Zahradnická fakulta - seznam projektů


Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 624

Stav
Název
Od
Do
DruhGarant
Pracoviště
Adaptační a mitigační opatření půdně-krajinného ekosystému ČR na očekávanou změnu klimatu do roku 2100 (QJ1630033)2016
2019
NAZV
J. RožnovskýÚŠMZR ZF
Agrofenologické hodnocení perspektivních odrůd meruněk pro intenzivní pěstitelské technologie. (SK-CZ newproject)
2009
2010
JinýI. Ondrášek
ÚO ZF
Agrogenofond rostlin pro revitalizaci venkova
2010
2014
NAZV
ÚŠMZR ZF
2020
2020
IGA
ÚO ZF
Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotů
2013
2013
IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Analýza obsahových látek sortimentu zeleniny (DČ)
2007
2007
ZF
Analýza památek zahradního umění s uplatněnými projevy současné zahradní a krajinářské tvorby (14/2015/591)20152015
IGA
ÚBZ ZF
Analýza sortimentu zeleniny Moravoseed
2009
2009
ÚZK ZF
Analýza vlivu zeleně na mikroklima města
20162017
IGA
J. RožnovskýÚŠMZR ZF
Analýza 48 přírůstků amarantu molekulárními genetickými metodami AFLP a ISSR (571/9510/SV5120021)20122012Smluvní výzkumM. Baránek
MEND ZF
Analýzy nutričních parametrů zeleniny z mykorrhizní inokulace (Symbiom)
20102010R. PokludaÚZK ZF
Anatomie mediteránní zahrady -- Esence zahrady v Provence
2015
--
IGA
L. Poláčková
ÚZAKA ZF
Antimikrobiální pokrytí Inovace k prevenci infekčních onemocnění (AMICI)
2016
2020
JinýJ. SochorÚVV ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin2014--
Interní
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Aplikace metod GC MC a AFLP pro identifikaci léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (IP č. 14.2)
20142014
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Aranžování rostlin - kurz celoživotního vzdělávání
2007
--ÚBZ ZF
Bakterie Saccharothrix k účinné biokontrole GTD
2020
2021
TAČR
A. Eichmeier
MEND ZF
2010
2010
FRVŠ
H. Šefrová
ÚPŠRR AF
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (K-141/2012)
20122015TAČRR. Pokluda
ÚZK ZF
Biologické hodnocení
2005
2016
Jiný
V. Láznička
ÚPK ZF
Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablek
2009
2011
NAZV
A. NěmcováÚPTZP ZF
Biotechnologické postupy ve šlechtění odrůd révy vinné se zvýšenou odolností k biotickým a abiotickým činitelům, stoupající kvalitou a významnou zdravotní prospěšností2007
2007
NAZVP. PavloušekZF
Biotechnologie ve vinohradnictví - 2. etapa šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou
2007
2007
NAZV
P. PavloušekZF
Bobr evropský (Castor fiber) jako krajinotvorný činitel (bv2009)
2008
2012JinýÚBZ ZF
Centrum zahradnického výzkumu v Lednici I
2010
2010
OP
R. Pokluda
ÚZK ZF
Cizorodé látky (pesticidy a biogenní aminy) v hroznech a vínech ekologické a klasické produkce2008
2011
NAZV
P. Mateiciucová
ÚVV ZF
Containment of Sharka virus in view of EU-expansion (204429)2008
2012
RP EKB. KrškaÚO ZF
      Sharka Containment - Mšmt (7E08071)
2008
2012RP EKT. NečasÚO ZF
České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných a ovocných rostlin ve XX. století (LP01032)
2001
2002
RP
ZF
České zahradní umění a krajinářská architektura v kontextu evropského vývoje (DG16P02H053)
2016
2020
MK
D. WilhelmováÚZAKA ZF
Česko-čínská vědeckovýzkumná spolupráce v oblasti šlechtění a introdukce odrůd rodu Prunus. (KONTAKT)
2010
2013JinýÚO ZF
Člověk a domov – proměny kulturní krajiny
2006
2006
GAČR
L. Radilová
ÚZAKA ZF
2005
--
RP
ÚBZ ZF
Další rozvoj motivačního růstu mladých akademických pracovníků na MZLU v Brně20092009RPR. PokludaÚZK ZF
Design nových SSR primerů pro rod Pyrus20162016
IGA
ÚO ZF
Detekce thiolových sloučenin GSH a GSSG ovlivněné exogenní aplikací fytohormonálních látek na okrasné dřeviny v kontejnerech (IGA4/2013/591)20132013IGA
ÚŠMZR ZF
Detekcia bakteriofágov Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) za pomoci metódy High Throughtput Sequencing (HTS) (IGA-ZF/2020-DP008)2020
2020
IGA
MEND ZF
Digitalizace a zpřístupnění historicky významných dokumentů zachycujících zahradnickou vědu a umění. (2688/2009 OUK-OLK)
2009
2009
Jiný
DZF ZF
Drobné sakrální objekty v krajině
2008
2008IGA
ÚZAKA ZF
Důsledky a rizika nedodržováni "Evropské úmluvy o krajině"20122014OPŽ. Novotná
ÚPK ZF
Dynamika vody v lužní krajině nivy řeky Dyje (12/2011/591)
2011
2011IGAV. Láznička
ÚPK ZF
Eko-fyziologická charakterizace vodního stresu u lípy a jeho možné případné technologické ovlivnění přídavkem polymerních sloučenin. (IGA 9/2010/591 )
20102010
IGA
ÚŠMZR ZF
Elektronická databáze zahradnických informací20092010FRVŠÚZK ZF
Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti (QF3140)
2004
2007
NAZV
ZF
Environmentální koncept ve veřejném prostoru
2010
2010
RPJ. DaňkováÚZAKA ZF
EU Access (zahraniční - NL)
2004
2006
Jiný
R. PokludaÚZK ZF
Eurohort (EU Erasmus)
20072007Jiný
ÚZK ZF
Evropské sledování specifických kompetencí v environmentalistice a využívání území (EQF Select)
2009
--JinýDZF ZF
Expozice léčivých rostlin na Flora Olomouc, letní etapa
2007--
Jiný
J. NeugebauerováZF
Expozice ZF MENDELU na 34. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Expozice ZF MENDELU na 35. Mezinárodní výstavě květin Flóra Bratislava 2014
2014
2014
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
2008
2008
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2008
2008Jiný
ZF
Expozice ZF MZLU na výstavě Flora Bratislava
2007
--
JinýJ. Martinek
ZF
Expozice ZF MZLU na výstavě FOR GARDEN20092009JinýJ. Martinek
ÚBZ ZF
Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky (QJ1210258)
2012
2016
NAZV
ÚPTZP ZF
Falšování vín aromatickými koncentráty (525/091222)
20092011GAČRÚVV ZF
Florální objekty pro Klášterní zahrady v Litomyšli2011
2011
Jiný
ÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl
20152015
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2009
2009
2009
JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Florální objekty pro Smetanovu Litomyšl 2010
2010
2010
OP
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Floralní objekty pro Smetanovu Litomyšl 2014
2014
2014
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Fulbright Specialista, projekt 6890
2016
2016
Jiný
I. OndrášekÚO ZF
Fyzikálně-chemické vlastnosti odrůd hrušek v období zrání a posklizňovém dozrávání v chladírenském skladování (5/2013/591)20132014
IGA
J. GoliášÚPTZP ZF
Fyziologické předpoklady a inovace skladovatelských technologií jádrového ovoce. (EP9275)
1999
2002NAZVJ. Goliáš
ÚPTZP ZF
Genetické vztahy v rámci rodu Adromischus
2013
2013
JinýÚZK ZF
Genofond domácích odrůd letniček, úkol MZe ČR 20139/2006-13020 "Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
2010
--
Jiný
ÚZK ZF
Genofond léčivých rostlin a vytrvalých zelenin, úkol MZe ČR 20139/2006-13020"Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity"
20092009
Jiný
ÚZK ZF
Grafické centrum pro skenování a velkoformátový tisk. (2465)
2009
--
FRVŠ
R. Pavlačka
ÚZAT ZF
Harmonizace vzdělávacího programu Zahradnické fakulty MZLU v Brně s evropskými standardy (155/2006)
2006
2008
RPJ. BalíkÚPTZP ZF
Hodncoení sortimentu rodu Aster, studie genetické příbuznosti2007
--
IGA
J. MalíkováÚZK ZF
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací inerspecifických hybridů rodu Vitis, s přihlédnutím na zdraví prospěšné fenolické látky20102010IGAÚVV ZF
Hodnocení antioxidační kapacity méně známých ovocných druhů (8/2010/591)
2010
2010
IGA
J. Balík
ÚPTZP ZF
Hodnocení barevnosti nadzemních částí vybraných trvalkových druhů pomocí ručního spektrofotometru2015
2015
IGA
ÚZK ZF
Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (2215/2007)2007
2007
FRVŠ
R. PokludaÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007
--
FRVŠ
M. Ewis Abdelaziz
ÚZK ZF
      Hodnocení bioprodukce v zelinářských technologiích (G4 2215/2007)2007
--
FRVŠ
ÚZK ZF
Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace (QJ1510352 )2015
2018
NAZV
T. NečasÚO ZF
Hodnocení fyzikálního stavu půd na experimentálních pozemcích ZF MENDELU v Brně2015
2015
IGA
ÚZAT ZF
Hodnocení jakosti révových vín, jejich napodobenin a harmonizace analytických metod s normami EU. (EP0960976032)1996
1997
NAZV
ÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (IGA 1/2008/591)
2008
2008
IGA
ÚPTZP ZF
Hodnocení korelačních vztahů látkového složení révových vín a vinných destilátů (2006)2006
2006
IGA
J. Balík
ÚPTZP ZF
Hodnocení krajinného rázu krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Slavkova
2012
2012
IGA
ÚPK ZF
Hodnocení mrazuvzdornosti vybraných teplomilných a netradičních ovocných druhů pěstovaných v podmínkách ČR.2011--
NAZV
ÚO ZF
2009
2009IGA
ÚZK ZF
Hodnocení obsahu vybraných bioaktivních látek kořeninových rostlin a prezentace již získaných výsledků doktorského projektu20102010IGAÚZK ZF
Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
2010
2010
IGAP. Zemánek
ÚZAT ZF
Hodnocení pomologických a kvalitativních znaků odrůd Prunus domestica, Prunus salicina a Prunus cerasifera se zaměřením na antioxidační kapacitu2017
2017
IGA
ÚO ZF
Hodnocení rekreačního potenciálu
20112012IGA
ÚPK ZF
20092009IGA
ÚZK ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (IGA4/2012/519)
2012
2012
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu exogenní aplikace fytohormonálních látek na obsah kyseliny salicylové a vybraných aminokyselin (4/2012/519)
20112011IGA
ÚŠMZR ZF
Hodnocení vlivu kapkových závlah na růst révy vinné a kvalitu její produkce
2004
2004IGAV. VeverkaÚZAT ZF
20132013
IGA
J. Nečasová
ÚO ZF
Hodnotenie vnútornej kvality výsadbového materiálu pestovaného v kontajneroch
2008
2008
IGAJ. Burgová
ÚŠMZR ZF
Holistický přístup k řešení děl krajinářské architektury jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a rozvoje akademického pracovníka2015
2015
Jiný
ÚZAKA ZF
20152015
IGA
T. KissÚO ZF
Chemické analýzy pro projekt Pilotní testy mikrofiltrace vína (556/9510/SV5120341)
2012
2012Smluvní výzkum
ÚVV ZF
Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky2016
2020
MKA. Salašová
ÚPK ZF
Identifikace a rozlišení odrůd meruněk registrovaných v ČR pomocí molekulárně-genetických metod (Indentifikace meruněk)
2007
2008
IGAZF
Identifikace kmenů a ras strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint) (QH71172)2007
2011
NAZVS. Boček
ÚŠMZR ZF
2019
2021
NAZV
T. Nečas
ÚO ZF
IMG Tempus - spolupráce s Univerzitou v Biškeku (KYR 1004)
2006
2006
JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Implementace ECTS na MZLU v Brně a získání certifikátu Evropské komise ECTS Label
20102010RP
ÚPTZP ZF
Implementace problematiky mykorhizy do výuky odborných předmětů garantovaných ústavem 5542015--Interní
ÚŠMZR ZF
Indikátory kvality zeleně v sídlech - návrh a ověření (8/2013/591)20132014IGAP. ŠimekÚBZ ZF
Indukce polyploidizace u in vitro kultur černolistých odrůd Pelargonium x hortorum (řada Black Velvet, odrůda Scarlet) pomocí chemomutagenů. (65/2006)
2006
--
Interní
ÚZK ZF
Inovace a modernizace výuky vybraných odborných zahradnických předmětů ústavu 554 (IN5140301 / 1106 / 554)
2014
2014
RP
P. SalašÚŠMZR ZF
Inovace a rozvoj pracoviště pro praktickou výuku specializovaných předmětů (1242/2011 A/a)2011
2011
FRVŠÚBZ ZF
2019
2023
NAZV
ÚO ZF
Inovace klíčových technologických postupů školkařské výroby ovocných výpěstků. (QJ1510081 )
2015
2018
NAZV
ÚO ZF
Inovace laboratorní výuky v zahradnických studijních programech (720/2009)
2009
2009
FRVŠ
ÚZK ZF
Inovace laboratorních výuky v zahradnických studijních programech2009
2009
FRVŠJ. Balík
ÚPTZP ZF
Inovace modelové technologické linky pro výuku oboru Vinohradnictví a vinařství
2014
2014
Interní
ÚVV ZF
Inovace pěstitelského systému třešní. Vyhodnotit pokusné varianty a doporučit nejvhodnější podmínky použití nízko-kyslíkaté atmosféry pro dlouhodobé skladování. (QD 1047)
2001
2004
NAZV
ÚPTZP ZF
Inovace pěstitelských technologií při integrovaném pěstování zeleniny (IZP06)
2007
--
NAZV
ÚZK ZF
Inovace praktických cvičení ze zelinářství (122/2004)
2004
2004
FRVŠ
R. Pokluda
ÚZK ZF
Inovace předmětů ArcGIS Desktop pro zahradní a krajinnou architekturu
2009
2009
FRVŠ
ÚZAKA ZF
Inovace předmětu Úvod do GIS
2010
2010
FRVŠ
H. Martinková Kuchyňková
ÚZAKA ZF
Inovace předmětu Vinařská mikrobiologie - laboratorní cvičení
2010
--
FRVŠ
ÚVV ZF
Inovace předmětu vinařství využitím elektrochemických metod při látkovém složení vína (1102 /2006)
2006
2006FRVŠ
ZF
Inovace předmětů zelinářství2011
2012
FRVŠÚZK ZF
Inovace předmětů Zelinářství a Skleníková výroba (1362/2007)
2007
2007
FRVŠ
ÚZK ZF
Inovace přístrojového vybavení výukové laboratoře pro sledování stresových reakcí rostlin
2011
2012
FRVŠ
P. SalašÚŠMZR ZF
Inovace studijního předmětu vinohradnictví na Zahradnické fakultě
2001
--FRVŠP. PavloušekZF
2012
2014
OP
ZF
Inovace technicko provozního vybavení experimentální -- demonstrační a výukové plochy pro praktickou výuku odborných předmětů
2015
2015
Interní
ÚŠMZR ZF
Inovace technologických postupů pro produkci kvalitních a bezpečných surovin LAKR v systémech integrované a ekologické produkce20102010
NAZV
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Inovace výuky předmětů Skladování zahradických produktů a Úchova řezaných květin2009
2009
FRVŠ
ÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětu Skladování zahradnických produktů (2035/2010)
2010
2010
FRVŠ
ÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře I. a II. (2391/2009)
20092009
FRVŠ
ÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Technologické laboratoře mgr. a Zpracování zahradnických produktů
2009
2009FRVŠÚPTZP ZF
Inovace výuky předmětů Zpracování zahr. produktů a Technologické laboratoře (120/2004)
2004
2004FRVŠA. NěmcováÚPTZP ZF
Inovace vzdělávací činnosti a rozšíření výuky předmetů ZF MENDELU o poznatky získané z podrobného hodnocení kvality léčivých rostlin
2011
2011
FRVŠĽ. RehušÚZK ZF
Inovace vzdělávací činnosti a rozšíření vyuky předmetů ZF MENDELU o poznaty získány z podrobného hodnocení kvality léčivých rostlin
2010
--
FRVŠ
ÚZK ZF
Instrumentální zajištění inovací praktických cvičení ve studijních programech Zahradnictví a Zahradnické inženýrství (1983/A/a/2007)
2007
2007
FRVŠJ. Balík
ÚPTZP ZF
2002
2002
RP
M. Šorm
AIS REK
      2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
2002
2002RP
DZF ZF
      2003 Integrace Zahradnické fakulty
2003
2003
RPM. SojaDZF ZF
Integrovaná produkce třešní a višní (1G58071)20052009NAZV
ÚPTZP ZF
Integrované pěstování polní zeleniny (COST)20092012JinýR. Pokluda
ÚZK ZF
Integrované povolení pro využívání zemědělsko-potravinářských odpadů, vedlejších produktů a zbytků
2016
2020
OP
P. Burg
ÚZAT ZF
Interaktivní databáze chorob a škůdců ovocných plodin (F4d 408)
2006
2006
FRVŠT. Nečas
ÚO ZF
20142014
RP
T. NečasÚO ZF
Jednorázové poradenství (OS5120171)20122012
J. Balík
ÚPTZP ZF
Jednorázové poradenství (9503/OS5130101)
2013
2013
J. Balík
ÚPTZP ZF
Jednorázové poradenství (OS 515 0151)
20152015ÚPTZP ZF
Komplexní inovace pěstitelských systémů a skladování slivoní (2007)
2007
2007
NAZV
ÚPTZP ZF
Komplexní metodické zabezpečení trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (157004)
20052008NAZVM. Rajnoch
ÚBZ ZF
Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami (1G57004)
2005
--
NAZV
ÚBZ ZF
2001
2004
NAZV
ÚŠMZR ZF
Komplexní výzkum rezistence transgenních rostlin Prunus domestica L., klon C5 k viru šarky švestky, viru zakrslosti slivoně a viru chlorotické skvrnitosti jabloně, identifikace netransgenních zdrojů rezistence slivoně k PPV.
2010
2014
NAZV
B. Krška
ÚO ZF
Koncepce města Petrohrad a jeho předměstí z pohledu krajinářské architektury
20142014IGA
ÚZAKA ZF
Kondenzované anthokyaniny - analýza, příprava, (bio)transformace a možnosti využití (GAČR P206/10/0625)
2010
2012
GAČR
ÚPTZP ZF
Kondenzované antokyaniny - analýza, (bio)transformace a možnosti využití (203/08/0349)2007
2007
GAČR
J. BalíkÚPTZP ZF
Kondenzované antokyaniny - analýza (bio)transformace a možnosti využití20092012
GAČR
ÚPTZP ZF
Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty
2013
2013
IGAR. Pokluda
ÚZK ZF
Konkurenceschopnost bioenergetických produktů (QG 60083)20062009NAZVP. BurgÚZAT ZF
Konzervace biodiverzity rostlin v systému trvale udržitelného zemědělství a krajinářství (1G46066 )
2004
2008
NAZV
J. NeugebauerováÚZK ZF
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) v LVA
2007
2012
JinýV. Láznička
ÚBZ ZF
Koupaci biotop
20062011JinýÚBZ ZF
Krajinářská infografika
2013
2013IGAM. KrejčíÚZAKA ZF
Kurz celoživotního vzdělávání Vázání a ranžování květin
20082008
ÚZK ZF
Kurz DVPP: Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny
2015
2015
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Kurz zahradnictví20112011ÚZK ZF
Kurz zahradnictví tropů a subtropů (CŽV)
2007
2011
JinýR. Pokluda
ZF
Kurz zahradnictví tropů a subtropů20082008
ÚZK ZF
2006
2007IGAL. Bláhová
MEND ZF
Květinové modely inspirované secesními obrazy Alfonza Muchy. Květinová show - Praha Žofín
2007
--
Jiný
T. KuťkováZF
Laboratoř pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (905/2006)
2006
2006
FRVŠ
ÚZK ZF
Laboratoře GIT a CAD. (2883)2010--FRVŠR. Pavlačka
ÚZAT ZF
Land art a jeho vztah k zahradní a krajinářské architektuře (1652/g2)
20052005
FRVŠ
ÚZAKA ZF
Látkové složení náhražek sudů barrique. (IGA-ZF/2015-AP008)
2015
2015
IGAÚPTZP ZF
Léčivé rostliny perspektivní pro potravinářský průmysl20112011
NAZV
ÚZK ZF
Léčivé rostliny-pěstování chytrých léčivek (Erasmus+ programme)
2015
--
Jiný
ÚZK ZF
Letní škola "Metropole se zeleným srdcem" (Visegrad Fund)
2009
--JinýÚZAKA ZF
Líšeň "Rokle" - 3D digitální model2009
2009
JinýR. Pavlačka
ÚZAT ZF
2011
2014
NAZVS. BočekÚŠMZR ZF
Management a marketing produkce hroznů a vína (4HL217)
2004
--
RP
M. RajnochÚBZ ZF
Management jakosti potravinových zdrojů (682/2005)
2005
2005
RP
ÚPTZP ZF
20122012
IGA
V. Láznička
ÚPK ZF
Mapování výskytu TD patogenů způsobujících odumírání buxusů v České republice (IGA-ZF/2020-DP003)20202021
IGA
M. ŠpetíkMEND ZF
Markery asistovaná resistence vůči viru šarky švestek. (613654)
2013
2015
RP EK
B. Krška
ÚO ZF
Medzinárodný edukačný pobyt2015
2015
AKTION
ÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2009
2011
NAZVR. PokludaÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy (NOZ07)
2008
2008NAZVÚZK ZF
Méně známé a opomíjené druhy zelenin a speciálních rostlin jako doplněk zdravé výživy
2007
2007
NAZVR. PokludaÚZK ZF
Městský veřejný prostor - prostor krajinného architekta-scénografa
2008
2008
RP
J. Daňková
ÚZAKA ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae (TJ02000096)
2019
--TAČRMEND ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagonistů z čeledi Pseudonocardisceae2020
2021
TAČR
MEND ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)20192021
TAČR
MEND ZF
Metagenomický průzkum zdravotního stavu vinohradů a využití GTD antagononistů čeledi Pseudonocardiaceae (TJ02000096)20192021
TAČR
MEND ZF
Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkově2010
2014
NAZV
P. Zemánek
ÚZAT ZF
Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (Program NAKI)20112015
MK
ÚPK ZF
Metody stanovení vybraných antioxidantů (1872/2006)
2006
2006
FRVŠR. Pokluda
ÚZK ZF
Mezinárodní konference Phd studentů zahradnických oborů
2010
2010
IGAP. KaššákÚZK ZF
Mezinárodní vědecká konference Kvalita zahradnické produkce
2007--
Jiný
J. Malíková
ZF
Mezinárodní zahradnická a biologická doktorandská konference, Lednice, 2015
2015
2015IGAP. KaššákÚZK ZF
Microfruit - spolupráce na projektu mykorhizní kolonizace zeleniny
2011
2011
R. Pokluda
ÚZK ZF
Minoritní indikace v sektoru okrasné produkce (9503OS590611)20092010
Jiný
ÚŠMZR ZF
      Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu vybraných pesticidů na okrasné rostliny (zakázka MZe ČR)
2009
2009
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
Mistrovství Evropy ve floristice-Havířov
20112011
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Mobilní vybavení pro monitorování krajinných impaktů (2095/2007 A/b)
2007
2007
FRVŠ
R. Pavlačka
ZF
Model hodnocení sortimentu trvalek na příkladě rodu Hemerocallis
2009
2009
FRVŠ
ÚZK ZF
Model výuky sortimentu trvalek na priklade rodu Iris
20062007FRVŠZF
Modelový projekt zamezení biologické degradace půd v podmínkách aridního klimatu (2B08020)
2008
2011
NPV IIP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Moderní technologie výroby révových vín v kontextu evropského vinařství (EP0960996031)19961999
NAZV
J. GoliášÚPTZP ZF
Modernizace instrumentální laboratorní techniky pro výuku zahradnických oborů (1388/2010)
2010
2010
FRVŠ
A. Němcová
ÚPTZP ZF
Modernizace pěstitelských technologií v současných výsadbách jabloní (QD0166)
2000
2004
NAZVV. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Modular Courses on the Quality of Production in Wine and Cheese Production (Leonardo Da Vinci-SECUPROD- n°2002/F/02/B/P/PP-118033)2002--
Jiný
P. Pavloušek
ÚVV ZF
2017
2017
Interní
ÚO ZF
Molekulární a imunoenzymatická diagnostika vybraných karanténních, regulovaných a hospodářsky škodlivých patogenů rostlin. (QC0048)2000
2004
NAZV
ÚVV ZF
Monitoring fyziologických reakcí dřevin na stresové faktory v podmínkách okrasné školkařské produkce (TR9140016)20142014RPP. SalašÚŠMZR ZF
Monitoring the impact of interventions on culture change in the physical properties of the soil between rows of vines.
2015
2015
IGA
ÚZAT ZF
Morfologické hodnocení letničkových kultur k řezu na příkladu sortimentu druhu Callistephus chinensis
2010
2010
IGA
ÚZK ZF
Motivační program na podporu talentovaných studentů a absolventů bezprostředně po ukončení studia20102010
RP
ÚZK ZF
Motivační program profesního růstu (74/2/b)
2008
2008
RPÚŠMZR ZF
Možnosti energetického využití matolin z vinařské produkce
2014
2014
IGAÚZAT ZF
Možnosti lisování olejů ze semen ovocných druhů20172017
IGA
P. Zemánek
ÚZAT ZF
Možnosti uplatnění krajinné architektury při revitalizaci potenciálně málo využitých území měst (64/2006)
2006
2006
IGAÚZAKA ZF
Možnosti výroby fosfátových hnojiv z průmyslových odpadních vod (IGA - ZF/2020 - AP010)
2020
2020
IGAM. HorákÚPTZP ZF
Možnosti začlenění staveb do krajiny (IGA 30/2004)2004
2005
IGAÚZAKA ZF
Možnosti zvyšování vnitřní kvality výsadbového materiálu pěstovaného v kontejnerech
2009
2009
IGAP. SalašÚŠMZR ZF
Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy (FRVS F4/d)
2005
2007
Akt eTS VZÚVV ZF
Multimediální praktikum analýzy révových vín (2085/F4d/2006)
2006
2006
FRVŠ
J. BalíkÚPTZP ZF
20042004
FRVŠ
P. KostrhunÚZAKA ZF
Multimediální skriptum "Tropické a subtropické zeleniny" (307/2005)
2005
2005
FRVŠÚZK ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek (FRVŠ 2613/2007)
2007
2008
FRVŠ
ÚZK ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.
2007
2007
J. Uher
ÚBZ ZF
Multimediální texty: Produkce a použití trvalek.20072008FRVŠJ. Uher
ÚBZ ZF
Multimediální texty: Trvalky k řezu květů (FRVŠ 2660/2005)
2005
2006FRVŠJ. Uher
ÚZK ZF
Multimediální texty: základy tržního květinářství (FRVŠ 123/2004)
2004
2005
FRVŠÚZK ZF
Multimediální učební texty ovocnictví (F4d127)
2004
2005
FRVŠ
ÚO ZF
Multimediální učební texty-Léčivé a kořeninové rostliny2008
2008
FRVŠ
J. NeugebauerováÚZK ZF
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314)
2018
2022
OP
MEND ZF
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/16_025/0007314 )
2018
2022
OPV. AdamMEND ZF
Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxi (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007314)20182022OPV. AdamMEND ZF
Nanočástice mědi a zlata jako možný přípravek pro vyvázání nežádoucích sirných sloučenin z vína (IGA - ZF/2018 - AP015 )
2018
2018
IGAJ. Sochor
ÚVV ZF
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity (6. Genetické zdroje 2199 St.)1994
--
Jiný
ÚO ZF
Národní program konzervace a využití genových zdrojů rostlin- část réva vinná2004--JinýP. PavloušekÚVV ZF
Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podávání užitného vzoru (JIC-Innovation Voucheres) (555/9503/OS5100831)
20102011
ÚPTZP ZF
NEWFERTECH (Somopro SIGA625)2010
2010
Jiný
ÚZK ZF
Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0084)
2010
2013
OP
P. Šimek
DZF ZF
Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům (QH91214)
2009
2011
NAZV
MEND ZF
Nové koncepty zahrad v soudobém urbanismu (0185 CZE B10 0066)2010
2010
Zahr. vzd.
ÚZAKA ZF
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2019
--
Jiný
MEND ZF
Nové přístupy pro snižování negativních hospodářských dopadů rostlinných patogenů rodu Xanthomonas (LTC18009)
2018
--
Jiný
MEND ZF
Nové technologie a zlepšování biologické kvality výsadbového školkařského materiálu (GA521/98/P248 )
19982001
GAČR
P. SalašÚŠMZR ZF
Nové zahradnické technologie pro kvetoucí města ČR2015
2015
Smluvní výzkumP. ŠimekÚBZ ZF
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce a uplatnění letniček (FRVŠ 2721/2009)
2008
2009
FRVŠ
J. Uher
ÚZK ZF
Nový předmět studijního programu Zahradnické inženýrství: Produkce trvalek (FRVŠ 2787/2008)20082009FRVŠJ. UherZF
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin (NOLZ11)
20102010NAZVÚZK ZF
Nutričně bohaté potraviny z nových a opomíjených zelenin a speciálních rostlin
2011
2016
NAZV
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Obnova a péče o díla krajinářské architektury na pomezí České republiky, Rakouska a Slovenska (ASO 07-2007)2007--JinýZF
Obnova památek zahradního umění a krajinářské architektury (MSM 435100003)1999
2004
VZ
ÚBZ ZF
Obrazový katalog odrůd denivek (Hemerocallis)2009
2009
IGA
J. Uher
ÚZK ZF
Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů (ANT1)
2007
--NAZV
ZF
Obsah biologicky aktivních látek ve víně se zaměřením na obsah přírodních antioxidantů
2007
2007
NAZVZF
Obsahové látky u rodu Iris
2013
2014
Jiný
ÚZK ZF
Od lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji k inovačnímu podnikání (ESF 0021)20052007Jiný
ÚZK ZF
Odborné posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel na travnatých plochách golfových hřišť
2009
2009
Jiný
ÚŠMZR ZF
Odrůdové hroznové šťávy se zdravotním benefitem
2009
2013NAZVJ. Balík
ÚVV ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (91B028)2009
2013
NAZV
ÚPTZP ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (101B006 )20102014NAZVÚPTZP ZF
Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin. (111B002)20112014
NAZV
ÚPTZP ZF
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón
2012
2015MKÚPK ZF
2008
2008
JinýÚZK ZF
2018
2018
ÚO ZF
Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče
2018
2022MKJ. MartinekÚBZ ZF
Optimalizace analytických metod pro hodnocení jakosti nápojů metodou GC (131/2004)20042004FRVŠJ. GoliášÚPTZP ZF
Optimalizace metod hodnocení rezistentních genotypů jabloní (3FR1374)
2003
2003FRVŠS. BočekÚŠMZR ZF
Optimalizace metodiky detekce virů pomocí RT-PCR (G4 2149/2006)
2006
2007FRVŠL. BláhováMEND ZF
Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR. (Metodika)
2007
2007FRVŠZF
Optimalizace metodiky identifikace podnozi Prunus pomoci SSR.
2008
--
J. RaddováZF
Optimalizace přípravy ds cDNA v případě komplikovaných rostlinných pletiv z hlediska dostatečné výtěžnosti pro účely následné analýzy transkriptomu pomocí cDNA-AFLP (cDNA- Amplified Fragment Lenght Polymorphism). (Optimalizace přípravy ds cDNA )
2008
2008IGAMEND ZF
Optimalizace technologických postupů při integrovaném pěstování listové zeleniny (QD 1153)
2001--NAZVK. Petříková
ÚZK ZF
Optimalizace texturních vlastností džemů
2014
2014
Smluvní výzkum
A. Němcová
ÚPTZP ZF
Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech (QH81200)
2008
2012
NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici (CZ.1.07/2.2.00/15.0122)20102013OPÚPTZP ZF
Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici
2013
--
OP
P. Kučera
ÚPTZP ZF
Otevřená věda II (CZ.1.07/2.3.00/09.0034)
2009
2011OP
ÚŠMZR ZF
Ověření možného využití metody ITS ( Internal transcribed Spacer) na modelové skupině vybraných taxonů v subtribu Telephiinae
2016
--IGAÚZK ZF
Ověření účinnosti biostimulátorů na rozklad BRO při kompostování
20172017IGAP. Zemánek
ÚZAT ZF
Ověření účinnosti růstových regulátorů u paprik (553/9510/SV5130101)2013
2013
Smluvní výzkumR. Pokluda
ÚZK ZF
Ověření účinnosti šnekového lisu malé kapacity pro lisování semen révy vinné za studena
2016
2017
IGA
ÚZAT ZF
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.2014
2014
IGA
MENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů a ověřování vhodnosti nových druhů a kultivarů pro přímý výsev.
2014
2014
IGAT. Kuťková
MENDELU
Ověřování nových technologií zakládání směsí letniček z přímých výsevů, ověřování nových druhů, kultivarů a směsí letniček pro záhony z přímého výsevu.
2015
2015
IGA
MENDELU
Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině (CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622)20062007
OP
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2009
2009
2009JinýÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2010
2010
2010Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 20112011
2011
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 201220122012JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 20132013
2013
Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2014
2014
2014
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2015
2015
2015
Jiný
ÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2016
20162016JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Ovocný strom v krajině 2017
2017
2017Jiný
ÚŠMZR ZF
2007
2011
NAZV
B. KřižanZF
Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu (CZ.1.07)
2012
2014
OPR. Pokluda
ÚZK ZF
Péče o genofond vytrvalých zelenin a vybraných druhů léčivých rostlin (6. Genetické zdroje 2199 St.)20082008Jiný
ÚZK ZF
Péče o genofondy a biodiverzitu léčivých , aromatických a kořeninových rostlin na území České a Slovenské republiky
2007
2007
RP
ÚZK ZF
2008
2009
FRVŠ
ÚBZ ZF
Perly krajiny (Visegrad Fund)
2008
2008JinýÚZAKA ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus (P501/11/1105)
2010
2010GAČRÚZK ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus
2011
2011
GAČR
ÚZK ZF
Pesticidní účinnost a chemotypová variabilita vybraných druhů rostlin rodů Salvia, Origanum, Mentha a Thymus2012
--
GAČR
ÚZK ZF
Pěstování slivoní a skladování (2006)2006
2006
NAZV
J. GoliášÚPTZP ZF
Physiologische prozesse und korrelierende Qualitätskomponenten in Abhängigkeit von Kühl-,Ultra Low Oxygen und ozonierte Lagerung gartenbaulicher Frischproduktion (42p17)
2005
2005Jiný
ÚPTZP ZF
2010
2010FRVŠM. Flekalová
ÚZAKA ZF
Podpora překladu naučného videopořadu Mendel, Vavilov a Brno do angličtiny (034211/15/OŽP)
2015
2016
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Podpora rozvoje elektronických služeb knihovny ústavu zelinářství a květinářství (E/b)
2011
2011
FRVŠP. Kaššák
ÚZK ZF
Podpora rozvoje internacionalizace (TR 5120081)
20122012
RP
R. PokludaZF
Podpora sběru a zpracování tradičních, planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských a ekonomických nerovností ve střední Evropě (219/1401/PZ211041)
2011
2014
JinýÚZK ZF
Pohyb v komponované krajině
2009
2009Zahr. vzd.ÚZAKA ZF
Polní experiment s digestátem AKH 1, ověření účinnosti hnojiva na salát hlávkový (9510/SV5140091)2014
2014
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
Polyfenolické látky hroznů, révových vín a jejich antimutagenní a antioxidační vlastnosti (GA525/06/1757)2006
2008
GAČRJ. BalíkÚPTZP ZF
2018
2022MKP. KučeraÚPK ZF
POROVNÁNÍ KVALITY ROSÉ VÍN VYROBENÝCH Z KLASICKÝCH A INTERSPECIFICKÝCH ODRŮD2010
2010
IGA
ÚVV ZF
Porovnání obssahu silic a flavonoidů rodu Achillea L. získaného sběrem, pěstovaného ekologickým a konvenčním způsobem
2011
--
IGA
J. NeugebauerováÚZK ZF
2014
2014IGAT. KissÚO ZF
Posílení informačního systému univerzity (TR990061/1105)
2009
2009
RP
ÚZK ZF
Posouzení možností environmentálního a ekonomického využití přípravku Hydrogel pro travnaté plochy golfových hřišť
2011
2012
Jiný
ÚŠMZR ZF
Postdoktorské pozice v technických a ekonomických oborech na MENDELU (CZ.1.0.7/2.3.00/30.0031)20122015OPDPEF PEF
POSTUP PŘÍPRAVY VINNÉ BÁZE PRO ČÁSTEČNOU NÁHRADU LIHU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH
2014
2014Smluvní výzkumM. BaroňÚVV ZF
Pot plant experiment in the project MICROFRUIT20092009ÚZK ZF
Potenciál využití exaktních metod navrhování pro potřeby krajinářské architektury
2018
--
SpecifickýÚZAKA ZF
Potraviny s vysokým obsahem sulforafanu. (QK1910264)
2019
2022
NAZV
ÚPTZP ZF
Použití next generation sequencing pro diagnostiku virových a virům podobných chorob révy vinné (LD15163)2015
2017
RP
MEND ZF
Pracoviště pro průzkum, dokumentaci a modelování historických struktur krajiny. (2398/2008)2008
2009
FRVŠZF
Priprava stanku ZF na Flore Bratislava
2008
2008
JinýÚZK ZF
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (10/2011/591)
2011
2012
IGA
ÚBZ ZF
Problematika imela (Viscum L.) z pohľadu záhradnej a krajinnej architektúry (7/2012/591)
2012
2013
IGA
ÚBZ ZF
2006
2007
IGA
ÚZAKA ZF
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování (QH82231)2008
2012
NAZV
ÚŠMZR ZF
Produkce okrasných rostlin kurz D22007--
ZF
Produkční systém pěstování jabloní s použitím odrůd sloupcového růstu (QJ1210273)
2011
--
NAZV
V. ŘezníčekÚŠMZR ZF
Progresivní světové realizace jako základ inovace předmětu Materiály a konstrukce (I., II.) a podpory pedagogické práce.
20142014InterníZ. Ambrožová
ÚZAKA ZF
Projektový a grantový servis - vzdělávací, informační a komunikační platforma pro budování partnerství a sítí
20092009OP
ÚŠMZR ZF
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
2014
2014IGA
ÚZAKA ZF
Proměny městských tržišť -- vliv na vývoj a formování městských prostorů, jejich soudobá podoba, funkce, význam a využití.
20142014
IGA
J. DamecÚZAKA ZF
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky
2014
2015
Smluvní výzkum
ÚZAKA ZF
Proměny pobřežní linie Mušovské vodní nádrže v provozních, pobytových, rekreačních a krajinných souvislostech budoucího lázeňského rezortu Pasohlávky
2014
2015
Smluvní výzkum
ÚZAKA ZF
2020
2020
Smluvní výzkum
J. Sedláček
ÚPK ZF
2011
2012
IGA
ÚZAKA ZF
Přednáškový pobyt hostujícího profesora z Univerzity v Gentu (Belgie) (43/2002)
2002
2002
FRVŠ
ÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z oblasti Centrální Asie (456/2007)20072007FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Přednáškový pobyt hostujícího specialisty z Ukrajiny (541/2005)2005
2005
FRVŠ
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Přenos rezistence z GM odrůdy švestky 'HoneySweet' do odrůdy 'Domácí velkoplodá', hodnocení transgenní a netransgenní rezistence slivoní k viru šarky švestky (QJ1610186)
2016
2018NAZVP. BurgÚO ZF
Příprava a realizace expozice LAKR na letní etapě Flora Olomouc
2011
2011
JinýJ. Neugebauerová
ÚZK ZF
Příprava a realizace expozice na jarní etapě Flora Olomouc
2011
2011
Jiný
J. NeugebauerováÚZK ZF
Příprava a realizace expozice ZF MENDELU na výstavě Flora Olomouc
2010
2010
Jiný
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Příprava a realizace expozice ZF MZLU na Flora Olomouc
2009
2009JinýJ. NeugebauerováÚZK ZF
Příprava a realizace letní školy pro zahraniční studenty (RP 2008)
2008
2008RPR. PokludaÚZK ZF
Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO
2015
2015
NAZV
ÚZAT ZF
20142014Smluvní výzkumH. Středová
ÚKE AF
Přístrojové metody hodnocení stromů -- interpretační metody a exaktní vyhodnocení zjištěných veličin (8/2012/591)20122013IGAÚBZ ZF
Racionalizace intenzivního pěstování broskvoní a nektarinek (EP9313)19992002NAZVI. OukropecZF
Ranný výběr genotypů meruněk na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (GP521/03/P133)
2003
2005
GAČRM. VachůnMEND ZF
Raný výběr genotypů broskvoní na rezistenci vůči šarce švestek (PPV) molekulárně genetickými metodami (QD1157)
2001
2005
NAZV
M. VachůnZF
Realizace expozice ZF MZLU na Flóra Bratislava
20092009
Jiný
ÚZK ZF
2009
2009
IGAR. PokludaÚZK ZF
REGENERACE A OBNOVA VEGETAČNÍCH PRVKŮ V LEDNICKÉM PARKU (zpracování výkresů)
2009
2009JinýÚZAT ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Brněnská růže 2008
2008
2008
Jiný
ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Cup 2008
20082008Jiný
ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Flora Olomouc 20082008
2008
JinýP. Veselá
ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 2007
2007--Jiný
ZF
Reprezentace školy na floristické soutěži Victoria regia 2008
2008
2008JinýZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Brněnská růže 2007
2007
2007Jiný
ZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Děčínská kotva 2009
2009
2009
Jiný
P. Veselá
ZF
Reprezentace univerzity na floristické soutěži Flora Cup 200920092009
Jiný
ZF
Revitalizace SV části sadového okruhu historického jádra města Plzně - technické výkresy herních artefaktů
2008
2008
Jiný
R. Pavlačka
ÚZAT ZF
Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR, ohrožených suchem
2017
2020
TAČR
ÚŠMZR ZF
Role zahradní a krajinářské architektury v možnostech využití umělých vodních toků v soudobém sídle
2013
--
IGA
J. Damec
ÚZAKA ZF
Rozšírenie výuky odborných predmetov záhradníckeho inžinierstva o laboratórne stanovenia vybraných látok (F4a)
20102010FRVŠP. Kaššák
ÚZK ZF
Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol (CZ1.07/1.3.00/14.0076)20102013
OP
ÚŠMZR ZF
Rozšíření sortimentu podnoží jádrovin a odrůd hrušní o nové, perspektivní podnože a netradiční asijské odrůdy hrušní odvozené od Pyrus pyrifolia NAKAI. a Pyrus ussuriensis MAXIM. (QJ1210036)
2012
2016
NAZV
ÚO ZF
Rozšíření výuky okrasného a ovocného školkařství (42/2002)20022002FRVŠÚŠMZR ZF
Rozšíření výuky participativního plánování v managementu přírodních zdrojů (FI-05-B-F-PP-160633)
2007
2007
Zahr. vzd.
A. SalašováÚZAKA ZF
Rozšíření výuky už existujících předmětů záhradnického inženýrství o laboratorní rozbory rostlin2010
2010
FRVŠP. Kaššák
ÚZK ZF
2011
2011
FRVŠ
ÚO ZF
Rozvoj excelence vzdělávací, výzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti (TR 5120021)
20122012
RP
ZF
Rozvoj instrumentace analýzy jakosti a autentičnosti zahradnických produktů (410/Aa/2006)
2006
2006FRVŠJ. Balík
ÚPTZP ZF
Rozvoj instrumentace ve studentských laboratořích
2012
2012FRVŠJ. Balík
ÚPTZP ZF
Rozvoj instrumentální techniky oboru vinohradnictví a vinařství (113/2004)
2004
2004
FRVŠ
ÚPTZP ZF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)
2007
2007FRVŠZF
Rozvoj laboratoře pro hodnocení fyziologických procesů ve výuce zahradnictví (1531/2007)20072007FRVŠÚZK ZF
Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů (FRVŠ 1412/A)
2010
2010
FRVŠJ. Balík
ÚPTZP ZF
2012
2015
RPÚZK ZF
Rozvoj nových školkařských metod při dopěstování sadby peckovin (QF3221)2003
2007
NAZV
B. Krška
ÚO ZF
Rozvoj pěstování nektarinek a broskvoní v podmínkách ČR (QF3207)2003
2007
NAZVI. Oukropec
ZF
Rozvoj profesního vzdělávání učitelů středních odborných škol v oblasti zahradnické produkce (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0202)
20062008
OP
ÚŠMZR ZF
Rozvoj projektové výuky zahradnických disciplín (73/2009)20092009
FRVŠ
ÚZK ZF
Rozvoj senzorické laboratoře pro výuku posluchačů studijních oborů Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Vinohradnictví a vinařství (IN5150281)
2015
--
RP
J. BalíkÚPTZP ZF
Rozvoj studijních disciplin pro hodnocení a řízení jakosti rostlinných a potravinových zdrojů (FRVŠ 2008/1326/A)
2008
2008
FRVŠ
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Rozvoj výukové laboratoře pro diagnostiku škodlivých organismů ovocných plodin, révy vinné a zelenin (A/a-1020)
2008
2009
FRVŠ
ZF
Rozvoj výuky posklizňových technologií řízení jakosti zahradnických produktů ( 611/2006)
2006
2006RPJ. Balík
ÚPTZP ZF
Rozvoj výuky zelinářství speciální (F4/A)
2006
2006
FRVŠ
K. Petříková
ÚZK ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast krajinářské architektury
2009
2012
OP
P. ŠimekÚBZ ZF
Rozvoj výzkumných týmů pro oblast zahradnictví
2009
2009
OPP. SalašÚŠMZR ZF
Rozvoj vzdělanosti v rámci EU (CZ/11/LLP-LdV/PLM/134063)
20112013
Zahr. vzd.
M. Rajnoch
ÚBZ ZF
Různé způsoby ozeleňování a ošetřování vinohradů a jejich vliv na omezení eroze a kvalitu produkce. (TA04020464)
2014
2017
TAČR
ÚVV ZF
Řešení aktuálních problémů integrované a organické produkce třešní a višní (111A146)
2011
2014NAZVÚPTZP ZF
Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupy (QJ1210275)2012
2016
NAZVA. Němcová
ÚPTZP ZF
Řešení současných problémů integrované produkce třešní a višní (101A211)2010
2014
NAZV
ÚPTZP ZF
Screening vybraných obsahových látek v rostlinných vzorcích kosatců
20132014JinýP. Kaššák
ÚZK ZF
Screening výskytu obsahových látek ve vybraných druzích kosatců skupiny limniris
2012
2012
IGA
ÚZK ZF
Sekvenace fragmentů genů souvisejících s výstupem květních pupenů meruněk z endogenní dormance (5/2009/591)
2009
2009
IGA
MEND ZF
Semestrální grant pro krátkodobé pobyty v rámci projektu "Aktion Rakousko - Česká Republika (CZ do A)
2015
2015AKTION
ÚZK ZF
Skladování zeleninových druhů v plynných směsích (555/9503/OS5110791)20112011ÚPTZP ZF
Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.
2015
2015
IGA
ÚZAT ZF
Sloupcové jabloně s odolností proti chorobám (QH 81142)2008
2012
NAZVÚŠMZR ZF
Slovenská vinařská akademie Pezinok (2008-1-SK1-LE005-0026)
2008
2009
Zahr. vzd.
P. PavloušekÚVV ZF
Specifický výzkum
1999
--SpecifickýA. NěmcováÚPTZP ZF
Specifický výzkum1999
--
Specifický
D. SmetanováÚPK ZF
      Hodnocení rekreačního potenciálu
2011
2012
Specifický
ÚPK ZF
Spolupráce na koncepci a výběru technologie a vyhodnocení funkčnosti zvolené technologie včetně variant využití. (553/9510/SV5130071)2012
2013
Smluvní výzkum
R. Pokluda
ÚZK ZF
Srovnání obsahových složek plodů rodu Actinidia pěstovaných na území ČR (IGA - ZF/2018 - AP003)
20182018IGAM. HorákÚPTZP ZF
Stabilita odolnosti proti strupovitosti (Venturia inaequalis Cke.Wint.) u jabloní (GA521/97/0823)
1997
1999
GAČR
ZF
Stanovení odolnosti hydroizolačních materiálů proti prorůstání kořenů při použití na střešní zahrady2009
2010
Jiný
ÚŠMZR ZF
Stanovení podmínek použitelnosti a režimu řízení mlžení v množárnách pomocí Regulátoru orosení listů 2002a.
2009
2009
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Stanovení významnosti synergického účinku viru šárky švestky (PPV) a fytoplazmy evropské žloutenky peckovin (ESFY) v infikovaných stromech broskvoní.20112011
IGA
ÚO ZF
Stanovenie fenolických látok metódou HPLC vo vybraných druhoch zelenín pestovaných konvenčným sposobom a ekologickým sposobom20082009IGAÚZK ZF
Statistická analýza genetických dat (Statgen)
2008
--
Jiný
M. VachůnZF
Stresové faktory ovlivňující zeleň v městském prostředí2017
2017
IGAÚŠMZR ZF
Studentské ceny Hickory Foundation - VI. ročník
2008
2009
Zahr. vzd.
ÚBZ ZF
Studie krajiny v hromadných obytných souborech ve Francii mezi lety 1940 a 1980
2009
2009
Jiný
ÚZAKA ZF
Studie projektů obnovy města Paříže (0185 TCE 412 001)
20072007Zahr. vzd.ÚZAKA ZF
Studie vlivu sedimentů na stanovištní a posouzení agroekologických podmínek v lokalitě okresu Luhačovice. (553/9510/SV5120291)
2012
2013
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
Studium antioxidačních vlastností semen révy vinné a jejich účinku na vybrané biochemické markery potkanů (10/2015/595)
2015
2016
IGA
ÚVV ZF
Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových úprav a postupů. (MSM 435100002)
1999
2004
VZK. Petříková
ÚZK ZF
Studium biologicky aktivních látek u dealkoholizovaných vín (14/2014/591)
20142014IGAÚVV ZF
Studium biotických a abiotických faktorů působících na kultivaci rostlin rodů Brassica L. a Allium L. (LH - KONTAKT II)
2015
2017
RP
MEND ZF
Studium dědičnosti rezistence meruněk k šarce švestek u potomstev odrůdy Harlayne.
2008
2008
IGA
P. ŠtochlováÚO ZF
Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu (2006)
20062006IGA
ÚPTZP ZF
Studium genetické příbuznosti vybraných taxonů v subtribu Telephiinae na základě sekvenční podobnosti ve vybraných regionech jejich genomu2017--IGAÚZK ZF
Studium genomu zahradnických druhů rostlin a využití jejich genetického potenciálu ke zvýšení rezistance proti patogenům a zlepšení kvality produktů (MSM 621 5648908)
20062006
VZ
ÚPTZP ZF
Studium chimérismu u klonů révy vinné (521/06/P264)2006--GAČRK. Baránková
ZF
Studium korelací anthokyaninů, barevnosti a resveratrolu v červených vínech (GP525/03/P132)
2003
2005
GAČRJ. Balík
ÚPTZP ZF
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (525/08/1135)2007
2007
GAČR
ÚPTZP ZF
Studium metabolického profilu jablek v závislosti na podmínkách pěstování a skladování (GAČR 2009)
2009
2011
GAČR
ÚPTZP ZF
Studium metabolismu a difúze v živé tkáni pomocí MR zobrazování a MR spektroskopie a využití těchto poznatků pro diagnostické účely. (GV309/97/K048)
1997
2002
GAČR
ÚPTZP ZF
Studium možností ovlivnění transpiračního proudu při produkci okrasných rostlin
2011
2012
Jiný
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii (IGA - ZF/2018 - DP008)
2018
2018
IGA
ÚVV ZF
Studium obsahu vitaminu C v závislosti na ranosti odrůd (FRVŠ)2008
--
FRVŠ
Š. Kremláčková
ZF
Studium produkce těkavých aromatických složek v ovocných plodech a kvašených nápojích plynově chromatografickou technikou headspace gas analýza (32/2004)
20042004
IGA
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Studium profilu anthokyaninových barviv modrých odrůd Vitis vinifera a růžových vín (2006)
2006
2006
IGA
ÚPTZP ZF
Studium protektivních účinků extraktu z hroznových semen vůči poškození organismu způsobená těžkými kovy u Rattus norvegicus (IGA ZF 11/2016/591)
2016
2017
IGA
ÚVV ZF
Studium přírodních prvků lužní krajiny
20092012
Interní
V. LázničkaZF
Studium rozložitelnosti biopolymerů v kompostovacím procesu
2016
2017IGAP. ZemánekÚZAT ZF
Studium stratifikačních metod (221/G4)
2006
2006FRVŠP. SalašÚŠMZR ZF
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci (2709/2007)
2007
2007FRVŠÚŠMZR ZF
Studium uplatnitelnosti mechorostů na stavebních konstrukcích2004
2008
J. Martinek
ZF
Studium vlivu dálnice na krajinu politické, sociologické a krajinářské aspekty investičního záměru20072007IGAA. SalašováÚZAKA ZF
Studium vlivů stresových reakcí a metabolitů na jakost ovoce a zeleniny a ochrana proti nim (1993)
19931995GAČR
ÚPTZP ZF
Studium využití světelných diod v zahradnické produkci
2011
2012
JinýÚŠMZR ZF
Systém ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům. (QD 1357)
2001
2004
NAZV
K. PetříkováÚZK ZF
Systém užití a zpracování surovin z agrárního sektoru
2010
2014
NAZV
L. ZemanÚZAT ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně
20082008
RP
R. Pokluda
ÚŠMZR ZF
Systematický rozvoj multimediálních opor na MZLU v Brně (TR980134)
2008
2008
RP
A. Němcová
ZF
Systematizace a metodologie hodnocení obnovy historických parků v středoevropském kontextu (MVTS)2009--JinýÚZAKA ZF
Šalvěje jako zdroj biologicky aktivních látek a jejich využití jako biopesticidů
2009
2009
NAZVÚZK ZF
Šlechtění podnožových odrůd pro révu vinnou s využitím genových zdrojů révy vinné a moderních testovacích metod (QF4141)
2004
2007NAZV
ZF
Taxonomické, evoluční a fytochemické otázky komplexu Lonicera kamtchatica/coerulea jako genetického zdroje nového ovoce a potřeby jeho in situ konzervace (LH11134)
2011
2013RPV. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Technická inovace předmětů Ovocnictví (OB1) a Diagnostika chorob a ochrana zahradnických kultur (DCHO)2020
2020
InterníT. Nečas
ÚO ZF
20152015
RP
T. Nečas
ÚO ZF
Technologické řešení jablečného nealkoholického nápoje s podílem dužniny (SV5120051)
2012
2012
ÚPTZP ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
20082008NAZV
ÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2010
2012NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
2011
2011
NAZVÚZAT ZF
Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné (1G46082)
2004
2007
NAZVÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
2010
2014
NAZVÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství2012
2015
NAZVP. Burg
ÚZAT ZF
Technologie pěstování a ekonomická efektivnost plodin v systému ekologického zemědělství
20152018
NAZV
P. BurgÚZAT ZF
Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem (TG02010074)
2018
2019
TAČR
ÚPTZP ZF
Testování hnojiv (553/9510/SV5120161)
2012
2012
Smluvní výzkum
ÚZK ZF
Testování hnojiv (553/9510/SV5130101)
2013
2013
Smluvní výzkum
R. PokludaÚZK ZF
Testování mykorrhizních přípravků v rámci projektu Microfruit
2010
2010ÚZK ZF
Testování perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlin
2010
2010
IGAP. Burg
ÚZAT ZF
Testování pesticidů pro minoritní indikace v porostech okrasných rostlin
2011
2011
P. SalašÚŠMZR ZF
Testování pozitivního vlivu přípravků na bázi arbuskulárních mykorhizních hub na vybrané druhy zeleného koření2015
--
IGAÚZK ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem2011
2012
JinýÚŠMZR ZF
Testování preparátu Rhizopon pro využití v komerční sféře u profesionálních školkařských firem.
2009
2009JinýP. SalašÚŠMZR ZF
Testování rostlin česneku metodou RT-PCR pro zjištění přítomnosti virů před a po procesu chemoterapie.
2012
2013
IGA
MEND ZF
Testování rostlin česneku na přítomnost virů metodou RT-PCR po ozdravení chemoterapií
2011
2012IGAM. Baránek
MEND ZF
Testování vlivu mykorhizy a strigolaktonů v zelenině
2011
2011R. Pokluda
ÚZK ZF
Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek (555/9503/OS5110791)20112011
ÚPTZP ZF
Tradiční a plané (219/1401/PZ211041)
2011--
Zahr. vzd.
J. Neugebauerová
ÚZK ZF
Transnational diffusion and innovation in the supply chain of local horticultural products (CE ERDF)
20102010Jiný
ÚZK ZF
Trvalky v zahradní a krajinářské tvorbě - multimediální učební texty (FRVŠ 2358/2008)20082008FRVŠ
ZF
Tvorba ekotonů, refůgií a biokoridorů zvyšujících stabilitu agrocenóz, biodiverzitu zemědělských produkčních oblastí a estetickou hodnotu krajiny s ověřením jejich významu v ochraně rostlin20072011NAZV
ÚŠMZR ZF
Tvorba elerningových vyukových materiálů pro předmět Systémy CAD (1919/2009)
2009
--
FRVŠ
J. SkoupilÚZAT ZF
Tvorba moderních systémů pěstování slivoní. Výběr vhodných odrůd a vypracování dlouhodobého skladování plodů slivoní v podmínkách nízkokyslíkaté atmosféry. (QD 1408)
2001
2004
NAZV
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Tvorba multimediálních studijních materiálů k inovaci výuky urbanismu pro studenty krajinné architektury (3152/2010/F2/d)
2010
2011FRVŠJ. Daňková
ÚZAKA ZF
2010
2010
FRVŠ
R. Pokluda
ÚZK ZF
2016
2018
NAZVÚO ZF
Tvorba polyploidních šlechtitelských materiálů pomocí biotechnologických metod u Petunia hybrida2015
2017
NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
Tvorba skladovatelných odrůd jablek s odolností proti skládkovým chorobám. Identifikace plísňového napadení u citlivých drůd jablek během chladírenského skladování prostřednictvím uvolňovaných plynných metabolitů z neporušeného plodu, jako je etylén a těkavé aromatické látky ve vztahu k celistovosti povrchové vrstvy. (QF 4116)
2004
2007
NAZV
ÚPTZP ZF
Účast na floristické show Havířov v květech 2011
20112011
Jiný
ÚZK ZF
Učebna a ateliér pro 3D modelování, vizualizace a grafický design (2981/2006)
2006
2006
FRVŠ
ZF
2011
2014
RP
ÚZK ZF
Ukázky trvalo udržitelných systémů pěstování plodin pro zpestření výuky odborných zahradnických předmětů (F4a)20122012
FRVŠ
P. Kaššák
ÚZK ZF
Untersuchungen zu qualitätsmodulierenden Nacherntefäktoren an Früchten ausgewählter Aprikosen - und Pfirsichsorten aus südmährischen und niederösterreichischen (Kontakt 1999)19991999AKTION
ÚPTZP ZF
Uplatnění symbiotických hub Glomus při produkci modelových zástupců zeleniny
20102010
IGA
ÚZK ZF
Vánoční dekorace kostela ve Křtinách
2007
2007
Jiný
ZF
Vánoční dekorace prostor zahradnické fakulty
2007
--
JinýT. Kuťková
ZF
Velká přehlídka floristiky
2007
2007
JinýT. KuťkováZF
Veřejné prostory malých měst
2010
2010
IGA
ÚZAKA ZF
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (NAKI II)2016--JinýJ. SochorÚVV ZF
Vinohradnictví a vinařství (4HL222)
2004
--
RPM. Rajnoch
ÚBZ ZF
Vliv alternativních organických hnojiv na půdní úrodnost, hospodářský výnos a nutriční hodnotu plodové a košťálové zeleniny. (QF 4195)
2004
2007
NAZV
ÚZK ZF
2011
2012
IGAÚVV ZF
      Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)
2011
--
IGAP. PavloušekÚVV ZF
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na zakořeňování řízků
20172017
IGA
P. SalašÚŠMZR ZF
Vliv asimilovatelného dusíku na průběh fermentace moštů révy vinné (IGA)
2007
2007
IGAZF
Vliv faktorů prostředí na produkci dřevin v okrasných školkách
20102010JinýÚŠMZR ZF
Vliv fluorantenu na nutriční hodnoty rostlinných produktů
2009
2011
NAZV
R. PokludaÚZK ZF
Vliv nepřetržitého osvětlení na efektivitu zakořeňování okrasných rostlin
2014
2014
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Vliv použití kapkových závlah na růst a plodnost révy vinné2007
2007
IGAP. KremerÚVV ZF
Vliv různých mikroorganismů a substrátů na výnos a kvalitu hydroponicky pěstovaných okurek (IG570501)2007--
IGA
M. Ewis AbdelazizÚZK ZF
Vliv různých termínů a koncentrací biostimulátoru Synerginu na růst a vývoj, na výnos a kvalitu jahodníku pěstovaného v ekologických podmínkách (IGA)
2008
--
IGA
ZF
Vliv různých typů pěstebních balů na kvalitu mladých rostlin Tilia platyphyllos L.2012
2012
IGA
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
VLIV STRESU INDUKOVANÉHO PŘI MANIPULACÍCH IN VITRO A TERMOTERAPII NA GENETICKÉ A EPIGENETICKÉ ZMĚNY GENOMU RÉVY VINNÉ (COST akce 858, č. OC116)
2006
2009
FRVŠ
M. Pidra
MEND ZF
Vliv surovin a technologie zpracování na obsah zdravotně prospěšných polyfenolických látek v révových vínech (QD1155)2001
2004
NAZVÚPTZP ZF
Vliv symbiotických hub Glomus na hospodářské a nutriční parametry vybraných druhů zelenin při různých dávkách hnojení
2011
2011
IGA
ÚZK ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu
20162017
TAČR
P. Salaš
ÚŠMZR ZF
Vliv využití mykorhizy na kvalitu školkařského výsadbového materiálu.2016
2016
TAČR
R. VlkÚŠMZR ZF
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na fyziologickou kvalitu bylinných řízků okrasných dřevin
2011
2012
Jiný
ÚŠMZR ZF
Vlyv aplikace fytohormonů na obsah fytoplazmy ESFY v pletivech rostlin rodu Prunus
20172017
IGA
ÚO ZF
Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín (3/2009/591)2009
2009
IGA
ÚPTZP ZF
Výběr ekotypů domácích léčivých a kořeninových rostlin, doporučení technologií pěstování a introdukce do vybraných lokalit (EP7199)19972000NAZVÚZK ZF
2007
2007IGAV. KopřivováÚO ZF
2009
2013
NAZV
ÚO ZF
Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní (HLG2013)20122012NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Výběrové řízení pro soutěž Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva
2010
2010
JinýÚZK ZF
Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů (QH81235)
2008
2012
NAZV
ÚPTZP ZF
Vybudování studentské biotechnologické laboratoře s možností práce s GMO
2009
2009
FRVŠ
M. PidraMEND ZF
Vyhodnocení dendrologického potenciálu areálu lázní Velké Losiny20142015Smluvní výzkumÚBZ ZF
Vyhodnocení přítomnosti a koncentrace PPV v pletivech rostlin při použití podnoží P.davidiana, Cadaman, Barrier
2017
2017IGAT. Nečas
ÚO ZF
Výměna a spolupráce česko-čínská v oblasti genových zdrojů ovocných druhů (1P04ME714)
2004
2004
RP
B. KrškaÚO ZF
Výroba energeticky hodnotnějších biopaliv s přídavkem matolin a pokrutin ze semen révy vinné
2017
--IGAÚZAT ZF
Vytvoření alternativní metodiky identifikace odrůd révy vinné založené na zhodnocení rozdílností ve struktuře DNA u jednotlivých odrůd. (QC1156)
2001
2005NAZVMEND ZF
Vytvoření metodiky izolace DNA z různých pletiv révy vinné (3FR1386)
2003
--
FRVŠ
K. BaránkováMEND ZF
Výukové centrum pro praktické ukázky stresových faktorů u dřevin (1391/2003)
2003
2003
FRVŠÚŠMZR ZF
Výukové programy zaměřené na pěstování ovoce včetně zdravotního významu (CZ.1.07/2.3.00/45.0045)
2014
2015
OP
DZF ZF
Využití asymetrické fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
2017
2017
IGA
ÚŠMZR ZF
2016
2017
IGAP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Využití in vitro kultur k ozdravení odrůd ovocných dřevin a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace výsadbového materiálu včetně ověřování kvality. (QH91153)2009
2011
NAZV
MEND ZF
Využití kontinuální superkritické fluidní extrakce (SFE) oxidem uhličitým a GC-MS v analýze alkoholických nápojů (GA525/99/1570)
1999
2001
GAČRJ. GoliášÚPTZP ZF
Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro zachranu biodiverzity (SE/620/10/03)
2003
2006
JinýS. BočekÚŠMZR ZF
Využití kryoprezervace a kryoterapie pro uchování a zlepšení biologického potenciálu šlechtitelsky významných genotypů jabloní
2010
2014
NAZV
S. Boček
ÚŠMZR ZF
Využití mobilní analytiky v odborných zahradnických disciplínách (244/2006)20062006
FRVŠ
ÚZK ZF
Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení produkce a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktu (QJ1510088)
2015
2018
NAZVM. BaránekMEND ZF
Využití mulčovacích materiálů při protierozní ochraně půdy ve vinicích
2017
2017
IGA
P. BurgÚZAT ZF
Využití mykorhiznáích hub ve školkařské produkci ovocných dřevin drobného ovoce
2015
2015
IGA
ÚŠMZR ZF
Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv
2012
2012
IGA
ÚPTZP ZF
Využití NIR spektroskopie při hodnocení autentičnosti ovocných šťáv
2012
2012
IGA
ÚPTZP ZF
2019
2023
NAZV
T. NečasÚO ZF
Využití odpadů ze zpracování hroznů pro potravinářství (IGA - ZF/2016 - DP004)20162017
IGA
ÚPTZP ZF
Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR (QJ1610164)20162019NAZVP. SalašÚŠMZR ZF
Využití přístrojových metod k hodnocení zdravotního stavu stromů (Registrační číslo 11/2011/591)
2011
2012
IGAP. ŠimekÚBZ ZF
Využití réví pro výzkum a vývoj pomocné látky pro ekologickou ochranu rostlin (TH02030620)20172020TAČRJ. Balík
ÚPTZP ZF
Využití sedimentů z vodních toků a nádrží k ozeleňování krajiny20142014TAČRP. Salaš
ÚŠMZR ZF
Využití senzorů vlhkosti v praktické výuce zelinářství a skleníkové výroby (121/2008)2008
2008
FRVŠ
ZF
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu
2013
2013
ÚPTZP ZF
Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. (555/9510/SV5130131)
2013
2013
Smluvní výzkum
J. BalíkÚPTZP ZF
Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech
2017
2020
TAČR
ÚZAT ZF
Vývoj antioxidační kapacity červených vín v rozdílných podmínkách skladování (IGA 2008)
2007
2007
IGAJ. Balík
ÚPTZP ZF
Vývoj detekčních systémů patogenních bakterií rajčat, paprik a okurek molekulárně biologickou metodou Real Time PCR20182019TAČRJ. Čechová
MEND ZF
Vývoj detekčních systémů patogenních organismů zelenin čeledi Apiaceae molekulárně biologickými metodami (TJ02000356)
2019
2021
TAČRMEND ZF
Vývoj metodologické a technologické platformy pro optický monitoring biotického stresu a obsahu fenolických látek u révy vinné20092012
GAČR
ÚVV ZF
Vývoj nového technologického postupu množení podnoží pro využití v českém ovocnářství2014
2015
Smluvní výzkum
MEND ZF
Vývoj nového technologického postupu snižování siřičitanů ve víně (5/2011/591)20112012
IGA
J. BalíkÚPTZP ZF
Vývoj nových materiálů vhodných pro 3D tisk s antimikrobiálními vlastnostmi (3D ANTIMICROB) (LTC18002)
20182020JinýJ. SochorÚVV ZF
Vývoj nových speciálních hnojiv (FOSFA a.s.)2010
2010
R. Pokluda
ÚZK ZF
Vývoj přírodních preparátů na ochranu révy vinné proti houbovým patogenům (TA04021402)
2014
2017TAČRP. Pavloušek
ÚVV ZF
Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadech
2015
2018
NAZV
P. ZemánekÚZAT ZF
Vývoj spolehlivého systému pro detekci a kvantifikaci patogenů způsobujících onemocnění kmínků révy a mapování výskytu tohoto onemocnění v ČR (COST-LD14051)
2014
--
Jiný
M. BaránekMEND ZF
Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod2015
2018
TAČR
ÚZAT ZF
2006
2009
NAZV
ÚO ZF
Výzkum a využití aeroponické kultivace ve skleníku (553/9510/SV5140131)
2014
2014Smluvní výzkum
ÚZK ZF
Výzkum a vývoj komplexních postupů diagnostiky hospodářsky významných a karanténních fytopatogenních organismů pro systém certifikace ovocných dřevin (QC1359)20012004NAZVJ. Polák
ÚO ZF
Výzkum a vývoj standardních metod ozdravení pomocí termoterapie a in vitro kultur odrůd ovocných stromů a révy vinné od virů, fytoplazem a karanténních patogenů pro systém certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu. (1B44051)
2004
2008
NAZV
MEND ZF
2012
2016
NAZV
E. OndrušikováMEND ZF
Výzkum dědičnosti rezistence meruněk a broskvoní k viru šarky švestky - základ pro transfer genu imunity z meruňky do broskvoně (GA522/99/0108)
1999
2001
GAČRI. OukropecZF
Výzkum fyziologických aspektů vlivu barvy fólie na efektivnost vegetativního množení dřevin
2010
2011
JinýP. Salaš
ÚŠMZR ZF
2010
2010
IGA
ÚO ZF
2004
2007
NAZV
ÚO ZF
Výzkum LED přisvětlování pro skleníkové technologie (551/9510/SV5140111)
2014
2014
Smluvní výzkum
R. PokludaÚZK ZF
Výzkum moderních metod skladování jablek (111B143)2011
2014
NAZVJ. GoliášÚPTZP ZF
Výzkum nové metody skladování jablek (NAZV )
2009
2013
NAZV
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
Výzkum nových technologií v pěstování angreštu a rybízu se zaměřením na kvalitu a využití plodů (111A141)2011
2014
NAZVÚŠMZR ZF
Výzkum obsahových látek v rostlinách rodu Adromischus
2014
2014
IGA
ÚZK ZF
Výzkum opomíjených ovocných druhů a jejich začlenění do agrárního sektoru (QH 82232)
2008
2012
NAZV
ÚŠMZR ZF
2003
2007
NAZVV. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Výzkum účinnosti a sekundárního vlivu pesticidů - olejových preparátů na zdravotní stav vybraných okrasných druhů dřevin2010
2010
Jiný
P. SalašÚŠMZR ZF
Výzkum vlivu 1-MCP na skladování jablek (NAZV 2008)2009
2012
NAZV
ÚPTZP ZF
Výzkum, vývoj a výroba nové výrobkové řady Sauvignonů s benefitem definovaného typu aromatičnosti (SV5130351)2013
2014
Smluvní výzkum
ÚVV ZF
Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky (QI111B107)
2011
2014NAZVP. ZemánekÚZAT ZF
Vzorník barev vína (RP/192/2008)
2008
2009JinýJ. Balík
ÚPTZP ZF
Workshop Zelené koření (12.-13. 7. 2013, Lednice)
2013
2013
OPÚZK ZF
Zahrada jako nedílná součást architektury soudobých měst2015
2015
IGA
ÚZAKA ZF
Zahradně architektonický návrh parteru Klvaňova gymnázia v Kyjově
2007
2007
JinýR. Pavlačka
ZF
Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky2013
2017
MKT. Kuťková
ÚBZ ZF
Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky20182022
MK
ÚBZ ZF
Zahradní jezírka
2016
--JinýV. LázničkaÚPK ZF
Záhradnícky ples na žofíne 2.2.2008 (pomoc pri aranžovaní)20082008
Jiný
ÚZK ZF
Záchrana a konzervace kulturního dědictví historických českých a moravských odrůd ovoce a dalších tradičních a zapomenutých plodin (DF11P01OVV006)
2011
2015
MKÚŠMZR ZF
Zajištění smluvního výzkumu formou polního experimentu s přípravkem ALBIT, vyhodnocení účinnosti (zvýšení výnosu a kvality produkce) u salátu hlávkového.
2014
2014
Smluvní výzkum
J. VojtíškováÚZK ZF
Zámek Břeclav a okolí - 3D digitální model20092009JinýR. Pavlačka
ÚZAT ZF
Zavedení nového předmětu Prostorová tvorba (2937/2011/F2/b)
2011
2011
FRVŠJ. Daňková
ÚZAKA ZF
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně (IGA)
2008
2008
IGA
P. Mateiciucová
ÚVV ZF
Zdraví prospěšné fenolické látky v rostlině Vitis sp. a ve víně
20072007IGAÚVV ZF
Zhodnocení nutriční hodnoty, kvality a využitelnosti vybraných druhů zeleniny v racionální výživě (EP0960996018)
1996
1999
NAZV
I. Malý
ZF
Zhodnocení odpadů z vinohradnictví a vinařství na biologicky aktivní látky (COST CZ LD 14038 )20142016
Jiný
ÚPTZP ZF
Zimolez - nové ovoce pro zdravou výživu2010
2014
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Zimolez a aktinidie - nové ovoce pro zdravou výživu. (QJ1210172)
2011
--
NAZV
V. Řezníček
ÚŠMZR ZF
Zjištění stavu přítomnosti virů v rostlinách Allium sativum před a po procesu jeho ozdravení
2013
2014
IGAM. BaránekMEND ZF
Zlepšení ekologické stability zemědělské krajiny v nepříznivých oblastech využitím vybraných technologických postupů při výsadbách stabilizačních prvků
2009
2013
NAZV
M. RajnochÚBZ ZF
Zlepšení ujímavosti kulturních rostlin využitím biotechnologických přípravků
2010
2014NAZVÚBZ ZF
Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu (NAZV)
2008
2012
NAZV
ÚZK ZF
Zvyšování kvality skladovaných jablek optimalizací skladovacího režimu (EP0960996030)
1996
1999
NAZV
J. Goliáš
ÚPTZP ZF
3D model "Mlýnská strouha" - Plzeň
2007
2007
JinýR. PavlačkaZF
69p5-Student Scientific excursion: Organic farming in the Czech republic and Austria, perspectives for further professional cooperation between Faculty of Horticulture MENDELU and BOKU within European Area.
2014
2014
AKTION
B. KrškaÚO ZFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený