Zahradnická fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 613

StavNázevOdDoDruhGarantPracoviště
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)20162019NAZVJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)20092010JinýI. OndrášekÚO ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotů20132013IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)20072007R. PokludaZF
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)20152015IGAM. PejchalÚBZ ZF
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed20092009R. PokludaÚZK ZF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města20162017IGAJ. RožnovskýÚŠMZR ZF
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012Smluvní výzkumM. BaránekMEND ZF
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)20102010R. PokludaÚZK ZF
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence2015--IGAL. PoláčkováÚZAKA ZF
Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)20162020JinýJ. SochorÚVV ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014--InterníJ. NeugebauerováÚZK ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)20142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání2007--T. KuťkováÚBZ ZF
Bioagens, současné systémy biologické ochrany: multimediální pomůcka pro výuku (202/2010)20102010FRVŠH. ŠefrováÚPŠRR AF
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)20122015TAČRR. PokludaÚZK ZF
Biologické hodnocení20052016JinýV. LázničkaÚPK ZF
Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek20092011NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností20072007NAZVP. PavloušekZF
Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou20072007NAZVP. PavloušekZF
Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitel (bv2009)20082012JinýV. LázničkaÚBZ ZF
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I20102010OPR. PokludaÚZK ZF
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce20082011NAZVP. MateiciucováÚVV ZF
Containment of Sharka virus in view of EU-expansion (204429)20082012RP EKB. KrškaÚO ZF
      Sharka Containment - Mšmt (7E08071)20082012RP EKT. NečasÚO ZF
České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)20012002RPV. ŘezníčekZF
České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje (DG16P02H053)20162020MKD. WilhelmováÚZAKA ZF
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)20102013JinýB. KrškaÚO ZF
Člověk a domov – proměny kulturní krajiny20062006GAČRL. RadilováÚZAKA ZF
Čtyřletý bakalářský obor ZAKA2005--RPP. KučeraÚBZ ZF
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009RPR. PokludaÚZK ZF
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus20162016IGAT. NečasÚO ZF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)20092009JinýP. ŠimekDZF ZF
Drobné sakrální objekty v krajině20082008IGAA. SalašováÚZAKA ZF
Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"20122014OPŽ. NovotnáÚPK ZF
Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)20112011IGAV. LázničkaÚPK ZF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )20102010IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Elektronická databáze zahradnických informací20092010FRVŠA. JezdinskýÚZK ZF
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)20042007NAZVP. ZemánekZF
Environmentální koncept ve veřejném prostoru20102010RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
EU Access (zahraniční - NL)20042006JinýR. PokludaÚZK ZF
Eurohort (EU Erasmus)20072007JinýR. PokludaÚZK ZF
Evropské sledování specifických kompetencí v environmentalistice a využívání území (EQF Select)2009--JinýA. SalašováDZF ZF
Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa2007--JinýJ. NeugebauerováZF
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20082008JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20082008JinýJ. MartinekZF
Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava2007--JinýJ. MartinekZF
Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN20092009JinýJ. MartinekÚBZ ZF
Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky (QJ1210258)20122016NAZVJ. BalíkÚPTZP ZF
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)20092011GAČRM. KumštaÚVV ZF
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli20112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl20152015JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 200920092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 201020102010OPJ. NeugebauerováÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 201420142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Fulbright Specialista, projekt 689020162016JinýI. OndrášekÚO ZF
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014IGAJ. GoliášÚPTZP ZF
Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)19992002NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus20132013JinýP. KaššákÚZK ZF
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"2010--JinýJ. UherÚZK ZF
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"20092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)2009--FRVŠR. PavlačkaÚZAT ZF
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)20062008RPJ. BalíkÚPTZP ZF
Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti2007--IGAJ. MalíkováÚZK ZF
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky20102010IGAM. NěničkaÚVV ZF
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)20102010IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru20152015IGAP. KaššákÚZK ZF
Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007--FRVŠM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )20152018NAZVT. NečasÚO ZF
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně20152015IGAP. BurgÚZAT ZF
Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)19961997NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)20082008IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)20062006IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova20122012IGAA. SalašováÚPK ZF
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.2011--NAZVB. KrškaÚO ZF
Hodnocení obsahu bioaktivních látek ve vybraných druzích kořeninových rostlin20092009IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu20102010IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu20172017IGAT. NečasÚO ZF
Hodnocení rekreačního potenciálu20112012IGAA. SalašováÚPK ZF
Hodnocení spontáních hybridů rodu Bergenia Moench., hodnocení genetické příbuznosti20092009IGAJ. UherÚZK ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)20122012IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)20112011IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce20042004IGAV. VeverkaÚZAT ZF
Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR (1/2013/591)20132013IGAJ. NečasováÚO ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch20082008IGAJ. BurgováÚŠMZR ZF
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka20152015JinýZ. AmbrožováÚZAKA ZF
Charakterizácia kmeňov Candidatus Phytoplasma prunorum (ESFY) vyskytujúcich sa v experimentálnom sade Ústavu ovocnictví Záhradníckej fakulty, MENDELU v Brne.20152015IGAT. KissÚO ZF
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)20122012Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky20162020MKA. SalašováÚPK ZF
Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)20072008IGAJ. RaddováZF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)20072011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR (QK1920124 )20192021NAZVT. NečasÚO ZF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)20062006JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label20102010RPA. NěmcováÚPTZP ZF
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015--InterníR. VlkÚŠMZR ZF
Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)20132014IGAP. ŠimekÚBZ ZF
Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)2006--InterníP. JadrnáÚZK ZF
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)20142014RPP. SalašÚŠMZR ZF
Inovace a rozvoj pracoviště pro praktickou výuku specializovaných předmětů (1242/2011 A/a)20112011FRVŠJ. MartinekÚBZ ZF
Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu peckovin (QK1920058)20192023NAZVT. NečasÚO ZF
Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )20152018NAZVT. NečasÚO ZF
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)20092009FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech20092009FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství20142014InterníM. BaroňÚVV ZF
Inovace pěstitelského systému třešní. Vyhodnotit pokusné varianty a doporučit nejvhodnější podmínky použití nízko-kyslíkaté atmosféry pro dlouhodobé skladování. (QD 1047)20012004NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Inovace pěstitelských technologií při integrovaném pěstování zeleniny (IZP06)2007--NAZVK. PetříkováÚZK ZF
Inovace praktických cvičení ze zelinářství (122/2004)20042004FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu20092009FRVŠA. SalašováÚZAKA ZF
Inovace předmětu Úvod do GIS20102010FRVŠH. Martinková KuchyňkováÚZAKA ZF
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení2010--FRVŠP. MateiciucováÚVV ZF
Inovace předmětu vinařství využitím elektrochemických metod při látkovém složení vína (1102 /2006)20062006FRVŠJ. VeverkaZF
Inovace předmětů zelinářství20112012FRVŠA. JezdinskýÚZK ZF
Inovace předmětů Zelinářství a Skleníková výroba (1362/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin20112012FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Inovace studijního předmětu vinohradnictví na Zahradnické fakultě2001--FRVŠP. PavloušekZF
Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů (CZ.1.07/2.2.00/28.0220)20122014OPR. PokludaZF
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů20152015InterníR. VlkÚŠMZR ZF
Inovace technologických postupů pro produkci kvalitních a bezpečných surovin LAKR v systémech integrované a ekologické produkce20102010NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin20092009FRVŠM. FruhwirtÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)20102010FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)20092009FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů20092009FRVŠJ. Joklová KaňováÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře (120/2004)20042004FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
Inovace vzdělávací činnosti a rozšíření výuky předmetů ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnocení kvality léčivých rostlin20112011FRVŠĽ. RehušÚZK ZF
Inovace vzdělávací činnosti a rozšíření vyuky předmetů ZF MENDELU o poznaty získány z podrobného hodnocení kvality léčivých rostlin2010--FRVŠĽ. RehušÚZK ZF
Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)20072007FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (65/2002 - II, 33/2003 - 6a)20022002RPM. ŠormAIS REK
      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS20022002RPM. SojaDZF ZF
      2003 Integrace Zahradnické fakulty20032003RPM. SojaDZF ZF
Integrovaná produkce třešní a višní (1G58071)20052009NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Integrované pěstování polní zeleniny (COST)20092012JinýR. PokludaÚZK ZF
Integrované povolení pro využívání zemědělsko-potravinářských odpadů, vedlejších produktů a zbytků20162020OPP. BurgÚZAT ZF
Interaktivní databáze chorob a škůdců ovocných plodin (F4d 408)20062006FRVŠT. NečasÚO ZF
Investiční podpora výzkumné infrastruktury - výstavba solárního skleníku20142014RPT. NečasÚO ZF
Jednorázové poradenství (OS5120171)20122012J. BalíkÚPTZP ZF
Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)20132013J. BalíkÚPTZP ZF
Jednorázové poradenství (OS 515 0151)20152015J. BalíkÚPTZP ZF
Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)20072007NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)20052008NAZVM. RajnochÚBZ ZF
Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)2005--NAZVM. RajnochÚBZ ZF
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)20012004NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.20102014NAZVB. KrškaÚO ZF
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury20142014IGAZ. AmbrožováÚZAKA ZF
Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)20102012GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
Kondenzované antokyaniny - analýza, (bio)transformace a možnosti využití (203/08/0349)20072007GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití20092012GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty20132013IGAR. PokludaÚZK ZF
Konkurenceschopnost bioenergetických produktů (QG 60083)20062009NAZVP. BurgÚZAT ZF
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (1G46066 )20042008NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v LVA20072012JinýV. LázničkaÚBZ ZF
Koupaci biotop20062011JinýV. LázničkaÚBZ ZF
Krajinářská infografika20132013IGAM. KrejčíÚZAKA ZF
Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin20082008T. KuťkováÚZK ZF
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny20152015JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Kurz zahradnictví20112011R. PokludaÚZK ZF
Kurz zahradnictví tropů a subtropů (CŽV)20072011JinýR. PokludaZF
Kurz zahradnictví tropů a subtropů20082008R. PokludaÚZK ZF
Kvantitativní real time-PCR (Quantitative Real Time-Polymerase Chain Reaction) detekce roncetu révy vinné (grapevine fanleaf virus, GFLV) a mozaiky huseníku na révě vinné (arabis mosaic virus, ArMV) (61/2006)20062007IGAL. BláhováMEND ZF
Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín2007--JinýT. KuťkováZF
Laboratoř pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (905/2006)20062006FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Laboratoře GIT a CAD. (2883)2010--FRVŠR. PavlačkaÚZAT ZF
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)20052005FRVŠL. RadilováÚZAKA ZF
Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)20152015IGAP. HícÚPTZP ZF
Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl20112011NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
Léčivé rostliny-pěstování chytrých léčivek (Erasmus+ programme)2015--JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Letní škola "Metropole se zeleným srdcem" (Visegrad Fund)2009--JinýA. SalašováÚZAKA ZF
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model20092009JinýR. PavlačkaÚZAT ZF
Lokální identita zeleně venkovských sídel (QI112A138)20112014NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)2004--RPM. RajnochÚBZ ZF
Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)20052005RPJ. BalíkÚPTZP ZF
Management vodních prvků v lužní krajině (IGA 9/2012/591)20122012IGAV. LázničkaÚPK ZF
Markery asistovaná resistence vůči viru šarky švestek. (613654)20132015RP EKB. KrškaÚO ZF
Medzinárodný edukačný pobyt20152015AKTIONP. KaššákÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy20092011NAZVR. PokludaÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)20082008NAZVR. PokludaÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy20072007NAZVR. PokludaÚZK ZF
Městský veřejný prostor - prostor krajinného architekta-scénografa20082008RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)2019--TAČRA. EichmeierMEND ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)20192021TAČRA. EichmeierMEND ZF
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově20102014NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)20112015MKP. KučeraÚPK ZF
Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)20062006FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Mezinárodní konference Phd studentů zahradnických oborů20102010IGAP. KaššákÚZK ZF
Mezinárodní vědecká konference Kvalita zahradnické produkce2007--JinýJ. MalíkováZF
Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 201520152015IGAP. KaššákÚZK ZF
Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny20112011R. PokludaÚZK ZF
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)20092010JinýP. SalašÚŠMZR ZF
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)20092009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Mistrovství Evropy ve floristice-Havířov20112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)20072007FRVŠR. PavlačkaZF
Model hodnocení sortimentu trvalek na příkladě rodu Hemerocallis20092009FRVŠJ. UherÚZK ZF
Model výuky sortimentu trvalek na priklade rodu Iris20062007FRVŠP. KaššákZF
Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (2B08020)20082011NPV IIP. SalašÚŠMZR ZF
Moderní technologie výroby révových vín v kontextu evropského vinařství (EP0960996031)19961999NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)20102010FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)20002004NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)2002--JinýP. PavloušekÚVV ZF
Modulární systém pro řízení vegetačních podmínek v experimentálním solárním skleníku20172017InterníT. NečasÚO ZF
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)20002004NAZVP. PavloušekÚVV ZF
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)20142014RPP. SalašÚŠMZR ZF
Monitoring the impact of interventions on culture change in the physical properties of the soil between rows of vines.20152015IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis20102010IGAP. KaššákÚZK ZF
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia20102010RPR. PokludaÚZK ZF
Motivační program profesního růstu (74/2/b)20082008RPP. SalašÚŠMZR ZF
Možnosti energetického využití matolin z vinařské produkce20142014IGAP. BurgÚZAT ZF
Možnosti lisování olejů ze semen ovocných druhů20172017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Možnosti uplatnění krajinné architektury při revitalizaci potenciálně málo využitých území měst (64/2006)20062006IGAJ. DaňkováÚZAKA ZF
Možnosti začlenění staveb do krajiny (IGA 30/2004)20042005IGAE. ŽallmannováÚZAKA ZF
Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech20092009IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy (FRVS F4/d)20052007Akt eTS VZR. SotolářÚVV ZF
Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)20062006FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
Multimediální prezentace přednášek pro studenty zahradní architektury20042004FRVŠP. KostrhunÚZAKA ZF
Multimediální skriptum "Tropické a subtropické zeleniny" (307/2005)20052005FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek (FRVŠ 2613/2007)20072008FRVŠJ. UherÚZK ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.20072007J. UherÚBZ ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.20072008FRVŠJ. UherÚBZ ZF
Multimediální texty: Trvalky k řezu květů (FRVŠ 2660/2005)20052006FRVŠJ. UherÚZK ZF
Multimediální texty: základy tržního květinářství (FRVŠ 123/2004)20042005FRVŠJ. UherÚZK ZF
Multimediální učební texty ovocnictví (F4d127)20042005FRVŠT. NečasÚO ZF
Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny20082008FRVŠJ. NeugebauerováÚZK ZF
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)20182022OPA. EichmeierMEND ZF
Nanočástice mědi a zlata jako možný přípravek pro vyvázání nežádoucích sirných sloučenin z vína (IGA - ZF/2018 - AP015 )20182018IGAJ. SochorÚVV ZF
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994--JinýT. NečasÚO ZF
Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin- část réva vinná2004--JinýP. PavloušekÚVV ZF
Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podávání užitného vzoru (JIC-Innovation Voucheres) (555/9503/OS5100831)20102011J. BalíkÚPTZP ZF
NEWFERTECH (Somopro SIGA625)20102010JinýR. PokludaÚZK ZF
Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)20102013OPP. ŠimekDZF ZF
Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům (QH91214)20092011NAZVM. PidraMEND ZF
Nové koncepty zahrad v soudobém urbanismu (0185 CZE B10 0066)20102010Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2019--JinýM. BaránekMEND ZF
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)2018--JinýM. BaránekMEND ZF
Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu (GA521/98/P248 )19982001GAČRP. SalašÚŠMZR ZF
Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR20152015Smluvní výzkumP. ŠimekÚBZ ZF
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)20082009FRVŠJ. UherÚZK ZF
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce trvalek (FRVŠ 2787/2008)20082009FRVŠJ. UherZF
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin (NOLZ11)20102010NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin20112016NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
Obnova a péče o díla krajinářské architektury na pomezí České republiky, Rakouska a Slovenska (ASO 07-2007)2007--JinýP. ŠimekZF
Obnova památek zahradního umění a krajinářské architektury (MSM 435100003)19992004VZM. PejchalÚBZ ZF
Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)20092009IGAJ. UherÚZK ZF
Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů (ANT1)2007--NAZVP. PavloušekZF
Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů20072007NAZVP. PavloušekZF
Obsahové látky u rodu Iris20132014JinýP. KaššákÚZK ZF
Od lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání (ESF 0021)20052007JinýR. PokludaÚZK ZF
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť20092009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem20092013NAZVJ. BalíkÚVV ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (91B028)20092013NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )20102014NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)20112014NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón20122015MKA. SalašováÚPK ZF
Olima Olomouc - prezentace ZF20082008JinýP. KaššákÚZK ZF
On-farm konzervace starých a krajových odrůd ovocných dřevin (245/2018-17230 MZe)20182018T. NečasÚO ZF
Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče20182022MKJ. MartinekÚBZ ZF
Optimalizace analytických metod pro hodnocení jakosti nápojů metodou GC (131/2004)20042004FRVŠJ. GoliášÚPTZP ZF
Optimalizace metod hodnocení rezistentních genotypů jabloní (3FR1374)20032003FRVŠS. BočekÚŠMZR ZF
Optimalizace metodiky detekce virů pomocí RT-PCR (G4 2149/2006)20062007FRVŠL. BláhováMEND ZF
Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR. (Metodika)20072007FRVŠJ. RaddováZF
Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR.2008--J. RaddováZF
Optimalizace přípravy ds cDNA v případě komplikovaných rostlinných pletiv z hlediska dostatečné výtěžnosti pro účely následné analýzy transkriptomu pomocí cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )20082008IGAJ. ČechováMEND ZF
Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)2001--NAZVK. PetříkováÚZK ZF
Optimalizace texturních vlastností džemů20142014Smluvní výzkumA. NěmcováÚPTZP ZF
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)20082012NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)20102013OPP. KučeraÚPTZP ZF
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici2013--OPP. KučeraÚPTZP ZF
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)20092011OPP. SalašÚŠMZR ZF
Ověření možného využití metody ITS ( Internal transcribed Spacer) na modelové skupině vybraných taxonů v subtribu Telephiinae2016--IGAO. SotolářováÚZK ZF
Ověření účinnosti biostimulátorů na rozklad BRO při kompostování20172017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)20132013Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena20162017IGAP. BurgÚZAT ZF
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAT. KuťkováMENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014IGAT. KuťkováMENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.20152015IGAT. KuťkováMENDELU
Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)20062007OPP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 200920092009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201020102010JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201120112011JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201220122012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201320132013JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201420142014JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201520152015JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201620162016JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201720172017JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ozdravení domácích genotypů česneku za účelem jejich uchování metodou kryokonzervace (QH71228)20072011NAZVB. KřižanZF
Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu (CZ.1.07)20122014OPR. PokludaÚZK ZF
Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)20082008JinýB. KrškaÚZK ZF
Péče o genofondy a biodiverzitu léčivých , aromatických a kořeninových rostlin na území České a Slovenské republiky20072007RPJ. NeugebauerováÚZK ZF
Péče o chráněná území přírody (69 F4 b)20082009FRVŠV. LázničkaÚBZ ZF
Perly krajiny (Visegrad Fund)20082008JinýA. SalašováÚZAKA ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)20102010GAČRJ. NeugebauerováÚZK ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus20112011GAČRJ. NeugebauerováÚZK ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus2012--GAČRJ. NeugebauerováÚZK ZF
Pěstování slivoní a skladování (2006)20062006NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Physiologische prozesse und korrelierende Qualitätskomponenten in Abhängigkeit von Kühl-,Ultra Low Oxygen und ozonierte Lagerung gartenbaulicher Frischproduktion (42p17)20052005JinýJ. GoliášÚPTZP ZF
Podpora prezentačních dovedností studentů zahradní a krajinné architektury (3092 /2010)20102010FRVŠM. FlekalováÚZAKA ZF
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)20152016JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)20112011FRVŠP. KaššákÚZK ZF
Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)20122012RPR. PokludaZF
Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (219/1401/PZ211041)20112014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Pohyb v komponované krajině20092009Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)20142014Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti (GA525/06/1757)20062008GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska a jejich harmonická kulturní krajina – identifikace a soudobá interpretace kulturních hodnot20182022MKP. KučeraÚPK ZF
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD20102010IGAP. MateiciucováÚVV ZF
Porovnání obssahu silic a flavonoidů rodu Achillea L. získaného sběrem, pěstovaného ekologickým a konvenčním způsobem2011--IGAJ. NeugebauerováÚZK ZF
Porovnanie rôznych metód kvantifikácie fytoplazmóznej DNA v real-time PCR pre vyhodnotenie aplikácie rôznych chemických prípravkov na elimináciu fytoplazmy ESFY v pletivách marhúľ.20142014IGAT. KissÚO ZF
Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)20092009RPR. PokludaÚZK ZF
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť20112012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPJ. BalíkDPEF PEF
POSTUP PŘÍPRAVY VINNÉ BÁZE PRO ČÁSTEČNOU NÁHRADU LIHU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH20142014Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
Pot plant experiment in the project MICROFRUIT20092009R. PokludaÚZK ZF
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury2018--SpecifickýD. WilhelmováÚZAKA ZF
Použití next generation sequencing pro diagnostiku virových a virům podobných chorob révy vinné (LD15163)20152017RPA. EichmeierMEND ZF
Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)20082009FRVŠR. PavlačkaZF
Priprava stanku ZF na Flore Bratislava20082008JinýP. KaššákÚZK ZF
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)20112012IGAM. PejchalÚBZ ZF
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)20122013IGAM. PejchalÚBZ ZF
Proces SEA v oblasti územního plánování a indikátory životního prostředí (IGA 63/2006)20062007IGAH. Martinková KuchyňkováÚZAKA ZF
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (QH82231)20082012NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
Produkce okrasných rostlin kurz D22007--J. NeugebauerováZF
Produkční systém pěstování jabloní s použitím odrůd sloupcového růstu (QJ1210273)2011--NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.20142014InterníZ. AmbrožováÚZAKA ZF
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí20092009OPP. SalašÚŠMZR ZF
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecÚZAKA ZF
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecÚZAKA ZF
Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny20112012IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)20022002FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)20072007FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)20052005FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Přenos rezistence z GM odrůdy švestky 'HoneySweet' do odrůdy 'Domácí velkoplodá', hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky (QJ1610186)20162018NAZVP. BurgÚO ZF
Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc20112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc20112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc20102010JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Příprava a realizace expozice ZF MZLU na Flora Olomouc20092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Příprava a realizace letní školy pro zahraniční studenty (RP 2008)20082008RPR. PokludaÚZK ZF
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO20152015NAZVP. PlívaÚZAT ZF
Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho. (215/9510/SV2140341)20142014Smluvní výzkumH. StředováÚKE AF
Přístrojové metody hodnocení stromů -- interpretační metody a exaktní vyhodnocení zjištěných veličin (8/2012/591)20122013IGAP. ŠimekÚBZ ZF
Racionalizace intenzivního pěstování broskvoní a nektarinek (EP9313)19992002NAZVI. OukropecZF
Ranný výběr genotypů meruněk na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (GP521/03/P133)20032005GAČRM. VachůnMEND ZF
Raný výběr genotypů broskvoní na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (QD1157)20012005NAZVM. VachůnZF
Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava20092009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu20092009IGAR. PokludaÚZK ZF
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)20092009JinýR. PavlačkaÚZAT ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Brněnská růže 200820082008JinýP. VeseláZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Cup 200820082008JinýP. VeseláZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Olomouc 200820082008JinýP. VeseláZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 20072007--JinýP. VeseláZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 200820082008JinýP. VeseláZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Brněnská růže 200720072007JinýP. VeseláZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Děčínská kotva 200920092009JinýP. VeseláZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Flora Cup 200920092009JinýP. VeseláZF
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů20082008JinýR. PavlačkaÚZAT ZF
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem20172020TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle2013--IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)20102010FRVŠP. KaššákÚZK ZF
Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (CZ1.07/1.3.00/14.0076)20102013OPP. SalašÚŠMZR ZF
Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM. (QJ1210036)20122016NAZVT. NečasÚO ZF
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)20022002FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Rozšíření výuky participativního plánování v managementu přírodních zdrojů (FI-05-B-F-PP-160633)20072007Zahr. vzd.A. SalašováÚZAKA ZF
Rozšíření výuky už existujících předmětů záhradnického inženýrství o laboratorní rozbory rostlin20102010FRVŠP. KaššákÚZK ZF
Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku zahradnických oborů (Aa/3106)20112011FRVŠT. NečasÚO ZF
Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)20122012RPR. PokludaZF
Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)20062006FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích20122012FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)20042004FRVŠM. KyselákováÚPTZP ZF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaZF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)20072007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)20102010FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
Rozvoj metod a studia stresového metabolismu a genomiky v Číně a České republice (LH12196)20122015RPR. PokludaÚZK ZF
Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin (QF3221)20032007NAZVB. KrškaÚO ZF
Rozvoj pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR (QF3207)20032007NAZVI. OukropecZF
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)20062008OPP. SalašÚŠMZR ZF
Rozvoj projektové výuky zahradnických disciplín (73/2009)20092009FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Rozvoj senzorické laboratoře pro výuku posluchačů studijních oborů Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Vinohradnictví a vinařství (IN5150281)2015--RPJ. BalíkÚPTZP ZF
Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)20082008FRVŠJ. GoliášÚPTZP ZF
Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin (A/a-1020)20082009FRVŠT. NečasZF
Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)20062006RPJ. BalíkÚPTZP ZF
Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)20062006FRVŠK. PetříkováÚZK ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast krajinářské architektury20092012OPP. ŠimekÚBZ ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví20092009OPP. SalašÚŠMZR ZF
Rozvoj vzdělanosti v rámci EU (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)20112013Zahr. vzd.M. RajnochÚBZ ZF
Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce. (TA04020464)20142017TAČRP. PavloušekÚVV ZF
Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)20112014NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy (QJ1210275)20122016NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
Řešení současných problémů integrované produkce třešní a višní (101A211)20102014NAZVA. NěmcováÚPTZP ZF
Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců20132014JinýP. KaššákÚZK ZF
Screening výskytu obsahových látek ve vybraných druzích kosatců skupiny limniris20122012IGAP. KaššákÚZK ZF
Sekvenace fragmentů genů souvisejících s výstupem květních pupenů meruněk z endogenní dormance (5/2009/591)20092009IGAJ. ČechováMEND ZF
Semestrální grant pro krátkodobé pobyty v rámci projektu "Aktion Rakousko - Česká Republika (CZ do A)20152015AKTIONP. KaššákÚZK ZF
Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)20112011J. GoliášÚPTZP ZF
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.20152015IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám (QH 81142)20082012NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Slovenská vinařská akademie Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)20082009Zahr. vzd.P. PavloušekÚVV ZF
Specifický výzkum1999--SpecifickýA. NěmcováÚPTZP ZF
Specifický výzkum1999--SpecifickýD. SmetanováÚPK ZF
      Hodnocení rekreačního potenciálu20112012SpecifickýA. SalašováÚPK ZF
Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)20122013Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
Srovnání obsahových složek plodů rodu Actinidia pěstovaných na území ČR (IGA - ZF/2018 - AP003)20182018IGAM. HorákÚPTZP ZF
Stabilita odolnosti proti strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint.) u jabloní (GA521/97/0823)19971999GAČRV. ŘezníčekZF
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady20092010JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.20092009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Stanovení významnosti synergického účinku viru šárky švestky (PPV) a fytoplazmy evropské žloutenky peckovin (ESFY) v infikovaných stromech broskvoní.20112011IGAJ. HorsákováÚO ZF
Stanovenie fenolických látok metódou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčným sposobom a ekologickým sposobom20082009IGAK. PetříkováÚZK ZF
Statistická analýza genetických dat (Statgen)2008--JinýM. VachůnZF
Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Studentské ceny Hickory Foundation - VI. ročník20082009Zahr. vzd.P. KrejčiříkÚBZ ZF
Studie krajiny v hromadných obytných souborech ve Francii mezi lety 1940 a 198020092009JinýA. MagniÚZAKA ZF
Studie projektů obnovy města Paříže (0185 TCE 412 001)20072007Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)20122013Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)20152016IGAJ. SochorÚVV ZF
Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)19992004VZK. PetříkováÚZK ZF
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)20142014IGAJ. SochorÚVV ZF
Studium biotických a abiotických faktorů působících na kultivaci rostlin rodů Brassica L. a Allium L. (LH - KONTAKT II)20152017RPM. BaránekMEND ZF
Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.20082008IGAP. ŠtochlováÚO ZF
Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)20062006IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Studium genetické příbuznosti vybraných taxonů v subtribu Telephiinae na základě sekvenční podobnosti ve vybraných regionech jejich genomu2017--IGAO. SotolářováÚZK ZF
Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)20062006VZJ. BalíkÚPTZP ZF
Studium chimérismu u klonů révy vinné (521/06/P264)2006--GAČRK. BaránkováZF
Studium korelací anthokyaninů, barevnosti a resveratrolu v červených vínech (GP525/03/P132)20032005GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (525/08/1135)20072007GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)20092011GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
Studium metabolismu a difúze v živé tkáni pomocí MR zobrazování a MR spektroskopie a využití těchto poznatků pro diagnostické účely. (GV309/97/K048)19972002GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin20112012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii (IGA - ZF/2018 - DP008)20182018IGAJ. SochorÚVV ZF
Studium obsahu vitaminu C v závislosti na ranosti odrůd (FRVŠ)2008--FRVŠŠ. KremláčkováZF
Studium produkce těkavých aromatických složek v ovocných plodech a kvašených nápojích plynově chromatografickou technikou headspace gas analýza (32/2004)20042004IGAJ. GoliášÚPTZP ZF
Studium profilu anthokyaninových barviv modrých odrůd Vitis vinifera a růžových vín (2006)20062006IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)20162017IGAJ. SochorÚVV ZF
Studium přírodních prvků lužní krajiny20092012InterníV. LázničkaZF
Studium rozložitelnosti biopolymerů v kompostovacím procesu20162017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Studium stratifikačních metod (221/G4)20062006FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)20072007FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Studium uplatnitelnosti mechorostů na stavebních konstrukcích20042008J. MartinekZF
Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru20072007IGAA. SalašováÚZAKA ZF
Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)19931995GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci20112012JinýJ. BurgováÚŠMZR ZF
Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)20012004NAZVK. PetříkováÚZK ZF
Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru20102014NAZVL. ZemanÚZAT ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně20082008RPR. PokludaÚŠMZR ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)20082008RPA. NěmcováZF
Systematizace a metodologie hodnocení obnovy historických parků v středoevropském kontextu (MVTS)2009--JinýA. SalašováÚZAKA ZF
Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů20092009NAZVJ. NeugebauerováÚZK ZF
Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod (QF4141)20042007NAZVP. PavloušekZF
Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtchatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace (LH11134)20112013RPV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)20202020JinýT. NečasÚO ZF
Technický izolát karanténních organismů pro podporu výuky a výzkumu na ZF, MENDELU v Lednici20152015RPT. NečasÚO ZF
Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)20122012J. BalíkÚPTZP ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20082008NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20102012NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20112011NAZVP. BurgÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné (1G46082)20042007NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20102014NAZVP. BurgÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20122015NAZVP. BurgÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20152018NAZVP. BurgÚZAT ZF
Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)20182019TAČRP. HícÚPTZP ZF
Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)20122012Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)20132013Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
Testování mykorrhizních přípravků v rámci projektu Microfruit20102010R. PokludaÚZK ZF
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin20102010IGAP. BurgÚZAT ZF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin20112011P. SalašÚŠMZR ZF
Testování pozitivního vlivu přípravků na bázi arbuskulárních mykorhizních hub na vybrané druhy zeleného koření2015--IGAR. PokludaÚZK ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem20112012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.20092009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.20122013IGAM. BaránekMEND ZF
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií20112012IGAM. BaránekMEND ZF
Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině20112011R. PokludaÚZK ZF
Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)20112011J. BalíkÚPTZP ZF
Tradiční a plané (219/1401/PZ211041)2011--Zahr. vzd.J. NeugebauerováÚZK ZF
Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)20102010JinýR. PokludaÚZK ZF
Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě - multimediální učební texty (FRVŠ 2358/2008)20082008FRVŠT. KuťkováZF
Tvorba ekotonů, refůgií a biokoridorů zvyšujících stabilitu agrocenóz, biodiverzitu zemědělských produkčních oblastí a estetickou hodnotu krajiny s ověřením jejich významu v ochraně rostlin20072011NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)2009--FRVŠJ. SkoupilÚZAT ZF
Tvorba moderních systémů pěstování slivoní. Výběr vhodných odrůd a vypracování dlouhodobého skladování plodů slivoní v podmínkách nízkokyslíkaté atmosféry. (QD 1408)20012004NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)20102011FRVŠJ. DaňkováÚZAKA ZF
Tvorba nového předmětu "Zahradnický projekt" (357/2010)20102010FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (QJ1630301)20162018NAZVI. OndrášekÚO ZF
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida20152017NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám. Identifikace plísňového napadení u citlivých drůd jablek během chladírenského skladování prostřednictvím uvolňovaných plynných metabolitů z neporušeného plodu, jako je etylén a těkavé aromatické látky ve vztahu k celistovosti povrchové vrstvy. (QF 4116)20042007NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Účast na floristické show Havířov v květech 201120112011JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Učebna a ateliér pro 3D modelování, vizualizace a grafický design (2981/2006)20062006FRVŠR. PavlačkaZF
Účinky biologicky aktivních látek izolovaných z vybraných rostlin euroasijské oblasti na modelové druhy škůdců zemědělských plodin (LH11133)20112014RPR. PavelaÚZK ZF
Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)20122012FRVŠP. KaššákÚZK ZF
Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)19991999AKTIONJ. GoliášÚPTZP ZF
Uplatnění symbiotických hub Glomus při produkci modelových zástupců zeleniny20102010IGAR. PokludaÚZK ZF
Vánoční dekorace kostela ve Křtinách20072007JinýT. KuťkováZF
Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty2007--JinýT. KuťkováZF
Velká přehlídka floristiky20072007JinýT. KuťkováZF
Veřejné prostory malých měst20102010IGAD. WilhelmováÚZAKA ZF
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)2016--JinýJ. SochorÚVV ZF
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)2004--RPM. RajnochÚBZ ZF
Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny. (QF 4195)20042007NAZVK. PetříkováÚZK ZF
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)20112012IGAP. PavloušekÚVV ZF
      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)2011--IGAP. PavloušekÚVV ZF
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv asimilovatelného dusíku na průběh fermentace moštů révy vinné (IGA)20072007IGAM. BaroňZF
Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách20102010JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů20092011NAZVR. PokludaÚZK ZF
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin20142014IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné20072007IGAP. KremerÚVV ZF
Vliv různých mikroorganismů a substrátů na výnos a kvalitu hydroponicky pěstovaných okurek (IG570501)2007--IGAM. Ewis AbdelazizÚZK ZF
Vliv různých termínů a koncentrací biostimulátoru Synerginu na růst a vývoj, na výnos a kvalitu jahodníku pěstovaného v ekologických podmínkách (IGA)2008--IGAŠ. KremláčkováZF
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.20122012IGAP. SalašÚŠMZR ZF
VLIV STRESU INDUKOVANÉHO PŘI MANIPULACÍCH IN VITRO A TERMOTERAPII NA GENETICKÉ A EPIGENETICKÉ ZMĚNY GENOMU RÉVY VINNÉ (COST akce 858, č. OC116)20062009FRVŠM. PidraMEND ZF
Vliv surovin a technologie zpracování na obsah zdravotně prospěšných polyfenolických látek v révových vínech (QD1155)20012004NAZVM. KyselákováÚPTZP ZF
Vliv symbiotických hub Glomus na hospodářské a nutriční parametry vybraných druhů zelenin při různých dávkách hnojení20112011IGAR. PokludaÚZK ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu20162017TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.20162016TAČRR. VlkÚŠMZR ZF
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin20112012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Vlyv aplikace fytohormonů na obsah fytoplazmy ESFY v pletivech rostlin rodu Prunus20172017IGAT. KissÚO ZF
Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)20092009IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Výběr ekotypů domácích léčivých a kořeninových rostlin, doporučení technologií pěstování a introdukce do vybraných lokalit (EP7199)19972000NAZVK. PetříkováÚZK ZF
Výběr optimální metody izolace DNA fytoplazmy ESFY ve vztahu k použití specifických nebo nespecifických primerů pro diagnostiku ESFY pomocí "nested PCR" (IGA)20072007IGAV. KopřivováÚO ZF
Výběr rezistentních genotypů meruněk k PPV s tržní kvalitou plodů. (QI91A032)20092013NAZVB. KrškaÚO ZF
Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)20122012NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva20102010JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)20082012NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO20092009FRVŠM. PidraMEND ZF
Vyhodnocení dendrologického potenciálu areálu lázní Velké Losiny20142015Smluvní výzkumP. ŠimekÚBZ ZF
Vyhodnocení přítomnosti a koncentrace PPV v pletivech rostlin při použití podnoží P.davidiana, Cadaman, Barrier20172017IGAT. NečasÚO ZF
Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů (1P04ME714)20042004RPB. KrškaÚO ZF
Výroba energeticky hodnotnějších biopaliv s přídavkem matolin a pokrutin ze semen révy vinné2017--IGAV. MašánÚZAT ZF
Vytvoření alternativní metodiky identifikace odrůd révy vinné založené na zhodnocení rozdílností ve struktuře DNA u jednotlivých odrůd. (QC1156)20012005NAZVM. PidraMEND ZF
Vytvoření metodiky izolace DNA z různých pletiv révy vinné (3FR1386)2003--FRVŠK. BaránkováMEND ZF
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)20032003FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu (CZ.1.07/2.3.00/45.0045)20142015OPT. NečasDZF ZF
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida20172017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Využití fúze protoplastů ve šlechtění Petunia hybrida -- Calibrachoa x Petunia hybrida20162017IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality. (QH91153)20092011NAZVB. KřižanMEND ZF
Využití kontinuální superkritické fluidní extrakce (SFE) oxidem uhličitým a GC-MS v analýze alkoholických nápojů (GA525/99/1570)19992001GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro zachranu biodiverzity (SE/620/10/03)20032006JinýS. BočekÚŠMZR ZF
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní20102014NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Využití mobilní analytiky v odborných zahradnických disciplínách (244/2006)20062006FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení produkce a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktu (QJ1510088)20152018NAZVM. BaránekMEND ZF
Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích20172017IGAP. BurgÚZAT ZF
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce20152015IGAR. VlkÚŠMZR ZF
Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv20122012IGAA. NěmcováÚPTZP ZF
Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv20122012IGAP. ŠnurkovičÚPTZP ZF
Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu (QK1910137)20192023NAZVT. NečasÚO ZF
Využití odpadů ze zpracování hroznů pro potravinářství (IGA - ZF/2016 - DP004)20162017IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)20162019NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
Využití přístrojových metod k hodnocení zdravotního stavu stromů (Registrační číslo 11/2011/591)20112012IGAP. ŠimekÚBZ ZF
Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)20172020TAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny20142014TAČRP. SalašÚŠMZR ZF
Využití senzorů vlhkosti v praktické výuce zelinářství a skleníkové výroby (121/2008)20082008FRVŠR. PokludaZF
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu20132013J. BalíkÚPTZP ZF
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)20132013Smluvní výzkumJ. BalíkÚPTZP ZF
Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech20172020TAČRP. BurgÚZAT ZF
Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)20072007IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Vývoj detekčních systémů patogenních bakterií rajčat, paprik a okurek molekulárně biologickou metodou Real Time PCR20182019TAČRJ. ČechováMEND ZF
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)20192021TAČRJ. ČechováMEND ZF
Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné20092012GAČRR. SotolářÚVV ZF
Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství20142015Smluvní výzkumM. VeteškováMEND ZF
Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)20112012IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Vývoj nových materiálů vhodných pro 3D tisk s antimikrobiálními vlastnostmi (3D ANTIMICROB) (LTC18002)20182020JinýJ. SochorÚVV ZF
Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)20102010R. PokludaÚZK ZF
Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti houbovým patogenům (TA04021402)20142017TAČRP. PavloušekÚVV ZF
Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech20152018NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR (COST-LD14051)2014--JinýM. BaránekMEND ZF
Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod20152018TAČRP. ZemánekÚZAT ZF
Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody (QG60123)20062009NAZVB. KrškaÚO ZF
Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)20142014Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin (QC1359)20012004NAZVJ. PolákÚO ZF
Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu. (1B44051)20042008NAZVB. KřižanMEND ZF
Výzkum a vývoj standardních metodických postupů ozdravování ovocných dřevin a révy vinné pomocí chemoterapie in vitro kultur pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu.20122016NAZVE. OndrušikováMEND ZF
Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)19992001GAČRI. OukropecZF
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin20102011JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Výzkum genetické variability klonů odrůdy Velkopavlovická metodou S-SAP20102010IGAM. MészárosÚO ZF
Výzkum hospodářských vlastností nových podnoží jádrovin (QF4112)20042007NAZVT. NečasÚO ZF
Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)20142014Smluvní výzkumR. PokludaÚZK ZF
Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)20112014NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )20092013NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů (111A141)20112014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Výzkum obsahových látek v rostlinách rodu Adromischus20142014IGAP. KaššákÚZK ZF
Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (QH 82232)20082012NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Výzkum pěstitelských technologií u méně rozšířených ovocných druhů (QF3223)20032007NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin20102010JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)20092012NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Výzkum, vývoj a výroba nové výrobkové řady Sauvignonů s benefitem definovaného typu aromatičnosti (SV5130351)20132014Smluvní výzkumP. PavloušekÚVV ZF
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)20112014NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Vzorník barev vína (RP/192/2008)20082009JinýJ. BalíkÚPTZP ZF
Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)20132013OPJ. NeugebauerováÚZK ZF
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst20152015IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově20072007JinýR. PavlačkaZF
Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky20132017MKT. KuťkováÚBZ ZF
Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky20182022MKR. ZámečníkÚBZ ZF
Zahradní jezírka2016--JinýV. LázničkaÚPK ZF
Záhradnícky ples na žofíne 2.2.2008 (pomoc pri aranžovaní)20082008JinýP. KaššákÚZK ZF
Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (DF11P01OVV006)20112015MKV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.20142014Smluvní výzkumJ. VojtíškováÚZK ZF
Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model20092009JinýR. PavlačkaÚZAT ZF
Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)20112011FRVŠJ. DaňkováÚZAKA ZF
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)20082008IGAP. MateiciucováÚVV ZF
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně20072007IGAP. MateiciucováÚVV ZF
Zhodnocení nutriční hodnoty, kvality a využitelnosti vybraných druhů zeleniny v racionální výživě (EP0960996018)19961999NAZVI. MalýZF
Zhodnocení odpadů z vinohradnictví a vinařství na biologicky aktivní látky (COST CZ LD 14038 )20142016JinýJ. BalíkÚPTZP ZF
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu20102014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Zimolez a aktinidie - nové ovoce pro zdravou výživu. (QJ1210172)2011--NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení20132014IGAM. BaránekMEND ZF
Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků20092013NAZVM. RajnochÚBZ ZF
Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků20102014NAZVM. RajnochÚBZ ZF
Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu (NAZV)20082012NAZVR. PokludaÚZK ZF
Zvyšování kvality skladovaných jablek optimalizací skladovacího režimu (EP0960996030)19961999NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
3D model "Mlýnská strouha" - Plzeň20072007JinýR. PavlačkaZF
69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.20142014AKTIONB. KrškaÚO ZFLegenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený