Zahradnická fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 618

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)
2016
2019
NAZV
ÚŠMZR ZF
Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)
2009
2010
JinýÚO ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova20102014
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
2020
2020
IGA
T. Nečas
ÚO ZF
Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotů
2013
2013
IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)
2007
2007
R. Pokluda
ZF
2015
2015
IGAM. Pejchal
ÚBZ ZF
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
ÚZK ZF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
2016
2017
IGA
J. RožnovskýÚŠMZR ZF
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)
20122012
Smluvní výzkum
M. Baránek
MEND ZF
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
2010
2010
R. Pokluda
ÚZK ZF
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence
2015--IGA
ÚZAKA ZF
Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)20162020JinýJ. SochorÚVV ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014
--
Interní
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)20142014
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání2007--
ÚBZ ZF
2010
2010
FRVŠ
H. ŠefrováÚPŠRR AF
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)
2012
2015
TAČRR. Pokluda
ÚZK ZF
Biologické hodnocení
2005
2016Jiný
ÚPK ZF
Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek
2009
2011
NAZVÚPTZP ZF
Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností
2007
2007NAZVP. Pavloušek
ZF
Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou2007
2007
NAZV
P. Pavloušek
ZF
Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitel (bv2009)2008
2012
Jiný
ÚBZ ZF
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I2010
2010
OPR. Pokluda
ÚZK ZF
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce
2008
2011
NAZV
ÚVV ZF
20082012
RP EK
B. KrškaÚO ZF
      Sharka Containment - Mšmt (7E08071)20082012
RP EK
T. NečasÚO ZF
České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)
20012002
RP
V. ŘezníčekZF
České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje (DG16P02H053)2016
2020
MKD. WilhelmováÚZAKA ZF
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)2010
2013
Jiný
ÚO ZF
Člověk a domov – proměny kulturní krajiny
2006
2006
GAČR
ÚZAKA ZF
2005
--
RP
ÚBZ ZF
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně
20092009
RP
R. PokludaÚZK ZF
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus
2016
2016
IGA
T. NečasÚO ZF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)
2013
2013
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
2009
2009Jiný
DZF ZF
Drobné sakrální objekty v krajině
2008
2008
IGA
ÚZAKA ZF
20122014OPŽ. Novotná
ÚPK ZF
2011
2011
IGA
ÚPK ZF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
2010
2010
IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Elektronická databáze zahradnických informací2009
2010
FRVŠ
ÚZK ZF
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)20042007NAZV
ZF
Environmentální koncept ve veřejném prostoru
2010
2010
RP
J. DaňkováÚZAKA ZF
EU Access (zahraniční - NL)
2004
2006
Jiný
R. Pokluda
ÚZK ZF
Eurohort (EU Erasmus)20072007
Jiný
R. PokludaÚZK ZF
Evropské sledování specifických kompetencí v environmentalistice a využívání území (EQF Select)
2009--
Jiný
DZF ZF
Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa
2007
--
Jiný
J. Neugebauerová
ZF
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
20142014JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava2008
2008
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2008
2008
Jiný
J. Martinek
ZF
Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava
2007
--
Jiný
ZF
Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN
2009
2009Jiný
ÚBZ ZF
Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky (QJ1210258)2012
2016
NAZV
J. BalíkÚPTZP ZF
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)
20092011GAČRM. KumštaÚVV ZF
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli
2011
2011
JinýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
20152015
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2009
2009
2009
Jiný
ÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 2010
2010
2010
OP
J. NeugebauerováÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2014
2014
2014
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Fulbright Specialista, projekt 68902016
2016
Jiný
ÚO ZF
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)2013
2014
IGA
ÚPTZP ZF
Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)
1999
2002
NAZV
ÚPTZP ZF
Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus
2013
2013
Jiný
P. Kaššák
ÚZK ZF
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2010
--
JinýÚZK ZF
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"20092009
Jiný
ÚZK ZF
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009
--
FRVŠ
R. PavlačkaÚZAT ZF
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)
2006
2008
RP
ÚPTZP ZF
Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti
2007
--
IGAÚZK ZF
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky2010
2010
IGA
M. Něnička
ÚVV ZF
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)
2010
2010
IGA
J. BalíkÚPTZP ZF
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru
2015
2015
IGA
P. Kaššák
ÚZK ZF
Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)
2007
2007
FRVŠR. Pokluda
ÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007
--
FRVŠ
ÚZK ZF
2007
--
FRVŠ
ÚZK ZF
Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )
2015
2018
NAZV
ÚO ZF
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně
2015
2015IGAÚZAT ZF
Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)1996
1997
NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008IGA
ÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)
20062006IGA
ÚPTZP ZF
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
20122012
IGA
ÚPK ZF
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.
2011
--NAZVÚO ZF
2009
2009
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu
2010
2010
IGA
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin2010
2010
IGA
ÚZAT ZF
2017
2017
IGA
ÚO ZF
Hodnocení rekreačního potenciálu20112012
IGA
ÚPK ZF
2009
2009
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
2012
2012
IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
2011
2011
IGA
ÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce
2004
2004
IGA
V. VeverkaÚZAT ZF
Hodnotenie odolnosti vybraných podpníkov k fytoplazme ESFY s využitím Real time PCR (1/2013/591)
2013
2013IGAÚO ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2008
2008
IGA
ÚŠMZR ZF
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka
2015
2015
Jiný
ÚZAKA ZF
2015
2015
IGA
T. KissÚO ZF
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚVV ZF
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky
2016
2020
MKÚPK ZF
Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)
2007
2008
IGA
ZF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)
2007
2011
NAZV
ÚŠMZR ZF
Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR (QK1920124 )
2019
2021
NAZV
ÚO ZF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
2010
2010
RP
ÚPTZP ZF
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 554
2015
--Interní
ÚŠMZR ZF
Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)
2013
2014
IGA
ÚBZ ZF
Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)2006
--
Interní
P. JadrnáÚZK ZF
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
20142014
RP
ÚŠMZR ZF
2011
2011
FRVŠ
ÚBZ ZF
2019
2023
NAZV
T. NečasÚO ZF
2015
2018
NAZVT. NečasÚO ZF
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)
20092009FRVŠÚZK ZF
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech2009
2009
FRVŠ
J. Balík
ÚPTZP ZF
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství
2014
2014
InterníÚVV ZF
Inovace pěstitelského systému třešní. Vyhodnotit pokusné varianty a doporučit nejvhodnější podmínky použití nízko-kyslíkaté atmosféry pro dlouhodobé skladování. (QD 1047)
2001
2004NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
Inovace pěstitelských technologií při integrovaném pěstování zeleniny (IZP06)2007
--
NAZVÚZK ZF
Inovace praktických cvičení ze zelinářství (122/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚZK ZF
Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu
2009
2009FRVŠA. Salašová
ÚZAKA ZF
Inovace předmětu Úvod do GIS2010
2010
FRVŠ
H. Martinková KuchyňkováÚZAKA ZF
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení
2010
--
FRVŠ
P. MateiciucováÚVV ZF
Inovace předmětu vinařství využitím elektrochemických metod při látkovém složení vína (1102 /2006)
2006
2006
FRVŠ
J. Veverka
ZF
Inovace předmětů zelinářství2011
2012
FRVŠÚZK ZF
Inovace předmětů Zelinářství a Skleníková výroba (1362/2007)
2007
2007FRVŠR. PokludaÚZK ZF
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin20112012
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Inovace studijního předmětu vinohradnictví na Zahradnické fakultě2001--FRVŠP. Pavloušek
ZF
Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů (CZ.1.07/2.2.00/28.0220)
2012
2014OPR. PokludaZF
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů
2015
2015
Interní
ÚŠMZR ZF
Inovace technologických postupů pro produkci kvalitních a bezpečných surovin LAKR v systémech integrované a ekologické produkce
2010
2010
NAZV
J. NeugebauerováÚZK ZF
Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin
2009
2009
FRVŠM. FruhwirtÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)
2010
2010
FRVŠ
A. NěmcováÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)20092009
FRVŠ
A. Němcová
ÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů
2009
2009
FRVŠ
ÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře (120/2004)
2004
2004
FRVŠA. Němcová
ÚPTZP ZF
Inovace vzdělávací činnosti a rozšíření výuky předmetů ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnocení kvality léčivých rostlin20112011FRVŠ
ÚZK ZF
Inovace vzdělávací činnosti a rozšíření vyuky předmetů ZF MENDELU o poznaty získány z podrobného hodnocení kvality léčivých rostlin
2010
--
FRVŠ
ÚZK ZF
Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)
2007
2007
FRVŠJ. Balík
ÚPTZP ZF
20022002
RP
M. Šorm
AIS REK
      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
2002
2002
RP
DZF ZF
      2003 Integrace Zahradnické fakulty
20032003
RP
M. Soja
DZF ZF
2005
2009
NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
Integrované pěstování polní zeleniny (COST)
2009
2012
Jiný
R. PokludaÚZK ZF
Integrované povolení pro využívání zemědělsko-potravinářských odpadů, vedlejších produktů a zbytků20162020
OP
P. Burg
ÚZAT ZF
Interaktivní databáze chorob a škůdců ovocných plodin (F4d 408)
2006
2006
FRVŠ
ÚO ZF
Investiční podpora výzkumné infrastruktury - výstavba solárního skleníku
2014
2014
RP
T. Nečas
ÚO ZF
Jednorázové poradenství (OS5120171)
20122012
J. BalíkÚPTZP ZF
Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)
2013
2013
ÚPTZP ZF
Jednorázové poradenství (OS 515 0151)
2015
2015
J. Balík
ÚPTZP ZF
Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)
2007
2007
NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)20052008
NAZV
M. RajnochÚBZ ZF
Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)
2005--NAZV
ÚBZ ZF
Komplexní rezistence proti chorobám u jabloní (QD1049)2001
2004
NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
20102014NAZVB. Krška
ÚO ZF
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury
20142014IGA
ÚZAKA ZF
Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)
2010
2012
GAČRÚPTZP ZF
Kondenzované antokyaniny - analýza, (bio)transformace a možnosti využití (203/08/0349)20072007
GAČR
ÚPTZP ZF
Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití2009
2012
GAČR
ÚPTZP ZF
Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty
2013
2013IGA
ÚZK ZF
Konkurenceschopnost bioenergetických produktů (QG 60083)
2006
2009NAZVP. Burg
ÚZAT ZF
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (1G46066 )
2004
2008
NAZV
ÚZK ZF
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v LVA2007
2012
Jiný
V. LázničkaÚBZ ZF
Koupaci biotop20062011
Jiný
V. LázničkaÚBZ ZF
Krajinářská infografika20132013
IGA
ÚZAKA ZF
Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin
2008
2008
ÚZK ZF
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
2015
2015JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Kurz zahradnictví20112011
R. Pokluda
ÚZK ZF
Kurz zahradnictví tropů a subtropů (CŽV)20072011JinýZF
Kurz zahradnictví tropů a subtropů
2008
2008
ÚZK ZF
Kvantitativní real time-PCR (Quantitative Real Time-Polymerase Chain Reaction) detekce roncetu révy vinné (grapevine fanleaf virus, GFLV) a mozaiky huseníku na révě vinné (arabis mosaic virus, ArMV) (61/2006)2006
2007
IGA
MEND ZF
Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín2007
--
Jiný
T. KuťkováZF
Laboratoř pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (905/2006)
2006
2006
FRVŠ
R. Pokluda
ÚZK ZF
Laboratoře GIT a CAD. (2883)2010
--
FRVŠ
R. Pavlačka
ÚZAT ZF
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)
2005
2005
FRVŠ
L. Radilová
ÚZAKA ZF
Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)
2015
2015
IGA
P. Híc
ÚPTZP ZF
Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl20112011
NAZV
J. NeugebauerováÚZK ZF
Léčivé rostliny-pěstování chytrých léčivek (Erasmus+ programme)
2015
--
JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Letní škola "Metropole se zeleným srdcem" (Visegrad Fund)2009
--
Jiný
ÚZAKA ZF
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model
2009
2009JinýR. PavlačkaÚZAT ZF
2011
2014NAZV
ÚŠMZR ZF
Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)2004--RPM. RajnochÚBZ ZF
Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)2005
2005
RP
ÚPTZP ZF
Management vodních prvků v lužní krajině (IGA 9/2012/591)20122012
IGA
V. LázničkaÚPK ZF
Mapování výskytu TD patogenů způsobujících odumírání buxusů v České republice (IGA-ZF/2020-DP003)20202021IGAMEND ZF
2013
2015
RP EK
ÚO ZF
Medzinárodný edukačný pobyt
2015
2015
AKTIONP. Kaššák
ÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
20092011
NAZV
ÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)2008
2008
NAZV
ÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy2007
2007
NAZVÚZK ZF
Městský veřejný prostor - prostor krajinného architekta-scénografa
2008
2008
RP
J. DaňkováÚZAKA ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)
2019
--
TAČR
MEND ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)
2019
2021
TAČR
MEND ZF
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově
2010
2014
NAZVÚZAT ZF
20112015MKP. KučeraÚPK ZF
Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)2006
2006
FRVŠÚZK ZF
Mezinárodní konference Phd studentů zahradnických oborů
20102010IGA
ÚZK ZF
Mezinárodní vědecká konference Kvalita zahradnické produkce
2007--
Jiný
J. MalíkováZF
Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 20152015
2015
IGAP. Kaššák
ÚZK ZF
Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny
2011
2011
R. PokludaÚZK ZF
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)
2009
2010JinýÚŠMZR ZF
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
20092009
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Mistrovství Evropy ve floristice-Havířov20112011
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)
2007
2007
FRVŠR. PavlačkaZF
Model hodnocení sortimentu trvalek na příkladě rodu Hemerocallis2009
2009
FRVŠ
J. UherÚZK ZF
Model výuky sortimentu trvalek na priklade rodu Iris
20062007
FRVŠ
ZF
Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (2B08020)
2008
2011
NPV II
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Moderní technologie výroby révových vín v kontextu evropského vinařství (EP0960996031)
1996
1999
NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)20102010
FRVŠ
ÚPTZP ZF
20002004
NAZV
ÚŠMZR ZF
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)
2002
--
JinýP. PavloušekÚVV ZF
2017
2017
Interní
T. NečasÚO ZF
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)20002004NAZVÚVV ZF
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)2014
2014
RPÚŠMZR ZF
Monitoring the impact of interventions on culture change in the physical properties of the soil between rows of vines.
2015
2015
IGA
P. Zemánek
ÚZAT ZF
Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis
2010
2010
IGA
P. KaššákÚZK ZF
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia
2010
2010
RP
ÚZK ZF
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008
RP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Možnosti energetického využití matolin z vinařské produkce
2014
2014
IGA
P. BurgÚZAT ZF
Možnosti lisování olejů ze semen ovocných druhů
2017
2017
IGAÚZAT ZF
Možnosti uplatnění krajinné architektury při revitalizaci potenciálně málo využitých území měst (64/2006)
2006
2006
IGA
ÚZAKA ZF
Možnosti výroby fosfátových hnojiv z průmyslových odpadních vod (IGA - ZF/2020 - AP010)
2020
2020IGAÚPTZP ZF
Možnosti začlenění staveb do krajiny (IGA 30/2004)
2004
2005
IGA
E. Žallmannová
ÚZAKA ZF
Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech
20092009IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy (FRVS F4/d)20052007Akt eTS VZ
ÚVV ZF
Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)
2006
2006
FRVŠ
J. BalíkÚPTZP ZF
Multimediální prezentace přednášek pro studenty zahradní architektury20042004
FRVŠ
ÚZAKA ZF
Multimediální skriptum "Tropické a subtropické zeleniny" (307/2005)
2005
2005FRVŠR. Pokluda
ÚZK ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek (FRVŠ 2613/2007)
2007
2008
FRVŠJ. UherÚZK ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.2007
2007
ÚBZ ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
20072008FRVŠ
ÚBZ ZF
Multimediální texty: Trvalky k řezu květů (FRVŠ 2660/2005)
2005
2006
FRVŠ
ÚZK ZF
Multimediální texty: základy tržního květinářství (FRVŠ 123/2004)
2004
2005
FRVŠ
ÚZK ZF
Multimediální učební texty ovocnictví (F4d127)
2004
2005
FRVŠ
ÚO ZF
Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny
2008
2008
FRVŠ
ÚZK ZF
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)2018
2022
OP
A. Eichmeier
MEND ZF
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 )
2018
2022
OP
V. Adam
MEND ZF
Nanočástice mědi a zlata jako možný přípravek pro vyvázání nežádoucích sirných sloučenin z vína (IGA - ZF/2018 - AP015 )
2018
2018
IGAJ. Sochor
ÚVV ZF
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994
--
Jiný
ÚO ZF
Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin- část réva vinná2004--
Jiný
P. PavloušekÚVV ZF
Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podávání užitného vzoru (JIC-Innovation Voucheres) (555/9503/OS5100831)20102011J. BalíkÚPTZP ZF
NEWFERTECH (Somopro SIGA625)
2010
2010
Jiný
R. Pokluda
ÚZK ZF
Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)2010
2013
OPP. ŠimekDZF ZF
Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům (QH91214)
2009
2011NAZVMEND ZF
Nové koncepty zahrad v soudobém urbanismu (0185 CZE B10 0066)20102010Zahr. vzd.J. DaňkováÚZAKA ZF
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2019
--
Jiný
M. BaránekMEND ZF
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2018
--
JinýM. BaránekMEND ZF
Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu (GA521/98/P248 )
19982001
GAČR
P. SalašÚŠMZR ZF
Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR
2015
2015
Smluvní výzkumÚBZ ZF
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)
2008
2009
FRVŠ
J. Uher
ÚZK ZF
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce trvalek (FRVŠ 2787/2008)
2008
2009
FRVŠ
J. UherZF
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin (NOLZ11)
2010
2010
NAZV
J. NeugebauerováÚZK ZF
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin2011
2016
NAZVJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Obnova a péče o díla krajinářské architektury na pomezí České republiky, Rakouska a Slovenska (ASO 07-2007)
2007
--
Jiný
ZF
1999
2004
VZ
ÚBZ ZF
Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)
20092009IGA
ÚZK ZF
Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů (ANT1)
2007
--
NAZV
P. PavloušekZF
Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů
2007
2007
NAZV
P. Pavloušek
ZF
Obsahové látky u rodu Iris
20132014JinýP. KaššákÚZK ZF
Od lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání (ESF 0021)
2005
2007
Jiný
R. Pokluda
ÚZK ZF
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť20092009JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem2009
2013
NAZV
ÚVV ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (91B028)2009
2013
NAZV
ÚPTZP ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )
2010
2014
NAZVA. Němcová
ÚPTZP ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)
2011
2014
NAZV
ÚPTZP ZF
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón
2012
2015
MK
ÚPK ZF
2008
2008Jiný
ÚZK ZF
2018
2018
ÚO ZF
Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče
20182022
MK
ÚBZ ZF
Optimalizace analytických metod pro hodnocení jakosti nápojů metodou GC (131/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚPTZP ZF
Optimalizace metod hodnocení rezistentních genotypů jabloní (3FR1374)2003
2003
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
20062007FRVŠ
MEND ZF
Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR. (Metodika)
2007
2007FRVŠJ. RaddováZF
Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR.2008
--
J. RaddováZF
Optimalizace přípravy ds cDNA v případě komplikovaných rostlinných pletiv z hlediska dostatečné výtěžnosti pro účely následné analýzy transkriptomu pomocí cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )
2008
2008
IGAJ. Čechová
MEND ZF
Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)2001
--
NAZV
ÚZK ZF
Optimalizace texturních vlastností džemů
20142014
Smluvní výzkum
ÚPTZP ZF
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)2008
2012
NAZV
ÚZAT ZF
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)
2010
2013OP
ÚPTZP ZF
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici
2013
--
OP
ÚPTZP ZF
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)20092011OPÚŠMZR ZF
Ověření možného využití metody ITS ( Internal transcribed Spacer) na modelové skupině vybraných taxonů v subtribu Telephiinae
2016
--IGAO. Sotolářová
ÚZK ZF
Ověření účinnosti biostimulátorů na rozklad BRO při kompostování2017
2017
IGA
ÚZAT ZF
Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)
20132013
Smluvní výzkum
R. PokludaÚZK ZF
Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena
2016
2017
IGA
ÚZAT ZF
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.2014
2014
IGA
MENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.20142014
IGA
MENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.
20152015
IGA
MENDELU
Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)
2006
2007
OP
P. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2009
20092009
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201020102010
Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2011
20112011JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201220122012JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2013
2013
2013
JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2014
2014
2014
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2015
2015
2015Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2016
2016
2016JinýÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2017
20172017JinýÚŠMZR ZF
20072011
NAZV
ZF
Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu (CZ.1.07)
2012
2014OPÚZK ZF
Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)
20082008Jiný
ÚZK ZF
Péče o genofondy a biodiverzitu léčivých , aromatických a kořeninových rostlin na území České a Slovenské republiky
2007
2007
RP
ÚZK ZF
2008
2009
FRVŠ
ÚBZ ZF
Perly krajiny (Visegrad Fund)
2008
2008JinýA. SalašováÚZAKA ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)20102010
GAČR
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus20112011
GAČR
ÚZK ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus
2012--GAČRJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Pěstování slivoní a skladování (2006)
2006
2006
NAZV
ÚPTZP ZF
Physiologische prozesse und korrelierende Qualitätskomponenten in Abhängigkeit von Kühl-,Ultra Low Oxygen und ozonierte Lagerung gartenbaulicher Frischproduktion (42p17)
2005
2005
JinýJ. GoliášÚPTZP ZF
2010
2010
FRVŠ
ÚZAKA ZF
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016
JinýÚŠMZR ZF
Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)
2011
2011
FRVŠ
ÚZK ZF
Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)
2012
2012RPZF
Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (219/1401/PZ211041)
20112014
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Pohyb v komponované krajině
20092009
Zahr. vzd.
J. DaňkováÚZAKA ZF
Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)
2014
2014
Smluvní výzkumÚZK ZF
Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti (GA525/06/1757)
2006
2008
GAČR
ÚPTZP ZF
2018
2022
MKP. Kučera
ÚPK ZF
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD
2010
2010
IGA
ÚVV ZF
Porovnání obssahu silic a flavonoidů rodu Achillea L. získaného sběrem, pěstovaného ekologickým a konvenčním způsobem2011--
IGA
ÚZK ZF
2014
2014
IGA
T. Kiss
ÚO ZF
Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)2009
2009
RP
R. PokludaÚZK ZF
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
20112012
Jiný
ÚŠMZR ZF
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)
2012
2015
OP
DPEF PEF
POSTUP PŘÍPRAVY VINNÉ BÁZE PRO ČÁSTEČNOU NÁHRADU LIHU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH2014
2014
Smluvní výzkum
M. BaroňÚVV ZF
Pot plant experiment in the project MICROFRUIT
20092009
R. Pokluda
ÚZK ZF
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury
2018
--
Specifický
ÚZAKA ZF
Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu. (QK1910264)
20192022
NAZV
J. BalíkÚPTZP ZF
Použití next generation sequencing pro diagnostiku virových a virům podobných chorob révy vinné (LD15163)20152017
RP
A. EichmeierMEND ZF
Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)
2008
2009FRVŠR. PavlačkaZF
Priprava stanku ZF na Flore Bratislava
20082008
Jiný
ÚZK ZF
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)
2011
2012IGAÚBZ ZF
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)
20122013IGAM. Pejchal
ÚBZ ZF
2006
2007
IGA
ÚZAKA ZF
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (QH82231)20082012
NAZV
ÚŠMZR ZF
Produkce okrasných rostlin kurz D2
2007
--ZF
Produkční systém pěstování jabloní s použitím odrůd sloupcového růstu (QJ1210273)
2011
--
NAZV
V. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.20142014
Interní
ÚZAKA ZF
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí20092009
OP
P. SalašÚŠMZR ZF
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
2014
2014
IGAJ. Damec
ÚZAKA ZF
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.20142014IGAÚZAKA ZF
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky
2014
2015
Smluvní výzkum
ÚZAKA ZF
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky20142015Smluvní výzkumJ. DamecÚZAKA ZF
Průnik řeky do života obyvatel městské a venkovské krajiny20112012
IGA
J. Damec
ÚZAKA ZF
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)
2002
2002FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)
2007
2007
FRVŠP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)
2005
2005
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Přenos rezistence z GM odrůdy švestky 'HoneySweet' do odrůdy 'Domácí velkoplodá', hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky (QJ1610186)20162018NAZVP. BurgÚO ZF
Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc
2011
2011
JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc
20112011Jiný
ÚZK ZF
Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc
2010
2010
Jiný
ÚZK ZF
Příprava a realizace expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009
JinýÚZK ZF
Příprava a realizace letní školy pro zahraniční studenty (RP 2008)
20082008
RP
R. PokludaÚZK ZF
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO
2015
2015NAZVÚZAT ZF
2014
2014
Smluvní výzkumH. Středová
ÚKE AF
Přístrojové metody hodnocení stromů -- interpretační metody a exaktní vyhodnocení zjištěných veličin (8/2012/591)
20122013IGAP. ŠimekÚBZ ZF
Racionalizace intenzivního pěstování broskvoní a nektarinek (EP9313)
1999
2002NAZV
ZF
Ranný výběr genotypů meruněk na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (GP521/03/P133)20032005
GAČR
MEND ZF
Raný výběr genotypů broskvoní na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (QD1157)
2001
2005
NAZV
ZF
Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2009
2009
JinýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Realizace výsledků výzkumu doktorského projektu
2009
2009
IGA
ÚZK ZF
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)
2009
2009JinýÚZAT ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Brněnská růže 200820082008
Jiný
P. Veselá
ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Cup 200820082008
Jiný
P. Veselá
ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Olomouc 2008
2008
2008
Jiný
P. VeseláZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 20072007--
Jiný
ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 2008
2008
2008
Jiný
ZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Brněnská růže 2007
2007
2007
JinýP. Veselá
ZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Děčínská kotva 2009
2009
2009JinýP. Veselá
ZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Flora Cup 2009
2009
2009
Jiný
ZF
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů
2008
2008JinýÚZAT ZF
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
2017
2020
TAČR
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle
2013
--
IGAÚZAKA ZF
Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)
2010
2010
FRVŠ
P. KaššákÚZK ZF
Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (CZ1.07/1.3.00/14.0076)
2010
2013
OPP. SalašÚŠMZR ZF
Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM. (QJ1210036)2012
2016
NAZV
ÚO ZF
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)20022002FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Rozšíření výuky participativního plánování v managementu přírodních zdrojů (FI-05-B-F-PP-160633)20072007Zahr. vzd.A. Salašová
ÚZAKA ZF
Rozšíření výuky už existujících předmětů záhradnického inženýrství o laboratorní rozbory rostlin
2010
2010
FRVŠ
ÚZK ZF
Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku zahradnických oborů (Aa/3106)
2011
2011
FRVŠ
T. Nečas
ÚO ZF
Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)
2012
2012
RP
ZF
Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚPTZP ZF
Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích2012
2012
FRVŠJ. BalíkÚPTZP ZF
Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)
2004
2004FRVŠM. Kyseláková
ÚPTZP ZF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)
2007
2007FRVŠZF
2007
2007FRVŠR. Pokluda
ÚZK ZF
Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)
2010
2010
FRVŠ
J. Balík
ÚPTZP ZF
2012
2015
RP
ÚZK ZF
Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin (QF3221)
2003
2007
NAZV
ÚO ZF
Rozvoj pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR (QF3207)
20032007
NAZV
ZF
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)20062008
OP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Rozvoj projektové výuky zahradnických disciplín (73/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚZK ZF
Rozvoj senzorické laboratoře pro výuku posluchačů studijních oborů Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Vinohradnictví a vinařství (IN5150281)
2015
--
RP
ÚPTZP ZF
Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)20082008
FRVŠ
ÚPTZP ZF
2008
2009
FRVŠZF
Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)
20062006RPJ. Balík
ÚPTZP ZF
Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)
2006
2006
FRVŠ
ÚZK ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast krajinářské architektury
2009
2012
OPP. Šimek
ÚBZ ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
2009
2009
OP
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Rozvoj vzdělanosti v rámci EU (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)20112013Zahr. vzd.M. Rajnoch
ÚBZ ZF
Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce. (TA04020464)
20142017
TAČR
ÚVV ZF
Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)
2011
2014NAZVÚPTZP ZF
Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy (QJ1210275)
2012
2016
NAZV
A. Němcová
ÚPTZP ZF
Řešení současných problémů integrované produkce třešní a višní (101A211)
2010
2014NAZVÚPTZP ZF
Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců
2013
2014JinýÚZK ZF
Screening výskytu obsahových látek ve vybraných druzích kosatců skupiny limniris
2012
2012
IGA
P. Kaššák
ÚZK ZF
Sekvenace fragmentů genů souvisejících s výstupem květních pupenů meruněk z endogenní dormance (5/2009/591)
2009
2009
IGA
J. Čechová
MEND ZF
Semestrální grant pro krátkodobé pobyty v rámci projektu "Aktion Rakousko - Česká Republika (CZ do A)
2015
2015AKTIONP. Kaššák
ÚZK ZF
Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)
2011
2011
ÚPTZP ZF
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.
2015
2015
IGA
P. ZemánekÚZAT ZF
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám (QH 81142)2008
2012
NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Slovenská vinařská akademie Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)
2008
2009Zahr. vzd.ÚVV ZF
Specifický výzkum
1999
--
SpecifickýA. Němcová
ÚPTZP ZF
Specifický výzkum
1999
--Specifický
ÚPK ZF
      Hodnocení rekreačního potenciálu
2011
2012
Specifický
A. Salašová
ÚPK ZF
Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)
2012
2013
Smluvní výzkumÚZK ZF
Srovnání obsahových složek plodů rodu Actinidia pěstovaných na území ČR (IGA - ZF/2018 - AP003)
2018
2018IGAÚPTZP ZF
Stabilita odolnosti proti strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint.) u jabloní (GA521/97/0823)
1997
1999GAČRV. Řezníček
ZF
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady20092010Jiný
ÚŠMZR ZF
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
2009
2009
JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
2011
2011
IGA
J. HorsákováÚO ZF
2008
2009
IGA
ÚZK ZF
Statistická analýza genetických dat (Statgen)2008
--
Jiný
ZF
Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí20172017IGA
ÚŠMZR ZF
Studentské ceny Hickory Foundation - VI. ročník
2008
2009
Zahr. vzd.
P. Krejčiřík
ÚBZ ZF
Studie krajiny v hromadných obytných souborech ve Francii mezi lety 1940 a 1980
2009
2009
Jiný
ÚZAKA ZF
Studie projektů obnovy města Paříže (0185 TCE 412 001)20072007Zahr. vzd.J. Daňková
ÚZAKA ZF
Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)
2012
2013
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)
2015
2016
IGA
ÚVV ZF
Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)19992004VZÚZK ZF
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)20142014
IGA
J. Sochor
ÚVV ZF
Studium biotických a abiotických faktorů působících na kultivaci rostlin rodů Brassica L. a Allium L. (LH - KONTAKT II)
2015
2017
RP
M. BaránekMEND ZF
Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.
2008
2008
IGA
P. Štochlová
ÚO ZF
Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)
2006
2006IGAJ. BalíkÚPTZP ZF
Studium genetické příbuznosti vybraných taxonů v subtribu Telephiinae na základě sekvenční podobnosti ve vybraných regionech jejich genomu
2017
--
IGA
ÚZK ZF
Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)
20062006
VZ
ÚPTZP ZF
Studium chimérismu u klonů révy vinné (521/06/P264)
2006
--
GAČR
ZF
Studium korelací anthokyaninů, barevnosti a resveratrolu v červených vínech (GP525/03/P132)
2003
2005
GAČR
J. Balík
ÚPTZP ZF
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (525/08/1135)
2007
2007
GAČR
J. Balík
ÚPTZP ZF
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)
20092011
GAČR
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Studium metabolismu a difúze v živé tkáni pomocí MR zobrazování a MR spektroskopie a využití těchto poznatků pro diagnostické účely. (GV309/97/K048)
1997
2002
GAČR
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin
2011
2012
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii (IGA - ZF/2018 - DP008)
2018
2018
IGA
ÚVV ZF
Studium obsahu vitaminu C v závislosti na ranosti odrůd (FRVŠ)
2008
--
FRVŠ
ZF
Studium produkce těkavých aromatických složek v ovocných plodech a kvašených nápojích plynově chromatografickou technikou headspace gas analýza (32/2004)
2004
2004IGAÚPTZP ZF
Studium profilu anthokyaninových barviv modrých odrůd Vitis vinifera a růžových vín (2006)
2006
2006
IGA
ÚPTZP ZF
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)
20162017
IGA
J. SochorÚVV ZF
Studium přírodních prvků lužní krajiny
2009
2012
Interní
ZF
Studium rozložitelnosti biopolymerů v kompostovacím procesu
2016
2017
IGA
P. Zemánek
ÚZAT ZF
Studium stratifikačních metod (221/G4)
20062006FRVŠP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)
20072007
FRVŠ
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Studium uplatnitelnosti mechorostů na stavebních konstrukcích
20042008ZF
Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru
2007
2007IGAA. SalašováÚZAKA ZF
Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)
1993
1995GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci
2011
2012
JinýJ. BurgováÚŠMZR ZF
Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)
2001
2004
NAZV
K. Petříková
ÚZK ZF
Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru
2010
2014NAZVL. ZemanÚZAT ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
2008
2008
RP
ÚŠMZR ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)
20082008RPZF
Systematizace a metodologie hodnocení obnovy historických parků v středoevropském kontextu (MVTS)2009--JinýA. SalašováÚZAKA ZF
Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů
2009
2009
NAZV
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod (QF4141)
2004
2007
NAZV
ZF
Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtchatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace (LH11134)
2011
2013
RP
ÚŠMZR ZF
Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)20202020
Interní
ÚO ZF
2015
2015
RPÚO ZF
Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)
2012
2012
J. BalíkÚPTZP ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2008
2008
NAZV
ÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce20102012
NAZV
P. Zemánek
ÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2011
2011
NAZV
ÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné (1G46082)
2004
2007
NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
2010
2014
NAZV
ÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
20122015
NAZV
ÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství20152018NAZVP. BurgÚZAT ZF
Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)
2018
2019
TAČR
P. HícÚPTZP ZF
Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)
2013
2013
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
Testování mykorrhizních přípravků v rámci projektu Microfruit
2010
2010
ÚZK ZF
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin2010
2010
IGA
ÚZAT ZF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
2011
2011
P. SalašÚŠMZR ZF
Testování pozitivního vlivu přípravků na bázi arbuskulárních mykorhizních hub na vybrané druhy zeleného koření
2015
--
IGA
ÚZK ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem
2011
2012
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
2009
2009JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.
2012
2013
IGA
M. Baránek
MEND ZF
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií
2011
2012
IGAMEND ZF
Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině
20112011
R. Pokluda
ÚZK ZF
Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)
2011
2011
J. BalíkÚPTZP ZF
Tradiční a plané (219/1401/PZ211041)2011
--
Zahr. vzd.ÚZK ZF
Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)
2010
2010
Jiný
ÚZK ZF
2008
2008
FRVŠ
T. KuťkováZF
Tvorba ekotonů, refůgií a biokoridorů zvyšujících stabilitu agrocenóz, biodiverzitu zemědělských produkčních oblastí a estetickou hodnotu krajiny s ověřením jejich významu v ochraně rostlin20072011
NAZV
ÚŠMZR ZF
Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)2009--FRVŠJ. SkoupilÚZAT ZF
Tvorba moderních systémů pěstování slivoní. Výběr vhodných odrůd a vypracování dlouhodobého skladování plodů slivoní v podmínkách nízkokyslíkaté atmosféry. (QD 1408)
2001
2004
NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)2010
2011
FRVŠ
ÚZAKA ZF
Tvorba nového předmětu "Zahradnický projekt" (357/2010)
2010
2010
FRVŠ
R. Pokluda
ÚZK ZF
Tvorba nových systémů biotechnologických opatření pro zachování a rozvoj biodiverzity zemědělských plodin a lesních dřevin (QJ1630301)2016
2018
NAZV
I. Ondrášek
ÚO ZF
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida
2015
2017
NAZV
ÚŠMZR ZF
Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám. Identifikace plísňového napadení u citlivých drůd jablek během chladírenského skladování prostřednictvím uvolňovaných plynných metabolitů z neporušeného plodu, jako je etylén a těkavé aromatické látky ve vztahu k celistovosti povrchové vrstvy. (QF 4116)20042007
NAZV
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Účast na floristické show Havířov v květech 2011
2011
2011
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Učebna a ateliér pro 3D modelování, vizualizace a grafický design (2981/2006)2006
2006
FRVŠ
ZF
2011
2014RPÚZK ZF
Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)
20122012FRVŠ
ÚZK ZF
Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)
1999
1999
AKTION
J. GoliášÚPTZP ZF
Uplatnění symbiotických hub Glomus při produkci modelových zástupců zeleniny20102010IGA
ÚZK ZF
Vánoční dekorace kostela ve Křtinách20072007JinýT. KuťkováZF
Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty2007--
Jiný
ZF
Velká přehlídka floristiky
2007
2007
Jiný
T. Kuťková
ZF
Veřejné prostory malých měst
2010
2010
IGA
D. WilhelmováÚZAKA ZF
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)
2016
--
Jiný
J. SochorÚVV ZF
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)
2004
--
RPÚBZ ZF
Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny. (QF 4195)
20042007NAZVÚZK ZF
20112012
IGA
P. PavloušekÚVV ZF
      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)
2011--IGAÚVV ZF
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků
2017
2017
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
Vliv asimilovatelného dusíku na průběh fermentace moštů révy vinné (IGA)
2007
2007
IGAZF
Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách2010
2010
Jiný
ÚŠMZR ZF
Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů
2009
2011
NAZV
R. Pokluda
ÚZK ZF
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné
2007
2007
IGA
P. Kremer
ÚVV ZF
2007
--
IGA
ÚZK ZF
Vliv různých termínů a koncentrací biostimulátoru Synerginu na růst a vývoj, na výnos a kvalitu jahodníku pěstovaného v ekologických podmínkách (IGA)2008
--
IGA
ZF
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.
2012
2012IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
2006
2009
FRVŠMEND ZF
Vliv surovin a technologie zpracování na obsah zdravotně prospěšných polyfenolických látek v révových vínech (QD1155)
20012004NAZVM. KyselákováÚPTZP ZF
Vliv symbiotických hub Glomus na hospodářské a nutriční parametry vybraných druhů zelenin při různých dávkách hnojení20112011
IGA
ÚZK ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu
2016
2017
TAČRP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.2016
2016
TAČR
R. Vlk
ÚŠMZR ZF
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
2011
2012
JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Vlyv aplikace fytohormonů na obsah fytoplazmy ESFY v pletivech rostlin rodu Prunus
2017
2017
IGA
T. KissÚO ZF
Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)
2009
2009
IGAJ. Balík
ÚPTZP ZF
Výběr ekotypů domácích léčivých a kořeninových rostlin, doporučení technologií pěstování a introdukce do vybraných lokalit (EP7199)
1997
2000
NAZVÚZK ZF
Výběr optimální metody izolace DNA fytoplazmy ESFY ve vztahu k použití specifických nebo nespecifických primerů pro diagnostiku ESFY pomocí "nested PCR" (IGA)
2007
2007
IGAV. KopřivováÚO ZF
2009
2013
NAZV
B. KrškaÚO ZF
Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)
2012
2012
NAZV
ÚPTZP ZF
Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva
2010
2010
Jiný
ÚZK ZF
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)
2008
2012
NAZV
ÚPTZP ZF
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO2009
2009
FRVŠ
MEND ZF
Vyhodnocení dendrologického potenciálu areálu lázní Velké Losiny
2014
2015Smluvní výzkumP. ŠimekÚBZ ZF
Vyhodnocení přítomnosti a koncentrace PPV v pletivech rostlin při použití podnoží P.davidiana, Cadaman, Barrier
2017
2017
IGAÚO ZF
Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů (1P04ME714)20042004
RP
ÚO ZF
Výroba energeticky hodnotnějších biopaliv s přídavkem matolin a pokrutin ze semen révy vinné2017
--
IGA
V. Mašán
ÚZAT ZF
Vytvoření alternativní metodiky identifikace odrůd révy vinné založené na zhodnocení rozdílností ve struktuře DNA u jednotlivých odrůd. (QC1156)
2001
2005
NAZV
M. Pidra
MEND ZF
Vytvoření metodiky izolace DNA z různých pletiv révy vinné (3FR1386)2003
--
FRVŠMEND ZF
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)20032003FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
2014
2015
OP
DZF ZF
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
2017
2017
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
2016
2017
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
20092011
NAZV
B. KřižanMEND ZF
Využití kontinuální superkritické fluidní extrakce (SFE) oxidem uhličitým a GC-MS v analýze alkoholických nápojů (GA525/99/1570)
1999
2001
GAČR
ÚPTZP ZF
Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro zachranu biodiverzity (SE/620/10/03)20032006
Jiný
S. BočekÚŠMZR ZF
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
2010
2014
NAZV
ÚŠMZR ZF
Využití mobilní analytiky v odborných zahradnických disciplínách (244/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚZK ZF
Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení produkce a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktu (QJ1510088)
2015
2018
NAZV
MEND ZF
Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích
20172017IGA
ÚZAT ZF
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
2015
2015
IGA
ÚŠMZR ZF
20122012
IGA
ÚPTZP ZF
2012
2012
IGA
ÚPTZP ZF
2019
2023
NAZV
ÚO ZF
Využití odpadů ze zpracování hroznů pro potravinářství (IGA - ZF/2016 - DP004)
2016
2017IGAJ. Balík
ÚPTZP ZF
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)2016
2019
NAZVP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Využití přístrojových metod k hodnocení zdravotního stavu stromů (Registrační číslo 11/2011/591)
2011
2012
IGA
ÚBZ ZF
Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)
2017
2020TAČR
ÚPTZP ZF
Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny
2014
2014
TAČR
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Využití senzorů vlhkosti v praktické výuce zelinářství a skleníkové výroby (121/2008)
2008
2008
FRVŠ
R. PokludaZF
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu
2013
2013
ÚPTZP ZF
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)
2013
2013
Smluvní výzkum
J. Balík
ÚPTZP ZF
Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
2017
2020TAČRP. Burg
ÚZAT ZF
Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)
2007
2007
IGAÚPTZP ZF
Vývoj detekčních systémů patogenních bakterií rajčat, paprik a okurek molekulárně biologickou metodou Real Time PCR
2018
2019
TAČR
J. Čechová
MEND ZF
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)
2019
2021
TAČR
J. Čechová
MEND ZF
Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné
2009
2012
GAČR
R. Sotolář
ÚVV ZF
Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství2014
2015
Smluvní výzkum
MEND ZF
Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)
2011
2012IGA
ÚPTZP ZF
Vývoj nových materiálů vhodných pro 3D tisk s antimikrobiálními vlastnostmi (3D ANTIMICROB) (LTC18002)
2018
2020
JinýJ. Sochor
ÚVV ZF
Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)20102010
ÚZK ZF
Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti houbovým patogenům (TA04021402)
2014
2017TAČR
ÚVV ZF
Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech
2015
2018
NAZV
P. Zemánek
ÚZAT ZF
Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR (COST-LD14051)
2014
--
JinýM. Baránek
MEND ZF
Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod
20152018
TAČR
P. ZemánekÚZAT ZF
Výzkum a inovace postupů diagnostiky hospodářsky významných, regulovaných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin s důrazem na molekulární metody (QG60123)
2006
2009
NAZV
B. KrškaÚO ZF
Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)
2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin (QC1359)
2001
2004
NAZV
ÚO ZF
Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu. (1B44051)2004
2008
NAZVB. KřižanMEND ZF
2012
2016NAZVMEND ZF
Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)
1999
2001
GAČRZF
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin20102011
Jiný
ÚŠMZR ZF
Výzkum genetické variability klonů odrůdy Velkopavlovická metodou S-SAP
2010
2010
IGAM. MészárosÚO ZF
2004
2007
NAZVÚO ZF
Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)
2014
2014
Smluvní výzkumÚZK ZF
Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)
20112014NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )2009
2013
NAZV
ÚPTZP ZF
Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů (111A141)
20112014NAZV
ÚŠMZR ZF
Výzkum obsahových látek v rostlinách rodu Adromischus
2014
2014
IGAP. KaššákÚZK ZF
Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (QH 82232)
20082012NAZVV. Řezníček
ÚŠMZR ZF
20032007
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin2010
2010
JinýÚŠMZR ZF
Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)
2009
2012
NAZV
ÚPTZP ZF
Výzkum, vývoj a výroba nové výrobkové řady Sauvignonů s benefitem definovaného typu aromatičnosti (SV5130351)
2013
2014
Smluvní výzkum
P. Pavloušek
ÚVV ZF
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)
2011
2014
NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Vzorník barev vína (RP/192/2008)2008
2009
Jiný
ÚPTZP ZF
Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)
2013
2013
OPÚZK ZF
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst
2015
2015IGAJ. DamecÚZAKA ZF
Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově
2007
2007
Jiný
ZF
2013
2017
MK
ÚBZ ZF
Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky
2018
2022MK
ÚBZ ZF
Zahradní jezírka
2016--JinýÚPK ZF
Záhradnícky ples na žofíne 2.2.2008 (pomoc pri aranžovaní)
2008
2008
JinýP. Kaššák
ÚZK ZF
Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (DF11P01OVV006)
20112015MKÚŠMZR ZF
Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.
20142014
Smluvní výzkum
J. VojtíškováÚZK ZF
Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model
2009
2009
Jiný
ÚZAT ZF
Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)
20112011FRVŠ
ÚZAKA ZF
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)20082008IGA
ÚVV ZF
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně20072007
IGA
ÚVV ZF
Zhodnocení nutriční hodnoty, kvality a využitelnosti vybraných druhů zeleniny v racionální výživě (EP0960996018)
1996
1999
NAZVZF
20142016
Jiný
J. Balík
ÚPTZP ZF
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu20102014NAZVV. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Zimolez a aktinidie - nové ovoce pro zdravou výživu. (QJ1210172)2011
--
NAZV
ÚŠMZR ZF
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení
2013
2014
IGA
MEND ZF
Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků
2009
2013
NAZV
M. RajnochÚBZ ZF
Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků
2010
2014
NAZVM. Rajnoch
ÚBZ ZF
Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu (NAZV)
2008
2012NAZV
ÚZK ZF
Zvyšování kvality skladovaných jablek optimalizací skladovacího režimu (EP0960996030)19961999
NAZV
ÚPTZP ZF
3D model "Mlýnská strouha" - Plzeň
2007
2007
JinýR. PavlačkaZF
69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.
2014
2014
AKTIONB. Krška
ÚO ZFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený