázničkaÚBZ ZF
zamítnutý
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
20102010
OP
ÚZK ZF
zamítnutý Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce2008
2011
NAZVP. Mateiciucová
ÚVV ZF
obhájený
Containment of Sharka virus in view of EU-expansion (204429)2008
2012
RP EKB. KrškaÚO ZF
obhájený
2008
2012RP EKT. NečasÚO ZF
obhájený
České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)
2001
2002
RP
V. Řezníček
ZF
řešený
České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje (DG16P02H053)
2016
2020
MK
ÚZAKA ZF
obhájený
2010
2013
Jiný
ÚO ZF
vyřazený
Člověk a domov – proměny kulturní krajiny
2006
2006GAČRL. RadilováÚZAKA ZF
řešený Čtyřletý bakalářský obor ZAKA2005
--
RP
ÚBZ ZF
obhájený Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009
RP
R. Pokluda
ÚZK ZF
obhájený
2016
2016
IGA
T. NečasÚO ZF
obhájený
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013
IGA
ÚŠMZR ZF
ukončený
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)2009
2009
Jiný
DZF ZF
řešený
Drobné sakrální objekty v krajině
2008
2008
IGA
A. Salašová
ÚZAKA ZF
přijatý
2012
2014OPÚPK ZF
ukončený Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)2011
2011
IGA
V. LázničkaÚPK ZF
obhájený Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGAP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený
Elektronická databáze zahradnických informací
2009
2010FRVŠÚZK ZF
ukončený
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)2004
2007
NAZV
ZF
ukončený Environmentální koncept ve veřejném prostoru20102010
RP
J. DaňkováÚZAKA ZF
obhájený
EU Access (zahraniční - NL)
20042006
Jiný
R. PokludaÚZK ZF
zamítnutý
Eurohort (EU Erasmus)
2007
2007
Jiný
ÚZK ZF
podaný
Evropské sledování specifických kompetencí v environmentalistice a využívání území (EQF Select)
2009--
Jiný
A. SalašováDZF ZF
ukončený
Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa
2007
--
JinýJ. Neugebauerová
ZF
ukončený
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014JinýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
ukončený
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
JinýÚZK ZF
ukončený Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20082008
Jiný
ÚZK ZF
ukončený
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2008
2008
Jiný
ZF
ukončený
Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava
2007
--
Jiný
J. MartinekZF
ukončený
Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN
20092009Jiný
ÚBZ ZF
řešený Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky (QJ1210258)
2012
2016
NAZV
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)20092011GAČRM. Kumšta
ÚVV ZF
ukončený
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli
2011
2011
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
řešený Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
2015
2015JinýÚZK ZF
ukončený Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 20092009
2009
Jiný
ÚZK ZF
ukončený
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 2010
2010
2010
OP
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
ukončený
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2014
2014
2014
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
ukončený
Fulbright Specialista, projekt 6890
2016
2016
Jiný
I. Ondrášek
ÚO ZF
řešený Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)2013
2014
IGAJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
obhájený
Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)
1999
2002
NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus
2013
2013
Jiný
ÚZK ZF
řešený
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"2010--
Jiný
ÚZK ZF
řešený
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2009
2009
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
řešený
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009
--FRVŠ
ÚZAT ZF
obhájený
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)
2006
2008
RP
J. BalíkÚPTZP ZF
podaný Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti2007
--
IGA
ÚZK ZF
podaný
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky
2010
2010
IGA
ÚVV ZF
obhájený
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)2010
2010
IGA
J. BalíkÚPTZP ZF
podaný
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru
2015
2015
IGAP. Kaššák
ÚZK ZF
obhájený
Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)
20072007
FRVŠ
R. PokludaÚZK ZF
ukončený
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)
2007
--
FRVŠ
ÚZK ZF
ukončený
2007
--
FRVŠ
M. Ewis Abdelaziz
ÚZK ZF
obhájený
Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )20152018NAZV
ÚO ZF
ukončený
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně2015
2015
IGAP. BurgÚZAT ZF
obhájený Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)19961997
NAZV
J. GoliášÚPTZP ZF
obhájený Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)20082008
IGA
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)
20062006IGA
ÚPTZP ZF
ukončený Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
2012
2012IGAA. SalašováÚPK ZF
podaný
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.
2011
--
NAZVB. Krška
ÚO ZF
ukončený Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin20092009
IGA
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
ukončený
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu
2010
2010
IGA
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
připravovaný
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
2010
2010
IGAP. ZemánekÚZAT ZF
obhájený2017
2017
IGA
ÚO ZF
ukončený
Hodnocení rekreačního potenciálu
20112012
IGA
A. Salašová
ÚPK ZF
zamítnutý
Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti2009
2009
IGA
J. UherÚZK ZF
obhájený
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
2012
2012
IGA
ÚŠMZR ZF
obhájený
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
2011
2011
IGAÚŠMZR ZF
ukončený
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce
20042004
IGA
V. VeverkaÚZAT ZF
obhájený
20132013IGAJ. Nečasová
ÚO ZF
obhájený
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
20082008
IGA
ÚŠMZR ZF
řešený
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015Jiný
ÚZAKA ZF
obhájený
2015
2015
IGAÚO ZF
ukončený
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)
20122012Smluvní výzkumM. Baroň
ÚVV ZF
řešený
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky
2016
2020
MK
ÚPK ZF
zamítnutý Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)20072008IGAJ. RaddováZF
řešený Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)2007
2011
NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
řešený Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR (QK1920124 )2019
2021
NAZV
T. NečasÚO ZF
zamítnutý
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
Jiný
ÚŠMZR ZF
ukončený
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
2010
2010
RP
ÚPTZP ZF
řešený Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015
--
Interní
R. VlkÚŠMZR ZF
obhájený
Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)
2013
2014
IGA
ÚBZ ZF
ukončený
Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)
2006
--InterníP. Jadrná
ÚZK ZF
obhájený
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014RP
ÚŠMZR ZF
ukončený
20112011FRVŠ
ÚBZ ZF
řešený2019
2023
NAZV
ÚO ZF
obhájený Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )2015
2018
NAZV
T. Nečas
ÚO ZF
obhájený Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)2009
2009
FRVŠÚZK ZF
obhájený
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech
2009
2009
FRVŠ
ÚPTZP ZF
ukončený
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství
2014
2014
Interní
ÚVV ZF
obhájený
Inovace pěstitelského systému třešní. Vyhodnotit pokusné varianty a doporučit nejvhodnější podmínky použití nízko-kyslíkaté atmosféry pro dlouhodobé skladování. (QD 1047)2001
2004
NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
podaný Inovace pěstitelských technologií při integrovaném pěstování zeleniny (IZP06)
2007
--
NAZVÚZK ZF
obhájený
Inovace praktických cvičení ze zelinářství (122/2004)
2004
2004
FRVŠ
R. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu20092009
FRVŠ
ÚZAKA ZF
zamítnutý Inovace předmětu Úvod do GIS2010
2010
FRVŠ
ÚZAKA ZF
přijatý
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení
2010--FRVŠÚVV ZF
zamítnutý Inovace předmětu vinařství využitím elektrochemických metod při látkovém složení vína (1102 /2006)
2006
2006
FRVŠ
ZF
zamítnutý
Inovace předmětů zelinářství
2011
2012
FRVŠA. Jezdinský
ÚZK ZF
obhájený
Inovace předmětů Zelinářství a Skleníková výroba (1362/2007)
2007
2007
FRVŠ
ÚZK ZF
vyřazený
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin20112012FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Inovace studijního předmětu vinohradnictví na Zahradnické fakultě2001--
FRVŠ
P. PavloušekZF
obhájený
2012
2014
OP
R. Pokluda
ZF
zamítnutý Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů
2015
2015InterníÚŠMZR ZF
zamítnutý
Inovace technologických postupů pro produkci kvalitních a bezpečných surovin LAKR v systémech integrované a ekologické produkce
2010
2010
NAZV
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
zamítnutý
Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin
2009
2009
FRVŠ
ÚPTZP ZF
zamítnutý Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)
2010
2010
FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
zamítnutý
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚPTZP ZF
podaný
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů
2009
2009
FRVŠ
ÚPTZP ZF
obhájený
Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře (120/2004)20042004FRVŠA. Němcová
ÚPTZP ZF
obhájený
Inovace vzdělávací činnosti a rozšíření výuky předmetů ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnocení kvality léčivých rostlin
2011
2011
FRVŠ
ÚZK ZF
podaný
Inovace vzdělávací činnosti a rozšíření vyuky předmetů ZF MENDELU o poznaty získány z podrobného hodnocení kvality léčivých rostlin
2010
--
FRVŠ
ÚZK ZF
obhájený
Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)
2007
2007
FRVŠ
ÚPTZP ZF
obhájený Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)
2002
2002
RP
M. ŠormAIS REK
obhájený
      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
20022002
RP
M. Soja
DZF ZF
obhájený      2003 Integrace Zahradnické fakulty2003
2003
RPDZF ZF
obhájený
20052009NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
zamítnutý Integrované pěstování polní zeleniny (COST)
2009
2012JinýR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý
Integrované povolení pro využívání zemědělsko-potravinářských odpadů, vedlejších produktů a zbytků2016
2020
OP
P. BurgÚZAT ZF
obhájený
Interaktivní databáze chorob a škůdců ovocných plodin (F4d 408)
2006
2006
FRVŠ
T. NečasÚO ZF
obhájený
Investiční podpora výzkumné infrastruktury - výstavba solárního skleníku
2014
2014RPT. NečasÚO ZF
obhájený
Jednorázové poradenství (OS5120171)20122012
J. Balík
ÚPTZP ZF
ukončený
Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)
2013
2013
ÚPTZP ZF
řešený
Jednorázové poradenství (OS 515 0151)2015
2015
J. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý
Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)20072007NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
ukončený
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)
2005
2008
NAZV
ÚBZ ZF
řešený Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)
2005
--
NAZV
M. Rajnoch
ÚBZ ZF
obhájený Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)
2001
2004NAZVV. Řezníček
ÚŠMZR ZF
obhájený Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.
2010
2014
NAZVB. KrškaÚO ZF
ukončený
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury
2014
2014
IGA
ÚZAKA ZF
obhájený
Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)
20102012
GAČR
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Kondenzované antokyaniny - analýza, (bio)transformace a možnosti využití (203/08/0349)
2007
2007
GAČRÚPTZP ZF
zamítnutý
Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití
2009
2012
GAČR
ÚPTZP ZF
ukončený
Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty
2013
2013IGAR. PokludaÚZK ZF
ukončený
Konkurenceschopnost bioenergetických produktů (QG 60083)
2006
2009
NAZVÚZAT ZF
ukončený Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (1G46066 )2004
2008
NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
řešený
2007
2012
Jiný
ÚBZ ZF
ukončený
Koupaci biotop
2006
2011
Jiný
V. LázničkaÚBZ ZF
řešený
Krajinářská infografika
2013
2013
IGA
M. Krejčí
ÚZAKA ZF
ukončený
Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin
2008
2008
T. KuťkováÚZK ZF
obhájený
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
2015
2015
Jiný
ÚŠMZR ZF
ukončený Kurz zahradnictví2011
2011
R. Pokluda
ÚZK ZF
ukončený
Kurz zahradnictví tropů a subtropů (CŽV)
20072011
Jiný
R. Pokluda
ZF
ukončený
Kurz zahradnictví tropů a subtropů
20082008ÚZK ZF
ukončený
2006
2007
IGAMEND ZF
ukončený Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín
2007
--
Jiný
T. KuťkováZF
zamítnutý
Laboratoř pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (905/2006)20062006FRVŠR. PokludaÚZK ZF
přijatý
Laboratoře GIT a CAD. (2883)
2010
--
FRVŠÚZAT ZF
obhájený
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)
2005
2005
FRVŠL. RadilováÚZAKA ZF
řešený
Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)
2015
2015
IGAÚPTZP ZF
zamítnutý
Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl
20112011NAZVÚZK ZF
připravovaný
Léčivé rostliny-pěstování chytrých léčivek (Erasmus+ programme)
2015
--JinýÚZK ZF
podaný
Letní škola "Metropole se zeleným srdcem" (Visegrad Fund)2009
--
Jiný
ÚZAKA ZF
ukončený
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model
2009
2009
JinýÚZAT ZF
ukončený Lokální identita zeleně venkovských sídel (QI112A138)
2011
2014
NAZV
ÚŠMZR ZF
řešený Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)
2004
--
RP
M. RajnochÚBZ ZF
obhájený
Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)
2005
2005
RP
ÚPTZP ZF
obhájený
2012
2012
IGA
ÚPK ZF
řešený
Mapování výskytu TD patogenů způsobujících odumírání buxusů v České republice (IGA-ZF/2020-DP003)2020
2021
IGA
MEND ZF
obhájený20132015
RP EK
B. KrškaÚO ZF
přijatý Medzinárodný edukačný pobyt
2015
2015
AKTIONP. Kaššák
ÚZK ZF
zamítnutý
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2009
2011
NAZV
R. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)
2008
2008
NAZV
R. Pokluda
ÚZK ZF
zamítnutý
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2007
2007
NAZV
R. PokludaÚZK ZF
ukončený
Městský veřejný prostor - prostor krajinného architekta-scénografa
2008
2008
RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
řešený Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)2019
--
TAČRA. EichmeierMEND ZF
řešený Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)2019
2021
TAČRMEND ZF
zamítnutý
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově
2010
2014
NAZV
ÚZAT ZF
ukončený Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)
2011
2015
MK
ÚPK ZF
zamítnutý
Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)
20062006
FRVŠ
ÚZK ZF
obhájený
Mezinárodní konference Phd studentů zahradnických oborů
2010
2010
IGA
P. KaššákÚZK ZF
ukončený Mezinárodní vědecká konference Kvalita zahradnické produkce
2007
--JinýZF
podaný
Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 2015
2015
2015
IGA
P. Kaššák
ÚZK ZF
ukončený
Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny
2011
2011
R. PokludaÚZK ZF
obhájený Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010JinýÚŠMZR ZF
obhájený
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
2009
2009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Mistrovství Evropy ve floristice-Havířov
2011
2011
Jiný
ÚZK ZF
přijatý
Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)
2007
2007
FRVŠ
R. Pavlačka
ZF
přijatý
Model hodnocení sortimentu trvalek na příkladě rodu Hemerocallis20092009FRVŠÚZK ZF
ukončený
Model výuky sortimentu trvalek na priklade rodu Iris
2006
2007
FRVŠZF
obhájený Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (2B08020)
2008
2011NPV IIÚŠMZR ZF
obhájený
Moderní technologie výroby révových vín v kontextu evropského vinařství (EP0960996031)
1996
1999NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený
Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚPTZP ZF
obhájený20002004
NAZV
ÚŠMZR ZF
ukončený
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)
2002
--
Jiný
P. Pavloušek
ÚVV ZF
obhájený
Modulární systém pro řízení vegetačních podmínek v experimentálním solárním skleníku
2017
2017
InterníT. NečasÚO ZF
ukončený
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)20002004
NAZV
ÚVV ZF
obhájený
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)
2014
2014
RP
ÚŠMZR ZF
přijatý
Monitoring the impact of interventions on culture change in the physical properties of the soil between rows of vines.
2015
2015IGAP. Zemánek
ÚZAT ZF
zamítnutý
Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis20102010
IGA
P. Kaššák
ÚZK ZF
zamítnutý
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
2010
2010RPR. Pokluda
ÚZK ZF
obhájený
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
20082008RPP. Salaš
ÚŠMZR ZF
ukončený Možnosti energetického využití matolin z vinařské produkce
2014
2014
IGA
ÚZAT ZF
řešený
Možnosti lisování olejů ze semen ovocných druhů
2017
2017
IGAÚZAT ZF
obhájený
Možnosti uplatnění krajinné architektury při revitalizaci potenciálně málo využitých území měst (64/2006)
2006
2006
IGA
ÚZAKA ZF
řešený
Možnosti výroby fosfátových hnojiv z průmyslových odpadních vod (IGA - ZF/2020 - AP010)
2020
2020
IGA
ÚPTZP ZF
ukončený2004
2005
IGAE. Žallmannová
ÚZAKA ZF
obhájený
Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech
2009
2009
IGA
ÚŠMZR ZF
obhájený
Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy (FRVS F4/d)
2005
2007
Akt eTS VZ
ÚVV ZF
obhájený
Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)
20062006FRVŠJ. Balík
ÚPTZP ZF
ukončený20042004FRVŠ
ÚZAKA ZF
obhájený Multimediální skriptum "Tropické a subtropické zeleniny" (307/2005)20052005
FRVŠ
R. PokludaÚZK ZF
obhájený Multimediální texty: Produkce a použití trvalek (FRVŠ 2613/2007)
2007
2008FRVŠÚZK ZF
obhájený
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2007
J. Uher
ÚBZ ZF
obhájený
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2008
FRVŠ
ÚBZ ZF
obhájený Multimediální texty: Trvalky k řezu květů (FRVŠ 2660/2005)2005
2006
FRVŠ
ÚZK ZF
obhájený Multimediální texty: základy tržního květinářství (FRVŠ 123/2004)2004
2005
FRVŠ
ÚZK ZF
obhájený
Multimediální učební texty ovocnictví (F4d127)
2004
2005
FRVŠ
T. NečasÚO ZF
obhájený
Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny2008
2008
FRVŠJ. NeugebauerováÚZK ZF
řešený
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)
20182022OPA. Eichmeier
MEND ZF
řešený
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 )
2018
2022
OP
MEND ZF
řešený
Nanočástice mědi a zlata jako možný přípravek pro vyvázání nežádoucích sirných sloučenin z vína (IGA - ZF/2018 - AP015 )
20182018IGAJ. Sochor
ÚVV ZF
řešený
1994
--
Jiný
T. NečasÚO ZF
řešený
2004
--
JinýÚVV ZF
obhájený Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podávání užitného vzoru (JIC-Innovation Voucheres) (555/9503/OS5100831)20102011
ÚPTZP ZF
zamítnutý
NEWFERTECH (Somopro SIGA625)
2010
2010
Jiný
ÚZK ZF
ukončený
Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)20102013
OP
DZF ZF
ukončený
2009
2011
NAZV
MEND ZF
obhájený Nové koncepty zahrad v soudobém urbanismu (0185 CZE B10 0066)
2010
2010
Zahr. vzd.ÚZAKA ZF
řešený
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2019
--
Jiný
MEND ZF
řešený
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2018
--
JinýM. Baránek
MEND ZF
obhájený
Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu (GA521/98/P248 )
19982001
GAČR
ÚŠMZR ZF
řešený
Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR
2015
2015Smluvní výzkumP. Šimek
ÚBZ ZF
obhájený
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)
2008
2009
FRVŠ
ÚZK ZF
obhájený
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce trvalek (FRVŠ 2787/2008)
20082009FRVŠJ. Uher
ZF
zamítnutý
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin (NOLZ11)
2010
2010
NAZV
ÚZK ZF
zamítnutý
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin
2011
2016
NAZV
J. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený
Obnova a péče o díla krajinářské architektury na pomezí České republiky, Rakouska a Slovenska (ASO 07-2007)
2007--
Jiný
ZF
ukončený
1999
2004VZ
ÚBZ ZF
obhájený
Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)
2009
2009
IGA
ÚZK ZF
podaný
Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů (ANT1)
2007
--NAZV
ZF
zamítnutý Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů20072007
NAZV
P. PavloušekZF
ukončený
Obsahové látky u rodu Iris
2013
2014Jiný
ÚZK ZF
obhájený
Od lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání (ESF 0021)
20052007Jiný
ÚZK ZF
zamítnutý
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
2009
2009Jiný
ÚŠMZR ZF
obhájený Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem
2009
2013
NAZV
J. BalíkÚVV ZF
zamítnutý
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (91B028)
2009
2013
NAZV
A. Němcová
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )
20102014
NAZV
ÚPTZP ZF
zamítnutý Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)
2011
2014
NAZV
ÚPTZP ZF
řešený Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón
2012
2015MK
ÚPK ZF
ukončený
20082008
Jiný
P. Kaššák
ÚZK ZF
obhájený
On-farm konzervace starých a krajových odrůd ovocných dřevin (245/2018-17230 MZe)2018
2018
T. Nečas
ÚO ZF
řešený
Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče
2018
2022
MK
J. Martinek
ÚBZ ZF
obhájený
Optimalizace analytických metod pro hodnocení jakosti nápojů metodou GC (131/2004)20042004FRVŠJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
ukončený
Optimalizace metod hodnocení rezistentních genotypů jabloní (3FR1374)
20032003
FRVŠ
S. BočekÚŠMZR ZF
ukončený
20062007
FRVŠ
L. Bláhová
MEND ZF
zamítnutý
Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR. (Metodika)
2007
2007
FRVŠZF
připravovaný
Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR.2008
--
J. Raddová
ZF
ukončený
Optimalizace přípravy ds cDNA v případě komplikovaných rostlinných pletiv z hlediska dostatečné výtěžnosti pro účely následné analýzy transkriptomu pomocí cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )
2008
2008
IGA
J. Čechová
MEND ZF
ukončený
Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)
2001
--
NAZV
ÚZK ZF
ukončený
Optimalizace texturních vlastností džemů20142014
Smluvní výzkum
A. NěmcováÚPTZP ZF
ukončený
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)
20082012NAZVÚZAT ZF
obhájený
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)
2010
2013
OP
ÚPTZP ZF
řešený Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici2013--OPP. KučeraÚPTZP ZF
obhájený
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)
2009
2011
OP
ÚŠMZR ZF
řešený
Ověření možného využití metody ITS ( Internal transcribed Spacer) na modelové skupině vybraných taxonů v subtribu Telephiinae
2016
--
IGAÚZK ZF
řešený
Ověření účinnosti biostimulátorů na rozklad BRO při kompostování
2017
2017IGAÚZAT ZF
ukončený Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)
2013
2013
Smluvní výzkum
R. Pokluda
ÚZK ZF
ukončený
Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena2016
2017
IGAP. Burg
ÚZAT ZF
obhájený
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.
2014
2014
IGAT. KuťkováMENDELU
obhájený
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.
2014
2014
IGA
MENDELU
obhájený
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.
2015
2015
IGAT. KuťkováMENDELU
obhájený
Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)2006
2007
OP
ÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 20092009
2009
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 20102010
2010
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 2011
2011
2011
Jiný
ÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 2012
2012
2012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 20132013
2013
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 2014
2014
2014
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 2015
2015
2015
Jiný
ÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 2016
2016
2016
JinýÚŠMZR ZF
obhájený
Ovocný strom v krajině 2017
2017
2017
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace (QH71228)
2007
2011NAZVB. KřižanZF
obhájený
Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu (CZ.1.07)
2012
2014OPR. PokludaÚZK ZF
řešený
Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)
20082008
Jiný
B. KrškaÚZK ZF
zamítnutý
Péče o genofondy a biodiverzitu léčivých , aromatických a kořeninových rostlin na území České a Slovenské republiky
2007
2007
RPJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený
2008
2009
FRVŠÚBZ ZF
řešený
Perly krajiny (Visegrad Fund)
2008
2008
Jiný
ÚZAKA ZF
zamítnutý
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)
2010
2010
GAČRJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
zamítnutý Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus
2011
2011
GAČR
ÚZK ZF
připravovaný
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus
2012
--
GAČR
ÚZK ZF
zamítnutý
Pěstování slivoní a skladování (2006)
2006
2006
NAZV
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
obhájený Physiologische prozesse und korrelierende Qualitätskomponenten in Abhängigkeit von Kühl-,Ultra Low Oxygen und ozonierte Lagerung gartenbaulicher Frischproduktion (42p17)20052005JinýJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený
Podpora prezentačních dovedností studentů zahradní a krajinné architektury (3092 /2010)2010
2010
FRVŠ
ÚZAKA ZF
obhájený
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016
Jiný
ÚŠMZR ZF
vyřazený Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)20112011
FRVŠ
ÚZK ZF
obhájený
Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)
2012
2012
RP
ZF
obhájený
Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (219/1401/PZ211041)
2011
2014
Jiný
ÚZK ZF
ukončený
Pohyb v komponované krajině
2009
2009Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
ukončený Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)20142014
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
obhájený
Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti (GA525/06/1757)
2006
2008
GAČRÚPTZP ZF
řešený
Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina – identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot20182022
MK
P. Kučera
ÚPK ZF
zamítnutý POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD2010
2010
IGAÚVV ZF
přijatý
2011
--IGAJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
obhájený20142014
IGA
ÚO ZF
obhájený
Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)
2009
2009
RP
R. PokludaÚZK ZF
obhájený Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť20112012
Jiný
ÚŠMZR ZF
zrušený
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015
OP
J. BalíkDPEF PEF
obhájený POSTUP PŘÍPRAVY VINNÉ BÁZE PRO ČÁSTEČNOU NÁHRADU LIHU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚVV ZF
ukončený Pot plant experiment in the project MICROFRUIT20092009
R. Pokluda
ÚZK ZF
řešený
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury
2018
--
SpecifickýÚZAKA ZF
řešený
Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu. (QK1910264)
2019
2022
NAZVJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený
Použití next generation sequencing pro diagnostiku virových a virům podobných chorob révy vinné (LD15163)
2015
2017
RP
MEND ZF
obhájený
Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)2008
2009
FRVŠ
ZF
ukončený
Priprava stanku ZF na Flore Bratislava
2008
2008
JinýP. KaššákÚZK ZF
obhájený
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)20112012IGAÚBZ ZF
obhájený Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)2012
2013
IGAM. Pejchal
ÚBZ ZF
obhájený
Proces SEA v oblasti územního plánování a indikátory životního prostředí (IGA 63/2006)
2006
2007
IGA
H. Martinková KuchyňkováÚZAKA ZF
obhájený
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (QH82231)
2008
2012
NAZV
ÚŠMZR ZF
ukončený Produkce okrasných rostlin kurz D22007
--
ZF
podaný
Produkční systém pěstování jabloní s použitím odrůd sloupcového růstu (QJ1210273)
2011
--
NAZV
ÚŠMZR ZF
ukončený
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.
2014
2014
Interní
ÚZAKA ZF
zamítnutý
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
2009
2009
OP
ÚŠMZR ZF
řešený
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
2014
2014
IGA
J. DamecÚZAKA ZF
řešený Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.2014
2014
IGAÚZAKA ZF
řešený Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkum
ÚZAKA ZF
řešený Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky2014
2015
Smluvní výzkumJ. DamecÚZAKA ZF
řešený
2011
2012
IGA
ÚZAKA ZF
obhájený
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)2002
2002
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
obhájený
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)
2007
2007
FRVŠ
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)2005
2005
FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený20162018NAZVÚO ZF
ukončený
Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc
2011
2011
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc2011
2011
JinýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
ukončený
Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc
2010
2010
JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený
Příprava a realizace expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009
Jiný
ÚZK ZF
obhájený
Příprava a realizace letní školy pro zahraniční studenty (RP 2008)20082008
RP
ÚZK ZF
vyřazený
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO
2015
2015
NAZV
ÚZAT ZF
obhájený
Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumÚKE AF
obhájený Přístrojové metody hodnocení stromů -- interpretační metody a exaktní vyhodnocení zjištěných veličin (8/2012/591)
2012
2013
IGA
P. ŠimekÚBZ ZF
ukončený
Racionalizace intenzivního pěstování broskvoní a nektarinek (EP9313)
1999
2002
NAZVI. OukropecZF
obhájený
Ranný výběr genotypů meruněk na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (GP521/03/P133)
2003
2005GAČRMEND ZF
obhájený Raný výběr genotypů broskvoní na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (QD1157)2001
2005
NAZV
ZF
ukončený
Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20092009
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
obhájený
Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu20092009
IGA
ÚZK ZF
ukončený
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)
2009
2009Jiný
ÚZAT ZF
ukončený
Reprezentace školy na floristické soutěži Brněnská růže 2008
2008
2008
JinýZF
ukončený
Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Cup 2008
2008
2008
Jiný
ZF
ukončený
Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Olomouc 2008
2008
2008
Jiný
P. Veselá
ZF
ukončený
Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 2007
2007
--
Jiný
P. VeseláZF
ukončený Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 2008
2008
2008
JinýP. VeseláZF
ukončený
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Brněnská růže 2007
20072007
Jiný
ZF
ukončený
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Děčínská kotva 2009
2009
2009
JinýP. Veselá
ZF
ukončený Reprezentace univerzity na floristické soutěži Flora Cup 2009
2009
2009Jiný
ZF
ukončený
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů
20082008
Jiný
ÚZAT ZF
řešený
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem20172020TAČRP. Salaš
ÚŠMZR ZF
řešený Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle2013--
IGA
ÚZAKA ZF
zamítnutý Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)2010
2010
FRVŠ
ÚZK ZF
obhájený Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (CZ1.07/1.3.00/14.0076)20102013OP
ÚŠMZR ZF
obhájený
2012
2016
NAZV
T. Nečas
ÚO ZF
obhájený
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)
2002
2002
FRVŠ
P. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
Rozšíření výuky participativního plánování v managementu přírodních zdrojů (FI-05-B-F-PP-160633)
2007
2007
Zahr. vzd.
ÚZAKA ZF
zamítnutý
Rozšíření výuky už existujících předmětů záhradnického inženýrství o laboratorní rozbory rostlin20102010FRVŠP. Kaššák
ÚZK ZF
obhájený
2011
2011FRVŠT. Nečas
ÚO ZF
obhájený
Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)
2012
2012
RP
R. PokludaZF
obhájený
Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)
2006
2006FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích
2012
2012FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
obhájený
Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)
2004
2004
FRVŠ
M. Kyseláková
ÚPTZP ZF
obhájený
Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)
2007
2007FRVŠZF
obhájený20072007
FRVŠ
ÚZK ZF
obhájený
Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)
2010
2010
FRVŠJ. Balík
ÚPTZP ZF
obhájený Rozvoj metod a studia stresového metabolismu a genomiky v Číně a České republice (LH12196)
2012
2015
RP
ÚZK ZF
obhájený Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin (QF3221)2003
2007
NAZV
ÚO ZF
obhájený
Rozvoj pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR (QF3207)
2003
2007
NAZV
ZF
obhájený
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
20062008OP
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Rozvoj projektové výuky zahradnických disciplín (73/2009)
20092009
FRVŠ
ÚZK ZF
řešený
Rozvoj senzorické laboratoře pro výuku posluchačů studijních oborů Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Vinohradnictví a vinařství (IN5150281)
2015--RP
ÚPTZP ZF
obhájený Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)2008
2008
FRVŠ
ÚPTZP ZF
obhájený
2008
2009
FRVŠ
ZF
obhájený Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)
2006
2006RPJ. Balík
ÚPTZP ZF
ukončený
Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)2006
2006
FRVŠK. Petříková
ÚZK ZF
podaný
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast krajinářské architektury
2009
2012
OP
ÚBZ ZF
zamítnutý
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
2009
2009
OP
ÚŠMZR ZF
řešený
Rozvoj vzdělanosti v rámci EU (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)
20112013Zahr. vzd.ÚBZ ZF
řešený Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce. (TA04020464)
2014
2017
TAČR
ÚVV ZF
zamítnutý
Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)
2011
2014
NAZV
ÚPTZP ZF
řešený Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy (QJ1210275)2012
2016
NAZV
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Řešení současných problémů integrované produkce třešní a višní (101A211)
2010
2014NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
ukončený
Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců
2013
2014
Jiný
ÚZK ZF
zamítnutý
Screening výskytu obsahových látek ve vybraných druzích kosatců skupiny limniris2012
2012
IGA
P. Kaššák
ÚZK ZF
ukončený
Sekvenace fragmentů genů souvisejících s výstupem květních pupenů meruněk z endogenní dormance (5/2009/591)
2009
2009IGAMEND ZF
zamítnutý Semestrální grant pro krátkodobé pobyty v rámci projektu "Aktion Rakousko - Česká Republika (CZ do A)2015
2015
AKTIONÚZK ZF
obhájený
Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)2011
2011
ÚPTZP ZF
řešený
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.
2015
2015
IGA
P. Zemánek
ÚZAT ZF
řešený
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám (QH 81142)2008
2012
NAZV
ÚŠMZR ZF
přijatý
Slovenská vinařská akademie Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)
20082009
Zahr. vzd.
ÚVV ZF
řešený
Specifický výzkum1999
--
Specifický
ÚPTZP ZF
řešený Specifický výzkum
1999
--
Specifický
ÚPK ZF
řešený
      Hodnocení rekreačního potenciálu
2011
2012
Specifický
A. Salašová
ÚPK ZF
ukončený
Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)
2012
2013Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
řešený
Srovnání obsahových složek plodů rodu Actinidia pěstovaných na území ČR (IGA - ZF/2018 - AP003)
20182018IGAM. Horák
ÚPTZP ZF
obhájený
Stabilita odolnosti proti strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint.) u jabloní (GA521/97/0823)1997
1999
GAČRZF
obhájený Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady2009
2010
Jiný
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
2009
2009
JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
obhájený2011
2011
IGA
ÚO ZF
obhájený
Stanovenie fenolických látok metódou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčným sposobom a ekologickým sposobom
2008
2009
IGA
K. Petříková
ÚZK ZF
připravovaný Statistická analýza genetických dat (Statgen)2008--JinýM. VachůnZF
řešený Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí
2017
2017IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
řešený Studentské ceny Hickory Foundation - VI. ročník
2008
2009
Zahr. vzd.
P. KrejčiříkÚBZ ZF
ukončený Studie krajiny v hromadných obytných souborech ve Francii mezi lety 1940 a 1980
2009
2009
Jiný
A. Magni
ÚZAKA ZF
obhájený
Studie projektů obnovy města Paříže (0185 TCE 412 001)
2007
2007
Zahr. vzd.
ÚZAKA ZF
ukončený
Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)20122013
Smluvní výzkum
R. Pokluda
ÚZK ZF
obhájený
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)
2015
2016IGA
ÚVV ZF
obhájený
Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)
1999
2004
VZ
ÚZK ZF
obhájený
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)2014
2014
IGAJ. Sochor
ÚVV ZF
vyřazený
Studium biotických a abiotických faktorů působících na kultivaci rostlin rodů Brassica L. a Allium L. (LH - KONTAKT II)
2015
2017
RP
M. BaránekMEND ZF
obhájený
Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.
2008
2008
IGAP. Štochlová
ÚO ZF
zamítnutý
Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)20062006
IGA
J. Balík
ÚPTZP ZF
řešený Studium genetické příbuznosti vybraných taxonů v subtribu Telephiinae na základě sekvenční podobnosti ve vybraných regionech jejich genomu2017
--
IGA
ÚZK ZF
zamítnutý Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)
2006
2006
VZJ. BalíkÚPTZP ZF
podaný
Studium chimérismu u klonů révy vinné (521/06/P264)
2006
--
GAČR
K. BaránkováZF
obhájený Studium korelací anthokyaninů, barevnosti a resveratrolu v červených vínech (GP525/03/P132)
2003
2005
GAČR
J. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (525/08/1135)
2007
2007
GAČR
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)
2009
2011GAČR
ÚPTZP ZF
obhájený
Studium metabolismu a difúze v živé tkáni pomocí MR zobrazování a MR spektroskopie a využití těchto poznatků pro diagnostické účely. (GV309/97/K048)
19972002
GAČR
J. GoliášÚPTZP ZF
zamítnutý
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin20112012JinýÚŠMZR ZF
řešený
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii (IGA - ZF/2018 - DP008)
2018
2018
IGAÚVV ZF
podaný
Studium obsahu vitaminu C v závislosti na ranosti odrůd (FRVŠ)
2008
--
FRVŠ
Š. KremláčkováZF
obhájený
Studium produkce těkavých aromatických složek v ovocných plodech a kvašených nápojích plynově chromatografickou technikou headspace gas analýza (32/2004)
2004
2004
IGA
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Studium profilu anthokyaninových barviv modrých odrůd Vitis vinifera a růžových vín (2006)
2006
2006
IGA
ÚPTZP ZF
řešený
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)20162017
IGA
ÚVV ZF
řešený
Studium přírodních prvků lužní krajiny
2009
2012
Interní
ZF
ukončený
Studium rozložitelnosti biopolymerů v kompostovacím procesu
2016
2017
IGA
ÚZAT ZF
obhájený Studium stratifikačních metod (221/G4)
2006
2006
FRVŠ
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)
2007
2007
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
ukončený
Studium uplatnitelnosti mechorostů na stavebních konstrukcích
2004
2008
ZF
obhájený Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru2007
2007
IGAA. SalašováÚZAKA ZF
obhájený
Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)19931995GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
zamítnutý
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci2011
2012
Jiný
J. Burgová
ÚŠMZR ZF
ukončený
Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)
2001
2004
NAZV
ÚZK ZF
zamítnutý
Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru
2010
2014NAZV
ÚZAT ZF
obhájený Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
2008
2008
RPÚŠMZR ZF
ukončený
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)
20082008RP
ZF
podaný
Systematizace a metodologie hodnocení obnovy historických parků v středoevropském kontextu (MVTS)
2009
--
JinýA. SalašováÚZAKA ZF
zamítnutý
Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů
2009
2009
NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod (QF4141)2004
2007
NAZVZF
řešený Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtchatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace (LH11134)
2011
2013
RP
ÚŠMZR ZF
řešený
2020
2020
InterníT. Nečas
ÚO ZF
obhájený
Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v Lednici20152015
RP
ÚO ZF
obhájený Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)
2012
2012
J. Balík
ÚPTZP ZF
zamítnutý Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2008
2008
NAZV
ÚZAT ZF
zamítnutý
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
20102012
NAZV
P. Zemánek
ÚZAT ZF
zamítnutý
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20112011
NAZV
P. BurgÚZAT ZF
ukončený
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné (1G46082)
20042007NAZVÚZAT ZF
zamítnutý
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
2010
2014
NAZV
P. Burg
ÚZAT ZF
zamítnutý
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
2012
2015
NAZV
P. Burg
ÚZAT ZF
zamítnutý Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20152018NAZVP. Burg
ÚZAT ZF
připravovaný
Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)
2018
2019
TAČR
ÚPTZP ZF
ukončený
Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
ukončený
Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)
2013
2013
Smluvní výzkum
R. PokludaÚZK ZF
ukončený
Testování mykorrhizních přípravků v rámci projektu Microfruit
2010
2010ÚZK ZF
zamítnutý
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
2010
2010
IGAÚZAT ZF
obhájený Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
2011
2011
P. SalašÚŠMZR ZF
řešený
Testování pozitivního vlivu přípravků na bázi arbuskulárních mykorhizních hub na vybrané druhy zeleného koření
2015
--
IGA
ÚZK ZF
obhájený
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem20112012
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.2009
2009
Jiný
ÚŠMZR ZF
obhájený
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.
2012
2013IGAMEND ZF
obhájený
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií
20112012
IGA
MEND ZF
ukončený
Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině2011
2011
ÚZK ZF
obhájený
Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)20112011
J. BalíkÚPTZP ZF
řešený
Tradiční a plané (219/1401/PZ211041)2011--Zahr. vzd.ÚZK ZF
zamítnutý
Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)
2010
2010
JinýR. Pokluda
ÚZK ZF
obhájený Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě - multimediální učební texty (FRVŠ 2358/2008)2008
2008
FRVŠ
T. Kuťková
ZF
zamítnutý
Tvorba ekotonů, refůgií a biokoridorů zvyšujících stabilitu agrocenóz, biodiverzitu zemědělských produkčních oblastí a estetickou hodnotu krajiny s ověřením jejich významu v ochraně rostlin
2007
2011NAZVÚŠMZR ZF
podaný Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)2009--FRVŠÚZAT ZF
obhájený
Tvorba moderních systémů pěstování slivoní. Výběr vhodných odrůd a vypracování dlouhodobého skladování plodů slivoní v podmínkách nízkokyslíkaté atmosféry. (QD 1408)2001
2004
NAZV
ÚPTZP ZF
obhájený
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)
2010
2011
FRVŠÚZAKA ZF
obhájený Tvorba nového předmětu "Zahradnický projekt" (357/2010)20102010FRVŠÚZK ZF
obhájený
2016
2018NAZVI. OndrášekÚO ZF
vyřazený Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
2015
2017
NAZV
ÚŠMZR ZF
obhájený Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám. Identifikace plísňového napadení u citlivých drůd jablek během chladírenského skladování prostřednictvím uvolňovaných plynných metabolitů z neporušeného plodu, jako je etylén a těkavé aromatické látky ve vztahu k celistovosti povrchové vrstvy. (QF 4116)
2004
2007
NAZV
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
ukončený
Účast na floristické show Havířov v květech 2011
2011
2011
JinýÚZK ZF
ukončený
Učebna a ateliér pro 3D modelování, vizualizace a grafický design (2981/2006)
20062006
FRVŠ
ZF
ukončený
2011
2014
RPR. PavelaÚZK ZF
zamítnutý
Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)
2012
2012
FRVŠÚZK ZF
obhájený
Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)
1999
1999
AKTION
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Uplatnění symbiotických hub Glomus při produkci modelových zástupců zeleniny
2010
2010
IGA
R. PokludaÚZK ZF
ukončený
Vánoční dekorace kostela ve Křtinách
2007
2007
Jiný
ZF
ukončený
Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty
2007--
Jiný
ZF
ukončený
Velká přehlídka floristiky
2007
2007
Jiný
T. KuťkováZF
ukončený
Veřejné prostory malých měst
2010
2010
IGA
ÚZAKA ZF
přijatý Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)
2016
--JinýJ. SochorÚVV ZF
řešený
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)
2004
--
RP
ÚBZ ZF
ukončený
Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny. (QF 4195)2004
2007
NAZVÚZK ZF
řešený
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)20112012
IGA
P. Pavloušek
ÚVV ZF
řešený      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)2011
--
IGA
P. Pavloušek
ÚVV ZF
řešený
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků
2017
2017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Vliv asimilovatelného dusíku na průběh fermentace moštů révy vinné (IGA)
2007
2007IGAZF
zamítnutý Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách20102010
Jiný
ÚŠMZR ZF
zamítnutý Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů2009
2011
NAZV
ÚZK ZF
obhájený
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014
IGA
ÚŠMZR ZF
ukončený
Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné
2007
2007
IGAP. Kremer
ÚVV ZF
ukončený Vliv různých mikroorganismů a substrátů na výnos a kvalitu hydroponicky pěstovaných okurek (IG570501)2007
--
IGA
M. Ewis AbdelazizÚZK ZF
podaný
Vliv různých termínů a koncentrací biostimulátoru Synerginu na růst a vývoj, na výnos a kvalitu jahodníku pěstovaného v ekologických podmínkách (IGA)
2008
--
IGA
Š. Kremláčková
ZF
obhájený
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
2012
2012
IGAÚŠMZR ZF
řešený VLIV STRESU INDUKOVANÉHO PŘI MANIPULACÍCH IN VITRO A TERMOTERAPII NA GENETICKÉ A EPIGENETICKÉ ZMĚNY GENOMU RÉVY VINNÉ (COST akce 858, č. OC116)
2006
2009
FRVŠ
MEND ZF
obhájený
Vliv surovin a technologie zpracování na obsah zdravotně prospěšných polyfenolických látek v révových vínech (QD1155)
2001
2004
NAZV
M. Kyseláková
ÚPTZP ZF
ukončený
Vliv symbiotických hub Glomus na hospodářské a nutriční parametry vybraných druhů zelenin při různých dávkách hnojení
2011
2011
IGAR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu
2016
2017
TAČRÚŠMZR ZF
podaný
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.
20162016
TAČR
R. Vlk
ÚŠMZR ZF
vyřazený
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
2011
2012
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Vlyv aplikace fytohormonů na obsah fytoplazmy ESFY v pletivech rostlin rodu Prunus
2017
2017
IGA
ÚO ZF
obhájený
Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)
2009
2009
IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený
Výběr ekotypů domácích léčivých a kořeninových rostlin, doporučení technologií pěstování a introdukce do vybraných lokalit (EP7199)
1997
2000
NAZVK. Petříková
ÚZK ZF
obhájený
Výběr optimální metody izolace DNA fytoplazmy ESFY ve vztahu k použití specifických nebo nespecifických primerů pro diagnostiku ESFY pomocí "nested PCR" (IGA)
2007
2007IGAV. Kopřivová
ÚO ZF
obhájený
Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodů. (QI91A032)20092013NAZVÚO ZF
zamítnutý Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)
2012
2012
NAZV
ÚPTZP ZF
ukončený
Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva
2010
2010
JinýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
obhájený
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)2008
2012
NAZV
ÚPTZP ZF
ukončený
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO20092009
FRVŠ
M. PidraMEND ZF
řešený Vyhodnocení dendrologického potenciálu areálu lázní Velké Losiny2014
2015
Smluvní výzkumP. ŠimekÚBZ ZF
obhájený Vyhodnocení přítomnosti a koncentrace PPV v pletivech rostlin při použití podnoží P.davidiana, Cadaman, Barrier20172017
IGA
T. Nečas
ÚO ZF
obhájený
Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů (1P04ME714)
2004
2004
RP
B. Krška
ÚO ZF
řešený
Výroba energeticky hodnotnějších biopaliv s přídavkem matolin a pokrutin ze semen révy vinné2017--
IGA
V. Mašán
ÚZAT ZF
ukončený Vytvoření alternativní metodiky identifikace odrůd révy vinné založené na zhodnocení rozdílností ve struktuře DNA u jednotlivých odrůd. (QC1156)2001
2005
NAZV
M. Pidra
MEND ZF
ukončený
Vytvoření metodiky izolace DNA z různých pletiv révy vinné (3FR1386)
2003
--
FRVŠ
MEND ZF
obhájený
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
obhájený
2014
2015
OP
T. Nečas
DZF ZF
řešený
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
2017
2017
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
2016
2017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený2009
2011
NAZV
MEND ZF
obhájený
Využití kontinuální superkritické fluidní extrakce (SFE) oxidem uhličitým a GC-MS v analýze alkoholických nápojů (GA525/99/1570)19992001
GAČR
ÚPTZP ZF
ukončený
Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro zachranu biodiverzity (SE/620/10/03)20032006
Jiný
ÚŠMZR ZF
zamítnutý Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
2010
2014
NAZV
S. Boček
ÚŠMZR ZF
obhájený
Využití mobilní analytiky v odborných zahradnických disciplínách (244/2006)
2006
2006FRVŠR. Pokluda
ÚZK ZF
řešený Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení produkce a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktu (QJ1510088)
2015
2018
NAZVMEND ZF
řešený
Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích
2017
2017
IGA
ÚZAT ZF
řešený Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
2015
2015
IGA
ÚŠMZR ZF
obhájený
2012
2012
IGAA. NěmcováÚPTZP ZF
obhájený
Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv
2012
2012IGAÚPTZP ZF
řešený
2019
2023
NAZVT. Nečas
ÚO ZF
řešený Využití odpadů ze zpracování hroznů pro potravinářství (IGA - ZF/2016 - DP004)
2016
2017IGA
ÚPTZP ZF
zamítnutý
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)
2016
2019
NAZV
ÚŠMZR ZF
obhájený
Využití přístrojových metod k hodnocení zdravotního stavu stromů (Registrační číslo 11/2011/591)
20112012
IGA
P. ŠimekÚBZ ZF
řešený
Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)
2017
2020
TAČR
J. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny2014
2014
TAČRÚŠMZR ZF
obhájený
Využití senzorů vlhkosti v praktické výuce zelinářství a skleníkové výroby (121/2008)
2008
2008
FRVŠ
R. Pokluda
ZF
ukončený
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu
2013
2013
ÚPTZP ZF
ukončený Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)
2013
2013
Smluvní výzkumÚPTZP ZF
řešený Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
2017
2020
TAČR
P. BurgÚZAT ZF
zamítnutý
Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)
2007
2007IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
řešený Vývoj detekčních systémů patogenních bakterií rajčat, paprik a okurek molekulárně biologickou metodou Real Time PCR
2018
2019
TAČR
MEND ZF
řešený Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)20192021
TAČR
J. ČechováMEND ZF
řešený
20092012GAČRR. Sotolář
ÚVV ZF
ukončený
Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství
20142015Smluvní výzkum
MEND ZF
obhájený
Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)20112012IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
řešený Vývoj nových materiálů vhodných pro 3D tisk s antimikrobiálními vlastnostmi (3D ANTIMICROB) (LTC18002)2018
2020
Jiný
ÚVV ZF
ukončený
Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)2010
2010
R. PokludaÚZK ZF
řešený
Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti houbovým patogenům (TA04021402)
2014
2017TAČRP. Pavloušek
ÚVV ZF
podaný
Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech
20152018
NAZV
P. ZemánekÚZAT ZF
řešený Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR (COST-LD14051)2014--
Jiný
M. BaránekMEND ZF
podaný Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod
2015
2018TAČRP. ZemánekÚZAT ZF
obhájený Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody (QG60123)20062009
NAZV
ÚO ZF
ukončený
Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
obhájený
Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin (QC1359)2001
2004
NAZV
ÚO ZF
obhájený
Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu. (1B44051)
2004
2008
NAZV
B. Křižan
MEND ZF
řešený
20122016
NAZV
E. OndrušikováMEND ZF
ukončený
Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)
19992001GAČRI. Oukropec
ZF
obhájený
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin2010
2011
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
obhájený
Výzkum genetické variability klonů odrůdy Velkopavlovická metodou S-SAP
2010
2010
IGA
M. MészárosÚO ZF
obhájený
2004
2007
NAZV
T. NečasÚO ZF
obhájený Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
zamítnutý
Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)
2011
2014
NAZV
ÚPTZP ZF
zamítnutý Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )
2009
2013NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
řešený Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů (111A141)20112014NAZVÚŠMZR ZF
ukončený
Výzkum obsahových látek v rostlinách rodu Adromischus
20142014
IGA
P. Kaššák
ÚZK ZF
řešený Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (QH 82232)
2008
2012
NAZVÚŠMZR ZF
ukončený20032007NAZV
ÚŠMZR ZF
obhájený Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin
2010
2010
JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
zamítnutý
Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)
2009
2012NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
ukončený
Výzkum, vývoj a výroba nové výrobkové řady Sauvignonů s benefitem definovaného typu aromatičnosti (SV5130351)
2013
2014
Smluvní výzkum
P. PavloušekÚVV ZF
ukončený
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)
2011
2014
NAZV
P. ZemánekÚZAT ZF
obhájený
Vzorník barev vína (RP/192/2008)
2008
2009
Jiný
ÚPTZP ZF
ukončený
Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)
2013
2013
OP
ÚZK ZF
řešený
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst20152015
IGA
J. DamecÚZAKA ZF
ukončený
Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově
2007
2007
JinýZF
řešený Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky20132017MKT. Kuťková
ÚBZ ZF
řešený20182022MKÚBZ ZF
připravovaný
Zahradní jezírka
2016--
Jiný
ÚPK ZF
ukončený
Záhradnícky ples na žofíne 2.2.2008 (pomoc pri aranžovaní)
2008
2008
Jiný
P. KaššákÚZK ZF
řešený
Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (DF11P01OVV006)
20112015
MK
V. ŘezníčekÚŠMZR ZF
ukončený Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.2014
2014
Smluvní výzkum
J. VojtíškováÚZK ZF
ukončený
Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model
2009
2009
Jiný
R. PavlačkaÚZAT ZF
ukončený Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)
2011
2011
FRVŠ
ÚZAKA ZF
obhájený
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)
20082008IGAÚVV ZF
zamítnutý
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně
2007
2007
IGA
P. MateiciucováÚVV ZF
ukončený Zhodnocení nutriční hodnoty, kvality a využitelnosti vybraných druhů zeleniny v racionální výživě (EP0960996018)
1996
1999
NAZV
I. Malý
ZF
řešený
2014
2016
Jiný
J. Balík
ÚPTZP ZF
zamítnutý Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu20102014
NAZV
V. ŘezníčekÚŠMZR ZF
podaný
Zimolez a aktinidie - nové ovoce pro zdravou výživu. (QJ1210172)2011
--
NAZV
ÚŠMZR ZF
obhájený Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení
2013
2014
IGAM. Baránek
MEND ZF
připravovaný Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků
2009
2013
NAZV
M. RajnochÚBZ ZF
podaný
Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků
2010
2014
NAZV
ÚBZ ZF
obhájený
Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu (NAZV)
2008
2012
NAZV
ÚZK ZF
obhájený
Zvyšování kvality skladovaných jablek optimalizací skladovacího režimu (EP0960996030)
1996
1999
NAZV
ÚPTZP ZF
ukončený20072007JinýR. Pavlačka
ZF
přijatý 69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.
2014
2014
AKTION
B. Krška
ÚO ZFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájenývyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený