Zahradnická fakulta - seznam projektůHelp


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 608

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
zamítnutý Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)20162019NAZVJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
zamítnutý Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)20092010JinýI. OndrášekÚO ZF
zamítnutý Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
obhájený Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotů20132013IGAP. ZemánekÚZAT ZF
ukončený Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)20072007R. PokludaZF
řešený Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)20152015IGAM. PejchalÚBZ ZF
ukončený Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed20092009R. PokludaÚZK ZF
obhájený Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017IGAJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
ukončený Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012Smluvní výzkumM. BaránekMEND ZF
ukončený Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)20102010R. PokludaÚZK ZF
řešený Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--IGAL. PoláčkováÚZAKA ZF
řešený Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)20162020JinýJ. SochorÚVV ZF
řešený Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014--InterníJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)20142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání2007--T. KuťkováÚBZ ZF
obhájený Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
obhájený Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)20122015TAČRR. PokludaÚZK ZF
řešený Biologické hodnocení20052016JinýV. LázničkaÚPK ZF
zamítnutý Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek20092011NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
zamítnutý Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností20072007NAZVP. PavloušekZF
zamítnutý Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou20072007NAZVP. PavloušekZF
řešený Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitel (bv2009)20082012JinýV. LázničkaÚBZ ZF
zamítnutý Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I20102010OPR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce20082011NAZVP. MateiciucováÚVV ZF
obhájený Containment of Sharka virus in view of EU-expansion (204429)20082012RP EKB. KrškaÚO ZF
obhájený      Sharka Containment - Mšmt (7E08071)20082012RP EKT. NečasÚO ZF
obhájený České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)20012002RPV. ŘezníčekZF
řešený České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje (DG16P02H053)20162020MKD. WilhelmováÚZAKA ZF
obhájený Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)20102013JinýB. KrškaÚO ZF
vyřazený Člověk a domov – proměny kulturní krajiny20062006GAČRL. RadilováÚZAKA ZF
řešený Čtyřletý bakalářský obor ZAKA2005--RPP. KučeraÚBZ ZF
obhájený Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009RPR. PokludaÚZK ZF
obhájený Design nových SSR primerů pro rod Pyrus20162016IGAT. NečasÚO ZF
obhájený Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGAP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)20092009JinýP. ŠimekDZF ZF
řešený Drobné sakrální objekty v krajině20082008IGAA. SalašováÚZAKA ZF
přijatý Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"20122014OPŽ. NovotnáÚPK ZF
ukončený Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)20112011IGAV. LázničkaÚPK ZF
obhájený Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )20102010IGAP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Elektronická databáze zahradnických informací20092010FRVŠA. JezdinskýÚZK ZF
ukončený Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)20042007NAZVP. ZemánekZF
ukončený Environmentální koncept ve veřejném prostoru20102010RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
obhájený EU Access (zahraniční - NL)20042006JinýR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Eurohort (EU Erasmus)20072007JinýR. PokludaÚZK ZF
podaný Evropské sledování specifických kompetencí v environmentalistice a využívání území (EQF Select)2009--JinýA. SalašováDZF ZF
ukončený Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa2007--JinýJ. NeugebauerováZF
ukončený Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20082008JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20082008JinýJ. MartinekZF
ukončený Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava2007--JinýJ. MartinekZF
ukončený Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN20092009JinýJ. MartinekÚBZ ZF
řešený Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky (QJ1210258)20122016NAZVJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)20092011GAČRM. KumštaÚVV ZF
ukončený Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli20112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
řešený Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl20152015JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 200920092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 201020102010OPJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
řešený Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014IGAJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)19992002NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
zamítnutý Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus20132013JinýP. KaššákÚZK ZF
řešený Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"2010--JinýJ. UherÚZK ZF
řešený Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"20092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
řešený Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)2009--FRVŠR. PavlačkaÚZAT ZF
obhájený Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)20062008RPJ. BalíkÚPTZP ZF
podaný Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti2007--IGAJ. MalíkováÚZK ZF
podaný Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky20102010IGAM. NěničkaÚVV ZF
obhájený Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)20102010IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
podaný Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru20152015IGAP. KaššákÚZK ZF
obhájený Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
ukončený      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
ukončený      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
obhájený Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )20152018NAZVT. NečasÚO ZF
ukončený Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně20152015IGAP. BurgÚZAT ZF
obhájený Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)19961997NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)20082008IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)20062006IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova20122012IGAA. SalašováÚPK ZF
podaný Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.2011--NAZVB. KrškaÚO ZF
ukončený Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin20092009IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu20102010IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
připravovaný Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. ZemánekÚZAT ZF
obhájený Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu20172017IGAT. NečasÚO ZF
ukončený Hodnocení rekreačního potenciálu20112012IGAA. SalašováÚPK ZF
zamítnutý Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti20092009IGAJ. UherÚZK ZF
obhájený Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)20122012IGAP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)20112011IGAP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce20042004IGAV. VeverkaÚZAT ZF
obhájený Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR (1/2013/591)20132013IGAJ. NečasováÚO ZF
obhájený Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20082008IGAJ. BurgováÚŠMZR ZF
řešený Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015JinýZ. AmbrožováÚZAKA ZF
obhájený Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.20152015IGAT. KissÚO ZF
ukončený Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)20122012Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
řešený Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky20162020MKA. SalašováÚPK ZF
zamítnutý Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)20072008IGAJ. RaddováZF
řešený Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)20072011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
řešený Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR (QK1920124 )20192023NAZVT. NečasÚO ZF
zamítnutý IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)20062006JinýP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label20102010RPA. NěmcováÚPTZP ZF
řešený Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015--InterníR. VlkÚŠMZR ZF
obhájený Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)20132014IGAP. ŠimekÚBZ ZF
ukončený Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)2006--InterníP. JadrnáÚZK ZF
obhájený Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)20142014RPP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Inovace a rozvoj pracoviště pro praktickou výuku specializovaných předmětů (1242/2011 A/a)20112011FRVŠJ. MartinekÚBZ ZF
řešený Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin (QK1920058)20192023NAZVT. NečasÚO ZF
obhájený Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )20152018NAZVT. NečasÚO ZF
obhájený Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)20092009FRVŠR. PokludaÚZK ZF
obhájený Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech20092009FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství20142014InterníM. BaroňÚVV ZF
obhájený Inovace pěstitelského systému třešní. Vyhodnotit pokusné varianty a doporučit nejvhodnější podmínky použití nízko-kyslíkaté atmosféry pro dlouhodobé skladování. (QD 1047)20012004NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
podaný Inovace pěstitelských technologií při integrovaném pěstování zeleniny (IZP06)2007--NAZVK. PetříkováÚZK ZF
obhájený Inovace praktických cvičení ze zelinářství (122/2004)20042004FRVŠR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu20092009FRVŠA. SalašováÚZAKA ZF
zamítnutý Inovace předmětu Úvod do GIS20102010FRVŠH. Martinková KuchyňkováÚZAKA ZF
přijatý Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení2010--FRVŠP. MateiciucováÚVV ZF
zamítnutý Inovace předmětu vinařství využitím elektrochemických metod při látkovém složení vína (1102 /2006)20062006FRVŠJ. VeverkaZF
zamítnutý Inovace předmětů zelinářství20112012FRVŠA. JezdinskýÚZK ZF
obhájený Inovace předmětů Zelinářství a Skleníková výroba (1362/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
vyřazený Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin20112012FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Inovace studijního předmětu vinohradnictví na Zahradnické fakultě2001--FRVŠP. PavloušekZF
obhájený Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů (CZ.1.07/2.2.00/28.0220)20122014OPR. PokludaZF
zamítnutý Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů20152015InterníR. VlkÚŠMZR ZF
zamítnutý Inovace technologických postupů pro produkci kvalitních a bezpečných surovin LAKR v systémech integrované a ekologické produkce20102010NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
zamítnutý Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin20092009FRVŠM. FruhwirtÚPTZP ZF
zamítnutý Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)20102010FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
zamítnutý Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)20092009FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
podaný Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů20092009FRVŠJ. Joklová KaňováÚPTZP ZF
obhájený Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře (120/2004)20042004FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
obhájený Inovace vzdělávací činnosti a rozšíření výuky předmetů ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnocení kvality léčivých rostlin20112011FRVŠĽ. RehušÚZK ZF
podaný Inovace vzdělávací činnosti a rozšíření vyuky předmetů ZF MENDELU o poznaty získány z podrobného hodnocení kvality léčivých rostlin2010--FRVŠĽ. RehušÚZK ZF
obhájený Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)20072007FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
obhájený Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REK
obhájený      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS20022002RPM. SojaDZF ZF
obhájený      2003 Integrace Zahradnické fakulty20032003RPM. SojaDZF ZF
obhájený Integrovaná produkce třešní a višní (1G58071)20052009NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
zamítnutý Integrované pěstování polní zeleniny (COST)20092012JinýR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Integrované povolení pro využívání zemědělsko-potravinářských odpadů, vedlejších produktů a zbytků20162020OPP. BurgÚZAT ZF
obhájený Interaktivní databáze chorob a škůdců ovocných plodin (F4d 408)20062006FRVŠT. NečasÚO ZF
obhájený Investiční podpora výzkumné infrastruktury - výstavba solárního skleníku20142014RPT. NečasÚO ZF
obhájený Jednorázové poradenství (OS5120171)20122012J. BalíkÚPTZP ZF
ukončený Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)20132013J. BalíkÚPTZP ZF
řešený Jednorázové poradenství (OS 515 0151)20152015J. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)20072007NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
ukončený Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)20052008NAZVM. RajnochÚBZ ZF
řešený Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)2005--NAZVM. RajnochÚBZ ZF
obhájený Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)20012004NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
obhájený Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.20102014NAZVB. KrškaÚO ZF
ukončený Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury20142014IGAZ. AmbrožováÚZAKA ZF
obhájený Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)20102012GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Kondenzované antokyaniny - analýza, (bio)transformace a možnosti využití (203/08/0349)20072007GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití20092012GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty20132013IGAR. PokludaÚZK ZF
ukončený Konkurenceschopnost bioenergetických produktů (QG 60083)20062009NAZVP. BurgÚZAT ZF
ukončený Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (1G46066 )20042008NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
řešený Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v LVA20072012JinýV. LázničkaÚBZ ZF
ukončený Koupaci biotop20062011JinýV. LázničkaÚBZ ZF
řešený Krajinářská infografika20132013IGAM. KrejčíÚZAKA ZF
ukončený Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin20082008T. KuťkováÚZK ZF
obhájený Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny20152015JinýP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Kurz zahradnictví20112011R. PokludaÚZK ZF
ukončený Kurz zahradnictví tropů a subtropů (CŽV)20072011JinýR. PokludaZF
ukončený Kurz zahradnictví tropů a subtropů20082008R. PokludaÚZK ZF
ukončený Kvantitativní real time-PCR (Quantitative Real Time-Polymerase Chain Reaction) detekce roncetu révy vinné (grapevine fanleaf virus, GFLV) a mozaiky huseníku na révě vinné (arabis mosaic virus, ArMV) (61/2006)20062007IGAL. BláhováMEND ZF
ukončený Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín2007--JinýT. KuťkováZF
zamítnutý Laboratoř pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (905/2006)20062006FRVŠR. PokludaÚZK ZF
přijatý Laboratoře GIT a CAD. (2883)2010--FRVŠR. PavlačkaÚZAT ZF
obhájený Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)20052005FRVŠL. RadilováÚZAKA ZF
řešený Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)20152015IGAP. HícÚPTZP ZF
zamítnutý Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl20112011NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
připravovaný Léčivé rostliny-pěstování chytrých léčivek (Erasmus+ programme)2015--JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
podaný Letní škola "Metropole se zeleným srdcem" (Visegrad Fund)2009--JinýA. SalašováÚZAKA ZF
ukončený Líšeň "Rokle" - 3D digitální model20092009JinýR. PavlačkaÚZAT ZF
ukončený Lokální identita zeleně venkovských sídel (QI112A138)20112014NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
řešený Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)2004--RPM. RajnochÚBZ ZF
obhájený Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)20052005RPJ. BalíkÚPTZP ZF
obhájený Management vodních prvků v lužní krajině (IGA 9/2012/591)20122012IGAV. LázničkaÚPK ZF
obhájený Markery asistovaná resistence vůči viru šarky švestek. (613654)20132015RP EKB. KrškaÚO ZF
přijatý Medzinárodný edukačný pobyt20152015AKTIONP. KaššákÚZK ZF
zamítnutý Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy20092011NAZVR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)20082008NAZVR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy20072007NAZVR. PokludaÚZK ZF
ukončený Městský veřejný prostor - prostor krajinného architekta-scénografa20082008RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
zamítnutý Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově20102014NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
řešený Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)20112015MKP. KučeraÚPK ZF
zamítnutý Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)20062006FRVŠR. PokludaÚZK ZF
obhájený Mezinárodní konference Phd studentů zahradnických oborů20102010IGAP. KaššákÚZK ZF
ukončený Mezinárodní vědecká konference Kvalita zahradnické produkce2007--JinýJ. MalíkováZF
podaný Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 201520152015IGAP. KaššákÚZK ZF
ukončený Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny20112011R. PokludaÚZK ZF
obhájený Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)20092010JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)20092009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Mistrovství Evropy ve floristice-Havířov20112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
přijatý Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)20072007FRVŠR. PavlačkaZF
přijatý Model hodnocení sortimentu trvalek na příkladě rodu Hemerocallis20092009FRVŠJ. UherÚZK ZF
ukončený Model výuky sortimentu trvalek na priklade rodu Iris20062007FRVŠP. KaššákZF
obhájený Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (2B08020)20082011NPV IIP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Moderní technologie výroby révových vín v kontextu evropského vinařství (EP0960996031)19961999NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)20102010FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
obhájený Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)20002004NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
ukončený Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)2002--JinýP. PavloušekÚVV ZF
obhájený Modulární systém pro řízení vegetačních podmínek v experimentálním solárním skleníku20172017InterníT. NečasÚO ZF
ukončený Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)20002004NAZVP. PavloušekÚVV ZF
obhájený Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)20142014RPP. SalašÚŠMZR ZF
přijatý Monitoring the impact of interventions on culture change in the physical properties of the soil between rows of vines.20152015IGAP. ZemánekÚZAT ZF
zamítnutý Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis20102010IGAP. KaššákÚZK ZF
zamítnutý Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia20102010RPR. PokludaÚZK ZF
obhájený Motivační program profesního růstu (74/2/b)20082008RPP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Možnosti energetického využití matolin z vinařské produkce20142014IGAP. BurgÚZAT ZF
řešený Možnosti lisování olejů ze semen ovocných druhů20172017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
obhájený Možnosti uplatnění krajinné architektury při revitalizaci potenciálně málo využitých území měst (64/2006)20062006IGAJ. DaňkováÚZAKA ZF
ukončený Možnosti začlenění staveb do krajiny (IGA 30/2004)20042005IGAE. ŽallmannováÚZAKA ZF
obhájený Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech20092009IGAP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy (FRVS F4/d)20052007Akt eTS VZR. SotolářÚVV ZF
obhájený Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)20062006FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený Multimediální prezentace přednášek pro studenty zahradní architektury20042004FRVŠP. KostrhunÚZAKA ZF
obhájený Multimediální skriptum "Tropické a subtropické zeleniny" (307/2005)20052005FRVŠR. PokludaÚZK ZF
obhájený Multimediální texty: Produkce a použití trvalek (FRVŠ 2613/2007)20072008FRVŠJ. UherÚZK ZF
obhájený Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.20072007J. UherÚBZ ZF
obhájený Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.20072008FRVŠJ. UherÚBZ ZF
obhájený Multimediální texty: Trvalky k řezu květů (FRVŠ 2660/2005)20052006FRVŠJ. UherÚZK ZF
obhájený Multimediální texty: základy tržního květinářství (FRVŠ 123/2004)20042005FRVŠJ. UherÚZK ZF
obhájený Multimediální učební texty ovocnictví (F4d127)20042005FRVŠT. NečasÚO ZF
obhájený Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny20082008FRVŠJ. NeugebauerováÚZK ZF
řešený Nanočástice mědi a zlata jako možný přípravek pro vyvázání nežádoucích sirných sloučenin z vína (IGA - ZF/2018 - AP015 )20182018IGAJ. SochorÚVV ZF
řešený Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994--JinýT. NečasÚO ZF
řešený Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin- část réva vinná2004--JinýP. PavloušekÚVV ZF
obhájený Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podávání užitného vzoru (JIC-Innovation Voucheres) (555/9503/OS5100831)20102011J. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý NEWFERTECH (Somopro SIGA625)20102010JinýR. PokludaÚZK ZF
ukončený Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)20102013OPP. ŠimekDZF ZF
ukončený Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům (QH91214)20092011NAZVM. PidraMEND ZF
obhájený Nové koncepty zahrad v soudobém urbanismu (0185 CZE B10 0066)20102010Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
řešený Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2019--JinýM. BaránekMEND ZF
obhájený Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu (GA521/98/P248 )19982001GAČRP. SalašÚŠMZR ZF
řešený Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR20152015Smluvní výzkumP. ŠimekÚBZ ZF
obhájený Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)20082009FRVŠJ. UherÚZK ZF
obhájený Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce trvalek (FRVŠ 2787/2008)20082009FRVŠJ. UherZF
zamítnutý Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin (NOLZ11)20102010NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
zamítnutý Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin20112016NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Obnova a péče o díla krajinářské architektury na pomezí České republiky, Rakouska a Slovenska (ASO 07-2007)2007--JinýP. ŠimekZF
ukončený Obnova památek zahradního umění a krajinářské architektury (MSM 435100003)19992004VZM. PejchalÚBZ ZF
obhájený Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)20092009IGAJ. UherÚZK ZF
podaný Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů (ANT1)2007--NAZVP. PavloušekZF
zamítnutý Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů20072007NAZVP. PavloušekZF
ukončený Obsahové látky u rodu Iris20132014JinýP. KaššákÚZK ZF
obhájený Od lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání (ESF 0021)20052007JinýR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť20092009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem20092013NAZVJ. BalíkÚVV ZF
zamítnutý Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (91B028)20092013NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
zamítnutý Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )20102014NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
zamítnutý Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)20112014NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
řešený Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón20122015MKA. SalašováÚPK ZF
ukončený Olima Olomouc - prezentace ZF20082008JinýP. KaššákÚZK ZF
obhájený On-farm konzervace starých a krajových odrůd ovocných dřevin (245/2018-17230 MZe)20182018T. NečasÚO ZF
řešený Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče20182022MKJ. MartinekÚBZ ZF
obhájený Optimalizace analytických metod pro hodnocení jakosti nápojů metodou GC (131/2004)20042004FRVŠJ. GoliášÚPTZP ZF
ukončený Optimalizace metod hodnocení rezistentních genotypů jabloní (3FR1374)20032003FRVŠS. BočekÚŠMZR ZF
ukončený Optimalizace metodiky detekce virů pomocí RT-PCR (G4 2149/2006)20062007FRVŠL. BláhováMEND ZF
zamítnutý Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR. (Metodika)20072007FRVŠJ. RaddováZF
připravovaný Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR.2008--J. RaddováZF
ukončený Optimalizace přípravy ds cDNA v případě komplikovaných rostlinných pletiv z hlediska dostatečné výtěžnosti pro účely následné analýzy transkriptomu pomocí cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )20082008IGAJ. ČechováMEND ZF
ukončený Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)2001--NAZVK. PetříkováÚZK ZF
ukončený Optimalizace texturních vlastností džemů20142014Smluvní výzkumA. NěmcováÚPTZP ZF
ukončený Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)20082012NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
obhájený Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)20102013OPP. KučeraÚPTZP ZF
řešený Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici2013--OPP. KučeraÚPTZP ZF
obhájený Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)20092011OPP. SalašÚŠMZR ZF
řešený Ověření možného využití metody ITS ( Internal transcribed Spacer) na modelové skupině vybraných taxonů v subtribu Telephiinae2016--IGAO. SotolářováÚZK ZF
řešený Ověření účinnosti biostimulátorů na rozklad BRO při kompostování20172017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
ukončený Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)20132013Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
ukončený Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena20162017IGAP. BurgÚZAT ZF
obhájený Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAT. KuťkováMENDELU
obhájený Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAT. KuťkováMENDELU
řešený Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.20152015IGAT. KuťkováMENDELU
obhájený Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)20062007OPP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 200920092009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 201020102010JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 201120112011JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 201220122012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 201320132013JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 201420142014JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 201520152015JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 201620162016JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ovocný strom v krajině 201720172017JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace (QH71228)20072011NAZVB. KřižanZF
obhájený Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu (CZ.1.07)20122014OPR. PokludaÚZK ZF
řešený Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)20082008JinýB. KrškaÚZK ZF
zamítnutý Péče o genofondy a biodiverzitu léčivých , aromatických a kořeninových rostlin na území České a Slovenské republiky20072007RPJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Péče o chráněná území přírody (69 F4 b)20082009FRVŠV. LázničkaÚBZ ZF
řešený Perly krajiny (Visegrad Fund)20082008JinýA. SalašováÚZAKA ZF
zamítnutý Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)20102010GAČRJ. NeugebauerováÚZK ZF
zamítnutý Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus20112011GAČRJ. NeugebauerováÚZK ZF
připravovaný Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus2012--GAČRJ. NeugebauerováÚZK ZF
zamítnutý Pěstování slivoní a skladování (2006)20062006NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený Physiologische prozesse und korrelierende Qualitätskomponenten in Abhängigkeit von Kühl-,Ultra Low Oxygen und ozonierte Lagerung gartenbaulicher Frischproduktion (42p17)20052005JinýJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený Podpora prezentačních dovedností studentů zahradní a krajinné architektury (3092 /2010)20102010FRVŠM. FlekalováÚZAKA ZF
obhájený Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)20152016JinýP. SalašÚŠMZR ZF
vyřazený Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)20112011FRVŠP. KaššákÚZK ZF
obhájený Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)20122012RPR. PokludaZF
obhájený Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (219/1401/PZ211041)20112014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Pohyb v komponované krajině20092009Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
ukončený Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)20142014Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
obhájený Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti (GA525/06/1757)20062008GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
řešený Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina – identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot20182022MKP. KučeraÚPK ZF
zamítnutý POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD20102010IGAP. MateiciucováÚVV ZF
přijatý Porovnání obssahu silic a flavonoidů rodu Achillea L. získaného sběrem, pěstovaného ekologickým a konvenčním způsobem2011--IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Porovnanie rôznych metód kvantifikácie fytoplazmóznej DNA v real-time PCR pre vyhodnotenie aplikácie rôznych chemických prípravkov na elimináciu fytoplazmy ESFY v pletivách marhúľ.20142014IGAT. KissÚO ZF
obhájený Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)20092009RPR. PokludaÚZK ZF
obhájený Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť20112012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
zrušený Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPJ. BalíkDPEF PEF
obhájený POSTUP PŘÍPRAVY VINNÉ BÁZE PRO ČÁSTEČNOU NÁHRADU LIHU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH20142014Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
ukončený Pot plant experiment in the project MICROFRUIT20092009R. PokludaÚZK ZF
řešený Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury2018--SpecifickýD. WilhelmováÚZAKA ZF
ukončený Použití next generation sequencing pro diagnostiku virových a virům podobných chorob révy vinné (LD15163)20152017RPA. EichmeierMEND ZF
obhájený Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)20082009FRVŠR. PavlačkaZF
ukončený Priprava stanku ZF na Flore Bratislava20082008JinýP. KaššákÚZK ZF
obhájený Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)20112012IGAM. PejchalÚBZ ZF
obhájený Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)20122013IGAM. PejchalÚBZ ZF
obhájený Proces SEA v oblasti územního plánování a indikátory životního prostředí (IGA 63/2006)20062007IGAH. Martinková KuchyňkováÚZAKA ZF
obhájený Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (QH82231)20082012NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Produkce okrasných rostlin kurz D22007--J. NeugebauerováZF
podaný Produkční systém pěstování jabloní s použitím odrůd sloupcového růstu (QJ1210273)2011--NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
ukončený Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.20142014InterníZ. AmbrožováÚZAKA ZF
zamítnutý Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí20092009OPP. SalašÚŠMZR ZF
řešený Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAJ. DamecÚZAKA ZF
řešený Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAJ. DamecÚZAKA ZF
řešený Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecÚZAKA ZF
řešený Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecÚZAKA ZF
řešený Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny20112012IGAJ. DamecÚZAKA ZF
obhájený Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)20022002FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)20072007FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)20052005FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Přenos rezistence z GM odrůdy švestky 'HoneySweet' do odrůdy 'Domácí velkoplodá', hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky (QJ1610186)20162018NAZVP. BurgÚO ZF
ukončený Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc20112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc20112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc20102010JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Příprava a realizace expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Příprava a realizace letní školy pro zahraniční studenty (RP 2008)20082008RPR. PokludaÚZK ZF
vyřazený Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO20152015NAZVP. PlívaÚZAT ZF
obhájený Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
obhájený Přístrojové metody hodnocení stromů -- interpretační metody a exaktní vyhodnocení zjištěných veličin (8/2012/591)20122013IGAP. ŠimekÚBZ ZF
ukončený Racionalizace intenzivního pěstování broskvoní a nektarinek (EP9313)19992002NAZVI. OukropecZF
obhájený Ranný výběr genotypů meruněk na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (GP521/03/P133)20032005GAČRM. VachůnMEND ZF
obhájený Raný výběr genotypů broskvoní na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (QD1157)20012005NAZVM. VachůnZF
ukončený Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu20092009IGAR. PokludaÚZK ZF
ukončený REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)20092009JinýR. PavlačkaÚZAT ZF
ukončený Reprezentace školy na floristické soutěži Brněnská růže 200820082008JinýP. VeseláZF
ukončený Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Cup 200820082008JinýP. VeseláZF
ukončený Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Olomouc 200820082008JinýP. VeseláZF
ukončený Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 20072007--JinýP. VeseláZF
ukončený Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 200820082008JinýP. VeseláZF
ukončený Reprezentace univerzity na floristické soutěži Brněnská růže 200720072007JinýP. VeseláZF
ukončený Reprezentace univerzity na floristické soutěži Děčínská kotva 200920092009JinýP. VeseláZF
ukončený Reprezentace univerzity na floristické soutěži Flora Cup 200920092009JinýP. VeseláZF
ukončený Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů20082008JinýR. PavlačkaÚZAT ZF
řešený Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem20172020TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
řešený Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle2013--IGAJ. DamecÚZAKA ZF
zamítnutý Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)20102010FRVŠP. KaššákÚZK ZF
obhájený Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (CZ1.07/1.3.00/14.0076)20102013OPP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM. (QJ1210036)20122016NAZVT. NečasÚO ZF
obhájený Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)20022002FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Rozšíření výuky participativního plánování v managementu přírodních zdrojů (FI-05-B-F-PP-160633)20072007Zahr. vzd.A. SalašováÚZAKA ZF
zamítnutý Rozšíření výuky už existujících předmětů záhradnického inženýrství o laboratorní rozbory rostlin20102010FRVŠP. KaššákÚZK ZF
obhájený Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku zahradnických oborů (Aa/3106)20112011FRVŠT. NečasÚO ZF
obhájený Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)20122012RPR. PokludaZF
obhájený Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)20062006FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích20122012FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
obhájený Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)20042004FRVŠM. KyselákováÚPTZP ZF
obhájený Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaZF
obhájený Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
obhájený Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)20102010FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
obhájený Rozvoj metod a studia stresového metabolismu a genomiky v Číně a České republice (LH12196)20122015RPR. PokludaÚZK ZF
obhájený Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin (QF3221)20032007NAZVB. KrškaÚO ZF
obhájený Rozvoj pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR (QF3207)20032007NAZVI. OukropecZF
obhájený Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)20062008OPP. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Rozvoj projektové výuky zahradnických disciplín (73/2009)20092009FRVŠR. PokludaÚZK ZF
řešený Rozvoj senzorické laboratoře pro výuku posluchačů studijních oborů Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Vinohradnictví a vinařství (IN5150281)2015--RPJ. BalíkÚPTZP ZF
obhájený Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)20082008FRVŠJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin (A/a-1020)20082009FRVŠT. NečasZF
obhájený Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)20062006RPJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)20062006FRVŠK. PetříkováÚZK ZF
podaný Rozvoj výzkumných týmů pro oblast krajinářské architektury20092012OPP. ŠimekÚBZ ZF
zamítnutý Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví20092009OPP. SalašÚŠMZR ZF
řešený Rozvoj vzdělanosti v rámci EU (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)20112013Zahr. vzd.M. RajnochÚBZ ZF
řešený Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce. (TA04020464)20142017TAČRP. PavloušekÚVV ZF
zamítnutý Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)20112014NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
řešený Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy (QJ1210275)20122016NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
zamítnutý Řešení současných problémů integrované produkce třešní a višní (101A211)20102014NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
ukončený Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců20132014JinýP. KaššákÚZK ZF
zamítnutý Screening výskytu obsahových látek ve vybraných druzích kosatců skupiny limniris20122012IGAP. KaššákÚZK ZF
ukončený Sekvenace fragmentů genů souvisejících s výstupem květních pupenů meruněk z endogenní dormance (5/2009/591)20092009IGAJ. ČechováMEND ZF
zamítnutý Semestrální grant pro krátkodobé pobyty v rámci projektu "Aktion Rakousko - Česká Republika (CZ do A)20152015AKTIONP. KaššákÚZK ZF
obhájený Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)20112011J. GoliášÚPTZP ZF
řešený Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.20152015IGAP. ZemánekÚZAT ZF
řešený Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám (QH 81142)20082012NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
přijatý Slovenská vinařská akademie Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)20082009Zahr. vzd.P. PavloušekÚVV ZF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýA. NěmcováÚPTZP ZF
řešený Specifický výzkum1999--SpecifickýD. SmetanováÚPK ZF
řešený      Hodnocení rekreačního potenciálu20112012SpecifickýA. SalašováÚPK ZF
ukončený Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)20122013Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
řešený Srovnání obsahových složek plodů rodu Actinidia pěstovaných na území ČR (IGA - ZF/2018 - AP003)20182018IGAM. HorákÚPTZP ZF
obhájený Stabilita odolnosti proti strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint.) u jabloní (GA521/97/0823)19971999GAČRV. ŘezníčekZF
obhájený Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady20092010JinýP. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.20092009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Stanovení významnosti synergického účinku viru šárky švestky (PPV) a fytoplazmy evropské žloutenky peckovin (ESFY) v infikovaných stromech broskvoní.20112011IGAJ. HorsákováÚO ZF
obhájený Stanovenie fenolických látok metódou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčným sposobom a ekologickým sposobom20082009IGAK. PetříkováÚZK ZF
připravovaný Statistická analýza genetických dat (Statgen)2008--JinýM. VachůnZF
řešený Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
řešený Studentské ceny Hickory Foundation - VI. ročník20082009Zahr. vzd.P. KrejčiříkÚBZ ZF
ukončený Studie krajiny v hromadných obytných souborech ve Francii mezi lety 1940 a 198020092009JinýA. MagniÚZAKA ZF
obhájený Studie projektů obnovy města Paříže (0185 TCE 412 001)20072007Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
ukončený Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)20122013Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
obhájený Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)20152016IGAJ. SochorÚVV ZF
obhájený Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)19992004VZK. PetříkováÚZK ZF
obhájený Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)20142014IGAJ. SochorÚVV ZF
vyřazený Studium biotických a abiotických faktorů působících na kultivaci rostlin rodů Brassica L. a Allium L. (LH - KONTAKT II)20152017RPM. BaránekMEND ZF
obhájený Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.20082008IGAP. ŠtochlováÚO ZF
zamítnutý Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)20062006IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
řešený Studium genetické příbuznosti vybraných taxonů v subtribu Telephiinae na základě sekvenční podobnosti ve vybraných regionech jejich genomu2017--IGAO. SotolářováÚZK ZF
zamítnutý Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)20062006VZJ. BalíkÚPTZP ZF
podaný Studium chimérismu u klonů révy vinné (521/06/P264)2006--GAČRK. BaránkováZF
obhájený Studium korelací anthokyaninů, barevnosti a resveratrolu v červených vínech (GP525/03/P132)20032005GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (525/08/1135)20072007GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)20092011GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený Studium metabolismu a difúze v živé tkáni pomocí MR zobrazování a MR spektroskopie a využití těchto poznatků pro diagnostické účely. (GV309/97/K048)19972002GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
zamítnutý Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin20112012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
řešený Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii (IGA - ZF/2018 - DP008)20182018IGAJ. SochorÚVV ZF
podaný Studium obsahu vitaminu C v závislosti na ranosti odrůd (FRVŠ)2008--FRVŠŠ. KremláčkováZF
obhájený Studium produkce těkavých aromatických složek v ovocných plodech a kvašených nápojích plynově chromatografickou technikou headspace gas analýza (32/2004)20042004IGAJ. GoliášÚPTZP ZF
zamítnutý Studium profilu anthokyaninových barviv modrých odrůd Vitis vinifera a růžových vín (2006)20062006IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
řešený Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)20162017IGAJ. SochorÚVV ZF
řešený Studium přírodních prvků lužní krajiny20092012InterníV. LázničkaZF
ukončený Studium rozložitelnosti biopolymerů v kompostovacím procesu20162017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
obhájený Studium stratifikačních metod (221/G4)20062006FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)20072007FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Studium uplatnitelnosti mechorostů na stavebních konstrukcích20042008J. MartinekZF
obhájený Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru20072007IGAA. SalašováÚZAKA ZF
obhájený Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)19931995GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
zamítnutý Studium využití světelných diod v zahradnické produkci20112012JinýJ. BurgováÚŠMZR ZF
ukončený Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)20012004NAZVK. PetříkováÚZK ZF
zamítnutý Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru20102014NAZVL. ZemanÚZAT ZF
obhájený Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně20082008RPR. PokludaÚŠMZR ZF
ukončený Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)20082008RPA. NěmcováZF
podaný Systematizace a metodologie hodnocení obnovy historických parků v středoevropském kontextu (MVTS)2009--JinýA. SalašováÚZAKA ZF
zamítnutý Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů20092009NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod (QF4141)20042007NAZVP. PavloušekZF
řešený Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtchatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace (LH11134)20112013RPV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
přijatý Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)20202020JinýT. NečasÚO ZF
obhájený Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v Lednici20152015RPT. NečasÚO ZF
obhájený Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)20122012J. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20082008NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
zamítnutý Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20102012NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
zamítnutý Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20112011NAZVP. BurgÚZAT ZF
ukončený Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné (1G46082)20042007NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
zamítnutý Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20102014NAZVP. BurgÚZAT ZF
zamítnutý Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20122015NAZVP. BurgÚZAT ZF
zamítnutý Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20152018NAZVP. BurgÚZAT ZF
připravovaný Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)20182019TAČRP. HícÚPTZP ZF
ukončený Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)20122012Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
ukončený Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)20132013Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
ukončený Testování mykorrhizních přípravků v rámci projektu Microfruit20102010R. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. BurgÚZAT ZF
obhájený Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašÚŠMZR ZF
řešený Testování pozitivního vlivu přípravků na bázi arbuskulárních mykorhizních hub na vybrané druhy zeleného koření2015--IGAR. PokludaÚZK ZF
obhájený Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem20112012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.20092009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.20122013IGAM. BaránekMEND ZF
obhájený Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií20112012IGAM. BaránekMEND ZF
ukončený Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině20112011R. PokludaÚZK ZF
obhájený Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)20112011J. BalíkÚPTZP ZF
řešený Tradiční a plané (219/1401/PZ211041)2011--Zahr. vzd.J. NeugebauerováÚZK ZF
zamítnutý Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)20102010JinýR. PokludaÚZK ZF
obhájený Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě - multimediální učební texty (FRVŠ 2358/2008)20082008FRVŠT. KuťkováZF
zamítnutý Tvorba ekotonů, refůgií a biokoridorů zvyšujících stabilitu agrocenóz, biodiverzitu zemědělských produkčních oblastí a estetickou hodnotu krajiny s ověřením jejich významu v ochraně rostlin20072011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
podaný Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)2009--FRVŠJ. SkoupilÚZAT ZF
obhájený Tvorba moderních systémů pěstování slivoní. Výběr vhodných odrůd a vypracování dlouhodobého skladování plodů slivoní v podmínkách nízkokyslíkaté atmosféry. (QD 1408)20012004NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
obhájený Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)20102011FRVŠJ. DaňkováÚZAKA ZF
obhájený Tvorba nového předmětu "Zahradnický projekt" (357/2010)20102010FRVŠR. PokludaÚZK ZF
obhájený Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (QJ1630301)20162018NAZVI. OndrášekÚO ZF
vyřazený Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida20152017NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám. Identifikace plísňového napadení u citlivých drůd jablek během chladírenského skladování prostřednictvím uvolňovaných plynných metabolitů z neporušeného plodu, jako je etylén a těkavé aromatické látky ve vztahu k celistovosti povrchové vrstvy. (QF 4116)20042007NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
ukončený Účast na floristické show Havířov v květech 201120112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
ukončený Učebna a ateliér pro 3D modelování, vizualizace a grafický design (2981/2006)20062006FRVŠR. PavlačkaZF
ukončený Účinky biologicky aktivních látek izolovaných z vybraných rostlin euroasijské oblasti na modelové druhy škůdců zemědělských plodin (LH11133)20112014RPR. PavelaÚZK ZF
zamítnutý Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)20122012FRVŠP. KaššákÚZK ZF
obhájený Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)19991999AKTIONJ. GoliášÚPTZP ZF
zamítnutý Uplatnění symbiotických hub Glomus při produkci modelových zástupců zeleniny20102010IGAR. PokludaÚZK ZF
ukončený Vánoční dekorace kostela ve Křtinách20072007JinýT. KuťkováZF
ukončený Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty2007--JinýT. KuťkováZF
ukončený Velká přehlídka floristiky20072007JinýT. KuťkováZF
ukončený Veřejné prostory malých měst20102010IGAD. WilhelmováÚZAKA ZF
přijatý Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)2016--JinýJ. SochorÚVV ZF
řešený Vinohradnictví a vinařství (4HL222)2004--RPM. RajnochÚBZ ZF
ukončený Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny. (QF 4195)20042007NAZVK. PetříkováÚZK ZF
řešený Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)20112012IGAP. PavloušekÚVV ZF
řešený      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)2011--IGAP. PavloušekÚVV ZF
řešený Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Vliv asimilovatelného dusíku na průběh fermentace moštů révy vinné (IGA)20072007IGAM. BaroňZF
zamítnutý Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách20102010JinýP. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů20092011NAZVR. PokludaÚZK ZF
obhájený Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin20142014IGAP. SalašÚŠMZR ZF
ukončený Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné20072007IGAP. KremerÚVV ZF
ukončený Vliv různých mikroorganismů a substrátů na výnos a kvalitu hydroponicky pěstovaných okurek (IG570501)2007--IGAM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
podaný Vliv různých termínů a koncentrací biostimulátoru Synerginu na růst a vývoj, na výnos a kvalitu jahodníku pěstovaného v ekologických podmínkách (IGA)2008--IGAŠ. KremláčkováZF
obhájený Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.20122012IGAP. SalašÚŠMZR ZF
řešený VLIV STRESU INDUKOVANÉHO PŘI MANIPULACÍCH IN VITRO A TERMOTERAPII NA GENETICKÉ A EPIGENETICKÉ ZMĚNY GENOMU RÉVY VINNÉ (COST akce 858, č. OC116)20062009FRVŠM. PidraMEND ZF
obhájený Vliv surovin a technologie zpracování na obsah zdravotně prospěšných polyfenolických látek v révových vínech (QD1155)20012004NAZVM. KyselákováÚPTZP ZF
ukončený Vliv symbiotických hub Glomus na hospodářské a nutriční parametry vybraných druhů zelenin při různých dávkách hnojení20112011IGAR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu20162017TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
podaný Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.20162016TAČRR. VlkÚŠMZR ZF
vyřazený Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin20112012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
řešený Vlyv aplikace fytohormonů na obsah fytoplazmy ESFY v pletivech rostlin rodu Prunus20172017IGAT. KissÚO ZF
obhájený Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)20092009IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený Výběr ekotypů domácích léčivých a kořeninových rostlin, doporučení technologií pěstování a introdukce do vybraných lokalit (EP7199)19972000NAZVK. PetříkováÚZK ZF
obhájený Výběr optimální metody izolace DNA fytoplazmy ESFY ve vztahu k použití specifických nebo nespecifických primerů pro diagnostiku ESFY pomocí "nested PCR" (IGA)20072007IGAV. KopřivováÚO ZF
obhájený Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodů. (QI91A032)20092013NAZVB. KrškaÚO ZF
zamítnutý Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)20122012NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
ukončený Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva20102010JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
obhájený Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)20082012NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
ukončený Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO20092009FRVŠM. PidraMEND ZF
řešený Vyhodnocení dendrologického potenciálu areálu lázní Velké Losiny20142015Smluvní výzkumP. ŠimekÚBZ ZF
obhájený Vyhodnocení přítomnosti a koncentrace PPV v pletivech rostlin při použití podnoží P.davidiana, Cadaman, Barrier20172017IGAT. NečasÚO ZF
obhájený Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů (1P04ME714)20042004RPB. KrškaÚO ZF
řešený Výroba energeticky hodnotnějších biopaliv s přídavkem matolin a pokrutin ze semen révy vinné2017--IGAV. MašánÚZAT ZF
ukončený Vytvoření alternativní metodiky identifikace odrůd révy vinné založené na zhodnocení rozdílností ve struktuře DNA u jednotlivých odrůd. (QC1156)20012005NAZVM. PidraMEND ZF
ukončený Vytvoření metodiky izolace DNA z různých pletiv révy vinné (3FR1386)2003--FRVŠK. BaránkováMEND ZF
obhájený Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)20032003FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu (CZ.1.07/2.3.00/45.0045)20142015OPT. NečasDZF ZF
řešený Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida20162017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality. (QH91153)20092011NAZVB. KřižanMEND ZF
obhájený Využití kontinuální superkritické fluidní extrakce (SFE) oxidem uhličitým a GC-MS v analýze alkoholických nápojů (GA525/99/1570)19992001GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
ukončený Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro zachranu biodiverzity (SE/620/10/03)20032006JinýS. BočekÚŠMZR ZF
zamítnutý Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní20102014NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
obhájený Využití mobilní analytiky v odborných zahradnických disciplínách (244/2006)20062006FRVŠR. PokludaÚZK ZF
řešený Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení produkce a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktu (QJ1510088)20152018NAZVM. BaránekMEND ZF
řešený Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích20172017IGAP. BurgÚZAT ZF
řešený Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce20152015IGAR. VlkÚŠMZR ZF
obhájený Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv20122012IGAA. NěmcováÚPTZP ZF
obhájený Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv20122012IGAP. ŠnurkovičÚPTZP ZF
řešený Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu (QK1910137)20192023NAZVT. NečasÚO ZF
řešený Využití odpadů ze zpracování hroznů pro potravinářství (IGA - ZF/2016 - DP004)20162017IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)20162019NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Využití přístrojových metod k hodnocení zdravotního stavu stromů (Registrační číslo 11/2011/591)20112012IGAP. ŠimekÚBZ ZF
řešený Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)20172020TAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny20142014TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Využití senzorů vlhkosti v praktické výuce zelinářství a skleníkové výroby (121/2008)20082008FRVŠR. PokludaZF
ukončený Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu20132013J. BalíkÚPTZP ZF
ukončený Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)20132013Smluvní výzkumJ. BalíkÚPTZP ZF
řešený Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech20172020TAČRP. BurgÚZAT ZF
zamítnutý Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)20072007IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
řešený Vývoj detekčních systémů patogenních bakterií rajčat, paprik a okurek molekulárně biologickou metodou Real Time PCR20182019TAČRJ. ČechováMEND ZF
řešený Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné20092012GAČRR. SotolářÚVV ZF
ukončený Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství20142015Smluvní výzkumM. VeteškováMEND ZF
obhájený Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)20112012IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
řešený Vývoj nových materiálů vhodných pro 3D tisk s antimikrobiálními vlastnostmi (3D ANTIMICROB) (LTC18002)20182020JinýJ. SochorÚVV ZF
ukončený Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)20102010R. PokludaÚZK ZF
řešený Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti houbovým patogenům (TA04021402)20142017TAČRP. PavloušekÚVV ZF
podaný Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech20152018NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
řešený Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR (COST-LD14051)2014--JinýM. BaránekMEND ZF
podaný Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod20152018TAČRP. ZemánekÚZAT ZF
obhájený Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody (QG60123)20062009NAZVB. KrškaÚO ZF
ukončený Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)20142014Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
obhájený Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin (QC1359)20012004NAZVJ. PolákÚO ZF
obhájený Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu. (1B44051)20042008NAZVB. KřižanMEND ZF
řešený Výzkum a vývoj standardních metodických postupů ozdravování ovocných dřevin a révy vinné pomocí chemoterapie in vitro kultur pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu.20122016NAZVE. OndrušikováMEND ZF
ukončený Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)19992001GAČRI. OukropecZF
obhájený Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin20102011JinýP. SalašÚŠMZR ZF
obhájený Výzkum genetické variability klonů odrůdy Velkopavlovická metodou S-SAP20102010IGAM. MészárosÚO ZF
obhájený Výzkum hospodářských vlastností nových podnoží jádrovin (QF4112)20042007NAZVT. NečasÚO ZF
obhájený Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)20142014Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
zamítnutý Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)20112014NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
zamítnutý Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )20092013NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
řešený Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů (111A141)20112014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
ukončený Výzkum obsahových látek v rostlinách rodu Adromischus20142014IGAP. KaššákÚZK ZF
řešený Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (QH 82232)20082012NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
ukončený Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů (QF3223)20032007NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
obhájený Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin20102010JinýP. SalašÚŠMZR ZF
zamítnutý Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)20092012NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
ukončený Výzkum, vývoj a výroba nové výrobkové řady Sauvignonů s benefitem definovaného typu aromatičnosti (SV5130351)20132014Smluvní výzkumP. PavloušekÚVV ZF
ukončený Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)20112014NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
obhájený Vzorník barev vína (RP/192/2008)20082009JinýJ. BalíkÚPTZP ZF
ukončený Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)20132013OPJ. NeugebauerováÚZK ZF
řešený Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst20152015IGAJ. DamecÚZAKA ZF
ukončený Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově20072007JinýR. PavlačkaZF
řešený Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky20132017MKT. KuťkováÚBZ ZF
řešený Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky20182022MKR. ZámečníkÚBZ ZF
připravovaný Zahradní jezírka2016--JinýV. LázničkaÚPK ZF
ukončený Záhradnícky ples na žofíne 2.2.2008 (pomoc pri aranžovaní)20082008JinýP. KaššákÚZK ZF
řešený Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (DF11P01OVV006)20112015MKV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
ukončený Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.20142014Smluvní výzkumJ. VojtíškováÚZK ZF
ukončený Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model20092009JinýR. PavlačkaÚZAT ZF
ukončený Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)20112011FRVŠJ. DaňkováÚZAKA ZF
obhájený Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)20082008IGAP. MateiciucováÚVV ZF
zamítnutý Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně20072007IGAP. MateiciucováÚVV ZF
ukončený Zhodnocení nutriční hodnoty, kvality a využitelnosti vybraných druhů zeleniny v racionální výživě (EP0960996018)19961999NAZVI. MalýZF
řešený Zhodnocení odpadů z vinohradnictví a vinařství na biologicky aktivní látky (COST CZ LD 14038 )20142016JinýJ. BalíkÚPTZP ZF
zamítnutý Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu20102014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
podaný Zimolez a aktinidie - nové ovoce pro zdravou výživu. (QJ1210172)2011--NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
obhájený Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení20132014IGAM. BaránekMEND ZF
připravovaný Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků20092013NAZVM. RajnochÚBZ ZF
podaný Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků20102014NAZVM. RajnochÚBZ ZF
obhájený Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu (NAZV)20082012NAZVR. PokludaÚZK ZF
obhájený Zvyšování kvality skladovaných jablek optimalizací skladovacího režimu (EP0960996030)19961999NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
ukončený 3D model "Mlýnská strouha" - Plzeň20072007JinýR. PavlačkaZF
přijatý 69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.20142014AKTIONB. KrškaÚO ZFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený